Egammelsæter geoforskning 25. april litteraturhuset norsk bergindustri

326 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
326
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Egammelsæter geoforskning 25. april litteraturhuset norsk bergindustri

 1. 1. Bergindustriens syn pådeponering i sjøElisabeth GammelsæterNorsk BergindustriGeoforsknings seminarDeponering av gruveavfall inorske fjorder – hva vet vi omkonsekvensene?Litteraturhuset i Oslo25. april, kl. 11.00
 2. 2. Alt som ikke gror ermineraler –og alt som grortrenger mineraler!
 3. 3. Vi er her for å fylle samfunnets behov for mineraler!Bergindustrienlangs livets landevei..
 4. 4. Ressursknapphet Verdens befolkning øker - mot 9 mrd. i 2050 Global urbanisering Hver person forbruker 15-18 tonn mineraler pr. år
 5. 5. Maktforskyvning i global økonomi Makt flyttes fra vest til østForskyvning av økonomisk tyngdepunkt og dermed av makt fra Vesten tilBRIC-land med flere…Folkerike land tar kontroll over egne og andre ressurser(jf. Kina i Afrika)Europa må tenke langsiktig ressursforsyning (forbruker 20% av verdens malm og mineraler – produserer < 4%)Norsk Bergindustri/norske myndigheter: direkte dialog med EU-kommisjonenEuropa er like interessert i våre ressurser som vi er i markedstilgang
 6. 6. Behov for samfunnsakseptUtfordring nr 1!Lett å se problemene– Negative lokale konsekvenser en ikke kommer unna: Støy Støv Trafikk Hull i bakken….NIMBY (Not In My Back Yard!)– Men andre steder…Forekomstene kan ikke flyttes– Valg mellom å ta ut eller ikke– Skånsom drift er en forutsetning i 2012God interessenthåndtering erviktig!Norge har vært heldig nok til åfå geologiske ressurserDisse må forvaltes!
 7. 7. Norge: Aftenposten 24.mars 2010
 8. 8. Framtidens bergindustri Sentral i grønne industrier – Vindkraft – Solcelle – Hybridbiler – Elektriske batterier Nanoteknologien kommer – Nye mineraler – Nye anvendelser
 9. 9. Regjeringens mineralpolitikkMinerallovenRegjeringensnordområdemeldingDen kommendemineralstrategienNorsk Bergindustris oppfatning:– Norge har i for liten grad hatt en mineralpolitikk– Myndighetene har i utilstrekkelig grad vært bevisst mineralene som ressurs– Vi ser derfor fram til regjeringens mineralstrategiViktig: utfordringene ernasjonale – en mineralstrategimå gjelde hele landet og ikkebare nordområdene!
 10. 10. Norsk Bergindustri siden etableringen: Hardt arbeid mot myndigheter og interessenter: – Forankring og dialog om behovet for en mineralstrategi – Mineralstrategien er vår aller viktigste sak
 11. 11. Brevet til JensHvorfor: I forbindelse med innspurten imineralstrategien gjøre regjeringen ogstatsministeren personlig oppmerksom på visseforhold som er av spesiell betydning forbergindustrien:Innhold: Formålet med strategien bør være – å løfte og forankre samfunnets behov for mineralske ressurser – Strategien bør sammen med mineralloven utgjøre en samlet mineralpolitikk Viktig at kontroll- og tilsynsorganer har Norsk Bergindustri treffer troverdighet i befolkningen, hos motstanderne og Jens Stoltenberg og internt i forvaltningen Karl Eirik Scjhødt-Pedersen Problematisk at enkelte reiser spørsmål om utredernes troverdighet fordi de er "kjøpt og om muligheter i nord betalt" – det er de ikke! Hvem skal ellers betale i Kirkenes i juni 2011 nye tiltak om ikke tiltakshaver? En tydeliggjøring av regjeringens forventninger til regionale og lokale myndigheter: – Vurdere hvilke ressurser finnes – Legge til rette for aktivitet – Hindre utilgjengelighet gjennom arealbruk som kommer i konflikt med
 12. 12. ArealkonflikterNorge er et land som tradisjonelt erplanlagt ut fra tanken om at vi har godplass – Fritid:Har vi det? Hytter/ro og fredEn grusrygg: – Konflikt med støy, trafikk og støv– Populært sted å bygge/utsikt – Vern/biologisk mangfold:– Ofte grunnvannsreservoir Konflikt med behov for infrastruktur/inngrep– Byggeråstoff – Kulturminner:– Det grønne: vern/biologisk mangfold Generelt: eldre enn 1537 er osv. automatisk fredetMineralske råstoffer ligger der de ligger: – Innebærer k rav om prosess rundt en del eldre spor av sivilisasjon inkl.– Valg mellom etablering eller ikke bålgroper og lignende, også relativt enkle spor Inngrep kan gjøres mer eller Kostnader bæres av mindre skånsomt tiltakshaver– Byggeråstoff: nærhet til markedet en Samiske kulturminner eldre enn begrensning 100 år – Grus i Finnmark ingen løsning for å dekkes Oslos behov
 13. 13. Deponi – vår viktigste miljøutfordring Tre valg: 1. Redusere avfall Avhenger av teknologi At det fins et marked for restproduktene Avstand til markedet 2. Landdeponi Titania det eneste i drift i Norge Har sine konsekvenser – Støving – Avrenning – Sikring et poeng – Volum gir ruvende størrelser 3. Sjødeponi NHD har bedt Institutt for geologi Norge er heldig som har fjorder og og bergteknikk om søknad om et mulighet forskningsprofessorat om oppredning, flotasjon og deponi, - Livet kommer tilbake etter avslutning skulle vurderes statsbudsjettet 2012 – kom ikke da
 14. 14. Fiskarlaget: figur om Gruvedrift med utslipp/deponering i sjø: I drift : 3 bedrifter Under utredning: 2 I drift Annen løsning: 1 bedrift bedrifter Nussir ASA (under utredning) Sydvaranger gruve AS (utvidelse) 2 mill. tonn avfall per år (15 år), spredning av finmateriale 9 mill. tonn avfall per år, spredning av finmateriale Tungmetallproblematikk Giftige kjemikalier? Kjemikaliebruk? Nasjonal laksefjord Nasjonal laksefjord og gyteområde for kysttorsk Rana Gruber AS (søkt om utvidelse) 3 mill. tonn avfall per år, spredning av finmateriale Giftige kjemikalier? Nasjonal laksefjord Hustadmarmor AS Norsk bergindustri < 700 000 tonn avfall per år totalt (2010): Kjemikaliebruk? • 10, 89 mrd. omsetning • 84 mill. tonn Nordic Mining AS (under utredning) • 5 500 årsverk 6 mill. tonn avfall per år, spredning av finmateriale • 1190 Kjemikaliebruk? produksjonssteder Viktig gyteområde for kysttorsk, viktig oppdrettsområde • 790 bedrifter Nasjonal laksefjord i indre del av fjorden Norsk Bergindustri: • >80% av tonnasjen • 114 hovedmedlemmer Titania AS 2-3 mill. tonn avfall per år Landdeponi Framtidig utslipp på Dyngadjupet? (gyteområde for sild)
 15. 15. MIFU – Smart Mine of the FutureVision 2030Boliden, LKAB,KGHM Polen +utstyrsleverandørerAntyder 30%redusert deponi menikke 100% løst innenen slik tidshorisont
 16. 16. Norsk Bergindustri ønsker ikke en prinsipiell vurdering for eller mot sjødeponiBærekraft i det enkelte tilfellet må væremåletLanddeponi er slett ikke ukomplisert, bl.a.i forhold til avrenning og sikringVi kan ikke si nei til bergindustri– Vi klarer oss ikke uten og kommer neppe noen gang til å gjøre detNorge har et ansvar overfor verden til åbidra med våre ressurser– Det er ikke sånn at vi kan outsource all aktivitet som har negative effekter til den tredje verden og så sitte og nyte godt av sluttprodukteneHvor relevant er det å sammenligne segmed bl.a. Papua New Guinea selv ombegge tillater deponi i sjøVellykkede erfaringer fra Norge kan påsikt også legge grunn for ny praksisandre steder
 17. 17. Norsk Bergindustri ønsker å dokumentereat deponi i sjø kan være best praksisDeponiarbeidsgruppe bestående av bedriftersom deponerer• Dialogkonferanse om forutsetninger for samtidig tilstedeværelse arrangert sammen med Fiskarlaget 2011• Initiativer for kunnskapsutvikling 2012: • Guidelines - Kjeøy kompetansesenter • Best Available teknikk og praksis • Stedegen vurdering • Forankres inn mot EU • Basert på erfaringer • Faktabasert innspill i den norske debatten
 18. 18. Bærekraft i bergindustrien Brundtland- kommisjonens definisjon: – en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine Diskutert miljøkonferansen 2011 Ikke fornybar ressurs
 19. 19. KonklusjonerVi er ikke i målKonstant fokus påkunnskapsutviklingBestrebe seg på å gjøre tingså lite belastende som muligNorsk Bergindustri: stimulereenkeltbedrifter til å bli bedreMiljørapportering:– En måte å sette mål og måle endring påDialog miljøorganisasjoner:– Bellona ekstern ressursperson i Norsk Bergindustris miljøkomite
 20. 20. Arbeidsdeling Myndighetene: legge til rette, bl.a. ved å tørre å være langsiktige Bransjen: se mulighetene Bransjeforeningen: være vårt ansvar bevisst – Internt i bransjen: stå for positive holdninger, være på lag med samfunnet – Eksternt: fremme bransjens interesser ved å synliggjøre vår positive rolle

×