Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hậu quả do các cơn đau nửa đầu, migraine, nhức đầu
gây ra
Thống kê cho thấy, cơn đau nửa đầu được y học gọi là Migraine kh...
nh ng b nh lý nguy h i khác cho s c kho , nh tr m c m, đ t qu , suy thoái võng m c, m t th l c và mùữ ệ ạ ứ ẻ ư ầ ả ộ ỵ ạ ...
Blueberry ch a nhi u Anthocyanin t nhiên giúp trung hòa g c t doứ ề ự ố ự
L i khuyên t các chuyên gia, đ c th và tinh th n...
Mất ngủ, đau nửa đầu, suy giảm trí nhớ ngày càng nghiêm trọng khi gốc tự do tấn công làm
tổn thương tế bào thần kinh và mạ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hậu quả do các cơn đau nửa đầu, migraine, nhức đầu gây raHậu quả do các cơn đau nửa đầu, migraine, nhức đầu gây ra

133 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hậu quả do các cơn đau nửa đầu, migraine, nhức đầu gây raHậu quả do các cơn đau nửa đầu, migraine, nhức đầu gây ra

  1. 1. Hậu quả do các cơn đau nửa đầu, migraine, nhức đầu gây ra Thống kê cho thấy, cơn đau nửa đầu được y học gọi là Migraine khiến hơn 10% dân số phải trân mình chịu trận. Những triệu chứng khủng khiếp của bệnh khiến nạn nhân nhiều phen hoảng hốt, có người cho rằng mình bị tâm thần, có người tưởng mình bị khối u trong não, lại có người đi nạo xoang mãi mà đau vẫn hoàn đau, có khi bệnh còn nặng thêm... S t n công c a g c t do đ c xem là m t trong nh ng nguyên nhân gây ra ch ng đau n a đ u.ự ấ ủ ố ự ượ ộ ữ ứ ử ầ Nh ng c n đau không báo tr cữ ơ ướ Không nh các b nh thông th ng, nh ng c n đau đ u đ n b t thình lình nh búa b , m t m , m t xámư ệ ườ ữ ơ ầ ế ấ ư ổ ắ ờ ặ xanh, nhìn ánh đèn chói l i càng đau. R i xu t hi n c n bu n nôn và có khi nôn m a đ n m t xanh, m tạ ồ ấ ệ ơ ồ ử ế ậ ậ vàng... Nh ng c n đau n a đ u đ t ng t và kéo dài âm trong não khi n ng i b nh có lúc ch “mu n b đ uữ ơ ử ầ ộ ộ ỉ ế ườ ệ ỉ ố ổ ầ mình ra”. Có tr ng h p đau nhói n a đ u, c n đau càng gi t m nh theo nh p th khi n nhi u ng i ph iườ ợ ử ầ ơ ậ ạ ị ở ế ề ườ ả “đo ván” hàng gi đ ng h trong phòng làm vi c, dù u ng thu c gi m đau nh ng v n ch ng th y ăn thuaờ ồ ồ ệ ố ố ả ư ẫ ẳ ấ gì. G p ti ng n c a xe c hay máy móc là đ u nh mu n n tung. Sau m i đ t đau đ u nh v y, n nặ ế ồ ủ ộ ầ ư ố ổ ỗ ợ ầ ư ậ ạ nhân th ng d dàng m t m i, cáu k nh, d l m l n, th m chí r i vào tr ng thái tr m c m kéo dài...ườ ễ ệ ỏ ỉ ễ ầ ẫ ậ ơ ạ ầ ả Đau n a đ u Migraine là ch ng th ng g p trong các b nh đau đ u, n u không đ c đi u tr , c n đau cóử ầ ứ ườ ặ ệ ầ ế ượ ề ị ơ th kéo dài t 2-4gi , th m chí có nh ng tr ng h p đ n vài ba ngày. Nh ng ng i b đau n a đ uể ừ ờ ậ ữ ườ ợ ế ữ ườ ị ử ầ không ch b c n đau hành h d n đ n ch t l ng s ng gi m sút, mà lâu ngày, ch ng b nh còn d n đ nỉ ị ơ ạ ẫ ế ấ ượ ố ả ứ ệ ẫ ế
  2. 2. nh ng b nh lý nguy h i khác cho s c kho , nh tr m c m, đ t qu , suy thoái võng m c, m t th l c và mùữ ệ ạ ứ ẻ ư ầ ả ộ ỵ ạ ấ ị ự vĩnh vi n. Theo T ch c y t Th gi i WHO, Migraine đang là v n n n l n toàn c u và là m t trong 20ễ ổ ứ ế ế ớ ấ ạ ớ ầ ộ nguyên nhân hàng đ u gây th ng t t cho con ng i.ầ ươ ậ ườ Nguy hi m nh g c t doể ư ố ự Trong b nh c nh đau n a đ u, h u h t các nghiên c u g n đây đ u nh n th y, g c t do và các hóa ch tệ ả ử ầ ầ ế ứ ầ ề ậ ấ ố ự ấ trung gian sinh ra trong quá trình chuy n hóa não làm gia tăng ho t đ ng b ch c u, kh i phát quá trìnhể ở ạ ộ ạ ầ ở viêm và s n sinh ch t gây giãn m ch Nitric Oxide và Histamine. Tình tr ng này x y ra quá m c làm t nả ấ ạ ạ ả ứ ổ th ng l p n i m c m ch máu. Nh ng c ch ph c t p này d n đ n nh ng r i lo n v n m ch, khi nươ ớ ộ ạ ạ ữ ơ ế ứ ạ ẫ ế ữ ố ạ ậ ạ ế m ch máu não giãn n , bi n đ i b t th ng và gây nên c n đau n a đ u.ạ ở ế ổ ấ ườ ơ ử ầ M t nghiên c u t i ĐH Graz (Áo) ch ra nh ng b nh nhân đau n a đ u, các men ch ng g c t do th pộ ứ ạ ỉ ở ữ ệ ử ầ ố ố ự ấ h n nhi u so v i nhóm ch ng. Nhi u nghiên c u khác cũng ch ra ch s ph n ng oxy hóa trong máuơ ề ớ ứ ề ứ ỉ ỉ ố ả ứ tăng cao nh ng b nh nhân đau n a đ u, làm s n sinh ra vô s g c t do gây h i cho m ch máu.ở ữ ệ ử ầ ả ố ố ự ạ ạ Bên c nh đó, g c t do còn là tác nhân thúc đ y s hình thành nh ng m ng x v a và t o huy t kh i, tạ ố ự ẩ ự ữ ả ơ ữ ạ ế ố ừ đó làm h p đ ng m ch, c n máu v n chuy n oxy và d ng ch t đ n não, khi n ho t đ ng não b nhẹ ộ ạ ả ậ ể ưỡ ấ ế ế ạ ộ ị ả h ng và gây nên nhi u b nh nguy hi m cho não.ưở ề ệ ể Ngoài tác nhân là g c t do, nh ng y u t khác nh : s di truy n gen d b t n th ng, nh h ng c aố ự ữ ế ố ư ự ề ễ ị ổ ươ ả ưở ủ các kích thích dây th n kinh c m giác, s phóng thích các peptides th n kinh, ch đ dinh d ng khôngầ ả ự ầ ế ộ ưỡ h p lý, s d ng nhi u th c ăn nhanh, c th m t n c… đ c bi t đ n là nguyên nhân gây ra các c nợ ử ụ ề ứ ơ ể ấ ướ ượ ế ế ơ đau n a đ u kh ng khi p.ử ầ ủ ế Ch ng g c t do, ngăn ch n nh ng c n đauố ố ự ặ ữ ơ
  3. 3. Blueberry ch a nhi u Anthocyanin t nhiên giúp trung hòa g c t doứ ề ự ố ự L i khuyên t các chuyên gia, đ c th và tinh th n ngh ng i là bi n pháp c n thi t trong m i tr ngờ ừ ể ơ ể ầ ỉ ơ ệ ầ ế ọ ườ h p đau đ u. Các lo i thu c gi m đau không nên dùng liên t c trong th i gian dài vì chúng gây ra vô sợ ầ ạ ố ả ụ ờ ố nh ng tác d ng ph nh : đ c gan, cao huy t áp không ki m soát, s c thu c, t ng tác v i các thu c timữ ụ ụ ư ộ ế ể ố ố ươ ớ ố m ch, gây tr m c m, thúc đ y b nh Parkinson...ạ ầ ả ẩ ệ Đ ng th i, vi c b sung các ch t ch ng g c t do g n đây đã đ c các nhà khoa h c khuy n cáo nh mồ ờ ệ ổ ấ ố ố ự ầ ượ ọ ế ằ ngăn ng a và gi m thi u các c n đau n a đ u. Các ch t ch ng g c t do quý có trong thiên nhiên, nhừ ả ể ơ ử ầ ấ ố ố ự ư trong Blueberry, giúp trung hòa các g c t do, h n ch s n sinh các ch t giãn m ch, gi m ph n ng viêm,ố ự ạ ế ả ấ ạ ả ả ứ b o v thành m ch máu tránh b t n th ng và c i thi n l u l ng máu lên não.ả ệ ạ ị ổ ươ ả ệ ư ượ M t khác, các ch t ch ng g c t do trong Blueberry giúp tăng kh năng phòng v và kích ho t các menặ ấ ố ố ự ả ệ ạ b o v não nh Catalase và Superoxide dismutase... Các men này có nhi m v gi cho các t bào th nả ệ ư ệ ụ ữ ế ầ kinh không b vô hi u hóa tr c s t n công c a các g c t do, kích thích s ho t đ ng c a các tín hi uị ệ ướ ự ấ ủ ố ự ự ạ ộ ủ ệ th n kinh trong não và c i thi n đáng k các tri u ch ng đau n a đ u.ầ ả ệ ể ệ ứ ử ầ Theo Thanh Niên
  4. 4. Mất ngủ, đau nửa đầu, suy giảm trí nhớ ngày càng nghiêm trọng khi gốc tự do tấn công làm tổn thương tế bào thần kinh và mạch máu não. OTIV chứa các dưỡng chất sinh học quý từ blueberry, có tác dụng chống gốc tự do, bảo vệ và tăng cường hoạt động não. OTIV - Cải thiện mất ngủ, đau nửa đầu, suy giảm trí nhớ. Trung tâm tư vấn y khoa: 1900545404 - 08.38112777 Website: www.otiv.com.vn

×