Societat Xarxa. Kit de supervivència per a directius

2,181 views

Published on

Agora Marketing.
Barcelona, 2 de juliol de 2008

Published in: Business

Societat Xarxa. Kit de supervivència per a directius

 1. 1. societat per a directius xarxa Kit bàsic de supervivència genís roca [email_address] Barcelona, 2 de juliol de 2008
 2. 2. qué està passant?
 3. 3. aprenentatge La informació tècnica que hi ha al món s’està doblant cada dos anys , i es preveu que el 2010 es dobli cada 72 hores .
 4. 4. aprenentatge
 5. 5. digitalització
 6. 6. digitalització
 7. 7. Aprendre encara és rebre informació que després ens preguntaran. Però avui l’habilitat fonamental ja no és recordar dades, sinó saber triar les fonts El que s'hauria de discutir a classe no és si saps les capitals dels països, sino on ho has buscat quan t'ho han preguntat. david weinberger
 8. 8. 1ª era de l’ordre Posar coses físiques en llocs físics 2ª era de l’ordre Classificar les coses 3ª era de l’ordre Aprendre a gestionar bits , i no àtoms. everything is miscellanous
 9. 9. experiència La gent que ara té 21 anys ha vist 20.000 hores de televisió , ha jugat 5.000 hores amb videocònsoles ,
 10. 10. experiència La gent que ara té 21 anys ha vist 20.000 hores de televisió , ha jugat 5.000 hores amb videocònsoles , ha parlat 5.000 hores per telèfon , i ha enviat i rebut 250.000 missatges
 11. 11. La identitat digital és tant o més important que la desenvolupada a la vida real identitat
 12. 12. vs Genís.es (espanya) vs Genís.org (non profit) = professional   = personal = spam = estudiant = obsés sexual anònim = descàrregues identitat genís.cat (catalunya) genís.com (empresa) genis@rocasalvatella.com genisroca@gmail.com [email_address] [email_address] [email_address] [email_address]
 13. 13. “ Fins ara el ‘progrés’ era una promesa de felicitat universal i duradora , la manifestació extrema de l’optimisme radical. Però ara, el ‘progrés’ representa l’amenaça d’un canvi implacable i inexorable, que lluny d’anunciar pau i repòs, anuncia una crisi i una tensió contínues que no permetran cap moment de relaxació. En lloc de grans expectatives i dolços somnis, el ‘progrés’ evoca un insomni ple de malsons on somniem que ens quedem endarrere ’ , perdem el tren o caiem per la finestra d’un vehicle que va a tota velocitat i que no deixa d’accelerar.” zygmunt bauman
 14. 14. La virtut més útil no és la “conformitat” a les normes, sino la “flexibilitat” : L’agilitat per canviar de tàctiques i estils en un tres i no rés. La “societat” es veu i es tracta com una “xarxa” , i no com una “estructura” : Es percep i es tracta com una matriu de connexions i desconnexions aleatòries i d’un nombre especialment infinit de permutacions possibles. La responsabilitat és dels individus , dels quals s’espera que siguin “electors lliures” i que suportin les conseqüències de les seves eleccions. temps líquids
 15. 15. La informació és poder només si la comparteixes crea barreja comparteix
 16. 20. http://www.edad.anieto2k.com/stats.php
 17. 22. nous espais socials
 18. 23. <ul><ul><ul><li>http :// www.youtube.com / </li></ul></ul></ul>
 19. 24. <ul><ul><ul><li>http :// www.youtube.com / </li></ul></ul></ul>conté 2.500 milions de vídeos, 75.000 nous cada dia Creat el 2005 ... ...el 2006 servia 2’5 bilions de vídeos cada mes
 20. 26. http :// www.flickr.com /
 21. 27. http :// www.flickr.com / entre 3 i 5 milions de fotos noves al dia 2.000 milions de fotos
 22. 29. http://www.slideshare.net
 23. 30. <ul><ul><ul><li>http :// www.tractis.com </li></ul></ul></ul>
 24. 31. <ul><ul><ul><li>http :// www.linkedin.com / </li></ul></ul></ul>
 25. 33. http://es.wikipedia.org/wiki/Portada
 26. 34. http://tviv.org
 27. 35. http://mitvwiki.org
 28. 36. “ Una veritable aplicació web 2.0 és aquella que millora quantes més persones la fan servir. el veritable cor de la web 2.0 és la capacitat d’aprofitar ( harnessing ) la intel·ligència col·lectiva ” Tim O’Reilly durant un discurs a la Universitat de Berkeley
 29. 37. http://www.internality.com/web20/
 30. 40. http:// psdblog.worldbank.org / psdblog /2007/02/ development _20. html
 31. 42. noves eines
 32. 49. noves actituds
 33. 50. (qualitat HD 1280x720) http://www.balzac.tv/
 34. 51. <ul><ul><ul><li>http :// loprometidoesdeuda.com </li></ul></ul></ul>
 35. 52. <ul><ul><ul><li>http://las1001ideas.com </li></ul></ul></ul>
 36. 56. <ul><ul><ul><li>www.fixmystreet.com </li></ul></ul></ul>
 37. 57. <ul><ul><ul><li>www.aparcascomoelculo.com </li></ul></ul></ul>
 38. 58. <ul><ul><ul><li>www.patientslikeme.com </li></ul></ul></ul>
 39. 60. Les persones són les protagonistes Internet és el terreny de joc La cerca de la informació és més rellevant que la seva organització
 40. 61. nous empleats
 41. 63. “ En parte cal oblidar la tecnologia i centrar-se en les relacions i les interrelacions personals”
 42. 64. http:// cci.mit.edu /
 43. 65. http://www-306.ibm.com/software/info/web20/
 44. 66. http://www.capgemini.com/google
 45. 67. Xarxa social a la plataforma e-Catalunya
 46. 68. www.gencat.cat/justicia/bloc-emoderadors http://gestioconeixement.blogspot.com
 47. 72. qué podem fer?
 48. 73. saber navegar sense perdre el temps
 49. 74. saber navegar sense perdre el temps
 50. 75. http://www.google.com/reader
 51. 76. els mercats parlen i els podem escoltar
 52. 77. els mercats parlen i els podem escoltar http :// blogsearch.google.com
 53. 78. http :// blogsearch.google.com
 54. 79. saber jutjar qué es rellevant
 55. 80. saber jutjar qué es rellevant
 56. 81. saber jutjar qué es rellevant
 57. 82. analitzar els mercats
 58. 83. http://www.blogpulse.com/trend analitzar els mercats
 59. 84. analitzar els mercats
 60. 85. http://swotti.com/ analitzar els mercats
 61. 86. analitzar els mercats
 62. 87. http://www.google.com/trends analitzar els mercats
 63. 88. analitzar els mercats
 64. 89. <ul><li>Serveis Quantitatius </li></ul><ul><li>Mètriques </li></ul><ul><li>Serveis Qualitatius </li></ul><ul><li>- Estratègia a la xarxa </li></ul><ul><ul><li>Models de presència a la xarxa </li></ul></ul><ul><ul><li>Crowdsourcing </li></ul></ul><ul><ul><li>Polítiques de recursos humans </li></ul></ul><ul><ul><li>Polítiques de comunicació interna i externa </li></ul></ul><ul><li>Seguiment de clients, proveïdors i/o temes </li></ul><ul><ul><li>Empreses, productes, marques i persones </li></ul></ul><ul><ul><li>Sectors, temes, novetats i tendències </li></ul></ul><ul><li>Reputació corporativa </li></ul><ul><ul><li>Saber qué es diu </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar on es diu </li></ul></ul><ul><ul><li>Protocols i procediments d’actuació </li></ul></ul>
 65. 90. Noves realitats... ... la informació és digital i té una tendència natural a ser compartida ... internet és la base d’operacions i les persones són les protagonistes ... la capacitat de cercar informació és més rellevant que la seva organització
 66. 91. Els empleats més competitius... ... tenen recursos propis d’informació , a més a més dels corporatius ...estan inserits en fluxos d’informació interns i externs
 67. 92. Nous reptes... ...com gestionar la informació i la reputació corporatives quan els mercats són transparents ...com generar dinàmiques d’intercanvi de coneixement amb empleats i clients ...quin és el model de presència a la xarxa, i no pas com ha de ser la nostra web
 68. 93. Kit bàsic... ... no és tecnologia, és canvi social ... saber navegar sense perdre el temps ... els mercats parlen i els podem escoltar ... saber jutjar qué és rellevant
 69. 94. genis roca genis @ rocasalvatella . com

×