Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Claus per a la transformació digital d'una institució

492 views

Published on

Conferència de Genís Roca a l'Ateneu Barcelonès
9 de febrer de 2017

 • Be the first to comment

Claus per a la transformació digital d'una institució

 1. 1. Claus per a la transformació digital genís roca @genisroca Barcelona, 9 de febrer de 2017 d’una institució
 2. 2. Una institució és una plataforma social que ordena i normalitza el comportament d’un grup d’individus que volen actuar conjuntament.
 3. 3. Una institució és una plataforma social que ordena i normalitza el comportament d’un grup d’individus que volen actuar conjuntament. Té un àmbit intern (una manera de treballar) i un àmbit extern (una manera de presentar-se al món i una voluntat d’incidir a la societat).
 4. 4. Una institució és una plataforma social que ordena i normalitza el comportament d’un grup d’individus que volen actuar conjuntament. Té un àmbit intern (una manera de treballar) i un àmbit extern (una manera de presentar-se al món i una voluntat d’incidir a la societat).
 5. 5. Una institució és una plataforma social que ordena i normalitza el comportament d’un grup d’individus que volen actuar conjuntament. Té un àmbit intern (una manera de treballar) i un àmbit extern (una manera de presentar-se al món i una voluntat d’incidir a la societat).
 6. 6. grup d’individus actuar conjuntament manera de treballar presentar-se al món incidir a la societat)..
 7. 7. grup d’individus
 8. 8. grup d’individus - membresia - senyals d’identitat - drets i deures - compromís - atributs - coneixença - segmentació
 9. 9. actuar conjuntament
 10. 10. actuar conjuntament - lideratge - coordinació - normes - mètodes
 11. 11. manera de treballar
 12. 12. manera de treballar - espais - ritmes - formats - resultats
 13. 13. presentar-se al món
 14. 14. presentar-se al món - públics - canals - missatges - veus
 15. 15. incidir a la societat
 16. 16. incidir a la societat - marca - públics - indicadors
 17. 17. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte serveis viabilitat
 18. 18. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte serveis viabilitat
 19. 19. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte productes i serveis viabilitatMirada de llarg termini Abast Fet diferencial Recursos Entorn Stakeholders Proposta de valor
 20. 20. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte serveis viabilitat
 21. 21. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte serveis viabilitat Simplicitat operacional Agilitat Transparència Automatització Interoperativitat
 22. 22. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte serveis viabilitat
 23. 23. • Connectat • Es relaciona en sincronia • Opina i comparteix • Actúa multidispositiu • Està informat • És més exigent • Valora la simplicitat • Necessita proximitat • Experiencial / emocional  Espera resposta  Espera immediatesa  Exigeix transparència  Expectativa multicanal  Espera informació i continguts  Compara i escolta  Facilitat en la gestió Espera empatía Espera personalització
 24. 24. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte serveis viabilitat Experiències Model de distribució Omnicanalitat Coneixement d’audiències Models de relació
 25. 25. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte serveis viabilitat
 26. 26. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte serveis viabilitat Gestionar la incertesa Ser més àgils Tenir una mirada diferent Entendre els teus públic Implicar tota l’organització Tenir ganes de canvi Fer, moure i aprendre
 27. 27. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte serveis viabilitat
 28. 28. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte serveis viabilitat Innovació Aliances insospitades
 29. 29. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte serveis viabilitat
 30. 30. Fets diferencials a les noves organitzacions 1 2 3 4 5 6 NOUS MODELS COL.LABORATIUS 7 DISMINUCIÓ DELS COMANDAMENTS INTERMITJOS FOMENT DE LES METODOLOGIES ÀGILS NECESSITAT DE COMPTAR AMB TREBALLADORS RESPONSABLES I COMPROMESOS APARICIÓ DE DEPARTAMENTS QUE FOMENTEN I IMPULSEN LA INNOVACIÓ LES DADES SON CLAU PER A LA PRESA DE DECISIONS ORGANITZACIONS CENTRADES EN ELS CLIENTS
 31. 31. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte serveis viabilitat
 32. 32. visió / estratègia negocio / actividad cultura / equip processos punts de contacte serveis viabilitat
 33. 33. el canal
 34. 34. el moment
 35. 35. la sincronia
 36. 36. la segmentació
 37. 37. la dada
 38. 38. Grups segmentats Propis Aliens Desenvolupar marca Desenvolupar relacional Desenvolupar activitat Llarg termini Curt termini l’abast
 39. 39. } }}}PÚBLIC LINIES EDITORIALS EMISORS CANALS PLANS D’ACCIÓ la comunicació
 40. 40. Corporatiu Campanya Activitat la comunicació
 41. 41. El motor del canvi ja no és la tecnologia digital
 42. 42. El motor del canvi ja no és la tecnologia digital és la cultura digital
 43. 43. estas preparat per a canviar ?
 44. 44. estas preparat per a canviar i ja no deixar de fer-ho ?
 45. 45. estas preparat per a canviar i ja no deixar de fer-ho a una velocitat raonable ?
 46. 46. “Sigueu moderns, llegiu els clàssics” J.V. Foix (1894-1987)
 47. 47. PARADIGMA ESTRUCTURA DE PODER SÍMBOLOS HISTORIAS ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL RUTINAS I RITUALES Qué está bien visto? (jerarquías, despachos) Qué hace que las coses pasen? (familiares, funcionales, geográficas) Quiénes son los héroes y los “malvados”? (éxitos y fracasos) Quién manda? (formal (organigrama), informal (personas, grupos)) Qué se controla y recompensa? (resultados, gastos, dedicación...) Cómo es el día a día? (horarios, reuniones, formas de relación) Valores
 48. 48. genís roca @genisroca grcs !
 49. 49. 2015 coses transparència participació2005 persones 1995 empreses sensor mòbil web dades reputació processos accés ··· ··· ··· ··· ···

×