Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫עמוד 1‬            ‫מקומיות‬                              ‫י[״ם‬         ...
‫עמוד 2‬                                                         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

הסכסוך בעיניים מקומיות

752 views

Published on

כתבה במקומון "מודיעין news" על סיור לאורך קו התפר באזור ירושלים בהדרכת שאול אריאלי, מראשי יוזמת ז'נבה

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הסכסוך בעיניים מקומיות

 1. 1. ‫עמוד 1‬ ‫מקומיות‬ ‫י[״ם‬ ‫הסכסוך‬ ‫אחת‬ ‫פ/‬ ‫להבין‬ ‫344 ויצאו‬ ‫כביש‬ ‫לו‬ ‫קום,‬ ‫השכימו‬ ‫ות ות‬ ‫מכבים‬ ‫מתושבי‬ ‫05‬ ‫קבוצה של‬ ‫ישים‬ ‫לא‬ ‫כנראה‬ ‫פשוט, ברור אבל‬ ‫הישראלים לפלסטינים‬ ‫המר בין‬ ‫הויכוח‬ ‫נסב‬ ‫מה‬ ‫ולתמיד‬ ‫חומה"‬ ‫הסכמה למתווה קליגטון ז"מ»ט "הר‬ ‫ירושלים.‬ ‫לכל הנוסעים מ. במהלך‬ ‫פתוח‬ ‫להישאר‬ ‫הזכאים ם. אך‬ ‫ולכן הם אלו‬‫ששת הימים‬ ‫במלחמת‬ ‫בנדט‬ ‫שבתי‬ ‫הנסיעה‬ ‫"נת יהו‬ ‫אל״מ‬ ‫(מיל׳) אריאלי:‬ ‫הפרשה.‬ ‫את צורת ההתנהלות של‬ ‫מתאר‬ ‫אריאלי‬ ‫כביש מספר‬ ‫בשטח השולט על‬ ‫שמדובר‬ ‫העובדה‬ ‫לאור‬ ‫המדויק‬ ‫המשפטי‬ ‫הקונטקסט‬ ‫הוא מכניס את‬ ‫בתחילה‬ ‫לעבודות‬ ‫בנוסף‬ ‫מהכביש אף עובר בו, זאת‬ ‫אחדוחלק‬ ‫להגיע להסכם.‬ ‫מעוניין‬ ‫לא‬ ‫בשקט‬ ‫לד,‬ ‫חיה‬ ‫התפר‬ ‫מאוד לקו‬ ‫הקרובה‬ ‫מודיעין‬ ‫הבינלאומי,‬‫כובשת, על פי החוק‬ ‫הטוען שמדינה‬ ‫במקום ישראל לא‬ ‫העוברת‬ ‫לירושלים‬ ‫הרכבת‬ ‫פריסת‬ ‫כך‬ ‫מפריע כל‬ ‫שהנושא‬ ‫ללא‬ ‫עובדה זו,‬ ‫אל מול‬ ‫יחסי‬ ‫שמענו אותו מעולם‬ ‫לא‬ ‫לאיכולה להפקיע שטחים לצרכיה אלא לצורך‬ ‫המעורה‬ ‫אריאלי‬‫לפלסטינים.‬ ‫להעביר אותו‬ ‫מוכנה‬ ‫בפעם הראשונה,‬ ‫האהרון,אולי‬ ‫ביום שישי‬ ‫לתושבים.‬ ‫לדיון שבו‬‫הציבור. מדינת ישראל הוציאה תקציר‬ ‫ששטח זה יישאר בידי‬ ‫בפרטים העריך בפני הנוכחים‬ ‫שטחים‬ ‫מדם־ על חילופי‬ ‫שלתלמידי‬ ‫מתושבי רעות ומכבים, הורים‬ ‫לחמישים‬ ‫לשפר‬ ‫היא קובעת‬ ‫במקום אחר.‬ ‫יפוצו‬‫והפלסטינים‬ ‫ישראל‬ ‫לאחרונה, יצאו‬ ‫בפולין‬ ‫תיכון מו״ר שחזרו מסיור‬ ‫את הבטיחות ואת‬ ‫שהכביש נועד‬ ‫הממשלה‬ ‫למרות שגם לראש‬ ‫ורמאללה.למרות‬ ‫צירי הגישה בין בית סירא, ב־תוניה‬ ‫לקראת סיום הסקירה באזורמודיעין אריאל־‬ ‫$1‪$TS‬אריאלבמניע$1‪$TS‬‬ ‫נגע‬ ‫לסיור העוסק בסוגית הגדר ועוטףירושלים כדי‬ ‫במניע העיקרילקביעתהגבול בהסדר המוצע עם שהפלסטינים טענו שאין להם צורך בכביש, בג״ץ‬ ‫$2‪$DN‬אריאלבמניע$2‪$DN‬‬ ‫שבסופו של תהליך‬ ‫ברור‬ ‫להכיר את הנושא מקרוב.‬ ‫בפועל, וכפי שדווח כבר על כך‬ ‫אישר את‬ ‫לטענתו,השיקול המרכזי העומד בפני‬ ‫הפלסטינים.‬ ‫אריאלי תושב רעות וחברם‬ ‫<במיל׳> שאול‬ ‫אל״מ‬ ‫העניין.‬ ‫פחות או‬ ‫יהיה מדובר על‬ ‫״,‬ ‫ב׳מודיעין ‪ News‬פלסטינים לא נוסעים על הציר.‬ ‫כל ראש ממשלה הוא נושא פינוי המתיישבים. ״זה‬ ‫ששימש במנהלת המשא‬ ‫המתמחה בסוגיות אלו כמי‬ ‫פוליטי פנימי שאף ממשלה לא יודעת לה־ שילוב של חוקי תנועה וחוסר בהיתרי כניסה לארץ‬ ‫$1‪$TS‬להתמודד$1‪$TS‬‬ ‫שיקול‬ ‫מרבית‬ ‫הטסחה לפיה‬ ‫יותר‬ ‫לניסוח יוזמת‬ ‫השאר‬ ‫ששותף בין‬ ‫ומתן בעבד וכמי‬ ‫מאפשרים להם לעשות שימוש בכביש. באופן‬ ‫לא‬ ‫תמודד איתוולא משנה מאיזה צד. כל ראש ממשלה‬ ‫$2‪$DN‬להתמודד$2‪$DN‬‬ ‫ז׳נבה היה אחראי על מלאכת ההסברה.‬ ‫השטח יימסר לפלסטינים"‬ ‫לכיוון‬‫הפלסטינים יכולים לצאת מהמחסום‬ ‫לא‬ ‫שכזה,‬ ‫בהחלטיות.‬ ‫לפנות־, הוא אומר‬ ‫ינסה כמה שפחות‬ ‫בשמונה בבוקר אנחנו נפגשים בשדרות עמק‬ ‫רמאללה או מודיעין והםאפילו יכוליםלערוך‬ ‫לא‬ ‫אריאלי מציין‬ ‫ההתנהלות‬ ‫כדילהמחיש את צורת‬ ‫תפיסת השטח על ישראל, מדינת ישראללעולם‬ ‫ידי‬ ‫דותן מתחתלגבעת התיתורה. לאחרשאריאלי שם‬ ‫סיבוב פרסה במקום, כך שבפועל הכביש לא נגיש‬ ‫ולעומתו‬ ‫כי אורכו של הקו הירוק הוא 813 ק׳׳ט‬ ‫הישראלי במקום.‬ ‫לאהכילה את החוק‬ ‫לסיור ומדגיש שאין בו ני־‬ ‫$1‪$TS‬ניסיון$1‪$TS‬‬ ‫הקונטקסט הגדור‬ ‫את‬ ‫לחלוטין.‬ ‫עבורם כמעט‬ ‫אורכו של הקו שישראל דיברהעליובאנאפוליס‬ ‫חילוקי הדעותהלכו והתגברו עם השנים ואחת‬ ‫הפלסטינים‬ ‫עם‬ ‫ההסכם‬ ‫על עניין‬ ‫סיון לנהל וויכוח‬ ‫ניסיון$2‪$DN‬‬ ‫לטעמו הסיפור האמיתי מא־‬ ‫$1‪$TS‬מאחורי$1‪$TS‬‬ ‫אריאלי הוסיף כי‬ ‫משתרך על 418ק׳׳מ. ״מדובר בשטח שהוא כמעט פי‬ ‫באנאפוליס, המו־‬ ‫מנקודות הציון בנושא זה הייתה $1‪$TS‬המוכרת$1‪$TS‬‬ ‫אלא ציור העובדות והסבר על הפערים בנושא אנו‬ ‫לערוך בידוק‬ ‫חוריהעניין הוא העובדה שאם רוצים‬ ‫המטרה‬ ‫ומזגזג. $2‪$DN‬מאחורי$2‪$DN‬‬ ‫שלושה והוא נובע מכך שהקו נוסה‬ ‫שהתקיימה שם בשנת 7002‬ ‫כרתלרבים מהוועידה‬ ‫$2‪$DN‬המוכרת$2‪$DN‬‬ ‫לתהילים לטפס על הגבעה.‬ ‫במחסומים ולאור העובדה שמידי‬ ‫ביטחוני אמיתי‬ ‫ולהוציא‬ ‫ישראלים‬ ‫להכניס כמה שיותר יישובים‬ ‫היא‬ ‫והפלסטינים שם הגיעו הצדדים‬ ‫בין נציגי ישראל‬ ‫ומכבים פרום‬ ‫כאשר העמק שבין גבעת התיתורה‬ ‫כשישים אלף כלי רכב יש‬ ‫יום עוברות על הציר‬ ‫פלסטינים״,‬ ‫השטח כמה שיותר יישובים‬ ‫מרצועת‬ ‫שהשטח יחולק שווה בשווה בין ישראל‬ ‫להסכמה‬ ‫להסביר את הסוגיות הר־‬ ‫$1‪$TS‬הרלוונטיות$1‪$TS‬‬ ‫מתחתינואריאלי מתחיל‬ ‫צורך לבנות 52מסלולי בידוק בכל צד. זה יקר‬ ‫אריאלי.‬ ‫מציין‬ ‫לבין הרשות, אךבפועל השטח יישאר תחת אחריו־‬ ‫$1‪$TS‬אחריותה$1‪$TS‬‬ ‫לאזור, בראש ובראשונה הוא נוגע בחלקת‬ ‫וונטיות$2‪$DN‬‬ ‫לוונטיות‬ ‫מאודולכןאריאלי טוען שמדינת ישראל גרמה לאי‬ ‫אנו יורדים מהגבעה ולאחר ארוחת מקר קצרה‬ ‫שהתגבש אז‬ ‫ישראל. על פי ההסכם‬ ‫תה של מדינת‬ ‫$2‪$DN‬אחריותה$2‪$DN‬‬ ‫עומדים.‬ ‫ליישוב‬ ‫האדמהעליה הוא ו- 05 מחבריו‬ ‫חלופיות, זאת‬ ‫הפלסטינים על הכביש בדרכים‬ ‫נסיעת‬ ‫ירושלים‬ ‫לכיוון‬ ‫ומתחילים לטפס‬ ‫חלופי במסגרת עולים על אוטובוס‬ ‫מדובר כאמור בשטח הפקר אשר לאחולק ביןישראל הפלסטינים בעניין זה יפוצו בשטח‬ ‫למרות שעל פי החוק אין דבר שמונע זאת מהם.‬ ‫על כביש 344 כביש זה עלה לא $1‪$TS‬בעקבות$1‪$TS‬‬ ‫לכותרות בע־‬ ‫מעט‬ ‫הפלסטינים מצידם היו חילופי השטחים.‬ ‫לירדנים ממן הפסקת האש.‬ ‫לציין שנסללו מספר כבישי רוחב העום־ים‬ ‫חשוב‬ ‫קבות אירועי פח״עופיגועים שהיו במקום שהחמור‬ ‫סוגיה $2‪$DN‬בעקבות$2‪$DN‬‬ ‫במעטפת‬ ‫אריאלי סוגיה אחר‬ ‫משרטט‬ ‫וכך‬ ‫מעוניינים מאד בשטח זאת על סמך החלטת 222 של‬ ‫המאפשרים‬ ‫לציר המרכזי, ״צירי מרקם חיים״‬ ‫מתחת‬ ‫מביניהם התרחשלפני מספר שנים סמוך לתחנת‬ ‫לאזור. כך למשל נדונה גם סו־‬ ‫$1‪$TS‬סוגיית$1‪$TS‬‬ ‫השברירית הקשורה‬ ‫להחזיר את האדמות‬ ‫האו׳׳ם, הקובעת שעל ישראל‬ ‫בו מצאו את מותם שלושה בני‬ ‫דלק בבית חורון‬ ‫גם את היישוב‬ ‫לטרוןהכוללת בין היתר‬ ‫אצבע‬ ‫שנכבשו ב- 76 מנגד נציגי ישראל טענו $2‪$DN‬סוגיית$2‪$DN‬‬ ‫גיית‬ ‫כי מדובר‬ ‫משפחה אחת.למרות אירועיםאלו ובעקמת עתירה‬ ‫הפלסטינים‬ ‫למודיעין. לטענת‬ ‫מבוא חורון הסמוך‬ ‫בשטח הפקר שעל פי הבינלאומי מי ששם את ידו‬ ‫הדין‬ ‫בעמוד 27 >-‬ ‫המשך‬ ‫שהגישו ראשי הכפרים באזור פסק בג׳׳ץ שעל הכביש‬ ‫פלסטינים אשר נהרסו‬ ‫כפרים‬ ‫עליו היו‬ ‫מדובר בשטח‬ ‫לציין שלמרות‬ ‫עליו הוא זה שזוכה מ. חשוב‬ ‫ראשון‬
 2. 2. ‫עמוד 2‬ ‫בעיניים מקומיות...‬ ‫מעמוד 07‬ ‫המשך‬ ‫-<‬ ‫את‬ ‫במעט‬ ‫ומקצרים‬ ‫הכפרים‬ ‫יחסית בין‬ ‫מעבר נוח‬ ‫לכיוון רמ ללה.‬ ‫הנסיעה‬ ‫בתצפית‬‫סמואל.‬ ‫לנבי‬‫בהמשך הסיור אנו מגיעים‬ ‫הגבולות‬‫אריאלי ממחיש את סוגית‬ ‫מהמקום, שאול‬ ‫הנשקפות‬ ‫הדוגמאות‬ ‫אחת‬ ‫הצדדים.‬ ‫והפערים בין‬ ‫מקומית‬ ‫גבעת זאב. מדובר במועצה‬ ‫מהגבעה היא‬ ‫שש שכונות‬ ‫וכוללת‬ ‫עשרה אלף תושבים‬ ‫כשש‬ ‫המונה‬ ‫בשטח‬ ‫אשר שתיים מהן עדיין בבנייה והן מפוזרות‬ ‫אריאלי מסביר כי ישראל‬ ‫עם רווח משמעותי ביניהם.‬ ‫$1‪$TS‬ולהשאירו$1‪$TS‬‬ ‫מעוניינת לכלול את כל השטח כולל בית חורוןול־‬ ‫כפרים‬ ‫שלושה‬ ‫השאירו בידיה. בתוך הגדר נכנסו גם‬ ‫ולהשאירו$2‪$DN‬‬ ‫נבאללהואל ג׳ודירה. כדי‬‫אל ג׳יב, ביר‬ ‫פלסטיניים,‬ ‫ציריהם‬ ‫הם תוחמו משני‬ ‫מחוץלגדר‬ ‫אותם‬ ‫להשאיר‬ ‫לכיוון‬ ‫מעבר‬ ‫מאפשר‬ ‫תת קרקעי‬ ‫כביש‬ ‫בחומה ורק‬ ‫לידי ביטוי הפערים‬ ‫רמאללה ובחזרה. בתיאורו באים‬ ‫גבעת זאב. ״העמדה‬ ‫לסוגיית‬ ‫*ן הצדדים הנוגעים‬ ‫חורוןולהשאיר‬ ‫את בית‬ ‫הישראלית גורסת לכלול‬ ‫כחלק מהרצוןלהגדיל‬ ‫ואת‬ ‫הגדר,‬ ‫בתוך‬ ‫שטח‬ ‫יותר‬ ‫רצף יהודי‬ ‫וליצור‬ ‫של‬ ‫המשולשהגדול ירושלים‬ ‫את‬ ‫להפחית‬‫הפלסטינים רוצים‬ ‫מנגד‬ ‫גדול יותר.‬ ‫אורבאני‬ ‫אחד‬ ‫לדון במקומות הקדומים לאסלאם?״ שואל‬ ‫מוכנים לפתור‬ ‫"הפלסטינים‬ ‫מהמשתתפים בסיורואריאלי משיב בלא‬ ‫היסוס כי‬ ‫המוסלמיות בצירופה שלהליגה‬ ‫וועידת המדינות‬ ‫‪ Yu ■ruin‬ידי חלוקה‬ ‫את‬ ‫לדון‬‫הפלסטינית‬ ‫הרשות‬ ‫הערבית הסמיכו אותויו׳׳ר‬ ‫אזורים‬ ‫דמוגרפית לפיה‬ ‫הכרעות.‬ ‫בסוגיה זו ולקבל‬ ‫לישראל‬ ‫ישויכו‬ ‫יהודים‬ ‫מדוע הוא מציג‬‫בדרך חזרה אני שואל אריאלי‬ ‫את‬ ‫הפלסטינית על פי יוזמת ז׳נבה, שכאמור‬ ‫העמדה‬ ‫את‬ ‫הזיקה‬ ‫והאזורים בו לי‬ ‫חלק ממנה,אריאלי מציין כי הפלסטינים‬ ‫רוב‬ ‫הוא‬ ‫הברורה ייכללו‬ ‫הפלסטינית‬ ‫שניסחו את‬ ‫הם אלו‬ ‫במשא ומתן הישיר‬ ‫שנטלו חלק‬ ‫את הדיונים מטעם‬ ‫אלו‬ ‫המסמך המשותף. ״הם שניהלו‬ ‫מהמדינה הפלסטינית"‬ ‫כחלק‬ ‫הרשות במו־מ הישיר והם המוסמכיםלכך״.‬ ‫מהסיורעולה תמונה פ^וטה. כולם מבינים‬ ‫די‬ ‫כל כך מתגוררים בתוכו כארבעים אלף איש. העיר הפלסטינית שבדרך. על נושא זה הייתה הסכמהמלבד‬ ‫אריאלי.‬ ‫את השטח״, אומר‬ ‫שצריך לתת שטח והויכוח <; סדריהגדול לא כל‬ ‫התנגדות הפלסטיניםלשכונת הר חומה בטענה‬ ‫של‬ ‫העתיקה מחולקתלארבע, הר הבית במרכזו והוא‬ ‫על פי הסבריו שלאריאליעולה הפלסטינים‬ ‫כי‬ ‫כך משמעותי. גם במקומות ששטח מסוים לא יעבור‬ ‫שהיא נבנתה לאחר הסכמיאוסלו תוך כדי הפרת‬ ‫מהווה כשישית משטח העיר העתיקה. בשאר השטח‬ ‫הבינו שקשה לממשלת ישראללפנות הרבה תושבים‬ ‫המוסלמי, המהווה כחצי מהשטח שנשאר הכלל האוסר על מי מבין הצדדיםלערוך שינויים לפלסטינים יינתן להם שסח אחר במסגרתחילו־‬ ‫$1‪$TS‬חילופי$1‪$TS‬‬ ‫הרובע‬ ‫ולכן הם מוכנים להתפשרולדרוש פינוי של אלף‬ ‫פי שטחים. הוויכוח הוא מן שני אחוז של שטחים‬ ‫שישפיעו על השטח. על פי הערכתו שלאריאלי‬ ‫$2‪$DN‬חילופי$2‪$DN‬‬ ‫מוסלמים. הרובע הנוצרי קטן‬ ‫ומתגוררים בו 82 אלף‬ ‫תושבים בלבד מביתחורון. בצורה כזו יקבלו יותר‬ ‫הם‬ ‫הפלסטינית ושמונה‬ ‫לוותר עלהעניין והר חומה תישאר בידי חלופיים, זאת על פי העמדה‬ ‫הםיאלצו‬ ‫יותר ומהווה רבע מהעיר והרובע היהודי אף קטן‬ ‫שטחוישראל לא תצטרךלפנות הרבה מתיישבים.‬ ‫הישראלית. גם בנושא פינוי‬ ‫אחוזים על פי העמדה‬ ‫ישראל.‬ ‫כששת אלפים יהודים.‬ ‫מזה ומתגוררים בו‬ ‫הפלסטיני כי איןלדבריהם‬ ‫עוד נטען על ידי הצד‬ ‫כך. בעוד‬ ‫גדולים כל‬ ‫בפערים‬ ‫המתיישבים לא‬ ‫מדובר‬ ‫שתי‬ ‫מסובך ועלו‬ ‫יותר‬ ‫בנושא האגן הקדוש המצב‬ ‫שנשמע רבות הוא האגן היסטורי או‬ ‫מושג נוסף‬ ‫החקלאיים אותם הם מעבדים יום‬ ‫בשטחים‬ ‫לפגוע‬ ‫שישראל רוצהלהשאיר בשטח ^מהמתיישבים‬ ‫58‬ ‫את הבעיה על‬ ‫מוכניםלפתור‬ ‫הפלסטינים‬ ‫אופציות.‬ ‫את העיר‬ ‫זהכולל‬ ‫שסח‬ ‫הקדוש.‬ ‫שמכונה האגן‬ ‫מה‬ ‫יוס ובוודאי שלא על ידי פינוי.‬ ‫הפלסטינים רוצים שיישארו אעי־״ע אחוז מהם.‬ ‫אזורים יהודיים ישויכו‬ ‫ידי חלוקה דמוגרפיתלפיה‬ ‫והכנסיות‬ ‫העתיקה, עיר דוד, הר הזיתים, הר ציון,‬ ‫ההפרשים‬ ‫במפה שאנו מסתכלים רואים את‬ ‫פערים למה שני‬ ‫בדקויות של‬ ‫אם מדו‬ ‫הברורה‬‫הפלסטינית‬ ‫בעלי הזיקה‬ ‫לישראל והאזורים‬ ‫כשניים‬ ‫הממוקמות באגם הקידרון. שטח העומד על‬ ‫מן הגישות על פי סימוניהגבול של שני הצדדים‬ ‫הצדדים לא מגיעים להסכם?‬ ‫הפלסטינית. ראש הממשלה‬ ‫ייכללו כחלק מהמדינה‬ ‫מבחין גם בין‬ ‫קילומטר רבועבלבד.אריאלי‬ ‫וחצי‬ ‫השטח‬ ‫והתופעה שישראל מעוניינת להרחיב את‬ ‫והראיה‬ ‫״נתניהו לא מעונייןלהגיע להסכם.‬ ‫הקודם, אהוד אולמרט הבין כי גישה זו לא תוכל‬ ‫ירושלים המזרחיתלבין מזרחירושלים ומציין כי‬ ‫לחילופי‬ ‫אשר יישאר בידיה, זאת למרות ההתחייבות‬ ‫שטחים‬ ‫שלא שמענו אותולעולם מדבר חילופי‬ ‫על‬ ‫חלופית. על‬ ‫ולכן הוא הציע הצעה‬ ‫לעבור בישראל‬ ‫ירושלים המזרחית‬ ‫לחלוטין.‬‫מדובר במושגים שונים‬ ‫שטחים, חוזרת על עצמה במספר אזורים.‬ ‫שהשטח‬ ‫תהליך, או‬‫למרות שגםלו ברור שבסופו של‬ ‫בינלאומית‬ ‫ינוהל על ידי וועדה‬ ‫פיה האגן ההיסטורי‬ ‫את האגן הקדוש, שכונת בבאזעיירה, שכונת‬ ‫כוללת‬ ‫ומתחילים לגעת‬ ‫לירושלים‬ ‫בהמשך אנו נכנסים‬ ‫במקומו‬ ‫חלופיים‬ ‫שטחים‬ ‫כולו יוחזר או שימסרו‬ ‫לחלוטין וללא חלוקה‬ ‫שתנהל את כל ענייני האגן‬ ‫ראס אל עמוד‬ ‫וואדי סילואוון,‬ ‫ג׳וז,‬ ‫ג׳ארח,‬ ‫שיח‬ ‫תפוח האדמה הלוהט ביותר בסכסוך. אנו עוברים‬ ‫באזורים אחרים״.‬ ‫פלסטין,‬ ‫ריבונית. הוועדהתכלול נציגותמישראל,‬ ‫אכפת‬ ‫׳׳שפלסטיני מדבר ירושלים לא‬ ‫על‬ ‫טור.‬ ‫ואם‬ ‫משקיפים על אזור ים‬ ‫הצרפתית ממנה אנו‬ ‫בגבעה‬ ‫לגבעת התיתורה, המקום ממנו‬ ‫אנו יורדים מתחת‬ ‫ארה׳׳ב, ירדן וערב הסעודית. כך, על פי הצעתו של‬ ‫שטח‬ ‫הזה.‬ ‫לשטח‬ ‫לא מאזורים‬ ‫אחרים הוא מתכוון‬ ‫ומעלה אדומים ובוחנים את העמדות השונות‬ ‫המלח‬ ‫המשתתפים‬ ‫לבתים.‬ ‫יצאנובתחילת הסיור ומתפזרים‬ ‫אולמרט, תהיה נציגות של שלושת הדתות באגן והם‬ ‫אלף‬ ‫קטן עם 021 פלסטינים״.‬ ‫של הצדדים. משם אנו עוברים להר הזיתים.‬ ‫השכילו בעקבות הסיור, למדו את המושגים והבינו‬ ‫ויגיעו גםלהסכמות על הנושאים‬ ‫ינהלו את ענייניהם‬ ‫ירושליםלעומתה מתייחסתלאזורגדול‬ ‫מזרח‬ ‫תפילה, הר הבית מתחתינו מלא במתפ־‬ ‫$1‪$TS‬במתפללים$1‪$TS‬‬ ‫שעת‬ ‫הללו אצל המנהיגים‬ ‫מה מונח על הכף. האם ההבנות‬ ‫הרגישים. דיון בהצעה זו לא מומש כיוון שלמחרת‬ ‫בהרבה מרמאללה בצפון ועד בית לחם בדרום, סך‬ ‫העלמין היהודי. בראש‬ ‫מוסלמים שבתווך בית‬ ‫לים$2‪$DN‬‬ ‫ללים‬ ‫צה׳׳ל למבצע עופרת יצוקה.אריאלי מציין יובילו להכרעה לצד זה או אחר, לאו דווקא, מכון‬ ‫יצא‬ ‫פלסטיניים.‬‫הכל 82 כפרים‬ ‫אריאלי מסביר את המושגים הבסיסיים‬ ‫ובראשונה‬ ‫הישראלי לא‬ ‫שלעומת כל הסוגיות האחרות זו הסוגיה אמיתית. לעכשיו על פיאריאלי לפחות בצד‬ ‫ירושלים השברירית כל כך‬‫על אריאלי סוגית‬ ‫פי‬ ‫סדר, כהגדרתו.‬ ‫כדילעשות‬ ‫לויתורים האמיתיים.‬ ‫להגיע‬ ‫מוכנים עדיין‬ ‫פליטים וכדומה הוויכוח‬ ‫״לדעתי מכל הסוגיות ביטחון‬ ‫כשהראשון עוסק בשכונות‬ ‫לדיון בשניחלקים‬ ‫עולה‬ ‫סך‬ ‫החומות.‬ ‫שבתוך‬ ‫העתיקה היא העיר‬ ‫העיר‬ ‫האמיתי הוא על צורת ההתנהלות באגן ההיסטורי,‬ ‫בעיקר‬ ‫פחות סבוכה‬ ‫פה הבעיה‬ ‫אותה,‬ ‫המרכיבות‬ ‫לצורך‬ ‫מקילומטר רבוע.‬ ‫הכול מדובר בשטח של פחות‬ ‫האמיתי והמהותי בין הצדדים״.‬ ‫זה הפער‬ ‫קלינטון במסגרתו‬ ‫השכונות היהודיות‬ ‫לאור מתווה‬ ‫ההמחשה שטחההכללי ירושלים המאוחדת עומד‬ ‫של‬ ‫‪S3 shabi.mnews@gmaii.com‬‬ ‫ידי הערבים‬ ‫על‬ ‫מוסמך‬ ‫שאבו מאזן‬ ‫ערב‬ ‫״מי‬ ‫למדינה‬ ‫יישארו בידי ישראל והשכונות‬ ‫הפלסטיניות‬ ‫‪ppn‬‬ ‫היום על קילומטרים רבועים.למרות השטח‬ ‫621‬

×