Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TCCC - Tactial Combat Casualty Care

4,724 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

TCCC - Tactial Combat Casualty Care

 1. 1. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERUdrożnienie i kontrola drógoddechowychWWW.LUDZIEARMII.PL
 2. 2. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERWWW.LUDZIEARMII.PL
 3. 3. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERSprawdź, czy ranny reagujeJeśli ranny wydaje się nieprzytomny, sprawdź,czy reaguje na bodźce zewnętrzne.• Zapytaj, czy wszystko w porządku• Delikatnie wstrząśnij lub klepnij rannego• Jeśli nie reaguje, ułóż na plecach i udrożnij drogi oddechoweWWW.LUDZIEARMII.PL
 4. 4. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERUłóż rannego na plecachWWW.LUDZIEARMII.PL
 5. 5. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERUdrożnij drogi oddechowe• Drogi oddechowe najczęściej zatykane są przez język• Kiedy ranny jest nieprzytomny, jego mięśnie się rozluźniają.Takie rozluźnienie może spowodować opadnięcie języka wgłąb jamy ustnej i zablokowanie dróg oddechowych• Dwie stosowane metody udrażniania dróg oddechowych toodchylenie głowy z jednoczesnym podniesieniem podbródkaoraz odgięcie żuchwyWWW.LUDZIEARMII.PL
 6. 6. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERUdrożnij drogi oddechowe (odgięcie żuchwy)Jeśli podejrzewasz uraz karku lub kręgosłupa,zastosuj metodę odgięcia żuchwy.WWW.LUDZIEARMII.PL
 7. 7. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERUdrożnij drogi oddechoweUsuń palcami wszystko, co może blokować drogi oddechowerannego:• wyłamane zęby,• kości twarzy,• wymiociny.WWW.LUDZIEARMII.PL
 8. 8. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERSprawdź, czy ranny oddycha• Obejrzyj, osłuchaj, wyczuj oddech.• Utrzymaj rozwarcie żuchwy.• Policz pełne wydechy (15 sek.).WWW.LUDZIEARMII.PL
 9. 9. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERUdrożnij drogi oddechowe(odchyl głowę, podnosząc podbródek)Gdy nie ma podejrzenia urazu karku lub kręgosłupa!WWW.LUDZIEARMII.PL
 10. 10. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTER• Obejrzyj, osłuchaj, wyczujoddech.• Utrzymaj głowę rannego wpozycji odchylonejz uniesionym podbródkiem.• W razie koniecznościwykonaj sztuczne oddychanie.WWW.LUDZIEARMII.PLUdrożnij drogi oddechowe(odchyl głowę, podnosząc podbródek)
 11. 11. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERSztuczne oddychanie• Utrzymaj głowę rannego w pozycji odchylonej z uniesionympodbródkiem lub odciągniętą żuchwę.• Zaciśnij palcami skrzydełka nosa rannego i wykonaj dwapełne wydechy (po 2 sekundy).• Sprawdź tętno szyjne.• Jeśli tętno jest wyczuwalne, wykonaj oddychanie usta-ustaw tempie 1 wydech na 5 sekund.• Po minucie sprawdź oddech i tętno.WWW.LUDZIEARMII.PL
 12. 12. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERResuscytacja krążeniowo-oddechowa(CPR)• Jeśli u rannego stwierdzisz brak tętna szyjnego, możeszprzystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), podwarunkiem że wiesz, jak to zrobić i że pozwalają na towarunki bojowe• W warunkach bojowych nie zaleca się wykonywania CPR urannego, który nie oddycha i nie ma tętna. Dlatego CPR niewchodzi w zakres niniejszego kursuWWW.LUDZIEARMII.PL
 13. 13. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERRurka nosowo-gardłowa• Tempo wydechów mniejsze niż normalnie (mniej niż 2 na 15sekund).• Odgłosy charczenia i bulgotania.WWW.LUDZIEARMII.PL
 14. 14. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTER• Nie używaj rurki nosowo-gardłowej, jeśli ranny ma pękniętepodniebienie lub gdy widać odsłonięte fragmenty mózgu.• Nie używaj rurki nosowo-gardłowej, jeśli z uszu lub nosarannego wydobywa się przezroczysty płyn.• Wyciekający płyn mózgowo-rdzeniowy może świadczyć opęknięciu czaszki.WWW.LUDZIEARMII.PLRurka nosowo-gardłowa
 15. 15. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERWWW.LUDZIEARMII.PL
 16. 16. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTER• Ułóż rannego na plecach (twarzą do góry).• Z torby medycznej wyjmij rurkę i żel.• Nasmaruj rurkę.WWW.LUDZIEARMII.PLRurka nosowo-gardłowa
 17. 17. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTER• Odsłoń otwór nosowy rannego• Włóż końcówkę rurki do prawego otworu nosowego częściąukośną w stronę przegrody• Wsuwaj do środka, dopóki kołnierz rurki nie oprze się o brzegnozdrzaWWW.LUDZIEARMII.PLRurka nosowo-gardłowa
 18. 18. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERWWW.LUDZIEARMII.PLRurka nosowo-gardłowa
 19. 19. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTER• Jeśli pojawi się opór lub zator, spróbuj wprowadzić rurkęprzez drugi otwór.• Jeśli obie próby nie dadzą skutku, ułóż rannego w pozycjibocznej ustalonej i poszukaj pomocy medycznej.WWW.LUDZIEARMII.PLRurka nosowo-gardłowa

×