Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Detyre kursi qender pwr fwmijw

2,963 views

Published on

Published in: Devices & Hardware
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Detyre kursi qender pwr fwmijw

 1. 1. DETYRË KURSI LËNDA MËSIMORE : KËRKIM MARKETINGTEMA : KËRKIM PËR HAPJEN E NJË AKTIVITET- BIZNESIPUNOI :Genci MORAVAshkurt 2012
 2. 2. Çështja për të cilën do flasim në këtë prezantim është se sikërkim marketing na ndihmon duke na orientuar hap pas hapisi mund të bëhet një investigim i qartë , sa më konçiz , pra sa mëefektiv.Personalisht gjithmonë kam besuar se në një ekonomi të lirëtregu , çdo kujt i “përket “ mundësia për të zhvilluar aftësitë eveta në fushën e biznesit.Unë jam prind dhe bashkëshort njëkohësisht, por jam dhekonsumator , si i tillë vërej çdo ditë kur blej diçka në tregtendencat e kërkesës konsumatore , por cilët janë këtakonsumatorë, që me nevojat e përditëshme, shijet, dëshirat, preferencat,përvojat e tyre kushtëzojnë këtotendenca të kërkesës konsumatore ?!Ashtu siç u prezantova pak më sipër (prind, bashkëshort) vërejse një pjesë e konsiderueshme e “bllokut konsumator” janë gratë(bashkëshortet,nënat) , por si konsumatorë nuk mund tëpërjashtohen kurrsesi dhe fëmijët, të cilët respektivisht ndikojnëdhe ata ndjeshëm në këtë kërkësë konsumatore.
 3. 3. “Fëmijët “ pra, kjo ishte dhe pikënisja !Idea që lindi brenda meje ishte një biznes i cili me aktivitetin e tij tëofronte shërbime për femijët.Po për ç’farë shërbimesh bëhet fjalë?!Duke pasur parasysh që im bir (9-vjeç) ,ashtu dhe si shumë fëmijë të tjerëtë moshës së tij, pasi mbarojnë shkollën shkojnë në shtëpitë e tyre dhe siçdihet do kryejnë ato detyra që i’u janë ngarkuar gjatë orëve mësimore nëshkollë , mund të luajnë tek tuk dhe e shumta do shohin emisionet e tyre tëadhuruara në tv, dhe të mos harrojmë fatkeqsisht, fatkeqsisht ka shumëmundësi të zbaviten duke lundruar në internet, apo duke luajtur me lodrate ndryshme elektronike,E cilësova këtë situatë jo më rastësisht në këtë mënyrë pasi e vërteta ështëse gjenerata e këtyre fëmijëve është vërtet e infektuar nga kjo “epidemielektronike” , por keqardhja për këta fëmijë nuk mbaron këtu pasi nësedo të krahasoheshin me moshatarët e tyre të paktën me shtetet fqinjë ,këtafëmijë nuk kanë mundësinë që të paktën në një apo dy orë të lira të ditës tëangazhoheshin me preokupime të natyrës vërtet , edukuese, zbavitëse dheargetuese.Pra shërbimet që mund të ofrohen për këta fëmijë nga biznesi në fjalë dotë ishin të përmbledhuara në një ambient të madh paksa kompleks .
 4. 4. Imagjinoni pra , ambiente të mbyllura sportive sifushë basketbolli, tenisi , futbolli, ping pong, këndlojrash në formën e një “luna park” për moshat më tëvogla si dy apo tre vjeç, hapësira të konsiderueshme kudo të mësohej rreth sporteve si aerobi, palestra,artemarciale etj, dhe pse jo një katedër ku do të ofroheshinkonsulenca të ndryshme rreth lëndëve mësimore tëshoqëruara me një biblotekë ,që si fillim le të ishte si tethemi pak modeste.Në fakt e vërteta është që ky prezantim i kësaj detyrekursi duhej të niste pikërisht pra duke paraqiturfillimisht këtë situatë që u përmend më sipër .Gjithsesi ajo që ne duam të diskutojmë më poshtëështë se ku na vjen në ndihmë Kërkim Marketing .
 5. 5. Përpjekjet pëqëndrohen nëse :Duhet të lindë një biznes i tillë, po apo jo ?!Pikërisht në këtë mënyrë këmi FORMULUAR NJëPROBLEM , pasi siç e dimë një problem i kësajnatyre nënkupton një vendim . Por në fakt që tëzgjidhet ky problem duhet të specifikojmë disaobjektiva të cilat janë:Mbledhja e një informacioni konkret në lidhje mekëtë problem . Sa nevoje ka ky qytet per nje biznes tetille? A do te kishin banoret perfitim nga ky biznes?A duhet bërë vërtet një kërkim në mjedisinekonomik. Duhet një kërkim ne te gjtha drejtimet, përvendin se ku mund ta ngremë biznesin, fluksi ilevizjeve. Dhe a është vërtet vendodhja e këtijaktiviteti si një distancë e adoptueshme nga fëmijëtapo prindërit që do të shoqërojnë këta fëmijë.Sa shume dihet per problemin në fjlalë . Në fakt si dotë interpretohet nga prindërit e fëmijëve ky aktivitet, po nga fëmijët?!
 6. 6. Përcaktimi i projektit të kërkimitDizenjimi i kërkimit është tepër i lidhur me informacionin qëkemi në dispozicion.Por meqë ra fjala tek informacioni le të përqëndrohemi tekmetoda, dizenjimi ndryshe, i mbledhjes së këtij informacioniKërkimi duhet të mbështetet mbi të dhënat primare, të cilatdo të mblidhen posaçërisht për studimin e kërkimit.Në këtë fazë ngrihen disa pyetje:Të dhënat duhet të mblidhen nëpërmjet vëzhgimit apo pyetësorëve?Pyetjet do të jenë me alternativë, apo të hapura?Do t’u bëhet i ditur qëllimi i kërkimit të të intervistuarve, apo jo?Intervista personale balle per balle me njerzit?Telefon?Postë?Internet?
 7. 7. PROJEKTIMI I ZGJEDHJES DHE MBLEDHJA E TËDHËNAVE.KLIENTELA QË SYNOJMË? (ka të bëjë me përcaktimin e tregut të synuar)A DO Të SEGMENTOJMË TREGUN?(do të thotë nëse ne do të zgjedhimvetëm një pjesë të një tregu mjaft të gjërë) Në fakt këtu si zgjedhje unëpersonalisht konsiderova si kornizë zgjedhjë , prindërit e fëmijëve,dhe njëzgjedhje tjetër përdora dhe mësuesit .A MUND Të SIGUROJMË NJË LISTË TË POPULLATËS QË NESYNOJMË? (do të thotë që të jemi të aftë të sigurojmë të dhëna të popullsisë , pshpër vendbanimin ,moshën, disa nga të dhënat mund të sigurohen dhe në gjendjencivile )SA E MADHE DO JETË ZGJEDHJA(numri i personave që ne do të marrim nëpyetje)SI DO JETË ZGJEDHJA?(probabilitare, joprobalitare)SA KOHë DO Të MARRË MBLEDHJA E TË DHËNAVE( kjo gjë varet ngamënyra e kërkimit, popullata e zgjedhur etj.)ÇFARË METODASH DUHET TË PËRDORIM PËR Të SIGURUARCILËSINË E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE? (duhet të perdorim një metode tëthjeshtë dhe të sigurt në të cilën konsumatori të ketë përgjigje sa më të sinqertë)A ËSHTË E NEVOJSHME NJË ZGJEDHJE? (nëse ne do të na duhet ,dobëjmë dhe një zgjedhje pas zgjedhjes fillestare)
 8. 8. NJë NGA METODAT Që ZGJODHëM PËR MARRJEN E INFORMACIONIT ËSHTË MEPYETESOR, NE HARTUAM NJË NUMËR TË CAKTUAR PYETJESH. BËMË ZGJEDHJEPROBALITARE.-Nëse një qëndër e tillë komplekse për fëmijët , hapet në qytetin tonë , ku ju banoni, do të pranonit që fëmijët tuaj të frekuentonin këtë qendër ?Më poshtë po paraqesim tabelën ku u pyetën prindërit , ky anketim u bë në mbledhjene prindërve në tre shkolla të qytetit ,gjithashtu u pyetën fëmijët dhe mësuesit Prindër Mësues fëmijë Prindër baballarë Nëna Po 75% 91% 95% 91% Jo 25% 9% 5% 9% Total 100% 100% 100% 100%
 9. 9. REZULTATET E KëRKIMIT SIPAS PYETJES :A ka nevojë qyteti ynë për një qendër të tillë me opsionet,sigurishtmbase jojo nuk ka nevojëNë fakt këto pyetje u bënë nga një zgjedhje e ndryshme nga ajo e paradhe u bë e rastesishme , nga opinione të ndryshme dhe për më tepër simjet komunikimi u përdor telefoni dhe interneti, ato janë tëstrukturuara pasi këto pyetje ishin të njëjta tek e gjithë popullata dhetë pamaskuara Prindër Mësues fëmijë Prindër baballarë Nënasigurisht 95% 99% 90% 95%Mbase jo 4% 0.5% 5% 4%Jo nuk ka nevojë 1% 0.5% 5% 1%
 10. 10. Pyetjet në vazhdim :(kanë natyrën e një kërkimi përshkues si do influencojë ky aktivitetsipës mendimit të prindërve baballarë, nëna , mësues)-Si do influencojnë aktivitetet e kësaj qendre tekfëmijët : Prindër Mësues Prindër baballarë Nëna edukim 70% 80% 60% argëtim 30% 20% 40%-Sa herë në javë mendoni se fëmijët duhet tëfrekuentojnë këtë qendër me pjesmarrjen e tyre Herë në javë Prindër Mësues Prindër baballarë Nëna 2 herë 95% 99% 95% 3 herë 4% 0.5% 4% 3 herë + 1% 0.5% 1%
 11. 11. Dhe pyetjen më specifike e lamë jo më kot për në fundpasi i gjithe kërkimi u bazua ose i’u dha rëndësiopinionit se cili do ishte efekti që do të kishte tekkomuniteti i prindërve dhe mësuesve ky aktivitet, pracili do të ishte çmimi. U konsiderua si më e saktë pyetjatë ndërtohej në modelin e një pyetje të hapur .Pra; cila është mundësia juaj për të paguar 2 her ne javë/ 8 herë Prindër Frekuencë në muaj /baballarë Më pak se ALL 1500 162 29% Midis 15 dhe 2000 364 65% Midis 20 dhe 2500 28 6% Total 554 100%
 12. 12. Dy fjalë për interpertimin e të dhënave duke nxjerë në tënjëjtën kohë , në një farë mënyre një raport të thjeshtënga vëzhgimi i përgjithshëmMbase kërkimi duhej specifikuar akoma më tepër pornë të vërtetë për arsye kohe dhe ekonomike , rezultatetmë të rëndësishme dhe kritiket u arritën.-Pra mësuam për opinionin e përgjithshëm rrethbiznesit-Dhe mundesia ekonomike që disponon klientela eardhshme Shifrat në përqindje rezultuan tepër pozitive ! Nuk mund të mos përmendim dhe nje detaj tjetër tepër të rëndësishëm që ka formën e një kërkimi shkakësor , pra një publikim në facebook dhe brenda një jave sado e pabesueshme qoftë por ja që është e vërtetë , “12000 like” !
 13. 13. Koment i nevojshëm / Burimet financiare / proçesi administrativIdea e hapjes së një biznesi të tillë padyshim përmban një kosto të lartëekzekutimiAjo mund të realizohet nga investime të tipit :-Dhoma e tregëtisë-Fonde të ndryshme për vende në zhvillim-Iniciativë sipërmarrëse me profil administrativ nga Bashkia e Rrethit-Aksionerë etj.(ketu kemi parasysh qe, ekzistojnë ambiente nën pronësinë ebashkisë që janë të pashfrytezuara)Efektet pozitive në rajon-Punësim-Zhvillim konkret në sektorin e shërbimeve-Edukim ,angazhim , zhvillim i përgjegjsisë tek fëmijët-Përmirësim i cilësisë së jetës së përditshme etj-Përmirësim i ndjeshëm i imazhit të qytetit

×