Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Usos d'Internet a Catalunya. Març 2010

1,911 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Usos d'Internet a Catalunya. Març 2010

 1. 1. BREU DE DADES (8) USOS D’INTERNET A CATALUNYA MARÇ 2011GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. C/. Llull 102, 4rt. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net
 2. 2. Usos d’Internet a Catalunya.Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Breu de dades (8). Març 2011 PRESENTACIÓ: En el document següent es presenten els resultats relatius a l’ús i tinença d’algunes tecnologies de la informació i la comunicació per part de la població de 16 i més anys resident a Catalunya (*). En concret, hi podreu trobar: Disponibilitat d’aparells tecnològics El telèfon mòbil i els seus usos Ordinadors i internet Ús i tipus d’ús d’internet Participació en les xarxes socials (*) Població de 16 i més anys (2010): 6.298.949. Font: Idescat. L’elaboració del document s’ha fet a partir de les dades registrades al Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de l’Estudi quantitatiu per conèixer l’evolució del coneixement i ús de les noves tecnologies i dels serveis d’atenció de la Generalitat entre la ciutadania pels anys de 2005 a 2010. Registre d’Estudis d’Opinió (REO): R.364 per l’onada 2005, R.451 per l’onada 2007, R.510 per l’onada 2008, R.583 per l’onada 2009 i R.627 per l’onada 2010. 1
 3. 3. Usos d’Internet a Catalunya.Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Breu de dades (8). Març 2011 DISPONIBILITAT A LA LLAR D’APARELLS TECNOLÒGICS Un 57,7% té més d’un Televisió 99,0 televisor a casa 95,0 Un 15,4% té un Telèfon mòbil smartphone Telèfon fix 80,7 DVD 80,2 Ordinador 71,6 Connexió a Internet 65,2 Reproductor MP3, Mp4, iPod 46,9 Webcam 40,8 Vídeo consola 38,9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2
 4. 4. Usos d’Internet a Catalunya.Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Breu de dades (8). Març 2011 Hi ha més persones que disposen de mòbil/s que de telèfon fix a casa. Les utilitats del mòbil són diverses, però encara són pocs els que el fan servir per navegar per internet. Espanyols Estrangers Tinença de telèfon fix i mòbil a casa La tinença de telèfon fix100 91,2 92,7 95,0 94,1 94,1 99,6 99,6 87,5 85,6 cau entre els estrangers, però pràcticament tots 86,7 86,7 50,1 50,1 80 disposen de mòbil. 83,5 81,2 79,0 79,9 80,7 60 USOS DEL TELÈFON MÒBIL 40 Parlar per telèfon 91,7 Enviar missatges 65,8 20 Fer fotos 50,4 Com a despertador 50,2 0 Com agenda 29,2 2005 2007 2008 2009 2010 Reproductor dMP3 19,5 Telèfon fix Telèfon mòbil Trucades internacionals 14,1 Per jugar 13,8 Navegar per internet 10,0 Accedir al correu electrònic 8,6 GPS o navegador 7,1 Videoconferència 2,4 0 20 40 60 80 100 3
 5. 5. Usos d’Internet a Catalunya.Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Breu de dades (8). Març 2011 L’any 2010 s’iguala el nombre dels que tenen portàtil i ordinador de sobretaula al domicili. Tinença d’ordinador a casa 100 80 55,7 Un 71,6% de la població a 60 53,2 53,5 49,8 47,5 49,8 Catalunya té ordinador a casa 42,7 40 36,3 Un 27,9% té a casa ordinador portàtil i de sobretaula 21,0 20 13,2 0 2005 2007 2008 2009 2010 Sobretaula Portatil 4
 6. 6. Usos d’Internet a Catalunya. Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Breu de dades (8). Març 2011 El 65% dels ciutadans disposa de connexió a internet al seu domicili, majoritàriament WI-FI. Gairebé la meitat (46,5%) accedeix diàriament a internet. Connexió d’internet a casa Ús d’internet100 10080 80 63,7 65,2 63,8 61,6 57,6 56,460 60 49,0 47,4 46,5 43,4 43,5 42,1 45,0 41,6 39,340 33,0 40 26,8 23,8 15,220 20 0 0 2005 2007 2008 2009 2010 2005 2007 2008 2009 2010 Connexió a Internet Connexió Wi-Fi Utilitza internet Diàriament 5
 7. 7. Usos d’Internet a Catalunya. Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Breu de dades (8). Març 2011 Només entre els més grans i els que no tenen estudis l’úsUsuaris d’internet minoritari. d’internet és Pràcticament és universal entre els més joves i els universitaris. USUARIS D’INTERNET UTILITZA INTERNET? SEXE EDAT 100 95,1 No; 36,2 100 82,5 80 80 68,9 59,5 58,9 60 60 40 40 20,0 20 20 Sí; 63,8 0 0 Home Dona De 16 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 De 60 i més (n=1087) (n=1113) (n=447) (n=693) (n=496) (n=565) NIVELL D’ESTUDIS LLENGUA D’ÚS HABITUAL A CASA NACIONALITAT100 91,9 100 100 83,280 80 68,9 80 73,2 67,4 61,4 60,1 62,0 56,060 60 6040 40 40 13,520 20 20 0 0 0 Sense est. Obligatoris Secundaris Universitaris Català Castellà Ambdues Altres Espanyola Estrangera (n=323) (n=862) (n=607) (n=407) (n=762) (n=1095) (n=146) (n=197) (n=1837) (n=362) 6
 8. 8. Usos d’Internet a Catalunya.Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Breu de dades (8). Març 2011 Internet es fa servir per a tot. Els de 30 a 44 anys són els que més el fan servir per fer tràmits amb l’administració. Els més joves o estrangers per a les seves relacions. INFORMACIÓ TOTAL POBLACIÓ Per buscar informació 62,3 Per consultar mapes, carreteres, adreces, telèfons, 50,3 previsions meteorològiques Sobre temes de salut, malalties 30,8 RELACIÓ AMB De 30 a 44 anys Universitaris L’ADMINISTRACIÓ Informació sobre serveis públics 49,4 67,9 67,9 81,9 81,9 Per fer tràmits amb ladministració 27,7 41,5 41,5 61,1 61,1 RELACIONS De 16 a 29 anys Estrangers Universitaris PERSONALS I PARTICPACIÓ Per rebre/enviar e-mail 59,6 92,7 92,7 68,2 68,2 91,1 91,1 Per xatejar (Messenger, participar en 31,2 74,4 74,4 54,7 54,7 fòrums, xats) Per opinar o participar en blogs o 14,3 weblogs 7
 9. 9. Usos d’Internet a Catalunya.Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Breu de dades (8). Març 2011 Gairebé el 60% d’aturats usa internet per buscar feina. FORMACIÓ I TREBALL TOTAL POBLACIÓ ATURATS Sobre temes 41,6 44,2 educatius, formació, cursos Informació per a la feina (o sobre 30,3 37,4 feina) Per estudiar, fer deures 17,6 13,2 Per buscar feina o enviar 16,4 56,7 currículums Per realitzar cursos via internet de 9,0 13,4 qualsevol matèria Per treballar (teletreballar) 2,9 0 8
 10. 10. Usos d’Internet a Catalunya.Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Breu de dades (8). Març 2011 Pocs ciutadans usen internet per comprar aliments. En canvi, hi ha més costum quan es tracta d’adquirir productes relacionats amb l’oci. PER COMPRAR / TOTAL POBLACIÓ De 30 a 44 anys Universitaris BANCA Per comprar / reservar viatges i 29,3 41,8 41,8 62,1 62,1 allotjament Per a banca electrònica 25,1 39,3 39,3 60,8 60,8 Per comprar música, llibres, entrades 18,1 39,8 39,8 despectacles Homes Per comprar aparells electrònics 11,5 15,3 15,3 24,5 24,5 (mòbils, ordinadors, etc.) Per comprar o fer comandes 5,0 9,7 9,7 12,6 12,6 daliments Per vendre béns o serveis 4,7 7,6 7,6 9,1 9,1 9
 11. 11. Usos d’Internet a Catalunya.Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Breu de dades (8). Març 2011 Mitjans convencionals com la premsa, la ràdio o la televisió guanyen pes a la xarxa. Més del 30% dels catalans escolta música o veu pel·lícules a través d’internet. OCI De 16 a 29 anys Universitaris TOTAL POBLACIÓ Sobre serveis doci 48,3 74,5 74,5 76,6 76,6 Sobre viatges i allotjaments 47,1 76,7 76,7 Per descarregar / escoltar música 37,6 81,8 81,8 Per mirar vídeos per Youtube 37,5 74,3 74,3 59,7 59,7 Per llegir premsa i revistes 60,5 32,0 60,5 dactualitat Per descarregar / veure pel·lícules 31,3 69,7 69,7 Per descarregar software / 25,5 actualitzacions Per escoltar la ràdio 18,2 33,1 33,1 34,1 34,1 Per veure la televisió 13,2 Homes Dones 28,8 21,3 28,8 21,3 Per jugar (jocs en xarxa) 9,9 12,5 12,5 7,4 7,4 27,8 27,8 Per mirar pàgines eròtiques 6,8 12,5 12,5 1,3 1,3 13,4 13,4 Per fer apostes, jugar a la loteria 1,0 10
 12. 12. Usos d’Internet a Catalunya.Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Breu de dades (8). Març 2011 Una tercera part dels catalans participa almenys en una xarxa social, dels quals gairebé tots tenen perfil al Facebook. Participació en alguna xarxa social o Quina o quines? (n=679) d’intercanvi de continguts Facebook 98,1100 Youtube 7,7 80 Tw itter 7,3 60 Tuenti 5,7 33,0 40 24,3 MySpace 3,5 20 10,5 Hi5 3,1 Fotolog 2,6 2008 2009 2010 Badoo 1,6 Orkut 0,6 Flickr 0,2 Altres 5,5 No sap 0,1 0 20 40 60 80 100 (*) El treball de camp de l’enquesta es va fer entre l’octubre i novembre de 2010. Amb tota seguretat aquestes dades han variat a l’alça en els últims 4 mesos. 11
 13. 13. Usos d’Internet a Catalunya.Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Breu de dades (8). Març 2011 Només entre els més joves els participants en alguna xarxa social són majoria. Homes i dones hi són presents en nombre molt similar. USUARIS DE LES XARXES SOCIALS PARTICIPA EN ALGUNA XARXA SOCIAL? No utilitza SEXE EDAT internet; 36,2 100 100 80 72,1 80 No; 26,2 60 60 40,5 33,9 32,1 40 40 20,3 No, tot i Sí; 33,0 20 20 4,0 que hi tinc perfil; 4,7 0 0 Home Dona De 16 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 De 60 i més (n=1087) (n=1113) (n=447) (n=693) (n=496) (n=565) NIVELL D’ESTUDIS LLENGUA D’ÚS HABITUAL A CASA NACIONALITAT100 100 100 80 80 80 60 47,3 60 60 43,8 43,6 31,9 34,5 30,4 30,6 30,9 40 28,8 40 40 20 6,0 20 20 0 0 0 Sense est. Obligatoris Secundaris Universitaris Català Castellà Ambdues Altres Espanyola Estrangera (n=323) (n=862) (n=607) (n=407) (n=762) (n=1095) (n=146) (n=197) (n=1837) (n=362) 12
 14. 14. Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. C/. Llull 102, 4rt. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net

×