Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monitoratge d’un tema o una organització al web

Monitoratge d’un tema o una organització al web

 1. 1. Monitoratge d’un tema o una organització al web social
 2. 2. MonitoratgeSeguiment executiu dels canvis que tenen lloc en un sistema Monitoratge corporatiu o temàtic a Internet Seguiment de la presència d’un organisme /àmbit temàtic a Internet Temes relacionats: reputació digital, comunicació de crisi, gestió de xarxes socials, comunicació corporativa...
 3. 3. Monitoratge Estàtic Dinàmic La informació que lusuari La informació que abordaQuè trobarà quan ens busca activament en cercadors lusuari quan fa la seva vida quotidiana a Internetcontrola? clàssics (Google, Bing) (notícies, blocs, xarxes socials) Inventari del posicionament Detectant i analitzant tota laCom es en els principals cercadors i directoris tant dels elements informació que semet sobre l’organització o el tema.controla? corporatius i/o favorables com dels desfavorables Tècniques SEO, relacions Relacions públiques,Com s’hi públiques amb altres organitzacions, publicitat premsa i molt de diàleg constructiu a les xarxesactua? (enllaços patrocinats, etc.). socials.Ritme de LENT RÀPIDcanvi
 4. 4. Procediment general -Àmbit de monitoratge (a Twitter, a la premsa, als blocs, a tot arreu... alscatalans, als espanyols...) -Tema (sobre què volem cercar) -Paraules clau (llista de paraules clau que cercarem) -Escollir una eina de monitoratge -Creació de les estructures de monitoratge -Calibratge del resultat: -Qui? (quin prestigi té? qui se l’escolta?) -On? (quines xarxes? quina influència tenen?) -Quan? (ho ha fet en un moment crític? queda ofegat per altresinformacions?) -Què? (és una notícia o crítica realment alarmant? és una bestiesa?) -Qui més? (manera com s’està escampant) -Informe / decisions
 5. 5. Procediment general, exemplificat -Àmbit de monitoratge: per exemple, Twitter -Camp de monitoratge: per exemple, incendi -Desplegament del camp (paraules clau): per exemple, bombers, boscos,protecció civil, etc. -Escollir una eina de monitoratge: per exemple, Tweetdeck -Creació de les estructures de monitoratge: per exemple, columnesTweetdeck amb cerques programades -Calibratge del resultat: -Qui? (quin prestigi té? qui se l’escolta?) -On? (quines xarxes? quina influència tenen?) -Quan? (ho ha fet en un moment crític? queda ofegat per altresinformacions?) -Què? (és una notícia o crítica realment alarmant? és una bestiesa?) -Qui més? (manera com s’està escampant) -Informe / decisions
 6. 6. Eines● Eines de monitoratge elementals: cerques a Tweetdeck, etc.● Eines gratuïtes pensades per a monitoratge: Netvibes, iGoogle...● Serveis de pagament proporcionats per empreses● Mashups (combinacions deines)
 7. 7. Mashup bàsic per a monitoratgeCercador dinàmic > Canal RSS de la cerca + Agregador de continguts +Sistema dexportació / generació dinformes
 8. 8. TW FB Blocs Notícies Flickr Youtube Delíci =>RSSCercadors dinàmics oushttp://www.socialmention.com s s s s s s shttp://www.google.com/blogsearch s shttp://news.google.com s shttp://www.huubs.imente.com s shttp://search.twitter.com s shttp://search.twitter.com/search.rss?q=xxxxhttp://www.icerocket.com s s s s s s s shttp://www.mamma.com s shttp://www.technorati.com shttp://www.naciodigital.cat/robot s s s s shttp://48ers.com s shttp://www.social-searcher.com shttp://www.fbinstant.net/ shttp://openstatussearch.com shttp://www.icerocket.com s s s s s s s shttp://regator.com/ s s s s s*http://www.whostalkin.com s s s**http://www.samepoint.com *http://addictomatic.com s s s
 9. 9. OPERADORS TWITTER
 10. 10. OPERADORS GOOGLELiteral “El Pep”Exclusió -PepUn o altre Pep OR Pepet, Pep | Pepetreintegra freqüents + lacomodí * “---- * ----”definició define:*tipus arxiu filetype: pdflloc site:http://...enllaços link: http://cache url:http://...info info: http://...relació related: http://...(Anchor /URL...) http://www.galinus.com/es/articulos/operadores-y-comandos-google.html…país location: France (només google news)
 11. 11. RSSRSS són uns canals que només contenen informació sumària, senseformat, resumida en uns pocs camps:● nom del canal, títol de la informació,● moment de publicació,● descripció i● algun element més.
 12. 12. RSSSGML: Standard Generalized Markup Language (FORMA) HTML: HyperText Markup Language (FORMA + CONTINGUT) XML DTD XSL eXtensible Markup Language (CONTINGUT) RDF: Resource Description Framework RSS
 13. 13. RSS Rich Site Summary → fa referència al contingut: un sumari (summary)enriquit (rich) dun lloc web (site). RDF Site Summary → fa referència a la forma. Ens diu que és el sumaridun lloc web que sajusta a una especificació XML concreta: lespecificacióRDF(http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework). Really Simple Sindication→ fa referència a lús que en podem fer.Sindicació vol dir redifusió.
 14. 14. AgregadorsProgrames que permeten gestionar el flux dun o diversoscanals RSS
 15. 15. Agregadors1. Agregadors d’escriptori → Es descarreguen d’Internet i s’instal·len en local. Un cop instal·lats hi anem agregant els canals que ens interessa seguir. El que agafarem de referència és: http://www.feedreader. com2. Agregadors en línia → Es troben a Internet i permeten agregar diversos canals. Hi accedim directament o els programem per a rebre avisos o resums al correu electrònic, etc. Ens centrarem en el de Google: http://reader.google.com3. Agregadors / monitoritzador de maneig fàcil: netvibes. com, i-google, etc.
 16. 16. Agregadors Google Reader Feedreader Netvibes facilitat x podcast x filtres addicionals x cerques xpreconfigurades sortides RSS exp. OPML X X en línia x xgratuïtat x x (freemium)
 17. 17. Exportació / informe OPML Qualsevol agregador permet exportar l’estructura completa dels diversos RSS que hi hem anat incorporant. Això es fa amb un fitxer OPML(http://es. wikipedia.org/wiki/OPML).Altres mètodes: ipaper, html, etc.

×