Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya

3,972 views

Published on

 • Be the first to comment

Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya

 1. 1. Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i latransformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que sen citin els autors i no es contradigui amb la llicència específica que puguitenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.Modelde dades obertesde la Generalitatde Catalunyaslideshare.net/gencatDepartament de JustíciaBarcelona, 3 de juny de 2013
 2. 2. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Per què obrirles dades públiques?
 3. 3. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Govern obert oGov Què és?MemorandumOpenGovernment EUA-Transparència-Participació-Col·laboració25.07.2001 EuropeanGovernance –White paper UE- Obertura (openness)-Participació-Claredat i rendicióde comptes(accountability)-Eficàcia-CoherènciaAltresconceptes-Comunicar-Escoltar-Respondre-Innovar* Basada en: Domingo Laborda. A Club de la Innovación. Madrid, Proyecto Aporta. Juny 2011Conceptesrelacionats- Open data (RISP)-Interoperabilitat
 4. 4. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Dades de l’AdministracióA Europa, segons UE:1. 40.000 M€ / any aprox.2. Fins a 140.000 M€ d’impacte indirecte.* Informe Graham Vickery REVIEW OF RECENT STUDIESON PSI RE-USE AND RELATED MARKET DEVELOPMENTS,encarregat per la Comissió Europea 2011http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/report/psi_final_version_formatted.docxA l’Estat espanyol, l’activitat infomediària*:1. Es preveu un volum de negoci de 330-550 M€.2. Hi ha un univers de 150 empreses que generen aplicacions,productes i serveis amb valor destinats a tercers, a partir de lainformació del sector públic. El 30% té clients a l’UE i 25% a fora.3. Ocupa uns 3.600-4.400 treballadors* Segons l’estudi ‘Caracterización del sector infomediario en España’. Dabos.gob.es. Juny 2012.
 5. 5. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Àmbit activitatempreses reutilitzadores- Negoci / Econòmic 37,6%- Geogràfic / Cartogràfic 30,5%- Jurídic / Legal 17 %- Transports 5,2 %- Sociodemogràfic /Estadístic 1,9 %- Meteorològic 1,1 %- Altres:informàtica... 6,7 %
 6. 6. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0GeogràficaDemogràfica / EstadísticaNegocis / EconomiaMeteorològica / Medi ambientTransportRecursos naturalsAgricultura, ramaderia i pescaTurisme i lleureJurídic / LegalCiència i investigacióCulturalPolíticaEducacióÚscomercialInforme Graham Vickery REVIEW OFRECENT STUDIES ON PSI RE-USEAND RELATED MARKETDEVELOPMENTS, encarregat per laComissió Europea 2011http://ec.europa.eu/information_society/polÚs comercial de les dadesTipus d’informació
 7. 7. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Ús comercial de les dadesTipus d’informació
 8. 8. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0GeografiaCartografiaCadastreÚs comercial de les dadesConjunts de dades (datasets) bàsicsMeteorologiaDadesmeteorològiquesNegocisIndicadors deproducció,ocupació i aturCens d’activitatseconòmiquesLicitacionsAjudes isubvencionsOfertes de treballEquipamentsCalendari laboralDemografiaJurídic-legalTransportEstat del transportpúblicEstat del trànsitTurisme/lleureEquipamentsAgenda culturalAllotjamentsturísticsRutes turístiques
 9. 9. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0GeografiaCartografiaCadastreÚs comercial de les dadesMeteorologiaDadesmetorològiquesNegocisIndicadors deproducció,ocupació i aturCens d’activitatseconòmiquesLicitacionsAjudes isubvencionsOfertes de treballEquipamentsCalendari laboralDemografiaJurídic-legalTransportEstat del transportpúblicEstat del trànsitTurisme/lleureEquipamentsAgenda culturalAllotjamentsturísticsRutes turístiquesConjunts de dades (datasets) bàsics
 10. 10. 1Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Model legal enl’obertura de dades –RISP de la Generalitatde Catalunya
 11. 11. 1Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic(RISP), que transposa laDirectiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre RISPProposta de directiva del Parlament Europeu i del Consellper la qual es modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la RISPReial decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desplega la Llei37/2007, de 16 de novembre, sobre RISP, per a l’àmbit del sector públicestatalAcord de Govern de 31 de juliol de 2012 sobre l’impuls de les dadesobertes per la Generalitat de Catalunya en l’activitat econòmicaAcord de Govern de 9 de novembre de 2010 de posada en marxa delprojecte de dades públiques de la GeneralitatEls acords de govern de 31.07.2012 i 9.11.2010 apliquen els preceptesde la Directiva europea 2003/98/CE a l’àmbit de la Generalitat deCatalunya però no a les administracions locals catalanes. PossibilitatsObjecte i àmbit d’aplicació
 12. 12. 1Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0L’Administració permet la reutilització dels continguts i de lesdades sense cap mena de restricció més enllà de lescondicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007(citació de la font, no alteració ni desnaturalització de lainformació i especificació de la data d’última actualització), isempre que no es contradigui amb la llicència o avís que puguitenir una obra i que és la que preval.L’autorització comporta la cessió no exclusiva dels drets depropietat intel·lectual quan escaigui,en tots els formats –gràfic, sonoro en imatge– i en qualsevolde les següents modalitats,per a tot el món i sensecap mena de limitació temporal.Avís legal RISP a gencat
 13. 13. 1Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0En la RISP cal tenir molt en compte la protecció de dadesde caràcter personal; de fet en constitueix el límit.Tanmateix, quan els mitjans tècnics i econòmics ho permetin,es podran dissociar les dades personals d’un document perfer-ne efectiva la RISP.Documents amb dades personals
 14. 14. 1Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Model conceptual enl’obertura de dades –RISP de la Generalitatde Catalunya
 15. 15. 1Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0http://dadesobertes.gencat.catWeb dades obertes Generalitat
 16. 16. 1Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Com hem vist, la Generalitat de Catalunya segueix un model propiper a l’obertura de dades:1. Dades que siguin útils a les empresesi ciutadans: les que generen valor per ales empreses, les que promouenparticipació ciutadana i d’altres actorspúblics i finalment les que escomplementen amb les d’altresadministracions (interoperabilitatreal i efectiva).2. Obrint tota mena de dades les empreses desenvolupen lescorresponents aplicacions de negoci (aplicacions informàtiques;publicacions; models de dades basats en la publicitat, la subscripció, lacertificació, la transformació...) i també recursos multimèdia encara quepuguin estar subjectes a drets de propietat intel·lectual (ex. Les 200 fotosobertes per Sant Jordi 2011 o les més de 400 per al de 2012).Model obertura dades Generalitat
 17. 17. 1Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0En xarxa Catalunya Dades
 18. 18. 1Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Exemples en l’oberturade dades– RISPde la Generalitatde Catalunya
 19. 19. 1Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.01. Comunicar de manera relacional i serpresents a la societat de manera diferent
 20. 20. 2Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Periodisme de dades
 21. 21. 2Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.02. Fer interoperables les administracions
 22. 22. 2Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Interoperabilitat Agenda ObertaEmpresa PimpampumDescripció Agenda d’activitats de territoris de parla catalana.Dataset Agenda cultural de Catalunya. Guanyadora dels Ajuts puntCAT 2011oberta.catDades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0
 23. 23. 2Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.03. Prestar serveisdes de les xarxes socials
 24. 24. 2Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Prestació de serveis des de lesxarxes socials Twitter Feina ActivaDescripció23 perfils de Twitterdofertes de feina percategoriesDatasetOfertes de feina delServei d’Ocupació deCatalunyaAugment del 800% delsaccessos al web de FeinaActiva des de Twitter
 25. 25. 2Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Descripció14 perfils de Twitter ambl’estat del servei de leslínies de Rodalies deCatalunyaDatasetEstat del servei deRodalies de CatalunyaPrestació de serveis des de lesxarxes socials Twitter Rodalies
 26. 26. 2Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0EmpresaPimpampumDescripcióInformació sobre l’estatdel servei de Rodaliesque aporten els usuarisvia TwitterDatasetEstat del servei deRodalies de CatalunyaPrestació de serveis des de lesxarxes socials Rodalia.info
 27. 27. 2Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.04. Desenvolupar aplicacions mòbils
 28. 28. 2Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Serveis mòbils El TempsEmpresaLujopDescripcióPrediccionsmeteorològiques a 3 diesvista, radar de pluja iinformació detemperatures, vent ipluges acumulades. Pera Android.DatasetPredicció del ServeiMeteorològic deCatalunya
 29. 29. 2Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0EmpresaRepilpaDescripcióIncidències del trànsit deCatalunya en temps real,a partir de la informacióque ofereix el ServeiCatalà del Trànsit. Per aAndroid.DatasetInformació del ServeiCatalà de TrànsitServeis mòbils El Trànsit
 30. 30. 3Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0EmpresaAmidasoftDescripcióHotels, establiments deturisme rural i càmpings deCatalunya, amb els seusserveis, preus, períodesd’obertura, localització… Pera Android.DatasetAllotjaments turístics deCatalunyaServeis mòbils Allotjaments turístics
 31. 31. 3Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.05. Obrir el coneixement i facilitarla creació de tota mena de serveisi productes, no sols aplicacionstecnològiques
 32. 32. 3Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Propietat intel·lectual Obrir dadesgencat.cat/santjordi
 33. 33. 3Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Publicacions Totes en llicències CCNormativa editorial de la Generalitat (2009): Totes les publicacionsde la Generalitat en paper o digitals amb llicències de difusióoberta (Creative Commons BY-NC-ND o qualsevol altra).http://bit.ly/fIEXla
 34. 34. 3Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Guia xarxes Govern Basc Reutilització>Cinquenaedició:Febrer 2012>Quinta edición:febrero 2012
 35. 35. 3Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.06. Fomentar la transparència
 36. 36. 3Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0openspending.orgTransaccions financeres governs
 37. 37. 3Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0[...]openspending.org
 38. 38. 3Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0IBM Many Bills: visualització web de les iniciatives legislatives del Congrés(i Senat) dels EUA per les dades de Biblioteca del Congrés i de Govtrack.us(per seguir els representants i la legislació i veure com impacte en la ciutadania).manybills.researchlabs.ibm.comVisualització lleis Congrés EUADades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0
 39. 39. 3Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.07. Generar activitat econòmica
 40. 40. 4Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Serveis sobre mapa eixos.catEmpresaplanol.infoDescripcióMapes d’activitat, serveisi equipaments per ubicarnegocis i altresDatasetEquipaments deCatalunyaGuanyadora dels AjutspuntCAT 2011
 41. 41. 4Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Model tecnològicen l’oberturade dades– RISPde la Generalitatde Catalunya
 42. 42. 4Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Plataforma tecnològicaOrganismesBases de dades PortalsNormalització i transformacióServeis web Fitxersopen data gencatopen services gencatCiutadaniaEmpreses iadministracionsWebMòbilsXarxes socialsEina de gestiódadesobertes.gencat.cat
 43. 43. 4Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Formats propietarisFormats lliuresSón fitxers publicats a Internet en diversos formats que conteneninformació no tractada de les dades a difondre.Exemple: Fitxers dels equipaments de Catalunya en format RDF.Dades complexes RDF </> XML { } JSONDades d’actualitat RSSDades simples x,y CSV XLSDades geogràfiques KML SHPFitxersopen data gencat
 44. 44. 4Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Són serveis d’accés programàtic a les dades obertesmitjançant interfícies API. D’aquesta manera, qualsevolcomponent de programari (llocs web, aplicacions mòbils, ginys,etc.) pot fer consultes dinàmiques sobre les dades.Exemple: Servei web que permet obtenir els equipamentsubicats en un radi de 5 kilòmetres d’un punt geogràfic.Serveis webopen services gencat
 45. 45. 4Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Evolució de la plataformaEmpreses iadministracionsDades obertes gencatDadescorporativesAplicacionsExploradorCiutadansCercadorServeis oberts gencatDades obertes gencatServeis oberts gencatExploradorCercador
 46. 46. 4Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Cercador de dades obertesUna única eina permet al ciutadà visualitzar diferents tipus d’informació
 47. 47. 4Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Explorador de dades obertesUna única eina permet als tècnics treballar sobre diferents tipus d’informació
 48. 48. 4Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.0Dades del Departamentde Justícia
 49. 49. 4Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.01a fase: dades ja disponibles al web en diferents formatsL’exemple més clar és el Justiterm, un cercador de termes jurídics iadministratius que permet fer cerques del castellà al català i del catalàal castellà. Laplicació permet descarregar tots els termes inclosos enaquesta base de dades.Guia dentitats: ofereix informació sobre les entitats jurídiques inscritesen el Registre dentitats jurídiques. Cal ampliar la informaciódescarregable de les entitats i en formats que facilitin la reutilització.Descriptors estadístics de serveis penitenciaris irehabilitació i Descriptors estadístics de mesures penals alternatives:dues grans eines que ofereixen una gran quantitat de dades sobrelevolució de diversos paràmetres als centres penitenciaris i també enlàmbit de les mesures penals alternatives. Publicar-los en formats méssemàntics i reutilitzables a partir dels fitxers originaris.Dades Justícia 1/3
 50. 50. 5Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.01a fase:Cercador de noms: per saber com sescriu un nom en català ilequivalent en castellà. En conté més de 2.000 i es complementa ambla freqüència dús dels noms que publica lInstitut dEstadística deCatalunya. Caldria evolucionar l’aplicació per poder obtenir el llistat detots els noms inclosos i que es pogués descarregar en formatsreutilitzables.Apartat d’Estadístiques (excels i PDF). Caldria convertir-los a CSV oXML.Agendes i actualitat.Altres dades del Departament. Valorar quines es podrien publicarfàcilment i prioritzar les que tinguin interès per a la ciutadania.Dades Justícia 2/3
 51. 51. 5Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juny de 2013 CC – BY 3.02a fase: obertura més complexaObrir altres dades en què el procés pot ser més complex, o bé pel costeconòmic o perquè hi ha implicades altres administracions.1.Impulsar l’obertura de dades de l’Administració de justícia: registrecivil, tipologia de demandes i querelles presentades als jutjats, aplicacióde la jurisprudència, execució de sentències... (respectant lles deprotecció de dades i de la propietat intel·lectual).2.Potenciar la col·laboració amb altres organitzacions o empresesd’aquest sector professional per obrir dades que resultin d’interès per ala ciutadania o els col·lectius professionals relacionats amb elDepartament.Dades Justícia 3/3
 52. 52. Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i latransformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que sen citin els autors i no es contradigui amb la llicència específica que puguitenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.Model de dades obertesde la Generalitatde CatalunyaGràcies!slideshare.net/gencatDepartament de JustíciaBarcelona, 3 de juny de 2013

×