Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya

1,517 views

Published on

Presentació al Departament de Territori i Sostenibilitat

Published in: Business
 • Be the first to comment

Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya

 1. 1. Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya slideshare.net/gencat Departament de Territori i Sostenibilitat Barcelona, 7 de novembre de 2012Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i latransformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que sen citin els autors i no es contradigui amb la llicència específica que puguitenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.
 2. 2. Per què obrirles dades públiques? Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0
 3. 3. Govern obert oGov Què és?Memorandum European 25.07.2001 AltresOpen Governance – conceptesGovernment EUA White paper UE -Comunicar-Transparència - Obertura (openness) -Escoltar-Participació -Participació -Respondre-Col·laboració -Claredat i rendició -Innovar de comptesConceptes (accountability)relacionats -Eficàcia- Open data (RISP) -Coherència-Interoperabilitat * Basada en: Domingo Laborda. A Club de la Innovación. Madrid, Proyecto Aporta. Juny 2011 Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0
 4. 4. Dades de l’AdministracióA Europa, segons UE:1. 40.000 M€ / any aprox.2. Fins a 140.000 M€ d’impacte indirecte.* Informe Graham Vickery REVIEW OF RECENT STUDIES ON PSI RE-USE AND RELATED MARKET DEVELOPMENTS, encarregat per la Comissió Europea 2011 http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/report/psi_final_version_formatted.docxA l’Estat espanyol, l’activitat infomediària*:1. Es preveu un volum de negoci de 330-550 M€.2. Hi ha un univers de 150 empreses que generen aplicacions, productes i serveis amb valor destinats a tercers, a partir de la informació del sector públic. El 30% té clients a l’UE i 25% a fora.3. Ocupa uns 3.600-4.400 treballadors * Segons l’estudi ‘Caracterización del sector infomediario en España’. Dabos.gob.es. Juny 2012 . Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0
 5. 5. Àmbit activitatempreses reutilitzadores- Negoci / Econòmic 37,6%- Geogràfic / Cartogràfic 30,5%- Jurídic / Legal 17 %- Transports 5,2 %- Sociodemogràfic / Estadístic 1,9 %- Meteorològic 1,1 %- Altres: informàtica... 6,7 % Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0
 6. 6. Ús comercial de les dadesTipus d’informació Geogràfica Meteorològica / Medi ambient Negocis / Economia Demogràfica / Estadística Ús comercial Transport Turisme i lleure Agricultura, ramaderia i pesca Recursos naturals Jurídic / Legal Informe Graham Vickery REVIEW OF RECENT STUDIES ON PSI RE-USE Ciència i investigació AND RELATED MARKET DEVELOPMENTS, encargado por la Educació Comissió Europea 2011 http://ec.europa.eu/information_society/pol Política Cultural Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0
 7. 7. Ús comercial de les dadesTipos de información Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0
 8. 8. Ús comercial de les dades Conjunts de dades (datasets) bàsics Negocis Turisme/lleure Transport Meteorologia GeografiaIndicadors de Equipaments Estat del transport Dades Cartografiaproducció, Agenda cultural públic meteorològiques Cadastreocupació i atur Estat del trànsit AllotjamentsCens d’activitats turísticseconòmiques Rutes turístiquesLicitacionsAjudes isubvencionsOfertes de treballEquipamentsCalendari laboralDemografia Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0
 9. 9. Ús comercial de les dades Conjunts de dades (datasets) bàsics Negocis Turisme/lleure Transport Meteorologia GeografiaIndicadors de Equipaments Estat del transport Dades Cartografiaproducció, Agenda cultural públic metorològiques Cadastreocupació i atur Estat del trànsit AllotjamentsCens d’activitats turísticseconòmiques Rutes turístiquesLicitacionsAjudes isubvencionsOfertes de treballEquipamentsCalendari laboralDemografia Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0
 10. 10. Model legal enl’obertura de dades –RISP de la Generalitat de Catalunya Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 1
 11. 11. Objecte i àmbit d’aplicacióLlei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic (RISP), que transposa laDirectiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre RISPProposta de directiva del Parlament Europeu i del Consellper la qual es modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la RISPReial decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desplega la Llei37/2007, de 16 de novembre, sobre RISP, per a l’àmbit del sector públicestatalAcord de Govern de 31 de juliol de 2012 sobre l’impuls de les dadesobertes per la Generalitat de Catalunya en l’activitat econòmicaAcord de Govern de 9 de novembre de 2010 de posada en marxa delprojecte de dades públiques de la GeneralitatEls acords de govern de 31.07.2012 i 9.11.2010 apliquen els preceptesde la Directiva europea 2003/98/CE a l’àmbit de la Generalitat deCatalunya però no a les administracions locals catalanes. Possibilitats Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 1
 12. 12. Règim jurídic de la RISPPosada a disposició dels continguts reutilitzables per mitjanselectrònics: des d’un únic punt (portal), que s’ha d’enllaçartambé des de la seu electrònica, amb un catàleg amb lainformació pública reutilitzable i liderat i mantingut per laDirecció General d’Atenció Ciutadana i Difusió (DGACD.Departament de la Presidència),segons l’Acord de Governde 31.07.2012 sobre l’impulsde les dades obertesper la Generalitat de Catalunyaen l’activitat econòmica. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 1
 13. 13. Responsabilitats RISP Generalitat 1/2Segons l’Acord de Govern de 31.07.2012 sobrel’impuls de les dades obertes en l’activitateconòmica, correspon a la DGACD, com a òrgan director del procés:1.L’elaboració d’un inventari del conjunt de dades públiques de la Generalitat i delseu sector públic susceptibles de ser obertes.2.L’elaboració d’un calendari de dades dels departaments a obrir, prioritzant-neles que aportin més oportunitats per als emprenedors.3.L’elaboració d’una guia d’obertura de dades i RISP a Generalitat.4.La col·laboració amb altres administracions per fomentar projectes RISP.5.L’impuls de mecanismes de detecció de demanda de dades RISP.6.La gestió i el manteniment del portal Dades obertes de la Generalitat.7.La promoció de sessions de treball per desenvolupar noves funcionalitatsi aplicacions col·laborant amb altres òrgans, col·legis professionals, cambresoficials, universitats, escoles professionals i entitats relacionades amb la RISP. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 1
 14. 14. Responsabilitats RISP Generalitat 2/2Els departaments de la Generalitat de Catalunya han de:1.Comunicar a la DGACD les dades susceptibles de serobertes, i també les activitats dutes a terme en l’àmbit RISP.2.Elaborar plans departamentals de RISP que detallin ladocumentació i dades públiquesdisponibles per oferir enel portal de Dadesobertes de la Generalitat.3.Preveure, en l’inici delprocediment, que els formatsi la disposició de les dadesen facilitin la posteriorextracció, tractament,obertura i interoperabilitat. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 1
 15. 15. Modalitats RISP1. RISP amb subjecció a condicions generals: avís legal amb condicions establertes per l’article 8 de la Llei 37/2007 (sense desnaturalitzar continguts, citant la font i especificant data d’actualització). Tant si són dades generals com documents amb drets de propietat intel·lectual (PI) o industrial. RISP amb sol·licitud prèvia perquè els documents així ho requereixin(casos motivats, documents en format paper i no en digital...).2. RISP amb subjecció a condicions específiques addicionals a les generals, perquè la general no és suficient. Ex. Els materials que es publiquin en llicències Creative Commons (CC) o els mapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). En el cas d’ús de llicències CC, la RISP d’obres i documents s’ha de fer amb cessió no exclusiva dels drets de PI corresponents. Quan els drets de PI o industrial sobre els documents o obres són de persones terceres, només se’n pot autoritzar la RISP si es disposa de la preceptiva cessió de drets d’explotació per part de les persones titulars dels drets. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 1
 16. 16. Avís legal RISP a gencatL’Administració permet la reutilització dels continguts i de lesdades sense cap mena de restricció més enllà de lescondicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei37/2007 (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de lainformació i especificació de la data d’última actualització), isempre que no es contradigui amb la llicència o avís que puguitenir una obra i que és la que preval.L’autorització comporta la cessió no exclusiva dels drets depropietat intel·lectual quan escaigui,en tots els formats –gràfic, sonoro en imatge– i en qualsevolde les següents modalitats,per a tot el món i sensecap mena de limitació temporal. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 1
 17. 17. Documents amb dades personalsEn la RISP cal tenir molt en compte la protecció de dadesde caràcter personal; de fet en constitueix el límit.Tanmateix, quan els mitjans tècnics i econòmics ho permetin,es podran dissociar les dades personals d’un document perfer-ne efectiva la RISP. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 1
 18. 18. Model conceptual enl’obertura de dades –RISP de la Generalitat de Catalunya Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 1
 19. 19. Web dades obertes Generalitathttp://dadesobertes.gencat.cat Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 1
 20. 20. Model obertura dades GeneralitatCom hem vist, la Generalitat de Catalunya segueix un model propiper a l’obertura de dades:1. Dades que siguin útils a les empresesi ciutadans: les que generen valor per ales empreses, les que promouenparticipació ciutadana i d’altres actorspúblics i finalment les que escomplementen amb les d’altresadministracions (interoperabilitatreal i efectiva).2. Obrint tota mena de dades les empreses desenvolupen lescorresponents aplicacions de negoci (aplicacions informàtiques;publicacions; models de dades basats en la publicitat, la subscripció, lacertificació, la transformació...) i també recursos multimèdia encara quepuguin estar subjectes a drets de propietat intel·lectual (ex. Les 200 fotosobertes per Sant Jordi 2011 o les més de 400 per al de 2012). Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 2
 21. 21. Col·laborant Amb els departamentsde la Generalitat Empresa i Ocupació: calendari laboral, ofertes ocupació... Territori i Sostenibilitat: MUC (planejament urbanístic), cartografia ICC.. Agricultura: SIGPAC (usos parcel·les agrícoles)... Governació: eleccions, funció pública catalana... Cultura: agenda, patrimoni... Interior: trànsit... Salut: Diagnosticat, CIM... Etc. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 2
 22. 22. En xarxa Catalunya Dades Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 2
 23. 23. Participant Amb altres entitatsper atorgar ajuts econòmics Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 2
 24. 24. Exemples en l’obertura de dades– RISP de la Generalitat de Catalunya Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 2
 25. 25. 1. Comunicar de manera relacional i serpresents a la societat de manera diferent Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 2
 26. 26. Periodisme de dades Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 2
 27. 27. 2. Fer interoperables les administracions Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 2
 28. 28. Interoperabilitat Agenda ObertaEmpresa PimpampumDescripció Agenda d’activitats de territoris de parla catalana.Dataset Agenda cultural de Catalunya. Guanyadora dels Ajuts puntCAT 2011 oberta.cat Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 2
 29. 29. 3. Prestar serveisdes de les xarxes socials Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 2
 30. 30. Prestació de serveis des de lesxarxes socials Twitter Feina ActivaDescripció23 perfils de Twitterdofertes de feina percategoriesDatasetOfertes de feina delServei d’Ocupació deCatalunyaAugment del 800% delsaccessos al web de FeinaActiva des de Twitter Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 3
 31. 31. Prestació de serveis des de lesxarxes socials Twitter RodaliesDescripció14 perfils de Twitter ambl’estat del servei de leslínies de Rodalies deCatalunyaDatasetEstat del servei deRodalies de Catalunya Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 3
 32. 32. Prestació de serveis des de lesxarxes socials Rodalia.infoEmpresaPimpampumDescripcióInformació sobre l’estatdel servei de Rodaliesque aporten els usuarisvia TwitterDatasetEstat del servei deRodalies de Catalunya Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 3
 33. 33. 4. Desenvolupar aplicacions mòbils Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 3
 34. 34. Serveis mòbils Equipaments CATEmpresagynoidAppsDescripcióVisualització delsequipaments deCatalunya en realitataugmentada. Per adiverses plataformesmòbils.DatasetEquipaments deCatalunya Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 3
 35. 35. Serveis mòbils El TempsEmpresaLujopDescripcióPrediccionsmeteorològiques a 3 diesvista, radar de pluja iinformació detemperatures, vent ipluges acumulades. Pera Android.DatasetPredicció del ServeiMeteorològic deCatalunya Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 3
 36. 36. Serveis mòbils El TrànsitEmpresaRepilpaDescripcióIncidències del trànsit deCatalunya en temps real,a partir de la informacióque ofereix el ServeiCatalà del Trànsit. Per aAndroid.DatasetInformació del ServeiCatalà de Trànsit Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 3
 37. 37. Serveis mòbils Allotjaments turísticsEmpresaAmidasoftDescripcióHotels, establiments deturisme rural i càmpings deCatalunya, amb els seusserveis, preus, períodesd’obertura, localització… Pera Android.DatasetAllotjaments turístics deCatalunya Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 3
 38. 38. 5. Obrir el coneixement i facilitarla creació de tota mena de serveis i productes, no sols aplicacions tecnològiques Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 3
 39. 39. Propietat intel·lectual Obrir dades gencat.cat/santjordi Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 3
 40. 40. Publicacions Totes en llicències CCNormativa editorial de la Generalitat (2009): Totes les publicacionsde la Generalitat en paper o digitals amb llicències de difusióoberta (Creative Commons BY-NC-ND o qualsevol altra). http://bit.ly/fIEXla Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 4
 41. 41. Guia xarxes Govern Basc Reutilització >Quinta edición: >Cinquena febrero 2012 edició: Febrer 2012 Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 4
 42. 42. 6. Generar activitat econòmica i fomentar la transparència Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 4
 43. 43. Serveis sobre mapa eixos.catEmpresaplanol.infoDescripcióMapes d’activitat, serveisi equipaments per ubicarnegocis i altresDatasetEquipaments deCatalunyaGuanyadora dels AjutspuntCAT 2011 Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 4
 44. 44. Transaccions financeres governs openspending.org Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 4
 45. 45. [...] openspending.org Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 4
 46. 46. Visualització lleis Congrés EUAIBM Many Bills: visualització web de les iniciatives legislatives del Congrés(i Senat) dels EUA per les dades de Biblioteca del Congrés i de Govtrack.us(per seguir els representants i la legislació i veure com impacte en la ciutadania). manybills.researchlabs.ibm.com Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 – BY 3.0 Per què obrir dades a Catalunya. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. 2012 CC 4
 47. 47. Control activitat europarlamentarisMEPRanking és un lloc web que permet conèixer amb una actualització setmanallactivitat parlamentària dels electes europeus. Desenvolupat per Miquel Català,que va demanar fer el mateix per als parlamentaris del Parlament de Catalunya. mepranking.eu Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 – BY 3.0 Per què obrir dades a Catalunya. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. 2012 CC 4
 48. 48. Model tecnològic en l’oberturade dades– RISPde la Generalitat de Catalunya Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 4
 49. 49. Plataforma tecnològica Web dadesobertes.gencat.cat Mòbils Xarxes socials open data gencat Ciutadania Empreses i open services gencat administracions Eina de gestió Normalització i transformació es sm Bases de dades Serveis web Portals Fitxers ni ga Or Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 4
 50. 50. Fitxers Són fitxers publicats a Internet en diversos formats que contenen informació no tractada de les dades a difondre. open data gencat Exemple: Fitxers dels equipaments de Catalunya en format RDF. Formats lliures Formats propietarisDades complexes RDF </> XML { } JSONDades simples x,y CSV XLSDades d’actualitat RSSDades geogràfiques KML SHP Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 5
 51. 51. Serveis web Són serveis d’accés programàtic a les dades obertes mitjançant interfícies API. D’aquesta manera, qualsevolopen services gencat component de programari (llocs web, aplicacions mòbils, ginys, etc.) pot fer consultes dinàmiques sobre les dades. Exemple: Servei web que permet obtenir els equipaments ubicats en un radi de 5 kilòmetres d’un punt geogràfic. Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 5
 52. 52. Eina de gestióEina de gestió Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 5
 53. 53. dadesobertes.gencat.cat Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 5
 54. 54. Visor comú dades obertesWeb Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Juliol de 2012 CC – BY 3.0 5
 55. 55. Gràcies! Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya slideshare.net/gencat Departament de Territori i Sostenibilitat Barcelona, 7 de novembre de 2012Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i latransformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que sen citin els autors i no es contradigui amb la llicència específica que puguitenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

×