Manual de redacció i estil de l'OVT

2,333 views

Published on

Published in: Business, Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual de redacció i estil de l'OVT

 1. 1.               Oficina Virtual de Tràmits |  Ciutadania i Empresa    Manual de redacció i estil  Juny 2010 v1.0     
 2. 2.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0      Índex  1.   Marc conceptual i funcional  4  1.1 Què és l’Oficina Virtual de Tràmits?  4    2.   Criteris generals de redacció    7    3.   Estructura d’un tràmit a l’OVT      8  3.1 Pàgina principal del tràmit    8  3.2 Pas a pas (Què cal fer per...)    9    4.   Redactar un tràmit      11  4.1 Redacció de la pàgina principal del tràmit 10  4.1.1 Títol    11  4.1.2 Què és?    11  4.1.3 A qui va dirigit?    12  4.1.4 Avís    13  4.1.5 Què cal fer per...    14  4.1.6 Web temàtic    14  4.1.7 Normativa aplicable    14  4.1.8 Web de l’organisme responsable    15  4.2 Redacció del Pas a pas de cada modalitat     15  4.2.1 Títol de la modalitat    15  4.2.2 Pas 1. Ampliar la informació    15  4.2.3 Pas 2. Sol∙licitar / Renovar / Inscriure’s   20  4.2.4 Pas... Fer el pagament    22  4.2.5 Pas... Consultar l’estat del tràmit    23  4.2.6 Pas... Rebre la resposta de l’Administració  23  4.2.7 Pas... Rebre el (tipus d’objecte)    25  4.2.8 Pas... Justificar el (tipus d’objecte)    25    5. Altres aspectes generals que cal tenir en compte   27    6. Annex 1.. Recull d’alguns dels criteris generals del gencat  29    7. Annex 2. Classificació temàtica OVT | Ciutadania  37    8. Annex 3. Classificació temàtica OVTE | Empresa  39    9. Annex 4. Perfils (ciutadania i empresa)    41    10. Annex 5. Tipus    42    11. Annex 6. Sectors (només per tràmits d’empresa)  43    12. Annex 8. Plantilla per redactar un tràmit    44  Pàg.3
 3. 3.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    1. Marc conceptual i funcional    1.1  Què és l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT)?   És un portal que, per primer cop, agrupa en un únic web els més de 1.000 tràmits que la  ciutadania i les empreses poden fer a través de la Generalitat de Catalunya.   L'OVT  acosta l'Administració al ciutadà i es converteix en una eina per resoldre tant drets com  deures de les persones.  D’aquesta manera dóna compliment a la Llei espanyola 11/2007,  d’Accés Electrònic dels Ciutadans a Serveis Públics, i a la Directiva de Serveis del Mercat  Interior de la Comissió Europea, com a primer pas cap a la finestreta única.    Quins avantatges té per als ciutadans?   Més accessible   Amb aquest nou sistema, la ciutadania pot localitzar de manera més senzilla els tràmits de la  Generalitat, que fins ara estaven dispersos en diversos webs i plataformes.   El buscador de text en llenguatge natural facilita fer cerques quan es desconeix el nom exacte  del tràmit. També es pot optar per fer cerques als directoris per temes,  filtra per departament,  tipus de tràmit, si estan en termini o són en línea. Una altra opció de recuperar la informació  és l’ús de la cerca guiada.  La informació de cada tràmit, que s’ofereix en català, castellà i anglès, s’ha organitzat de  manera que sigui més entenedora, amb una estructura de “pas a pas” com a guia per  executar‐lo.         L’OVT és un nou servei que connecta el web de la Generalitat (gencat.cat), el 012 i les Oficines  d’Atenció Ciutadana (OAC). Això permet que, un cop iniciat el tràmit a Internet, se’n pot  consultar l’estat o demanar‐ne més informació al 012 o presencialment a les OAC, amb la  seguretat que sempre s’accedirà a les mateixes dades.     Administracions interconnectades   El portal de l’OVT enllaça amb els tràmits municipals i estatals a través de cerques conjuntes a  l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i el web del 060 respectivament. D’aquesta manera,  el ciutadà pot accedir a qualsevol tràmit sense necessitat de saber quina administració n’és  responsable. A través del portal només es poden executar els propis de la Generalitat.     Més eficient   Si es fa el tràmit a través de l’OVT, la ciutadania s’estalvia de lliurar determinada documentació  i també temps d’execució, ja que s’han eliminat passos que no aporten valor.   També s’ha aplicat la declaració responsable prevista al decret de simplificació de tràmits  empresarials, que substitueix l'aportació de documentació per part dels interessats, i que  acredita el compliment dels requisits establerts en la normativa, davant la responsabilitat de  qui la subscriu.   Pàg.4
 4. 4.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    A més, els nous tràmits es faran a través de formularis electrònics, que es poden omplir i  descarregar a l’ordinador per omplir‐los quan convingui i que incorporen les comprovacions i  ajudes necessàries per complementar‐se més fàcilment.     Més transparent i personalitzat   Una altra de les novetats que ofereix el portal és la carpeta personal de tràmits, on el ciutadà  pot trobar les dades de totes les gestions efectuades ‐en aquesta primera fase aquest servei  està disponible per a uns 140 tràmits‐, i l'estat en què es troben.   S’accedeix a la carpeta personal amb la signatura digital a través del certificat idCat, el DNI  electrònic o qualsevol altre emès per les autoritats reconegudes. La carpeta permet, a més,  escollir les dades de contacte (telèfon mòbil, comptes de correu, adreces postals) que els  ciutadans volen utilitzar per comunicar‐se amb l’Administració de la Generalitat.       2.2 Metodologia de treball: del SAC al SAC+  Els tràmits inclosos al portal OVT provenen de dues aplicacions existents: d’una banda, la base  de dades del SAC (Servei d’Atenció al Ciutadà), aplicació corporativa que permet la introducció  de continguts de manera descentralitzada per part dels departaments, i que conté informació  de serveis, tràmits i organismes de la Generalitat; i, de l’altra, dels continguts de tramitació en  línia de l’antic portal www.CAT365.net.    La missió de l’OVT respon a la necessitat de crear un únic portal de comunicació web que  aglutini el catàleg de tràmits de tots els departaments per a la consecució dels objectius  següents: transparència, proximitat i globalitat.    El canvi conceptual més important, que dóna sentit a la nomenclatura SAC+,  ha estat el pas  d’un tipus de difusió de caràcter intern i contingut administratiu, a una comunicació dirigida al  ciutadà, més transparent i endreçada, mitjançant una plataforma de comunicació web on  l’organització de continguts, la seva ubicació i la redacció prenen rellevància.  Aquest nou model pretén aconseguir la proximitat a  la ciutadania amb la implementació d’una  estructura de dades estàndard, simple, clara,  sintetitzada i redactada amb un llenguatge  proper a l’usuari.  Des del punt de vista informacional, és a dir, dels continguts, l’execució d’aquest portal  i el  compliment dels seus objectius s’han bastit sobre el compliment de tres indicadors: a) un  model de dades estàndard, b) la integració de tots els tràmits de la Generalitat i c) el treball en  xarxa amb les diferents àrees dels departaments.    El model de dades  Per tal d’aconseguir els objectius de proximitat i transparència informativa, s’aposta per una  estructura estàndard per a tots els tràmits (“Que és”, “A qui va dirigit”, i els passos que s’han  de seguir per fer el tràmit). Aquest model es basa en una disposició de les dades,  un disseny i  un etiquetatge unívocs per a tots els elements.  Aquesta idea es reforça amb un canvi en la redacció de l’univers dels tràmits: escriure amb un  llenguatge proper, simple i clar per al ciutadà, sense perdre la precisió i el rigor dels continguts  administratius que basteixen tot el portal de l’OVT. La informació ha de ser creïble i ha de  facilitar la gestió al ciutadà.  El motiu del Manual que teniu a les vostres mans és aconseguir una redacció descentralitzada  per a tots els departaments i, alhora, unívoca, sense escletxes i sobretot, sense excepcions.     Pàg.5
 5. 5.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    Tots els tràmits de la Generalitat  La transparència informativa i l’apropament de l’Administració a les persones restarien  incompletes si el portal no inclogués tot el catàleg de tràmits vigents que es dissenyen i es  gestionen des de tots els departaments.     La consecució d’aquest objectiu rau en la inclusió de totes les accions de tramitació de la  Generalitat.  D’una manera general, s’entén com  a tràmit aquella acció, sigui quina sigui la  seva finalitat, que  s’inicia amb una sol∙licitud del ciutadà,  és recollida per un organisme de la  Generalitat i per la qual el ciutadà rep una resposta.     Així doncs, l’escenari ideal és aquell on conviuen els tràmits de gran impacte entre la  ciutadania i l’empresa, les convocatòries anuals i les extraordinàries i altres tràmits dirigits a  segments molt específics i que no requereixen un esforç de difusió. El ciutadà i l’empresa,   siguin quins siguin el seu perfil i el seu objectiu, tenen el dret de trobar aquell contingut que li  és propi en un mateix catàleg i sota un mateix model.    Un dels valors afegits de l’OVT, en comparació amb el SAC,  és la pervivència de la informació  amb el pas del temps, sobretot la dels tràmits sotmesos a convocatòries anuals. És a dir, que  un tràmit estigui o no dins de termini no supedita la seva publicació al portal: en el SAC, els  tràmits fora de termini quedaven “inactius” i només quedava vigent una fitxa “Servei” de  caràcter informacional. En el món SAC+ (OVT), la informació de les fitxes “Servei” queda  inclosa en la part descriptiva del tràmit (“Què és” i “A qui va dirigit”) i la part de tramitació  s’incorpora a la part “Que cal fer per...”. Dins aquest canvi conceptual cal fer esment que  diferents tràmits del SAC s’insereixen en un mateix tràmit i es converteixen en modalitats  d’aquest (vegeu punt 4.2.1).    Treball en xarxa  L’OVT és, en si mateixa, una eina de treball transversal per a tots els departaments. El procés  de construcció del portal, ha significat una revisió de cadascun dels continguts des dels  organismes que en tenen la potestat informativa. És a dir, des del punt de vista funcional,  l’OVT és, tan sols, una plataforma estable de difusió, basada en l’estructura i el llenguatge; són  els continguts, creats, revisats i validats des dels diferents departaments els que donen  consistència i solidesa al portal.  El treball col∙laboratiu d’àrees d’organització, d’àrees de difusió i gabinets tècnics dels  diferents departaments han donat impuls i solvència a la consecució d’un portal ric en  continguts, garant del rigor de les dades i estable en el seu procediment.  Pàg.6
 6. 6.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    2. Criteris generals de redacció    Els tràmits s’han de redactar de la manera més senzilla i propera possible, sense perdre el rigor  ni caure en cap error administratiu o tècnic.  S’usa la denominació Oficina Virtual de Tràmits (OVT) per referir‐se al portal de tràmits. El  primer cop s’esmenta amb el nom complet, seguit de la sigla entre parèntesis; les altres  vegades, només amb la sigla.    Principis de comunicació  Els principis de comunicació per a la redacció de continguts de l'OVT són, genèricament, els  mateixos que s’apliquen al web de la Generalitat (gencat):   • Transparència  • Accessibilitat i intel∙ligibilitat  • Vocació de servei públic  • Coherència entre les  fonts d'informació del gencat  Criteris d’estil generals per a la redacció de tràmits  •Estil més proper i àgil que el dels documents oficials.   •Ús de les formes verbals impersonals.  •Estil de redacció clar, que defugi les ambigüitats i eviti la generació de dubtes.   •Llenguatge no discriminatori:  ‐ En professions, càrrecs, condicions: ús de mots col∙lectius.   ‐ Ús de fórmules neutres en els formularis.   ‐ Evitar formes i expressions ofensives i discriminatòries.  • Per redactar alguns dels apartats s’utilitzen frases i expressions estàndard que són les  mateixes per a tots els tràmits. D’aquesta manera, s’unifica la redacció del portal.      Com a norma general, aplicarem les pautes i les convencions gràfiques que estableixen els  criteris publicats a:   • Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística  • www.gencat.cat/justicia/criterisllengua  • www.gencat.cat/justicia/justiterm                  Pàg.7
 7. 7. 3. Estructura d’un tràmit a l’OVT    3.1. Pàgina principal del tràmit         Accés al Pas a pas :  accés a les diferents modalitats d’un tràmit        Títol      Modalitats      Què és?    Tràmits relacionats: tràmits que    pel contingut o pel tipus de    convocatòria requereixen que se    n’informi de manera conjunta    A qui va dirigit      Formularis: enllaç al formulari de    sol∙licitud del tràmit    Avís    Web temàtic: web que amplia la  informació del tràmit  Web de l’organisme Normativa aplicable: responsable enllaç amb la normativa del tràmit enllaç amb el web del departament o ubicada al SAC l’organisme responsable del tràmit.
 8. 8.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    3.2. Pas a pas (Què cal fer per...)  L’estructura es repeteix per a cada modalitat del tràmit a què s’accedeix a través de la caixa  Què cal fer per...          Pàg.9
 9. 9.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    3.2.1 Passos i apartats de cada modalitat    PAS 1. Ampliar la informació∗  Terminis∗  Documentació  Taxes∗  Requisits  Altres informacions      PAS 2. Sol∙licitar*  Per Internet  Presencialment  Per telèfon  Per correu  (Altres canals de sol∙licitud)      PAS 3. Rebre la resposta de l’Administració∗  Quan es rep la resposta?  Quina resposta es rep?  Es pot presentar un recurs?      PAS 4 / 5 / 6... Rebre l’ajut / Fer el pagament / (o altres passos del procés de tramitació)        Els tres primers passos (Ampliar la informació / Sol∙licitar (o l’acció que convingui) / Rebre la  resposta de l’Administració) són obligatoris per a tots els tràmits.   La resta de passos s’inclouran segons cada tràmit.                                  ∗  Camps obligatoris.  Pàg.10
 10. 10.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    4. Redactar un tràmit    4.1 Redacció de la pàgina principal del tràmit    4.1.1 Títol  El títol és el nom i la presentació del tràmit.  Ha de ser curt i clar per al ciutadà. No ha de coincidir necessàriament amb la denominació del  tràmit  al  DOGC.  S’ha  d’utilitzar  un  llenguatge  natural  perquè  l’usuari  pugui  entendre  de  què  tracta el tràmit a través del títol.    Criteris de redacció  • S’han d’evitar les accions administratives: sol∙licitud, inscripció, convocatòria, etc. Per  exemple: s’ha d’escriure “Subvencions per...” en comptes de “Convocatòria de  subvencions per...”.    • S’ha d’evitar posar l’any de la convocatòria (ja constarà en la descripció o en el detall  del tràmit).    • El títol ha de tenir l’estructura següent:  Tipus + Objecte (opcional) + Concreció  Exemples:  Llicència (tipus) + de pesca recreativa (objecte) + de superfície (concreció)  Preinscripció i matrícula (tipus) + a l'educació infantil (concreció)  Proves (tipus) + del certificat de català (objecte) + de nivell A bàsic (concreció)    • Sovint l’objecte el defineixen els destinataris. En aquests casos, cal incloure’ls en el  títol. Exemples:  Prestacions econòmiques per a famílies amb infants  Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a programes en matèria  d’infància i adolescència.     Criteris de maquetació  • El títol ha de tenir un màxim de 100 caràcters (sense espais).    • No s’hi ha de posar punt final.    • En el títol no es pot utilitzar la cursiva. Si hi ha estrangerismes o expressions que  hagin d’anar en cursiva, cal posar‐los entre cometes.      4.1.2 Què és?   És la descripció o presentació del tràmit.  S’ha de seguir l’ordre lògic del discurs, sense donar per fet que l'usuari té un coneixement  previ més enllà del que es pot considerar que és de sentit comú.          Pàg.11
 11. 11.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    Criteris de redacció  • S'ha d’evitar repetir la informació que proporciona el títol del tràmit.  En molts casos el títol fa la funció d’antecedent de la descripció i, per tant, en  aquesta es pot elidir informació seguint una lectura lògica del tràmit.   • La informació de l’apartat Què és? ha de ser bàsica. La resta s’ha d'incorporar en  l’apartat Ampliar la informació (Pas 1) del Pas a pas.     • No es pot començar la descripció fent referència al departament o l’organisme  responsable.  En comptes d’“El Departament d’Educació convoca el premi...”, és preferible “Es  concedeix un premi a...” o bé “Aquest premi reconeix...”.    • Quan hi hagi un grup de tràmits d’una mateixa convocatòria, la informació s’ha  d’explicar a tots de la mateixa manera. Per tant, en el primer paràgraf es pot explicar  el tràmit en qüestió i, en el segon paràgraf, la convocatòria de què forma part.  Exemple:        Criteris de maquetació  • L’extensió màxima és de 700 caràcters (sense espais).    • Ús de fotografies:  el tràmit pot incloure una fotografia il∙lustrativa del contingut, si  es considera adient.       4.1.3 A qui va dirigit?   Cal indicar les persones que poden sol∙licitar el tràmit.  Si la persona sol∙licitant i la persona beneficiària són diferents:  ‐ La persona sol∙licitant s’indica a A qui va dirigit.  ‐ La persona beneficiària s’indica al Pas a pas, dins l’apartat Ampliar la informació → Altres  informacions.  Per exemple, en les preinscripcions escolars:  ‐ Els pares o tutors legals s’indiquen a A qui va dirigit.  ‐ Els alumnes s’indiquen com a beneficiaris a Altres informacions.  Hi ha excepcions, com en el cas de les persones dependents, en què la persona beneficiària  també es pot incloure a A qui va dirigit.    Criteris de redacció  • Davant de cada destinatari cal posar la preposició a.    • En alguns casos, es pot indicar a qui NO va dirigit el tràmit (tot i així, si l’explicació és  molt llarga o hi ha moltes excepcions, s’ha de posar en l’apartat Altres informacions).  Pàg.12
 12. 12.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    Criteris de maquetació  • Cal usar pics negres d’enumeració ( • ) per llistar els diferents destinataris. Si només  hi ha un destinatari, no es posa cap pic negre.      4.1.4 Avís  És una informació destacada que se situa en un requadre vermell a la pàgina principal del  tràmit, perquè l’usuari la detecti des d’un primer moment.    Criteris de redacció  • Ha de ser una informació breu i concisa, d’entre 120 i 150 caràcters.    • La informació que hi apareix també s’ha de recollir en un dels apartats del Pas a pas.    • En cas que el tràmit estigui subjecte a un termini, aquesta informació s’ha d’incloure  sempre a l’avís.    • A l’avís només s’indiquen els terminis de presentació de sol∙licituds; no hi indicarem  els terminis de justificació, de recepció de l’ajut, de publicació de resultats, etc.    • L’expressió que utilitzarem serà sempre “Termini” seguida de dos punts, i no  “Termini per presentar la sol∙licitud”.    • Sempre que sigui possible, indicarem la data d’inici i la data de finalització del  termini.          Criteris de maquetació  • Si, a part del termini, s’ha d’incloure alguna altra informació important, les  diferenciarem amb punts negres:                    Pàg.13
 13. 13.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    4.1.5 Què cal fer per...  Cal identificar les modalitats del tràmit. Les modalitats són les diferents accions que poden  recaure sobre un tràmit.  Exemple: en el tràmit Registre d’Establiments Industrials de Catalunya, les modalitats són:        Criteris de redacció  • El títol de cada modalitat ha de tenir la forma Acció + Tipus (Sol∙licitar l’ajut;  Inscriure's a les proves, etc.). No cal concretar més perquè es repetiria la informació  del títol del tràmit.    • Les accions normalitzades de l’OVT són:  Consultar  Declarar  Subscriure's  Modificar  Sol∙licitar  Registrar‐se  Inscriure's  Notificar  Donar de baixa  Reclamar  Comunicar  Optar (al premi)  Renovar  Presentar la candidatura      4.1.6 Web temàtic  S’indiquen els enllaços a  webs que amplien la informació del tràmit.  Només es posa l’enllaç a un web temàtic si en aquest hi ha més informació que la que ja  apareix en el tràmit de l’OVT.    Criteris de redacció  • L’enunciat de l'enllaç al web temàtic ha de ser el nom del web, sempre que sigui  possible.       4.1.7 Normativa aplicable  Enllaça amb la normativa que regula el tràmit, la qual ha d’estar associada a la fitxa  corresponent del SAC.    Criteris de redacció  • El títol que apareix és el de la fitxa del SAC. Qualsevol modificació d’aquest enunciat  s’ha de fer des d’aquesta aplicació.  Pàg.14
 14. 14.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    4.1.8 Web de l’organisme responsable  Amb aquest enunciat s’enllaça amb el departament responsable del tràmit i, si aquest té web  propi, amb l’empresa pública, l’organisme autònom o la secretaria que s’encarregui de  gestionar‐lo.    Criteris de maquetació  • L’ordre dels enllaços sempre és aquest: primer el del departament i després el de  l’organisme responsable.      4.1.9 Tràmits relacionats  Apartat on s’enllacen tràmits que pel contingut o pel tipus de convocatòria requereixen que  s’informi de manera conjunta.    4.2 Redacció del Pas a pas de cada modalitat  El Pas a pas és l’estructura que s’ha de seguir per explicar el procés de tramitació de cadascuna  de les modalitats que s’han llistat en la caixa Què cal fer per... És a dir, repetirem l’estructura  tantes vegades com modalitats tingui el tràmit.    El nombre de passos de cada modalitat varia segons el tràmit, però, en general, els passos més  habituals són:  Ampliar la informació Sol·licitar / Renovar / Inscriure’s (és a dir, l’acció principal del tràmit)  Fer el pagament (si el tràmit en qüestió té un cost)  Consultar l'estat del tràmit Rebre la resposta de l'Administració Rebre el (tipus d'objecte) Justificar el (tipus d'objecte)   La informació de cada pas es pot estructurar amb tants epígrafs o subapartats com sigui  necessari. Els títols d'aquests epígrafs els posarem en negreta.       4.2.1 Títol de la modalitat  És el mateix títol amb què s’ha identificat la modalitat en la caixa “Què cal fer per”.  Exemple: Sol∙licitar la subvenció     4.2.2 PAS 1: Ampliar la informació  En aquest pas s’amplia la informació necessària per realitzar el procés de tramitació.  És un pas obligatori i el títol “Ampliar la informació” és comú per a tots els tràmits.  L’ordre dels apartats és el següent:  Terminis∗ Documentació Requisits Taxes∗ Altres informacions ∗  Camps obligatoris  Pàg.15
 15. 15.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    Terminis  Aquest apartat és obligatori per tots els tràmits. Cal especificar‐hi el termini per presentar la  sol∙licitud. També s’hi poden detallar els terminis per a les altres accions: justificar l’ajut / fer el  pagament / matricular‐se, etc.    Criteris de redacció  • Cal indicar: dia (en números), mes (en lletres) i any (en números i sense punt).  Exemple: 17 de febrer de 2010.    • Frases estàndard:  Quan no hi ha terminis:  “Es pot (sol·licitar/renovar/consultar) en qualsevol moment.”  “Se (puede solicitar/renovar/consultar) en cualquier momento.”   Quan només s’indica la data en què finalitza el termini:  “El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 28 de febrer de 2010.”  “El plazo para presentar la solicitud finaliza el 28 de febrero de2010.”   Quan s’indica el període en què es pot sol∙licitar:  “El termini per presentar la sol·licitud és del 4 de febrer al 15 de març de 2010.” “El plazo para presentar la solicitud es del 4 de febrero al 15 de marzo de 2010.”   Criteris de maquetació  • En cas que hi hagi més d’un termini, s’han de llistar tots amb pics negres al davant.  Exemple:    Terminis • Publicació de l'oferta inicial: 7 de maig de 2010. • Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2010. Si la sol·licitud s'envia per Internet, el termini es tanca a les 24 h del 20 de maig de 2010. • Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades de sol·licituds: 2, 3 i 4 de juny de 2010.       Documentació  En aquest apartat s’hi llista tota la documentació que cal presentar. No s’hi inclou el formulari  de sol∙licitud perquè aquest sempre es col∙loca en el PAS 2: Sol∙licitar.    Criteris de redacció  • Aquest apartat s’encapçala amb la frase estàndard següent, seguida de dos punts:  “Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud”  “Documentación que se debe adjuntar a la solicitud”   • Quan es disposa d’un model normalitzat d’un document, s’enllaça en aquest apartat.    • En cas que hi hagi documents que ja estiguin inclosos en el formulari de sol∙licitud,  no es llisten, però cal afegir un últim punt amb la frase estàndard següent:  “Altres documents inclosos en el formulari de sol·licitud.”  Pàg.16
 16. 16.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    “Otros documentos incluidos en el formulario de solicitud.”   • Cal informar que hi ha documents que, si s’han presentat anteriorment o ja estan en  mans de l’Administració, no cal tornar‐los a presentar. Això s’indica al final d’aquest  apartat amb la frase estàndard següent:  “Dades i documents que la ciutadania s’estalvia d’aportar a l’Administració.”  Aquesta frase enllaça amb la pàgina de l’Oficina de Desenvolupament de  l’Administració Electrònica (ODAE), on s’informa de la llista de documents que no cal  tornar a aportar a l’Administració si ja s’han presentat una vegada.  Enllaç:  http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e6 29e30b0c0e1a0/?vgnextoid=b0fd2137d8198210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vg nextchannel=b0fd2137d8198210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default    Criteris de maquetació  • Els documents que cal presentar s’han de llistar seguint l’esquema numerat següent  (números, pic negre, pic blanc...).    • Quan hi ha diferents tipus de documentació (documentació general, documentació  específica, documentació comuna per a tots els destinataris, documentació sobre el  projecte, etc.), se separa amb intertítols i es reinicia la numeració en cada  subapartat.   Exemple:    Documentació Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: Documentació general 1. Còpia compulsada del DNI i NIF de la persona sol·licitant. 2. Si es tracta d’una persona jurídica, còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita en el registre corresponent. 3. En cas que s’actuï en nom d’altri: • Còpia compulsada del DNI de la persona sol·licitant. • Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona sol·licitant. Degudament inscrita en el registre corresponent, si escau. 4. Altres documents inclosos en el formulari de sol·licitud. Documentació sobre el projecte 1. Títol original de l'obra i nom de l'autor o autora que es vol traduir. 2. Projecte explicatiu i detallat de la proposta presentada que contingui: • Pressupost complet i detallat del projecte, on han de figurar: o Les despeses. o Les fonts de finançament, amb indicació de la subvenció que se sol·licita. o Pla general, calendari, nombre de pàgines (de 2.100 espais cada una), cost total de la traducció i preu per pàgina acordat amb el traductor o la traductora. 3. Còpia compulsada del contracte entre l'empresa editorial i la persona titular dels drets de transformació, quan l'obra no estigui lliure de drets. 4. Còpia compulsada del contracte entre l'empresa editorial i el traductor o la traductora. 5. Un exemplar o fotocòpia de l'obra original.     Pàg.17
 17. 17.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0        Exemples, expressions i dubtes recurrents de l’apartat “Documentació”    ‐ Exemple correcte: “Quan s’actuï en nom d’altri, DNI de la persona que signa  la sol∙licitud i documentació acreditativa de la representació amb què  actua.”    ‐ Declaració responsable conforme + la persona sol∙licitant + verb en present:  En comptes de “Declaració responsable d’estar al corrent...” escriurem  “Declaració responsable conforme la persona sol∙licitant està al corrent...”.  En comptes de “Declaració responsable del compliment dels requisits...”  escriurem “Declaració responsable conforme la persona sol∙licitant  compleix els requisits...”.    ‐ En comptes de “... previst a l’article” escriurem “... que preveu l’article...”.    ‐ En comptes de “requisits establerts als articles...” escriurem “requisits que  estableixen els articles...”.          Requisits  En aquest apartat es recullen tant els requisits de la persona sol∙licitant com els de l’objecte  del tràmit.  Si els requisits s’han d’acreditar amb documentació, aquesta informació haurà de constar tant  en l’apartat dels requisits com en el de la documentació que s’ha d’aportar.    Criteris de redacció  • Aquest apartat no s’ha d’encapçalar amb cap frase de l’estil de “Els requisits  necessaris per poder sol∙licitar... són”, sinó que s’han de llistar directament els  requisits.    Criteris de maquetació  • Els requisits es llisten segons el mateix esquema numerat de l’apartat  “Documentació” (número, pic negre, pic blanc).          Expressions i dubtes recurrents de l’apartat “Requisits”  Expressions correctes:    ‐ “Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de  Catalunya, així com les obligacions davant la Seguretat Social.”    ‐ “Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei  1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.”      Pàg.18
 18. 18.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    ‐ “No trobar‐se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.”    ‐ “En cas que es tracti d’una empresa amb una plantilla de 50 o més persones  treballadores, complir l’obligació que estableixen l’article 38.1 de la Llei  13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, i la disposició  transitòria del Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya 238/1987,  de 20 de juliol, de donar ocupació almenys a un 2% de persones  treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de persones  treballadores de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb  el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94, de 20 d’abril de 2005),  el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els  enclavaments laborals, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.”          Taxes  S’indica l’import que s’ha de pagar per formalitzar el tràmit.  És obligatori per a tots els tràmits.    Criteris de redacció  • Els preus s'indiquen: XX,XX€.  Exemples: 10€, 10,50€, 10,05€.  • La informació de com fer el pagament no s’ha d’incloure en aquest apartat, sinó que  s’ha de crear un pas específic per a explicar‐ho (PAS X: Fer el pagament).    • En cas que el tràmit sigui gratuït, s’utilitza la frase estàndard següent:  “No hi ha taxes associades a aquest tràmit”.  “No hay tasas asociadas a este trámite”.     Altres informacions  S’amplia la informació del tràmit, tot i que s’ha de tenir en compte que l’OVT és un portal de  tramitació i no cal recollir tota la informació que ja hi ha en els webs dels departaments.    Criteris de redacció  • Si cal, es pot organitzar la informació mitjançant intertítols, que s’han de posar en  negreta.    • Alguns dels intertítols més habituals són:    Criteris de valoració  Definicions d’interès  Observacions    Categories de...    • A banda d’aquest ús en els intertítols, s’ha d’intentar evitar l’ús de la negreta.     • Si s’han de fer llistats en aquest apartat, s’utilitza l’esquema de números i pics dels  apartats documentació i requisits.      Pàg.19
 19. 19.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0  4.2.3 PAS 2: Sol∙licitar / Renovar / Inscriure’s  És  el  pas  en  què  s’explica  l’acció  principal  del  tràmit  i  és  obligatori  que  aparegui  en  tots  els  tràmits.  El títol d’aquest pas és el verb que s’ha utilitzat en el títol de la modalitat. Per exemple, si el  títol de la modalitat és “Sol∙licitar la subvenció” el títol del Pas 2 ha de ser “Sol∙licitar”.    Els diferents apartats d’aquest pas corresponen als diferents canals a través dels quals es pot  fer la tramitació. L’ordre dels apartats és el següent (no cal incloure’ls tots si no és necessari):  Per Internet Per correu electrònic Per telèfon Presencialment Per correu ordinari/ per correu certificat Altres canals   Si hi ha informació que afecta tots els canals, s’ha d’indicar abans de començar a desglossar‐ los.      Per Internet  Aquest apartat s’inclou quan es pot presentar la sol∙licitud en línia.  Per a l’enllaç amb el formulari de sol∙licitud (formularis de l’antic CAT365, formularis de la  plataforma GSIT o altres aplicacions de tramitació en línia)  s’utilitza l’enunciat literal “Sol∙li  citar”.    Aquest enunciat s’insereix directament des del “tipus de contingut Tràmit” de l’aplicació  GECO*.    Cal assenyalar si el formulari requereix autenticació digital per poder fer la tramitació,  mitjançant la frase estàndard següent:  “Aquest formulari requereix la identificació personal un amb certificat digital.” Sota l’enllaç “Sol∙licitar” es poden explicar de les instruccions que s’han de seguir per omplir el  formulari o per fer la tramitació telemàtica.      Per correu electrònic  Cal indicar l’adreça electrònica i la resta d’informació que calgui per fer la tramitació a través  d’aquest canal.      Per telèfon  S’utilitzen les frases estàndard següents:    “Trucant al 012 (o al 902 400 012 si es truca des de fora de Catalunya) les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Per a les trucades des de l'estranger, el telèfon és el +34 935 675 888”. “Trucant al 93...”         *  Consultar el Manual de redactors per a la utilització del Tipus de Contingut Tràmit.  Pàg.20
 20. 20.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0  Presencialment  Sempre que es disposi de formularis de sol∙licitud per descarregar i presentar presencialment,  s’han d’enllaçar en aquest apartat.  Els  formularis han de ser en  format PDF i s’han de poder llegir amb el programa Acrobat  Reader † .  S’han d’enllaçar, en aquest format, a la pàgina principal del tràmit.  En aquest apartat també s’han d’indicar els llocs on es poden presentar el formulari i la  documentació.    Criteris de redacció  • Per enllaçar el formulari de sol∙licitud s’utilitza l’expressió estàndard següent:  “Descarregar el formulari” “Descargar el formulario”   • En cas que no es disposi del formulari de sol∙licitud i que el tràmit estigui pendent de  convocatòria, s’utilitza la frase estàndard següent:  “El formulari de sol·licitud estarà disponible quan s’obri la convocatòria”. “El formulario de solicitud estará disponible cuando se abra la convocatoria”.   • Per als tràmits que no tenen un formulari de sol∙licitud s’inclou la frase estàndard  següent:  “S’ha de presentar un escrit on s’han d’indicar el nom i els cognoms de la persona, els fets i les raons de la petició, l’adreça on vol que se li notifiquin les respostes de l’Administració, el lloc i la data, la signatura de la persona sol·licitant i el nom de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud, tal com explica l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.” "Se debe presentar un escrito en el que se han de indicar el nombre y los apellidos de la persona, los hechos y las razones de la petición, la dirección donde desea que se le notifiquen las respuestas de la Administración, el lugar, la fecha y la firma de la persona solicitante, así como el nombre del órgano al cual se dirige la solicitud, tal como exponeel artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre."   Criteris de maquetació  • Sota l’enllaç del formulari s’indiquen els punts de tramitació.    • Si només hi ha un punt de tramitació, s’indica de la manera següent:  S’ha de presentar a: Se debe presentar en: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (darrere d’aquest tipus d’enllaç, no s’hi posa punt i final; només es posa punt i  final en cas que l’enllaç sigui una frase.)    En cas que hi hagi més d’un punt de tramitació:  Es pot presentar a diversos llocs: Se puede presentar en varios lugares: • Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació • Serveis territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació † Els  arxius  en  PDF  s’ofereixen  en  un  format multiplataforma  que  es  pot  visualitzar  en  els  principals  sistemes operatius respectant l'aspecte original, es pot guardar una combinació de text, gràfics, imatges  o fins i tot música. A més té l'especificació oberta, permet fins i tot distribuir eines per a crear, visualitzar  o  modificar  documents  en  format  PDF  com  programari  lliure  i  també  es  pot  xifrar  per  protegir  el  seu  contingut o fins i tot signar electrònicament. Pàg.21
 21. 21.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0  • A qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. (En aquesta frase estàndard s’enllaça un html creat al GECO en què s’explica  el contingut d’aquesta llei).      Exemple:      Presencialment Descarregar el formulari S'ha de presentar a: • Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació • Serveis territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació • A qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.     Els enllaços als punts de tramitació es troben a:  Adreces que consten al gencat Adreces:  http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/adreces.jsp    Cercador d’organismes:  http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organismes.jsp      4.2.4 PAS X: Fer el pagament  Aquest  pas  explica  com  s’ha  de  fer  el  pagament  de  les  taxes  derivades  del  procés  de  tramitació, en cas que n’hi hagi.    El pas no és obligatori, però el títol sempre serà Fer el pagament.  Els diferents apartats d’aquest pas corresponen als diferents canals a través dels quals es pot  fer el pagament. L’ordre és el següent (no cal incloure’ls tots si no és necessari):  Per Internet Per correu electrònic Per telèfon Presencialment Per correu ordinari / per correu certificat Altres canals     Per Internet  Per a l’enllaç al formulari de “Fer el pagament” (formularis de l’antic CAT365, formularis de la  plataforma GSIT o altres aplicacions de pagament en línia) s’utilitza l’enunciat literal  “Sol∙licitar”.    Pàg.22
 22. 22.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0  Aquest enunciat literal s’insereix directament des del “tipus de contingut Tràmit” de l’aplicació  GECO.‡      Presencialment    Criteris de redacció  • Frase estàndard:  “El pagament es pot fer a:” “El pago se puede realizar en:” A continuació s’han d’indicar els llocs on es pot fer el pagament, amb un enllaç amb  el web de l’entitat o amb una pàgina on es vegi l’adreça o el contacte.   Criteris de maquetació  • Els punts on es pot fer el pagament es llisten amb pics negres.      4.2.5 PAS X: Consultar l’estat del tràmit  Aquest  pas  informa  sobre  com  es  pot  consultar  l'estat  del  tràmit  un  cop  presentada  la  sol∙licitud. Sempre va abans del pas “Rebre la resposta de l'Administració”.    Com en el cas dels passos “Acció” i “Fer el pagament”, els diferents apartats corresponen als  canals a través dels quals es pot fer la consulta:  Per Internet Per correu electrònic Per telèfon Presencialment Per correu ordinari / per correu certificat Altres canals   Criteris de redacció  • Quan la consulta es pot fer per Internet, s’utilitza l’expressió “Consultar” amb un  enllaç que dirigeix a la pantalla de la consulta. Aquest enunciat literal s’insereix directament des del “tipus de contingut Tràmit” de  l’aplicació GECO.§      4.2.6 PAS X: Rebre la resposta de l’Administració  Aquest pas informa sobre com l'Administració respondrà al ciutadà en relació amb la sol∙licitud  que ha presentat.  És a dir, informa el ciutadà sobre com i quan l'Administració li notificarà si se li ha atorgat o se  li ha denegat un ajut; com i quan sabrà si ha estat admès per realitzar unes proves, etc.   També informa sobre com s’ha de presentar un recurs en cas que el ciutadà no estigui d'acord  amb la resposta de l'Administració.   Aquest pas s’ha d’incloure sempre que sigui possible.     Criteris de redacció  • El nom del pas, “Rebre la resposta de l'Administració”, és comú per a tots els tràmits.    ‡  . Consultar el Manual de redactors per a la utilització del Tipus de Contingut Tràmit.  §  . Consultar el Manual de redactors per a la utilització del Tipus de Contingut Tràmit.  Pàg.23
 23. 23.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    • Els apartats d’aquest pas són els següents:  Quan es rep la resposta? Quina resposta es rep? Es pot presentar un recurs?   • Quan es publica una resposta provisional —per exemple, llistes de persones  admeses i persones excloses en un procés de selecció—, es pot incloure en un pas  previ al de “Rebre la resposta de l’Administració” amb el títol “Resultats  provisionals”, “Llista provisional...”, etc., que es crearà quan es publiquin aquests  resultats provisionals.    • Quan es publica una resposta definitiva, s’inclou en aquest pas (“Rebre la resposta  de l’Administració”), però no s’elimina la informació que hi havia anteriorment (quan  i quina resposta es rep, si es pot presentar un recurs, etc.).        Exemples, expressions i dubtes recurrents de l’apartat “Rebre la resposta  de l’Administració”    ‐ Evitarem escriure: “Transcorregut el termini de sis mesos sense que s’hagi  notificat una resolució expressa, s’entendrà que la sol∙licitud ha estat  desestimada per silenci administratiu.”    ‐ Evitarem escriure: “En el cas de no rebre resposta, cal tenir present el  sentit del silenci administratiu.”    ‐ En comptes de “Es pot interposar recurs” escriurem “Es pot interposar un  recurs”.    ‐ En comptes de “... en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà  de la notificació” escriurem “... en el termini de dos mesos a comptar des  de l'endemà de la recepció de la notificació”.    ‐ En comptes d’“interposar recurs potestatiu de reposició” escriurem  “interposar un recurs potestatiu de reposició”.    ‐ En comptes d’”interposar recurs contenciós administratiu” escriurem  “interposar un recurs contenciós administratiu”.    ‐ En comptes de “En cas de fer la consulta per correu electrònic...”  escriurem “Si la consulta es fa per correu electrònic...”.    Exemples correctes    ‐ Quan es rep la resposta de l’Administració?  “L’Administració té un termini màxim de sis mesos, a comptar des de la  finalització del període de presentació de sol∙licituds, per dictar i notificar  la resolució de concessió de les subvencions. Si transcorre aquest període  i no s’ha dictat una resolució expressa, la sol∙licitud s’entendrà  desestimada per silenci administratiu.”  Pàg.24
 24. 24.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0      ‐ Quina resposta es rep?  “El/la director/a de l’ICIC dictarà la resolució de concessió de les  subvencions, que es notificarà a les persones interessades. L’Àrea de les  Arts Escèniques de l’ICIC és l’òrgan que s’encarrega de tramitar la  concessió de les subvencions.”     ‐ Es pot presentar un recurs?  “Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot  interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior  de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de la  recepció de la notificació. Potestativament, també es pot interposar un  recurs de reposició davant el/la conseller/a de Cultura i Mitjans de  Comunicació en el termini d'un mes a comptar des de la recepció de la  notificació.”    ‐ “La resolució dels expedients, un cop estimades les sol∙licituds dels ajuts,  correspon a la Direcció General de Desenvolupament Rural.”          4.2.7 PAS X: Rebre el (tipus d’objecte)  Aquest pas s’utilitza per als tràmits en què la persona beneficiària hagi de cobrar un pagament  (ajuts, beques, subvencions, etc).  Es posa després del pas Rebre la resposta de l'Administració.    Criteris de redacció  • El nom del pas és ”Rebre el (tipus d'objecte)”, o un d’equivalent. Exemples: Rebre  l'ajut, Rebre la subvenció, Rebre la beca...     Criteris de maquetació  • Cal fer ús dels intertítols que escaigui per facilitar la comprensió de la informació.      4.2.8 PAS X: Justificar el (tipus d’objecte)  Aquest pas s’utilitza per als tràmits en què la persona beneficiària ha de justificar la utilització  dels diners que ha rebut de l'Administració.   En cas que hi hagi un tràmit en què ja s’hagi obert una convocatòria però encara estigui en  termini el període per justificar la convocatòria anterior, la justificació es fa en dos passos  diferents. Per exemple:   PAS 5: Justificar la subvenció del 2009   PAS 6: Justificar la subvenció del 2010    En cada pas cal indicar la informació, la documentació i els formularis relatius a cada  convocatòria.      Pàg.25
 25. 25.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    Criteris de redacció  • El nom del pas és “Justificar el (tipus d'objecte)” o un d’equivalent. Exemples:  Justificar l'ajut, Justificar la subvenció, Justificar la beca...  Criteris de maquetació  • Cal fer ús dels intertítols que escaigui per facilitar la comprensió de la informació.  • Cal enllaçar amb el formulari de sol∙licitud i indicar la documentació necessària per  fer la justificació seguint l’esquema numerat del PAS1 – Documentació.      Pàg.26
 26. 26.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    5. Altres aspectes generals que cal tenir en compte      Exemples, expressions i dubtes recurrents  ‐ En comptes d’”imprès” utilitzarem “formulari”.    ‐ En comptes de “Per veure més detall veure:” escriurem “Per obtenir informació més  detallada, es pot consultar:” o “Si es vol informació més detallada, es pot consultar:”    ‐ En comptes de “el beneficiari” utilitzarem “la persona beneficiària”.    ‐ En comptes d’“el sol∙licitant” utilitzarem “la persona sol∙licitant”.    ‐ En comptes d’”escrit convenientment signat” escriurem “escrit degudament signat”.    ‐ En comptes de “persones amb disminució” utilitzarem “persones amb discapacitat”.    ‐ En comptes d’”inscrita al Registre Mercantil” escriurem “inscrita en el Registre Mercantil”.    ‐ En comptes d’”inclosos al formulari de sol∙licitud” escriurem “inclosos en el  formulari de  sol∙licitud”.    ‐ En comptes de “el programa al qual s’ha acollit” utilitzarem “el programa a càrrec del qual  s’ha sol∙licitat l’ajut”.    ‐ En comptes de “mapa topogràfic d’escala 1:25.000” utilitzarem “Mapa topogràfic a escala  1:25.000/ Mapa topogràfic 1:25.000”.    ‐ En comptes de “Serveis Territorials”, quan no se n’especifiquin uns de concrets, escriurem  “serveis territorials” o, a principi de frase, “Serveis territorials”.      Ús de la negreta  S’utilitza per als intertítols i quan sigui molt necessari per fer més comprensible el text.      Ús de la cursiva  Només s’utilitza per:   ‐ Títols de llibres.  ‐ Títols de publicacions periòdiques.  ‐ Paraules d’altres llengües.      Enllaços amb el DOGC i el BOE  Si se cita una llei, sempre s’ha d’enllaçar amb el DOGC, el BOE o el DOUE.  Ho farem de la manera següent:  ... Decret 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al Dret a l'Habitatge 2004‐ 2007.      Pàg.27
 27. 27.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    Criteris de traducció dels noms propis al castellà  Els noms dels departaments i dels òrgans de l’Administració i els topònims es tradueixen al  castellà.  Així, escriurem: Cataluña, Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, etc.  Però escriurem: Lleida, Girona, Terres de l’Ebre i Generalitat de Catalunya.      Pàg.28
 28. 28.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    6. Annex1. Recull d’alguns dels criteris generals del  gencat    Ús de majúscules i minúscules  Utilitzem majúscula:  ‐ Al principi de la frase.   ‐ Després del signe d’interrogació i del signe d’admiració. Ex.: Què vols? Haig de...   ‐ Després de punts suspensius.   ‐ Després de dos punts, quan a continuació citem una frase. Ex.: Ja ho diu la sentència: Fa més  feliç donar que rebre.   ‐ En una carta, després del vocatiu i en la línia de sota. Ex.: Benvolgut senyor, Us adjunto...  ‐ En els noms propis, geogràfics, de monuments, de grups artístics i de marques.   ‐ En els càrrecs, quan van precedits de les formes protocol∙làries corresponents, i l’apel∙latiu  sant. Ex.: Sr., Sra., Hble., Dr., St., Molt Honorable Senyor President de la Generalitat.    Nota: els noms com el papa i el rei quan no van seguits del nom. Ex.: el Papa, però el papa  Pius XII.   ‐ En les festivitats i els episodis històrics. Ex.: La Diada de Sant Jordi, el Sis d’Octubre.  Nota: però no van en majúscula els períodes històrics. Ex.: l’edat mitjana.   ‐ En els noms propis d’institucions, entitats i organismes i en les activitats instituïdes  oficialment. Ex.: la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, la Unió Europea,  la  Fira del Llibre Infantil, el Museu Picasso, l’Institut Català del Sòl, l’Administració de Justícia.   ‐ Els diferents mots que integren el títol de les publicacions periòdiques. Ex.: La Veu de  Catalunya, l’Avui, Revista InfoCatalunya, Dret Civil Català.   ‐ La inicial primera dels títols de documents oficials. Ex.: la Llei orgànica, el Projecte de llei  d’ordenació, l’Estatut d’autonomia de Catalunya.   ‐ La inicial primera dels títols d’obres literàries, cinematogràfiques i culturals.    Accents a les majúscules  Les majúscules s’accentuen com si fossin minúscules.    Càrrecs oficials  Els noms dels càrrecs oficials s'escriuen amb minúscules inicials, tant si ens referim a la  persona concreta com si ens referim al nom genèric comú. Per exemple, referint‐nos a la  persona: El president de la Generalitat arribarà d'aquí a uns moments. I referint‐nos al nom  genèric: El Parlament té un president i una vicepresidenta primera. Excepció: quan van  acompanyats del tractament protocol∙lari, s’escriuen amb majúscules inicials: el Molt  Honorable Senyor President de la Generalitat.      Xifres i percentatges  S’escriuen amb xifres:  ‐ Els números de les pàgines.   ‐ Els números dels articles o paràgrafs de lleis.   ‐ Els dies del mes, els anys, les hores, els graus de temperatura. Ex.: a les 9.35 h, 37º C.   ‐ Els anys s’escriuen sense punt en el miler. Ex.: l’any 1988.   ‐ Les quantitats s’escriuen amb punt en els milers. Ex.: 3.535€, una altitud de 8.848 m.   ‐ S’escriuen en xifres romanes els ordinals referits a segles, sobirans i papes. Ex.: segle XII,  Carles V.  ‐ Quan hi hagi percentatges i números de dades estadístiques:   Pàg.29
 29. 29.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0  Els decimals s’escriuen amb coma. Ex.: 4,5%.   Les fraccions s’escriuen amb apòstrof. Ex.: Un temps rècord de 20’40.    Així mateix, s’escriuen amb xifres:  ‐ Les quantitats de dues o més xifres.  ‐ Les dades de les estadístiques i dels textos tècnics.  ‐ Les abreviatura i els símbols.  ‐ Els números que formen part de sèries.  ‐ Els horaris d'actes o de serveis públics.  ‐ Els subíndexs i superíndexs.  ‐ Les dades d’enumeracions i llistes.  ‐ Els títols, capítols, articles i apartats de textos legals.  ‐ Les adreces.  ‐ Les datacions.  ‐ Els cursos acadèmics i altres períodes.  ‐ Els graus.  ‐ Els percentatges.  ‐ Les carreteres nacionals no radials, les comarcals i les autopistes.  ‐ Les escales en els mapes.  ‐ Els centres (penitenciaris, justícia juvenil...).    Exemples:  ‐ un curs de llenguatge jurídic de 40 hores  ‐ nombre d'interns: 412  ‐ número de registre: 3050  ‐ pàg. 140  ‐ DNI núm. 35 893 341  ‐  DOGC, núm. 1790  ‐ La inauguració tindrà lloc a les 19.30 h.  ‐ L'avió surt a les 8.25 h (millor que a les 8:25 h).  ‐ la vitamina B12  2 ‐ 27 m   ‐ 20 ordinadors  ‐ 1 escàner  ‐ l'art. 3.2 del Decret 35/1997 (s'escriu l'any sencer)  ‐ el capítol 2 de la Llei de política lingüística  ‐ C/ Roger de Flor, 196, 08013, Barcelona  ‐ 30 de desembre de 1999  ‐ el curs 1998‐1999  ‐ l'avaluació del trienni 1993‐1995  ‐ Està a 38,5º C de temperatura.  ‐ Hi ha hagut un terratrèmol de 7º en l'escala de Richter.  ‐ El nombre de sol∙licituds d'adopció internacional va  ‐ augmentar un 35% el 1998.  ‐ l'A‐19  ‐ l'N‐152  ‐ la C‐184  ‐ el mapa de Catalunya a escala 1:250.000  ‐ Brians 2        Pàg.30
 30. 30.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    S’escriuen amb lletres  ‐ Les quantitats del zero al nou: Al Departament de Justícia hi ha tres registres d'entitats  jurídiques.  ‐ Els números cent i mil: La nova llei té cent articles.  ‐ Les quantitats aproximades: En aquesta galeria hi ha uns trenta interns ingressats.  ‐ Les quantitats seguides del mot vegada/vegades: Aquest pres ha estat jutjat catorze  vegades.  ‐ La primera paraula de la frase: Dotze detinguts pel cas de les targetes de crèdit falses.  ‐ Les edats i les durades: Va trigar cinc anys a treure's les oposicions per a fiscal.  ‐ Les dècades (sempre van en minúscula i en singular): Als anys noranta hi ha hagut un  increment notable de delictes contra la salut pública.  ‐ Les indicacions horàries en general: Treballo de dos quarts de set del matí a la una del  migdia.  ‐ Les festivitats i els esdeveniments històrics: l'Onze de Setembre.  ‐ Les locucions i frases fetes: Això és can seixanta.  ‐ Els versos i les cançons: Ara que tinc vint anys.      Abreviacions i sigles  Abreviatura  L’abreviatura és una representació d’un mot o una frase mitjançant alguna o algunes de les  seves lletres. S’escriu amb minúscules, amb un punt al final i amb un espai entremig quan  conté més d’un mot.  I s’escriu amb majúscula inicial quan es tracta d’un tractament  protocol∙lari o de les inicials de noms de persona. Ex.: M. H. Sr.  Nota: les abreviatures són invariables; per tant, quan són en plural, s’escriuen igual que en  singular. Ex.: pàg. denomina pàgina i pàgines.     Sigles  Les sigles són una paraula formada per la lletra o les lletres inicials del nom de persones (nom i  cognoms), d’entitats, d’associacions, de publicacions, d’instruments, de documents, etc., que  s’usen per comoditat en lloc del nom sencer. S’escriuen amb majúscules, sense punts al final ni  entremig i sense espais. No s’escriuen mai en cursiva. Ex.: DOGC (Diari Oficial de la Generalitat  de Catalunya), TEDI (test de l’edifici), Incasol (Institut Català del Sòl), XTEC (Xarxa Telemàtica  Educativa de Catalunya).      Recursos per evitar la discriminació sexista en el llenguatge  Presentem algunes estratègies lingüístiques per evitar la discriminació sexista en el llenguatge.  Tanmateix, hem de procurar que aquesta estratègia de redacció no dificulti l’eficàcia  comunicativa del que volem expressar.    Professions, càrrecs i condicions   En cas que ens referim concretament a una dona, farem servir la forma femenina:    Masculí  Femení  conseller  consellera  alcalde  alcaldessa  mestre  mestra  metge  metgessa  funcionari  funcionària    Pàg.31
 31. 31.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0  Quan les persones a què fem referència en un text són indeterminades o desconegudes, o  quan el text ha de ser vàlid durant un temps prou llarg i preveiem que el càrrec pot ser ocupat  més endavant per una altra persona, farem servir, sempre que sigui possible, formes  genèriques:    En lloc de  es proposa  directors  equip de direcció  alcalde  ajuntament o alcaldia  conseller  persona titular de la Conselleria  president  presidència  gerent  gerència    La paraula persona i altres mots genèrics     En lloc de  es proposa  home  persona  l’interessat  la persona interesssada  el beneficiari  la persona beneficiària  L’usuari  la persona usuària  el demendant  la part demandant  metges  l’equip mèdic / cos mèdic  metges i infermeres  personal sanitari  Informàtic  Professional de la informàtica    Mots col∙lectius     En lloc de  es proposa  homes  gent / humanitat / població  nens  infants / infància  treballadors  personal / plantilla  ciutadans  ciutadania / població / societat  alumnes  alumnat  fills  descendència  joves  joventut / jovent  presos  població reclusa  tots  tothom  voluntaris  voluntariat  veïns  veïnat / comunitat    Altres mots útils per a casos diversos:  col∙lectiu  col∙lectivitat  conjunt  equip  grup  professió  públic    Fórmules neutres   Un cas específic és el dels formularis en què hi ha espais per emplenar. Es recomana utilitzar  fórmules neutres sense variació de gènere.      Pàg.32
 32. 32.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0    En lloc de  es proposa  Sr./Sra.  Nom  Destinataris  Destinació  El/la sol∙licitant  Nom i cognoms  Nascut/da a  Lloc de naixement  Domiciliat/da  Domicili    Formes dobles   Quan no podem utilitzar formes genèriques, també podem fer servir la forma femenina i la  forma masculina, senceres o abreujades.  Moltes vegades, però, aquest recurs dificulta la lectura i pot fer ineficaç la comunicació. Només  és recomanable en casos molt concrets.    Formes senceres  Ús de la forma masculina i la forma femenina sense abreujar:  Els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.    Aquest procediment té l’avantatge que totes dues formes se situen en un pla d’igualtat.   Ara bé, l’ordre implica jerarquització, i sovint la forma masculina apareix sistemàticament al  davant. És recomanable alternar l’ordre al llarg dels textos.  També s’ha de vigilar la concordança amb els articles, adjectius, verbs, etc.    Formes  abreujades  Només són recomanables en textos breus i esquemàtics, com ara formularis, notes, llistes,  taules o gràfics. En els altres textos, la repetició d’aquest recurs entrebanca la lectura.  Per separar els dos elements, es recomana l’ús de la barra inclinada:  el/la traductor/a, els/les traductors/es.    Un altre inconvenient d’aquesta forma doble abreujada és que la paraula femenina figura com  a accessòria o afegida.      Expressions discriminatòries que cal evitar   De la mateixa manera, hem de tenir cura de no utilitzar expressions que puguin ser ofensives o  discriminatòries per raons diferents.    En lloc de  es proposa  discapacitats, incapacitats,  persones amb discapacitat,  disminuïts  persones amb la mobilitat/visió,  etc., reduïda  immigrants  població immigrada, persones  immigrades  presos  població reclusa, població interna                  Pàg.33
 33. 33.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0      Dubtes i errors freqüents    ‐ Com o com a?  Com: quan va davant d’un nom o d’un adjectiu, vol dir igual que si fos (o fossin), igual que, de  la mateixa manera que. Ex.: T’has comportat com un adult.  Com a: equival a en qualitat de, amb caràcter de. Ex.: Hi parlaré com a soci. La música com a  teràpia. Però com a esdevé com si va seguit d’un article. Ex.: Va intervenir‐hi com un afectat  més.     ‐ Per  o per a?  La preposició per expressa en general causa o motiu.  Exemple: Ho fa per interès. Aquesta preposició també pot aparèixer davant dels articles el o  els. Aleshores, cal fer la contracció i escriure tot junt pel o pels. Exemple: Pels seus delictes,  l'han ficat a la presó.    La preposició per també pot expressar lloc de pas: Van entrar per la porta del darrere; temps  en el sentit de durant: Pel gener fa molt de fred; el subjecte agent: La directora ha estat  rebuda pel president; mitjà o instrument: Li vaig enviar el xec per correu; manera: S'han  trobat per casualitat; substitució: L’entrenador ha canviat un defensa per un davanter, i favor  o consideració: Ho faig per ell.    En canvi, la preposició composta per a expressa en general destinació.   Exemples: Hi ha entrades per a tothom. Aquesta brusa és per a la Maria. Aquesta preposició  composta també pot aparèixer davant dels articles el o els. Aleshores, cal fer la contracció i  escriure per al o per als. Exemple: Aquesta camisa és per al noi.  Per a també pot expressar un termini fix referit al futur. Per exemple: Convoquem una reunió  per al dia 27.    ‐ Perquè, per què, per a què...?  Per què equival a per quina raó: Per què no m'ajudes? No sé per què no se'n va. Demana‐li  per què se'n va. Sempre que per què equival a per quina raó, s'escriu separat.    També s'escriu separat quan equival a pel qual, per la qual, pels quals o per les quals:  Aquests són els motius per què ha vingut equival a Aquests són els motius pels quals ha  vingut, Aquesta és la pel∙lícula per què s'interessaven tant equival a Aquesta és la pel∙lícula  per la qual s'interessaven tant.    En canvi, per a què equival a per a quina finalitat. En aquest cas, cal pronunciar i escriure per  a què. Fixeu‐vos en les frases següents: Per a què vols les tisores? No sé per a què demanen  diners. Demana‐li per a què vol el cotxe.    Perquè s'escriu junt quan equival a ja que: Deu estar malalt perquè avui no ha vingut. No  surtis, perquè plou.    També s'escriu junt quan equival a a fi que, amb la finalitat que: Et dic això perquè actuïs  amb coneixement de causa. Va venir perquè li féssim un certificat.    A més, s'escriu junt quan va precedit d’un article i equival a raó o causa: No te'n sabria dir el  perquè. Aquesta tarda t'explicarà el perquè del seu disgust.    Pàg.34
 34. 34.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0  ‐ Acomplir o complir?   Acomplir: dur a terme, executar.   Complir: una condició, un deure...    ‐ Abaixar o baixar?  Abaixar: fer baixar / disminuir la intensitat. Abaixar els pantalons, el preu o el volum de la  ràdio.   Baixar: anar o portar d’un lloc a un altre de més baix. Baixar de l’escala.     ‐ Apujar o pujar?  Apujar: fer pujar / augmentar la intensitat. Han apujat el preu dels mitjons.   Pujar: anar o portar d’un lloc a un altre de més alt. Pujar a les golfes, puja’m un got d’aigua...     ‐ Alçada, alçària, altitud o altura?   Alçada: dimensió vertical d’un cos.   Alçària: sinònim d’alçada.   Altitud: distància sobre el nivell del mar.   Altura: distància vertical des de terra. Em fa por l’altura.   Cal observar que alçada i alçària són dimensions (aplicades a éssers o objectes) i, en canvi,  altitud i altura són distàncies.    ‐ Complet o complert?  Complet: sense mancances, sencer, acabat.   Complert: participi de complir. Ha complert quinze anys.    ‐ Medi o mitjà?   Medi: entorn. Medi ambient.   Mitjà: eina o manera per aconseguir un fi. Fa servir tots els mitjans. Mitjà de transport, de  comunicació...     ‐ Revelar, desvelar o desvetllar?   Revelar: fer públic, fer saber allò que estava amagat (un secret, etc.), o bé fer visible una  placa fotogràfica.   Desvelar∗: no és admès.  Desvetllar: treure la son o bé suscitar (la curiositat, etc.).        ‐ Barbarismes  aconteixement∗/ event∗: esdeveniment  enfoc*: enfocament  farragós, –osa∗: feixuc, –uga   intermig, ‐itja∗: intermedi, –mèdia   mig termini∗: termini mitjà  plaç*∗: termini   tamany∗: mida, grandària    ‐ Locucions incorrectes   a diari∗: diàriament, cada dia  ∗  Forma incorrecta  ∗  Forma incorrecta.  Pàg.35
 35. 35.   Oficina Virtual de Tràmits | ciutadania i empresa          Manual de redacció i estil v1.0  a fi de comptes∗: al cap i a la fi, al capdavall  a l’igual que∗: igual que, així com  a mida que∗: a mesura que   a mitjans de∗: a mitjan  a nivell de (en sentit figurat)∗: en l’àmbit de, en el camp de, en el terreny de   a no ser que∗: excepte que, llevat que, si no és que  a resultes de∗: de resultes de, a conseqüència de, com a conseqüència de   als vint dies∗: al cap de vint dies   arrel de∗: arran de, a causa de   com abans∗, quant abans∗: com més aviat millor  com a molt∗: com a màxim, a tot estirar, pel cap alt  córrer a càrrec de∗: ser a càrrec de, anar a càrrec de   degut a (causal)∗: per, a causa de, per culpa de  de l’ordre de∗: aproximadament, prop de, vora de   d’immediat∗: immediatament  de repent∗: de sobte   de totes formes∗: de tota manera   dins d’un mes∗: d’aquí a un mes  en base a∗: d’acord amb, partint de, basant‐se en, prenent com a base, sobre la base de   en breu∗: en un termini breu, properament, aviat, tot seguit   en quant a∗: quant a  en relació a∗: en relació amb, amb relació a   pel contrari∗: per contra, al contrari  per últim∗: finalment, per fi, per acabar, a l’últim   sembla ser∗: sembla que, pel que sembla, es veu que     Pàg.36

×