Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dominis d'internet: criteris d'ús i procediments a la Generalitat de Catalunya

Direcció General d'Atenció Ciutadana

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dominis d'internet: criteris d'ús i procediments a la Generalitat de Catalunya

 1. 1. Dominis d’internet: criteris d’ús i procediments a la Generalitat de Catalunya Barcelona, 22 de febrer de 2017
 2. 2. 2 ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 1. Dominis: diferents nivells i tipologies
 3. 3. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 3 1. Dominis: diferents nivells i tipologies Dominis de primer nivell .COM .ORG .NET.CAT .INFO .ES .FR .UK .JP .BR .CA Dominis de primer nivell territorials (+300) (ISO 3166-1) Dominis de primer nivell genèrics (+1.200) Dominis de segon nivell google.com facebook.com gencat.cat barcelona.cat elysee.fr assemblee-nationale.fr madrid.es zaragoza.es .MUSIC .RADIO .HOTEL .AD
 4. 4. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 4 1. Dominis: diferents nivells i tipologies Dominis de tercer nivell presidencia.gencat.cat dones.gencat.cat esport.gencat.cat en.wikipedia.org es.wikipedia.org ca.wikipedia.org drive.google.com translate.google.com calendar.google.com (subdominis) nomusuari.tumblr.com nomusuari.wordpress.com nomusuari.deviantart.com
 5. 5. 5 ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 2. La política de dominis de la Generalitat
 6. 6. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 6 2.1 Models de política de dominis en el sector públic Múltiples dominis sota un domini de primer nivell exclusiu usa.gov whitehouse.gov usajobs.gov nasa.gov Múltiples dominis sota un domini de segon nivell exclusiu lamoncloa.gob.es fomento.gob.es empleo.gob.es mecd.gob.es Múltiples dominis sota un domini de primer nivell territorial bundesregierung.de auswaertiges-amt.de bmwi.de Domini únic – web únic gov.uk
 7. 7. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 7 2.2 El model de la Generalitat de Catalunya Acord del Govern de 20 de gener de 2015 d’aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat Punt 3. Domini gencat.cat “El lloc web oficial de la Generalitat de Catalunya a internet és gencat. La presència de la Generalitat a internet s’ha d’inscriure en el domini gencat.cat. Qualsevol pàgina web que impulsin els òrgans i entitats incloses dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord ha d’usar aquest domini, que identifica de cara a l’usuari la seva vinculació amb la Generalitat”. Punt 3. Previsió d’excepcions “Correspon a la DGAC autoritzar amb caràcter excepcional la publicació d’un web de la Generalitat o vinculat al seu àmbit sota un domini diferent només en els casos en què l’objectiu de la pàgina web sigui incompatible amb l’ús del domini corporatiu i que no es perjudiqui la imatge de la Generalitat a internet”.
 8. 8. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 8 2.3 Subdominis de gencat.cat Punt 4: Subdominis de gencat.cat “Els webs dels òrgans i entitats incloses en l’àmbit d’aplicació [de l’Acord del Govern de 20 de gener de 2015], incloent-hi els canals temàtics o marques de la Generalitat han de tenir com a adreça de comunicació un subdomini del domini gencat.cat” Webs dels Departaments cultura.gencat.cat economia.gencat.cat territori.gencat.cat justicia.gencat.cat Webs temàtics esport.gencat.cat treball.gencat.cat feinaactiva.gencat.cat mobilitat.gencat.cat Webs del sector públic cooperaciocatalana.gencat.cat ics.gencat.cat incasol.gencat.cat dones.gencat.cat
 9. 9. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 9 2.4 Criteris de creació de noms de domini Pautes bàsiques:  Comprensibles per a la ciutadania  Semànticament significatius  Evitar les sigles sempre que sigui possible  No portar accents, guions baixos, majúscules... Exemple de bona pràctica: Web del Programa d’Identificació Visual (PIV) de la Generalitat de Catalunya: gencat.cat/piv identitatcorporativa.gencat.cat (quan es crea el nou subdomini, les sigles “piv” de l’antiga adreça són substituïdes per un nom semànticament més ric: “identitatcorporativa”)
 10. 10. 10 ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 3. Governança del model
 11. 11. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 11 3.1 Internet – Intranet – Extranet Internet *.gencat.cat Exemple: presidencia.gencat.cat Òrgan autoritzador: DGAC Intranet *.intranet.gencat.cat Exemple: presidencia.intranet.gencat.cat Òrgan autoritzador: CTTI Extranet *extranet.gencat.cat Exemple: infotic.ctti.extranet.gencat.cat Òrgan autoritzador: CTTI
 12. 12. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 12 3.1 Internet – Intranet – Extranet Internet *.gencat.cat Exemple: presidencia.gencat.cat Òrgan autoritzador: DGAC Intranet *.intranet.gencat.cat Exemple: presidencia.intranet.gencat.cat Òrgan autoritzador: CTTI Extranet *extranet.gencat.cat Exemple: infotic.ctti.extranet.gencat.cat Òrgan autoritzador: CTTI
 13. 13. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 13 3.1 Internet – Intranet – Extranet Internet *.gencat.cat Exemple: presidencia.gencat.cat Òrgan autoritzador: DGAC Intranet *.intranet.gencat.cat Exemple: presidencia.intranet.gencat.cat Òrgan autoritzador: CTTI Extranet *extranet.gencat.cat Exemple: infotic.ctti.extranet.gencat.cat Òrgan autoritzador: CTTI
 14. 14. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 14 3.1 Internet – Intranet – Extranet Internet *.gencat.cat Exemple: presidencia.gencat.cat Òrgan autoritzador: DGAC Intranet *.intranet.gencat.cat Exemple: presidencia.intranet.gencat.cat Òrgan autoritzador: CTTI Extranet *extranet.gencat.cat Exemple: infotic.ctti.extranet.gencat.cat Òrgan autoritzador: CTTI
 15. 15. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 15 3.2 Dominis de correu El domini de les bústies de correu electrònic de la Generalitat és @gencat.cat El domini únic de correu és @gencat.cat i qualsevol excepció ha de ser expressament autoritzada per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, pel mateix procediment d’autorització d’excepcions que preveu l’Acord del Govern de 20 de gener de 2015..
 16. 16. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 16 3.3 Dominis d’internet: doble nivell d’autorització L’espai de noms del domini gencat.cat és un espai sotmès a moderació, mitjançant un doble procés d’autorització Promotor Departament DGAC
 17. 17. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 17 3.3 Dominis d’internet: doble nivell d’autorització L’espai de noms del domini gencat.cat és un espai sotmès a moderació, mitjançant un doble procés d’autorització: Promotor Departament DGAC
 18. 18. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 18 3.3 Dominis d’internet: doble nivell d’autorització L’espai de noms del domini gencat.cat és un espai sotmès a moderació, mitjançant un doble procés d’autorització: Promotor Departament DGAC
 19. 19. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 19 3.3 Dominis d’internet: doble nivell d’autorització L’espai de noms del domini gencat.cat és un espai sotmès a moderació, mitjançant un doble procés d’autorització: Promotor Departament DGAC
 20. 20. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 20 3.4 Dominis d’internet: formulari de sol·licitud
 21. 21. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 21 3.4 Dominis d’internet: formulari de sol·licitud
 22. 22. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 22 Promotor Departament DGAC 3.5 Publicació del domini Responsable del procés de publicació del domini: CTTI Àrea TIC Publicació del domini a internet Procés d’autorització Un cop la DGAC ha autoritzat el domini, el promotor o els serveis centrals del Departament han de fer arribar l’autorització a les àrees TIC:
 23. 23. ‘Dominis d’internet’. DGAC: Barcelona, 22 de febrer de 2017 23 3.6 Cartera corporativa unificada CTTI és el responsable de la gestió de la cartera de dominis corporativa.  Acord de Govern 144/2011, de 18 d’octubre, pel qual s’encarrega al CTTI la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.  Acord del Consell d’Administració del CTTI, de 25 de setembre de 2013, pel qual ha d’esdevenir l’òrgan centralitzador de la gestió operativa de la cartera corporativa de dominis d’internet.  Sol·licituds de registre de nous dominis: a través de les àrees TIC, pel procediment que cada Departament hagi determinat.
 24. 24. Gràcies

×