Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Canals 2.0 de Biblioteques

1,405 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Canals 2.0 de Biblioteques

 1. 1. Guia i presentació Canals 2.0 dels espais: bloc, Facebook, Youtube, Twitter, Slideshare de Biblioteques i e-Catalunya Serveis Digitals Subdirecció General de Biblioteques Departament de Cultura i Mitjans de ComunicacióLes xarxes socials, canvi social i professional http://biblioteques.gencat.cat Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que sen citi l’autor (Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.
 2. 2. Objectius1. Difondre les activitats, iniciatives i notícies que porten a terme les biblioteques de Catalunya, de l’Estat espanyol i del món en les xarxes socials de major impacte a Internet2. Crear xarxes socials d’intercanvi d’informació3. Contribuir al desenvolupament de la Societat del Coneixement i la Informació a Catalunya4. Ser presents en tots aquests esdeveniment socials 2
 3. 3. Consulta la guia d’usos i estil Les xarxes socials als departaments de la Generalitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. DGAC. Barcelona, 16 de setembre de 2010. http://www.slideshare.net/gencat/guia-xs-cat-provi 3
 4. 4. Imatge gràfica 2.0 Gencat 4
 5. 5. Canals de biblioteques.gencat.cat.Treball col·laboratiu extern: ciutadania i biblioteques 1. twitter.com/bibliotequescat 3.2. youtube.com/bibliotequescat facebook.com/bibliotequescat 4. 5. flickr.com/photos/bibliotequescat slideshare.net/bibliotequescat 6. 7. blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/biblioteques/ En fase d’estructuració 5
 6. 6. Canals de biblioteques.gencat.catTreball col·laboratiu intern institucional: Administració, biblioteques i entitatsque hi tinguin relació - Catalunya8. e-Catalunya http://bit.ly/i8Q0wF 6
 7. 7. Qui gestiona i publica?Administradora dels Publicació de contingutsespais, SGB SGB Biblioteques P. Altres 7
 8. 8. 1. Twitter Per què serveix : Servei de missatgeria instantània que permet publicar missatges de text curts (140 caràcters). Es poden establir converses obertes Publicació continguts : Publicació de continguts a la plataforma Cotweet •Estem en procés d’afegir-hi col·laboradors Adreça electrònica de consulta: http://twitter.com/bibliotequescat 8
 9. 9. 1.1 TwitterMissatges que hi publiquem 1. Missatges generats per la SGB 2. Altres temes relacionats amb la cultur@ 3. Queda pendent oferir a una reunió altres membres - Catalunya Àmbit de publicació - Espanya - Internacional 9
 10. 10. 2. Facebook Per què serveix : La plataforma permet estar en contacte amb usuaris que prèviament coneixem, i compartir-hi informació, fotografies, enllaços, enviar missatges, convidar a un esdeveniment, etc. Pàgines, perfils i grups: Actualment, tenim un pàgina, opció que és més adient per a institucions. Es gestiona sota un o diferents perfils, que són els administradors Adreça electrònica de consulta: http://www.facebook.com/bibliotequescat 10
 11. 11. 2.1 Bloc de biblioteques.cat Personalització - Hem afegit pàgines amb llistats de totes les biblioteques de Catalunya amb pàgina o perfil a FB i enllaços d’interès. - L’edició de la pàgina es fa amb codi HTML. 11
 12. 12. 2.2 FacebookTemes que hi tractem 1. Temes relacionat amb biblioteques (tot el món): • Activitats, campanyes de difusió, etc. • Bones pràctiques en general • Serveis bibliotecaris 2. Notícies relacionades amb els serveis SGB 3. Web 2.0 • Aplicacions útils • Experiències 2.0 4. Altres temes relacionats amb la cultur@ - Catalunya Àmbit de publicació - Espanya - Internacional 12
 13. 13. 3. Youtube Per què serveix : Youtube és una plataforma que permet als usuaris publicar, veure i compartir vídeos. És idoni per difondre audiovisuals formatius o didàctics sobre activitats de les biblioteques Gestió del compte : Es gestiona des de l’extensió de Firefox anomenada FireUploader. L’aplicació permet accedir als continguts sense haver d’obrir el compte de Youtube Adreça electrònica: http://www.youtube.com/user/canalbib 13
 14. 14. 3.1 YoutubeVídeos que s’hi pengen 1. Biblioteques 2. Vídeos generats per la SGB 3. Vídeos generats per biblioteques o que tractin de biblioteques 4. Altres temes relacionats amb la cultur@ - Catalunya Àmbit de publicació - Espanya - Internacional 14
 15. 15. 4. Flickr Per què serveix : Flickr és un repositori d’imatges que complementa, com Youtube, la plataforma multimèdia corporativa Publicació de continguts : Publicació de continguts amb Firefoxuploader Adreça electrònica de consulta: http://www.flickr.com/bibliotequescat 15
 16. 16. 4.1 FlickrFotografies que s’hi pengen 1. Biblioteques 2. Esdeveniments culturals relacionats amb biblioteques. 3. Mobiliari de biblioteques 4. Altres fotografies que poden ser d’interès bibliotecari o de caràcter general - Catalunya Àmbit de publicació - Espanya - Internacional 16
 17. 17. 5. Slideshare Per què serveix : Ens permet publicar presentacions, documents pdf i vídeos Continguts : Difusió de material de biblioteques que vulguin ser publicats de manera esquemàtica, com ara activitats, demostracions, formació, etc. Publicació de continguts: Publicació de continguts amb Firefoxuploader Adreça electrònica de consulta: http://www.slideshare.net/bibliotequescat 17
 18. 18. 5.1 SlidesharePublicacions que s’hi pengen 1. Biblioteques 2. Publicacions generades per la SGB 3. Altres temes relacionats amb la cultur@ - Catalunya Àmbit de publicació - Espanya 18
 19. 19. 6. Bloc de biblioteques.cat Objectius : 1. Fer de nexe d’unió de tots els canals o xarxes socials de la SGB 2. Obrir espais de debat en temes d’interès bibliotecari 3. Difondre projectes i esdeveniments que generi la Subdirecció General de Biblioteques i les biblioteques de Catalunya perquè puguin ser comentats i debatuts. Adreça electrònica: http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/biblioteques/ 19
 20. 20. 6.1 Bloc de biblioteques.cat - Hem afegit una pàgines que contenen les biblioteques de Catalunya amb blocs i altres - L’edició de la pàgina es fa amb codi HTML 20
 21. 21. 7.2 Bloc de biblioteques.catTemes que s’hi tracten 1. Temes relacionats amb biblioteques: • Activitats, campanyes de difusió, etc. • Bones pràctiques en general • Serveis bibliotecaris 2. Notícies relacionades amb serveis de la SGB 3. Web 2.0 • Aplicacions útils • Experiències 2.0 4. Altres temes que se’ns proposin d’interès general. 21
 22. 22. 8. e-Catalunya Què és i per què serveix : L’e-Catalunya és el punt de trobada virtual per a comunitats professionals i altres col·lectius amb necessitat dintercanviar opinions i gestionar coneixement Continguts : Els grups de nova creació són (novembre de 2010): • Comissió de Coordinació de Catàleg Col·lectiu del Sistema Bibliotecari de Catalunya (grup tancat) • Llibre electrònic (aquest grup es troba en període d’estructuració, grup tancat) • SIS (servei d’Informació Selectiva, grup tancat) • PI (Préstec Interbibliotecari, grup tancat) • Plans estratègics per a bibliotecaris municipals (grups tancat) http://ecatalunya.gencat.net/biblioteques 22
 23. 23. 8.1 e-Catalunyahttp://ecatalunya.gencat.net/biblioteques 23
 24. 24. 8.2 e-Catalunya. Grups i subgrups 24
 25. 25. 9. Formació 2.0 (mentoratge) Suport i formació: Facebook, Twitter, COMPARTIM!!! 1. Ens coneixem 2. Visitem els companys i presentem document de formació 3. Assessorament i posada en marxa dels nous espais 4. Suport i solució dubtes (telf., correu-e, 2.0, etc.) 25
 26. 26. Subdirecció General de Bibliotequeswww.biblioteques.gencat.cat Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que sen citi l’autor (Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

×