Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

29a sessio web: 'La georeferenciació a l'Administració'

  • Login to see the comments

29a sessio web: 'La georeferenciació a l'Administració'

  1. 1. 29a sessió webLa georeferenciació a l’AdministracióJordi López Ramot, creador del portal de rutes Wikiloc i llicenciat en enginyeria informàtica per laUniversitat Oberta de Catalunya. Va presentar l’acte Elisabet Samarra, subdirectora generald’Atenció Ciutadana, i Josep Xavier Hernández, director del CEJFE.Sala d’actes del CEJFE, 17 d’octubre de 2012. 172 assistents + 6 assistents per streaming.Què és la informació geogràfica (IG)? Com es crea? Quin és el rol de l’Administració?La geolocalització o georeferenciació és una de les eines més rellevants d’Internet avui dia.L’Administració pública no és aliena a aquest fet; la directiva europea INSPIRE obliga ageoreferenciar i alliberar d’ofici una sèrie de dades.La IG té com a objectiu principal facilitar-nos la vida quotidiana. La constitueixen mapes, puntsd’interès, rutes, batimetria, notícies, llicències d’obres, meteorologia, expedients... De fet, el 75 % deles dades de l’Administració són IG o bé són susceptibles de ser-ho. Catalunya és un referent mundialen la reutilització de dades públiques i en la creació de GeoServeis.Cada cop és més difícil distingir l’origen de la IG. Fa uns anys, la seva creació era una tasca exclusivadel sector públic (especialment, el militar: el sistema GPS, per exemple, va ser creat i implementat perl’exèrcit dels EUA), atesa la dificultat i el cost d’elaborar aquesta informació de manera acurada; elsector privat es limitava a comprar aquesta informació al sector públic o bé a demanar-li’n la cessió.Posteriorment, la revolució de les TIC va fer realitat la participació fonamental del sector privat(Google Maps, per exemple), i els dispositius mòbils n’han democratitzat la creació amb l’anomenadainformació geogràfica voluntària (VGI), generada pels usuaris.El portal de rutes WikilocWikiloc és una plataforma creada a Catalunya per explorar, crear i compartir rutes del món. Per aixòfa servir tant els mapes de fons (Google –Maps i Earth–, mapes públics diversos) com la VGI. Tépresència a 190 països, rep 1,2 milions d’usuaris mensuals, té 900.000 rutes (se n’hi afegeixen50.000 cada mes) i 2,8 milions de fotos i vídeos. Ha estat guardonada amb premis prestigiosos, comel Geoturism Challenge Power of Place (2009) i el Living Global Showcase (2010). El rol del’Administració és important per als usuaris del portal pel que fa a la garantia de revisió i actualitzacióde l’estat dels itineraris i per això Wikiloc col·labora amb entitats públiques creant Wikilocspersonalitzats per a aquestes institucions.L’experiència més destacada és la del capital social que genera la compartició d’informació: elsusuaris ho fan de bon grat perquè n’obtenen un gran benefici (el retorn d’informació valuosa d’altresusuaris) amb poc esforç. Els dispositius mòbils han estat vitals en el seu èxit (disposa d’aplicacionsper a iPhone i per a Android).El seu model de negoci (més enllà de la publicitat a través de bàners, que no resulta gaire rendibleper a un servei d’aquestes característiques) es fonamenta en la venda de serveis específics ambvalor afegit (premium) i també en les aplicacions mòbils freemium (un sistema molt habitual en aquestsegment, on mitjançant micropagaments l’usuari obté un servei millorat en relació amb l’ofertagratuïta).Per a la democratizació de la IG és clau que les administracions obrin les seves bases de dades. Elrepte és que Administració i les empreses converteixin aquestes dades en cru en serveis aprofitablesper a la ciutadania. Creuant aquestes dades geogràfiques s’obtenen resultats de gran valor afegit.Generalitat de Catalunya. Barcelona, octubre de 2012

×