Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sil·labari breu, 1932

874 views

Published on

Núria Ivars Bertomeu analitza l'obra Sil·labari breu, d’Anicet Villar.

En l'assignatura Cultura i literatura per a infants i joves en llengua catalana, del Grau en Filologia Catalana de la Universitat de València.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sil·labari breu, 1932

 1. 1. ANÀLISI IEXPOSICIÓ DEL’OBRA Sil·labaribreu, d’AnicetVillarNúria Ivars Bertomeu, en lassignaturaCultura i literatura per a infants ijoves en llengua catalana, del Grauen Filologia Catalana de laUniversitat deValència.
 2. 2. CONTEXT SOCIALEl 14 d’abril de 1931 es proclama la 2a RepúblicaEspanyola, que va acabar el 1939 amb l’acabamentde la Guerra Civil Espanyola.El 17 de juliol de 1936 esclata la Guerra CivilEspanyola i els republicans agafen les armes perdefensar la República.L’1 d’abril de 1939 acaba la Guerra Civil icomença la dictadura de Franco.
 3. 3. Què passa amb els llibres?Amb la renovació i la guerra, la producció de llibresinfantils queda molt reduïda i el Comissariat dePropaganda de la Generalitat edita una col·lecció per ainfants (llibres i revistes).Durant els anys 30 hi ha una crisi en la producció dellibres infantils d’esplai. Però gràcies a les escoles i lesbiblioteques no decau del tot la producció.El més petit de tots, de Lola Anglada o En Patufet
 4. 4. Portada i contraportada
 5. 5. Sil·labari breuQuè és un sil·labari?– Un llibre destinat als xiquets peraprendre a llegir.– Progressió lletra- síl·laba- paraula- frase.– N’hi havia en moltes llengües
 6. 6. Importància de la il·lustració– És important per captarl’atenció dels infants.– Hi ha una relació totaltext- imatge.– Imatges senzilles:abundants i xicotetes alprincipi, grans i escasses alfinal.
 7. 7. Progrés de lectura– Text més extens.– Amb referents catalans implícits en lail·lustració.– Tanca el llibre i dóna per apresa lalliçó d’aprendre a llegir.
 8. 8. BIBLIOGRAFIARovira, Teresa (2007): “El llibre per a infants i adolescents. Dels orígensa la desfeta”, a Baró, Mònica; Colomer, Teresa i Mañà, Teresa (coord.):Elpatrimoni de la imaginació: Llibres d’ahir per a lectros d’avui. Palma deMallorca: Institut d’Estudis Baleàrics, pp. 15-26.Lluch, Gemma (2013): «Una guia per a l’anàlisi de la il·lustració», dinsBloc GemmaLLuch.com [13 març 2013]Obra analitzada:Sil·labari breu, per Anicet Villar, Mestre del Grup escolar “Pere Vila” deBarcelona, Il·lustracions de I. Hernàndez I M. Fernàndez, 30 pàgines,any 1932, editat per Pedagogia Catalana – Mique A. Salvatella –Barcelona (Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica.Edició digital: Biblioteca virtual del llibre escolar utilitzat abans de 1950http://www.llibreriapedagogica.com/bibli2009-1.htm)
 9. 9. FI

×