Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dins del bosc,Anthony Browne

1,737 views

Published on

Carme Navarro ha analitzat Dins del bosc, d’ Anthony Browne publicat per Fondo de Cultura Económica, 2004.

El treball forma part de l’assignatura “Cultura i literatura per a infants i joves en llengua catalana” del Grau de Filologia Catalana de la Universitat de València.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Dins del bosc,Anthony Browne

  1. 1. Anthony BrowneDins del boscFondo de Cultura Económica2004 México D.F.Carme Navarro
  2. 2. Nivell 1EL CONTEXT• Autoria: coincideixen autor iil·lustrador.• Tipologia: àlbum il·lustrat.• Nº pàg. 25Nº de pàgines entre 16/22(Lluch 2003:242)• Format:• El codi verbal i visual escomplementen.• La il·lustració no és un paratext.• Circuït de mercat: llibre regal.
  3. 3. Nivell 1EL CONTEXT• IDEOLOGIA:• Reesscriptura moderna delclàssic.• Tema: viatge iniciàtic des de lainfantesa a l’adolescència.• Valors: valor / igualtat.
  4. 4. Coberta / C. posteriorTítolGuardesIl·lustració en blanc i negre: mostra el tema central del’àlbum, el viatge per travessar el bosc que començaen la coberta posterior.Apareix en un racó en plànol secundari. Té unacloenda en la coberta posterior.En color roig.
  5. 5. Nivell 3EL RELATEstructura ternària:• Plantejament/conflicte• Nus• Cloenda/resolucióFórmules de la narració oral.• Llei de la tríada.• Llei de la unicitat.• Llei de la dualitat escènica.• Importància del color coma marca de l’estructura:• Colors freds• Blanc i negre• Colors càlids
  6. 6. DetallPicatPrimer plaPunt de miraEstructura narrativacinematrogràfica.Plànolamericà
  7. 7. Imatges tancadesIl·lustracions realistesComplementen el textRelació dialògica entre imatge i text: clarificadora.(Rosero 2010: 9-11)Personatges: repetits/reinterpretats
  8. 8. Nivell 3EL RELATEl temps: narració en passat.El narrador: extradiegètic/homodiegèticFunció narrativa.Personatges: canvi del rols.• Caputxeta: xiquet.• Personatges masculí: el llop és substituït pelpare.• El pare realitza un rol normalment atribuït a lesdones.Els espais: dins/fora; casa/bosc; seguritat/perill.Època: actual. Reescriptura d’un clàssic de latradició oral.Relacions intertextuals: contes clàssics.
  9. 9. LLUCH, Gemma (2003) Anàlisis de narrativas infantiles y juveniles. Cuenca:Univerdsidad de Castilla-La Mancha.LLUCH, Gemma (2009) «Dades per a l’anàlisi de narratives per al lectorinfantil i juvenil». Caplletra 46. pp121-148ROSERO, José (2010) Las cinco relaciones dialógicas entre el texto y la imagendentro del álbum ilustrado. Bogotá [en línia] [consulta 14-05-13]SAVINO, Irene (2008) «L’àlbum il·lustrat és lectura?» Cicle de conferències sobrela importància de llegir a casa. Escola de Pares i Mestres. València: Associaciód’Editors del País Valencià.

×