Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitologia Clàssica

1,284 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mitologia Clàssica

  1. 1. MITOLOGIA CLÀSSICA ACTIVITAT TIC 4rt d’ESO
  2. 2. TRIA UN MITE <ul><li>Judici de Paris </li></ul><ul><li>Els treballs d'Hèrcules </li></ul><ul><li>Perseu i Medusa </li></ul><ul><li>Orfeu i Eurídice </li></ul><ul><li>Mercuri i Argos </li></ul><ul><li>Pal·las i Aracne </li></ul>
  3. 3. ARACNIOGRAFIA <ul><li>AulaClic . Curso de PowerPoint 2002 < http://www.aulaclic.es/power/f_power.htm > </li></ul><ul><li>Mitología y arte < http://boj.pntic.mec.es/~aalamill/index.htm > </li></ul><ul><li>Olga's Gallery- Online Art Museum < http://www.abcgallery.com/ > </li></ul><ul><li>Mitología clásica en el arte < </li></ul><ul><li>http://www.canariastelecom.com/personales/fernandorubio/ > </li></ul><ul><li>Olga's Gallery-Ancient Greek and Roman Myths Index < </li></ul><ul><li>http://www.abcgallery.com/mythindex.html > </li></ul><ul><li>Theoi Greek Mythology < http://www.theoi.com/ > </li></ul><ul><li>Insecula.com < http://www.insecula.com/ > </li></ul>
  4. 4. ESQUEMA DEL TREBALL <ul><li>Lectura detallada del mite. </li></ul><ul><li>Remarcar-ne els aspectes importants. </li></ul><ul><li>Començar la recerca: </li></ul><ul><li>- Pintura </li></ul><ul><li>- Escultura </li></ul><ul><li>- Ceràmica </li></ul><ul><li>Esmentar el nom de l'artista, l'època... i detallar quin moment del mite s'hi descriu. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Seleccionar les imatges (un total de cinc). Cal que n'hi hagi,com a mínim, una de cadascuna de les següents èpoques: </li></ul><ul><ul><li>Antiga </li></ul></ul><ul><ul><li>Segles XV-XVII </li></ul></ul><ul><ul><li>Segles XVIII-XIX </li></ul></ul><ul><ul><li>Segles XX-XXI </li></ul></ul><ul><li>Presentació del treball a la resta de companys. </li></ul><ul><li>Enviar-ho al correu de la professora < [email_address] > </li></ul>
  6. 6. <ul><li>8. Sessions de treball: </li></ul><ul><li>- 9 de febrer </li></ul><ul><li>- 16 de febrer </li></ul><ul><li>- 23 de febrer </li></ul><ul><li>9. Sessions destinades a l'exposició del treball: </li></ul><ul><li>2 de març </li></ul><ul><li>9 de març </li></ul>

×