Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements

  • Login to see the comments

Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements

  1. 1. PROCEDIMENTS: SOLUCIONARI DELS EXERCICIS DE REPÀS 1. Fes la substitució pronominal dels complements directes de les frases següents: La Gemma té molta paciència. La Gemma en té molta. Lola, recull allò! Lola, recull-ho! La Patri sempre menja xiclet. La Patri sempre en menja. L’Iris pregunta els dubtes. L’Iris els pregunta. La Carmen té tres positius. La Carmen en té tres. En Joan no porta l’agenda. En Joan no la porta. Claudio, reparteix els exàmens! Claudio, reparteix-los! En Jordan no firma les notes. En Jordan no les firma. 2. Fes la substitució pronominal dels complements indirectes de les frases següents: La Montse explica un secret a les altres. La Montse els explica un secret. L’Albert passa la pilota al John Paul. L’Albert li passa la pilota. La Rita comenta això amb la Laura. No té CI. “Amb la Laura” és CC de companyia L’Arnau porta la contrària a la Gemma. L’Arnau li porta la contrària. El João demana fulls als companys. El Joãoelsdemanafulls. L’Aleix prepara una broma per a mi. L’Aleix em prepara una broma. 3. Fes la substitució pronominal dels atributs de les frases següents: La Lara és la delegada. La Lara l’és. En Raül sembla molt interessat en la matèria. En Raül ho sembla. 4. Subratlla els complements i especifica de quin complement es tracta: La Patri parla amb la Ritaen veu baixa. Companyia Manera La Vero seu a primera fila. Lloc L’Albert no posa maibéla cadira. La Laura busca l’estoiga la motxilla. Temps Manera CD CD Lloc En Marc i la Lara fan els deuresmolt ràpid. M’agrada la pissarra de guix. CD Manera Subjecte

×