Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC

  • Login to see the comments

Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC

  1. 1. PROCEDIMENTS: EXERCICIS DE REPÀS 1. Fes la substitució pronominal dels complements directes de les frases següents: La Gemma té molta paciència. ________________________________________ Lola, recull allò! ________________________________________ La Patri sempre menja xiclet. ________________________________________ L’Iris pregunta els dubtes. ________________________________________ La Carmen té tres positius. ________________________________________ En Joan no porta l’agenda. ________________________________________ Claudio, reparteix els exàmens! ________________________________________ En Jordan no firma les notes. ________________________________________ 2. Fes la substitució pronominal dels complements indirectes de les frases següents: La Montse explica un secret a les altres. __________________________________ L’Albert passa la pilota al John Paul. __________________________________ La Rita comenta això amb la Laura. __________________________________ L’Arnau porta la contrària a la Gemma. __________________________________ El João demana fulls als companys. __________________________________ L’Aleix prepara una broma per a mi. __________________________________ 3. Fes la substitució pronominal dels atributs de les frases següents: La Lara és la delegada. _____________________________ En Raül sembla molt interessat en la matèria. _____________________________ 4. Subratlla els complements i especifica de quin complement es tracta: La Patri parla amb la Rita en veu baixa. La Vero seu a primera fila. L’Albert no posa mai bé la cadira. La Laura busca l’estoig a la motxilla. En Marc i la Lara fan els deures molt ràpid. M’agrada la pissarra de guix.

×