Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tracéstudie A2 – Ladonk – Kapelweg (TALK) 6 juli 2011
Programma <ul><li>Opening en welkom door wethouder Van der Zanden </li></ul><ul><li>Toelichting door projectleider van Dur...
Aanleiding <ul><li>Doelstellingen uit het in december 2008 vastgesteld Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP): </li>...
Studie <ul><li>Met de tracéstudie A2 – Ladonk – Kapelweg wordt gezocht naar maatregelen om de doelstellingen van het GVVP ...
Planproces (aangepast) <ul><li>probleemanalyse </li></ul><ul><li>variantenstudie </li></ul><ul><li>nadere vergelijking kan...
Klankbordgroep <ul><li>Stichting Kalksheuvel Leefbaar </li></ul><ul><li>Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel </li>...
Studiegebied
S amenvattende conclusies probleemanalyse <ul><li>tracé A2 – Ladonk – Kapelweg belangrijke ontsluitingsroute voor (vracht)...
Variantenstudie <ul><li>een quick scan naar verschillende alternatieven die bijdrage aan het oplossen van de in de problee...
Alternatieven / varianten
Samenvattende conclusies Variantenstudie <ul><li>alternatief 0+/0++ (optimalisatie van het huidige wegennet) leiden niet t...
Aanbeveling Variantenstudie <ul><li>Nader onderzoeken van kansrijke alternatieven: </li></ul><ul><li>alternatief 0+ en 0++...
Alternatief 0+
Alternatief 0++
Alternatief 1
Alternatief 3 (a)
Alternatief 4
Indicatie ligging alternatieven 1, 3A en 4
Nadere vergelijking <ul><li>verkeerskundige tracé-uitwerking van de kansrijke alternatieven </li></ul><ul><li>gedetaillee...
Uitgangspunten tracé-uitwerking <ul><li>erftoegangsfunctie (60 km/uur) </li></ul><ul><li>vrijliggend fietspad </li></ul><u...
Principeprofiel TALK
Principeprofiel TALK
Alternatief 1
Alternatief 3A
Alternatief 4
Onderzoek effecten <ul><li>verkeersstromen </li></ul><ul><li>bereikbaarheid / verkeersafwikkeling </li></ul><ul><li>verkee...
Beoordelingskader <ul><li>leefbaarheid Kalksheuvel </li></ul><ul><li>bereikbaarheid Ladonk </li></ul><ul><li>andere verkee...
Beoordelingstabel
Conclusie alternatief 0+ / 0++ <ul><li>onvoldoende verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid Kalksheuvel </li></ul><u...
Conclusie overige kansrijke alternatieven <ul><li>alternatief 3A voldoet onvoldoende aan de gestelde randvoorwaarden/uitga...
Voorkeursalternatief <ul><li>Combinatie van de positieve onderdelen van de drie kansrijke alternatieven met voldoende oplo...
Voorkeursalternatief
Voorkeursalternatief <ul><li>Voordelen: </li></ul><ul><li>minder ruimtebeslag; </li></ul><ul><li>minder inbreuk op het lan...
Voorkeursalternatief <ul><li>Nadelen: </li></ul><ul><li>duurder vanwege de schuine (ongelijkvloerse) spoorkruising; </li><...
Vervolg <ul><li>gebiedsvisie </li></ul><ul><li>voorlopig ontwerp </li></ul><ul><li>bestemmingsplan </li></ul><ul><li>defin...
Gebiedsvisie en voorlopig ontwerp <ul><li>basis voor bestemmingsplan </li></ul><ul><li>optimale inpassing o.a. </li></ul><...
Bestemmingsplan <ul><li>planologisch-juridische vertaling ontwerp en gebiedsvisie </li></ul><ul><li>inspraak </li></ul>
Planning <ul><li>juli - december 2011 voorlopig ontwerp en gebiedsvisie </li></ul><ul><li>december 2011 besluitvorming (Ra...
Korte termijn maatregelen <ul><li>2011: Aanleg zebrapad ter hoogte van ‘t Tweespan </li></ul><ul><li>Duidelijkere bebord...
Pauze
Vragen – fietsers en voetgangers <ul><li>In dit plan is geen aandacht voor voetgangers die vanuit Tongeren willen overstek...
Vragen – fietsers en voetgangers <ul><li>Waar moeten de fietsers fietsen nadat fase 1 (aansluiting op Kapelweg zuidkant sp...
Vragen – fietsers en voetgangers <ul><li>Waar stopt het fietspad vanuit Oisterwijk? </li></ul><ul><li>Als het totale plan ...
Vragen – planning/fasering <ul><li>Op welke termijn komt de Kapelweg aan de noordkant van het spoor? </li></ul><ul><li>Afh...
Vragen – planning/fasering <ul><li>Wordt TALK apart gefiatteerd of alleen in combinatie met Kapelweg ten noorden van het s...
Vragen – planning/fasering <ul><li>Wordt het bestemmingsplan VLK tegelijk met de Keulsebaan opgesteld? </li></ul><ul><li>N...
Vragen – ontsluiting <ul><li>Komen er op het nieuwe tracé ook aansluitingen op het bestaande wegennet? </li></ul><ul><li>...
Vragen – voorkeurstracé <ul><li>Waarom is gekozen voor onderdoorgang ipv viaduct over het spoor? </li></ul><ul><li>Hoewel...
Vragen – voorkeurstracé <ul><li>Waarom is de 0+ en 0++ afgewezen? </li></ul><ul><li>Onvoldoende oplossend vermogen voor d...
Vragen - voorkeurstracé <ul><li>Hoe wordt de verkeersstroom Centrum Boxtel – Oisterwijk geleid bij het voorkeurstraject? <...
Vragen - verkeersveiligheid <ul><li>Welke verkeersveiligheidsvoorzieningen worden genomen op het tracé? </li></ul><ul><li>...
Vragen - maatregelen <ul><li>Wordt er rekening gehouden met sluipverkeer tussen spoorwegovergangen? </li></ul><ul><li>Beke...
Vragen - verkeersmodel <ul><li>Kunnen jullie garanderen dat de Kalksheuvel geen sluipweg wordt? Hoe is de verbinding naar ...
Vragen - verkeersmodel <ul><li>Zijn de resultaten van het rapport van het verkeersmodel beschikbaar? </li></ul><ul><li>De ...
Sluiting <ul><li>Bedankt voor uw aandacht! </li></ul><ul><li>Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ludwig van Duren, pro...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TALK presentatie Kalksheuvel 6 juli 2011

 1. 1. Tracéstudie A2 – Ladonk – Kapelweg (TALK) 6 juli 2011
 2. 2. Programma <ul><li>Opening en welkom door wethouder Van der Zanden </li></ul><ul><li>Toelichting door projectleider van Duren </li></ul><ul><li>Pauze en gelegenheid voor vragen </li></ul><ul><li>Beantwoording vragen </li></ul><ul><li>Sluiting </li></ul>
 3. 3. Aanleiding <ul><li>Doelstellingen uit het in december 2008 vastgesteld Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP): </li></ul><ul><li>verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid in Kalksheuvel </li></ul><ul><li>oplossen problematiek dubbele spoorwegovergang Tongersestraat </li></ul><ul><li>verbeteren verkeersveiligheid Ladonk </li></ul><ul><li>waarborgen bereikbaarheid Ladonk en Boxtel-Zuid </li></ul>
 4. 4. Studie <ul><li>Met de tracéstudie A2 – Ladonk – Kapelweg wordt gezocht naar maatregelen om de doelstellingen van het GVVP te realiseren. </li></ul>
 5. 5. Planproces (aangepast) <ul><li>probleemanalyse </li></ul><ul><li>variantenstudie </li></ul><ul><li>nadere vergelijking kansrijke alternatieven </li></ul><ul><li>gebiedsvisie + voorlopig ontwerp </li></ul><ul><li>bestemmingsplan + definitief ontwerp </li></ul><ul><li>realisatie </li></ul>
 6. 6. Klankbordgroep <ul><li>Stichting Kalksheuvel Leefbaar </li></ul><ul><li>Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel </li></ul><ul><li>Werkgeversvereniging Boxtel </li></ul><ul><li>Ondernemersvereniging Boxtel </li></ul><ul><li>Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie Boxtel – Liempde </li></ul><ul><li>Fietsersbond Boxtel </li></ul><ul><li>Heemkundige Studiekring voor Boxtel e.o. </li></ul><ul><li>Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel </li></ul>
 7. 7. Studiegebied
 8. 8. S amenvattende conclusies probleemanalyse <ul><li>tracé A2 – Ladonk – Kapelweg belangrijke ontsluitingsroute voor (vracht)verkeer </li></ul><ul><li>afwikkelingsknelpunten </li></ul><ul><ul><li>Keulsebaan </li></ul></ul><ul><ul><li>kruispunt Keulsebaan – Eindhovenseweg </li></ul></ul><ul><ul><li>kruispunt Keulsebaan – Parallelweg Zuid </li></ul></ul><ul><ul><li>dubbele spoorwegovergang Tongersestraat </li></ul></ul><ul><li>leefbaarheids– en verkeersveiligheidsknelpunten Kalksheuvel </li></ul><ul><li>conflicten tussen vrachtverkeer en fietsverkeer (Keulsebaan en Kapelweg onderdeel regionaal fietsnetwerk) </li></ul>
 9. 9. Variantenstudie <ul><li>een quick scan naar verschillende alternatieven die bijdrage aan het oplossen van de in de probleemanalyse vastgestelde bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen </li></ul><ul><li>alle reële alternatieven en varianten globaal onderzocht op effecten op het gebied van o.a. bereikbaarheid, milieu, natuur en cultuurhistorie </li></ul>
 10. 10. Alternatieven / varianten
 11. 11. Samenvattende conclusies Variantenstudie <ul><li>alternatief 0+/0++ (optimalisatie van het huidige wegennet) leiden niet tot een sterke verbetering </li></ul><ul><li>alternatief 1, 3A en 4 leiden tot een sterke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen </li></ul>
 12. 12. Aanbeveling Variantenstudie <ul><li>Nader onderzoeken van kansrijke alternatieven: </li></ul><ul><li>alternatief 0+ en 0++, optimalisatie van het huidige wegennet, als referentiesituatie; </li></ul><ul><li>alternatief 1 en 3A, nieuwe verbindingsweg in het verlengde van Colenhoef, korte termijn gelijkvloerse spoorwegovergang, lange termijn ongelijkvloers; </li></ul><ul><li>alternatief 4, nieuwe verbindingsweg ter plaatse van Loxvenseweg, korte termijn gelijkvloerse spoorwegovergang, lange termijn ongelijkvloers. </li></ul>
 13. 13. Alternatief 0+
 14. 14. Alternatief 0++
 15. 15. Alternatief 1
 16. 16. Alternatief 3 (a)
 17. 17. Alternatief 4
 18. 18. Indicatie ligging alternatieven 1, 3A en 4
 19. 19. Nadere vergelijking <ul><li>verkeerskundige tracé-uitwerking van de kansrijke alternatieven </li></ul><ul><li>gedetailleerder effectenonderzoek van de kansrijke alternatieven </li></ul>
 20. 20. Uitgangspunten tracé-uitwerking <ul><li>erftoegangsfunctie (60 km/uur) </li></ul><ul><li>vrijliggend fietspad </li></ul><ul><li>bij ongelijkvloerse kruising onderdoorgang </li></ul><ul><li>toegankelijk voor alle verkeer (4,60 m doorrijhoogte bij onderdoorgang) </li></ul><ul><li>vloeiend verloop door landschap, passend bij functie </li></ul><ul><li>zoveel mogelijk percelen ontzien en landschap volgen </li></ul>
 21. 21. Principeprofiel TALK
 22. 22. Principeprofiel TALK
 23. 23. Alternatief 1
 24. 24. Alternatief 3A
 25. 25. Alternatief 4
 26. 26. Onderzoek effecten <ul><li>verkeersstromen </li></ul><ul><li>bereikbaarheid / verkeersafwikkeling </li></ul><ul><li>verkeersveiligheid </li></ul><ul><li>leefbaarheid </li></ul><ul><li>natuur / landschap en cultuurhistorie </li></ul><ul><li>lucht en geluid </li></ul><ul><li>duurzaamheid </li></ul><ul><li>economie </li></ul><ul><li>kosten </li></ul>
 27. 27. Beoordelingskader <ul><li>leefbaarheid Kalksheuvel </li></ul><ul><li>bereikbaarheid Ladonk </li></ul><ul><li>andere verkeerskundige criteria </li></ul><ul><li>overige criteria </li></ul>
 28. 28. Beoordelingstabel
 29. 29. Conclusie alternatief 0+ / 0++ <ul><li>onvoldoende verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid Kalksheuvel </li></ul><ul><ul><li>beperkte afname autoverkeer a.g.v. ontbreken alternatief </li></ul></ul><ul><ul><li>beperkte afname vrachtverkeer a.g.v. ontbreken alternatief </li></ul></ul><ul><ul><li>verbod vrachtverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer) niet handhaafbaar </li></ul></ul><ul><li>geen goede bereikbaarheid Ladonk in westelijke richting </li></ul><ul><li>onvoldoende effect op verkeersveiligheid en –afwikkeling t.p.v. dubbele overweg </li></ul><ul><li>-> d us: onvoldoende oplossend vermogen </li></ul>
 30. 30. Conclusie overige kansrijke alternatieven <ul><li>alternatief 3A voldoet onvoldoende aan de gestelde randvoorwaarden/uitgangspunten </li></ul><ul><li>alternatief 1 heeft de minste impact, scoort echter minder op verkeerskundige aspecten </li></ul><ul><li>alternatief 4 scoort goed voor verkeer, maar heeft negatieve consequenties cultuurhistorie doorsnijding Tongeren) </li></ul><ul><li>-> voorkeur voor alternatief 4 mits consequenties cultuurhistorie kunnen worden beperkt </li></ul>
 31. 31. Voorkeursalternatief <ul><li>Combinatie van de positieve onderdelen van de drie kansrijke alternatieven met voldoende oplossend vermogen (alternatief 1, 3A en 4) </li></ul>
 32. 32. Voorkeursalternatief
 33. 33. Voorkeursalternatief <ul><li>Voordelen: </li></ul><ul><li>minder ruimtebeslag; </li></ul><ul><li>minder inbreuk op het landschap en de ensemblewaarden; </li></ul><ul><li>minder grond- en vastgoed aankopen; </li></ul><ul><li>faseerbaar naar een ongelijkvloerse spoorkruising; </li></ul><ul><li>minder afhankelijkheid van ProRail / ministerie I&M; </li></ul><ul><li>logische aansluiting op bedrijventerrein Ladonk. </li></ul>
 34. 34. Voorkeursalternatief <ul><li>Nadelen: </li></ul><ul><li>duurder vanwege de schuine (ongelijkvloerse) spoorkruising; </li></ul><ul><li>nieuwe overgang (brug) over het Smalwater (EHS); </li></ul><ul><li>minder logische aansluiting noordelijke ontsluitingsweg. </li></ul>
 35. 35. Vervolg <ul><li>gebiedsvisie </li></ul><ul><li>voorlopig ontwerp </li></ul><ul><li>bestemmingsplan </li></ul><ul><li>definitief ontwerp </li></ul><ul><li>aanbesteding </li></ul><ul><li>realisatie </li></ul>
 36. 36. Gebiedsvisie en voorlopig ontwerp <ul><li>basis voor bestemmingsplan </li></ul><ul><li>optimale inpassing o.a. </li></ul><ul><ul><li>grondeigendommen </li></ul></ul><ul><ul><li>archeologie </li></ul></ul><ul><ul><li>flora en fauna </li></ul></ul><ul><ul><li>compensatieplicht en –mogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>waterhuishouding </li></ul></ul><ul><ul><li>kostenefficiency </li></ul></ul><ul><li>intensief overleg met omgeving en klankbordgroep </li></ul>
 37. 37. Bestemmingsplan <ul><li>planologisch-juridische vertaling ontwerp en gebiedsvisie </li></ul><ul><li>inspraak </li></ul>
 38. 38. Planning <ul><li>juli - december 2011 voorlopig ontwerp en gebiedsvisie </li></ul><ul><li>december 2011 besluitvorming (Raad) voorlopig ontwerp en gebiedsvisie </li></ul><ul><li>januari 2012 start bestemmingsplanprocedure </li></ul><ul><li>december 2012 besluitvorming bestemmingsplan </li></ul><ul><li>(december 2013 uitspraak eventueel Hoger Beroep) </li></ul><ul><li>december 2012 definitief ontwerp </li></ul><ul><li>medio 2013 start realisatie </li></ul>
 39. 39. Korte termijn maatregelen <ul><li>2011: Aanleg zebrapad ter hoogte van ‘t Tweespan </li></ul><ul><li>Duidelijkere bebording </li></ul><ul><li>2012: Snelheidsmeting (smiley) </li></ul>
 40. 40. Pauze
 41. 41. Vragen – fietsers en voetgangers <ul><li>In dit plan is geen aandacht voor voetgangers die vanuit Tongeren willen oversteken naar de Kampina. De Bakhuisdreef is al dicht. </li></ul><ul><li>Gaat tzt ook de overweg bij de Kromakker dicht? </li></ul><ul><li>Wens om gelijkvloerse kruisingen te beperken. Op termijn gaat de overweg dicht. </li></ul><ul><li>Wordt er rekening gehouden met de bereikbaarheid en veiligheid van de voetganger? </li></ul><ul><li>In het buitengebied liggen nergens voetpaden. Voetgangers kunnen op het vrijliggend fietspad lopen. </li></ul>
 42. 42. Vragen – fietsers en voetgangers <ul><li>Waar moeten de fietsers fietsen nadat fase 1 (aansluiting op Kapelweg zuidkant spoor) is gerealiseerd? </li></ul><ul><li>Weg blijven volgen aan zuidzijde spoor, overgang d’Ekker, of fietspad langs nieuwe verbindingsweg. </li></ul><ul><li>Komt het fietspad aan de noordzijde of aan de zuidzijde van de weg? </li></ul><ul><li>Aan de noordzijde. </li></ul>
 43. 43. Vragen – fietsers en voetgangers <ul><li>Waar stopt het fietspad vanuit Oisterwijk? </li></ul><ul><li>Als het totale plan gerealiseerd wordt, komt het uit op Ladonk. </li></ul><ul><li>Waarom komt er een zebrapad ter hoogte van ’t Tweespan? </li></ul><ul><li>Vanwege speeltuin aan overkant. </li></ul><ul><li>Kan er ook een zebrapad komen ter hoogte van Kalksheuvel? </li></ul><ul><li>De opmerking is niet ingebracht door KBG of Raad. Opmerking wordt meegenomen. </li></ul>
 44. 44. Vragen – planning/fasering <ul><li>Op welke termijn komt de Kapelweg aan de noordkant van het spoor? </li></ul><ul><li>Afhankelijk van procedures en financiën. Eerste fase is verbindingsweg Ladonk – Kapelweg (zuid). </li></ul><ul><li>Wanneer gaan jullie in gesprek met grondeigenaren? </li></ul><ul><li>Na de zomervakantie in kleine groepen in gesprek om het gewenste traject te bespreken. Mensen die het betreft krijgen persoonlijke uitnodiging. </li></ul>
 45. 45. Vragen – planning/fasering <ul><li>Wordt TALK apart gefiatteerd of alleen in combinatie met Kapelweg ten noorden van het spoor én onderdoorgang? </li></ul><ul><li>De totale voorkeursvariant wordt uitgewerkt. </li></ul><ul><li>Als het financiële plaatje niet toereikend is, worden de latere fases dan afgeblazen of opgeschort? </li></ul><ul><li>We streven naar realisatie van het gehele voorkeursalternatief. </li></ul>
 46. 46. Vragen – planning/fasering <ul><li>Wordt het bestemmingsplan VLK tegelijk met de Keulsebaan opgesteld? </li></ul><ul><li>Niet verstandig om in één bestemmingsplan op te nemen. Nog niet duidelijk of het tegelijkertijd in procedure gebracht wordt. </li></ul>
 47. 47. Vragen – ontsluiting <ul><li>Komen er op het nieuwe tracé ook aansluitingen op het bestaande wegennet? </li></ul><ul><li>Ja, maar het heeft niet onze voorkeur om huisaansluitingen te realiseren. </li></ul><ul><li>Hoe worden de huizen aan de Loxvenseweg dan ontsloten? </li></ul><ul><li>Dit wordt in gesprekken met bewoners besproken. </li></ul><ul><li>Worden de bestaande zandwegen ook aangesloten op de nieuwe weg? </li></ul><ul><li>In principe niet. </li></ul>
 48. 48. Vragen – voorkeurstracé <ul><li>Waarom is gekozen voor onderdoorgang ipv viaduct over het spoor? </li></ul><ul><li>Hoewel goedkoper, niet wenselijk in het landschap. </li></ul><ul><li>Waarom zou de huidige brug in de Loxvenseweg opgeheven moeten worden? </li></ul><ul><li>Afhankelijk van locatie van aansluiting en gesprekken met bewoners. Opheffing is een van de mogelijkheden. </li></ul>
 49. 49. Vragen – voorkeurstracé <ul><li>Waarom is de 0+ en 0++ afgewezen? </li></ul><ul><li>Onvoldoende oplossend vermogen voor de doelstellingen bereikbaarheid Ladonk en leefbaarheid Kalksheuvel. </li></ul><ul><li>Waarom geen (goedkope) demotivatie van vrachtverkeer door bijv. paaltjes? </li></ul><ul><li>Daarmee geen afname van autoverkeer. </li></ul><ul><li>Hoe staat Oisterwijk tegenover dit plan? </li></ul><ul><li>Oisterwijk en Haaren zijn beide voorstander van een nieuwe verbindingsweg. </li></ul>
 50. 50. Vragen - voorkeurstracé <ul><li>Hoe wordt de verkeersstroom Centrum Boxtel – Oisterwijk geleid bij het voorkeurstraject? </li></ul><ul><li>Op korte termijn geen afsluitingen. Over Tongeren, tussen dubbele overweg, over nieuwe verbindingsweg of over bestaande wegen. </li></ul><ul><li>Wat is de totale breedte van de weg? </li></ul><ul><li>28,8 m. 4 meter breder dan huidige profiel. </li></ul>
 51. 51. Vragen - verkeersveiligheid <ul><li>Welke verkeersveiligheidsvoorzieningen worden genomen op het tracé? </li></ul><ul><li>Standaard richtlijnen voor erftoegangswegen 60 km/u. Er worden geen extra voorzieningen toegevoegd. Wel extra aandacht voor kruisingen. </li></ul><ul><li>Hoe is de verkeersveiligheid bij de dubbele overweg na realisatie VLK? </li></ul><ul><li>Door realisatie verbindingsweg, neemt het autoverkeer af waardoor de veiligheid op de overweg vergroot wordt. </li></ul>
 52. 52. Vragen - maatregelen <ul><li>Wordt er rekening gehouden met sluipverkeer tussen spoorwegovergangen? </li></ul><ul><li>Bekend dat er meer verkeer is dan wenselijk. Met de nieuwe verbinding verdwijnt ook een deel van dit verkeer. De verbinding vanuit Schijndel is niet ideaal. Met verbreding A2 wordt dit deels opgelost. </li></ul><ul><li>Is er gedacht aan eenrichtingsverkeer in de wijk Kalksheuvel? </li></ul><ul><li>Dit is (nog) niet onderzocht. </li></ul>
 53. 53. Vragen - verkeersmodel <ul><li>Kunnen jullie garanderen dat de Kalksheuvel geen sluipweg wordt? Hoe is de verbinding naar centrum Boxtel? Angst dat huidige verkeer van Kapelweg naar Kalksheuvel verplaatst. </li></ul><ul><li>Dit is onderzocht met verkeersmodel > Door verbindingsweg neemt het verkeer dusdanig af op de Kapelweg en neemt het licht toe in Kalksheuvel. Vraag of alle bestaande wegen aangesloten moeten blijven op nieuwe verbindingsweg. </li></ul>
 54. 54. Vragen - verkeersmodel <ul><li>Zijn de resultaten van het rapport van het verkeersmodel beschikbaar? </li></ul><ul><li>De resultaten komen op de website projecten.boxtel.nl. </li></ul><ul><li>Wat als het verkeer na de aanleg van de nieuwe weg wel toeneemt? </li></ul><ul><li>N.a.v. verkeersmodel wordt niet verwacht dat het verkeer dusdanig toeneemt dat er een doorgaande route ontstaat. </li></ul>
 55. 55. Sluiting <ul><li>Bedankt voor uw aandacht! </li></ul><ul><li>Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ludwig van Duren, projectleider TALK </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

419

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×