Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie sterk centrum dl1

Presentatie over het centrumplan in de gemeente Boxtel (30 november 2011)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie sterk centrum dl1

 1. 1. Sterk Centrum Onze ambities en hoe we die bereiken Informatieavond Gemeenteraad 30 november 2011
 2. 2. Inhoud <ul><li>Visie / ambitie </li></ul><ul><ul><li>Wat willen we? </li></ul></ul><ul><li>Realisatie </li></ul><ul><ul><li>Hoe gaan we onze ambities realiseren? </li></ul></ul><ul><li>Consequenties </li></ul><ul><ul><li>Wat betekent dat? </li></ul></ul><ul><li>Vragen / discussie </li></ul><ul><ul><li>Vanavond </li></ul></ul><ul><ul><li>T/m 31 december schriftelijk en per e-mail </li></ul></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul><ul><ul><li>Hoe nu verder? </li></ul></ul>
 3. 3. Wat is onze ambitie? <ul><li>Samenhang in het Centrum </li></ul><ul><li>Sterk Centrum </li></ul><ul><li>Aangenaam leven in Boxtel </li></ul>
 4. 4. Centrum Boxtel <ul><li>Noord = Baroniestraat, </li></ul><ul><li>Mgr. Wilmerstraat, </li></ul><ul><li>Vicarus van Alphenlaan </li></ul><ul><li>Oost = Hoogheem, Brederodeweg </li></ul><ul><li>Zuid = De Dommel, </li></ul><ul><li>Kasteel Stapelen </li></ul><ul><li>West = spoor/ station Boxtel </li></ul>CW CO HH
 5. 5. Kernwaarden Centrum <ul><li>Zichtbare Dommel </li></ul><ul><li>Beleefbare Cultuurhistorische as </li></ul><ul><li>Vitale Economische as </li></ul><ul><li>Goed bereikbaar Centrum </li></ul>
 6. 6. Centrum Boxtel
 7. 7. Zichtbare Dommel
 8. 8. Beleefbare Cultuurhistorische as
 9. 9. Vitale Economische as
 10. 10. Bereikbaar centrum: verbinding met buitengebied
 11. 11. Bereikbaar centrum: autoluwe markt
 12. 12. Bereikbaar centrum: parkeervoorzieningen
 13. 13. <ul><li>Hoe gaan we deze ambities realiseren? </li></ul>
 14. 14. Uitgangspunten bereikbaar kernwinkelgebied <ul><li>Voetgangerszone en deelgebieden </li></ul><ul><li>Rustpunten voor voetgangers </li></ul><ul><li>Doorgaande fietsroutes en ontsluitende routes </li></ul><ul><li>Fietsenstallingen </li></ul><ul><li>Route laden en lossen en venstertijden vrachtwagens </li></ul><ul><li>Minder autoverkeer door het centrum </li></ul>
 15. 15. Voetgangerszone en deelgebieden <ul><li>Woongenot vergroten </li></ul><ul><li>Betere vindbaarheid kernwinkelgebied en parkeerterreinen </li></ul><ul><li>Stimuleren van fietsgebruik </li></ul><ul><li>De fietser te gast in het ‘groene gebiedje’. </li></ul>A C B
 16. 16. Rustpunten voor voetgangers <ul><li>Concentratie op en langs Cultuur- historische as </li></ul><ul><li>Op aanlooproutes, rustige/zichtbare plaatsen of in het hart van het Centrum </li></ul><ul><li>Meer beleving van het centrum </li></ul>= rustpunt
 17. 17. Doorgaande en ontsluitende fietsroutes <ul><li>Bron: </li></ul><ul><li>Fietsbeleid </li></ul><ul><li>Boxtel Bicycle </li></ul>A C B
 18. 18. Fietsenstallingen <ul><li>Strategisch geplaatst </li></ul><ul><li>Uitgangspunt: fietsparkeren zo dicht mogelijk in kernwinkelgebied </li></ul><ul><li>Volgens fietsbeleid: 400 plaatsen. Mogelijk te plaatsen in kernwinkelgebied: 300. </li></ul><ul><li>Capaciteit fietsenstalling ‘gemeentehuis’: 180 </li></ul><ul><li>Fietsers mogen door centrumgebied </li></ul>= aantal fietsenstallingen X 50 100 20 50 80 180
 19. 19. Route laden en lossen en venstertijden vrachtwagens <ul><li>Route laden en lossen in één richting </li></ul><ul><li>Ma-za van 7.00u-11.00u en na sluitingstijd tot 24.00u </li></ul><ul><li>Uitzondering Markt en Pr Hendrikstraat (daar altijd mogelijk) </li></ul><ul><li>Laden en lossen vrijwel overal voor de deur </li></ul><ul><li>Bewoners en hulpdiensten krijgen transponder voor zakpaal </li></ul>= rijrichting vrachtverkeer = locatie automatische zakpaal, kordonaanduiding voetgangersgebied = vaste ‘knip’ met uitneemmogelijkheid voor hulpdiensten
 20. 20. Minder autoverkeer in Centrum <ul><li>Voor woon- én winkelgebied </li></ul><ul><li>Centrale parkeervoorziening (West én Oost) gaat zoekverkeer tegen </li></ul>
 21. 21. Kortom: we streven naar… <ul><li>Een sterk en samenhangend centrum </li></ul><ul><li>Waar het prettig verblijven is </li></ul><ul><li>Met voetgangerszones waar fietsers te gast zijn, rustpunten voor voetgangers, doorgaande fietsroutes en ontsluitende routes, voldoende fietsenstallingen, duidelijke routes voor laden en lossen en venstertijden vrachtwagens </li></ul>
 22. 22. Wat is daar voor nodig?
 23. 23. Integrale parkeervisie <ul><li>Doel: eenduidigheid in het centrum </li></ul><ul><ul><li>Aantrekkende werking door vriendelijk en duidelijk parkeerbeleid </li></ul></ul><ul><li>Uitgangspunten </li></ul><ul><ul><li>Hoog woongenot in het centrum </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantrekkelijk winkelgebied in de kern </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder zoekverkeer </li></ul></ul><ul><ul><li>Inspanningsverplichting parkeerfonds </li></ul></ul>
 24. 24. Integrale parkeervisie (2) <ul><li>Centrum-West en Centrum-Oost </li></ul><ul><li>Verschillende problematiek, één oplossing </li></ul><ul><ul><li>West: parkeren = probleemoplossend </li></ul></ul><ul><ul><li>Oost: parkeren = ontwikkelingsgericht </li></ul></ul><ul><li>Door parkeerregulering in Centrum-West mogelijkheid om extra fietsenstallingen bij het station te realiseren </li></ul><ul><li>Grote rol klankbordgroep Parkeren Centrum West in advisering over parkeerregulering </li></ul>
 25. 25. Vormen van parkeerregulering <ul><li>Parkeervergunningen </li></ul><ul><ul><li>Niemand kan of mag parkeren in het centrum, behalve bepaalde groepen die een vergunning hebben. </li></ul></ul><ul><li>Parkeerschijfzone </li></ul><ul><ul><li>Iedereen mag in de aangegeven parkeervakken in het centrum maximaal voor een bepaalde duur, bijvoorbeeld maximaal 2 uur, parkeren. Aan bepaalde groepen kan ontheffing worden verleend voor de duur. </li></ul></ul><ul><li>Betaald parkeren </li></ul><ul><ul><li>Iedereen moet betalen om in het centrum te parkeren. Aan bepaalde groepen kan ontheffing worden verleend. </li></ul></ul><ul><li>Vrij parkeren </li></ul><ul><ul><li>Iedereen mag op een parkeerterrein parkeren, zolang het maar in de parkeervakken is. </li></ul></ul>
 26. 26. Parkeren huidige situatie
 27. 27. Vergunningensysteem als basis <ul><li>Woongenot </li></ul><ul><li>Zonder goede basis hebben sturende maatregelen (betaald parkeren en parkeerschijfzone) weinig tot geen effect </li></ul><ul><li>Mogelijkheid voor gefaseerde invoering </li></ul>
 28. 28. Gebiedsindeling parkeervergunningen
 29. 29. Parkeervergunningen in combinatie met huidige situatie
 30. 30. Alternatieve locaties <ul><li>Beemd </li></ul><ul><li>Den Beiaard </li></ul><ul><li>Boomgaard </li></ul><ul><li>Breukelsplein </li></ul><ul><li>Clarissen garage (Nivo) </li></ul><ul><li>Complex Y Cronenburgh </li></ul><ul><li>Dr. Van Helvoortstraat </li></ul><ul><li>Fellenoord bedrijven (Lidl/ TNT) </li></ul><ul><li>Fellenoord weg (doodlopend gedeelte) </li></ul><ul><li>Gemeentehuis binnenplein </li></ul><ul><li>Gemeentehuis kantoor </li></ul><ul><li>Van Groeningen </li></ul><ul><li>Hoogheem 1 inpassing </li></ul><ul><li>Hoogheem 2 </li></ul><ul><li>Joice </li></ul><ul><li>Kloosterweide </li></ul><ul><li>Markt </li></ul><ul><li>Pantarhei </li></ul><ul><li>Pastorietuin </li></ul><ul><li>Princenlant </li></ul><ul><li>Q-park </li></ul><ul><li>Processiepark </li></ul><ul><li>Residentie </li></ul><ul><li>Sint Lucas </li></ul><ul><li>Tielen </li></ul><ul><li>Vijver </li></ul>
 31. 31. Studielocaties op de kaart

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Presentatie over het centrumplan in de gemeente Boxtel (30 november 2011)

Views

Total views

5,371

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,997

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×