Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Formål – sikkerhet i veginfrastrukturenInstruks pr 15.juni 2012:• skal føre tilsyn med at krav om sikkerhet knytt til rik...
Risikobasert tilsyn  .               +              +Historikk            Risiko...
Systemtilsyn1. Gode rammebetingelser  Lovverk og forskrifter er hensiktsmessig utformet og dekkende1. f2. Godt internt  ...
Rammebetingelser for sikkerhet i    transportsektorenICAO         IMO          ERA          ...
Krav til sikkerhetsstyring ved ny vegFarlige forhold                        Hendelse
Gjennomført tilsyn•  8/26 vegprosjekt hadde utarbeidet kvalitetsplan•  10/26 vegprosjekt hadde utarbeidet kontrollplaner...
Krav til sikkerhetsstyring og sikker veg    i brukTunnelsikkerhetsforskrift  Vegsikkerhetsforskrift  Intern standard...
Sikkerhetsrangering og risikobilde• Historisk ulykkesbilde versus risikobilde• Hva er et farlig forhold på vegen? Hva måle...
Krav til risikobilde• Prøveprosjekt på å ta frem risikobilde gjennomføres i Region sør våren/sommeren 2013  • Definere ...
Krav til møtefri veg• Forslag fra Vegdirektoratet på høring feb 2012:  •  Midtrekkverk ved ÅDT 6000 og 80km/h eller hø...
Prinsipp for god sikkerhetsstyring1. Sikkerhetsmål, akseptkriterier2. Oversikt over farlige forhold (risikobilde) på en ve...
Oppsummering• Behov for å vurdere rammebetingelser for sikkerhet i vegsektoren• Det er krav til sikkerhetsstyring ved ny v...
Sammen for sikre vegsystem!
Trude Tronerud Andersen, Vegtilsynet, konferanse sikker og møtefri veg 15.03.13
Trude Tronerud Andersen, Vegtilsynet, konferanse sikker og møtefri veg 15.03.13
Trude Tronerud Andersen, Vegtilsynet, konferanse sikker og møtefri veg 15.03.13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trude Tronerud Andersen, Vegtilsynet, konferanse sikker og møtefri veg 15.03.13

669 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Trude Tronerud Andersen, Vegtilsynet, konferanse sikker og møtefri veg 15.03.13

 1. 1. Formål – sikkerhet i veginfrastrukturenInstruks pr 15.juni 2012:• skal føre tilsyn med at krav om sikkerhet knytt til riksveginfrastrukturen er ivaretatt av Statens vegvesen• arbeide for at Statens vegvesen sin virksomhet blir utøvd på en sikker og formålstjenlig måte til det beste for trafikantene på veien Kultur Verdier Måling Belønning Regler Prosedyrer StrukturKrav Styringssystem Praksis
 2. 2. Risikobasert tilsyn . + +Historikk Risikobildet Rammer og føringer• Ulykkeshistorikk • Farlige forhold på vegen • Lovverk• Rapporter UAG • endring i trafikkmengde • Nasjonal transportplan• Rapporter eksterne • kjøretøysammensetning • handlingsprogram• Tilsynserfaring • klimaendringer
 3. 3. Systemtilsyn1. Gode rammebetingelser Lovverk og forskrifter er hensiktsmessig utformet og dekkende1. f2. Godt internt styringssystem Gode interne rutiner og prosedyrer, god sikkerhetskultur, evne til læring og forbedring, holdning til å overholde regler og prosedyrer, ledelsens engasjement …til roten av problemet…3. Praksis
 4. 4. Rammebetingelser for sikkerhet i transportsektorenICAO IMO ERA Ingen krav tilForskrift om Forskrift om Forskrift om overordnet systemkvalitetssystem sikkerhetsstyrings- sikkerhetsstyring for sikkerhetsstyring system Bør det være krav til ansvarlig for veginfrastruktur om etablering av system for sikkerhetsstyring og god sikkerhetskultur? Kan rammebetingelsene ha påvirket sikkerhetskulturen?
 5. 5. Krav til sikkerhetsstyring ved ny vegFarlige forhold Hendelse
 6. 6. Gjennomført tilsyn• 8/26 vegprosjekt hadde utarbeidet kvalitetsplan• 10/26 vegprosjekt hadde utarbeidet kontrollplaner• 0/25 prosjekt hadde ferdigstillelse dokumentasjon• 0/25 prosjekt hadde avklarende dokumentasjon om trafikksikkerhetsgjennomgang Sikkerhetskultur
 7. 7. Krav til sikkerhetsstyring og sikker veg i brukTunnelsikkerhetsforskrift Vegsikkerhetsforskrift Intern standard for drift og- Minstekrav til - Utføre revisjoner og vedlikehold av riksveger sikkerhet inspeksjoner- Risikoanalyse - Sikkerhetsrangering- Sikkerhetsgodkjenning Instruks med tidsfrist - Krav til risikobilde
 8. 8. Sikkerhetsrangering og risikobilde• Historisk ulykkesbilde versus risikobilde• Hva er et farlig forhold på vegen? Hva måler en avvik mot? Eksempel fra Kolsåsbanen
 9. 9. Krav til risikobilde• Prøveprosjekt på å ta frem risikobilde gjennomføres i Region sør våren/sommeren 2013 • Definere risikobildet og si hva risikobildet består av • Etablere risikobilde på vegstrekninger ved hjelp av dataverktøy • Etablere akseptkriterier på risiko, hva grensene er og hva man skal gjøre når grensen blir overskredet
 10. 10. Krav til møtefri veg• Forslag fra Vegdirektoratet på høring feb 2012: • Midtrekkverk ved ÅDT 6000 og 80km/h eller høyere • Midtrekkverk kan etableres ved lavere ÅDT etter særskilt vurdering • 10m vegbredde etter særskilt vurdering • Bruk av smale rekkverkstyper der det er en tjenlig løsning
 11. 11. Prinsipp for god sikkerhetsstyring1. Sikkerhetsmål, akseptkriterier2. Oversikt over farlige forhold (risikobilde) på en vegstrekning3. Analyse og løsning4. Prioritering Krav bør utformes slik at de blir verktøy til å finne beste løsning
 12. 12. Oppsummering• Behov for å vurdere rammebetingelser for sikkerhet i vegsektoren• Det er krav til sikkerhetsstyring ved ny veg og sikkerhetsforvaltning av veg i bruk. Vegtilsynet vil særlig føre tilsyn med praksis.• Rette søkelys mot det som kan skje, dvs fra historisk ulykkesbilde til risikobilde• Høringsforslag (møtefri veg) et skritt i riktig retning med prinsipper for god sikkerhetsstyring
 13. 13. Sammen for sikre vegsystem!

×