Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magnus Larsson, Nei til Frontkollisjoner 15 mars 2013

330 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magnus Larsson, Nei til Frontkollisjoner 15 mars 2013

 1. 1. Eldrebølgen – eldre trafikanter utsatt i trafikkenOslo 15. mars 2013Magnus Larsson UAG Region Øst
 2. 2. Er eldre et problem i trafikken?● Nei, men trafikken er et problem for eldre!● Innlegget kommer at omhandle: – Minsket fysisk og psykisk tåleevne
 3. 3. Resultat fra to rapporter 70+ 75+
 4. 4. Bakgrunn● Eldre er en utsatt gruppe i forhold til hvor mye de er eksponert for trafikk● Eldreulykker får alvorlig utfall pga nedsatt tåleevne● Andelen eldre i befolkningen øker, og bedre helse og økonomi fører til at de er mer ute i trafikken
 5. 5. Generelle funn● Skiller seg ut fra andre høyrisikogrupper ved at de holder seg innenfor regulert adferd● Eldre straffes for å gjøre vanlige feil i planlagte trafikksituasjoner● Systemet for å luke ut uegnede førere er ikke godt nok
 6. 6. Funn – Eldre bilførere● Kryssulykker – Spesielt i forbindelse med venstresving● Antall personskadeulykker med venstresving fra vikepliktsposisjon per mill. kjørte km.
 7. 7. Funn – Eldre bilførere● Utforkjøringsulykker
 8. 8. Funn – Eldre bilførere● Påkjøring av fotgjengere
 9. 9. Dødsulykker – Eldre førere● I UAG-rapportene er det spesielt 2 faktorer som gjør seg gjeldende: – Sykdom (mistet helt eller delvis bevisstheten) • Utforkjøringsulykker og møteulykker – Manglende informasjonsinnhenting • Kryssulykker og påkjøring av fotgjenger
 10. 10. Elders fysiske tåleevne● Eldre har mindre tåleevne: – En 60-åring tåler kun halve energien mot brystkassa enn en 20-åring – En 70-åring har fem ganger høyere dødsrisiko enn en 20-åring i samme krasj
 11. 11. Hvem er «eldre» og hvem føler seg «gammel»?● Hver femte drept, 21 %, i region øst er 70+● Hver tiende drept, 10 %, dør grunnet mindre «fysisk tåleevne» som har sin hovedgrunn i alder men til dels også i svekket fysisk helse
 12. 12. Konsekvens - Funn 5 ulykker av 48● Passasjer 88K 2D – Kryss. Belte. Bil 1997● Passasjer 80K – Utforkjøring. Belte. Bil 2011● Fører 86M 7D – Utforkjøring. Belte. Bil 1998● Fører 94M Død etter 2 timer – Møte. Belte. Bil 1984● Fører 83M 2D – Møte. Belte. Bil 1997
 13. 13. Stor bevegelsesfrihet for eldre er målet4 særskilte behov å ivareta med hensyn på TS:1.Individuell tilpasning av sikkerhetsutstyr ikjøretøy f eks belter2.Økt fokus på trauma hos eldre personer ogderes følgeskader3.Minske energien i vegsystemet ved krasj4.Egen innsikt f eks gjennom kurs 65+
 14. 14. Minske energien i vegsystemet ved krasj F eks: ●Opphevde gangfelt ●Rundkjøringer ●Rekkverk på sidene og i midten
 15. 15. Takk for meg! Det skal være enkelt å gjøre riktig og vanskelig å gjøre feil

×