Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Veikonferansen        Sikker og møtefri vei15.03.2013         Nullvisjonen -        Ambisiøse mål ...
Nullvisjonen              Premisser              ● Etikk              ● Kunnskap...
Drepte 1946-2012    600                                                ...
Ambisjon – Forslag til NTP           Kilde: Null drepte og null hardt skadde – Fra visjon til virkelighet (mai ...
Retning            Kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-201315.03.2013         ...
Kunnskap om hvor           Kilde: Null drepte og null hardt skadde – Fra visjon til virkelighet (mai 2012)15.03....
Kunnskap om hvem            Kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-201315.03.2013    ...
Kunnskap om medvirkende faktorer       Faktorer som medvirket til dødsulykker       ●  Manglende førerdyktigh...
Barrierer             Kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-201315.03.2013       ...
Drepte og hardt skadde på rv med 70 og 80 km/t             Kilde: Null drepte og null hardt skadde – Fra visjo...
Drepte i møte og utforkjøringsulykker       110                                  M...
Møteulykker       Virkemidler       ●  Motorveg       ●  Midtrekkverk       ●  Forsterka midtop...
Hvordan nå et ambisiøst mål?       Arbeide:       ● målretta       ● systematisk       ● langsi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guro Ranes: Nullvisjonen ambisiøse mål for trafikksikkerheten

783 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Guro Ranes: Nullvisjonen ambisiøse mål for trafikksikkerheten

 1. 1. Veikonferansen Sikker og møtefri vei15.03.2013 Nullvisjonen - Ambisiøse mål for trafikksikkerheten Guro Ranes Avd.direktør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet
 2. 2. Nullvisjonen Premisser ● Etikk ● Kunnskap ● Ansvar Nullvisjonen gir ambisjon og retning15.03.2013 Veikonferansen Sikker og møtefri vei
 3. 3. Drepte 1946-2012 600 560 500 452 400 352 338 300 310 255 255 200 224 147 133 100 94 0 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Kilde: Vegdirektoratet (mars 2013)15.03.2013 Veikonferansen Sikker og møtefri vei
 4. 4. Ambisjon – Forslag til NTP Kilde: Null drepte og null hardt skadde – Fra visjon til virkelighet (mai 2012)15.03.2013 Veikonferansen Sikker og møtefri vei
 5. 5. Retning Kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-201315.03.2013 Veikonferansen Sikker og møtefri vei
 6. 6. Kunnskap om hvor Kilde: Null drepte og null hardt skadde – Fra visjon til virkelighet (mai 2012)15.03.2013 Veikonferansen Sikker og møtefri vei
 7. 7. Kunnskap om hvem Kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-201315.03.2013 Veikonferansen Sikker og møtefri vei
 8. 8. Kunnskap om medvirkende faktorer Faktorer som medvirket til dødsulykker ● Manglende førerdyktighet 45 % ● Høy fart etter forholdene 33 % ● Ruspåvirkning 20 % ● Veg og vegmiljø 25 % Faktorer som medvirket til skadeomfang ● Brukte ikke bilbelte 35 % ● Høy fart etter forholdene 28 % ● Farlig sideterreng 13 % Kilde: Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011 (august 2012)15.03.2013 Veikonferansen Sikker og møtefri vei
 9. 9. Barrierer Kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-201315.03.2013 Veikonferansen Sikker og møtefri vei
 10. 10. Drepte og hardt skadde på rv med 70 og 80 km/t Kilde: Null drepte og null hardt skadde – Fra visjon til virkelighet (mai 2012)15.03.2013 Veikonferansen Sikker og møtefri vei
 11. 11. Drepte i møte og utforkjøringsulykker 110 Møte 100 95 Utforkjøring 88 87 90 86 80 77 72 70 65 59 60 54 50 44 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Kilde: Vegdirektoratet (mars 2013)15.03.2013 Veikonferansen Sikker og møtefri vei
 12. 12. Møteulykker Virkemidler ● Motorveg ● Midtrekkverk ● Forsterka midtoppmerking ● Fartsgrense 70 km/t15.03.2013 Veikonferansen Sikker og møtefri vei
 13. 13. Hvordan nå et ambisiøst mål? Arbeide: ● målretta ● systematisk ● langsiktig på bred front og på grunnlag av solid kunnskap15.03.2013 Veikonferansen Sikker og møtefri vei

×