Videreutvikle en forretningside    Læreplan mål:B1 - Vurdere videreutvikling av en     forretningside      ©...
Veien videre…..  Tid for justering  Kontinuerlig vurdering av virksomheten      Ide og planlegging      Op...
Forretningside Forretningsideen skal:  Beskrive hvilket behov bedriften skal  dekke - produkt  Hvem produktet skal ...
Hvordan skal forretningsideen formuleres?  Presist  Som et slagord – kort og konsis  Gi rom for nye produkter og nye...
Fjorårets forretningsideer   Vi vil selge produkter som kan gi folk muligheten til å holde varmen   Vi i Dress & Dri...
Situasjonsanalysen / SOFT analysen Forretningsideen sier noe om produkt, marked og  særpreg Situasjonsanalysen kartleg...
SOFT Interne arbeidsbetingelser:    Styrker    Svakheter Eksterne arbeidsbetingelser:   Muligheter   Trusle...
Interne arbeidsbetingelser Sterke og svake sider  Ledelsen      Har ledelsen den kompetansen bedriften trenger i ...
Eksterne arbeidsbetingelser Muligheter og trusler   Markedet    Avgrenses i primær og sekundær marked    Avdekke...
Eksterne arbeidsbetingelser Muligheter og trusler   Konkurrentene      Utgjør den største trusselen, må avdekke ...
Eksterne arbeidsbetingelser   Samfunnsmessige forhold     Demografi, størrelsen og sammensetningen av befolkningen ...
Markedsundersøkelse For å se nærmere på forhold som en avdekker i situasjonsanalysen kan en bruke ulike markedsundersøk...
Konklusjon   Situasjonsanalyse og   markedsundersøkelser gir god innsikt i   bedriftens nye situasjon og   fremtid...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1.1 videreutvikle en_forretningside

1,740 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1.1 videreutvikle en_forretningside

 1. 1. Videreutvikle en forretningside Læreplan mål:B1 - Vurdere videreutvikling av en forretningside © Margaret Smørholm 1
 2. 2. Veien videre…..  Tid for justering  Kontinuerlig vurdering av virksomheten  Ide og planlegging  Oppstart  Drift  Analyse av regnskapet  Markedsvurdering 2© Margaret Smørholm
 3. 3. Forretningside Forretningsideen skal:  Beskrive hvilket behov bedriften skal dekke - produkt  Hvem produktet skal betjene – kunder og markeder  Hvordan dette skal skje - særpreg Forretningsideen skal skape begeistring i bedriften og i markedet 3© Margaret Smørholm
 4. 4. Hvordan skal forretningsideen formuleres?  Presist  Som et slagord – kort og konsis  Gi rom for nye produkter og nye markeder  Beskrive de ambisjonene bedriften har  Beskrive det som er unikt med bedriften  Så ambisiøs at bedriften har noe å strekke seg etter  Skal skape identitet og gjenkjennelse  Gi rom for utvikling og tilpassning 4© Margaret Smørholm
 5. 5. Fjorårets forretningsideer  Vi vil selge produkter som kan gi folk muligheten til å holde varmen  Vi i Dress & Drink vil importere og selge trekk til å ha rundt flasker. Trekkene kommer i ulike modeller og farger, de virker støtdempende og de holder temperaturen til væsken stabil over lengre tid.  ”Vi skal importere og selge diverse gadgets som skal hjelpe til i å gjøre hv erdagen kjekkere og enklere for folk flest”  Hjelp i Hjemmet UB sin forretningsidé består av å tilby nødvendige tjenester som vasking, rydding, barnepass og hva kundene ellers skulle ha behov for av lignede tjenester, til privathusholdninger i Egersund.  Kitchen Design skal selge utvalgt kjøkkentilbehør med et moderne og tidsri ktig design. Målgruppen er hovedsaklig kvinner og menn i alderen 25 til 40 år, men kan kjøpes av alle. Vi vil nå frem til kundene våres ved personlig salg og gjøre dem fornøyde ved raskt levering.  Puzzle UB skal selge puslespill postkort med lokale motiver fra Egersund av god kvalitet og en rimelig pris til bedrifter og privatpersoner i Dalane regionen. Produktet skal føre til at det blir kjekkere å sende og motta postkort.  Trykk på UB skal selge ulike plagg med valgfritt trykk. Vi skal ha rimelige produkter til en god kvalitet. Produktet skal være moderne og spennende. 5© Margaret Smørholm
 6. 6. Situasjonsanalysen / SOFT analysen Forretningsideen sier noe om produkt, marked og særpreg Situasjonsanalysen kartlegger interne og eksterne faktorer som er relevant for bedriften. Vi bruker resultatet av situasjonsanalysen til å vurdere og videreutvikle foretningsideen. Beslutninger om forretningsideen, mål og generelle strategiske valg krever informasjon om både interne forhold i bedriften og faktorer i bedriftens omgivelser. Se figur side 11 6© Margaret Smørholm
 7. 7. SOFT Interne arbeidsbetingelser: Styrker Svakheter Eksterne arbeidsbetingelser: Muligheter Trusler 7© Margaret Smørholm
 8. 8. Interne arbeidsbetingelser Sterke og svake sider  Ledelsen  Har ledelsen den kompetansen bedriften trenger i fremtiden?  Er samarbeidsforholdene gode nok?  Personalet  Har de den kompetansen de trenger framover?  Utnyttes kapasiteten i personalet?  Er de ansatte lojale og motiverte nok?  Økonomien  Har bedriften økonomiske resurser til å videreutvikle  Produktene  Holder de mål?  Bør de videreutvikles? Tar utgangspunkt i nåsituasjonen – gir en systematisk framstilling av de interne arbeidsbetingelsene som viser hvilket potensial bedriften har, hvilke ressurser en disponerer eller mangler, hvilke svakheter som er påvist og må gjøres noe med og hvilke konkurransemessige fordeler som må gjøres noe med eller utnyttes (særpreg) NB!! Se eksempel side 12 8© Margaret Smørholm
 9. 9. Eksterne arbeidsbetingelser Muligheter og trusler  Markedet  Avgrenses i primær og sekundær marked  Avdekke hvor stor markedet er i mengde og kroner  Hvordan utvikler markedet seg?  Dele inn i markedstype, se figur side 13 og 14  Segmentere markedene i ulike målgrupper  Kundene  Hvilke behov har kundene?  Hva skal få den til å kjøpe bedriftens produkt?  Hvordan dekker kundene behovene i dag?  Hvem er kundene, mange små eller store få?  Handler de på impuls, vane eller overveielse?  Hvor kjøpesterke er kundene, hvilken pris bør produktet ha? Gir innsikt i faktorer som setter begrensinger for produksjon og salg som bedriften© må leve med. 9 Margaret Smørholm
 10. 10. Eksterne arbeidsbetingelser Muligheter og trusler  Konkurrentene  Utgjør den største trusselen, må avdekke hvor har konkurransen er  Avdekke markedsandelen til konkurrentene, mange og små eller store og få?  Undersøke hvor like / ulike produktene er  Hvordan selger konkurrentene produktene sine?  Hvem har best salgsutvikling, hvorfor?  Kan det komme nye konkurrenter?  Leverandørene  Aktuelle leverandører?  Forhandlingsposisjon, mange små eller stor få?  Leverings og betalingsbetingelser?  Distribusjon  Aktiviteter som sørger for at kjøper og selger kommer i kontakt med hverandre  Er distribusjon av produktene god nok?  Har en tatt i bruk nye distribusjonskanaler? Se figur side 17  Utvikling innen distribusjon? 10© Margaret Smørholm
 11. 11. Eksterne arbeidsbetingelser  Samfunnsmessige forhold  Demografi, størrelsen og sammensetningen av befolkningen  Den økonomiske utviklingen i samfunnet som påvirker kjøpekraften, konjunktur utviklingen.  Lovgivingen, forbud, påbud endrede krav og lovgivning  Teknologi, gir nye muligheter?  Natur og miljø, knappe ressurser, klimaendringer osv.  Kultur, utvikling i holdninger, normer og verdier, nye trender. NB! Se eksempel side 18 Det som Situasjonsanalysen avdekker danner grunnlag for videre veivalg for bedriften. 11© Margaret Smørholm
 12. 12. Markedsundersøkelse For å se nærmere på forhold som en avdekker i situasjonsanalysen kan en bruke ulike markedsundersøkelsesmetoder.  Feltundersøkelse  Samle inn primærdata, intervju, observasjoner, eksperimenter  Oppdaterte data, rask respons  Tidkrevende og kostbart  Kjøpe tjenester hos profesjonelle  Skrivebordundersøkelse  Bygger på tilgjengelige data, offentlige statistikker (SSB), bransjestatistikk, bransjeundersøkelser, utredninger  Raskt svar, billig, lett tilgjengelig  Utdaterte data 12© Margaret Smørholm
 13. 13. Konklusjon  Situasjonsanalyse og markedsundersøkelser gir god innsikt i bedriftens nye situasjon og fremtidsmuligheter  Gir grunnlag for videreutvikling av bedriftens forretningside  Gir grunnlag for strategiske valg  Gir grunnlag for å sette seg nye mål og planer Les eksempelet om Birger Bra side 20-21 13© Margaret Smørholm

×