NOKUT Fagskolekonferanse i Ålesund 19-20.oktober 2011

338 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
338
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NOKUT Fagskolekonferanse i Ålesund 19-20.oktober 2011

 1. 1. Plab – rom for læringNOKUTs fagskolekonferanse, Ålesund 19-20. oktober 2011<br />geirmaribu<br />Avdeling for informatikk og e-læring, HiST<br />
 2. 2. Hva er det vi har laget …<br />… og som vi fikk NOKUT-prisen for?<br />”Rom for læring” heter det.<br />Et rom eller et opplegg?<br />Begge deler, men mest er det et opplegg<br />Det handler mest om å endre <br />Lærers holdninger og vaner<br />Innsikt i hvordan studenter lærer best<br />Mestre det nye med at alle studenter har laptop-er og dermed all verdens kunnskap ”at yourfingertip” som det heter<br />
 3. 3.
 4. 4. Hvorfor laget vi Plab?<br />På høgskoler (og universiteter) er det forelesningen som dominerer<br />Forskerforum 7/2010. Flere siders kronikk ”Livet ved tavla” om forelesningen og bruken av PowerPoint<br />En forelesning varer i 2 x 45 minutter<br />… for lærer<br />… for studenten varer den i 15-20 minutter<br />Fallende oppmøte til forelesninger<br />Litt frustrerte lærere<br />Laptop-en på forelesninger<br />… et problem?<br />… ja så lenge den ikke brukes aktivt i læringsaktivitetene<br />
 5. 5. Hvorfor laget vi Plab?<br />Læringsressurser<br />Før:<br />Lærer<br />Pensumbok<br />Nå:<br />Samme som ovenfor, men også<br />Internettressurser<br />Medstudenter (som har funnet og lært ting på nettet)<br />Læringsarenaer<br />Før:<br />Klasserom<br />Nå<br />Venneflokk, klassekamerater<br />Facebook, Youtubeetc<br />Skolens LMS<br />
 6. 6. Hvorfor laget vi Plab?<br />Studentens rolle<br />Konsument eller aktiv deltaker?<br />Gi lærerne en variert og fleksibel arena å drive læringsaktiviteter på<br />Endre lærerens rolle<br />… fra forsker som forteller om sine forskningsresultater<br />… til designer/tilrettelegger av læringsaktiviteter<br />Den nye læreren …<br />… en coach? mentor? fasilitator?<br />… eller skal læreren fortsatt være den tradisjonelle formidleren i klasserommet<br />
 7. 7. … så vi har funnet opp det åpne klasseromlandskapet på nytt … <br />… som er brukt i grunnskolen i flere ti-år …<br />… og som lærerne der ikke vil ha lenger?<br />Jo på en måte kan en si det …<br />… men vi trenger endring, noe som alltid skaper nye idéer og ny entusiasme<br />… studentene krever andre og moderne opplegg<br />… vårt rom er mer en metodeomlegging enn å ta i bruk et teknisk avansert rom<br />… og alle studentene har sin egen laptop<br />
 8. 8. Selvsagt har det foregått mye aktivtetsbasert læring tidligere også …<br />… spesielt i praktiske fag og i<br />… fagskoler<br />Men hovedinntrykket er nok fortsatt at det i høyere utdanning brukes mye …<br />… forelesninger, dvs ren formidling<br />… og at fokus er på undervisning og ikke på læring<br />Lærer driver med undervisning<br />Student driver med læring<br />
 9. 9. Tidslinje<br />idé<br />Arbeidet startet<br />Ferdig<br />mars 2010<br />juni 2010<br />august 2010<br />
 10. 10. Ett bord med 2 x 4 studenter<br />24’ felles skjermer<br />3 x 230V<br />VGA<br />HDMI<br />Audio<br />
 11. 11. Hva får vi til på Plab?<br /><ul><li>Studenten er den aktive parten
 12. 12. … ikke læreren slik det er i forelesningen
 13. 13. Gruppearbeid, samarbeidslæring
 14. 14. Utnytter studentenes egne ferdigheter og kunnskaper
 15. 15. Laptop-en er ikke lenger et problem, men et nyttig verktøy
 16. 16. Læreren er ikke lenger en begrensning på hva som skal læres</li></li></ul><li>Hvordan brukes Plab?<br /><ul><li>Aktivitetsbasert
 17. 17. Vi snakker om læringsdesign
 18. 18. Tidsplan
 19. 19. Læringsutbytter må stå sentralt
 20. 20. Lage aktiviteter som samsvarer med læringsutbyttene
 21. 21. Vurdere studenten i forhold til oppnådde læringsutbytter
 22. 22. Hjemmelekser med påfølgende presentasjon
 23. 23. Underveisvurdering
 24. 24. Studentene presenterer sine ”funn”, dvs det de har jobbet med
 25. 25. Evalueringer/spørreundersøkelser blir en naturlig del av aktivitetene…
 26. 26. … fordi læreren aktivt gjør endringer og vil derforundersøke hvordan dette fungerer</li></li></ul><li>Eksempel på en tidsplan<br />
 27. 27.
 28. 28. Hva vet vi så langt?<br />Studentene vil ha begge deler<br />… både de mange forskjellige aktivitetene på Plab<br />… men også forelesninger<br />Vi bruker miniforelesninger på Plab (max 15 minutter)<br />Studentene liker rommet<br />….. og de liker struktur og stramme opplegg<br />En viktig erfaring er at …<br />... det ikke er bare å ….<br />… designe gode opplegg og tro at ting går av seg selv<br />… designe gode læringsressurser og tro at studentene tar de i bruk av seg selv<br />
 29. 29. Rommet gjør seg ikke selv<br />Vi må lære oss å … <br />… bruke rommet<br />… og metoden, dvs aktivitetsbasert læring<br />Alle involverte må lære dette<br />Læreren må planlegge og gjennomføre på nye og varierte måter<br />Studentene må lære å arbeide på andre måter<br />det fine er jo selvsagt at dette er måten det jobbes på i yrkeslivet<br />
 30. 30. Dette sier studentene - 1<br />Godt rom for læring: På spørsmål om de synes PLAB er et godt rom for læring svarer <br />78% ja, <br />12% er nøytral.<br />10% svarer nei og <br />Trivsel: På spørsmål om de trives på PLAB svarer <br />71% ja<br />18% er nøytral.<br />8% sier at de ikke trives mens <br />Dette er et viktig resultat da trivsel er helt grunnleggende for motivasjon, og uten motivasjon ingen læring.<br />Motivasjon: På spørsmål om de er motivert for å arbeide med læringsaktivitetene på PLAB svarer <br />62% ja, <br />26% er nøytral<br />12% er ikke motivert for denne typen arbeid.<br />Mulighetene på PLAB: På spørsmål om de føler at vi utnytter muligheten som PLAB gir svarer <br />56% ja, <br />32 er nøytral <br />12% sier nei.<br />
 31. 31. Dette sier studentene - 2<br />Tidsplan for økta: Her ble det spurt om de gjerne ville ha en detaljert plan for læringsøkta med tidsangivelse for alt som skulle skje: <br />56% svarer ja<br />32% er nøytral<br />12% sier nei<br />Lærerkontakt: På spørsmål om hvordan de vurderer kontakten med lærer på PLAB svarer <br />71% meget bra eller bra, <br />22% er nøytral til dette spørsmålet, <br />mens 6% sier den er dårlig. <br />Studentpresentasjoner: På spørsmål om studentene synes det er OK å presentere egne grupperarbeider i plenum på PLAB svarer <br />56% ja, <br />26% er nøytral mens <br />18% svarer nei.<br />Effektiv jobbing: På spørsmål om de selv synes de jobber effektivt i gruppene svarer <br />72% ja, <br />11% er nøytral mens <br />17% svarer nei.<br />
 32. 32. Dette sier studentene - 3<br />Mange studenter misliker at det er prat og støy på Plab<br />Det kreves altså disiplin og styring<br />Det oppnår vi med gode aktiviteter og stramme opplegg<br />
 33. 33. Avstemning i faget Informatikk 2<br />
 34. 34.
 35. 35. Lærere og Plab<br />Det er ikke et forelesningsrom<br />Rommet er populært blant lærerne<br />Det meste er sikkert ennå uprøvd i forhold til hva vi kan få til i rommet<br />Rommet innbyr til å prøve ut nye ting<br />Utvikling av læringsaktiviteter for rommet<br />Vinne erfaring<br />Forske på aktivitetene<br />Krevende<br />Krever mye lærerforberedelse<br />… det er ingen lærere som syter, tvert om<br />… det virker som lærerne har en interessant arbeidsdag på Plab<br />Den nye læreren (dvsPlab-læreren) er en coach<br />
 36. 36. Hva har vi?<br />Lærere som har begynt å tenke læringsaktiviteter<br />Plab-møter<br />Plab-wiki: pelab.wikispaces.com<br />Entusiasme<br />
 37. 37. Plab og læringsaktiviteter på nett<br />http://pelab.wikispaces.com/<br />Nye læringsaktiviteter skapes og dokumenteres<br />
 38. 38.
 39. 39. Veien videre<br />Flere Plab-er?<br />Gjør vi de rette tingene på Plab?<br />Kan vi bli enda bedre?<br />De viktige faktorene er:<br />Motiverte studenter<br />Faglig innhold og struktur<br />Gode og engasjerende læringsaktiviteter<br />Vurdering gjennom hele semesteret<br />
 40. 40.
 41. 41. Q: Hva er det jeg prøver å si her?<br />A: En idé genererer mange nye idéer når forholdene ligger til rette,<br />idé<br />f.eks. ved lærersamarbeid, nye konsepter og nye omgivelser. <br />
 42. 42. <ul><li>En liten film fra Plab:
 43. 43. På Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6B_bvhbd17Y
 44. 44. Wiki: http://pelab.wikispaces.com. På denne wiki-en skriver vi ned erfaringene våre.
 45. 45. Blogg: http://opsys2011.blogspot.com/</li></ul>27.09.10<br />29<br />… mer om Plab<br />

×