Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het projectbureau op maat - PMOCongres 2016

439 views

Published on

The Cabinet Office kun je zien als het PMO van de Britse Prime Minister en zijn regering. Eén van de belangrijkste aspecten voor het goed laten functioneren van een projectbureau is
het op maat maken van de methodiek voor de organisatie. Het framework van The Cabinet Office (waar PRINCE2, MSP en P3O onder vallen) biedt hiervoor verschillende handvatten.
Ik ga in deze presentatie dieper in op wat de verschillende methodieken ons brengen om het projectbureau van het Stedelijk Museum Amsterdam goed te laten functioneren. Het projectbureau van het Stedelijk is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering, coördinatie en financiën van alle projecten en afdelingsoverstijgende activiteiten, zoals tentoonstellingen, (collectie)presentaties, publicaties en bruiklenen. Geert geeft in deze sessie speciale aandacht voor het vertalen van de principes naar beleid, de zoektocht naar goede tooling, governance, risicobeheersing en informatiemanagement.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het projectbureau op maat - PMOCongres 2016

 1. 1. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl HET PROJECTBUREAU OP MAAT Geert Wissink, 18 maart 2016, PMO Congres
 2. 2. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl AGENDA • INTRODUCTIE • HET PROJECTBUREAU VAN HET STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM • CASE STUDY: VOORBEELD PROJECT • HET FRAMEWORK VAN THE CABINET OFFICE • ONDERLIGGENDE PRINCIPES • LESSONS LEARNED BIJ HET OP MAAT MAKEN • AFSLUITING
 3. 3. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl INTRODUCTIE
 4. 4. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl INTRODUCTIE • Wie zijn jullie en wat verwachten jullie van sessie?
 5. 5. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl OVER HET STEDELIJK
 6. 6. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl PROJECTBUREAU STEDELIJK MUSEUM
 7. 7. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl PROJECTBUREAU STEDELIJK MUSEUM Organisatie 5 Projectleiders 5 Projectmedewerkers 2 Stagiaires 5 Registrars 1 Manager Op afroep freelance projectleiders / medewerkers / registrars
 8. 8. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl TAKEN PROJECTBUREAU 1. Projectmanagement Leveren projectleiders en assistenten voor succesvolle projecten, ondersteuning afdelingen met projectmatig werken 2. Programmanagement Bewaken relatie tussen projecten en lijnwerkzaamheden (oa capaciteitsmanagement) 3. Portfoliomanagement Bewaken voortgang op strategische projecten en vertalen ambities organisatie naar haalbare activiteiten 4. Informatievoorziening Zorg dragen voor juiste informatie in Stedelijk voor medewerkers en directie
 9. 9. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl PROJECTBUREAU: RESULTATEN 1. Tentoonstellingen (#15 per jaar) – Variërend van 50 K tot 2 M 2. Publicaties (#10 per jaar) 3. Strategische projecten (#15 per jaar) • ICT, Duurzaam, Processen, Collectiebeheer, Visie etc 4. Programma & Portfoliomanagement • Overzicht, samenhang, stuurinformatie, planningen
 10. 10. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl KORTE CASE STUDY Henri Matisse De slak, 1953. Tate, Londen
 11. 11. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl KORTE CASE STUDY: MATTISE
 12. 12. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl Kazuifels voor de La Chapelle du Rosaire in Vence, ca. 1950. Museum of Modern Art, New York
 13. 13. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl FRAMEWORK THE CABINET OFFICE
 14. 14. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl FRAMEWORK TOC: INDELING Principes Thema’s Processen
 15. 15. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl FRAMEWORK THE CABINET OFFICE: PRINCE 2
 16. 16. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl
 17. 17. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl FRAMEWORK THE CABINET OFFICE: MSP
 18. 18. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl
 19. 19. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl FRAMEWORK THE CABINET OFFICE: MOP
 20. 20. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl FRAMEWORK THE CABINET OFFICE: P30
 21. 21. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl FRAMEWORK: SAMENHANG PRINCIPES P30Prince 2 MSP 1. Zakelijke rechtvaardiging 2. Leren van ervaring 3. Rollen en verantwoordelijkheden 4. Management per fase 5. Management by exception 6. Productgerichte aanpak 7. Op maat maken 1. Afgestemd blijven op de bedrijfsstrategie; 2. Leiderschap bij de verandering; 3. Het visualiseren en communiceren van de betere toekomst; 4. Focussen op de baten (‘benefit’) en op de bedreigingen voor die baten; 5. Toevoeging van waarde; 6. Ontwerpen, ontwikkelen en opleveren van een coherente vaardigheid ‘capability’; 7. Leren van de ervaringen.
 22. 22. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl FRAMEWORK: SAMENHANG PRINCIPES P30P30 MOP 1. Govern effictilvey 2. Hold people to account 3. Prioritize investment, align and adjust to business strategy 4. Safeguard value 5. Invest in people and processes 6. Track progress through higlight and exception based reports Senior management commitment Governance alignment Strategy alignment Portfolio office Energized change culture
 23. 23. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl FRAMEWORK: SAMENVATTING PRINCIPES • Leren van ervaring (Prince2, MSP) • Leiderschap / senior commitment (MSP, MoP) • Focussen op baten / zakelijke rechtvaardiging (Prince2, MSP, P3O) • Governance alignment (P3O, MoP) • Aanhaken bij bedrijfsstrategie (MSP, MoP) • Visualiseren voortgang, doel, betere toekomst (Prince2, MSP, MoP) • Investeren in mensen en processen, energieke cultuur (P3O, MoP)
 24. 24. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl Sturen in projecten op vier onderdelen: kwaliteit, scope, kosten (waaronder inzet van person eel), en planning. Alle invalshoeken werken in samenhang. Er kunnen maar 2 hoeken vastgezet worden. Voorbeeld (oranje lijn): Stel doorlooptijd wordt korter en je houdt vast aan dezelfde kwaliteit en output, dan nemen kosten toe. Voorbeeld (gele lijn): Je wilt meer opleveren voor het- zelfde budget en in dezelfde tijd, dan gaat de k waliteit omlaag. PRINCIPES: STUREN IN PROJECTEN
 25. 25. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl Werkpakket Educatie Werkpakket Bruiklenen Werkpakket Pers Werkpakket Tentoonstellingsbouw Werkpakket Restauratie Werkpakket Marketing Directeur Manager PMB Manager Conservatoren Werkpakket Publicatie Projectleider Manager Collecties Curator Werkpakket Zaalteksten Werkpakket Development STUURGROEP PROJECTGROEP Zakelijk directeur Werkpakket Public Program OP MAAT MAKEN: ORGANISATIE
 26. 26. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl Presentatie Kickoff Startdocument Projectplan Evaluatie VerantwoordingWerkpakketplan 1 Werkpakketplan 2 Werkpakketplan 3 STURING DOORLOPEND Maandelijkse rapportage op voortgang, issues, besluiten (wijzigingen), risico’s, financiën tijdens alle fases INITIATIE VOORBEREIDING PRODUCTIE REALISATIE AFSLUITINGIDEE Opdracht OP MAAT: DOCUMENTATIE
 27. 27. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl Kickoff met alle geintere sseerden (via afdelings hoofden) Maandelijkse projectgroep vergaderinge n Twee-wekelij kse projectgroep vergaderinge n Wekelijkse projectgroep meetings Evaluatie met projectgr oep DOORLOPEND 2-wekelijks directieoverleg 2-wekelijks tentoonstellings overleg (manager PMB + CUR + COL) 3-wekelijks curatoren overleg 3-wekelijks hoofdenoverleg collecties INITIATIE VOORBEREIDING PRODUCTIE REALISATIE AFSLUITINGIDEE Wekelijks MT OP MAAT MAKEN: BIJEENKOMSTEN
 28. 28. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl EVALUEREN BELEID VOORBEREIDEN MONITOREN 4 jaar STUREN IN PROJECTEN BELEIDSCYCLUS 1 jaar OP MAAT MAKEN: VOLG BELEIDSCYCLUS
 29. 29. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl OP MAAT MAKEN: TOOLING
 30. 30. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl OP MAAT MAKEN: VISUALISATIE PLANNING • Visual projectmanagement
 31. 31. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl OP MAAT MAKEN: VISUALISATIE PORTFOLIO
 32. 32. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl
 33. 33. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl UITDAGINGEN: MATRIX Matrix terugkerend issue Voordelen • Specialisatie in units • Snel op te schalen (met externe specialisten) • Multi-disciplinaire aanpak Nadelen • Conflicterende belangen (projectleider vs lijnmanager, lijn vs project) • Zwaardere belasting • medewerkers • Meer overleg nodig
 34. 34. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl UITDAGINGEN: DATA-ANALYSE, KPI’S
 35. 35. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl UITDAGINGEN: AGILE VS PRINCE2 VS LIJN Source: http://prederi.com/2015/07/is- your-organisaiton-ready-for- agile/
 36. 36. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl
 37. 37. 18-3-2016 Twitter @WINPMO #pmocongres #rankingthepmo www.werkenbijwin.nl EINDE

×