ТАНИЛЦУУЛГАЗАСГИЙНГАЗРЫНХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧАГЕНТЛАГУЛСЫНБҮРТГЭЛИЙНЕРӨНХИЙГАЗАР
СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТҮЙЛДЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ,ДАВХАРДЛЫГ ШАЛГАХ, СОНГОГЧШИЛЖИХ ТУХАЙ ЖУРАМ
ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГАМонгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Сонгуулийн тухайхуулийн 20 дугаар зүйлийн 18 дахь хэсэгт заасны дагууУлсын б...
Журмын 1.1
СонгогчдыннэрийнжагсаалтХаягийн бүртгэлийн дагуу дараалуулан бичнэ.Эцэг /эх/-ийннэр, өөрийн нэрНас хүйсРегистрийндугаарОрш...
СОНГОГЧДЫННЭРИЙНЖАГСААЛТАДОРУУЛСАНӨӨРЧЛӨЛТИЙНҮНЭ ЗӨВИЙГХАРИУЦНА.УЛСЫНБҮРТГЭЛИЙНХОЛБОГДОХБАЙГУУЛЛАГА,САЛБАР НЭГЖИРГЭНИЙБҮРТ...
Аймаг, нийслэл, дүүрэг дэх салбар нэгж ньхүлээн авсан сонгогчдын нэрийнжагсаалтыг дараах байдлаар нягтланшалгана.Журмын 2....
Аймаг, нийслэл, дүүрэг дэх улсынбүртгэлийн салбар нэгж нь сонгогчдынжагсаалтыг нягтлан шалгасны дараа түүнийдүнг үндэслэн ...
УБЕГЖурмын 3.2
Аймаг, нийслэлийнсонгуулийн хороондхүргүүлнэ/ ... санал авах өдрөөс25-аас доошгүйхоногийн өмнө.../СЕХЖурмын 4.1.Улсын бүрт...
Акт үйлдэн4.2. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цаасанболон цахим хувийг хүлээлцэж буй этгээд ньхүлээлцсэн тухай акт үйлдэж, г...
ҮндсэнСанал авахөдрөөс25-аасдоошгүйхоногийнөмнөнэмэлтҮндсэнжагсаалтгарснаасхойшсонгогчийнгомдлындагуузасагдсанҮндсэнжагсаа...
СНЖ-ЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ Түр Хасав УДШ, эрх зүйн чадамжгүй ШШГЕГ, хорих ял эдлэж байгаа ХХЕГ, 60 аас дээш хоногоор гадаад ул...
ИРГЭНИЙБҮРТГЭЛИЙНИТГЭМЖЛЭГДСЭНАЖИЛТАН17.2.3 17.2.422.1-тзаасныдагуугаргасансонгогчийн гомдол22.4-тзаасныдагуугаргасансонго...
СУМХОРООНЫУЛСЫНБҮРТГЭГЧАЙМАГ,НИЙСЛЭЛ,ДҮҮРГИЙНГАЗАРХЭЛТСЭЭСИРҮҮЛСЭНЛАВЛАГААИРГЭНИЙБҮРТГЭЛИЙНИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖИЛТАНЖурмын 4.4...
СУМХОРООНЫУЛСЫНБҮРТГЭГЧИРГЭНИЙБҮРТГЭЛИЙНИТГЭМЖЛЭГДСЭНАЖИЛТАНДНЭН ДАРУЙАЙМАГ, НИЙСЛЭЛ,ДҮҮРЭГ ДЭХУЛСЫНБҮРТГЭЛИЙНСАЛБАР НЭГЖИ...
сонгогчХэсгийнхорооСонгогч шилжих хүсэлтээ өөрийн байнгаоршин суугаа газрынхаа харьяа хэсгийнхороонд бичгээр гаргана.Журмы...
5.2. Хэсгийн хороо сонгогчийн шилжих хүсэлт/журмын 3 дугаар хавсралт/ болон иргэний үнэмлэхийгүндэслэн тухайн сонгогчид со...
СОНГОГЧИЙН ШИЛЖҮҮЛГИЙН ХУУДАСДугаар .......................................... -ний .........................................
“Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах,давхардлыг шалгах, сонгогч шилжих тухайжурам”-ын 3 дугаар хавсралтСОНГОГЧ ...
ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙНИТГЭМЖЛЭГДСЭНАЖИЛТАНСонгогчийн хувийн мэдээллийг цахимсангаас шалгах6.1.1. сонгогчийн биеийн давхцахгүйө...
сонгогчИТГЭМЖЛЭГДСЭНАЖИЛТАНСонгуулийн хэсгийндугаар хэвлэгдэнэ.Журмын 6.2БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАСЭцэг /эх/-ийн нэр:.................
Аймаг,нийслэлийнсонгуулийнхорооХэсгийнхорооТүүнийгишүүд1.4. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 20.9-дзаа...
АНХААРАХ АСУУДАЛ Сонгуулийн санал авах өдөр хэсгийн хорооныдарга програмын нээх, хаах кодыг иргэнийбүртгэлийн итгэмжлэгдс...
АНХААРАЛ ТАВЬСАНДБАЯРЛАЛАА
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ubeg snj-juram

783 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
783
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
162
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ubeg snj-juram

 1. 1. ТАНИЛЦУУЛГАЗАСГИЙНГАЗРЫНХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧАГЕНТЛАГУЛСЫНБҮРТГЭЛИЙНЕРӨНХИЙГАЗАР
 2. 2. СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТҮЙЛДЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ,ДАВХАРДЛЫГ ШАЛГАХ, СОНГОГЧШИЛЖИХ ТУХАЙ ЖУРАМ
 3. 3. ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГАМонгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Сонгуулийн тухайхуулийн 20 дугаар зүйлийн 18 дахь хэсэгт заасны дагууУлсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2013 оны 3дугаар сарын 26-ны өдрийн 354 дугаар тушаалаар“Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах,давхардлыг шалгах, сонгогч шилжих тухай журам”-ыгбаталсан.Уг журам нь 7 хэсэг, 42 заалт, 5 хавсралтмаягттай.
 4. 4. Журмын 1.1
 5. 5. СонгогчдыннэрийнжагсаалтХаягийн бүртгэлийн дагуу дараалуулан бичнэ.Эцэг /эх/-ийннэр, өөрийн нэрНас хүйсРегистрийндугаарОршин суугаагазрын хаягЖурмын 1.3
 6. 6. СОНГОГЧДЫННЭРИЙНЖАГСААЛТАДОРУУЛСАНӨӨРЧЛӨЛТИЙНҮНЭ ЗӨВИЙГХАРИУЦНА.УЛСЫНБҮРТГЭЛИЙНХОЛБОГДОХБАЙГУУЛЛАГА,САЛБАР НЭГЖИРГЭНИЙБҮРТГЭЛИЙНИТГЭМЖЛЭГДСЭНАЖИЛТАНЖурмын 1.8
 7. 7. Аймаг, нийслэл, дүүрэг дэх салбар нэгж ньхүлээн авсан сонгогчдын нэрийнжагсаалтыг дараах байдлаар нягтланшалгана.Журмын 2.1.1-2.1.3
 8. 8. Аймаг, нийслэл, дүүрэг дэх улсынбүртгэлийн салбар нэгж нь сонгогчдынжагсаалтыг нягтлан шалгасны дараа түүнийдүнг үндэслэн сонгогчдын нэрийнжагсаалтад дараах өөрчлөлторуулна.Журмын 2.2
 9. 9. УБЕГЖурмын 3.2
 10. 10. Аймаг, нийслэлийнсонгуулийн хороондхүргүүлнэ/ ... санал авах өдрөөс25-аас доошгүйхоногийн өмнө.../СЕХЖурмын 4.1.Улсын бүртгэлийн асуудалэрхэлсэн төрийн захиргааныбайгууллага нь энэ журмын3.2-т заасан сонгуулийннасны иргэдийн мэдээлэлтэйхолбогдсон өөрчлөлтийгтусгасан сонгогчдын нэрийнжагсаалтыг хуульд заасанхугацаанд аймаг, нийслэл дэхсалбар нэгжээр дамжууланаймаг, нийслэлийнсонгуулийн хороондхүргүүлнэ.УБЕГЖурмын 4.1
 11. 11. Акт үйлдэн4.2. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цаасанболон цахим хувийг хүлээлцэж буй этгээд ньхүлээлцсэн тухай акт үйлдэж, гарын үсэгзурна.
 12. 12. ҮндсэнСанал авахөдрөөс25-аасдоошгүйхоногийнөмнөнэмэлтҮндсэнжагсаалтгарснаасхойшсонгогчийнгомдлындагуузасагдсанҮндсэнжагсаалтгарснаасхойширгэнийбүртгэлтэйхолбоотойөөрчлөлт
 13. 13. СНЖ-ЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ Түр Хасав УДШ, эрх зүйн чадамжгүй ШШГЕГ, хорих ял эдлэж байгаа ХХЕГ, 60 аас дээш хоногоор гадаад улсад зорчсон БХЯ, тухайн хэсэгт санал өгөхүй Сонгогч шилжин явсан Нас барсан тухай бүртгэлд бүртгэгдсэн Харъяатаас гарсан тухай бүртгэлд бүртгэгдсэн Иргэний бүртгэлийн мэдээллийн санг үндэслэн Эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолтыг үндэслэн хэсгийнхорооны хүсэлтээр Нэмэхээр Сонгогчын гомдлын дагуу Сонгогч шилжин ирсэн Эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолтыг үндэслэн хэсгийнхорооны хүсэлтээр Иргэний бүртгэлийн мэдээллийн санг үндэслэн
 14. 14. ИРГЭНИЙБҮРТГЭЛИЙНИТГЭМЖЛЭГДСЭНАЖИЛТАН17.2.3 17.2.422.1-тзаасныдагуугаргасансонгогчийн гомдол22.4-тзаасныдагуугаргасансонгогчийнхүсэлт,үндэснийгадаадпаспорт,холбогдохнотлохбаримтСУМХОРООНЫУЛСЫНБҮРТГЭГЧХэсгийнхорооЖурмын 4.3
 15. 15. СУМХОРООНЫУЛСЫНБҮРТГЭГЧАЙМАГ,НИЙСЛЭЛ,ДҮҮРГИЙНГАЗАРХЭЛТСЭЭСИРҮҮЛСЭНЛАВЛАГААИРГЭНИЙБҮРТГЭЛИЙНИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖИЛТАНЖурмын 4.4“Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах,давхардлыг шалгах, сонгогч шилжих тухайжурам”-ын 2 дугаар хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙНГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧАГЕНТЛАГУЛСЫН БҮРТГЭЛИЙНЕРӨНХИЙ ГАЗАРСОНГОГЧДЫН НЭРИЙНЖАГСААЛТАДӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙЛАВЛАГАА
 16. 16. СУМХОРООНЫУЛСЫНБҮРТГЭГЧИРГЭНИЙБҮРТГЭЛИЙНИТГЭМЖЛЭГДСЭНАЖИЛТАНДНЭН ДАРУЙАЙМАГ, НИЙСЛЭЛ,ДҮҮРЭГ ДЭХУЛСЫНБҮРТГЭЛИЙНСАЛБАР НЭГЖИргэнийбүртгэлтэйхолбогдсонөөрчлөлтЖурмын 4.6
 17. 17. сонгогчХэсгийнхорооСонгогч шилжих хүсэлтээ өөрийн байнгаоршин суугаа газрынхаа харьяа хэсгийнхороонд бичгээр гаргана.Журмын 5.123.6.Иргэдийн засагзахиргааны нэг нэгжээс нөгөөнэгжид шилжин суурьшиххөдөлгөөнийг сонгуультовлон зарласан өдрөөсэхлэн санал хураалт дуусталулсын хэмжээгээр түрзогсооно.
 18. 18. 5.2. Хэсгийн хороо сонгогчийн шилжих хүсэлт/журмын 3 дугаар хавсралт/ болон иргэний үнэмлэхийгүндэслэн тухайн сонгогчид сонгогчийн шилжүүлгийн хуудас/журмын 4 дүгээр хавсралт/ олгож сонгогч шилжин явсантухай тэмдэглэлд шилжсэн тухай бичиж, баталгаажууланиргэний бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтанднэн даруй өгөх бөгөөд сонгогчдын нэрийн жагсаалтынбүртгэлийн дэвтэрт сонгогч шилжсэн тухай бүртгэж тухайнсонгогчоор гарын үсэг зуруулна.5.3. Иргэний бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэнажилтан нь сонгогчийн шилжүүлгийн хуудсыгбаталгаажуулан иргэнд, сонгогч шилжин явсан тухайтэмдэглэлийг баталгаажуулан өөртөө авч үлдэнэ.
 19. 19. СОНГОГЧИЙН ШИЛЖҮҮЛГИЙН ХУУДАСДугаар .......................................... -ний ........................................ нь Монгол Улсын Их Хурлын 2012 онысонгуулийн ..... дугаар тойргийн ..... дугаар хэсгээс ................................................. шалтгааны улмаасшилжих болсон тул шилжүүлгийн хуудас олгов.Сонгогчийн:• Иргэний үнэмлэхний дугаар ……….........…...• Регистрийн дугаар ……………….........……….• Оршин суугаа газрын хаяг ............................. …......................................................................Сонгуулийн ....... дугаархэсгийн хорооны дарга/нарийн бичгийн дарга/Тэмдэг..................……....................................../Гарын үсэг/ /Гарын үсгийн тайлал/Иргэний бүртгэлийн байгууллагынитгэмжлэгдсэн ажилтан..................……....................................../Гарын үсэг/ /Гарын үсгийн тайлал/2012 он ... сар ... өдөрСонгогч шилжсэн тухай тэмдэглэлМонгол Улсын Их Хурлын 2012 оны сонгуулийн ...... дугаар тойргийн ..... дугаар хэсгийнсонгогчдын нэрийн жагсаалтаас хасав.Иргэний бүртгэлийн байгууллагынитгэмжлэгдсэн ажилтан ..................……....................................../Гарын үсэг/ /Гарын үсгийн тайлал/Тэмдэг .......................................2012 он ... сар ... өдөрСонгогч шилжин ирсэн тухай тэмдэглэлМонгол Улсын Их Хурлын 2012 оны сонгуулийн ...... дугаар тойргийн ….. дугаар хэсгийнсонгогчдын нэрийн жагсаалтад нэмж бүртгэв.Иргэний бүртгэлийн байгууллагынитгэмжлэгдсэн ажилтан..................……....................................../Гарын үсэг/ /Гарын үсгийн тайлал/Тэмдэг .......................................2012 он ... сар ... өдөрСОНГОГЧ ШИЛЖИН ИРСЭН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛУлсын Их Хурлын 2012 оны сонгуулийн ..... дугаар тойргийн .... дугаар хэсгийн хорооны сонгогчдын нэрийн жагсаалтын .....дугаарт бүртгэгдсэн ..........................-ын .............................../РД: /-ыг иргэнийүнэмлэх, ... дугаартай сонгогчийн шилжүүлгийн хуудсыг үндэслэн Улсын Их Хурлын 2012 оны сонгуулийн .... дугаар тойргийн ... дугаар хэсгийнхорооны сонгогчдын нэрийн жагсаалтын ...... дугаарт бүртгэв.Хэсгийн хорооны дарга ..................................................../ /Тэмдэг Нарийн бичгийн дарга ....................................................../ /Иргэний бүртгэлийн итгэмжлэгдсэнажилтан....................................................../ /2012 он ... сар ...өдөр/Улсын бүртгэлийн холбогдох байгууллагын хувь/
 20. 20. “Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах,давхардлыг шалгах, сонгогч шилжих тухайжурам”-ын 3 дугаар хавсралтСОНГОГЧ ШИЛЖИХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ2013 он .... сар ... Өдөр............................. аймаг, хот .................................. сум, д үүргийн ..................... дугаар баг,хорооны .............. байр, гудамжны ..................... тоотод оршин суугч .................................... -ны......................................... /РД: / миний бие.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. шалтгаанаар............................ аймаг, хот ...................................... сум, д үүрэг рүү явах болсон тул Монгол УлсынЕрөнхийлөгчийн сонгуулийн ...... дугаар хэсгийн хорооны сонгогчийн нэрийн жагсаалтаас хасч,шилжүүлэг олгож өгнө үү.Өргөдөл гаргасан : /................................/
 21. 21. ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙНИТГЭМЖЛЭГДСЭНАЖИЛТАНСонгогчийн хувийн мэдээллийг цахимсангаас шалгах6.1.1. сонгогчийн биеийн давхцахгүйөгөгдөл /гарын хурууны хээ/-ийгуншуулан таниулж, сонгогчийггэрчлэх иргэний үнэмлэх дэхрегистрийн дугаар, оршин суух хаяг,гэрэл зураг зэрэг мэдээллийг нягтланшалгах;6.1.2. хэрвээ тухайн сонгогчийнхурууны хээний мэдээлэл цахимсанд байхгүй буюу уншигдахгүй болсонгогчийг гэрчлэх иргэний үнэмлэхдэх регистрийн дугаар, оршин сууххаяг, гэрэл зураг зэрэг мэдээллийгнягтлан шалгах;Журмын 6.1
 22. 22. сонгогчИТГЭМЖЛЭГДСЭНАЖИЛТАНСонгуулийн хэсгийндугаар хэвлэгдэнэ.Журмын 6.2БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАСЭцэг /эх/-ийн нэр:..............................Нэр:..............................РД:..............................Сонгогчдын нэрийн жагсаалтадбүртгэгдсэн дугаар:............................................... аймаг/нийслэл/ ...............сум/дүүрэг/-ын Монгол УлсынЕрөнхийлөгчийн сонгуулийн хэсгийнхорооны дугаар:.................................
 23. 23. Аймаг,нийслэлийнсонгуулийнхорооХэсгийнхорооТүүнийгишүүд1.4. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 20.9-дзаасны дагуу улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааныбайгууллагаас сонгуулийн хэсэг тус бүрээр гаргасан сонгогчдын нэрийнжагсаалтыг хүлээн авсан аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороо, хэсгийнхороо, түүний гишүүд өөрчлөх, нэмэх, шинээр үйлдэхийг хориглоно.
 24. 24. АНХААРАХ АСУУДАЛ Сонгуулийн санал авах өдөр хэсгийн хорооныдарга програмын нээх, хаах кодыг иргэнийбүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтанд өгөлгүйөөрийн биеээр кодыг оруулах Мэдээлэл технологийн даамал нь иргэнийбүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтныкомпьютер техник, тоног төхөөрөмжийн хэвийннайдвартай ажиллагааг хангаж ажиллахталаар чиглэл өгөх
 25. 25. АНХААРАЛ ТАВЬСАНДБАЯРЛАЛАА

×