Togt 138-mayagt, zagvaruud

5,611 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,217
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Togt 138-mayagt, zagvaruud

 1. 1. МОНГОЛ УЛС СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ2012 оны 09 дүгээр Дугаар 138 Улаанбаатарсарын 28-ны өдөр хот Маягт, загвар батлах тухай Монгол Улсын Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаарзүйлийн 7.1.7 дахь заалт, 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсэг, Аймаг, сум,дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 27 дугаарзүйлийн 27.2 дахь хэсэг, 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэг, 34 дүгээр зүйлийн34.11 дэх хэсэг, 49 дүгээр зүйлийн 49.3.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн МонголУлсын Сонгуулийн ерөнхий хорооноос ТОГТООХ нь: 1. Аймаг, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд бие дааннэрээ дэвшүүлэгчийн дэмжигч-сонгогчдын гарын үсэг зуруулах маягт, нэрдэвшигчийн зөвшөөрөл, өр төлбөргүй болох тухай нэр дэвшигчийн мэдүүлэг, биедаан нэрээ дэвшүүлснээ илэрхийлсэн мэдэгдэл, нэр дэвшигчийн намтар,ажиглагч, гадаадын ажиглагчийн анкетын маягт, сонгуулийн сурталчилгаандашиглах тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн таних тэмдгийн загварыг тус тусхавсралтаар баталсугай. 2. Дээрх маягт, загварыг хэвлүүлж хүргүүлэх ажлыг цаг хугацаанд нь зохионбайгуулж ажиллахыг аймаг, дүүргийн сонгуулийн хорооны дарга нартдаалгасугай. 3. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Сонгуулийн ерөнхий хорооны2008 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн “Маягт, загвар батлах тухай” 63 дугаартогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай. ДАРГА Н.ЛУВСАНЖАВ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Ч.СОДНОМЦЭРЭН
 2. 2. Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2012 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 138 дугаар тогтоолын хавсралт 1 дүгээр маягт ................................................ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2012 ОНЫ СОНГУУЛЬД БИЕ ДААН НЭРЭЭ ДЭВШҮҮЛЭГЧ ....................................................... –ИЙН ................................................-ИЙН ДЭМЖИГЧ-СОНГОГЧИЙН БҮРТГЭЛ Дэмжигчийн эцэг /эх/-ийн Огноо№ Регистрийн дугаар Оршин суугаа газрын хаяг Гарын үсэг болон өөрийн нэрА 1 2 3 4 5 Бие даан нэрээ дэвшүүлэгчийн гарын үсэг /......................./
 3. 3. 2 дугаар маягт ................................................ АЙМГИЙН ............................................. СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2012 ОНЫ СОНГУУЛЬД БИЕ ДААН НЭРЭЭ ДЭВШҮҮЛЭГЧ ............................................. –ИЙН .............................................-ИЙН ДЭМЖИГЧ-СОНГОГЧИЙН БҮРТГЭЛ Дэмжигчийн эцэг /эх/-ийн Огноо№ Регистрийн дугаар Оршин суугаа газрын хаяг Гарын үсэг болон өөрийн нэрА 1 2 3 4 5 Бие даан нэрээ дэвшүүлэгчийн гарын үсэг /......................./
 4. 4. 3 дугаар маягт .......................................... ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2012 ОНЫ СОНГУУЛЬД БИЕ ДААН НЭРЭЭ ДЭВШҮҮЛЭГЧ ....................................................... –ИЙН ................................................-ИЙН ДЭМЖИГЧ-СОНГОГЧИЙН БҮРТГЭЛ Дэмжигчийн эцэг /эх/-ийн Огноо№ Регистрийн дугаар Оршин суугаа газрын хаяг Гарын үсэг болон өөрийн нэрА 1 2 3 4 5 Бие даан нэрээ дэвшүүлэгчийн гарын үсэг /......................./
 5. 5. 4 дүгээр маягт НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (эцэг, /эх/-ийн нэр) - ийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (өөрийннэр) миний биеийг Аймаг, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 онысонгуульд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нам, эвслээс нэр дэвшүүлэхийг зөвшөөрч байна. Миний бие Аймаг, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 онысонгуульд оролцохдоо Монгол Улсын Үндсэн хууль, Аймаг, сум, дүүргийн Иргэдийнтөлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хууль, Сонгуулийн төв байгууллагын тухайхууль, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон бусад хуультогтоомжийг чанд мөрдөн ажиллахаа илэрхийлье. Нэр дэвшигч: /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / (гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал) 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны өдөр
 6. 6. 5 дугаар маягт ............................................................ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ .......................................................-ИЙН ......................................-ИЙН ӨР ТӨЛБӨРИЙН ТАЛААРХ МЭДҮҮЛЭГ Регистрийн дугаар: ...................................... 1. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд оршин суусан хаяг1.1............................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.2............................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.3............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2. Оршин суух нутаг дэвсгэрийн харъяаллын шүүхээр өр, төлбөрийн асуудалшийдвэрлэгдсэн байдал (10 жилийн байдлаар).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд байгуулсан ганц гишүүнтэй ХЭАА, ББХК, ХХК,тэдгээрийн байршил.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4. Ганц гишүүнтэй дээрх хуулийн этгээдийн өр, төлбөрийн асуудал нутаг дэвсгэрийнхаръяаллын шүүхээр шийдвэрлэгдсэн байдал (10 жилийн байдлаар).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5. Зээл, барьцаа, батлан даалтын өр болон хугацаа хэтэрсэн албан татварын өр,төлбөрийн асуудал шүүхээр шийдвэрлэгдсэн байдал (10 жилийн байдлаар)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Мэдүүлгээ үнэн зөв гаргасан: .............................................. аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хуралд нэр дэвшигч .........................................../............................................./ /Гарын үсэг/ 2012 оны ....-р сарын ....-ны өдөр
 7. 7. 6 дугаар маягт ........................................ АЙМГИЙН ...................................... СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ .......................................................-ИЙН ......................................-ИЙН ӨР ТӨЛБӨРИЙН ТАЛААРХ МЭДҮҮЛЭГ Регистрийн дугаар: ...................................... 1. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд оршин суусан хаяг1.1............................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.2............................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.3............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2. Оршин суух нутаг дэвсгэрийн харъяаллын шүүхээр өр, төлбөрийн асуудалшийдвэрлэгдсэн байдал (10 жилийн байдлаар).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд байгуулсан ганц гишүүнтэй ХЭАА, ББХК, ХХК,тэдгээрийн байршил.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4. Ганц гишүүнтэй дээрх хуулийн этгээдийн өр, төлбөрийн асуудал нутаг дэвсгэрийнхаръяаллын шүүхээр шийдвэрлэгдсэн байдал (10 жилийн байдлаар).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5. Зээл, барьцаа, батлан даалтын өр болон хугацаа хэтэрсэн албан татварын өр,төлбөрийн асуудал шүүхээр шийдвэрлэгдсэн байдал (10 жилийн байдлаар)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Мэдүүлгээ үнэн зөв гаргасан: .............................................. аймгийн .....................................сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хуралд нэр дэвшигч .........................................../............................................./ /Гарын үсэг/ 2012 оны ....-р сарын ....-ны өдөр
 8. 8. 7 дугаар маягт ............................. ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ .......................................................-ИЙН ......................................-ИЙН ӨР ТӨЛБӨРИЙН ТАЛААРХ МЭДҮҮЛЭГ Регистрийн дугаар: ...................................... 1. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд оршин суусан хаяг1.1............................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.2............................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.3............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2. Оршин суух нутаг дэвсгэрийн харъяаллын шүүхээр өр, төлбөрийн асуудалшийдвэрлэгдсэн байдал (10 жилийн байдлаар).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд байгуулсан ганц гишүүнтэй ХЭАА, ББХК, ХХК,тэдгээрийн байршил.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4. Ганц гишүүнтэй дээрх хуулийн этгээдийн өр, төлбөрийн асуудал нутаг дэвсгэрийнхаръяаллын шүүхээр шийдвэрлэгдсэн байдал (10 жилийн байдлаар).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5. Зээл, барьцаа, батлан даалтын өр болон хугацаа хэтэрсэн албан татварын өр,төлбөрийн асуудал шүүхээр шийдвэрлэгдсэн байдал (10 жилийн байдлаар)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Мэдүүлгээ үнэн зөв гаргасан: ......................................дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хуралд нэр дэвшигч .........................................../............................................./ /Гарын үсэг/ 2012 оны ....-р сарын ....-ны өдөр
 9. 9. 8 дугаар маягт АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД БИЕ ДААН НЭРЭЭ ДЭВШҮҮЛСНЭЭ ИЛЭРХИЙЛСЭН МЭДЭГДЭЛ ..................................... аймаг, хот .................................... сум, дүүрэг Аймаг, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 6дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ........................................... (эцэг, /эх/-ийн нэр) -ийн ............................................................ (өөрийн нэр) миний бие ..........................................аймгийн ........................ (сонгогчийн тоо) сонгогчийн дэмжлэг авсан тул өөрийн нэрийг..................................... аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд бие даан нэрээдэвшүүлснээ илэрхийлж байна. Нэр дэвшигчийн нэр: /.............................................../ (гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал) 2012 оны .... дугаар сарын ....-ны өдөр
 10. 10. 9 дүгээр маягт СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД БИЕ ДААН НЭРЭЭ ДЭВШҮҮЛСНЭЭ ИЛЭРХИЙЛСЭН МЭДЭГДЭЛ ..................................... аймаг, хот .................................... сум, дүүрэг Аймаг, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухайхуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ...........................................(эцэг, /эх/-ийн нэр) -ийн ............................................................ (өөрийн нэр) миний бие................................................. аймгийн ................................................. сум/-ын................................ (сонгогчийн тоо) сонгогчийн дэмжлэг авсан тул өөрийн нэрийг............................... аймгийн ................................. сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийнХурлын сонгуульд бие даан нэрээ дэвшүүлснээ илэрхийлж байна. Нэр дэвшигчийн нэр: /.............................................../ (гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал) 2012 оны .... дугаар сарын ....-ны өдөр
 11. 11. 10 дугаар маягт ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД БИЕ ДААН НЭРЭЭ ДЭВШҮҮЛСНЭЭ ИЛЭРХИЙЛСЭН МЭДЭГДЭЛ ..................................... аймаг, хот .................................... сум, дүүрэг Аймаг, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухайхуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ...........................................(эцэг, /эх/-ийн нэр) -ийн ............................................................ (өөрийн нэр) миний бие..................................................... дүүргийн ....................................... (сонгогчийн тоо)сонгогчийн дэмжлэг авсан тул өөрийн нэрийг ....................................... дүүргийнИргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд бие даан нэрээ дэвшүүлснээ илэрхийлжбайна. Нэр дэвшигчийн нэр: /.............................................../ (гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал) 2012 оны .... дугаар сарын ....-ны өдөр
 12. 12. 11 дүгээр маягт АЙМАГ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧИЙН НАМТАР ................................... аймаг, хот .................................. сум, дүүрэг 1. Нэр дэвшигчийн талаарх мэдээлэл1.1. Ургийн овог эцэг /эх/-ийн нэр нэр1.2. Нас хүйс 1.3. Төрсөн он сар өдөр1.4. Төрсөн аймаг, хот сум, дүүрэг1.5. Үндэс, угсаа 1.6. Нийгмийн гарал1.7. Гэр бүлийн байдал (зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүсүүсийг бичнэ): Таны юу Гэр бүлийн гишүүдийн эцэг /эх/-ийн нь Төрсөн Төрсөн аймаг, хот,№ Одоо эрхэлж буй ажил болох болон өөрийн нэр он сум, дүүрэг 1 2 3 4 5 6 2. Боловсролын талаарх мэдээлэл2.1. Боловсрол /ерөнхий, тусгай дунд, дээд боловсрол, эрдмийн зэрэг, цол/ Элссэн Төгссөн Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжил, Эрдмийн зэрэг,№ Сургуулийн нэр огноо огноо гэрчилгээ, дипломын дугаар цол 1 2 3 4
 13. 13. 3. Ажил, албан тушаалын байдал3.1. Ажил, албан тушаал Ажилд орсон, албан Ажлаас гарсан, албан Ажилласан байгууллага,№ Ажил, албан тушаалын нэр тушаалд томилогдсон тушаалаас чөлөөлөгдсөн газар, түүний хэлтэс, алба огноо огноо 1 2 3 4 5 6 7 8 4. Улсын Их Хурлын гишүүнд болон аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд сонгогдож байсан эсэх4.1. Сонгогдож ажилласан албан тушаал Албан тушаалын бүрэн Сонгогдож ажилласан Албан тушаалд№ Албан тушаалын нэр эрх дуусгавар болсон байгууллагын нэр сонгогдсон огноо огноо 1 Улсын Их Хурал Аймаг, нийслэл, сум, 2 дүүргийн ИТХурал 5. Улс төрийн намын харъяалал5.1. Улс төрийн намын харъяалал№ Намын харъяалал Намд элссэн огноо Намаас гарсан огноо Намын сонгуульт ажлын нэр 1 2 36. Гавъяа шагналтай эсэх ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7. Ял, шийтгэл хүлээж байсан эсэх ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 14. 14. 8. Төрийн жинхэнэ албан хаагч бол уул албанаас чөлөөлөгдсөн тухай холбогдохбайгууллагын шийдвэрийн огноо, дугаар ........................................................................................................................................................................................................................./холбогдох шийдвэрийг заавал хавсаргана./9. Оршин суугаа газрын тодорхой хаяг, шуудангийн хаяг, харилцах утасны дугаар:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10. Энэхүү намтарт иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг хавсаргана.Намтраа үнэн зөв үйлдсэн нэр дэвшигч: / / (гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал) 20...... оны .... дугаар сарын ....-ны өдөр
 15. 15. 12 дугаар маягт АЖИГЛАГЧИЙН ТОВЧ АНКЕТ ...................................... аймаг, хот ..................................... сум, дүүрэг 20 .... оны ..... дугаар сарын .....-ны өдөр 1 Эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр 2 Нас, хүйс 3 Регистрийн дугаар 4 Боловсрол, мэргэжил 5 Ажил, албан тушаал /одоогийн/ 6 Намын харъяалал 7 Ажиглагчаар томилсон этгээдийн нэр 8 Харилцах хаяг, утасны дугаар 9 Хэсгийн хороонд бүртгүүлсэн огноо10 Ажиглагчийн үнэмлэхийн дугаар АНКЕТ БИЧСЭН: /...................................../
 16. 16. 13 дугаар маягт ГАДААДЫН АЖИГЛАГЧИЙН ТОВЧ АНКЕТ 4х6 зураг20.... оны ..... дугаар сарын ......-ны өдөр ...................................... аймаг, хот ..................................... сум, дүүрэг 1 Овог 2 Нэр 3 Нас, хүйс 4 Мэргэжил 5 Ажил, албан тушаал /одоогийн/ 6 Иргэний харъяалал 7 Төлөөлж буй байгууллага, улс 8 Урьсан байгууллага 9 Харилцах хаяг, харилцах утас Ажиглагчийн орчуулагч, туслах хүний 10 нэр, хаяг, утасны дугаар АНКЕТ БИЧСЭН: /...................................../
 17. 17. 1 дүгээр загвар СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААНД АШИГЛАХ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАНИХ ТЭМДГИЙН ЗАГВАР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА 2012 Нам, эвслийн нэр ............................................................... Тээврийн хэрэгслийн төрөл ............................................ Марк .................................................................................... Улсын дугаар ....................................................................... ............................ АЙМГИЙН /........................... СУМЫН/ /........................ ДҮҮРГИЙН/ СОНГУУЛИЙН ХОРОО /Сонгуулийн хорооны тэмдэггүй бол хүчингүй/Жич: Энэхүү таних тэмдэг нь 15см х 10см-ийн харьцаатай байна.

×