Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Geert Driessen (1999) ISBO Islamitisch basisonderwijs Pres.docx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Islamitisch basisonderwijs
dr G. Driessen
ITS - NIJMEGEN
G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs
Oprichting islamitische scholen
Aanleiding
 Binnen onderwijsbestel geen ruimte vo...
G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs
Onderzoeksopzet
 Literatuurstudie
Beschrijving en vergelijking Nederland en
West-...
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 16 Ad

Geert Driessen (1999) ISBO Islamitisch basisonderwijs Pres.docx

Download to read offline

Driessen, G. (1999). Islamitisch basisonderwijs. Schipperen tussen identiteit en kwaliteit? Invited paper ISBO-symposium, Doorn, 29 mei 1999.

Driessen, G. (1999). Islamitisch basisonderwijs. Schipperen tussen identiteit en kwaliteit? Invited paper ISBO-symposium, Doorn, 29 mei 1999.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Geert Driessen (1999) ISBO Islamitisch basisonderwijs Pres.docx (20)

More from Driessen Research (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Geert Driessen (1999) ISBO Islamitisch basisonderwijs Pres.docx

 1. 1. Islamitisch basisonderwijs dr G. Driessen ITS - NIJMEGEN
 2. 2. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs Oprichting islamitische scholen Aanleiding  Binnen onderwijsbestel geen ruimte voor (overdracht) islamitische identiteit  Binnen bestaande scholen laag prestatie- en uitstroomniveau Doelen  Aandacht en overdracht islamitische identiteit  Verbetering onderwijskwaliteit en prestaties
 3. 3. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs Onderzoeksopzet  Literatuurstudie Beschrijving en vergelijking Nederland en West-Europa  Kwantitatief onderzoek Analyse ‘PRIMA’-cohortgegevens. Vergelijking 16 islamitische, 16 vergelijkbare en 432 referentie-scholen (40.000 leerlingen)  Kwalitatief onderzoek Gesprekken directies en bestuurder 6 islamitische scholen
 4. 4. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs Resultaten literatuurstudie  Rol media bij imago islamitisch onderwijs  Rol gemeenteraad en -ambtenaren bij stichtings- proces  Parallellen en verschillen Nederland en West-Europa
 5. 5. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs Onderzoeksinstrumenten  Non-verbale intelligentietests [groep 4, 6 en 8]  Schoolvragenlijst leerlingen. Welbevinden en zelfvertrouwen [groep 6 en 8]  Taal- en rekentoetsen [groep 2, 4, 6 en 8]  Uitstroomformulier. O.m. advies v.o., Cito-toets, spijbelgedrag [groep 8]  Leerlingprofiel. O.m. gedrag, houding, onderwijs- bijzonderheden [groep 2, 4, 6 en 8]  Groepsformulier. O.m. geslacht, sociaal-etnische achtergrond [groep 2, 4, 6 en 8]  Oudervragenlijst. O.m. achtergronden van ouders, kind en gezinssituatie [groep 2]  Vragenlijsten groepsleerkrachten. O.m. onderwijs- aanbod, methodegebruik [groep 2, 4, 6 en 8]  Directievragenlijsten. Algemene schoolgegevens
 6. 6. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs Non-verbale intelligentietests  ‘Figuren’  ‘Exclusie’ Geen verschillen tussen islamitische en vergelijkingsscholen Schoolvragenlijst leerlingen  ‘Welbevinden’  ‘Zelfvertrouwen’ Geen verschillen tussen islamitische en vergelijkingsscholen Groepsformulier Geen verschillen: geboorteland en opleidingsniveau ouders, geslacht, leeftijd, verblijfsduur en OVB-gewicht leerlingen. Wel verschil: gezinssamenstelling (islamitische scholen meer volledige gezinnen).
 7. 7. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs De taal- en rekenprestaties van leerlingen op islamitische, vergelijkings- en referentiescholen: schooljaar 1996/97 (gemiddelden)
 8. 8. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs De taal- en rekenprestaties van leerlingen op islamitische, vergelijkings- en referentiescholen: vooruitgang schooljaar 1994/95  1996/97 (gemiddelden)
 9. 9. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs De uitstroomgegevens van leerlingen uit groep 8 op islamitische, vergelijkings- en referentiescholen (gemiddelden) islam verg Eta2 ref spijbelen 1.0 1.2 .03 1.1 drop-out 1.4 1.8 .05 1.5 Cito-deelname 76.2 30.7 .20 73.6 Cito totaal 529 525 .03 534 Cito taal 35.1 31.7 .03 40.8 Cito rekenen 39.9 37.4 .01 42.6 Cito info 34.4 30.5 .04 41.5 advies 7.0 6.9 .00 7.5
 10. 10. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs De gegevens van het leerlingprofiel naar islamitische, vergelijkings- en referentiescholen (gemiddelden) islam verg Eta2 ref % NT2 27.9 14.1 .03 2.6 % OALT 98.0 46.5 .27 4.4 % huiswerk 55.6 49.6 .00 39.6 % vorig jaar zelfde school 90.4 96.5 .02 96.5 prognose V.O. 2.5 2.5 .00 2.8 cognitieve capaciteiten 3.4 3.5 .00 3.6 ‘underachievement’ 2.8 2.7 .00 2.6 onderwijsondersteunend thuisklimaat 3.2 3.1 .00 3.7 zelfvertrouwen 3.5 3.5 .00 3.5 werkhouding 3.2 3.3 .00 3.3 sociaal gedrag 3.4 3.4 .00 3.5 welbevinden 3.9 3.9 .00 3.9
 11. 11. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs Samenvatting relevante verschillen (Eta2 .03) op oudervragenlijsten tussen islamitische en vergelijkingsscholen (gemiddelden) islam verg Eta2 ref aantal kinderen 3.1 2.7 .04 2.4 hoogst volt. opl. vader 3.1 2.4 .03 3.8 geboorteland gezin (% Ned.) .5 7.5 .03 85.8 % spreektaal ouders Ned. 9.5 24.3 .04 72.4 % moeder islam 99.5 66.7 .19 5.8 % vader islam 99.0 70.2 .16 5.8 % Ned. cultuurgem. moeder 5.4 18.9 .04 91.6 % Ned. cultuurgem. vader 3.2 16.4 .05 92.1 % Ned. cultuurgem. kind 5.9 26.7 .08 93.1 belang geloof, moeder 4.6 3.9 .11 2.9 belang geloof, vader 4.7 4.0 .11 2.8 uren tv-kijken, weekdagen 2.2 2.8 .05 1.5 % spreektaal kind Ned. 42.7 62.6 .08 96.3 geen relevant verschil: tevredenheid met school 3.0 3.1 .01 3.1
 12. 12. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs Samenvatting belangrijkste verschillen leerkrachtenvragenlijsten: leerkracht- en klaskenmerken NT2-onderwijs islamitisch > vergelijkings aansluiting leefwereld leerlingen > extra instructie rekenen > % combinatieklassen > bekendheid met OVB > huiswerk > diagnostische toetsen > aansluiting bij niveau leerlingen > contact met ouders > onderwijservaring leerkrachten islamitisch < vergelijkings leeftijd leerkrachten <
 13. 13. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs Samenvatting belangrijkste verschillen directievragenlijsten: directie- en schoolkenmerken arbeidssatisfactie islamitisch < vergelijkings aantal neveninstromers < stimulering buitenschoolse activiteiten < stimulering deelname ouder-kindprogramma’s < verwijzing speciaal onderwijs < deelname Marokkaans OET islamitisch > vergelijkings oorzaak achterstand bij school >
 14. 14. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs Resultaten kwalitatief onderzoek  Doelen Tussen identiteit en kwaliteit. Verschillen tussen scholen, en binnen scholen tussen geledingen. Positie niet-moslims. Centrale rol directie.  Ouders Betrokkenheid en participatie. Cultuur, afstand, niet-moslim leerkrachten.  Bestuurders Ervaring, beheersing Nederlands, medewerking gemeenten  Identiteit Gedrags- en kledingsvoorschriften. Bidden. Ramadan. Godsdienstles.
 15. 15. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs Hypothesen verschillen tussen islamitische en vergelijkingsscholen  Op islamitische scholen is meer aandacht voor religieus-culturele aspecten, en bovendien is het onderwijs-pedagogisch en onderwijskundig beter afgestemd op de specifieke etnisch-culturele leerlingenpopulatie.  Omdat de ouders een bewustere keuze hebben gemaakt voor deze scholen, zullen ze meer betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kinderen.  Vanwege de adequatere afstemming tussen onderwijs en leerlingenpopulatie en de grotere betrokkenheid van de ouders zullen de leerlingen zich beter thuis voelen op school, zullen ze meer zelf- vertrouwen hebben, en zullen daardoor ook hun prestaties hoger liggen. Bovendien zullen de ouders tevredener zijn met het onderwijs.
 16. 16. G. Driessen, Islamitisch basisonderwijs Eindconclusie & Discussie  Verschillen tussen en binnen scholen  Kwaliteit: pedagogisch-didactisch en prestaties  Identiteit: voorschriften/regels en godsdienstles  Integratie en eigen identiteit  Directie als intermediair

×