Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grednet gr new

618 views

Published on

CREDNET - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grednet gr new

  1. 1. CREDNET ΔίκτυογιατηνΠιστοποίηση τωνΔιευθυντικώνΔεξιοτήτων
  2. 2. Συνεργάτες:
  3. 3. ΤοΠρόγραμμα: ΤοπρόγραμμαCREDNETείναιέναδιακρατικό δίκτυο που οραματίζεταιένα κοινό πλαίσιο δεξιοτήτων και προσόντων για την αναγνώριση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα και των διευθυντικών δεξιοτήτων που αποκτούνταιμέσα από τη μη-επίσημημη-επίσημηκαιανεπίσημημάθηση.Αυτόθα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας πιστοποίησης καικριτηρίων πουθαεπικυρώνουντααποτελέσματατηςμη επίσημης και ανεπίσημης μάθησης με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της αξιοπιστίαςκαιτηςαναγνώρισηςαυτώντων δεξιδεξιοτήτων.Αυτόθαβοηθήσειτιςεταιρίεςνα εφαρμόσουν σε μεγαλύτερη κλίμακα τις διαδικασίεςαναγνώρισης καινααναπτυχθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο πάνω σε αυτό το τομέα.Απώτεροςστόχοςτουπρογράμματος είναι οι διευθυντές να συμμετέχουν περισσότεροστιςκαινοτόμεςδραστηριότητες κκαιοιεταιρίεςναγίνουνπιοανταγωνιστικές. Το πρόγραμμα πουχρηματοδοτείταιαπό το ΠρόγραμμαΔιαΒίουΜάθησης(Leonardoda Vinci- Δίκτυα) ξεκίνησε το 2011 και θα ολοκληρωθείτο2014.
  4. 4. ΓενικοίΣτόχοικαι Δραστηριότητες: Ο γενικόςστόχοςτουπρογράμματοςείναιη βελτίωσητηςαναγνώρισηςτωνδεξιοτήτων και ικανοτήτων των διευθυντών που αποκτούνταιμέσω τηςανεπίσημηςκαιμη επίσημηςμάθησης.Δεδομένουότιγενικάοι διευθυντέςαποκτούντιςπερισσότερεςαπό τις δεξιότητες τους στη δουλειά καιδεν έχέχουνκαθόλουεπίσημουςτίτλουςσπουδών γι’αυτές,είναιένασημαντικόθέμαγιατην καριέρατουςναμπορούννααποδείξουνότι διαθέτουν αυτές τις ικανότητες και δεξιότητες.Σύμφωνα με την άποψη της σύμπραξης,οπιοαποτελεσματικόςτρόπος για να αναγνωριστούναυτέςοιικανότητες κκαι δεξιότητες είναι μέσω της αυτό-αξιολόγησης. Με την χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου αυτό-αξιολόγησης που προτείνεταιαπό την συνεργασία,οι διευθυντές θα μπορούν εύκολα να μετρήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους και να δουν τα αποτελέσματα ηλεκτρονιηλεκτρονικά. Αυτό θα τους δώσει την δυνατότητα να καθορίσουν τις ελλείψεις τουςκαιναπαρακινηθούννατιςεπιλύσουν. Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει να δημιουργήσειμια ειδική μεθοδολογία για την πιστοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των διευθυντών που ααποκτούνταιμέσω τηςανεπίσημηςκαιμη επίσημης μάθησης. Θα σχεδιαστούν συγκεκριμένεςεκπαιδευτικέςδράσειςώστε να εξοικειωθούν οι διευθυντές με το εργαλείο.
  5. 5. ΚύριαΑποτελέσματα ΣυγκριτικήΈκθεσησχετικάμετηνκατάσταση στονΤομέαΕπικύρωσηςτωνΔιευθυντικών Δεξιοτήτων:ΣυγκριτικήΑνάλυσησχετικάμε τηνυπάρχουσακατάστασηστοντομέα επικύρωσηςτωνΔιευθυντικώνΔεξιοτήτωνσε Ελλάδα,Κύπρο,Ιταλία,Σλοβενία,Πολωνία, ΛετονίακαιΡουμανία. ΠρΠρωτόκολλοπροοπτικώνκαιτάσεων: Περίληψητωνπροοπτικώνκαιτάσεωνγια τηνδιασκευή,εφαρμογήκαιβελτίωσητων Ευρωπαϊκώνμοντέλωνπιστοποίησηςγιατις διευθυντικέςδεξιότητες. ΗλεκτρονικήΠύληΟρθώνΠρακτιΗλεκτρονικήΠύληΟρθώνΠρακτικών: Ηλεκτρονικήπύληστηνοποίαθαανέβουνοι ορθέςπρακτικέςστοντομέαέγκρισηςκαι πιστοποίησηςτωνδιευθυντικώνδεξιοτήτων ώστεναείναιορατάαπόόλουςτους ενδιαφερομένους. ΜεθοδοΜεθοδολογίαγιατηνπιστοποίησητων δεξιοτήτωντωνδιευθυντών:Μεθοδολογικό πλαίσιογιατηνπιστοποίησητωνδεξιοτήτων πουαποκτούνταιμέσω τηςανεπίσημηςκαι μηεπίσημηςκατάρτισης. ΕργαλείοΕργαλείοΑυτό-Αξιολόγησης:Ηλεκτρονικό εργαλείογιατηναυτό-αξιολόγησητων δεξιοτήτωνκαιικανοτήτωντωνδιευθυντών. ΕκπαιδευτικόΠεριεχόμενο:Εκπαιδευτικά περιεχόμεναηλεκτρονικήςμάθησηςγιατην εκπαίδευσητωνδιευθυντώνστην μεθοδολογία.
  6. 6. informacije: Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςσχετικάμετο πρόγραμμαCREDNETπαρακαλώεπικοινωνήστεμετο Συντονιστήτουπρογράμματος: UETPActionLink/ACTIONSYNERGYΑ.Ε. Παραδείσου&Πατρόκλου1 Τ.Κ.15125,Μαρούσι Αθήνα–Ελλάδα Email:euprograms@action.grEmail:euprograms@action.gr Tel.:+302106822606 Website: www.crednetmanager.eu
  7. 7. Τοσχέδιοαυτόχρηματοδοτήθηκεμετην υποστήριξητηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής. Ηπαρούσαδημοσίευση (ανακοίνωση)δεσμεύειμόνοτονσυντάκητης καιηΕπιτροπήδενευθύνεταιγιατυχόνχρήση τωνπληροφοριώνπουπεριέχονταισεαυτήν.

×