E sunet project bug

147 views

Published on

e-SUNET PROJECT BULGARIAN LANGUAGE

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
147
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E sunet project bug

 1. 1. „Впомощнасемейства приятелииблизки нахорасувреждания“ www.e-sunet.gr
 2. 2. „Впомощнасемейства,приятели иблизкинахорасувреждания“ КатоцяловЕвропахоратасуврежданиянай-честоса обгрижвани и подпомагани от членове на техните семейства, приятели и близки. Към момента не съществуватструктурираниобучениязаподпомаганеи консултираненатезиобрижващилицапоотношениена подпомаганевежедневието,вобучението,заетосттаи реакциивслучайнаекстремнаситуация.Отдругастрана тотоваевалидноизалицатасувреждания,коитомного често не знаят как да обеснят от какво необходимо подпомагане имат нужда в определена ситуация. Европейскиятпроект„e-SUNET“ще създаде помощни обучителниматериализасемейства,приятелииблизки нахорасувреждания,коитощебъдатнапълнобезплатни и достъпни посредством многоезична електронна ообучителна платформа, която ще осигурява и възможността за създаване на онлайн мрежа за комуникацияизмеждувсичкибенефициенти.
 3. 3. Целинапроекта Мисия дапромотирасоциалнотовключванеиподобряванетона знанията,уменията и компетенции на обществото в Европапопроблемитенахоратасувреждания Основнацел дадаподобривъзможноститезаподпомаганеналицатас увреждания оттехнитеблизки и приятели,както и да осигурисъздаванетонамрежазакомуникацияпомежду им Основназадача ДаДа създаде електронни обучителни материали за подпомагане на семейства, близки и приятели по отношение на процесите на обучение, заетост и независимначиннаживотнахоратасувреждания,втова числоиосигуряванетонаинтерактивновзаимодействие собучители,фасилитаториикрайнипотребители. Очаквановъздействие --Минимум 200обученилицанаЕвропейскониво,които да подпомагат хората с увреждания в партньорските страни -Минимум80хорасуврежданиявЕвропа,обученикакда взаимодействат с техните семейства и близки по отношениенаинтеграциятаим вобучението,пазарана трудаиобществотокатоцяло.
 4. 4. Очакванирезултати •Проучване на съществуващи обучителни курсове и материаливпомощ наблизки,приятелиисемействана хорасуврежданиявЕвропа ••Разработваненаелектронниобучителниматериалина всичкиезициотпартньорствотовпомощ насемейства, приятели и близки на хора с увреждания фокусирани спрямоспецификатанаразличнитевидовеувреждания. Тези курсовещебъдатсъздадени надостъпен езикв комбинациясатрактивни мултимедийнивидеоклипове. ••Разработваненаспецифични електронни обучителни материализахорасуврежданиясцелподобряванена възможностите да обесняват техните потребности и необходимоподпомагане,отлицата,коитосегрижатза тях. ••Създаваненамрежаотбенефициентивъввсякастрана участникпопроекта,коитоиматотношениеиинтереспо въпроситенаконсултиранетоиподпомаганетонахората сувреждания,технитеблизки,приятелиисемейства.
 5. 5. партньори
 6. 6. партньори
 7. 7. партньори
 8. 8. Повечеинформация Заповечеинформация: Консултантскакомпания „ЗГУРА-М“ЕООДгр.Пловдив,4023Бул.„ Освобождение“31,Сграда„Карина“,Южнокрило,ет.1, ап.44023Пловдив,БЪЛГАРИЯ Тел./Факс:032/628890 Ел.поЕл.поща:zguraprojects@gmail.com URL:www.zgura-m.eu Научетеповече наофицалнатауебстраница: Website:www.e-sunet.eu
 9. 9. ТозипроектечастичнофинансиранотЕвропейскатакомисия,мярка „ЛеонардодаВинчи“.Настоящатаброшураизлагасамовъзгледитена автора,катоКомисиятаненосиотговорностзаизчерпателносттаи верносттанаинформацията,посоченатук,нитозавъзможнитеначини занейнатаупотреба.

×