Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Najstarsze cywilizacje starożytnego wschodu
„ Egipt darem Nilu” -grecki historyk Herodot
Położenie i środowisko naturalne <ul><li>Egipt leży w północno-wschodniej części Afryki nad Morzem Śródziemnym i Morzem Cz...
 
Rządy <ul><li>W Egipcie rządził faraon. Mieszkał w pałacu otoczony kapłanami. Był pośrednikiem miedzy niebem a ziemia, lud...
Wierzenia Egipcjan <ul><li>W Egipcie czczono siły przyrody. Bogów przedstawiano jako postacie mające ludzkie ciało i głowę...
Amon Ozyrys Re
Mumifikacja <ul><li>Wierzono w życie pozagrobowe. Wierzyli, ze po śmierci dusza człowieka istnieje tak długo, jak ciało, k...
Mastaby Przekrój mastaby
Piramidy <ul><li>Piramidy w Gizie to jeden z siedmiu cudów świata. Trzy największe i najlepiej zachowane piramidy są grobo...
Schemat przekroju pionowego przez Piramidę Cheopsa : 6. Korytarz Wstępujący 7. Komora królowej 8. Korytarz poziomy 9. Wiel...
Osiągnięcia cywilizacyjne Egipcjan <ul><li>Pismo: </li></ul><ul><li>hieroglify (wyryte w kamieniu lub drewnie) </li></ul>...
Mezopotamia <ul><li>„ Jam król, który pomiędzy królami największy jest, słowa moje wyjątkowe, potęga moja równej nie ma. ...
Położenie <ul><li>Mezopotamia to kraina położona na Bliskim Wschodzie w dorzeczu rzek Tygrys i Eufrat nad Zatoką Perską. T...
Sumerowie <ul><li>Sumerowie to najstarszy lud Mezopotamii. Stworzyli potęgę państwa: wybudowali miasta, opracowali technik...
Religia <ul><li>Religia miała charakter politeistyczny- wierzono w wielu bogów. Klęski żywiołowe np. susza, powódź uważane...
Ludność Mezopotamii <ul><li>Ludzie w dolinie Eufratu i Tygrysu trudnili się przede wszystkim uprawą roli, hodowlą bydła. B...
Osiągnięcia <ul><li>Do ich największych osiągnięć należało wynalezienie koła, wozu i pisma. Miało ono początkowo charakter...
Akadowie W połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą państwa-miasta Sumerów zostały zaatakowane przez Sargona I - dowó...
Hammurabi <ul><li>Hammurabi jest znany ze spisanego na jego rozkaz zbioru praw. Kodeks Hammurabiego jest najbardziej znany...
Fragment kodeksu Hammurabiego <ul><li>§ 1 Jeśli ktoś kogoś oskarżył i rzucił nań podejrzenie o zabójstwo, zaś tego mu nie ...
Wiszące ogrody Semiramidy Uważa się je za jeden z siedmiu cudów świata starożytnego. Ogrody powstały na sztucznie nawadnia...
Koniec państwa <ul><li>Po śmierci Hammurabiego państwo rozpadło się. W początkach pierwszego tysiąclecia przed naszą erą M...
Izrael <ul><li>„ Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. </li></ul><ul><li>Będziesz miłował Pana, Boga t...
Położenie <ul><li>Palestyna leży nad Morzem śródziemnym, na północny wschód od Egiptu, na styku Afryki i Azji. Najbardziej...
Niewola Egipska <ul><li>Izraelicie podbili Palestynę i podzielili ja miedzy swoje plemiona, na czele których stanieli sędz...
Izrael i Juda <ul><li>W Palestynie zagrożenie ze strony filistyńskich plemion sprawiło, ze Izraelici się zjednoczyli i ut...
Niewola Babilońska <ul><li>Izrael podbili Asyryjczycy, a Juda przetrwała do VI w.p.n.e., kiedy to została podbita przez Ba...
Judaizm <ul><li>Judaizm jest religia monoteistyczną- jeden bóg. Żydzi wieżą w jednego Boga- Jahwe. Uważają się za naród wy...
Koniec <ul><li>Źródła: </li></ul><ul><li>www.google.pl - obrazki </li></ul><ul><li>http://www.historia.net.pl/kategoria,7...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Najstarsze Cywilizacje Starożytnego Wschodu

9,492 views

Published on

 • Be the first to comment

Najstarsze Cywilizacje Starożytnego Wschodu

 1. 1. Najstarsze cywilizacje starożytnego wschodu
 2. 2. „ Egipt darem Nilu” -grecki historyk Herodot
 3. 3. Położenie i środowisko naturalne <ul><li>Egipt leży w północno-wschodniej części Afryki nad Morzem Śródziemnym i Morzem Czerwonym. Rozwinęła się tu jedna z najstarszych znanych nam cywilizacji. Egipt jest krajem w większości pustynnym, wyjątek stanowi dolina rzeki Nil, której wylewy, podobnie jak w Mezopotamii, użyźniały ziemię i pozwalały na rozwój rolnictwa. Nil był także znakomitym szlakiem komunikacyjnym oraz siedliskiem ryb i dzikiego ptactwa. Najlepsze warunki do uprawy roślin występowały w delcie rzeki. Osadnictwo skupiało się tam bowiem po obu stronach Nilu. Ograniczało się do wąskiego pasa, który ciągnął się w górę biegu rzeki, a rozszerzał dopiero na obszarze Delty, gdzie rzeka rozgałęzia się i kilkoma odnogami wpada do Morza Śródziemnego. </li></ul>
 4. 5. Rządy <ul><li>W Egipcie rządził faraon. Mieszkał w pałacu otoczony kapłanami. Był pośrednikiem miedzy niebem a ziemia, ludźmi a bogami. Dysponował władza absolutna. Faraon rządził w sposób despotyczny, ustanawiając prawa i decydując o losie swoich poddanych. Poddani uważali ze jest on wcieleniem boga Re. Faraon dysponował poparciem wojska, kapłanów i urzędników. Z pomocą architektów i robotników wznosili pałace, miasta, świątynie, grobowce, piramidy - zachwycające pomniki budowane po to, by trwały wiecznie. </li></ul>
 5. 6. Wierzenia Egipcjan <ul><li>W Egipcie czczono siły przyrody. Bogów przedstawiano jako postacie mające ludzkie ciało i głowę zwierzęcia. Każde miasto posiadało własnego boga. Któremu oddawano cześć w świątyni. Wstęp do niej mieli jedynie kapłani i faraon. Poddani mogli zobaczyć swoich bogów jedynie w święta podczas procesji. Wierzenia miały charakter politeistyczny. Najwyższym bogiem był Re- bóg słońca i pan świata. Pokazywany był z głową sokola zwieńczoną dyskiem słonecznym. Ozyrys uważany był za władcę podziemnego świata i sędziego zmarłych. Amon- bóg powietrza i urodzaju. Izyda- wzorowa matka i zona. Przedstawiana z tarcza słoneczna i rogami krowy. </li></ul>
 6. 7. Amon Ozyrys Re
 7. 8. Mumifikacja <ul><li>Wierzono w życie pozagrobowe. Wierzyli, ze po śmierci dusza człowieka istnieje tak długo, jak ciało, które jest domem na tamtym świecie. Zwłoki faraona, kapłanów i dostojników mumifikowano. Do grobu wkładano żywność i przedmioty codziennego użytku. Uważano ze na tamtym świecie faraon nadal pozostanie władcą, a jego poddani sługami. Najbogatsi budowali dla siebie okazałe grobowce ( mastaby), zaś dla władców wznoszono piramidy. </li></ul>
 8. 9. Mastaby Przekrój mastaby
 9. 10. Piramidy <ul><li>Piramidy w Gizie to jeden z siedmiu cudów świata. Trzy największe i najlepiej zachowane piramidy są grobowcami trzech faraonów: Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa powstałe w latach 2600 – 2500 p.n.e. Składają się na nią ponad 2 miliony głazów. Wewnątrz piramidy Cheopsa znajdują się trzy komory i liczne korytarze z których tylko jeden prowadzi do właściwej komory grobowej. </li></ul>
 10. 11. Schemat przekroju pionowego przez Piramidę Cheopsa : 6. Korytarz Wstępujący 7. Komora królowej 8. Korytarz poziomy 9. Wielka Galeria 10. Komora królewska z sarkofagiem 11. Pasaż - przedsionek 1. Dawne wejście 2. Obecne wejście wydrążone w 820 r.    z rozkazu kalifa Al-Mamuna 3. Korytarz łączący korytarze    Zstępujący i Wstępujący 4. Korytarz Zstępujący 5. Niedokończona komora
 11. 12. Osiągnięcia cywilizacyjne Egipcjan <ul><li>Pismo: </li></ul><ul><li>hieroglify (wyryte w kamieniu lub drewnie) </li></ul><ul><ul><ul><li>pismo hieratyczne, tzw. kapłańskie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pismo demotyczne, tzw. ludowe </li></ul></ul></ul><ul><li>Znajomość: </li></ul><ul><li>kalendarza (12 miesięcy) </li></ul><ul><li>systemu dziesiętnego </li></ul><ul><li>obliczanie pól powierzchni </li></ul><ul><li>Wytwarzanie papirusu </li></ul><ul><li>Tkactwo </li></ul>Demotyczne Hieroglify Hieratyczne
 12. 13. Mezopotamia <ul><li>„ Jam król, który pomiędzy królami największy jest, słowa moje wyjątkowe, potęga moja równej nie ma. „ </li></ul><ul><li>- z kodeksu Hammurabiego </li></ul>
 13. 14. Położenie <ul><li>Mezopotamia to kraina położona na Bliskim Wschodzie w dorzeczu rzek Tygrys i Eufrat nad Zatoką Perską. Tereny te otoczone są od południa i zachodu pustyniami, a od północy pasmami górskimi. </li></ul>
 14. 15. Sumerowie <ul><li>Sumerowie to najstarszy lud Mezopotamii. Stworzyli potęgę państwa: wybudowali miasta, opracowali technikę rolną, zorganizowali strukturę władzy. Najważniejszymi miastami Sumerów był Ur i Uruk, natomiast znaczną rolę odgrywał także Lagasz. Tworzyli państwa- miasta. Miasta konkurowały ze sobą głównie o ziemię pod uprawy. Wytworzyła się władza świecka: na czele państwa stał król, jako jedyny sprawujący władzę, który także dowodził armią i był równocześnie najwyższym kapłanem . </li></ul>
 15. 16. Religia <ul><li>Religia miała charakter politeistyczny- wierzono w wielu bogów. Klęski żywiołowe np. susza, powódź uważane były za wyraz gniewu bogów. Bogom składano dary i wznoszono świątynie ulokowane na szczytach zigguratów. monumentalne budowle, zwężające się ku górze budowle. Niektórzy architekci uważają, ze to właśnie mezopotamskie zigguraty były pierwowzorem biblijnej wieży Babel. W zigguratach mieściła się siedziba lokalnego boga, jego świątynia, siedziba władcy, szkoła, biblioteki, magazyny żywności, broni i wody, skarbce. Zigguraty stały na placu znajdującym się na środku miasta babilońskiego. </li></ul>
 16. 17. Ludność Mezopotamii <ul><li>Ludzie w dolinie Eufratu i Tygrysu trudnili się przede wszystkim uprawą roli, hodowlą bydła. Budowali łodzie i tratwy umożliwiające podróże morskie. Wyrabiali ceramiczne naczynia. Głównym zajęciem był handel. Kupcy wyprawiali się do sąsiednich krajów, oferując im tkaniny wełniane, ozdoby i broń oraz pszenicę, jęczmień, daktyle. W zamian otrzymywali potrzebne im towary, przede wszystkim jednak chcieli surowców jak drewno, złoto czy rudy metali, których tak brakowało w Międzyrzeczu. Dla ułatwienia wymiany towarów wprowadzono jednolity system miar wag, długości i powierzchni w wielu krajach. Rodzina w Mezopotamii - rodzinę tworzyli mąż i żona z dziećmi. Mieszkali oni wspólnie w swoim domu z cegły lub trzciny. Ojcowie rozporządzali dziećmi; mogli je oddać w zastaw jako gwarancję spłaty długów. Powszechnym pożywieniem było pieczywo, a także soczewica, fasola, papka z jęczmienia. Ryby dostarczało morze i ... kanały nawadniające. Desery słodziło się miodem lub cukrem z palmy daktylowej. </li></ul>
 17. 18. Osiągnięcia <ul><li>Do ich największych osiągnięć należało wynalezienie koła, wozu i pisma. Miało ono początkowo charakter piktograficzny, później było to pismo klinowe. Sumerowie rozwinęli rzemiosło i handel. Potrafili wytapiać miedz, złoto, wykonywać odlewy z brązu i wytwarzać kolorowe szkło. Wynalezienie przez Sumerów pisma jest jednym z ich największych osiągnięć. Najstarszą formą było pismo obrazkowe - piktogramy. Za ich pomocą można było przekazać nawet najbardziej skomplikowane informacje - np. z połączenia ust i wody wyszło słowo &quot;pić&quot;. Z czasem obrazki stawały się bardziej schematyczne i tak powstał z nich alfabet zawierający ponad 700 znaków. Było to pismo klinowe, które swoją nazwę wzięło od spiczasto zakończonej trzciny - rysika, którym pisano na tabliczkach z miękkiej gliny. Sumerowie stworzyli szkoły, w których uczono pisma. Nauka trwała wiele lat. Sumerowie określili także system miar ciężkości i długości. Najmniejszą jednostką długości był palec, większą dłoń - cztery palce, stopa, łokieć - siedem dłoni. Odległość miedzy miastami określano w ilości dni potrzebnych do jej przebycia. Jednostką wagi był talent - ok. 30kg. Oni także wymyślili zero i opracowali system sześćdziesiątkowy. </li></ul>
 18. 19. Akadowie W połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą państwa-miasta Sumerów zostały zaatakowane przez Sargona I - dowódcę Akadów. Zbudował on wielkie imperium które przerwało około dwustu lat. Król koronował się Władcą Czterech Stron Świata. Stolicą Mezopotamii zamieszkałej przez Akadów był Babilon. Język akadyjski stał się językiem „znanym”. W drugim tysiącleciu przed naszą erą na terenach imperium wyodrębniły się dwa państwa: Asyria i Babilonia. Stworzycielem potęgą tej drugiej stał się Hammurabi.
 19. 20. Hammurabi <ul><li>Hammurabi jest znany ze spisanego na jego rozkaz zbioru praw. Kodeks Hammurabiego jest najbardziej znanym zbiorem praw. Prawa w nim zapisane były charakterystyczne w znacznym stopniu dla całego świata starożytnego. Kary były surowe i okrutne. Miały być współmierne wobec czynów popełnionych przez przestępców, w myśl zasady- oko za oko, ząb za ząb. </li></ul>
 20. 21. Fragment kodeksu Hammurabiego <ul><li>§ 1 Jeśli ktoś kogoś oskarżył i rzucił nań podejrzenie o zabójstwo, zaś tego mu nie udowodnił, ten, kto go oskarżył, poniesie karę śmierci. </li></ul><ul><li>§ 22 Jeśli obywatel rabunku dokonał i został złapany, człowiek ten zostanie zabity. </li></ul><ul><li>§ 102 Jeśli kupiec dał agentowi handlowemu pieniądze jako pożyczkę bezprocentową, a on tam, gdzie poszedł, poniósł stratę, zwróci kupcowi kapitał. </li></ul><ul><li>§ 103 Jeśli podczas jego podróży nieprzyjaciel zabierze mu wszystko, co niósł, przed bogiem przysięgnie i będzie uwolniony. </li></ul><ul><li>§ 195 Jeśli syn ojca swego uderzył, rękę utną mu. </li></ul><ul><li>§ 196 Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu. </li></ul><ul><li>§ 197 Jeżeli kość obywatel złamał, kość mu złamią </li></ul><ul><li>§ 282 Jeśli niewolnik powie swemu panu: Nie jesteś moim panem, zaś pan dowiedzie mu, że jest jego niewolnikiem, jego pan utnie mu ucho. </li></ul>
 21. 22. Wiszące ogrody Semiramidy Uważa się je za jeden z siedmiu cudów świata starożytnego. Ogrody powstały na sztucznie nawadnianym dachu pałacu. Na tarasach wysypywano ziemię i w niej sadzono drzewa, krzewy i kwiaty. Stąd wrażenie, ze ogrody wisiały w powietrzu. Kwitnące rośliny robiły niesamowite wrażenie w ubogim w roślinność i skąpanym w piekącym słońcu Babilonie.
 22. 23. Koniec państwa <ul><li>Po śmierci Hammurabiego państwo rozpadło się. W początkach pierwszego tysiąclecia przed naszą erą Mezopotamia została podbita przez Asyrię. Jej władcy panowali nad tym obszarem przez 200 lat. Ich okrutne rządy doprowadziły jednak do buntu. Asyryjczyków pokonał władca Babilonu, a samo miasto odzyskało dawną świetność. Natomiast w połowie VI w. przed naszą erą powstało największe imperium Starożytnego Wschodu - monarchia perska. Przetrwała także ok.200 lat, aż została podbita przez Aleksandra Wielkiego w 330 roku przed naszą erą. Tak nastał kres państw na terenach Mezopotamii. </li></ul>
 23. 24. Izrael <ul><li>„ Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. </li></ul><ul><li>Będziesz miłował Pana, Boga twego z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił. </li></ul><ul><li>Niech pozostaną w sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję.” </li></ul><ul><li>- Księga Powtórzonego Prawa </li></ul>
 24. 25. Położenie <ul><li>Palestyna leży nad Morzem śródziemnym, na północny wschód od Egiptu, na styku Afryki i Azji. Najbardziej sprzyjające warunki dla uprawy roli i hodowli zwierząt istniały tam na terenach nadmorskich i w dolinie rzeki jordan. Przez Palestynę przechodziły ważne szlaki komunikacyjne. Przed przybyciem Izraelitów Palestyna zamieszkana była przez Kananejczyków. Przodkowie Izraelitów byli koczownikami wędrującymi w II tysiącleciu p.n.e. po terenie Mezopotamii. Praojciec Izraelitów, Abraham, w XVIII w.p.n.e. opuścił okolice miasta Ur i zaprowadził swój lud do Palestyny. </li></ul>
 25. 26. Niewola Egipska <ul><li>Izraelicie podbili Palestynę i podzielili ja miedzy swoje plemiona, na czele których stanieli sędziowie. Okresowe nieurodzaje i najazdy wrogich plemion sprawiły, że część Izraelitów opuściła Palestynę i osiedliła się w delcie Nilu. Egipcjanie zaniepokoili się przybywającymi wciąż przybyszami i zaczęli ich prześladować uniemożliwiając im powrót w rodzinne strony. Okres ten nazywamy niewola egipską. Do Palestyny udało się wrócić Izraelitom dopiero wiele lat później, w XIII w.p.n.e. Opisane jest to w Biblii. </li></ul>
 26. 27. Izrael i Juda <ul><li>W Palestynie zagrożenie ze strony filistyńskich plemion sprawiło, ze Izraelici się zjednoczyli i utworzyli państwo którego królem został Saul. Później jego następcami byli Dawid i Salomon. Stolicą ich państwa była Jerozolima, w której wybudowano Świątynię. Po śmierci Salomona państwo rozpadło się na Izrael i Judę (od tego pochodzi nazwa „Żydzi”) </li></ul>
 27. 28. Niewola Babilońska <ul><li>Izrael podbili Asyryjczycy, a Juda przetrwała do VI w.p.n.e., kiedy to została podbita przez Babilonię. Najeźdźcy zburzyli Świątynię, a mieszkańców przenieśli do Babilonii. Po opanowaniu Babilon ie przez Persje część ludności wróciła do Palestyny i przystąpiła do odbudowy Świątyni. Potem Palestynę podbili Grecy, a następnie rzymianie, którzy wygnali dużą część Żydów z kraju. </li></ul>
 28. 29. Judaizm <ul><li>Judaizm jest religia monoteistyczną- jeden bóg. Żydzi wieżą w jednego Boga- Jahwe. Uważają się za naród wybrany przez Boga, będący pod jego opieką. Klęski które ponosili (zburzenie świątyni, niewola), uznają za kary zesłane przez Jahwe za złamanie przymierza. Świętą księgą żydów jest Tora, zawierająca księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa, księgi Proroków (np. Izajasza) oraz pisma. Biblia zawiera historię narodu żydowskiego oraz prawo: drobiazgowe nakazy i zakazy, których przestrzeganie było obowiązkiem każdego wyznawcy. Uzupełnieniem Tory jest Talmud. Powstał głownie w formie komentarzy rabinów (uczonych żydowskich) do Tory. Dla żydów ważny jest szabat- upamiętnia on dzień odpoczynku Jahwe po stworzeniu świata. W szabat nie można pracować, spożywać niektórych pokarmów. </li></ul>
 29. 30. Koniec <ul><li>Źródła: </li></ul><ul><li>www.google.pl - obrazki </li></ul><ul><li>http://www.historia.net.pl/kategoria,7.html </li></ul>http:// historia.pgi.pl / mezopotamia.html http:// www.sciaga.pl /tekst/61767-62-starozytny_egipt Wyk. Katarzyna Maciejewska kl. III a SG

×