Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kobiety w XIX - wiecznej Anglii

11,684 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kobiety w XIX - wiecznej Anglii

 1. 1. KOBIETY W XIX-WIECZNEJ ANGLII<br />
 2. 2. W XIX wieku kobiety miały niewiele praw. Zobowiązane były wyłącznie do dbania o mężów. Nie mogły decydować o swojej karierze, o posiadaniu dzieci, własnym majątku. Były uzależnione od decyzji mężczyzn. W końcu zaczęły się buntować. Z czasem pojawiało się coraz więcej niezadowolonych z tego stanu rzeczy kobiet.<br />Status kobiety w XIX-wiecznej Anglii<br />
 3. 3. Do połowy XIX wieku kobiety nie miały wstępu na uniwersytety, dostawały jedynie niskopłatne prace, a wszystko co zarobiły automatycznie należało do męża. W przysiędze małżeńskiej musiały one przyrzekać posłuszeństwo mężowi, do niego też należały wszelkie prawa do jej ciała. Mąż mógł zmusić ją do urodzenia kolejnego dziecka, po czym miał prawo oddać dziecko do wychowania komu innemu. Cały majątek, jaki kobiety wnosiły w posagu należał wyłącznie do męża. Mógł on go wydać na kochankę lub prostytutki, kobieta nie miała prawa wtrącać się do spraw finansowych. Ponadto kobiety musiały cały czas udawać szczęśliwe, nie miały prawa do narzekań, czy próśb o poprawę swojej sytuacji. Zazwyczaj biednie urodzone, zaczynały pracować w wieku 8 lat, aż do zamążpójścia. Jeśli mąż był bogaty, zostawały w domu, by opiekować się dziećmi, w przeciwnym razie pracowały dalej.<br />Trudna sytuacja kobiet<br />
 4. 4. W czasach wiktoriańskich bardzo rzadko można było spotkać bogate i niezależne kobiety. W towarzystwie mężczyzn nie mogła przebywać bogata wdowa czy niezamężna i niezależna kobieta. Kiedy niezamężna kobieta spodziewała się dziecka albo już je posiadała była potępiana przez społeczeństwo. Niektóre kobiety pochodzące z bardzo zamożnych domów i wnoszące ogromne posagi zawierały umowę przedmałżeńską, by mąż nie pozbawił je całego majątku, działo się to jednak bardzo rzadko, gdyż kobiety ulegały presjom otoczenia. Szacuje się, że zaledwie 10% kobiet korzystało z tego przywileju.<br />
 5. 5. Zmiany w prawie<br />Prawo zmieniało się powoli na korzyść kobiet. W 1839 roku zostało przyznane prawo starania się o opiekę nad dziećmi do lat siedmiu kobietom, które żyły w separacji. Dotychczas mężczyzna automatycznie przejmował opiekę nad dziećmi.<br />
 6. 6. Głosy kobiet zostawały jednak niezauważane do czasu, gdy w obronie ich praw stanął John Stuart Mill, człowiek uważany za jeden z największych autorytetów moralnych swych czasów. Zaangażowanie Milla dla postulatów feminiuzmuzaczęło się, gdy w 1827 poznał Harriet Taylor, propagującą prawa kobiet i równouprawnienie. W czasie wykonywania mandatu poselskiego (1865-1868) był pierwszym posłem w historii domagającym się dla kobiet prawa głosowania w wyborach. Wpływ poglądów Harriet był znaczący, co Mill podkreślił w swoim dziele On Liberty oraz w napisanej w 1869 wspólnie z żoną książce The Subjection of Women (Poddaństwo kobiet), analizującej przyczyny i konsekwencje podporządkowania kobiet mężczyznom. W tym dziele Mill głosił, że kobiety intelektualnie są równe męzczyznom i przysługują im takie same prawa. Ograniczanie dostępu kobiet do nauki, handlu i pracy zawodowej Mill uznał za nielogiczne i szkodliwe dla społeczeństwa. Mill był przewodniczącym "Women'ssuffragesociety" <br />John Stuart Mill<br />
 7. 7. Jedną z pierwszych kobiet, która w znacznej mierze przyczyniła się do wzrostu zainteresowania sprawami praw kobiet była Mary Wollstonecraft. W 1792 roku wydała książkę "Obrona praw kobiet". Wollstonecraft udowadniała, że niewolnicze poddanie kobiet oraz ich ignorancja wynikają z ograniczeń edukacyjnych nakładanych na nie. Krytykowała społeczeństwo, które zachęcało kobiety do bycia uległymi.<br />Mary Wollstonecraft<br />
 8. 8. Sufrażystki (z angielskiego suffrage - "prawo głosowania"), w krajach anglosaskich określenie kobiet walczących o równouprawnienie i uzyskanie praw wyborczych. Ruch powstał w 1848 w USA ogłaszając deklarację praw kobiety, uaktywnił się podczas wojny secesywnej1861-1865. Prawa wyborcze kobiety uzyskały po raz pierwszy na terytorium Wyoming w 1869, a walka o nie trwała aż do przyjęcia przez Kongres 19. poprawki do konstytucji (1920).<br />SUFRAŻYSTKI<br />
 9. 9. Od roku 1869 zaczęto podejmować działania na rzecz edukacji kobiet, wtedy to utworzono w Cambridge pierwszy college dla kobiet. Rok później kobiety miały prawo do zasiadania w radzie szkoły. Otworzyło to kobietom drogę do zdobywania wiedzy.<br />Edukacja kobiet<br />
 10. 10. W 1888 jedna z sufrażystek Annie Besant pomogła zorganizować w Londynie pierwszy strajk niewykwalifikowanych kobiet. Besant niepokoiła się o zdrowie młodych kobiet pracujących w fabrykach. Opublikowała wtedy artykuł "Białe niewolnictwo w Londynie", w którym zwróciła uwagę na wyziewy chemiczne, które niszczą zdrowie kobiet w fabrykach oraz na ich bardzo niskie płace. Po trzy tygodniowym strajku kierownictwo fabryki zgodziło się na znaczne ustępstwa.<br />Annie Besant<br />
 11. 11. UBIÓR<br />Ubiór kobiet w owych czasach również miał za zadanie je ograniczać. Gorsety były niewygodne i krępowały ich ruchy. Krynoliny upokarzały kobiety, gdyż podczas siadania, metalowa konstrukcja podnosiła się ku górze. Wszelkie próby „wydostania" kobiet z tak niewygodnych ubrań potępiane były przez społeczeństwo, które inne stroje uważało za mało kobiece.<br />
 12. 12. Oto przykłady kilku strojów z tamtego okresu:<br />
 13. 13. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak dużo zawdzięczamy kobietom z XIX wieku. Gdyby nie one nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Pewnie nie miałybyśmy tak wielu praw, nasze wykształcenie nie byłoby na takim poziomie jak jest. To właśnie XIX-wieczne kobiety wywalczyły lepsze życie dla kolejnych kobiecych pokoleń. Mary Wollstonecraft, Annie Besant oraz mężczyzna Stuart Mill są ważnymi postaciami w walce o wolność kobiet. Czas uświadomić sobie jak duży wysiłek włożyli ci ludzie w pomoc innym. Bądźmy dumne z tego, że jesteśmy kobietami i nie zmarnujmy szansy, jaką dostaliśmy.<br />PODSUMOWANIE<br />
 14. 14. CIEKAWOSTKI<br />W XIX-wiecznej Anglii uważano, że dla faceta kobieta powinna mieć połowę jego wieku + 7 lat. Czyli dla 22-latka najlepsza 18 -tka.<br />Doły sukni były tak szerokie, że wiele kobiet spłonęło, ponieważ zahaczały sukniami o kominki czy świece. <br />Zabraniano bicia żon po godzinie 22, z racji dbałości o spokojny sen sąsiadów.<br />
 15. 15. http://magazyn.kreatura.net/?c=123&a=1121<br />Wikipedia.pl<br />Jeżeli ktoś chciałby dokładniej poznać historię sukienek XIX-wiecznych polecam stronę:<br />http://yulla-shop.pl/informacyjna-8.html<br />DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ <br />Wykonała: Kinga Miklas z kl. III b SG<br />Korzystałam z następujących stron:<br />

×