Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Postür

25,593 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Postür

 1. 1. POSTÜR Postür ; sinir, kas ve iskelet sisteminin dik pozisyona karşı mekanikölçütüdür. Postür ;vücudun her kısmının kendisine bitişik segmente ve bütünvücuda oranla en uygun pozisyonda yerleştirilmesidir.Vücut , kas aktivitesi sırasında bağların desteği ile dengeyi sağlamak veyabir harekete temel teşkil etmek için, bir çok kasın uyumlu çalışmasısonucunda düzgün bir duruş elde eder. Bu düzgün duruşun sağlanmasında kuşkusuz ki bireyin ekstremitelerinin , iskelet yapısının ve buna dayanarakda ağırlık merkezinin önemi vardır.Ayrıca postür kas kuvvet dengesine debağlıdır ve durağan postüral pozisyonlar sağlanan dengeye göre değişiklikgösterir.
 2. 2. BALANS ;Vücudu etkileyen karşıt kuvvetler arasında bir düzen oluştuğundakidurumdur. Postür ve Balans Kavramının ilişkisi ;Doğru postürün her birvücut kısmının diğer kısımlarıyla ilgili balansı sonucu oluşmasıdır. POSTÜR VE BALANSIN ÖNEMİ Doğru postür organ sistemlerinin fonksiyonlarını yeterli düzeydeyapabilmelerine olanak sağlar.Kötü postür dolaşım, solunum,beslenme ve atılım işlevlerini zorlaştırır. Doğru postür vücudun destek yapılarının (kaslar,bağlar, tendonlarvekemikler) zedelenmesini , gerilmesini, fazla yüklenmesini önler.Doğru postür kişinin cazibesini ve fikirlerini etkileyerek psikolojik biranlam kazanır. Hareket kavramından ayrılamaz ve hareketlerin ortaya konulmasıboyunca postural ayarlama esaslı bir rol oynamaktadır.
 3. 3. POSTÜR ŞEKİLLERİ Aktif postür ;Birçok kasın uyumlu çalışmasını gerektiren yürüme , oturma , dik durma gibi pozisyonlarda sağlanılan postürdür. İnaktif postür ise dinlenirken veya uyurken edinilen postürdür. Aktif postür ise ; hareket ve hareketsizliğe göre statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Statik Postür ; Hareketsiz bir postürdür. Kaslar eklemleri dengeleyebilmek için izometrik olarak kasılırlar ve yerçekimine karşı koyarlar. Dinamik postür ise; Herhangi bir hareket söz konusu olduğunda, hareketin sonucunda değişen çevresel şartlara göre uyum sağlamaya çalışan aktif postürdür.
 4. 4. POSTÜRAL MEKANİZMA Statik ve dinamik postürlerin oluşabilmesi için vücut kaslarının belirli oranlarda kasılmaları ve kuvvet oluşturmaları gerekir. Bu kuvvette postürün hangi tip olduğuna ve kişinin fiziksel özelliklerine göre değişiklik gösterir. Gerekli olan kas grupları, yer çekiminin etkisine karşı koyarlar ve vücudu dik pozisyonda tutarlar.Bunlara antigravite kasları denir ve genellikle ekstansiyon yaptırırlar. Bu kasların temel özelliği hızdan çok kuvvet açığa çıkarmaları ve uzun süre yorulmadan kasılabilmeleridir. Ayrıca postürün oluşmasında eklemler de kas grupları kadar etkindir. Her eklemin pozisyonunun diğer eklemlerin pozisyonları üzerinde önemli etkileri vardır. Doğru bir postür de iskelet öğeleri , vücudun destek yapılarını zedeleme ve biçim bozukluğundan koruyacak şekilde düzgün dizilmiştir ve eklemlere en az derecede yük binmektedir. Bu koordinasyon sayesinde vücut, kaslar çabuk yorulmaksızın uzun süre konumunu korur ve postürü muhafaza eder. İnsan postürü kas ve iskelet sistemlerinin hemen her parçasının uyumunu ve kontrolünü gerektirir.Eğer bu sistemin bir veya daha fazla öğesinde sorun olursa postür bozulabilir.
 5. 5. DOĞRU POSTÜR VEYA KÖTÜ POSTÜRKAVRAMLARI Doğru postür (Standart postür);Minimum çaba ile , vücuttamaksimum yeterliliği sağlayan duruştur. Eklemlerdekizorlanma azdır, vücut iç organlarının düzgün çalışabilmesiiçin gevşektir ve en az kas aktivitesi ile sağlanan postürdür.İyi bir postürde bireyin dış görünüşü güzel , duruş orantılı vedengededir. İnsan vücudunun ağırlık merkezi; * Çevresinde vücudun her yönde serbestçe dönebildiğinoktadır, * Çevresinde vücut ağırlığının zıt yönlerde eşit olarakdağıldığı noktadır, * Üç ana vücut düzleminin ( sagittal, frontal, transvers)kesiştiği noktadır.
 6. 6. Kötü postür kavramı Standart postürün tam tersi bir durum söz konusudur ve vücudun bölümleri hatalı etkileşim içindedir. Kötü postür de kaslar gereksiz yere kasılarak hareketi engelleyici etki yaparlar. Buda duruşu ve sağlığı olumsuz etkiler.( Örnek olarak, kalça fleksör kaslarının kısalmasına bağlı olarak kalça hareketliliği azalır, bel bölgesi hiperekstansiyona getirilerek vücut ağırlığı yine ayaklara aktarılmaya çalışılır ve lordoz oluşur). Fiziksel rahatsızlıklar, lokalize sertlikler, ağrılar, halsizlik ve kas yorgunluğunun yanı sıra , kişi görünüşünü beğenmediğinden psikolojik olarak da etkilenecektir. Eğer bu postür devam edecek olursa kalıcı rahatsızlıklara neden olabilir.
 7. 7. Standart postürün önden, arkadan ve yandan görünümü.
 8. 8. İdeal ayakta duruş postürünün lateral ve posteriordan görünümü
 9. 9. A) İdeal yatış postürü için önerilen pozisyonuB) İdeal yatış pozisyonu için kaçınılması gereken pozisyonlar
 10. 10. a) Doğru oturma için önerilen pozisyonlar.b) Doğru oturma için kaçınılması gereken pozisyonlar
 11. 11. 2.POSTÜRÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Morfolojik vücut tipleri, Doğumdaki ligament uzunlukları, ağrı,hareket genişliği ve fleksibilitedeki azalma, kas dengesizlikleri,değişmiş eklem biyomekaniği, kötü postür ve çevreye adaptasyon,psikolojik durum gibi faktörler ve kişinin boyuda postürüetkilemektedir. Kısa boylular çok dik durarak , uzun boylularda sırt ve boyunda abartılı eğimler oluşturarak ortalama boya yaklaşmaya çalışırlar.Sportif uğraşlarda (dans, jimnastik, dalma, eskrim vb. ) nispeten rijidpostüre katkıda bulunur.Uzun mesafe koşusu, yüzme, güreş ve bokshafif kambur bir postüre eğilim yaratmaktadır. İş şartları da postürü etkiler. Uzun süre masa başı çalışmayuvarlak omuz ve başın ileri doğru eğikliğine eğilim yaratır. Psikolojik anlamda postür ise, çekingen ve içine kapanıkçocuklar için kendilerini saklamak istercesine fleksörlerin hakimolduğu bir postür sergilerken, agresif kişiler oldukça dik ve rijid birpostür sergilerler. Bacak uzunlukları ise, 1 cm. kadar az olsa bile anlamlı birpostüral bozukluğa ve eğrilik miktarında artmaya neden olmaktadır.
 12. 12. 3.OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDAPOSTÜR BOZUKLUKLARI I.OKUL ÇAĞI (7 – 10 YAŞ) ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN FİZİKEL BAZI ÖZELLİKLERİ• Küçük Kasların gelişimi hızlanmıştır.• Sinir, kas ve eklem koordinasyonu sağlanmaya başlamıştır.• Büyüme hızlanmıştır.• Kas ve organ gücü gelişimi arasında uyum sağlanmıştır.• Erkekler kızlara oranla biraz daha dayanıklı ve kuvvetlidir.
 13. 13. II. OKUL ÇAĞI ÇOCUKLUK DÖNEMİNİNFİZİKSEL BAZI ÖZELLİKLERİ• Organlar ve sistemler arasında uyum sağlanmıştır.• Hareketleri doğru ve çabuk kavrar. Sportif etkinliklerde verim dönemidir.• Büyüme hızı artar ve vücutta değişiklikler başlar.Kollar ve bacaklar hızlı ve vücudun diğer bölümlerine göre oransız bir büyüme içindedir. Oransız gelişen bu organları kullanmakta zorlanırlar.• Bazen çok hareketli bazen çok tembeldirler ve kolay yorulurlar.• Kız çocuklarındaki büyüme, erkek çocuklara oranla bir yıl öndedir.
 14. 14. Kötü postür; Çocuklarda genellikle aşağıda belirtilenetkenlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır: • Kaza, yaralanma ve düşmeler, • Hatalı oturma, ayakta durma ve uyuma alışkanlıkları, • Okulda ve evde çalışma ortamının çocuğun vücut yapısına uygun olmaması, • Yatağın kötü yada uygunsuz olması, • Çocuğun aşırı kilolu olması, • Ruhsal sorunlar(taciz gibi.), • Olumsuz benlik duygusu, kendine güven eksikliği, • Görme bozuklukları, • Parmak emme, tırnak yeme, • Burun tıkanıklığı nedeniyle sürekli ağızdan nefes alma, • Kardiopulmonel sorunlar, • Zeka geriliği, • Ayak problemler yada kötü ayakkabı giyme, • Okulda yaşanan gerilimler.
 15. 15. Özellikle küçük çocuklarda görülen duruş pozisyonları A) Standart duruş, B, C ve D yanlış postürlerdir.
 16. 16. Çocuklarda günlük alışkanlıklar sonucu oluşan Postural Deviasyonlar
 17. 17. POSTÜR BOZUKLUKLARI  Skolyoz  Kifoz  Lordoz  Kifo-lordoz  Sway back  Flat back
 18. 18. MEDULLA SPİNALİS ; Cervical 8 Thorosic 12 Lumbar 5 Sakral 5 Cocygeal 1
 19. 19. SKOLYOZ Omurganın thoracic (göğüs) veya lumbal (bel) bölgelerindegörülebilen, yana doğru olan üç boyutlu eğimidir ve en sıkrastlanan deformitelerden bir tanesidir. Skolyoz esas olarakbüyüme çağında görülen bir problemdir.Ayrıca, on dörtyaşından önce anlaşılmaktadır. Skolyoz , eğriliğin yer aldığı bölgeye göreadlandırılır.Eğrilikte en çok rotasyona uğrayan vertebrayaapikal vertebra denir.Buna göre apeksi C1 -C6 arasında olaneğriliklere servikal, C7 -T1 arasında olanlara servikotorasic , T2– T11 arasında olanlara toracal, T12 – L1 arasında olanlaratoracalomber, L2 – L4 arasında olanlara lomber ve L5 veaşağısında olanlara da lumbasakral eğrilik adı verilir.
 20. 20. BULGULAR Skolyozun en çok görülen bulgularından birisi sağtarafta belirginleşen kürek kemiği çıkıntısıdır. Bir omuzdiğerinden daha yüksek olabilir ve çocuk bir tarafaeğilmeye eğilimlidir.Omuz ve kalça kemikleri simetrikolmayabilir ve biri diğerinden daha yüksekmiş gibigörünür.Skolyozun ilk belirtilerinden birisi daha öncegiyilen giysilerin olmamasıdır.Bu kızlarda eteğin veyagiysinin çizgilerinin asimetrik olması ile belirginleşir.Ençarpıcı bulgulardan birisi skolyozlu bir çocuğun öneeğilmesi ile ortaya çıkan costa çıkıntısının ortayaçıkması, yorgunluk ve nefes darlığıdır.
 21. 21. Skolyozun Erken Tespiti İçin Basit Ev Testi : Evet HayırBir omuz diğerinden yukarıda mı?Kürek kemiklerinden biri diğerinden belirgin mi?Kalça kemiklerinde asimetri var mı?Kollar yavaşça öne sarkıtıldığında, bir taraf diğer tarafla karşılaştırıldığında kol vevücut arasında daha fazla mesafe mi mevcut?Çocukta abartılı bir artmış bel öne eğimi mevcut mu?Çocukta abartılı bir sırt kamburu mevcut mu?Belin bir tarafında diğer tarafa nazaran daha büyük bir doku kıvrımı mevcut mu?Çocuk bir tarafa doğru eğik mi görülüyor?
 22. 22. Skolyoz Tedavisi Skolyozun başlangıcını önleyebilecek ve cerrahi yöntemlerle tedaviedebilecek bir yöntem mevcut değildir.Eğer erken teşhis edilirse, büyükeğilimler önlenebilmektedir ve hafif yani 30 dereceden az eğriliklerde,gövde kaslarını kuvvetlendirici egzersizler, eğriliğin artmasını önlemedeyardımcı olabilir. 40 derece veya üzerindeki skolyozlarda, eğrilik kemik büyümesidurduktan sonrada artmaya devam edeceği için öncelikle korse tedavilerive ardından operasyon ile düzeltme yapılmaktadır.Cerrahi yöntemlerden biri, eğriliğin artmasını önleyen, ancak omurganın hareketliliğini dekısıtlayan metal bir çubuk yerleştirilmesidir.Egzersizle ilgili tedavisine isebir sonraki bölümde anlatılacaktır.
 23. 23. KİFOZ (KYPHOZİS) Sırt omurlarının olması gerektiğinden daha çok dışakıvrımlı olmasıyla ifade edilen lokalize şekilbozukluğudur.Bazen bu biçim bozukluğu belirsizdir. Lomber kifozlu çocuklarda oturma ve sırtüstü yatmaolanaksız hale gelebilir. Daha büyük çocuklarda solunum vebeslenme güçlükleri de meydana çıkarak çocuğun büyümeve gelişmesini bozabilir.
 24. 24. Lomber Kifozun iki tipi vardır :Geniş açılı C Kifoz
 25. 25. Lomber Kifozun neden olduğu sorunlar: • Oturma dengesinin sağlanamaması • Sırtüstü yatma güçlüğü • Toraks hacminin azalması nedeni ile solunum güçlüğü • Abdomen hacminin azalması ile sindirim güçlüğü • Psikomotor gelişme bozukluğu.
 26. 26. Nedenleri 4/3 ü çocukluk çağında fark edilen olguların nedeni kesinolarak bilinmemektedir.Çocuk felci kifoza nedenolmaktadır.Çocuk felcinin göğsün bir yanındaki kaslarıeritmesi sonucu, bir yandaki kaslar gelişemezken ötekilerinnormal gelişimlerini sürdürmeleri , omurgada eğrilikleryapabilir. Ayrıca, çocuğun vücut gelişimini kompanse etmek, ağır yüktaşımak, yanlış duruş ve oturuş gibi nedenlerle de kifozgelişebilir.
 27. 27. Bulgular Solunum güçlüğü Ağrı Yorgunluk Kırıklar İlerleyen durumlarda spinal cord baskısından dolayı parapleji oluşturabilen bir deformitedir.
 28. 28. Tedavisi Solunum kaslarını çalıştıran yüzme ve koşma gibi egzersizlerçok yararlıdır. Eğer tanı ve tedavi erken yapılamazsa psiko sosyal sorunlarınoluşması kaçınılmazdır.Bu sonuçlar doğrultusunda erken tanı herzaman için önem kazanmaktadır.
 29. 29. LORDOZ Lumbal Vertebraların olması gerektiğinden daha fazlaabdomene doğru olmasından kaynaklanan bir posturalbozukluktur.Bel fazlaca çukurdur. Nedeni; Diz arkası kasların çok fazla çalışmasına karşılık,zayıflayan gluteal kaslar güçlü değillerdir; bu yüzden de kalçaekstansiyonu zayıflar ve lumbal vertebra da şekil bozukluğu(lordoz) gözlenir.
 30. 30. KİFO-LORDOZ ( KYPHOLORDOTİK ) Lumbal ve thorocal vertebraların olması gerektiğinden, daha fazla kıvrım yapmaları sonucu ortaya çıkan yani kifozla lordozun bir arada bulunduğu durumdur. Scapula dışarıya doğru çıkıktır.Trapezus kaslarının orta ve alt fibrilleri zayıf, üst fibrilleri ve pectoralis kasının majör ve minörleri ise kısa ve güçlüdür. Kypholordotik Postürde; • Baş ve çene öne doğru çıkık • Scapula , abdüksüyonda • Thorocal Vertebralar ; Fleksiyonu artmış(kifoz) • Lumbal Vertebralar ;Hiperekstansiyonda (Lordoz) • Cervical Vertebralar ; Hiperekstansiyonda • Kalça eklemi ; Fleksiyonda • Diz eklemi ; hafif hiperekstansiyonda • Ayak bileği ; hafif fleksiyondadır.
 31. 31. SWAY BACK (YUVARLAK SIRT) Gevşek postür anlamına da gelen sway backte omurganın büyük bir kısmı arkaya doğru yuvarlaklaşmıştır. Baş öne doğru çıkıktır. Böylece referans çizgisi orta hattan geçmemekte ve vertekste sonlanmamaktadır.Thorocal bölgede kifoz gözlenir ancak lumbal dorsazis düz durumdadır.Bunun sonucu da kalça eklemleri normal postüre göre öndedir.Bunun sonucu olarak , kalça eklemleri standart postüre göre önde yer almaktadır.
 32. 32. FLAT BACK Adındanda anlaşılacağı gibi burada thoracal vertebraların düzleşmesi, kıvrımını yitirmesi söz konusudur.Ayrıca lumbal vertebralar da kıvrımlarını yitirmiş ve düzleşmişlerir. Erectör omurga hafifçe uzamaya yol açmış fakat buna karşılık abdominal kaslar güçlenmiştir.Birey ayakta durduğunda kalça, diz eklemleri ve baş, üst Thoracal spinanın aşırı fleksiyonu yüzünden vücudun anterirunda yer alır. Düz sırt durumunda, gövdenin sırt bölgesindeki normal konvekslik kaybolmuş, omurga düz bir görünüm almıştır.Baş öne doğru çıkıktır.
 33. 33. Postür bozukluklarının yandan görünümü
 34. 34. DÜZGÜN POSTÜR İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ  Çocuğunuzun düzgün bir postür kazanması için yatma, oturma, çalışma, ayakta durma gibi aktivitelerinde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Çocuğunuza düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırarak, kaslarının hem güçlü hem de esnek olmasını sağlamalısınız. Ayakta dururken başı dik, çenesi yere paralel, omuzları geride, göğsü dışarıda ve karnı içe çekik olmalıdır.  Oturma düzenine dikkat etmelisiniz.  Çalışma masasının yüksekliği de önemlidir. Çocuk dirseklerini 90 derece kadar bükerek oturduğunda, masa dirsek hizasından 3-5 cm. yukarıda ve 20 derece kadar öne doğru eğimli olmalıdır.  Çocuğunuzun yatağına ve uyuma pozisyona da dikkat etmelisiniz
 35. 35. Sırt Çantası Kullanırken… • Doğru Seçim Yapın: Çantanın boyutlarının, çocuğun vücut ölçülerine uygun olmasına dikkat edin. Çantanın alt kenarı, belden yukarıda olmalıdır. • Doğru Yerleştirin: Çantanın içine sadece gereksinim duyulan malzemeleri koyun, çantanın ağırlığı vücut ağırlığının %15‘ ini geçmemelidir. Çantayı taşırken çocuğunuz öne doğru eğilme gereksinimi duyuyorsa ağırlık fazla demektir. • Doğru Kaldırın: Çantayı doğru kaldırmak çok önemlidir. Çantayı vücudun tam önünde yere koyun. Dizleri bükerek yere çömelin, iki elinizle çantayı tutun, doğrulduktan sonra çantayı sırtınıza takın. • Doğru Taşıyın: Çantayı asla tek omuzda taşımayın. • Doğru Ayarlayın: Omuz askıları gevşek yada çok sıkı olmamalıdır. Çantanın bel kemeri varsa, mutlaka bağlanmalıdır.
 36. 36. POSTÜR ANALİZİ Postür analiz testinde şu kriterler dikkate alınmaktadır. • Vücut tipi • Vücut dengesi • Vücut kısımlarının düzeni • Kas kısalığı testleri • Bacak uzunluğu ölçümü önem taşımaktadır.
 37. 37. POSTÜR BOZUKLUKLARINDAEGZERSİZLE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Egzersizin Hedefleri: • Solunumun derinleştirilmesi ve düzenleştirilmesi, • Gövde kaslarının düzenli ve güçlü bir hale getirilmesi, • Tüm hareketler ve duruşun harmonize bir hale getirilmesi, • Bazı durumlarda; Kontrakte eklemlerin gevşetilmesi ( Örneğin, M. pectoralisin kifoz ve lordozu olanlarda gerilmesi, pelviş duruş bozukluğunda kalça fleksörlerinin gerilmesi gibi). • Egzersiz süresi en az 30 dk. olmalı ve ortalama haftada 3 gün, 6 hafta süre devam edecek şekilde yapılmalı.
 38. 38. EGZERSİZ PLANI. I. Genel Isınma: Koşma, yürüme ile ısınma gerçekleştirilir. II. Başlangıç Pozisyonu: Bank duruşu 1. Tüm omurgaya sıra ile hiperkifozite ve hiperlordozite pozisyonları verilir
 39. 39. 2. Sağ diz ve baş, gövde önünde birbirlerine yaklaştırılır. Ardındansağ bacağa hiperekstansiyon yaptırılır.Onunla birlikte sol kol daöne uzatılır. Sonra sol bacak ve sağ kolla aynı hareket yaptırılır.
 40. 40. 3. Dizler karna değecek şekilde bükülür. Her iki kolöne uzatılır.Ellerle yerde bir sağ yana doğru, bir solyana doğru dolaştırılır.
 41. 41. III. Başlangıç Pozisyonu: Sırt üstü dizler hafif bükük, 4. Diz ve dirsekler çapraz olarak, göbek hizasında birbirlerine değdirilmeye çalışılır. 5.Yukarıdaki aynı egzersiz, fakat aynı anda dört ekstremitenin dekatılması ile,
 42. 42. 6. Eller ve kollar ayaklara doğru uzatılırken, diğer taraftan hafifabdüksiyondaki bacaklar da hiper ekstansiyona getirilip havayakaldırılır(zor bir hareket)7.Sırt üstü vaziyette, her iki kol başın yanlarında yukarı doğruuzatılmış iken, yan pozisyona dönülüp denge korunmaya çalışılır.Tüm ağırlık bir düz çizgi üzerinde toplanmalıdır.
 43. 43. Sırt fizyolojik kifozitenin artmış olması hali (duruş zaafiyeti) I. Koşma, yürüme ile ısınma gerçekleştirilir. II. Başlangıç Pozisyonu: Sırtüstü 1. Kollar ve bacaklar açılmış vaziyette (el ve ayakların birbirlerindenmesafesi 80 cm. kadar). 2. Ayak ve bacaklar, gövdeye göre biraz yükseltilmiş vaziyette bir taburevasıtası ile olabilir.Tüm vücut gerilerek, omuz kavsi ile zemine temasedecek şekilde kaldırılır.
 44. 44. 3. Sırt üstü pozisyondan hızla oturuşa geçip, ellerle bacaklar dizaltıhizasından tutulmaya çalışılır. Sonra, mümkün olduğunca sırtı düztutmaya çalışarak, yavaş bir şekilde tekrar sırt üstü pozisyona geridönülür.III. Başlangıç pozisyonu: Yüzü koyun, ince sert bir yastık karınaltındadır.
 45. 45. 4.Birbirinin tersi taraftaki bir alt ve bir üst ekstremitehiperekstansiyona getirilip, zeminden 5 - 10 cm. yukarı kaldırılır. Buarada boyun da uzatılır. Ama baş yere bakar vaziyette tutulur.Aynışey diğer ekstremite ile de tekrarlanır.5.Eller ve kollar ileri uzatılarak önce eller, sonra ayaklar birbirinevurulur.Daha sonra bacak ve kollar hafif abdüksiyonda, vücutzemine bırakılır.
 46. 46. 6. Eller birleştirilmiş vaziyette, baş arkasında, kollar yanlara doğru.Bacaklarbitişik, yan yatış pozisyonuna geçilir. Bu arada omuz ve kalça kavsinin aynıanda yana dönmesine dikkat etmelidir. Yan pozisyonda, bir anda üstte kalan kol ve bacak abdüksiyona getirilir.Amaç, üzerinde denge kurulmaya çalışılanalanın olabildiğine küçültülmesidir.7. Ayakta ve yürüyüş halinde. Parmak uçları üzerinde, eller daireler çizerken,geriye gitmeye çalışılır. Baş, yüksekteki bir hedefe değdirilmeye çalışılarakyürünür.Buna leylek yürüyüşü de denir.
 47. 47. IV. Başlangıç pozisyonu : Sırtüstü, baş altında küçükyastık. Kalça ve diz hafif fleksiyonda (15 derecekadar),bacaklar hafif açık. 1.Sıra ile sağ ve sol bacak, diz ve kalçadan bükülerekkarna çekilir. Aynı anda karşı taraf eli ile, ayak tabanı içyanı tutulur.Baş bu sırada hafifçe kaldırılır. 2.Ayaklara dorsal fleksiyon yaptırılır. Bu sırada baş hafifkaldırılır.Ellerle yumruk yapılarak, kollar bacak yönüne doğru,bir dirence karşı yapılıyormuş gibi, itilir.
 48. 48. 3.Kollar başın yanlarına doğru hafif açılmış vaziyette uzatılır. Eller,başparmak ve avuç içleri yere bakar pozisyonda.Sağ el yumrukyapılır,Dirsek bükülür ve sol diz de bükülerek, her ikisinin göbek hizasındabirbirine değdirilmeye çalışılır.Baş da hafif kaldırılmıştır.V. Başlangıç pozisyonu: Taburede oturma 1.Taburede, bacaklar hafif açık otururken, ayaklar, kuvvetle zeminebastırılır.Pelvisi kontrol ederek (nötr pozisyonda), gövde belden öneeğilir.Aynı şekilde pelvis kontrolü ile birlikte, omurgaya lateral fleksiyonyaptırılır.(Hareketler yavaş bir şekilde yaptırılmalıdır).
 49. 49. Uygun spor türleri : • Her türlü yüzme stili (sırtüstü yüzme en çok tavsiye edilenidir), • Voleybol, basketbol vb, • Barfikste çalışmak, • Jimnastik (halkalarla) • Yavaş tempo yürüyüş, • Kürek (Oxford stili:oturulan yer hareketli, yavaş gezinti şeklinde), • Ata binme (eğer rahatsızlıktan önce yapılıyor idiyse). • Dans etmek
 50. 50. POSTÜRAL BOZUKLUKLARIN PSİKOLOJİK VESOSYOLOJİK BOYUTU Omurganın statik gelişiminde bebeklik ve ilk çocukluk çağları, önemli bir devredir.Bu devrede omurga üzerine yük binmeye başlamıştır.İkinci önemli devre ise, okula başlamadır.Bu sırada, fizik yük yanında, psişik ve sosyal çevre faktörleri de etkilidir. Üçüncü devre ise, pubertedir.Bu sırada hormonal dengenin değişimi yanı sıra, postür ve bozuklukları üzerine büyük etkisi vardır. Kas ve iskelet sistemini harekete geçiren davranışlar, kişilerin duygu ve düşüncelerini olumlu yada olumsuz etkilemektedir.Mesala; çocuğun suçlanması ve çeşitli sebeplerle (sakatlıklar, yoksulluk, yetim olma vb.) Bu durum ilk olarak kalça ve omurgada öne eğilmeye yol açmaktadır.Buna suçlu çocuk duruşu da denmektedir.Bu sürerse, çocuğun normal kabul ettiği duruş biçimi haline gelir. Buna da yetim çocuk duruşu denir. Kaslar bu şekilde dengesiz bir postürde devamlı çalıştıklarında, yorgunluk, bitkinlik ve rahatsızlıklar ortaya çıkar. Hissettiğimiz biçimde durur, yahut hareket ederiz. Postürümüz veya davranışlarımız, o anki iç dünyamızı çevremizdekilere ayna gibi aksettirir. Hareket tarzımız, çevremiz ve dostlarımız hakkında düşündüklerimizi açıkça belli eder. Başka bir ifadeyle, duruş bütün yönleri ile vücudun dilidir. Kalıcı postür bozukluğunu tedavi etmek, çok zordur. Çocuklukta verilen doğru oturma, yürüme eğitimleri, ileride oluşacak duruş bozukluklarını engelleyebilir.
 51. 51. KAYNAKLAR• Akın, G., Somotoloji Ders Notları,Ankara,2000.• Arıcı, H., Okullarda beden Eğitimi, Spor Kitabevi, Ankara,1999.• Arman,İ.M, Çeşitli hastalıklarda Fizik Tedavisi Egzersiz Programları,Arkadaş Kitabevi, Antalya,1984.• Badford, DS.,Junenile Kyphozis, In: Winter, Lanstein, Bradford DS, Ogilvie ed Moe’es Textbook of Scoliosis and Other Spinal Deformities,Philadelphia,1995.• Beyazova,M.,Gökçe,Y.,Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Gönen Kitabevi,Ankara,2000.(1. ve 2. cilt).• Caillet, R., Scoliosis,F.A Davis Company, Philadelphia, 1986.• Dickson, RA.,The Etiology of Spinal Deformities ,Newyork,1988.• Farsetti P,Tudisco C, Caterini R,Ippolitoz E. Juvenile and İdiopattic Kyphozis.,Longterm follow –up of 20 cases, Arch Orthop Trauma Surg,1991.• Freeman, BL., Scoliosis and Kyphosis , In: Canale ST, ed, Campbell’s Operative Orthopaedics,St Louis, Mosby-Year Book, Inc,1998.• Hungerfold DS., Spinal deformitity in Adolescence, Early Detection and nonoperative management,Medclin North Am, 1985.
 52. 52. • Howe, T, Old Ham J, Posture and Balance,Trew M.Everett, Human movement,Churchill Livingstone, Newyork,1997.• Jensen, CR, Schultz GW, Bangerter BL(Ed): Applied kinesiology and Biomechanic ,Mc Graw-hill Bock Company, Newyork,1993.• Kayhan, Ö.,Yumuşak Doku Ağrıları ve fonksiyon kaybı, Nobel yayınevi,İstanbul,1987.• Negri, V, Marenghi P.Juvenile Kyphosis,Spine,1982.• Nicola, J.Petty, Ann P.Moore,Neuromusculoskeletal Examination and Assessment,Printed in Great Britain By the bath Pres,Newyork,1998.• Otman, A.S., Demirel,H., Sade,A.,Tedavi hareketlerinde Temel değerlendirme prensipleri,Hacettepe Yayınları, No:16, Ankara,1996.• Robert D.D’ambrosia, Musculoskeletal Disordes,2. Edıtıon,Sıdney,1998.• Torsten B, Möller E.R., Pocket Atlas of Radiographic Positining, Georg Thime Verlag,Stuttgart-Newyork,1997.• Tuna,Necdet, Fizik tedavi rehabilitasyon El Kitabı,Nobel Tıp, İstanbul,1988.• Zorer, G., Pediatrik ortopedinin Temelleri,Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul,1998.• Weber, PC:, Cass SP, Clinial Assesment of postural stability, Am J Otology,1993.• www.colukcocuk.com.tr.• www.hastarehberi.com.tr.• www.hekimce.com.tr.

×