Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tüm pato mix quiz

1,612 views

Published on

ege tıp 2015

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Tüm pato mix quiz

 1. 1. DİKKAT Bu sunum, pratiklerde işlenen sunumlarda yer alan slaytların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. İçerdiği slaytlar, pratiklerdeki slaytlarla aynı sırayı izlememektedir. Pratiklerde dağıtılan sunumlara çalıştıktan sonra, bu sunumu kendinizi denemek için kullanmanız tavsiye edilir. E4B3 Tüm Patoloji Pratik Slaytları (Başak Doğanavşargil’in “Gelişme Kusurları” slaytlarını içermemektedir)
 2. 2. ?
 3. 3. Lateral ventrikülde glial tm (Ependimom)
 4. 4. ? ? ? ?
 5. 5. DHT Multinükleer dev hücreMononükleer hücreler DEV HÜCRELİ TÜMÖR
 6. 6. ?
 7. 7. Parakeratoz
 8. 8. ? ?
 9. 9. Palizatik dizilimli nekroz Glioblastom
 10. 10. ?
 11. 11. OSTEOSARKOM-3
 12. 12. ? ? ?
 13. 13. akantoz Parakeratoz papillomatoz
 14. 14. ?
 15. 15. Medulloblastomda Homer-Wright rozetleri
 16. 16. ?
 17. 17. Pleomorfik Liposarkom
 18. 18. ?? ?
 19. 19. Pemfigus: Akantolitik bül Suprabazal akantoliz
 20. 20. ?
 21. 21. Pürülan Menenjit
 22. 22. ? ? ?
 23. 23. Binükleer hücre KONDROSARKOM-1 Derece I KS
 24. 24. ? ?
 25. 25. Yüzeyel yayılan MM in situ Pajetoid yayım
 26. 26. ? ?
 27. 27. Akantoliz Pemfigus
 28. 28. ?
 29. 29. İyi diferansiye liposarkom
 30. 30. ?
 31. 31. Skuamoz hücreli karsinom
 32. 32. ?
 33. 33. Nekrotik glial tümör (Glioblastom)
 34. 34. ?
 35. 35. Nodüler Melanom
 36. 36. ?
 37. 37. Düzgün sınırlı dural tm (Meningiom)
 38. 38. ?
 39. 39. Bazosellüler karsinom
 40. 40. ?
 41. 41. Kondrosarkom
 42. 42. ? ? ? ?
 43. 43. Miksoid Liposarkom Lipoblast Miksoid gölcük Lipoblast
 44. 44. ?
 45. 45. Skuamoz hücreli karsinom
 46. 46. ?
 47. 47. İntradermal nevus
 48. 48. ?
 49. 49. Düzgün sınırlı dural tm (Meningiom)
 50. 50. ?
 51. 51. Kontüzyon ve Laserasyon
 52. 52. ?
 53. 53. Kondrosarkom
 54. 54. ? ?
 55. 55. Ekzematöz dermatit Vezikül
 56. 56. ?
 57. 57. Ekzematöz dermatit
 58. 58. ?
 59. 59. Berry Anevrizma
 60. 60. ? ? ?
 61. 61. Embriyonal Rabdomyosarkom Rabdomyoblast Rabdomyoblast
 62. 62. ?
 63. 63. Akral lentijinöz malign melanoma in-situ
 64. 64. ? ?
 65. 65. Munro mikroabsesi Psoriazis
 66. 66. ?
 67. 67. PYOJENİK OSTEOMYELİT-Akut evre
 68. 68. ? ? ?
 69. 69. Spongioz Vezikül Ekzematöz dermatit
 70. 70. ?
 71. 71. 4. Ventrikülü doldurmuş düzgün sınırlı glial tümör (Ependimom)
 72. 72. ? ? ? ? ?
 73. 73. OSTEOSARKOM Femur distal metafizinde osteosarkom Büyüme kıkırdağının tümörün epifize geçişini engellediği açıkça görülüyor. Medüllayı dolduran sklerotik tümörün üst bölümde kemik dışına çıkarak yumuşak dokuları istila ettiği ve Codman üçgeni gelişmesine yol açtığı dikkati çekiyor. İntramedüller tümör Kemik dışı tm Codman üçgeni
 74. 74. ? ?
 75. 75. Spongioz Ekzematöz dermatit
 76. 76. ?
 77. 77. Epidural Kanama
 78. 78. ? ? ? ? ?
 79. 79. Granüler tabaka Bazal hücre hasarı Lenfosit infiltrasyonu Liken planus Melanofaj
 80. 80. ?
 81. 81. DEV HÜCRELİ TÜMÖR
 82. 82. ?
 83. 83. Psoriazis
 84. 84. ?
 85. 85. Subdural Kanama
 86. 86. ?
 87. 87. OSTEOSARKOM-2
 88. 88. ?
 89. 89. İntradermal nevus
 90. 90. ? ?
 91. 91. Girdap yapıları Meningiom
 92. 92. ? ? ? ?
 93. 93. Derece III KS matriks Pleomorfik kondrositler KONDROSARKOM-2
 94. 94. ?
 95. 95. Kompound Nevus
 96. 96. ?
 97. 97. Hidrosefali (Ventriküllerde dilatasyon)
 98. 98. ?
 99. 99. Kortikal atrofi (Alzheimer Hastalığı)
 100. 100. ? ? ?
 101. 101. İyi diferansiye liposarkom Lipoblast Lipoblast
 102. 102. ?
 103. 103. Bazosellüler karsinom
 104. 104. ? ?
 105. 105. akantoz Psoriazis
 106. 106. ? ?
 107. 107. Ependimal rozet Ependimom
 108. 108. ?
 109. 109. OSTEOMYELİT
 110. 110. ?
 111. 111. Junctional Nevus
 112. 112. ? ? ?
 113. 113. Ependimom Ependimal rozet Perivasküler pseudorozet
 114. 114. ??
 115. 115. Pigmentli atipik hücre tabakalarıMalign melanom
 116. 116. ?
 117. 117. Beyin Ödemi
 118. 118. ?
 119. 119. ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ
 120. 120. ?
 121. 121. Embriyonal Rabdomyosarkom
 122. 122. ? ?
 123. 123. Nevus hücre yuvaları Junctional Nevus
 124. 124. ?
 125. 125. Serebral Hemorajik İnfarktüs (emboli)
 126. 126. ?
 127. 127. Skuamoz hücreli karsinom
 128. 128. ?
 129. 129. KONDROSARKOM
 130. 130. ?
 131. 131. Ekzematöz dermatit
 132. 132. ? ? ?
 133. 133. Ependimal rozet Perivasküler pseudorozet Ependimom
 134. 134. ?
 135. 135. Miksoid Liposarkom
 136. 136. ?
 137. 137. Bazosellüler karsinom
 138. 138. ?
 139. 139. Schwannom (Akustik nörinom)
 140. 140. s e k e t r ? ? ? ?
 141. 141. s e k e t r Sekestr (ölü kemik trabekülü) Fibrozis Yangı hücreleri OSTEOMYELİT
 142. 142. ?
 143. 143. Bazosellüler karsinom
 144. 144. ? ?
 145. 145. Mikrodamar proliferasyonu Glioblastom
 146. 146. ?
 147. 147. OSTEOMYELİT
 148. 148. ? ? ? ? ?
 149. 149. Liken Planus Granüler tabaka Bazal hücre hasarı Kolloid cisimler Lenfositler
 150. 150. ? ?
 151. 151. nekroz Glioblastomda nekroz ve mikrodamar proliferasyonu
 152. 152. ? ?
 153. 153. Pleomorfik Liposarkom Lipoblast
 154. 154. ? ?
 155. 155. Subepidermal bül Bül kavitesi
 156. 156. ?
 157. 157. Subaraknoidal Kanama
 158. 158. ? ?
 159. 159. Girdap yapıları Meningiom
 160. 160. ? ? ? ? ?
 161. 161. septum Kanla dolu kistik boşluk Dev hücreler osteoid ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ
 162. 162. ? ? ?
 163. 163. Kompound Nevus junctional İntradermal
 164. 164. ?
 165. 165. PYOJENİK OSTEOMYELİT-Akut evre
 166. 166. ? ? ?
 167. 167. Yüzeyel yayılan malign melanom İn-situ İnvaziv
 168. 168. ? ?
 169. 169. mitoz Anaplastik astrositom
 170. 170. ? ? ? ?
 171. 171. Malign hc Atipik mitoz Osteoid OSTEOSARKOM-1
 172. 172. ?
 173. 173. Likenoid dermatit
 174. 174. ? → ←
 175. 175. Sınır zonu infarktüsü → ←
 176. 176. ?
 177. 177. Bazosellüler karsinom
 178. 178. ?
 179. 179. Beyin ödemi ve herniasyon
 180. 180. ?
 181. 181. Bazosellüler karsinom
 182. 182. ? ? ?
 183. 183. Kist sıvısı Tümör(mural nodül) Serebellumda Kistik Tümör (Pilositik astrositom)
 184. 184. ?
 185. 185. Skuamoz hücreli karsinom
 186. 186. ? ?
 187. 187. Pilositik astrositom Rozental fibrilleri
 188. 188. ?
 189. 189. Nodüler Melanom
 190. 190. ?
 191. 191. Medulloblastom
 192. 192. ?
 193. 193. Bazosellüler karsinom
 194. 194. ?
 195. 195. Skuamoz hücreli karsinom
 196. 196. ?
 197. 197. Bazosellüler karsinom

×