Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 2015 gis prati̇k-bd

1,366 views

Published on

ege tıp

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

2013 2015 gis prati̇k-bd

 1. 1. GASTROİNTESTİNAL TRAKTUS- PRATİK ÖZOFAGUS-MİDE Dr. Başak Doğanavşargil
 2. 2. BİLGİSAYAR LABORATUVARI
 3. 3. ÖZOFAGUS
 4. 4. Reflü Özofajit Bazal hücre hiperplazisi Papiller elongasyon, konjesyon Papiller elongasyon
 5. 5. Reflü Özofajit Eozinofilik Özofajit
 6. 6. Barrett Özofagus Kolumnar epitel GEJ Skuamöz epitel
 7. 7. Barrett Özofagus Kolumnar epitel GEJ
 8. 8. Barrett Özofagus zemininde gelişmiş tümör
 9. 9. Özofagus-Skuamoz hücreli karsinom Atipik skuamoz epitel adaları Glob corne
 10. 10. MİDE
 11. 11. Peptik ülser Akut gastrik ülserasyon
 12. 12. 1-Nekrotik debri, 2-Akut yangısal infiltrasyon 3-Bol damarlı granülasyon dokusu, 4-Fibrozis 1 2, 34 Ülser
 13. 13. Kronik aktif gastrit
 14. 14. Atrofik gastrit Mukoza kalınlığında/bez sayısında azalma Gastrik bez sayısında azalma. Tam kat intestinal metaplazi “Metaplastik atrofi”
 15. 15. Mide tümörü, makroskopik görünüm Ülseröz Polipoid, vejetan Diffüz, “Linitis plastika”
 16. 16. İntestinal Tipte Adenokarsinom Mide Adenokarsinom (Lauren Sınıflaması) Diffüz Tipte Adenokarsinom
 17. 17. Mide Adenokarsinom (WHO Sınıflaması) Tübüler tip Papiller tip Az koheziv tip Diffüz Taşlı yüzük Müsinöz tip
 18. 18. (Lenfoepitelyal lezyon) MALT lenfoma
 19. 19. Gastrointestinal stromal tümör
 20. 20. Atrofik gastrit zemininde gelişmiş “Nöroendokrin tümör” Kromogranin
 21. 21. GASTROİNTESTİNAL TRAKTUS MİKROSKOPİ PRATİĞİ
 22. 22. Mukozayı tanıyın… Mide…
 23. 23. Midede “Taşlı yüzük hücreli” karsinom
 24. 24. Mide
 25. 25. Gastrointestinal stromal tümör “GİST” “İğsi” hücreler
 26. 26. Appendiks
 27. 27. Adalar, yuvalar yapmış tümör
 28. 28. Üniform-monoton görünüşlü hücreler Bezler Neuroendokrin tümör (Karsinoid tümör)
 29. 29. Mukozayı tanıyın… Normal mukoza “Bezler” Tümör “Adenoid yapılar” Kolon…
 30. 30. Adenokarsinom

×