Fete de mase 2011

Gabriel Avăcăriţei
Gabriel AvăcăriţeiEditor/Anchor at Gabriel Avăcăriţei
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI  jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
                         FEŢE DE MASE
                    1
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI         jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                       SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
 Suntem definiţi, ca societate, de figurile
 publice pe care le promovăm.
 Mecanismul este similar celui care ne
 permite să ne cunoaştem ca grup prin
 intermediul datelor statistice.

 Falsificaţi de medie, totuşi,
 mereu în limitele ei.
 Asemenea ficţiunii statistice, faţa-de-
 mase este o medie a percepţiilor
 individuale, de nimeni complet
 controlată, fără proprietar şi fără
 responsabil unic.
                           2
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI                     jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                                                 SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
 CUPRINS

 Succesul este doar un alt nume pentru vizibilitate ................................................................................. 4
 Imaginea personală este un produs compozit unic ............................................................................... 5
 Există nouă categorii de componente ale imaginii personale .......................................................... 10
 Studiul feţelor de mase este o întreprindere multidisciplinară ........................................................ 15
 Mai este nevoie de încă un termen – faţa de mase? ........................................................................... 17
 Faţa de mase este unitatea de bază a elitei ............................................................................................ 20
 Photo credits ....................................................................................................................................................... 21
 Despre mine ........................................................................................................................................................ 22
                                           3
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI            jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                             SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
 În anii din urmă şi din ce în ce mai mult a crescut vizibilitatea liderilor din fiecare
 domeniu de activitate. Meritat sau nu, notorietatea este marca succesului. Dar chiar
 înainte de a putea vorbi despre succes, în termeni de strictă supravieţuire, să faci faţă
 înseamnă să ai o faţă - să pui un chip lângă un nume. Este o lecţie pe care o înveţi
 vrând-nevrând atunci când îţi cauţi un loc de muncă. La fel, atunci când vânezi finanţare
 pentru o afacere, fie că încerci să te menţii în piaţă, fie că vrei să devii liderul pieţei.

 Succesul aduce vizibilitate şi vizibilitatea succes.
 Sunt două manifestări ale aceleiaşi realităţi.
 La cota de maximă vizibilitate, echivalentă în general cu succesul maxim, individul şi-a
 construit deja o faţă-de-mase. Este cunoscut de milioane de oameni, este respectat de
 mulţi dintre aceştia. Este reper, pe durate lungi de timp, pentru alte figuri publice din
 societate. La nume şi chip s-au adăugat, în percepţia colectivă, trăsături caracteristice,
 definitorii cu privire la ceea ce persoana respectivă este, ştie, face.
                              4
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI  jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ                                Succesul aduce vizibilitate şi
                                vizibilitatea succes. Sunt două
                                manifestări ale aceleiaşi
                                realităţi. În jocul de cuvinte pe
                                care vi-l propun introducând
                                acest termen, faţa-de-mase
                                acoperă masele, mascându-le,
                                şi în acelaşi timp le descoperă,
                                punându-le în valoare.

                                Faţa-de-mase mistifică, atunci
                                când înfrumuseţează sau
                                urâţeşte masele însele, dar le
                                scoate în evidenţă, automat,
                                printr-un efect de sinecdocă -
                                pars pro toto. Figura publică
                                este acceptată pentru că
                                răspunde unor nevoi ale
        Imaginea personală               audienţei: imaginea publică
                                este creată de mase şi le
        este un produs compozit unic          descrie.                    5
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI              jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                            SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
În acelaşi timp, imaginea publică este simplificată, prea
puţin susţinută de fapte şi perpetuu incorectă faţă de omul
care o duce în spate. Cum putem ordona acest univers
dinamic de percepţii pentru a face justiţie şi feţelor şi
maselor?

Vorbim despre CINE conduce, UNDE, CUM, alături de CINE.
Oameni de succes, puşi în context social. Dar numeroase
sunt personalităţile publice şi diferite între ele! Domeniul de
activitate în care se consacră o figură publică determină în
parte caracteristicile acesteia.
                                 6
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI  jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                   SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ                  Valoarea individuală are loc mai mult de manifestare în sport sau
                  arte, de exemplu, unde verificarea succesului este imediată, direct
                  perceptibilă, realizată de audienţe numeroase. Aici contează mai
                  mult datele fizice şi exerciţiile care pun în valoare aceste date.

                              Lucrurile stau altfel în politică, unde drumul
                              de la idee la faptă e sinuos şi lung. În plus,
                              ierahizarea axiologică a ideilor e cel puţin la
                              fel de complicată ca şi convertirea lor în
                              acţiune, presupunând antrenarea unui
                              număr mare de oameni şi, de multe ori,
                              schimbarea instituţiilor. Meritul individual
                              este mereu în pericol să se disipeze în
                              conjunctură.
                              CE-ul specific unei figuri publice este uneori
                              pus în umbră de CUM. Reputaţia poate
                              atenua până la inutil notorietatea, iar
                              calitatea – fie ea profesională sau tehnică
                              poate dispărea complet în tocătorul social. O
                              maşinărie comunitară deloc inocentă în
                              formulele ei de organizare.
                    7
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI               jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                             SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
Aparent, trăim într-o societate liberă, în care iniţiativa şi
valoarea individuală permit afirmarea. O societate în care
liderii de ieri decad şi lasă loc unor nou-veniţi. Ce avem
de fapt este o societate de caste, în care primenirea este
excepţia, iar relaţiile informale ("famiglia", termen mai larg
decât "familia") garantează supravieţuirea, succesul,
excelenţa.

Reuşita este în grade diferite condiţionată de
integrarea individului în reţele de relaţii informale
(prietenie sau rudenie, de sânge sau prin alianţă).
Fenomenul este atât de generalizat încât fiecare
domeniu de activitate pe care l-am analizat ne
prezintă acelaşi model: un păienjeniş de contacte
(ajutor şi protecţie), nu doar aproape impenetrabil
din afară, dar şi aproape insesizabil pentru un ne-membru.
                                 8
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI               jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                             SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
Pentru a şti cine este cel care ne cere încrederea trebuie să ştim
care este reţeaua de conexiuni din care face parte. Pentru a-i
interpreta promisiunile trebuie să ştim care-i sunt obligaţiile.
Pentru a înţelege ascensiunea şi decăderea unor feţe-de-mase
trebuie să ştim cine al cui este sau a fost.


Informaţiile publice şi gratuite permit
o anamneză detaliată a oricărei
personalităţi publice de prim rang.
Este un efort de organizare, în primul rând, pentru că
informaţiile publice şi gratuite avute la dispoziţie sunt suficient
de detaliate pentru a permite o anamneză a oricărei
personalităţi publice de prim rang. Ordonarea figurilor publice
în domenii distincte este numai un prim pas. O analiză mai
amănunţită presupune aşezarea componentelor imaginii
publice în categorii de unităţi omogene.
                                 9
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI               jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                                 SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂAm identificat nouă asemenea clase de trăsături ale imaginii publice, pe care le-am plasat ordonat într-un continuum definit
de două axe:

   - extensia privirii (nivelul de rezoluţie al analizei: microgrup, grup profesional, societatea ca ansamblu)
   - durata la dispoziţie (trecut-prezent-viitor)

La o limită, prima categorie de trăsături de bază ale imaginii publice personale ţine mai mult de personal, decât de public.

Aspectul exterior - care oferă răspunsuri la întrebări de tipul: "cum arată?" - presupune un set de descriptori valabili pentru
orice om, chiar înainte sau în lipsa nivelului de "persoană". La cealaltă extremă, posteritatea - suma faptelor şi a ecourilor
acestor fapte în plan social - descrie la modul cel mai general posibil, la distanţă în timp şi la rezoluţie minimă, o persoană
publică. Şi doar o persoană publică, pentru că în cazul celor mai mulţi oameni - cei care nu dispun decât în mod excepţional
de un public străin - categoria ultimă este inaplicabilă!

Există nouă categorii de componente ale imaginii publice
1. Înfăţişare. Trăsăturile fizice care descriu individul sunt decisive pentru succesul în anumite domenii de activitate şi
marginale în altele. Prilej de sfială şi (hiper)corectitudine politică, pentru că nu sunt cu totul în controlul persoanei în cauză,
trăsăturile fizice sunt material pentru o bogată, chiar dacă adesea fantezistă, semiotică a trupului. Totodată, aspectul
constituie suportul pentru industrii prospere: modă, frumuseţe, îngrijire personală.

2. Discurs. Primele cuvinte în deschiderea unei relaţii sunt fundamentale pentru modul în care va evolua aceasta. Este partea
consistentă şi semnificativă a "primei impresii" şi foarte adesea singura ocazie de a alătura în mod favorabil un chip şi un
nume.
                                 10
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI              jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                            SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
3. Etichetă. Cunoaşterea şi respectarea etichetei descriu o
persoană şi construiesc primul nivel în care societatea se
manifestă puternic în conturarea imaginii personale. Fără un
comportament adaptat la circumstanţe, variat şi flexibil,
individul rămâne închis în microgrupul propriu, dominat de
rude şi prieteni.


Sunt elemente bazale; fără ele succesul social este improbabil şi
mai degrabă accidental. Înfăţişarea neîngrijită, discursul
neglijent şi comportamentul neadecvat sunt zonele unde se
aplică cele mai aspre sancţiuni comunitare: excluderea şi
stigmatizarea. De aceea, efortul trebuie condus în primă
instanţă către integrare şi acceptare.

Deocamdată avem individ - idee - acţiune la nivel personal, în
mediul familial, la un nivel de rezoluţie maxim, dar cu impact      3 Etichetă
social minim. Avem eventual o faţă, dar nu avem audienţa
pentru ea. Încă nu putem identifica aici o faţă-de-mase.         2 Discurs
Imaginea publică personală se construieşte cu adevărat abia de
la nivelul următor.                           1 Înfăţişare


                                11
ebook: vol 1
 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI               jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                               SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ4. Brand personal. Revenim la individ, însă la un nivel superior de
agregare socială. În grupul profesional, contează ce anume oferă fiecare
individ în parte, care este diferenţa specifică, ce anume conferă valoare
individului pentru ceilalţi.

5. Notorietate. Este nivelul la care ideea şi comunicarea directă se
transformă în comunicare publică, eventual de masă. Imaginea personală
intră definitiv în spaţiul public, iar elementele descriptive ale imaginii sunt
de identificat nu la nivelul individului – suport şi origine a imaginii - ci în
gradul şi calitatea expunerii publice.

6. Reputaţie. Revenim în zona de acţiune, unde notorietatea este colorată
axiologic de către mediul social. Mai mult decât simplă expunere publică,
imaginea capătă aici în plus elemente de interacţiune între individ şi
societate. Este teritoriul de drept al relaţiilor publice.             6 Reputaţie
Urmărind elementele componente ale imaginii publice personale, am mai        5 Notorietate
străbătut un palier în traseul individ - idee - acţiune. La un grad sporit de
imersiune în societate, cu un grad sporit de vizibilitate.             4 Brand
Deosebirea fundamentală aici faţă de primele trei niveluri este că         3 Etichetă
adaptarea şi integrarea lasă locul, paradoxal, procesului invers: pentru a
câştiga o identitate socială şi pentru a-şi evidenţia calităţile unice, individul  2 Discurs
trebuie să fie diferit. O faţă-de-mase iese din mulţime printr-o specificitate
care răspunde unor nevoi ale publicului.                      1 Înfăţişare


                                  12
ebook: vol 1
 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI               jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                              SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ7. Conexiuni. Din nou la nivelul individului, al datului de necontrolat, al
trecutului care îl construieşte! Descendenţa decide aspectul exterior (1),
abilităţile individuale şi talentul (2) şi tot din familie vine poziţia socială
(3) de la care pornim în viaţă. Familia "decide" cine sunt cei care ne ajută
mai întâi şi cine sunt cei faţă de care avem datorii. Familia se deschide în
social prin "famiglia", termen ce extinde conceptul de familie nu doar la
rudele de sânge sau prin alianţă, ci şi la prietenii apropiaţi, partenerii de
afaceri sau de luptă politică. Famiglia = grup de persoane cu interese      9 Posteritate
înrudite, care tind să fie, să gândească şi să acţioneze mai degrabă
similar şi coordonat, decât aleatoriu şi divergent.                8 Credinţe
8. Credinţe. La un nivel de vizibilitate suficient de ridicat, credinţele -    7 Conexiuni
uneori simplele preferinţe! - sunt relevante. Persoana respectivă se
bucură de încredere şi susţinere datorită crezurilor exprimate şi         6 Reputaţie
dovedite. Totodată, generează impact social prin expunerea propriilor
idei. Aici abia putem vorbi despre o personalitate suficient de complexă     5 Notorietate
în plan social pentru a putea fi descrisă drept lider.
                                         4 Brand
9. Posteritate. Există, în fine, persoane publice ale căror acţiuni în plan
social sunt într-atâta pline de urmări încât îşi continuă existenţa sau îşi    3 Etichetă
prelungesc influenţa dincolo de viaţa individului şi de efemera fulguraţie
a imaginii sale în public. Unele din aceste personalităţi sunt numite       2 Discurs
încarnarea unei epoci sau a unui popor. Altele sunt plasate în categoria
"personalităţi care au schimbat istoria omenirii".                1 Înfăţişare


                                  13
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI  jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
    COMPONENTELE IMAGINII PUBLICE PERSONALE
                    14
ebook: vol 1
 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI              jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                             SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
Simpla prezentare a componentelor imaginii publice personale e
suficientă pentru a înţelege că studiul feţelor-de-mase este o
întreprindere multidisciplinară. De la analize calitative de tip
psihologic, la investigaţii istorice şi jurnalistice, către procedeele
din marketingul şi PR-ul modern, până la analizele cantitative de
tip sociologic sunt sute de abordări posibile şi mii de lucrări
publicate. Miliarde de dolari circulă în permanenţă în industriile
interconectate: fashion, fitness & beauty, training & coaching, PR
şi comunicare, media, publishing, marketing politic etc. Sunt
milioane de poveşti scrise şi povestite despre feţe-de-mase şi alte
mii apar în fiecare zi. Sute de mii de oameni studiază chiar în acest
moment modalităţi de îmbunătăţire a imaginii personale, a lor sau
a altora.


Studiul feţelor-de-mase este o
întreprindere multidisciplinară.
Abordarea pe care o aveţi înainte permite agregarea tuturor
acestor perspective disparate într-un sistem teoretic unitar.
Aceleaşi 9 componente ale imaginii publice personale permit o
ordonare şi o arhivare inteligente ale materiei în domeniu.
                                 15
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI  jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
     ABORDAREA IMAGINII PUBLICE PERSONALE
                    16
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI             jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                            SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
 Până acum am folosit aparent nediscriminatoriu mai mulţi termeni ale căror
 semnificaţii sunt înrudite, se suprapun sau se confundă adesea.

 persoană publică         lider    star        vedetă
       brand personal

      persoană        figură publică         celebritate

   individ         personalitate            faţă-de-mase

 Mai este nevoie de încă un termen – faţa de mase?
 Da, întrucât este cel mai general şi dă seama despre un element care uneşte fiecare
 dintre termenii menţionaţi mai devreme – vizibilitatea - într-un mod în care niciun
 altul nu reuşeşte.
                               17
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI               jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                                SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂTriada individ-persoană-personalitate este una fundamentală în sociologie.        PERSONALITATE
Descrie omul din perspectiva dezvoltării, de la simplu şi natural, către
complex şi cultural. Dar este nevoie de atributul „publică” pentru a ajunge        „.... 2. Persoană cu aptitudini deosebite
la obiectul cercetării noastre: persoana publică (opusă persoanei private) şi      și cu alese însușiri intelectuale și
personalitatea publică.                                 morale, care se realizează și se
                                             manifestă în mod practic prin reușite
Este de discutat în ce măsură, în lipsa afirmării publice, personalitatea este      într-un anumit domeniu de activitate.
cu totul ceea ce spun dicţionarele. Este, de exemplu, personalitatea lui         3. Persoană care deține o funcție
Mircea Ivănescu ştirbită de lipsa de recunoaştere publică? Sau este           importantă în viața politică, socială,
Lautreamont o personalitate nedesăvârşită pentru că îl cunosc mai puţin         culturală;
oameni decât îl ştiu pe Cristiano Ronaldo? Sunt, pe de altă parte, M.                          în DEX '98
Ivănescu sau Lautreamont complet realizaţi fără succesul social?
                                 18
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI     jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                       SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ                În “Cum să devii un NIMENI”, Iulian Comanescu distinge vedetele de
                celebrităţi astfel: vedeta „interesează prin ceea ce face în domeniul propriu de
                activitate, adesea artistic”, în vreme ce o celebritate este o persoană publică a
                cărei viaţă privată îi interesează pe cei din jur. O diferenţiere care nu ne ajută
                prea mult să lucrăm pe cazuri concrete.

                În plus, distincţia operează tot mai puţin în zilele noastre, când interesul faţă
                de viaţa privată a (oricărui) celuilalt este în creştere. Fostul lider PSD, Cristian
                Diaconescu, este vedetă sau celebritate? Gigi Becali este vedetă sau
                celebritate? Prezentatoarele de televiziune sunt toate vedete? Mai degrabă
                produse de marketing, ele îşi descoperă apetitul pentru brand personal, în
                mod paradoxal, după ce devin vedete!
 Primul – într-un
                Termenul „vedetă” abia dacă mai păstrează în sine etimologia (în marina
 clasament sau într-o     militară, navă cu rol de santinelă avansată, apud Comanescu). Cuvântul s-a
                specializat pentru zonele “frivole” care ţin de showbiz şi sport, altminteri
 listă – e perceput drept   utilizarea sa fiind mai degrabă forţată sau de-a dreptul metaforică. De altfel,
                derivatul „vedetism” dezvăluie întreg peiorativul asociat cu termenul de bază.
 cel care conduce,
                Pe de altă parte, celebritate înseamnă mai întâi de toate însuşirea de a fi
 cel care dă tonul       celebru (faimos, renumit, prestigios). Aproape indiferent faţă de suport,
                adjectivul domină numele. Accentul se mută adică de pe „ce este” pe „cum
 şi impune modelul       este”, de pe esenţă pe circumstanţă. Persoana celebră nu este atât CINEVA,
                cât CUMVA, şi anume VIZIBILĂ.
                       19
ebook: vol 1
 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI               jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                               SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ                                       Faţa de mase este unitatea de bază a elitei.
                                     Un nume, asociat unui chip, la care se adaugă câteva
                                    atribute unice şi o valoare recunoscută, capacitatea de a
                                       comunica idei care mişcă audienţa şi acţiuni
                                     memorabile. E compoziţia minimală a feţei de mase.
S-a impus însă, mai ales în ultimii 20 de ani, concurentul anglo-    O compoziţie în dinamică permanentă şi cu aparenţă
saxon LIDER. Primul – într-un clasament sau într-o listă – este               caleidoscopică.
totodată şi cel care conduce, cel care dă tonul şi impune
modelul. Termenul „lider” se apropie cel mai mult de ideea „faţă
de mase”, pentru că cei care conduc, de facto sau formal, devin
cunoscuţi chiar şi atunci când nu îşi doresc această vizibilitate.

Publicul cere şi presa serveşte informaţii de tot felul despre
lideri, despre cei care sunt primii, despre cei care sunt influenţi.
Sunt cei despre care scrie David Rothkopf atunci când introduce
superclasa, elita globală a puterii şi lumea sa.

Pentru a încorpora

   succesul personal şi succesul public
   recunoaşterea socială şi vizibilitatea
   influenţa formală şi autoritatea informală

şi pentru a acoperi toate domeniile de activitate e nevoie de
termenul faţă de mase.
                                 20
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI              jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                            SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
 photo credits

 pag 1 (Joshua Scott and Yee Wong)
 pag 2 (http://notmytribe.com/tag/popular-culture)
 pag 4 (Career Success - Microsoft Clip Art)
 pag 5 (Maniac World)
 pag 6 (Inpolitics)
 pag 7 (energienaturala)
 pag 8 (gii2.nagaokaut.ac.jp)
 pag 9 (mysticmadness)
 pag 15 (settemuse.it)
 pag 17 (sparknotes)
 pag 18 (soccerwallpaper)
 pag 19 (4.bp.blogspot.com)
 pag 20 (randydisert)
                                21
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI       jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                      SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
    GABRIEL AVĂCĂRIŢEI ESTE TRAINER DE IMAGINE PERSONALĂ
       ADICĂ ÎNŢELEGE ÎN CE FEL ESTE UNIC FIECARE OM.

     Pentru că aşa cred. Cred că lumea este mai bună atunci când oamenii
         se înţeleg mai bine – între ei, dar mai ales pe ei înşişi.

     Vreau să-i ajut pe oameni să evite confuziile şi să prevină conflictele.
       Pot să-i învăţ să comunice mai bine ceea ce sunt şi ceea ce vor.
          Vreau să le fiu ghid atunci când au nevoie să afle
            cine sunt şi ce vor cei cu care intră în relaţie.

    Pentru mai multe informaţii despre branding şi imagine publică personală, sunt aici      Drumul Funigeilor nr. 64B, sector 5, Bucureşti 0729 039 897 0745 055 413
       gavacaritei.wordpress.com www.fedeme.ro     gavacaritei@yahoo.com                         22
ebook: vol 1
GABRIEL AVĂCĂRIŢEI  jurnalist, trainer, consultant, speaker
                                SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ
                         FEŢE DE MASE
                    23
1 of 23

Recommended

Analytics www.fetedemase.ro by
Analytics www.fetedemase.roAnalytics www.fetedemase.ro
Analytics www.fetedemase.roGabriel Avăcăriţei
297 views10 slides
Gabriel avacaritei training cluj napoca (mar 2012) by
Gabriel avacaritei  training cluj napoca (mar 2012)Gabriel avacaritei  training cluj napoca (mar 2012)
Gabriel avacaritei training cluj napoca (mar 2012)Gabriel Avăcăriţei
254 views25 slides
Hunger games [2012] 10 lectii de imagine personala by
Hunger games [2012] 10 lectii de imagine personalaHunger games [2012] 10 lectii de imagine personala
Hunger games [2012] 10 lectii de imagine personalaGabriel Avăcăriţei
690 views13 slides
Sefii sunt antipatici by
Sefii sunt antipaticiSefii sunt antipatici
Sefii sunt antipaticiGabriel Avăcăriţei
220 views1 slide
Pdf Rali Psy202 by
Pdf Rali Psy202Pdf Rali Psy202
Pdf Rali Psy202romojanet
584 views7 slides
How copy can improve traffic and boost online sales by
How copy can improve traffic and boost online salesHow copy can improve traffic and boost online sales
How copy can improve traffic and boost online salesalpalfilms
2.1K views62 slides

More Related Content

More from Gabriel Avăcăriţei

Succes în imobiliare by
Succes în imobiliareSucces în imobiliare
Succes în imobiliareGabriel Avăcăriţei
454 views21 slides
Brand Personal In 5 (+1) Pasi Prezentare by
Brand Personal In 5 (+1) Pasi  PrezentareBrand Personal In 5 (+1) Pasi  Prezentare
Brand Personal In 5 (+1) Pasi PrezentareGabriel Avăcăriţei
213 views2 slides
Bilant c&rp by
Bilant c&rpBilant c&rp
Bilant c&rpGabriel Avăcăriţei
189 views2 slides
Proiect de cercetare C&RP by
Proiect de cercetare C&RPProiect de cercetare C&RP
Proiect de cercetare C&RPGabriel Avăcăriţei
334 views7 slides
Liste de personalitati - criterii, exemple, explicaţii by
Liste de personalitati - criterii, exemple, explicaţiiListe de personalitati - criterii, exemple, explicaţii
Liste de personalitati - criterii, exemple, explicaţiiGabriel Avăcăriţei
1.2K views8 slides
Feţe De Mase by
Feţe De MaseFeţe De Mase
Feţe De MaseGabriel Avăcăriţei
398 views15 slides

Fete de mase 2011

 • 1. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ FEŢE DE MASE 1
 • 2. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Suntem definiţi, ca societate, de figurile publice pe care le promovăm. Mecanismul este similar celui care ne permite să ne cunoaştem ca grup prin intermediul datelor statistice. Falsificaţi de medie, totuşi, mereu în limitele ei. Asemenea ficţiunii statistice, faţa-de- mase este o medie a percepţiilor individuale, de nimeni complet controlată, fără proprietar şi fără responsabil unic. 2
 • 3. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ CUPRINS Succesul este doar un alt nume pentru vizibilitate ................................................................................. 4 Imaginea personală este un produs compozit unic ............................................................................... 5 Există nouă categorii de componente ale imaginii personale .......................................................... 10 Studiul feţelor de mase este o întreprindere multidisciplinară ........................................................ 15 Mai este nevoie de încă un termen – faţa de mase? ........................................................................... 17 Faţa de mase este unitatea de bază a elitei ............................................................................................ 20 Photo credits ....................................................................................................................................................... 21 Despre mine ........................................................................................................................................................ 22 3
 • 4. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ În anii din urmă şi din ce în ce mai mult a crescut vizibilitatea liderilor din fiecare domeniu de activitate. Meritat sau nu, notorietatea este marca succesului. Dar chiar înainte de a putea vorbi despre succes, în termeni de strictă supravieţuire, să faci faţă înseamnă să ai o faţă - să pui un chip lângă un nume. Este o lecţie pe care o înveţi vrând-nevrând atunci când îţi cauţi un loc de muncă. La fel, atunci când vânezi finanţare pentru o afacere, fie că încerci să te menţii în piaţă, fie că vrei să devii liderul pieţei. Succesul aduce vizibilitate şi vizibilitatea succes. Sunt două manifestări ale aceleiaşi realităţi. La cota de maximă vizibilitate, echivalentă în general cu succesul maxim, individul şi-a construit deja o faţă-de-mase. Este cunoscut de milioane de oameni, este respectat de mulţi dintre aceştia. Este reper, pe durate lungi de timp, pentru alte figuri publice din societate. La nume şi chip s-au adăugat, în percepţia colectivă, trăsături caracteristice, definitorii cu privire la ceea ce persoana respectivă este, ştie, face. 4
 • 5. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Succesul aduce vizibilitate şi vizibilitatea succes. Sunt două manifestări ale aceleiaşi realităţi. În jocul de cuvinte pe care vi-l propun introducând acest termen, faţa-de-mase acoperă masele, mascându-le, şi în acelaşi timp le descoperă, punându-le în valoare. Faţa-de-mase mistifică, atunci când înfrumuseţează sau urâţeşte masele însele, dar le scoate în evidenţă, automat, printr-un efect de sinecdocă - pars pro toto. Figura publică este acceptată pentru că răspunde unor nevoi ale Imaginea personală audienţei: imaginea publică este creată de mase şi le este un produs compozit unic descrie. 5
 • 6. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ În acelaşi timp, imaginea publică este simplificată, prea puţin susţinută de fapte şi perpetuu incorectă faţă de omul care o duce în spate. Cum putem ordona acest univers dinamic de percepţii pentru a face justiţie şi feţelor şi maselor? Vorbim despre CINE conduce, UNDE, CUM, alături de CINE. Oameni de succes, puşi în context social. Dar numeroase sunt personalităţile publice şi diferite între ele! Domeniul de activitate în care se consacră o figură publică determină în parte caracteristicile acesteia. 6
 • 7. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Valoarea individuală are loc mai mult de manifestare în sport sau arte, de exemplu, unde verificarea succesului este imediată, direct perceptibilă, realizată de audienţe numeroase. Aici contează mai mult datele fizice şi exerciţiile care pun în valoare aceste date. Lucrurile stau altfel în politică, unde drumul de la idee la faptă e sinuos şi lung. În plus, ierahizarea axiologică a ideilor e cel puţin la fel de complicată ca şi convertirea lor în acţiune, presupunând antrenarea unui număr mare de oameni şi, de multe ori, schimbarea instituţiilor. Meritul individual este mereu în pericol să se disipeze în conjunctură. CE-ul specific unei figuri publice este uneori pus în umbră de CUM. Reputaţia poate atenua până la inutil notorietatea, iar calitatea – fie ea profesională sau tehnică poate dispărea complet în tocătorul social. O maşinărie comunitară deloc inocentă în formulele ei de organizare. 7
 • 8. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Aparent, trăim într-o societate liberă, în care iniţiativa şi valoarea individuală permit afirmarea. O societate în care liderii de ieri decad şi lasă loc unor nou-veniţi. Ce avem de fapt este o societate de caste, în care primenirea este excepţia, iar relaţiile informale ("famiglia", termen mai larg decât "familia") garantează supravieţuirea, succesul, excelenţa. Reuşita este în grade diferite condiţionată de integrarea individului în reţele de relaţii informale (prietenie sau rudenie, de sânge sau prin alianţă). Fenomenul este atât de generalizat încât fiecare domeniu de activitate pe care l-am analizat ne prezintă acelaşi model: un păienjeniş de contacte (ajutor şi protecţie), nu doar aproape impenetrabil din afară, dar şi aproape insesizabil pentru un ne-membru. 8
 • 9. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Pentru a şti cine este cel care ne cere încrederea trebuie să ştim care este reţeaua de conexiuni din care face parte. Pentru a-i interpreta promisiunile trebuie să ştim care-i sunt obligaţiile. Pentru a înţelege ascensiunea şi decăderea unor feţe-de-mase trebuie să ştim cine al cui este sau a fost. Informaţiile publice şi gratuite permit o anamneză detaliată a oricărei personalităţi publice de prim rang. Este un efort de organizare, în primul rând, pentru că informaţiile publice şi gratuite avute la dispoziţie sunt suficient de detaliate pentru a permite o anamneză a oricărei personalităţi publice de prim rang. Ordonarea figurilor publice în domenii distincte este numai un prim pas. O analiză mai amănunţită presupune aşezarea componentelor imaginii publice în categorii de unităţi omogene. 9
 • 10. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Am identificat nouă asemenea clase de trăsături ale imaginii publice, pe care le-am plasat ordonat într-un continuum definit de două axe: - extensia privirii (nivelul de rezoluţie al analizei: microgrup, grup profesional, societatea ca ansamblu) - durata la dispoziţie (trecut-prezent-viitor) La o limită, prima categorie de trăsături de bază ale imaginii publice personale ţine mai mult de personal, decât de public. Aspectul exterior - care oferă răspunsuri la întrebări de tipul: "cum arată?" - presupune un set de descriptori valabili pentru orice om, chiar înainte sau în lipsa nivelului de "persoană". La cealaltă extremă, posteritatea - suma faptelor şi a ecourilor acestor fapte în plan social - descrie la modul cel mai general posibil, la distanţă în timp şi la rezoluţie minimă, o persoană publică. Şi doar o persoană publică, pentru că în cazul celor mai mulţi oameni - cei care nu dispun decât în mod excepţional de un public străin - categoria ultimă este inaplicabilă! Există nouă categorii de componente ale imaginii publice 1. Înfăţişare. Trăsăturile fizice care descriu individul sunt decisive pentru succesul în anumite domenii de activitate şi marginale în altele. Prilej de sfială şi (hiper)corectitudine politică, pentru că nu sunt cu totul în controlul persoanei în cauză, trăsăturile fizice sunt material pentru o bogată, chiar dacă adesea fantezistă, semiotică a trupului. Totodată, aspectul constituie suportul pentru industrii prospere: modă, frumuseţe, îngrijire personală. 2. Discurs. Primele cuvinte în deschiderea unei relaţii sunt fundamentale pentru modul în care va evolua aceasta. Este partea consistentă şi semnificativă a "primei impresii" şi foarte adesea singura ocazie de a alătura în mod favorabil un chip şi un nume. 10
 • 11. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ 3. Etichetă. Cunoaşterea şi respectarea etichetei descriu o persoană şi construiesc primul nivel în care societatea se manifestă puternic în conturarea imaginii personale. Fără un comportament adaptat la circumstanţe, variat şi flexibil, individul rămâne închis în microgrupul propriu, dominat de rude şi prieteni. Sunt elemente bazale; fără ele succesul social este improbabil şi mai degrabă accidental. Înfăţişarea neîngrijită, discursul neglijent şi comportamentul neadecvat sunt zonele unde se aplică cele mai aspre sancţiuni comunitare: excluderea şi stigmatizarea. De aceea, efortul trebuie condus în primă instanţă către integrare şi acceptare. Deocamdată avem individ - idee - acţiune la nivel personal, în mediul familial, la un nivel de rezoluţie maxim, dar cu impact 3 Etichetă social minim. Avem eventual o faţă, dar nu avem audienţa pentru ea. Încă nu putem identifica aici o faţă-de-mase. 2 Discurs Imaginea publică personală se construieşte cu adevărat abia de la nivelul următor. 1 Înfăţişare 11
 • 12. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ 4. Brand personal. Revenim la individ, însă la un nivel superior de agregare socială. În grupul profesional, contează ce anume oferă fiecare individ în parte, care este diferenţa specifică, ce anume conferă valoare individului pentru ceilalţi. 5. Notorietate. Este nivelul la care ideea şi comunicarea directă se transformă în comunicare publică, eventual de masă. Imaginea personală intră definitiv în spaţiul public, iar elementele descriptive ale imaginii sunt de identificat nu la nivelul individului – suport şi origine a imaginii - ci în gradul şi calitatea expunerii publice. 6. Reputaţie. Revenim în zona de acţiune, unde notorietatea este colorată axiologic de către mediul social. Mai mult decât simplă expunere publică, imaginea capătă aici în plus elemente de interacţiune între individ şi societate. Este teritoriul de drept al relaţiilor publice. 6 Reputaţie Urmărind elementele componente ale imaginii publice personale, am mai 5 Notorietate străbătut un palier în traseul individ - idee - acţiune. La un grad sporit de imersiune în societate, cu un grad sporit de vizibilitate. 4 Brand Deosebirea fundamentală aici faţă de primele trei niveluri este că 3 Etichetă adaptarea şi integrarea lasă locul, paradoxal, procesului invers: pentru a câştiga o identitate socială şi pentru a-şi evidenţia calităţile unice, individul 2 Discurs trebuie să fie diferit. O faţă-de-mase iese din mulţime printr-o specificitate care răspunde unor nevoi ale publicului. 1 Înfăţişare 12
 • 13. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ 7. Conexiuni. Din nou la nivelul individului, al datului de necontrolat, al trecutului care îl construieşte! Descendenţa decide aspectul exterior (1), abilităţile individuale şi talentul (2) şi tot din familie vine poziţia socială (3) de la care pornim în viaţă. Familia "decide" cine sunt cei care ne ajută mai întâi şi cine sunt cei faţă de care avem datorii. Familia se deschide în social prin "famiglia", termen ce extinde conceptul de familie nu doar la rudele de sânge sau prin alianţă, ci şi la prietenii apropiaţi, partenerii de afaceri sau de luptă politică. Famiglia = grup de persoane cu interese 9 Posteritate înrudite, care tind să fie, să gândească şi să acţioneze mai degrabă similar şi coordonat, decât aleatoriu şi divergent. 8 Credinţe 8. Credinţe. La un nivel de vizibilitate suficient de ridicat, credinţele - 7 Conexiuni uneori simplele preferinţe! - sunt relevante. Persoana respectivă se bucură de încredere şi susţinere datorită crezurilor exprimate şi 6 Reputaţie dovedite. Totodată, generează impact social prin expunerea propriilor idei. Aici abia putem vorbi despre o personalitate suficient de complexă 5 Notorietate în plan social pentru a putea fi descrisă drept lider. 4 Brand 9. Posteritate. Există, în fine, persoane publice ale căror acţiuni în plan social sunt într-atâta pline de urmări încât îşi continuă existenţa sau îşi 3 Etichetă prelungesc influenţa dincolo de viaţa individului şi de efemera fulguraţie a imaginii sale în public. Unele din aceste personalităţi sunt numite 2 Discurs încarnarea unei epoci sau a unui popor. Altele sunt plasate în categoria "personalităţi care au schimbat istoria omenirii". 1 Înfăţişare 13
 • 14. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ COMPONENTELE IMAGINII PUBLICE PERSONALE 14
 • 15. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Simpla prezentare a componentelor imaginii publice personale e suficientă pentru a înţelege că studiul feţelor-de-mase este o întreprindere multidisciplinară. De la analize calitative de tip psihologic, la investigaţii istorice şi jurnalistice, către procedeele din marketingul şi PR-ul modern, până la analizele cantitative de tip sociologic sunt sute de abordări posibile şi mii de lucrări publicate. Miliarde de dolari circulă în permanenţă în industriile interconectate: fashion, fitness & beauty, training & coaching, PR şi comunicare, media, publishing, marketing politic etc. Sunt milioane de poveşti scrise şi povestite despre feţe-de-mase şi alte mii apar în fiecare zi. Sute de mii de oameni studiază chiar în acest moment modalităţi de îmbunătăţire a imaginii personale, a lor sau a altora. Studiul feţelor-de-mase este o întreprindere multidisciplinară. Abordarea pe care o aveţi înainte permite agregarea tuturor acestor perspective disparate într-un sistem teoretic unitar. Aceleaşi 9 componente ale imaginii publice personale permit o ordonare şi o arhivare inteligente ale materiei în domeniu. 15
 • 16. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ ABORDAREA IMAGINII PUBLICE PERSONALE 16
 • 17. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Până acum am folosit aparent nediscriminatoriu mai mulţi termeni ale căror semnificaţii sunt înrudite, se suprapun sau se confundă adesea. persoană publică lider star vedetă brand personal persoană figură publică celebritate individ personalitate faţă-de-mase Mai este nevoie de încă un termen – faţa de mase? Da, întrucât este cel mai general şi dă seama despre un element care uneşte fiecare dintre termenii menţionaţi mai devreme – vizibilitatea - într-un mod în care niciun altul nu reuşeşte. 17
 • 18. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Triada individ-persoană-personalitate este una fundamentală în sociologie. PERSONALITATE Descrie omul din perspectiva dezvoltării, de la simplu şi natural, către complex şi cultural. Dar este nevoie de atributul „publică” pentru a ajunge „.... 2. Persoană cu aptitudini deosebite la obiectul cercetării noastre: persoana publică (opusă persoanei private) şi și cu alese însușiri intelectuale și personalitatea publică. morale, care se realizează și se manifestă în mod practic prin reușite Este de discutat în ce măsură, în lipsa afirmării publice, personalitatea este într-un anumit domeniu de activitate. cu totul ceea ce spun dicţionarele. Este, de exemplu, personalitatea lui 3. Persoană care deține o funcție Mircea Ivănescu ştirbită de lipsa de recunoaştere publică? Sau este importantă în viața politică, socială, Lautreamont o personalitate nedesăvârşită pentru că îl cunosc mai puţin culturală; oameni decât îl ştiu pe Cristiano Ronaldo? Sunt, pe de altă parte, M. în DEX '98 Ivănescu sau Lautreamont complet realizaţi fără succesul social? 18
 • 19. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ În “Cum să devii un NIMENI”, Iulian Comanescu distinge vedetele de celebrităţi astfel: vedeta „interesează prin ceea ce face în domeniul propriu de activitate, adesea artistic”, în vreme ce o celebritate este o persoană publică a cărei viaţă privată îi interesează pe cei din jur. O diferenţiere care nu ne ajută prea mult să lucrăm pe cazuri concrete. În plus, distincţia operează tot mai puţin în zilele noastre, când interesul faţă de viaţa privată a (oricărui) celuilalt este în creştere. Fostul lider PSD, Cristian Diaconescu, este vedetă sau celebritate? Gigi Becali este vedetă sau celebritate? Prezentatoarele de televiziune sunt toate vedete? Mai degrabă produse de marketing, ele îşi descoperă apetitul pentru brand personal, în mod paradoxal, după ce devin vedete! Primul – într-un Termenul „vedetă” abia dacă mai păstrează în sine etimologia (în marina clasament sau într-o militară, navă cu rol de santinelă avansată, apud Comanescu). Cuvântul s-a specializat pentru zonele “frivole” care ţin de showbiz şi sport, altminteri listă – e perceput drept utilizarea sa fiind mai degrabă forţată sau de-a dreptul metaforică. De altfel, derivatul „vedetism” dezvăluie întreg peiorativul asociat cu termenul de bază. cel care conduce, Pe de altă parte, celebritate înseamnă mai întâi de toate însuşirea de a fi cel care dă tonul celebru (faimos, renumit, prestigios). Aproape indiferent faţă de suport, adjectivul domină numele. Accentul se mută adică de pe „ce este” pe „cum şi impune modelul este”, de pe esenţă pe circumstanţă. Persoana celebră nu este atât CINEVA, cât CUMVA, şi anume VIZIBILĂ. 19
 • 20. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Faţa de mase este unitatea de bază a elitei. Un nume, asociat unui chip, la care se adaugă câteva atribute unice şi o valoare recunoscută, capacitatea de a comunica idei care mişcă audienţa şi acţiuni memorabile. E compoziţia minimală a feţei de mase. S-a impus însă, mai ales în ultimii 20 de ani, concurentul anglo- O compoziţie în dinamică permanentă şi cu aparenţă saxon LIDER. Primul – într-un clasament sau într-o listă – este caleidoscopică. totodată şi cel care conduce, cel care dă tonul şi impune modelul. Termenul „lider” se apropie cel mai mult de ideea „faţă de mase”, pentru că cei care conduc, de facto sau formal, devin cunoscuţi chiar şi atunci când nu îşi doresc această vizibilitate. Publicul cere şi presa serveşte informaţii de tot felul despre lideri, despre cei care sunt primii, despre cei care sunt influenţi. Sunt cei despre care scrie David Rothkopf atunci când introduce superclasa, elita globală a puterii şi lumea sa. Pentru a încorpora succesul personal şi succesul public recunoaşterea socială şi vizibilitatea influenţa formală şi autoritatea informală şi pentru a acoperi toate domeniile de activitate e nevoie de termenul faţă de mase. 20
 • 21. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ photo credits pag 1 (Joshua Scott and Yee Wong) pag 2 (http://notmytribe.com/tag/popular-culture) pag 4 (Career Success - Microsoft Clip Art) pag 5 (Maniac World) pag 6 (Inpolitics) pag 7 (energienaturala) pag 8 (gii2.nagaokaut.ac.jp) pag 9 (mysticmadness) pag 15 (settemuse.it) pag 17 (sparknotes) pag 18 (soccerwallpaper) pag 19 (4.bp.blogspot.com) pag 20 (randydisert) 21
 • 22. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ GABRIEL AVĂCĂRIŢEI ESTE TRAINER DE IMAGINE PERSONALĂ ADICĂ ÎNŢELEGE ÎN CE FEL ESTE UNIC FIECARE OM. Pentru că aşa cred. Cred că lumea este mai bună atunci când oamenii se înţeleg mai bine – între ei, dar mai ales pe ei înşişi. Vreau să-i ajut pe oameni să evite confuziile şi să prevină conflictele. Pot să-i învăţ să comunice mai bine ceea ce sunt şi ceea ce vor. Vreau să le fiu ghid atunci când au nevoie să afle cine sunt şi ce vor cei cu care intră în relaţie. Pentru mai multe informaţii despre branding şi imagine publică personală, sunt aici Drumul Funigeilor nr. 64B, sector 5, Bucureşti 0729 039 897 0745 055 413 gavacaritei.wordpress.com www.fedeme.ro gavacaritei@yahoo.com 22
 • 23. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ FEŢE DE MASE 23