Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fete de mase 2011

691 views

Published on

An ebook by Gabriel Avăcăriţei

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fete de mase 2011

 1. 1. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ FEŢE DE MASE 1
 2. 2. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Suntem definiţi, ca societate, de figurile publice pe care le promovăm. Mecanismul este similar celui care ne permite să ne cunoaştem ca grup prin intermediul datelor statistice. Falsificaţi de medie, totuşi, mereu în limitele ei. Asemenea ficţiunii statistice, faţa-de- mase este o medie a percepţiilor individuale, de nimeni complet controlată, fără proprietar şi fără responsabil unic. 2
 3. 3. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ CUPRINS Succesul este doar un alt nume pentru vizibilitate ................................................................................. 4 Imaginea personală este un produs compozit unic ............................................................................... 5 Există nouă categorii de componente ale imaginii personale .......................................................... 10 Studiul feţelor de mase este o întreprindere multidisciplinară ........................................................ 15 Mai este nevoie de încă un termen – faţa de mase? ........................................................................... 17 Faţa de mase este unitatea de bază a elitei ............................................................................................ 20 Photo credits ....................................................................................................................................................... 21 Despre mine ........................................................................................................................................................ 22 3
 4. 4. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ În anii din urmă şi din ce în ce mai mult a crescut vizibilitatea liderilor din fiecare domeniu de activitate. Meritat sau nu, notorietatea este marca succesului. Dar chiar înainte de a putea vorbi despre succes, în termeni de strictă supravieţuire, să faci faţă înseamnă să ai o faţă - să pui un chip lângă un nume. Este o lecţie pe care o înveţi vrând-nevrând atunci când îţi cauţi un loc de muncă. La fel, atunci când vânezi finanţare pentru o afacere, fie că încerci să te menţii în piaţă, fie că vrei să devii liderul pieţei. Succesul aduce vizibilitate şi vizibilitatea succes. Sunt două manifestări ale aceleiaşi realităţi. La cota de maximă vizibilitate, echivalentă în general cu succesul maxim, individul şi-a construit deja o faţă-de-mase. Este cunoscut de milioane de oameni, este respectat de mulţi dintre aceştia. Este reper, pe durate lungi de timp, pentru alte figuri publice din societate. La nume şi chip s-au adăugat, în percepţia colectivă, trăsături caracteristice, definitorii cu privire la ceea ce persoana respectivă este, ştie, face. 4
 5. 5. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Succesul aduce vizibilitate şi vizibilitatea succes. Sunt două manifestări ale aceleiaşi realităţi. În jocul de cuvinte pe care vi-l propun introducând acest termen, faţa-de-mase acoperă masele, mascându-le, şi în acelaşi timp le descoperă, punându-le în valoare. Faţa-de-mase mistifică, atunci când înfrumuseţează sau urâţeşte masele însele, dar le scoate în evidenţă, automat, printr-un efect de sinecdocă - pars pro toto. Figura publică este acceptată pentru că răspunde unor nevoi ale Imaginea personală audienţei: imaginea publică este creată de mase şi le este un produs compozit unic descrie. 5
 6. 6. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂÎn acelaşi timp, imaginea publică este simplificată, preapuţin susţinută de fapte şi perpetuu incorectă faţă de omulcare o duce în spate. Cum putem ordona acest universdinamic de percepţii pentru a face justiţie şi feţelor şimaselor?Vorbim despre CINE conduce, UNDE, CUM, alături de CINE.Oameni de succes, puşi în context social. Dar numeroasesunt personalităţile publice şi diferite între ele! Domeniul deactivitate în care se consacră o figură publică determină înparte caracteristicile acesteia. 6
 7. 7. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Valoarea individuală are loc mai mult de manifestare în sport sau arte, de exemplu, unde verificarea succesului este imediată, direct perceptibilă, realizată de audienţe numeroase. Aici contează mai mult datele fizice şi exerciţiile care pun în valoare aceste date. Lucrurile stau altfel în politică, unde drumul de la idee la faptă e sinuos şi lung. În plus, ierahizarea axiologică a ideilor e cel puţin la fel de complicată ca şi convertirea lor în acţiune, presupunând antrenarea unui număr mare de oameni şi, de multe ori, schimbarea instituţiilor. Meritul individual este mereu în pericol să se disipeze în conjunctură. CE-ul specific unei figuri publice este uneori pus în umbră de CUM. Reputaţia poate atenua până la inutil notorietatea, iar calitatea – fie ea profesională sau tehnică poate dispărea complet în tocătorul social. O maşinărie comunitară deloc inocentă în formulele ei de organizare. 7
 8. 8. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂAparent, trăim într-o societate liberă, în care iniţiativa şivaloarea individuală permit afirmarea. O societate în careliderii de ieri decad şi lasă loc unor nou-veniţi. Ce avemde fapt este o societate de caste, în care primenirea esteexcepţia, iar relaţiile informale ("famiglia", termen mai largdecât "familia") garantează supravieţuirea, succesul,excelenţa.Reuşita este în grade diferite condiţionată deintegrarea individului în reţele de relaţii informale(prietenie sau rudenie, de sânge sau prin alianţă).Fenomenul este atât de generalizat încât fiecaredomeniu de activitate pe care l-am analizat neprezintă acelaşi model: un păienjeniş de contacte(ajutor şi protecţie), nu doar aproape impenetrabildin afară, dar şi aproape insesizabil pentru un ne-membru. 8
 9. 9. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂPentru a şti cine este cel care ne cere încrederea trebuie să ştimcare este reţeaua de conexiuni din care face parte. Pentru a-iinterpreta promisiunile trebuie să ştim care-i sunt obligaţiile.Pentru a înţelege ascensiunea şi decăderea unor feţe-de-masetrebuie să ştim cine al cui este sau a fost.Informaţiile publice şi gratuite permito anamneză detaliată a oricăreipersonalităţi publice de prim rang.Este un efort de organizare, în primul rând, pentru căinformaţiile publice şi gratuite avute la dispoziţie sunt suficientde detaliate pentru a permite o anamneză a oricăreipersonalităţi publice de prim rang. Ordonarea figurilor publiceîn domenii distincte este numai un prim pas. O analiză maiamănunţită presupune aşezarea componentelor imaginiipublice în categorii de unităţi omogene. 9
 10. 10. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂAm identificat nouă asemenea clase de trăsături ale imaginii publice, pe care le-am plasat ordonat într-un continuum definitde două axe: - extensia privirii (nivelul de rezoluţie al analizei: microgrup, grup profesional, societatea ca ansamblu) - durata la dispoziţie (trecut-prezent-viitor)La o limită, prima categorie de trăsături de bază ale imaginii publice personale ţine mai mult de personal, decât de public.Aspectul exterior - care oferă răspunsuri la întrebări de tipul: "cum arată?" - presupune un set de descriptori valabili pentruorice om, chiar înainte sau în lipsa nivelului de "persoană". La cealaltă extremă, posteritatea - suma faptelor şi a ecouriloracestor fapte în plan social - descrie la modul cel mai general posibil, la distanţă în timp şi la rezoluţie minimă, o persoanăpublică. Şi doar o persoană publică, pentru că în cazul celor mai mulţi oameni - cei care nu dispun decât în mod excepţionalde un public străin - categoria ultimă este inaplicabilă!Există nouă categorii de componente ale imaginii publice1. Înfăţişare. Trăsăturile fizice care descriu individul sunt decisive pentru succesul în anumite domenii de activitate şimarginale în altele. Prilej de sfială şi (hiper)corectitudine politică, pentru că nu sunt cu totul în controlul persoanei în cauză,trăsăturile fizice sunt material pentru o bogată, chiar dacă adesea fantezistă, semiotică a trupului. Totodată, aspectulconstituie suportul pentru industrii prospere: modă, frumuseţe, îngrijire personală.2. Discurs. Primele cuvinte în deschiderea unei relaţii sunt fundamentale pentru modul în care va evolua aceasta. Este parteaconsistentă şi semnificativă a "primei impresii" şi foarte adesea singura ocazie de a alătura în mod favorabil un chip şi unnume. 10
 11. 11. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ3. Etichetă. Cunoaşterea şi respectarea etichetei descriu opersoană şi construiesc primul nivel în care societatea semanifestă puternic în conturarea imaginii personale. Fără uncomportament adaptat la circumstanţe, variat şi flexibil,individul rămâne închis în microgrupul propriu, dominat derude şi prieteni.Sunt elemente bazale; fără ele succesul social este improbabil şimai degrabă accidental. Înfăţişarea neîngrijită, discursulneglijent şi comportamentul neadecvat sunt zonele unde seaplică cele mai aspre sancţiuni comunitare: excluderea şistigmatizarea. De aceea, efortul trebuie condus în primăinstanţă către integrare şi acceptare.Deocamdată avem individ - idee - acţiune la nivel personal, înmediul familial, la un nivel de rezoluţie maxim, dar cu impact 3 Etichetăsocial minim. Avem eventual o faţă, dar nu avem audienţapentru ea. Încă nu putem identifica aici o faţă-de-mase. 2 DiscursImaginea publică personală se construieşte cu adevărat abia dela nivelul următor. 1 Înfăţişare 11
 12. 12. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ4. Brand personal. Revenim la individ, însă la un nivel superior deagregare socială. În grupul profesional, contează ce anume oferă fiecareindivid în parte, care este diferenţa specifică, ce anume conferă valoareindividului pentru ceilalţi.5. Notorietate. Este nivelul la care ideea şi comunicarea directă setransformă în comunicare publică, eventual de masă. Imaginea personalăintră definitiv în spaţiul public, iar elementele descriptive ale imaginii suntde identificat nu la nivelul individului – suport şi origine a imaginii - ci îngradul şi calitatea expunerii publice.6. Reputaţie. Revenim în zona de acţiune, unde notorietatea este coloratăaxiologic de către mediul social. Mai mult decât simplă expunere publică,imaginea capătă aici în plus elemente de interacţiune între individ şisocietate. Este teritoriul de drept al relaţiilor publice. 6 ReputaţieUrmărind elementele componente ale imaginii publice personale, am mai 5 Notorietatestrăbătut un palier în traseul individ - idee - acţiune. La un grad sporit deimersiune în societate, cu un grad sporit de vizibilitate. 4 BrandDeosebirea fundamentală aici faţă de primele trei niveluri este că 3 Etichetăadaptarea şi integrarea lasă locul, paradoxal, procesului invers: pentru acâştiga o identitate socială şi pentru a-şi evidenţia calităţile unice, individul 2 Discurstrebuie să fie diferit. O faţă-de-mase iese din mulţime printr-o specificitatecare răspunde unor nevoi ale publicului. 1 Înfăţişare 12
 13. 13. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ7. Conexiuni. Din nou la nivelul individului, al datului de necontrolat, altrecutului care îl construieşte! Descendenţa decide aspectul exterior (1),abilităţile individuale şi talentul (2) şi tot din familie vine poziţia socială(3) de la care pornim în viaţă. Familia "decide" cine sunt cei care ne ajutămai întâi şi cine sunt cei faţă de care avem datorii. Familia se deschide însocial prin "famiglia", termen ce extinde conceptul de familie nu doar larudele de sânge sau prin alianţă, ci şi la prietenii apropiaţi, partenerii deafaceri sau de luptă politică. Famiglia = grup de persoane cu interese 9 Posteritateînrudite, care tind să fie, să gândească şi să acţioneze mai degrabăsimilar şi coordonat, decât aleatoriu şi divergent. 8 Credinţe8. Credinţe. La un nivel de vizibilitate suficient de ridicat, credinţele - 7 Conexiuniuneori simplele preferinţe! - sunt relevante. Persoana respectivă sebucură de încredere şi susţinere datorită crezurilor exprimate şi 6 Reputaţiedovedite. Totodată, generează impact social prin expunerea propriiloridei. Aici abia putem vorbi despre o personalitate suficient de complexă 5 Notorietateîn plan social pentru a putea fi descrisă drept lider. 4 Brand9. Posteritate. Există, în fine, persoane publice ale căror acţiuni în plansocial sunt într-atâta pline de urmări încât îşi continuă existenţa sau îşi 3 Etichetăprelungesc influenţa dincolo de viaţa individului şi de efemera fulguraţiea imaginii sale în public. Unele din aceste personalităţi sunt numite 2 Discursîncarnarea unei epoci sau a unui popor. Altele sunt plasate în categoria"personalităţi care au schimbat istoria omenirii". 1 Înfăţişare 13
 14. 14. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ COMPONENTELE IMAGINII PUBLICE PERSONALE 14
 15. 15. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂSimpla prezentare a componentelor imaginii publice personale esuficientă pentru a înţelege că studiul feţelor-de-mase este oîntreprindere multidisciplinară. De la analize calitative de tippsihologic, la investigaţii istorice şi jurnalistice, către procedeeledin marketingul şi PR-ul modern, până la analizele cantitative detip sociologic sunt sute de abordări posibile şi mii de lucrăripublicate. Miliarde de dolari circulă în permanenţă în industriileinterconectate: fashion, fitness & beauty, training & coaching, PRşi comunicare, media, publishing, marketing politic etc. Suntmilioane de poveşti scrise şi povestite despre feţe-de-mase şi altemii apar în fiecare zi. Sute de mii de oameni studiază chiar în acestmoment modalităţi de îmbunătăţire a imaginii personale, a lor saua altora.Studiul feţelor-de-mase este oîntreprindere multidisciplinară.Abordarea pe care o aveţi înainte permite agregarea tuturoracestor perspective disparate într-un sistem teoretic unitar.Aceleaşi 9 componente ale imaginii publice personale permit oordonare şi o arhivare inteligente ale materiei în domeniu. 15
 16. 16. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ ABORDAREA IMAGINII PUBLICE PERSONALE 16
 17. 17. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Până acum am folosit aparent nediscriminatoriu mai mulţi termeni ale căror semnificaţii sunt înrudite, se suprapun sau se confundă adesea. persoană publică lider star vedetă brand personal persoană figură publică celebritate individ personalitate faţă-de-mase Mai este nevoie de încă un termen – faţa de mase? Da, întrucât este cel mai general şi dă seama despre un element care uneşte fiecare dintre termenii menţionaţi mai devreme – vizibilitatea - într-un mod în care niciun altul nu reuşeşte. 17
 18. 18. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂTriada individ-persoană-personalitate este una fundamentală în sociologie. PERSONALITATEDescrie omul din perspectiva dezvoltării, de la simplu şi natural, cătrecomplex şi cultural. Dar este nevoie de atributul „publică” pentru a ajunge „.... 2. Persoană cu aptitudini deosebitela obiectul cercetării noastre: persoana publică (opusă persoanei private) şi și cu alese însușiri intelectuale șipersonalitatea publică. morale, care se realizează și se manifestă în mod practic prin reușiteEste de discutat în ce măsură, în lipsa afirmării publice, personalitatea este într-un anumit domeniu de activitate.cu totul ceea ce spun dicţionarele. Este, de exemplu, personalitatea lui 3. Persoană care deține o funcțieMircea Ivănescu ştirbită de lipsa de recunoaştere publică? Sau este importantă în viața politică, socială,Lautreamont o personalitate nedesăvârşită pentru că îl cunosc mai puţin culturală;oameni decât îl ştiu pe Cristiano Ronaldo? Sunt, pe de altă parte, M. în DEX 98Ivănescu sau Lautreamont complet realizaţi fără succesul social? 18
 19. 19. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ În “Cum să devii un NIMENI”, Iulian Comanescu distinge vedetele de celebrităţi astfel: vedeta „interesează prin ceea ce face în domeniul propriu de activitate, adesea artistic”, în vreme ce o celebritate este o persoană publică a cărei viaţă privată îi interesează pe cei din jur. O diferenţiere care nu ne ajută prea mult să lucrăm pe cazuri concrete. În plus, distincţia operează tot mai puţin în zilele noastre, când interesul faţă de viaţa privată a (oricărui) celuilalt este în creştere. Fostul lider PSD, Cristian Diaconescu, este vedetă sau celebritate? Gigi Becali este vedetă sau celebritate? Prezentatoarele de televiziune sunt toate vedete? Mai degrabă produse de marketing, ele îşi descoperă apetitul pentru brand personal, în mod paradoxal, după ce devin vedete! Primul – într-un Termenul „vedetă” abia dacă mai păstrează în sine etimologia (în marina clasament sau într-o militară, navă cu rol de santinelă avansată, apud Comanescu). Cuvântul s-a specializat pentru zonele “frivole” care ţin de showbiz şi sport, altminteri listă – e perceput drept utilizarea sa fiind mai degrabă forţată sau de-a dreptul metaforică. De altfel, derivatul „vedetism” dezvăluie întreg peiorativul asociat cu termenul de bază. cel care conduce, Pe de altă parte, celebritate înseamnă mai întâi de toate însuşirea de a fi cel care dă tonul celebru (faimos, renumit, prestigios). Aproape indiferent faţă de suport, adjectivul domină numele. Accentul se mută adică de pe „ce este” pe „cum şi impune modelul este”, de pe esenţă pe circumstanţă. Persoana celebră nu este atât CINEVA, cât CUMVA, şi anume VIZIBILĂ. 19
 20. 20. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Faţa de mase este unitatea de bază a elitei. Un nume, asociat unui chip, la care se adaugă câteva atribute unice şi o valoare recunoscută, capacitatea de a comunica idei care mişcă audienţa şi acţiuni memorabile. E compoziţia minimală a feţei de mase.S-a impus însă, mai ales în ultimii 20 de ani, concurentul anglo- O compoziţie în dinamică permanentă şi cu aparenţăsaxon LIDER. Primul – într-un clasament sau într-o listă – este caleidoscopică.totodată şi cel care conduce, cel care dă tonul şi impunemodelul. Termenul „lider” se apropie cel mai mult de ideea „faţăde mase”, pentru că cei care conduc, de facto sau formal, devincunoscuţi chiar şi atunci când nu îşi doresc această vizibilitate.Publicul cere şi presa serveşte informaţii de tot felul desprelideri, despre cei care sunt primii, despre cei care sunt influenţi.Sunt cei despre care scrie David Rothkopf atunci când introducesuperclasa, elita globală a puterii şi lumea sa.Pentru a încorpora succesul personal şi succesul public recunoaşterea socială şi vizibilitatea influenţa formală şi autoritatea informalăşi pentru a acoperi toate domeniile de activitate e nevoie determenul faţă de mase. 20
 21. 21. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ photo credits pag 1 (Joshua Scott and Yee Wong) pag 2 (http://notmytribe.com/tag/popular-culture) pag 4 (Career Success - Microsoft Clip Art) pag 5 (Maniac World) pag 6 (Inpolitics) pag 7 (energienaturala) pag 8 (gii2.nagaokaut.ac.jp) pag 9 (mysticmadness) pag 15 (settemuse.it) pag 17 (sparknotes) pag 18 (soccerwallpaper) pag 19 (4.bp.blogspot.com) pag 20 (randydisert) 21
 22. 22. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ GABRIEL AVĂCĂRIŢEI ESTE TRAINER DE IMAGINE PERSONALĂ ADICĂ ÎNŢELEGE ÎN CE FEL ESTE UNIC FIECARE OM. Pentru că aşa cred. Cred că lumea este mai bună atunci când oamenii se înţeleg mai bine – între ei, dar mai ales pe ei înşişi. Vreau să-i ajut pe oameni să evite confuziile şi să prevină conflictele. Pot să-i învăţ să comunice mai bine ceea ce sunt şi ceea ce vor. Vreau să le fiu ghid atunci când au nevoie să afle cine sunt şi ce vor cei cu care intră în relaţie. Pentru mai multe informaţii despre branding şi imagine publică personală, sunt aici Drumul Funigeilor nr. 64B, sector 5, Bucureşti 0729 039 897 0745 055 413 gavacaritei.wordpress.com www.fedeme.ro gavacaritei@yahoo.com 22
 23. 23. ebook: vol 1GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ FEŢE DE MASE 23

×