Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Fete de mase 2011

 1. 1. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ FEŢE DE MASE 1
 2. 2. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Suntem definiţi, ca societate, de figurile publice pe care le promovăm. Mecanismul este similar celui care ne permite să ne cunoaştem ca grup prin intermediul datelor statistice. Falsificaţi de medie, totuşi, mereu în limitele ei. Asemenea ficţiunii statistice, faţa-de- mase este o medie a percepţiilor individuale, de nimeni complet controlată, fără proprietar şi fără responsabil unic. 2
 3. 3. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ CUPRINS Succesul este doar un alt nume pentru vizibilitate ................................................................................. 4 Imaginea personală este un produs compozit unic ............................................................................... 5 Există nouă categorii de componente ale imaginii personale .......................................................... 10 Studiul feţelor de mase este o întreprindere multidisciplinară ........................................................ 15 Mai este nevoie de încă un termen – faţa de mase? ........................................................................... 17 Faţa de mase este unitatea de bază a elitei ............................................................................................ 20 Photo credits ....................................................................................................................................................... 21 Despre mine ........................................................................................................................................................ 22 3
 4. 4. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ În anii din urmă şi din ce în ce mai mult a crescut vizibilitatea liderilor din fiecare domeniu de activitate. Meritat sau nu, notorietatea este marca succesului. Dar chiar înainte de a putea vorbi despre succes, în termeni de strictă supravieţuire, să faci faţă înseamnă să ai o faţă - să pui un chip lângă un nume. Este o lecţie pe care o înveţi vrând-nevrând atunci când îţi cauţi un loc de muncă. La fel, atunci când vânezi finanţare pentru o afacere, fie că încerci să te menţii în piaţă, fie că vrei să devii liderul pieţei. Succesul aduce vizibilitate şi vizibilitatea succes. Sunt două manifestări ale aceleiaşi realităţi. La cota de maximă vizibilitate, echivalentă în general cu succesul maxim, individul şi-a construit deja o faţă-de-mase. Este cunoscut de milioane de oameni, este respectat de mulţi dintre aceştia. Este reper, pe durate lungi de timp, pentru alte figuri publice din societate. La nume şi chip s-au adăugat, în percepţia colectivă, trăsături caracteristice, definitorii cu privire la ceea ce persoana respectivă este, ştie, face. 4
 5. 5. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Succesul aduce vizibilitate şi vizibilitatea succes. Sunt două manifestări ale aceleiaşi realităţi. În jocul de cuvinte pe care vi-l propun introducând acest termen, faţa-de-mase acoperă masele, mascându-le, şi în acelaşi timp le descoperă, punându-le în valoare. Faţa-de-mase mistifică, atunci când înfrumuseţează sau urâţeşte masele însele, dar le scoate în evidenţă, automat, printr-un efect de sinecdocă - pars pro toto. Figura publică este acceptată pentru că răspunde unor nevoi ale Imaginea personală audienţei: imaginea publică este creată de mase şi le este un produs compozit unic descrie. 5
 6. 6. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ În acelaşi timp, imaginea publică este simplificată, prea puţin susţinută de fapte şi perpetuu incorectă faţă de omul care o duce în spate. Cum putem ordona acest univers dinamic de percepţii pentru a face justiţie şi feţelor şi maselor? Vorbim despre CINE conduce, UNDE, CUM, alături de CINE. Oameni de succes, puşi în context social. Dar numeroase sunt personalităţile publice şi diferite între ele! Domeniul de activitate în care se consacră o figură publică determină în parte caracteristicile acesteia. 6
 7. 7. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Valoarea individuală are loc mai mult de manifestare în sport sau arte, de exemplu, unde verificarea succesului este imediată, direct perceptibilă, realizată de audienţe numeroase. Aici contează mai mult datele fizice şi exerciţiile care pun în valoare aceste date. Lucrurile stau altfel în politică, unde drumul de la idee la faptă e sinuos şi lung. În plus, ierahizarea axiologică a ideilor e cel puţin la fel de complicată ca şi convertirea lor în acţiune, presupunând antrenarea unui număr mare de oameni şi, de multe ori, schimbarea instituţiilor. Meritul individual este mereu în pericol să se disipeze în conjunctură. CE-ul specific unei figuri publice este uneori pus în umbră de CUM. Reputaţia poate atenua până la inutil notorietatea, iar calitatea – fie ea profesională sau tehnică poate dispărea complet în tocătorul social. O maşinărie comunitară deloc inocentă în formulele ei de organizare. 7
 8. 8. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Aparent, trăim într-o societate liberă, în care iniţiativa şi valoarea individuală permit afirmarea. O societate în care liderii de ieri decad şi lasă loc unor nou-veniţi. Ce avem de fapt este o societate de caste, în care primenirea este excepţia, iar relaţiile informale ("famiglia", termen mai larg decât "familia") garantează supravieţuirea, succesul, excelenţa. Reuşita este în grade diferite condiţionată de integrarea individului în reţele de relaţii informale (prietenie sau rudenie, de sânge sau prin alianţă). Fenomenul este atât de generalizat încât fiecare domeniu de activitate pe care l-am analizat ne prezintă acelaşi model: un păienjeniş de contacte (ajutor şi protecţie), nu doar aproape impenetrabil din afară, dar şi aproape insesizabil pentru un ne-membru. 8
 9. 9. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Pentru a şti cine este cel care ne cere încrederea trebuie să ştim care este reţeaua de conexiuni din care face parte. Pentru a-i interpreta promisiunile trebuie să ştim care-i sunt obligaţiile. Pentru a înţelege ascensiunea şi decăderea unor feţe-de-mase trebuie să ştim cine al cui este sau a fost. Informaţiile publice şi gratuite permit o anamneză detaliată a oricărei personalităţi publice de prim rang. Este un efort de organizare, în primul rând, pentru că informaţiile publice şi gratuite avute la dispoziţie sunt suficient de detaliate pentru a permite o anamneză a oricărei personalităţi publice de prim rang. Ordonarea figurilor publice în domenii distincte este numai un prim pas. O analiză mai amănunţită presupune aşezarea componentelor imaginii publice în categorii de unităţi omogene. 9
 10. 10. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Am identificat nouă asemenea clase de trăsături ale imaginii publice, pe care le-am plasat ordonat într-un continuum definit de două axe: - extensia privirii (nivelul de rezoluţie al analizei: microgrup, grup profesional, societatea ca ansamblu) - durata la dispoziţie (trecut-prezent-viitor) La o limită, prima categorie de trăsături de bază ale imaginii publice personale ţine mai mult de personal, decât de public. Aspectul exterior - care oferă răspunsuri la întrebări de tipul: "cum arată?" - presupune un set de descriptori valabili pentru orice om, chiar înainte sau în lipsa nivelului de "persoană". La cealaltă extremă, posteritatea - suma faptelor şi a ecourilor acestor fapte în plan social - descrie la modul cel mai general posibil, la distanţă în timp şi la rezoluţie minimă, o persoană publică. Şi doar o persoană publică, pentru că în cazul celor mai mulţi oameni - cei care nu dispun decât în mod excepţional de un public străin - categoria ultimă este inaplicabilă! Există nouă categorii de componente ale imaginii publice 1. Înfăţişare. Trăsăturile fizice care descriu individul sunt decisive pentru succesul în anumite domenii de activitate şi marginale în altele. Prilej de sfială şi (hiper)corectitudine politică, pentru că nu sunt cu totul în controlul persoanei în cauză, trăsăturile fizice sunt material pentru o bogată, chiar dacă adesea fantezistă, semiotică a trupului. Totodată, aspectul constituie suportul pentru industrii prospere: modă, frumuseţe, îngrijire personală. 2. Discurs. Primele cuvinte în deschiderea unei relaţii sunt fundamentale pentru modul în care va evolua aceasta. Este partea consistentă şi semnificativă a "primei impresii" şi foarte adesea singura ocazie de a alătura în mod favorabil un chip şi un nume. 10
 11. 11. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ 3. Etichetă. Cunoaşterea şi respectarea etichetei descriu o persoană şi construiesc primul nivel în care societatea se manifestă puternic în conturarea imaginii personale. Fără un comportament adaptat la circumstanţe, variat şi flexibil, individul rămâne închis în microgrupul propriu, dominat de rude şi prieteni. Sunt elemente bazale; fără ele succesul social este improbabil şi mai degrabă accidental. Înfăţişarea neîngrijită, discursul neglijent şi comportamentul neadecvat sunt zonele unde se aplică cele mai aspre sancţiuni comunitare: excluderea şi stigmatizarea. De aceea, efortul trebuie condus în primă instanţă către integrare şi acceptare. Deocamdată avem individ - idee - acţiune la nivel personal, în mediul familial, la un nivel de rezoluţie maxim, dar cu impact 3 Etichetă social minim. Avem eventual o faţă, dar nu avem audienţa pentru ea. Încă nu putem identifica aici o faţă-de-mase. 2 Discurs Imaginea publică personală se construieşte cu adevărat abia de la nivelul următor. 1 Înfăţişare 11
 12. 12. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ 4. Brand personal. Revenim la individ, însă la un nivel superior de agregare socială. În grupul profesional, contează ce anume oferă fiecare individ în parte, care este diferenţa specifică, ce anume conferă valoare individului pentru ceilalţi. 5. Notorietate. Este nivelul la care ideea şi comunicarea directă se transformă în comunicare publică, eventual de masă. Imaginea personală intră definitiv în spaţiul public, iar elementele descriptive ale imaginii sunt de identificat nu la nivelul individului – suport şi origine a imaginii - ci în gradul şi calitatea expunerii publice. 6. Reputaţie. Revenim în zona de acţiune, unde notorietatea este colorată axiologic de către mediul social. Mai mult decât simplă expunere publică, imaginea capătă aici în plus elemente de interacţiune între individ şi societate. Este teritoriul de drept al relaţiilor publice. 6 Reputaţie Urmărind elementele componente ale imaginii publice personale, am mai 5 Notorietate străbătut un palier în traseul individ - idee - acţiune. La un grad sporit de imersiune în societate, cu un grad sporit de vizibilitate. 4 Brand Deosebirea fundamentală aici faţă de primele trei niveluri este că 3 Etichetă adaptarea şi integrarea lasă locul, paradoxal, procesului invers: pentru a câştiga o identitate socială şi pentru a-şi evidenţia calităţile unice, individul 2 Discurs trebuie să fie diferit. O faţă-de-mase iese din mulţime printr-o specificitate care răspunde unor nevoi ale publicului. 1 Înfăţişare 12
 13. 13. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ 7. Conexiuni. Din nou la nivelul individului, al datului de necontrolat, al trecutului care îl construieşte! Descendenţa decide aspectul exterior (1), abilităţile individuale şi talentul (2) şi tot din familie vine poziţia socială (3) de la care pornim în viaţă. Familia "decide" cine sunt cei care ne ajută mai întâi şi cine sunt cei faţă de care avem datorii. Familia se deschide în social prin "famiglia", termen ce extinde conceptul de familie nu doar la rudele de sânge sau prin alianţă, ci şi la prietenii apropiaţi, partenerii de afaceri sau de luptă politică. Famiglia = grup de persoane cu interese 9 Posteritate înrudite, care tind să fie, să gândească şi să acţioneze mai degrabă similar şi coordonat, decât aleatoriu şi divergent. 8 Credinţe 8. Credinţe. La un nivel de vizibilitate suficient de ridicat, credinţele - 7 Conexiuni uneori simplele preferinţe! - sunt relevante. Persoana respectivă se bucură de încredere şi susţinere datorită crezurilor exprimate şi 6 Reputaţie dovedite. Totodată, generează impact social prin expunerea propriilor idei. Aici abia putem vorbi despre o personalitate suficient de complexă 5 Notorietate în plan social pentru a putea fi descrisă drept lider. 4 Brand 9. Posteritate. Există, în fine, persoane publice ale căror acţiuni în plan social sunt într-atâta pline de urmări încât îşi continuă existenţa sau îşi 3 Etichetă prelungesc influenţa dincolo de viaţa individului şi de efemera fulguraţie a imaginii sale în public. Unele din aceste personalităţi sunt numite 2 Discurs încarnarea unei epoci sau a unui popor. Altele sunt plasate în categoria "personalităţi care au schimbat istoria omenirii". 1 Înfăţişare 13
 14. 14. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ COMPONENTELE IMAGINII PUBLICE PERSONALE 14
 15. 15. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Simpla prezentare a componentelor imaginii publice personale e suficientă pentru a înţelege că studiul feţelor-de-mase este o întreprindere multidisciplinară. De la analize calitative de tip psihologic, la investigaţii istorice şi jurnalistice, către procedeele din marketingul şi PR-ul modern, până la analizele cantitative de tip sociologic sunt sute de abordări posibile şi mii de lucrări publicate. Miliarde de dolari circulă în permanenţă în industriile interconectate: fashion, fitness & beauty, training & coaching, PR şi comunicare, media, publishing, marketing politic etc. Sunt milioane de poveşti scrise şi povestite despre feţe-de-mase şi alte mii apar în fiecare zi. Sute de mii de oameni studiază chiar în acest moment modalităţi de îmbunătăţire a imaginii personale, a lor sau a altora. Studiul feţelor-de-mase este o întreprindere multidisciplinară. Abordarea pe care o aveţi înainte permite agregarea tuturor acestor perspective disparate într-un sistem teoretic unitar. Aceleaşi 9 componente ale imaginii publice personale permit o ordonare şi o arhivare inteligente ale materiei în domeniu. 15
 16. 16. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ ABORDAREA IMAGINII PUBLICE PERSONALE 16
 17. 17. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Până acum am folosit aparent nediscriminatoriu mai mulţi termeni ale căror semnificaţii sunt înrudite, se suprapun sau se confundă adesea. persoană publică lider star vedetă brand personal persoană figură publică celebritate individ personalitate faţă-de-mase Mai este nevoie de încă un termen – faţa de mase? Da, întrucât este cel mai general şi dă seama despre un element care uneşte fiecare dintre termenii menţionaţi mai devreme – vizibilitatea - într-un mod în care niciun altul nu reuşeşte. 17
 18. 18. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Triada individ-persoană-personalitate este una fundamentală în sociologie. PERSONALITATE Descrie omul din perspectiva dezvoltării, de la simplu şi natural, către complex şi cultural. Dar este nevoie de atributul „publică” pentru a ajunge „.... 2. Persoană cu aptitudini deosebite la obiectul cercetării noastre: persoana publică (opusă persoanei private) şi și cu alese însușiri intelectuale și personalitatea publică. morale, care se realizează și se manifestă în mod practic prin reușite Este de discutat în ce măsură, în lipsa afirmării publice, personalitatea este într-un anumit domeniu de activitate. cu totul ceea ce spun dicţionarele. Este, de exemplu, personalitatea lui 3. Persoană care deține o funcție Mircea Ivănescu ştirbită de lipsa de recunoaştere publică? Sau este importantă în viața politică, socială, Lautreamont o personalitate nedesăvârşită pentru că îl cunosc mai puţin culturală; oameni decât îl ştiu pe Cristiano Ronaldo? Sunt, pe de altă parte, M. în DEX '98 Ivănescu sau Lautreamont complet realizaţi fără succesul social? 18
 19. 19. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ În “Cum să devii un NIMENI”, Iulian Comanescu distinge vedetele de celebrităţi astfel: vedeta „interesează prin ceea ce face în domeniul propriu de activitate, adesea artistic”, în vreme ce o celebritate este o persoană publică a cărei viaţă privată îi interesează pe cei din jur. O diferenţiere care nu ne ajută prea mult să lucrăm pe cazuri concrete. În plus, distincţia operează tot mai puţin în zilele noastre, când interesul faţă de viaţa privată a (oricărui) celuilalt este în creştere. Fostul lider PSD, Cristian Diaconescu, este vedetă sau celebritate? Gigi Becali este vedetă sau celebritate? Prezentatoarele de televiziune sunt toate vedete? Mai degrabă produse de marketing, ele îşi descoperă apetitul pentru brand personal, în mod paradoxal, după ce devin vedete! Primul – într-un Termenul „vedetă” abia dacă mai păstrează în sine etimologia (în marina clasament sau într-o militară, navă cu rol de santinelă avansată, apud Comanescu). Cuvântul s-a specializat pentru zonele “frivole” care ţin de showbiz şi sport, altminteri listă – e perceput drept utilizarea sa fiind mai degrabă forţată sau de-a dreptul metaforică. De altfel, derivatul „vedetism” dezvăluie întreg peiorativul asociat cu termenul de bază. cel care conduce, Pe de altă parte, celebritate înseamnă mai întâi de toate însuşirea de a fi cel care dă tonul celebru (faimos, renumit, prestigios). Aproape indiferent faţă de suport, adjectivul domină numele. Accentul se mută adică de pe „ce este” pe „cum şi impune modelul este”, de pe esenţă pe circumstanţă. Persoana celebră nu este atât CINEVA, cât CUMVA, şi anume VIZIBILĂ. 19
 20. 20. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ Faţa de mase este unitatea de bază a elitei. Un nume, asociat unui chip, la care se adaugă câteva atribute unice şi o valoare recunoscută, capacitatea de a comunica idei care mişcă audienţa şi acţiuni memorabile. E compoziţia minimală a feţei de mase. S-a impus însă, mai ales în ultimii 20 de ani, concurentul anglo- O compoziţie în dinamică permanentă şi cu aparenţă saxon LIDER. Primul – într-un clasament sau într-o listă – este caleidoscopică. totodată şi cel care conduce, cel care dă tonul şi impune modelul. Termenul „lider” se apropie cel mai mult de ideea „faţă de mase”, pentru că cei care conduc, de facto sau formal, devin cunoscuţi chiar şi atunci când nu îşi doresc această vizibilitate. Publicul cere şi presa serveşte informaţii de tot felul despre lideri, despre cei care sunt primii, despre cei care sunt influenţi. Sunt cei despre care scrie David Rothkopf atunci când introduce superclasa, elita globală a puterii şi lumea sa. Pentru a încorpora succesul personal şi succesul public recunoaşterea socială şi vizibilitatea influenţa formală şi autoritatea informală şi pentru a acoperi toate domeniile de activitate e nevoie de termenul faţă de mase. 20
 21. 21. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ photo credits pag 1 (Joshua Scott and Yee Wong) pag 2 (http://notmytribe.com/tag/popular-culture) pag 4 (Career Success - Microsoft Clip Art) pag 5 (Maniac World) pag 6 (Inpolitics) pag 7 (energienaturala) pag 8 (gii2.nagaokaut.ac.jp) pag 9 (mysticmadness) pag 15 (settemuse.it) pag 17 (sparknotes) pag 18 (soccerwallpaper) pag 19 (4.bp.blogspot.com) pag 20 (randydisert) 21
 22. 22. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ GABRIEL AVĂCĂRIŢEI ESTE TRAINER DE IMAGINE PERSONALĂ ADICĂ ÎNŢELEGE ÎN CE FEL ESTE UNIC FIECARE OM. Pentru că aşa cred. Cred că lumea este mai bună atunci când oamenii se înţeleg mai bine – între ei, dar mai ales pe ei înşişi. Vreau să-i ajut pe oameni să evite confuziile şi să prevină conflictele. Pot să-i învăţ să comunice mai bine ceea ce sunt şi ceea ce vor. Vreau să le fiu ghid atunci când au nevoie să afle cine sunt şi ce vor cei cu care intră în relaţie. Pentru mai multe informaţii despre branding şi imagine publică personală, sunt aici Drumul Funigeilor nr. 64B, sector 5, Bucureşti 0729 039 897 0745 055 413 gavacaritei.wordpress.com www.fedeme.ro gavacaritei@yahoo.com 22
 23. 23. ebook: vol 1 GABRIEL AVĂCĂRIŢEI jurnalist, trainer, consultant, speaker SERVICII DE IMAGINE PERSONALĂ FEŢE DE MASE 23

×