Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cocobay Resort Đà Nẵng

457 views

Published on

Cocobay Resort Đà Nẵng giúp bạn có cuộc sống đẳng cấp. Cocobay Resort Đà Nẵng nằm ngay tại vị trí có bãi biển trong top bãi biển đẹp nhất hành tinh.
Hotline: 0938 256 168

Published in: Business
 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I think they are the best
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Cocobay Resort Đà Nẵng

 1. 1. OCEAN RESORT ĐÀ N NG - VI T NAMẴ Ệ ĐI M Đ N GI I TRÍ C A TH GI IỂ Ế Ả Ủ Ế Ớ
 2. 2. TUY T TÁC T H P DU L CH &Ệ Ổ Ợ Ị GI I TRÍ Đ NG C P B C NH T ĐÔNG NAM ÁẢ Ẳ Ấ Ậ Ấ
 3. 3. 1. SQUARE CENTER 2. TUNNEL CONNECT TO BEACH CLUB 3. LAKE 4. CONVENTION CENTER 5. COCO OPERA HOUSE 6. COCO OCEAN RESORT 7. VIET VILLAGE 8. FISH BOAT RESTAURANT 9. COCO OUTDOOR STAGE 10.RIVER 3D MAPPING 11.RESTAURANT 12.BAR 13. PUBS 14. NIGHT CLUB 15. KARAOKE CLUB 16. BOXING RING 17. COCO SQUARE 18. 4DX MOVIE THEATRE 19. CONTEMPORARY ART DISPLAY 20. OUTLET RETAIL 21. BOUTIQUE HOTEL MASTERPLAN
 4. 4. T a l c v trí trung tâm du l ch Đà N ng – H i An,ọ ạ ở ị ị ẵ ộ T h p Du l ch & Gi i trí Cocobay nh m t viên ng cổ ợ ị ả ư ộ ọ tuy t m n i b t gi a khung c nh nên th c a bi nệ ỹ ổ ậ ữ ả ơ ủ ể tr i Đà N ng. V i t ng di n tích lên t i g n 31 haờ ẵ ớ ổ ệ ớ ầ bao g m bãi bi n xanh ngát tr i dài 600 m th m ng,ồ ể ả ơ ộ Cocobay mang đ n nh ng tr i nghi m ch a t ng cóế ữ ả ệ ư ừ v du l ch, l u trú gi i trí và là bi u t ng m i c aề ị ư ả ể ượ ớ ủ phong cách s ng th i th ng.ố ờ ượ Nh m t tuy t tác bên b Bi n Đông, Cocobay đ pư ộ ệ ờ ể ẹ l ng l y x ng t m T h p Du l ch & Gi i trí đ ng c pộ ẫ ứ ầ ổ ợ ị ả ẳ ấ b c nh t Đông Nam Á.ậ ấ Đ n v th c hi n d án T H p Du L ch & Gi i Tríơ ị ự ệ ự ổ ợ ị ả Cocobay: CH Đ U TỦ Ầ Ư T p đoàn Empireậ V N HÀNHẬ Naman Hospitality BRANDING & MARKETING Insignia (Dubai) THI T K N I TH TẾ Ế Ộ Ấ EDC Corp (Malaysia) THI T K ÁNH SÁNGẾ Ế Lumino (Malaysia) THI T K QUY HO CHẾ Ế Ạ Haptic (V ng Qu c Anh)ươ ố THI T K QUY HO CH KHU GI I TRÍẾ Ế Ạ Ả Southland Group THI T K MEPẾ Ế Aurecon (Úc)
 5. 5. V TRÍ “Đ C NH T VÔ NH ”Ị Ộ Ấ Ị BÊN B BI N Đ P NH T HÀNHỜ Ể Ẹ Ấ TINH S h u v trí “đ c nh t vô nh ” bên b bi n đ c Forbes vinh danh là 1ở ữ ị ộ ấ ị ờ ể ượ trong 6 bãi bi n h p d n nh t hành tinh, sau l ng là dãy Ngũ Hành S n kỳể ấ ẫ ấ ư ơ vĩ, Cocobay có đ a th “T a s n h ng th y” tràn đ y v ng khí. N mị ế ọ ơ ướ ủ ầ ượ ằ trên tuy n đ ng Tr ng Sa, đ c tôn “ôm” 2 sân golf hàng đ u Vi t Namế ườ ườ ộ ầ ệ và sông C Cò, Cocobay đ ng kiêu hãnh gi a đ t tr i Đà N ng nh m tổ ứ ữ ấ ờ ẵ ư ộ minh ch ng rõ nét cho phong cách du l ch, gi i trí th i th ng đang b tứ ị ả ờ ượ ắ đ u.ầ V i v trí trung tâm du l ch c a Đà N ng- H i An, t Cocobay khách du l chớ ị ị ủ ẵ ộ ừ ị có th tham quan d dàng các đ a đi m danh th ng t i Đà N ng, H i Anể ễ ị ể ắ ạ ẵ ộ và khu v c lân c n.ự ậ Bán đ o S n Tràả ơ1 2 Sân bay qu c t Đà N ngố ế ẵ 8 Công viên Châu Á 3 C u Tr n Th Lýầ ầ ị 9 Núi Ngũ Hành S nơ 4 C u R ngầ ồ 10 Làng rau Trà Quế 5 C u Sông Hànầ 11 Ph c H i Anố ổ ộ 6 C u Thu n Ph cầ ậ ướ 12 Bãi bi n C a Đ iể ử ạ 7 Ch Hànợ9 10 12
 6. 6. Đ c thi t k , đ u t nhi u h ng m c bi u di n có quy mô l n, hi n đ i,ượ ế ế ầ ư ề ạ ụ ể ễ ớ ệ ạ Cocobay cung c p hàng trăm d ch v gi i trí và du l ch đáp ng nhu c u m iấ ị ụ ả ị ứ ầ ọ l a tu i. V i các ho t đ ng vui ch i gi i trí đ ng c p, T h p Du l ch & Gi i tríứ ổ ớ ạ ộ ơ ả ẳ ấ ổ ợ ị ả Cocobay s thu hút hàng tri u khách đ n vui ch i, thăm quan và l u trú.ẽ ệ ế ơ ư V i t m nhìn chi n l c, mang đ ng c p qu c t Cocobay x ng t m Đi mớ ầ ế ượ ẳ ấ ố ế ứ ầ ể Đ n Gi i Trí C a Th Gi i.ế ả ủ ế ớ ĐI M Đ N GI I TRÍỂ Ế Ả C A TH GI IỦ Ế Ớ
 7. 7. COCO SQUARE Qu ng tr ng du l ch l n và nhi u d ch v nh t Vi t Nam, v iả ườ ị ớ ề ị ụ ấ ệ ớ tuy n ph đi b dài nh t Vi t Nam.ế ố ộ ấ ệ FISHING BOAT RESTAURANT Đ i nhà hàng du l ch đ c đáo b c nh t Vi t Nam: quy mô 1.500ạ ị ộ ậ ấ ệ chỗ COCO STAGE Sân kh u ngoài tr i hi n đ i & hoành tráng b c nh t Vi t Nam:ấ ờ ệ ạ ậ ấ ệ công su t 2.000 ch ng iấ ỗ ồ COCO BEACH CLUB Câu l c b b bi n Beach Clubạ ộ ờ ể CÁC H NG M C KHAIẠ Ụ TR NG NĂM 2017*ƯƠ D ki nự ế
 8. 8. V n BBQườ C m r p chi u phim hi n đ i và đa d ngụ ạ ế ệ ạ ạ Công viên n i khuộ Đ ng d o b ven sông C Cò Khu gi i tríườ ạ ộ ổ ả Hi-Tech Ph đi b :ố ộ V i hàng trăm đi m gi i trí nh : Nhà hàng,ớ ể ả ư Ph m th c, Quán café trong nhà, ngoàiố ẩ ự tr i, Bar, Karaoke, Hair salon, Disco...ờ Thi nề vi nệ H c nh quanồ ả Trung tâm y t & an ninhế Khu v c trự ẻ em Không gian ngh thu t, tri n lãmệ ậ ể Thác n cướ Sân bóng Cocobay Center Trung tâm h i ngh & s ki n hi nộ ị ự ệ ệ đ i v i công su t 2.000 ch ng iạ ớ ấ ỗ ồ Coco Opera House Nhà hát bi u di n có công su t 1.200 chể ễ ấ ỗ ng iồ Nh c n c Laser trên sông C Còạ ướ ổ Khu th thao ngoài tr iể ờ Khách s n miniạ Bãi đ u xeậ Condotel Resort Công viên tr i nghi mả ệ
 9. 9. L n đ u tiên t i Vi t Nam, s ki n l h i gi i trí mang đ ng c pầ ầ ạ ệ ự ệ ễ ộ ả ẳ ấ qu c t đ c t ch c vào quý 3 th ng niên t i Cocobay giúp choố ế ượ ổ ứ ườ ạ khách du l ch trong và ngoài n c đ c th ng th c hoà mìnhị ướ ượ ưở ứ vào l h i đông vui b c nh t Vi t Nam.ễ ộ ậ ấ ệ T ng kho nh kh c là s tr i nghi m, vui thú và t n h ng...ừ ả ắ ự ả ệ ậ ưở T ng giây phút là s k t n i, s chia và g n k t…ừ ự ế ố ẻ ắ ế … T t c h i t hoàn h o L h i đông vui nh t Vi t Nam ch cóấ ả ộ ụ ả ở ễ ộ ấ ệ ỉ t i Siêu T h p Du l ch Gi i trí l n b c nh t Đông Nam Á.ạ ổ ợ ị ả ớ ậ ấ COCOFEST L H I GI I TRÍ Đ NG C P QU CỄ Ộ Ả Ẳ Ấ Ố TẾ
 10. 10. COCO OCEAN RESORT DU L CH Đ NG C P & GI I TRÍ TH I TH NGỊ Ẳ Ấ Ả Ờ ƯỢ N m ngay v trí đ c đ a t i c a ngõ tuy n ph đi b thu c siêu T h p Du l ch & Gi i tríằ ị ắ ị ạ ử ế ố ộ ộ ổ ợ ị ả Cocobay, Coco Ocean Resort ki n t o m t hình nh nên th v i hai tòa Condotel Resortế ạ ộ ả ơ ớ đ c thi t k sang tr ng có t m nhìn h ng ra bãi bi n đ p nh t hành tinh và 2 sân golfượ ế ế ọ ầ ướ ể ẹ ấ xanh mát. Trên n n khung c nh th m ng y, ch nhân c a Coco Ocean Resort th a s c t n h ngề ả ơ ộ ấ ủ ủ ỏ ứ ậ ưở nh ng giây phút th thái, riêng t ý nghĩa.ữ ư ư M i Condotel t i Coco Ocean Resort đ c thi t k u vi t, thông minh v i ban công thôngỗ ạ ượ ế ế ư ệ ớ thoáng đ t n h ng t i đa ánh sáng và gió tr i.ể ậ ưở ố ờ
 11. 11. Ch s h u căn Condotel t i Cocoủ ở ữ ạ Ocean Resort th a s c t n h ngỏ ứ ậ ưở nh ng d ch v s ng tr n v n ngay t iữ ị ụ ố ọ ẹ ạ Coco Ocean Resort và Cocobay H I T NH NG TI N ÍCH DU L CHỘ Ụ Ữ Ệ Ị & GI I TRÍ N I KHU U VI T CH A T NG CÓẢ Ộ Ư Ệ Ư Ừ
 12. 12. M TH CẨ Ự Nhà hàng Nh t Sushiậ Pool Bar: Hawaii Nhà hàng BBQ: Joy D CH VỊ Ụ Yoga bãi bi nể T p th d c bu i sángậ ể ụ ổ Phòng t p Gym Bi-aậ Bi l cắ Đ ng ch y b quanh khuườ ạ ộ Leo núi trong nhà
 13. 13. CHO TR EMẺ Câu l c b tr em: trò ch i tr em mang tính giáo d c và th thaoạ ộ ẻ ơ ẻ ụ ể nh D y b iẹ ạ ơ CHO THANH THI U NIÊNẾ Bóng ném n c D y n u ănướ ạ ấ CHO NG I Đ NG TU IƯỜ Ứ Ổ Câu l c b d ng sinh bu i sángạ ộ ưỡ ổ SIÊU D CH V CÁ NHÂNỊ Ụ C u hôn Đêm tân hôn Trông trầ ẻ K ni m ngày c iỷ ệ ướ CÁC TI N ÍCH KHÁCỆ Lobby sang tr ng Business centerọ Phòng trông tr (t 3 tu i – 12 tu i) Phòng dành cho m & conẻ ừ ổ ổ ẹ nhỏ CÁC TI N ÍCH N I KHU C A COCOBAYỆ Ộ Ủ Th a h ng các ti n ích gi i trí và du l ch đ ng c p qu c t th iừ ưở ệ ả ị ẳ ấ ố ế ờ th ng, Cocobay mang l i cu c s ng đ đ y ti n ích v i khu thượ ạ ộ ố ủ ầ ệ ớ ể thao năng đ ng, m th c h p d n, khu Beach Club xa hoa, trungộ ẩ ự ấ ẫ tâm h i ngh v i s c ch a 2.000 ng i và hàng trămộ ị ớ ứ ứ ườ d ch v gi i trí, du l ch h p d n khác.ị ụ ả ị ấ ẫ
 14. 14. V i di n tích t 39,1 m2 đ n 89,2 m2 (tim t ng), m i Condotel t iớ ệ ừ ế ườ ỗ ạ Coco Ocean Resort ki n t o nên m t chu n m c khác bi t v phongế ạ ộ ẩ ự ệ ề cách s ng và m ra c h i đ u t sinh l i u vi t.ố ở ơ ộ ầ ư ờ ư ệ Nh v trí đ c tôn kiêu hãnh t i trung tâm Đà N ng-H i An và “th aờ ị ộ ạ ẵ ộ ừ h ng” 2 sân golf n i ti ng, Coco Ocean Resort là s l a ch n hoàn h oưở ổ ế ự ự ọ ả c a nhà đ u t thông thái mang l i giá tr tăng d n theo th i gian.ủ ầ ư ạ ị ầ ờ Cam k t sinh l i h p d n t i thi u 12%/năm trong 08ế ờ ấ ẫ ố ể năm* H tr vay v n lên đ n 70% trong th i h n t i đa 20 nămỗ ợ ố ế ờ ạ ố S d ng nh ng ti n ích và d ch v gi i trí c a siêu t h p Cocobayử ụ ữ ệ ị ụ ả ủ ổ ợ C h i tham gia vào h th ng trao đ i kỳ ngh trong h th ng Namanơ ộ ệ ố ổ ỉ ệ ố Hospitality và Cocobay * Cam k t l i nhu n cho thuê t i thi u 12%/năm x 8 năm trên giá ch a thu GTGT &ế ợ ậ ố ể ư ế kinh phí b o trì, đã bao g m phí qu n lý hàng tháng, t l chia l i nhu n 75:25 vàả ồ ả ỷ ệ ợ ậ đ c mi n phí 15 ngày/năm.ượ ở ễ COCO OCEAN RESORT Đ U T SINH L I V T TR IẦ Ư Ờ ƯỢ Ộ
 15. 15. MÔ HÌNH QU N LÝ KHÁCH S N CAO C P L NẢ Ạ Ấ Ầ Đ U TIÊN CÔNG B T I VI T NAMẦ Ố Ạ Ệ “SMART STAY 6S” Là đ n v qu n lý và phát tri n nh ng d án du l ch 5 sao Vi t Nam, Naman Hospitalityơ ị ả ể ữ ự ị ệ đã xây d ng đ c cho mình m t th ng hi u qu n lý uy tín và ch t l ng, d a trênự ượ ộ ươ ệ ả ấ ượ ự nh ng chu n m c:ữ ẩ ự Seventy Percent: Mô hình l u trú hi u qu cao và t l l p đ y 70%ư ệ ả ỷ ệ ấ ầ Seven days and more: Đ ti n ích và d ch v đ khách l u trú 7 ngày ho c h n Smartủ ệ ị ụ ể ư ặ ơ Investment: Thông tin cho ch nhà minh b chủ ạ Smart Operation: Qu n lý thông minh, hi u qu Saving: B o v môi tr ng, s ng xanhả ệ ả ả ệ ườ ố Stay happy: Khách l u trú – ch nhà – đ n v qu n lý cùng hài lòngư ủ ơ ị ả nh ch p th c t ngh d ng t i Naman RetreatẢ ụ ự ế ỉ ưỡ ạ
 16. 16. M T B NG T NG 01 |Ặ Ằ Ầ TR TỆ * Thông s t i b n v này mang tính thamố ạ ả ẽ kh oả
 17. 17. M T B NG T NG MẶ Ằ Ầ | L NGỬ
 18. 18. M T B NG T NG 02 - 18Ặ Ằ Ầ | TOÀ R1 * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 19. 19. M T B NG T NG 02 - 18Ặ Ằ Ầ | TOÀ R1 * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 20. 20. M T B NG T NG 19 - 23Ặ Ằ Ầ | TOÀ R1 * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 21. 21. M T B NG T NG 19 - 23Ặ Ằ Ầ | TOÀ R1 * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 22. 22. M T B NG T NG 24 - 28 | TOÀ R1Ặ Ằ Ầ * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 23. 23. M T B NG T NG 24 - 28 | TOÀ R1Ặ Ằ Ầ * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 24. 24. M T B NG T NG 02 - 18Ặ Ằ Ầ | TOÀ R2 * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 25. 25. M T B NG T NG 02 - 18Ặ Ằ Ầ | TOÀ R2 * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 26. 26. M T B NG T NG 19 - 23Ặ Ằ Ầ | TOÀ R2 * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 27. 27. M T B NG T NG 19 - 23Ặ Ằ Ầ | TOÀ R2 * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 28. 28. CĂN H 1 PN - AỘ Di n tích thông thu /cănệ ỷ 35.7m2 Di n tích tim t ng/cănệ ườ 39.1m 2 * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 29. 29. CĂN H 2 PN - BỘ Di n tích thông thu /cănệ ỷ 53.6m2 Di n tích tim t ng/cănệ ườ 57.9m 2 * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 30. 30. CĂN H 2 PN - CỘ Di n tích thông thu /cănệ ỷ 64.5m2 Di n tích tim t ng/cănệ ườ 70.1m2 * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 31. 31. CĂN H 3 PN - DỘ Di n tích thông thu /cănệ ỷ 83.1m2 Di n tích tim t ng/cănệ ườ 89.2m2 * Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông số ạ ả ẽ ươ ố ố chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t iứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngả ế ữ ủ ầ ư
 32. 32. T P ĐOÀN EMPIREẬ KHÁT V NG V N T M KHU V CỌ ƯƠ Ầ Ự Khát v ng tr thành t p đoàn hàng đ u Vi t Nam sánh t m th gi i, T p đoànọ ở ậ ầ ệ ầ ế ớ ậ Empire t hào là m t trong nh ng nhà đ u t du l ch ngh d ng, b t đ ngự ộ ữ ầ ư ị ỉ ưỡ ấ ộ s n và gi i trí cao c p hàng đ u Vi t Nam. V i nh ng d án c a mình, T pả ả ấ ầ ệ ớ ữ ự ủ ậ đoàn Empire đang góp ph n vào s thay đ i di n m o du l ch, t o n n t ngầ ự ổ ệ ạ ị ạ ề ả phát tri n v ng ch c đ v n t m th ng hi u ra khu v c và th gi i.ể ữ ắ ể ươ ầ ươ ệ ự ế ớ CÁC D ÁN TIÊU BI U:Ự Ể Công Viên N c H Tây, Tuy n Xe Đi n Du L ch H Tây, Naman Retreat,ướ ồ ế ệ ị ồ Cocobay... Các gi i th ng uy tín:ả ưở Top 10 ch đ u t Vi t Nam do BCI Asia Awards bình ch n Huân ch ng laoủ ầ ư ệ ọ ươ đ ng h ng Baộ ạ B ng khen c a Th t ng Chính phằ ủ ủ ướ ủ Và r t nhi u gi i th ng huy ch ng và b ng khen khácấ ề ả ưở ươ ằ
 33. 33. Thông tin cung c p trong tài li u gi i thi u s n ph m này đúng t i th i đi m phát hành vào 5/2016, Ch Đ u T đ c quy n thay đ i các thông s v s n ph m và d ch v mà không c n thông báo tr cấ ệ ớ ệ ả ẩ ạ ờ ể ủ ầ ư ượ ề ổ ố ề ả ẩ ị ụ ầ ướ Thông s t i b n v là t ng đ i. Thông s chính th c c a t ng căn h s đ c quy đ nh t i văn b n ký k t gi a Ch đ u t và Khách hàngố ạ ả ẽ ươ ố ố ứ ủ ừ ộ ẽ ượ ị ạ ả ế ữ ủ ầ ư T t c nh ng thông tin và hình nh trong tài li u này đ u thu c quy n s h u c a t p đoàn Empire. Các hình nh s d ng trong tài li u này ch mang tính ch t minh hoấ ả ữ ả ệ ề ộ ề ở ữ ủ ậ ả ử ụ ệ ỉ ấ ạ Đ ng Tr ng Sa, Qu n Ngũ Hành S n, Đà N ngườ ườ ậ ơ ẵ HOTLINE: 0938 256 168 - W cocobay.vn OCEAN RESORT ĐÀ N NG - VI T NAMẴ Ệ ĐI M Đ N GI I TRÍ C A TH GI IỂ Ế Ả Ủ Ế Ớ

×