KỊCH BẢN DẠY HỌC
GVHD: Ths.Lê Đức Long
SVTH: Nguyễn Hồng Thanh Thảo
Lớp: Nghiệp vụ sư phạm phổ thông_khóa 03
CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 10
Chương I: Một số khái niệm cơ bản của
tin học
Chương II: Hệ điều hành

Chương III: Soạn thả...
Chƣơng III: SOẠN THẢO VĂN BẢN
 Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản (2,0,1)
 Bài 15: Làm quen với Microsoft Word (2,2,...
BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
(1,2,1)
I. Mục tiêu bài học:
Kiến thức
• Biết đƣợc định dạng văn bản là gì

• Hiểu nội dung ba m...
BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
(1,2,1)
Các nội dung trọng tâm
• Định dạng văn bản là gì?

• Định dạng kí tự.
• Định dạng đoạn v...
BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
(1,2,1)
Điểm khó
• Các phiên bản Word khác nhau về vị trí
các thuộc tính và hình thức thể hiện c...
BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
(1,2,1)
II. Nội dung bài dạy:
Hoạt động 1: Định dạng văn bản là gì?
(10p)
• Thực hiện một sạp b...
BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
(1,2,1)
II. Nội dung bài dạy:

Hoạt động 2: Định dạng kí tự (10p)
• Cho học sinh quan sát nội d...
BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
(1,2,1)

II. Nội dung bài dạy:

Hoạt động 3: Định dạng đoạn văn bản (10p)

• Đƣa ra tình huống ...
BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
(1,2,1)
II. Nội dung bài dạy:

Hoạt động 4: Định dạng trang (5p)

• Canh lề đó thời lớp 1 ta có...
BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
(1,2,1)
II. Nội dung bài dạy:
Hoạt động 5: Dặn dò (5p)
• Đọc bài tiếp theo.

• Về nhà tìm mẫu b...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lop 10 bai 16 dinh dang van ban

1,704 views

Published on

Nguyễn HỒng Thanh Thảo_nhóm 02

 • Be the first to comment

Lop 10 bai 16 dinh dang van ban

 1. 1. KỊCH BẢN DẠY HỌC GVHD: Ths.Lê Đức Long SVTH: Nguyễn Hồng Thanh Thảo Lớp: Nghiệp vụ sư phạm phổ thông_khóa 03
 2. 2. CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 10 Chương I: Một số khái niệm cơ bản của tin học Chương II: Hệ điều hành Chương III: Soạn thảo văn bản Chơng IV: Mạng máy tính & Internet
 3. 3. Chƣơng III: SOẠN THẢO VĂN BẢN  Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản (2,0,1)  Bài 15: Làm quen với Microsoft Word (2,2,0)  Bài 16: Định dạng văn bản (1,2,1)  Bài 17: MỘt số chức năng soạn thảo văn bản (1,0,1)  Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo (1,2,0)  Bài 19: Tạo và làm việc với bảng (1,2,1)
 4. 4. BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1) I. Mục tiêu bài học: Kiến thức • Biết đƣợc định dạng văn bản là gì • Hiểu nội dung ba mức định dạng: kí tự, đoạn văn bản và trang. Kỹ năng • Định đang đƣợc văn bản theo mẫu.
 5. 5. BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1) Các nội dung trọng tâm • Định dạng văn bản là gì? • Định dạng kí tự. • Định dạng đoạn văn bản. • Định dạng trang.
 6. 6. BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1) Điểm khó • Các phiên bản Word khác nhau về vị trí các thuộc tính và hình thức thể hiện của các hộp thoại. Kiến thức đã biết • Một số quy ƣớc trong việc gõ văn bản ở bài 14. • Thực hiện đƣợc các thao tác gõ văn bản. • Các từ ngữ tiếng anh cơ bản
 7. 7. BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1) II. Nội dung bài dạy: Hoạt động 1: Định dạng văn bản là gì? (10p) • Thực hiện một sạp báo nhỏ và cho học sinh tự do lựa chọn loại sách nào mà các em thích (trang bìa, lƣớt qua nội dung). • Đặt một số câu hỏi: lý do học sinh chọn quyển sách đó để mở đầu bài học.
 8. 8. BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1) II. Nội dung bài dạy: Hoạt động 2: Định dạng kí tự (10p) • Cho học sinh quan sát nội dung quyển sách và tìm ra những kí tự nổi bật, khác lạ. • Từ những từ tiếng anh cơ bản liên hệ đến cách ghi nhớ tên lệnh và hiểu đƣợc ý nghĩa lệnh. • Giáo viên chạy demo trực tiếp.
 9. 9. BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1) II. Nội dung bài dạy: Hoạt động 3: Định dạng đoạn văn bản (10p) • Đƣa ra tình huống để phân biệt từng khổ thơ trong một bài thơ học sinh phải làm nhƣ thế nào? • Giáo viên cho học sinh lên máy tính cá nhân làm trực tiếp. • Từ những từ tiếng anh cơ bản liên hệ đến cách ghi nhớ tên lệnh và hiểu đƣợc ý nghĩa lệnh.
 10. 10. BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1) II. Nội dung bài dạy: Hoạt động 4: Định dạng trang (5p) • Canh lề đó thời lớp 1 ta có thể tự làm trên máy tính. • Từ những từ tiếng anh cơ bản liên hệ đến cách ghi nhớ tên lệnh và hiểu đƣợc ý nghĩa lệnh. • Lƣu ý học sinh khổ giấy A4. • Giáo viên chạy demo cho các em xem.
 11. 11. BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1) II. Nội dung bài dạy: Hoạt động 5: Dặn dò (5p) • Đọc bài tiếp theo. • Về nhà tìm mẫu báo đẹp mà học sinh thích và đánh máy lại mẫu báo đó.

×