eIespējas NVO

636 views

Published on

Prezentācija par eIespējām NVO konferencē „NVO tehnoloģiju laikmets" 2011. gada 25. martā.

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

eIespējas NVO

 1. 1. E-iespējas –instrumenti līdzdalībaiun ikdienas ērtībaiGatis Ozols,VARAM
 2. 2. E-iespējas – līdzdalībā un darbībā administratīvās līdzdalība procedūras Nozares politikas veidotāji NVO Ministrijas, VSS / MKK / MK Iestādes NVO kopiena Iestādes
 3. 3. E-iespējasinformācija līdzdarbība e-pakalpojumiesi informēts un piedalies, atvieglo ikdienu - sazinies ar iesaisties un kārto formalitātes iestādēm ietekmē lēmumus elektroniski
 4. 4. NVO izmantotie līdzdalības mehānismi** Avots S.Rieksta “Nevalstisko organizāciju līdzdalība valsts pārvaldes darbībā, problēmas unrisinājumi”, 2010, 39.lpp. (http://www.politika.lv/temas/pilsoniska_sabiedriba/18981/)
 5. 5. Informācija
 6. 6. Pētījumi un Plānošanas dokumenti Politikas plānošanas dokumentu datu bāze (www.polsis.mk.gov.lv) Pētījumu un publikāciju datu bāze (www.petijumi.mk.gov.lv)
 7. 7. Roka uz valdības pulsa... Tiesību aktu projekti • Iestāžu izsludinātie projekti • Darba kārtības un protokoli + Projektu meklēšana + Parakstīšanās uz jaunumiem (www.mk.gov.lv) Darba grupas un atzinumi Iestāžu mājas lapas, sadaĜa “Sabiedrības līdzdalība”,
 8. 8. “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” Likumi, MK noteikumi, pašvaldību saistošie.. • Konsolidētās redakcijas • Saistošie not. - lielās pilsētas • Skaidrojumi, tulkojumi + Veidlapas – arī word formātā (www.likumi.lv)
 9. 9. e-līdzdarbības iespējas
 10. 10. 36% NVOsniegušas atzinumus vai vēstules ministrijām* elektroniski?
 11. 11. E-dokuments = Dokuments =“Valsts iestādēm un pašvaldībām ir PIENĀKUMS pieĦemtelektroniskos dokumentus no fiziskām un juridiskajām personām” (Elektronisko dokumentu likums) * Šobrīd neattiecas uz tiesām.
 12. 12. Der zināt...E-paraksts ir tiesisks pierādījums, un e-dokumenta kā pierādījuma iesniegšanakompetentām iestādēm nav ierobežojama..* (Elektronisko dokumentu likums) Šo likumu piemēro arī elektroniskā veidā saĦemta iesnieguma izskatīšanai, ja tas [..] ir parakstīts ar elektronisko parakstu. (Iesniegumu likums).. vienas darbdienas laikā (iestāde) nosūta iesniedzējam paziĦojumu pare-dokumenta saĦemšanu.. (MK 28.06.2005 not. Nr. 473) * IzĦēmumi: skat. EDL 3.panta, sesto daĜu
 13. 13. E-dokumenti NVO darbāLīdzdalības īstenošanā - Atzinumu iesniegšana - Oficiālā sarakste valsts un pašvaldību iestādēm - Informācijas pieprasīšanā no iestādēm, u.c.NVO administratīvajās procedūrās - Atskaišu un pārskatu iesniegšanā - Pieteikumi izmaiĦām uzĦēmumu reăistrā, u.cSaziĦas kārtību nosaka MK 28.06.2005 not. Nr. 473.
 14. 14. E- dokumentu ieguvumiIzmaksas* Materiāli 0,07 - Sūtīšana 0,50 / 1,05 ~0,16 (parasta/ ierakstīta) KOPĀ 57,00/ 112 LVL 16 LVL (x 100 dokumenti) Ātrums Pa pastu 5 E-dokuments 2 14* Izmaksas – aprēėinā nav ietvertas darbinieka laika izmaksas par laiku, kad viĦš atrodas pastā.
 15. 15. 45% NVOpiedalījušās sabiedriskajās apspriešanās* arī elektroniski?
 16. 16. Sabiedriskās un publiskās e-apspriedes (Jelgavā, Rīgā) https://www.eriga.lvhttp://karte.pilsetsaimnieciba.lv
 17. 17. Masveida līdzdalības platforma (Igaunija) • Konsultācijas (ministrijām brīvprātīgi) • Jaunas iniciatīvas (balsošana) • Dokumentu meklēšana
 18. 18. E- pakalpojumi
 19. 19. E-iespējas (informācija)Iepazīties ar datiem par sevi valsts reăistros – Kas deklarējies manā īpašumā? – Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi – Mans ăimenes ārsts – Darba devēju apmaksātās sociālās iemaksas – Sekot savai tiesvedības gaitaiPārbaudīt citu personu datus – Deklarētās dzīvesvietas atbilstību – Personas statusu – dzīvs/miris – Dokumentu derīgumu
 20. 20. E-iespējas (procedūras)Juridisku faktu reăistrācija Notāra – Dzīvesvietas deklarēšana e-pilnvara – Dibināt uzĦēmumu, iesniegt izmaiĦas UR – Bērnu piedzimšanas formalitātesElektroniski pieprasīt atĜaujas un licences – Pārtika aprite – Izbraukuma tirdzniecība – PiesārĦojošas darbības veikšana, u.c.Elektroniski pieprasīt valsts sociālos pabalstus
 21. 21. iestāžu mājaslapās Informācija E-pakalpojumi Dzīves situācijas www.latvija.lv
 22. 22. E-iespējas Jūsu dzīves situācijām arī: www.eiespejas.lv Arī portālā:
 23. 23. Ar ko sākt..Elektroniski atzinumi, sarakste un informācijas pieprasījumiApziniet administratīvās formalitātes, kuras varat nokārtotelektroniski, mēăiniet atteikties no klātienes apmeklējumiemIzziniet e-iespējas, kas pastāv jūsu jomā, informējiet kopienuPieprasiet e-iespējas jums svarīgās jomās – pieprasījumssekmēs piedāvājumuTālāk... Kā ar līdzdalības platformām?
 24. 24. Paldies par uzmanību... VARAM Gatis Ozols, gatis.ozols@varam.gov.lv
 25. 25. Avoti par e-lietām Darbību jomu sadaĜā “e-pārvalde”: Informācijas materiāli par e-pārvaldi, e-pakalpojumiemwww.varam.gov.lv Valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.E-IESPEJAS.lv Pamācības e-pakalpojumu lietošanā @PortalsLV par www.latvija.lv jaunumiem @epakalpojumi par jaunāko e-pakalpojumu jomā
 26. 26. “The losers built walledgardens. The winnersbuilt public squares.The losers innovatedinternally. The winnersinnovated with theirusers.”(Tapscott & Williams – ‘How MassCommunication Changes Everything’).

×