Org soc

838 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Org soc

 1. 1. Zīmolu kultūra sociālajos mēdijos <br />Gatis Šeršņevs <br />2011<br />LLU<br />teachergatis.blogspot.com/<br />twitter.com/#!/GatisSersnevs<br />youtube.com/user/teachergatis<br />gatis.sersnevs@gmail.com<br />
 2. 2. James HammondBranding Your Business<br />Pro­duk­tusra­žorūp­nī­cā, bet zī­mo­lus – prātā.Val­tersLen­dors (Walter Landor)<br />Mārketingamākslalielāmē­rāirzī­molaveidošana.Janavzī­mola,to uzskatīstikaipar patē­riņa preci.FilipsKotlers(Phi­lip Kotler)<br />Atšķiries vaiiz­mirsti!Toms Pī­terss (Tom Pe­ters), In Se­arch of Excellence<br />
 3. 3. Par kuru attēlu tev būtu vieglāk kaut ko pastāstīt? <br />
 4. 4. Kas ir socilie mediji?<br />Sociālie mediji strādā ar lietotāja veidotu, video, audio teksta vai multimēdiju saturu, kas publicēts un padrīts pieejams, izmantojot sociālo vidi, pimēri Blogi, Wiki vai video publicēšanas platformas Capilanou<br />
 5. 5. Kas ir socilie mediji?<br />Sociālos medijus labāk izprast kā jaunus tiešsaistes medijus, kurus var raksturot ar sekojošiem parametriem:<br />Piedalīšanās<br />Atvērtība <br />Saruna<br />Kopienas<br />Sasaiste iCrossing’s e-book (PDF)<br />
 6. 6.
 7. 7. Sociālo mediju vides un rīki<br /><ul><li>Blogi
 8. 8. Mikroblogi
 9. 9. Sociālie tīkli
 10. 10. Video krātuves
 11. 11. Froto krātuves
 12. 12. Forumi
 13. 13. Sociālās grāmatzīmes
 14. 14. RSS
 15. 15. Interneta veikali
 16. 16. Podcasti
 17. 17. Webinar
 18. 18. u.c.</li></li></ul><li>Jaunie sociālie mediji organizācijas informācijas izplatītāji <br />
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21. Sociālo mediju iespējas organizācijām saziņā ar klientu <br />
 22. 22. Organizācijas iespējas un riski sociālajos medijos<br />Tiešā komunikācija<br />Atgriezeniskā saite<br />Zīmola reputācijas vadība<br />Izpēte, monitorings<br />Par brīvu<br /><ul><li>Nav kontroles
 23. 23. Ātrums, Dinamika
 24. 24. Cilvēkresursu nepieciešamība</li></li></ul><li>Izmantojot sociālos medijus jāuzstāda mērķi <br />Sabiedriskās atiecības<br />Zīmola atpazīstamība<br />Klientu serviss<br />Lielāks apmeklējumu skaits?<br />Pierakstīto bloga lasītāju skaita pieaugums<br />Potenciālo klientu skaita palielināšana<br />Lojalitātes veicināšana<br />Sadarbības veidošana<br />Sakaru veidošana<br />Jaunas zināšanas par Taviem patērētājiem un kā viņi uztver un redz Tavu zīmolu<br />
 25. 25. Būtiskākieelementi par sociālajiemmedijiem<br />Izpratne par to, kā patērētāji apspriež Jūsu zīmolu sociālajos tīklos un kāda informācija tiek sniegta sarunas uzsākšanai ar patērētāju<br />Zināšanas par mērķauditoriju sociālo mediju kontekstā<br />Pierādījumi par veiksmīgu satura izplatīšanas plānošanu un realizēšanu mērķauditorijas vidū<br />Vai kampaņā bez sociālajiem medijiem tiek integrēta arī kāda cita komunikācijas aktivitāte?<br />Izpratne par to, kāds resurss ir nepieciešams, lai turpinātu sociālo mediju aktivitāti<br />Novērtēšanas rādītāju un rezultātu, kas ir komerciāli svarīgi, definēšana<br />
 26. 26. Monitorings<br />
 27. 27. Popularitātes tops Latvijā:<br />1.Twitter – 76%<br />2. Facebook – 28%<br />3. Draugiem.lv – 24%<br />4. Forumi – 21%<br />5. Video dalīšanasvietnes – 13%<br />6. Citulietotājublogi – 13%<br />6. Fotodalīšanasvietnes – 12%<br />7. Podkasti – 6%<br />8. Wikipedia (veidojot pašu ierakstus) – 2%<br />
 28. 28. http://www.zimolutops.lv<br />
 29. 29. Mums riebjas reklāma, bet esam gatavi reklamēt<br />
 30. 30. Twitter – populārs Latvijā<br />
 31. 31. Kooperatīvie blogi<br />
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34. Wave 5 pētījums “Zīmolu socializācija” pasaules kontekstā <br />- Sociālie tīkli veido vairāk kā 1.5 miljard. apmeklējumu ik dienu;<br />- Vairāk kā 61,4% no aptaujātajiem pēdējo sešu mēnešu laikā ir izveidojuši vai apmeklējuši savu profilu sociālajos tīklos;<br />- Vairā kā puse no respondentiem ir pievienojušies kādai zīmolu kopienai sociālajos medijos;<br />- Galvenie motivatori pievienoties kādai zīmolu kopienai ir, lai  ’iepazītu’ (78.6%) un ‘iegūtu informāciju par jaunajiem produktiem’ (76.1%);<br />- Vairā kā 71% no tiem, kas pievienojās zīmolu kopienām, visdrīzāk veiks pirkumu un 63% ieteiks arī pārējiem pievienoties.<br />
 35. 35. Komunikāciju tendences Latviā<br />Šobrīd Latvijā sociālo mediju izmantošanā var izšķirt trīs galvenās tendences:<br />1. Sociālie mediji tiek izmantoti kampaņveidīgi <br />2. Sociālos medijus izmanto tikai kā linku, lai popularizētu oficiālajā mājas lapās publicētu informāciju, bet – nav iesaistīšanās diskusijās, netiek veidots jauns saturs, sniegti ekskluzīvi komentāri;<br />3. Tiek izmantota iespēja operatīvi sniegt informāciju par aktuālo, veidots jauns saturs, atbildēts uz jautājumiem turpat sociālajā medijā, radītas savas ziņas, pievienoti linki ar informāciju ne tikai uz savu mājas lapu, kur publicēta oficiālā informācija, bet arī linki uz informāciju par citu valstu pieredzi attiecīgā jautājuma risināšanā, kas Latvijā varētu būt noderīga pieredze.<br />

×