2.politika e promocionit_ui_re

3,360 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2.politika e promocionit_ui_re

 1. 1. Politika e Promocionit Nail Reshidi
 2. 2. “Në mungesë të PROMOCIONIT ndodh diçka e tmerrshme …..ASGJË !” Barnum
 3. 3. Përmbajtja: 1. PROMOCIONI (përkufizimi, roli, qëllimet) 2. Sistemi komunikues i promocionit Elementet e procesit të Komunikimit 3. Format/llojet e promocionit (shitja personale, përparimi i shitjes, publiciteti, reklama) 4. Planifikimi i promocionit 5. Strategjitë alternative të promocionit 6. REKLAMA (përkufizimi dhe format)
 4. 4. C’eshte promocioni?• Njeri nga nga 4 instrumente e MM• Kotleri ka dhënë një përkufizim në të cilin thote se:“Promocioni përfshin të gjitha mjetet e sistemit të marketingut , detyrë e të cilave është komunikimi me blerësit potencial”.
 5. 5. Sistemi komunikues i PROMOCIONIT Ndër- Ndër- mjetësit mjetësit
 6. 6. Elementet e procesit te Komunikimit PK duhet te jape pergjigje ne: Kush? Cka? Me cilat Kanale? Kujt? Me cilat efekte? Dekodimi Cka.. Interpretimi ZhurmaKush..*P Kujt Përgjigja (rezultatet)
 7. 7. The Process of Communication who... says what... Me Encoding ssaCommunicator ge with what result... in what way... Feedback Message & Medium Message Receiver Decoding ge sa by whom... …interpreted es M
 8. 8. Format kryesore të Promocionit Përparimi i Reklama shitjes Shitja personale Publiciteti PROMOCIONI MIX
 9. 9. Perparimi I shitjes• Sipas Kotlerit eshte: aktivitet mbeshtetes afatgjate per stimulimin e blerjes te produkteve.* Karakteristikat e PSh jane:• Komunikimi;• Stimulimi dhe• Thirrja (ftesa).
 10. 10. PËRPARIMI I SHITJES Sipas Obraz “Përparimi i shitjes ndikonë që t’a rrisë efikasitetin e reklamës dhe shitjes personale” • Të shpejtoj dhe lehtësoj qarkullimin e produkteve dhe Shërbimeve‫ك‬ •Të ndikoj në bashkëpunimi e suksesshëm në mes blerësve dhe shitësve; •Të aftësoj pesonelin shitës; •Të lehtësoj gjetjen, zgjidhjen dhe blerjen e produkti nga ana e konsumatorit; •Të ndikoj përmes panaireve, ekspozimeve në ritjen e nivelit ekonomik dhe kulturor të konsumatorit; P.sh.:Bleni mbulesen e re X … FLM! Te vjetren dhurojani kruqit te kuq!…. Blemeni …ju deshiroje oreks te mire! Te zbrazur mos me gjuani ne natyre!!! etj “t’ia kthejmë natyrës atë që i kemi marrë” dhuron pisha fidane..
 11. 11. Mjetet e PSH1. Stimulimi I konsumatoreve: lojrat shperblyese, kuponat, mostrat, sprovimi I produktit etj.2. Stimulimi I ndermjetesve: Aftesimi dhe motivimi I personelit, informimi dhe kultivimi I kontakteve, rregullimi dhe promocioni ne vendin e shitjes.3. Stimulimi I personelit shites: aftesimi , keshillimi, informimi dhe motivimi I personelit shites te ndermarrjes.4. Stimulimi I opinionit: Panairet, ekspozitat dhe revite e ndryshme
 12. 12. PUBLICITETI EKONOMIK Përparësitë e publicitetit ekonomik :* Publiciteti është risi, lajm nga jeta e përditshme e ndërmarrjes,• Publiciteti krijon një imazh pozitiv për ndërmarrjen.• Porositë e publicitetit zakonisht botohen në faqet e shtypit dhe emetohen në kohë dhe hapësirë të caktuar ne televizion dhe në radio, ku zakonisht nuk paraqitën porositë e reklamës.• Publiciteti në porositë e veta ka shpesh elemente të reklamës, të shitjes personale dhe të përparimit të shitjes, keshtu që i plotëson përpjekjet e veprimëve të tyre.• Publiciteti nuk paguhet
 13. 13. • Publiciteti:• Aktivitet i papaguar per percjelljen e informatave prej kompanise deri te konsumatoret potencial.* Perparesite:• Me i besueshem;• Relativisht i lira.* Mangesite:• Kontrolli i vogel
 14. 14. Planifikimi I Promocionit Reklama Shitja personale Tregu i konsumit afaristTregu i konsumit final Perparimi i shitjes Perparimi i shitjes Shitja personale Reklama Publiciteti Publiciteti Rendesia Rendesia relative relative
 15. 15. Planifikimi I promocionit varet edhe nga CJP
 16. 16. 1. QËLLIMET e promocionit •Ngritja e vetëdijes •Spjegimi mbi përdorimin e•Të ndërroj përceptimin Informative produktitekonsumatorit mbi produktin •Ndërtimi i imazhit të•Të influencoj në vendim për kompanisëblerjen e produktit Targetimi •Përkujton konsumatorin se KONSUMATORI produkti ende i nevoitet (TREGU) •Përkujton konsumatorin se ku mund të blej produktin K Bi uj n tu dë es se e P.sh. IPKO
 17. 17. A. Strategjia e b.Strategjia e terheqjesshtyrjes Ndermarja Ndermarja Ndermarja Ndermarja St Tregtia me Tregtia me . Tregtia me Tregtia me shumice shumice K shumice shumice o m b. Tregtia me Tregtia me Tregtia me Tregtia me pakice pakice pakice pakice Konsumatoret Konsumatoret Konsumatoret Konsumatoret Legjenda : Levizja e produkteve Levizja e informacioneve te promocionit
 18. 18. A keni pyetje – Ju lutem???
 19. 19. REKLAMA
 20. 20. Modeli AIDA
 21. 21. Modeli A.I.D.A. (dizajnimi i mesazhit)Për të zhvilluar një komunikim efektiv me konsumatorin duhet tëbëhet analiza e proçesit të komunikimit( si reagon dhe e kupton marrësi mesazhin –shiquar nga prizma ekonsumatorit) Diçka duhet të ndodhVëmendje që të tërhiqet vëmendja Duhet zgjuar interes në mënyrë që vazhdohet Interes më tej Duhet nxitur te blerësi Dëshirë dëshira për të blerë Duhet të veprohet Veprim që dëshira të realizohet
 22. 22. Cka po shihni?
 23. 23. Cka po shihni? . naimi
 24. 24. Shitja personale Karakteristikat Karakteristikat . Përplasja Përplasja Përgjigja personale Kultivimi Kultivimi Përgjigja personale •Krijon një kontakt:•Krijon një kontakt: •Krijimi i i raporteve: •Krijimi raporteve: •Blerësi: •Blerësi: -të drejtëpërdrejtë-të drejtëpërdrejtë -të pastra shitëse -të pastra shitëse -ndjen obligim -ndjen obligim -të gjallë dhe-të gjallë dhe -miqësore dhe -miqësore dhe -të marrë pjesë -të marrë pjesë -interaktiv-interaktiv -personale -personale Aktive gjatë bisedës Aktive gjatë bisedës
 25. 25. Fazat e procesit të Shitjes Personale Fazat e Shitjes Personale sipas…. Keller Faza Observimi, zingjiri (preferencat), Përgaditore Caktimi i takimit (telef.), etjKontakti i Parë Përshtypja në secondat e parë -Fillon bisedën me pyetje; Kush,Hulumtimi i Çka,kur, ku etj.nevojave të -Dëgjimi aktivkonsumatorë - Shitësi t’a njeh mirë produktinPrezentimi i produktit -Cmimi ceket në “senduiq”Zgjidhja e vërejtjeve -Vërejtjet e arsyeshme të konsumatorit -Vërejtjet e paarsyeshmeVendosje për blerje & Kurorëzimi me sukses i punësVizita plotësuese së shitësit
 26. 26. Kontatim: Balansi kritik i SHP: Eshte nje nga Eshte nje nga …eshte menyra …eshte menyra menyrat me e menyrat me e me efektive e me efektive e shtrejte e studimit shtrejte e studimit qasjes nje-me- qasjes nje-me- te kosumatoreve. te kosumatoreve. nje.. nje..
 27. 27. Gazeta Gazeta Mediumet Mediumet Revistat eereja reja Mediumet Mediumet reklamuese reklamuese Reklama ee Reklama Televizioni Televizionidrejtpwrdrejt drejtpwrdrejt Radio
 28. 28. GAZETAGazeta është mediumi më i përhapur për shpërndarjen e porosive reklamuese.Përparsit : Anët negative :Aksioni i shpejtë, Nuk lexohen nga të gjithë,Masiviteti, Kanë karakter lokal,Aksionet e lokalizuara, Koha e shkurtër e ekzistimit,Mundësia e shpalljeve solemne, Kualiteti i dobët i materialit,Besueshmëria. reprodukues.
 29. 29. REVISTATRevistat si mediume reklamuese kanë një rol të madh përshpërnadrjen e porosive reklamuese deri te konsumatorët potencialë të ndërmarrjes në treg .Përparësit: Anë negative:- Seleksionimi i lexuesve , - E metë kryesore e revistave si- Leximi i tërsishëm i revistave, mediume reklamuese në- Paraqitja e qartë . krahasim me gazetat është pamundësia për reagime të shpejta.
 30. 30. TELEVIZIONIMe bashkimin e zërit, fjalës së gjallë dhe fotografisë televizioni i dha ekonomisë një medium të fuqishëm reklamues për transmetimin e porosive dhe informacioneve . Përparësit: Anët negative: - Aksionet e shpejta - Shpenzimet e mëdha - Efekteve vizuele dhe auditive reklamuese - Përshtypja e madhe e realitetit - Ngarkesa e madhe me porosi - Dinamikën e fotografisë reklamuese - Prezantimi dhe demonstrimi i -Paraqitja krahasuese e porosive - produktit reklamuese. - Paraqitja reale e produktit etj.
 31. 31. RADIOPërparësit:- Dëgjimi përmes radios nëmënyrë të drejtpërdrejtë, tësinqertë dhe individuale te çdo Anët negative:dëgjues. - Porosit e radios janë shumë të- Ekzistimi i mundësisë që porosia gjata dhe shpesh i ndërpresinreklamuese të përcillet me muzikë emisionet.dhe me efekte të zërit . - Janë të rënda, jointeresante- Shpejtësia e madhe e lajmërimit dhe jo argëtuesemasiv. - Janë shumë agresive dhe të- Porositë përmes radios mund të përgatitura pa shije.dëgjohen gjatë tërë ditës pa endërprerë punën, pushimin,argëtimin, ushqimin etj.
 32. 32. REKLAMA E DREJTPËRDREJTËReklama përmes postës (reklama e drejtpërdrejtë) – Me reklamë tëdrejtpërdrejt sipas J.Sudarit kuptojmë: bartjen e porosive reklamuesepërmes mjeteve direkte reklamuese, postes , ndarjen dhe dhënien edrejtpërdrejt ne dorë konsumatorëve si dhe ndarjen në vend të shitjes dhenë panaire.Llojet kryesore të mjeteve reklamuese të këtij mediumi janë:- Letrat reklamuese me karton për përgjigje- Letrat reklamuese pa karton për përgjigje- Prospektet me letrën reklamuese- Prospektet dhe katalogët- Dërgesat e mostrave dhe mjeteve tredimensionale reklamuese.
 33. 33. MEDIUMET E REJA REKLAMUESE Zhvillimi gjithnjë e më i shpejtë i mikroelektronikës hapi mundësi të reja për procesin e komunikimit dhe të informimit .Mediumet e reja sipas funksioneve të tyre ndahen në: - Mediume për komunikime teknike, ku bëjnë pjesë: fotokopjuesit,teleprinterit - Mediumet për mbledhjen dhe ruajtjen e informacioneve ku bëjnë pjesë:videokasetat, videopllakat, bazat e të dhënave. - Mediumet transmetuese ku bëjnë pjesë: teleteksti, videoteksti, interneti.
 34. 34. Percaktoni koston e mediumit Kostoja per nje mije (KPM): Sa kushton dergimi i nje mesazhi per 1,000 anetare te nje audience – mediumi ? Kosotoja per njesi X 1,000 = KPM Tirazhi I mediumit
 35. 35. Si ndikon cmimi ne zgjedhjen e mediumit? Express Koha ditore Kosotojaper tere faqen: $20,000 $200 $20,000 $200 $30,000 $300 $30,000 $300 Tirazhi – 800,000 8000 800,000 8000 1,500,000 15000 1,500,000 15000 qarkulllimi: KPM: $200 x 1,000 $200 x 1,000 $300 x 1,000 $300 x 1,000 8000 8000 15000 15000 = $25 = $20
 36. 36. Perqindja Perqindja nga vellimi nga vellimi iishitjes shitjes Metoda Metoda Perqindja Perqindjadhe modelet dhe modelet per njesi per njesikuantitative kuantitative Metodat per te shitjes te shitjes Metodat per formimin e formimin e buxhetit buxhetit Qellimit Qellimit reklamues reklamues Paritetit Paritetit dhe dhe te te detyres detyres konkurrences konkurrences Mundesive Mundesive financiare financiare te ndermarrjes te ndermarrjes
 37. 37. VLERËSIMI I EFEKTEVE REKLAMUESE• Kompleksiteti i problemit të matjes së efekteve reklamuese rrjedh nga fakti se: – reklama shpesh është vetëm njëra nga variablat e marketingut; – në vëllimin e shitjes ndikojnë edhe faktorë ekstrem prej të cilëve rëndësi të veçantë ka konkurrenca; – egziston distanca kohore në mes të veprimit të reklamës dhe paraqitjes së efekteve.
 38. 38. • Dallojmë dy lloje të vlerësimeve të efekteve reklamuese: • Vlerësimi i efektëve komunikuese të reklamës, • Vlerësimi i efektëve shitëse të reklamës.
 39. 39. VLERËSIMI I EFEKTEVE KOMUNIKUESE TËREKLAMËS• Qëllimi i reklamës nuk është që të shesë, por ti levizë blerësit në rrugen e komunikimit kah faza përfundimtare – aksioni i blerjës .• Për vlerësimin e efekteve komunikuese të reklamës shfrytëzohen disa lloje të testeve, e qe janë: – Sipas kohës së testimit: testet paraprake dhe testet plotësuese. – Sipas objektit të testimit: testet e shpalljes dhe elementet e saj, testet e vetëdijes, testet e kujtesës, testet e qëndrimëve, testet e interesimit. – Sipas mënyrës së fitimit të të dhënave: testet eksperimentale dhe testet kërkimore.
 40. 40. VLERËSIMI I EFEKTEVE SHITËSE TË REKLAMËS• Në kuadër të vlerësimit të efektëve shitëse të reklamës vlerësohen: – Koeficienti i përgjithshëm i efikasitetit të reklamës; – Koeficienti i efikasitetit të shitjes; – Koeficienti i elasticitetit të reklamës; – Koeficienti i efikasitetit margjinal; – Koeficienti i efikasitetit penetrues; dhe _ Koeficienti i korrelacionit të reklamës.
 41. 41. Cilat jane 6 hapat e procesit te SIK-ut?hapi 1: Identify Target Audiences STPStep 1: Identifikoni audiencen cak -- STPStep 1: Identifikoni audiencen cakhapi Identify Target Audienceshapi 2: Analyze SWOTs MjedisiStep 2: Analiza SWOTs -- MjedisiStep 2: Analiza SWOTshapi Analyze SWOTshapi 3: Determine Objectivat e SIK -utStep 3: Percaktoni MC Objectives -utStep 3: Percaktoni MC Objectiveshapi Determine Objectivat e SIKhapi 4: Develop Strategies and TacticsStep 4: Zhvilloni Strategies and TacticshapiStep 4: Zhvilloni Strategjite dhe taktikat Develop Strategjite dhe taktikathapi 5: Set the buxhetinStep 5: Caktoni Budgethapi 5: Caktoni BudgetStep Set the buxhetinhapi 6: Vleresoni efektet ..hapi 6: Vleresoni efektet

×