Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point rousseau

0 views

Published on

Published in: Spiritual, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power point rousseau

 1. 1. Enlightenment Thinker JHON LIMMUEL F. TEODORO
 2. 2.  Si Rousseau ay ipinanganak noong Hunyo 28,1712 sa Geneva Switzerland. ang kanilang relihiyon ay Calvinismo. Jean-Jacques Rousseau 1712-1778
 3. 3.  ang kanyang magulang ay sinaIsaac Rousseau at Suzanne Bernard. Ang kanyang ama aymanggagawa ng relo at nagtuturorin ng sayaw samantalang angkanyang ina naman ay namatayilang araw matapos syangipanganak.
 4. 4.  noong 10 taong gulang si Rousseauay nakulong ang kanyang ama dahilsa isang French captain. Sya aynanirahan sa kanyang tito. 1725 - natutuhan ni Rousseau namakipagkalakalan. 1728- umalis sya sa Geneva atpumunta sa Annecy.
 5. 5.  Habang si Rousseau ay nasa Annecy aynakilala nya doon si Madam Louise deWaren. Nagkaroon sila ng relasyon dahilanupang palitan ang kanyang relihiyon mulasa Calvinismo patungo sa Katolisismo( pero noong 1754 ay bumalik ulit sya saCalvinismo).Matagal ding panahon na sila’y nagsamaat noo’y ay kumikita na rin ng malakingpera si Rousseau sa pagigingsekretarya, pagtuturo at musical jobs.
 6. 6.  1732- naging music teacher sya saChambery. 1740- nagturo si Rousseau sadalawang anak ni Madam de Mablyng Lyon. 1742- pumunta si Rousseau sa Parispara maging mahusay na musikero atkompositor at nanilbihan sa FrenchEmbassy sa Venice.
 7. 7.  1745- bumalik ulit si Rousseau sa Paris at noo’y nakilala nya si Therese Levasseur, isang servant sa hotel. At noong 1768 ay nagpakasal sila at ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 5 anak. Therese Levasseur
 8. 8. Di nagtagal ay iniwan at dinala niRousseau ang kanyang mga anak saParis Orphanage. Noong mga panahon na iyon aynakilala at naging kaibgan niRousseau ang mga pilosopong sinaCondillac at Diderot.
 9. 9.  1750- nailathala ang “ Discourse on the Arts and Sciences”. At nanalo ng 1st price sa Academy of Dijon. “First Discourse” nakapaloob dito ang hindi nua pagsang-ayon sa art at siyensya.
 10. 10.  Sa mahabang panahon ay musika pa rin ang pinakagusto ni Rousseau at noo’y ay ginawa nya ang opera na “Le Devin Du Village” na nakuha nang maraming parangal.
 11. 11.  1753- gumawa ulit si Rousseau ng isang essay at muling isinumiti sa Academy of Dijon. Ito ay “Discourse on the Inequality Among Men”.
 12. 12.  1756- nailathala ang “Second Discourse.
 13. 13.  1761- nailathala ang isang nobela na “Julie” or “ The Heloise”. nakapaloob dito ang pag- iibigan nina Julie d’ Etange at St. Preur. ito ay naging best selling of the century.
 14. 14.  Abril 1762- nailathala ang isa sa pinakamalaking nagawa ni Rousseau na “Social Contract” -nakapaloob dito ang political philosophy.
 15. 15.  Mayo 1762- nailathala naman ang “Emile” at nakatuon naman ito sa edukasyon.
 16. 16.  1765- lumipat si Rousseau sa Switzerland at sinimulang isulat ang kanyang autobiography na “Confessions”.
 17. 17.  Pagkalipas ng mahabang panahonna pagtira ni Rousseau sa Berlin saParis ay lumipat siya ng Inglateradahil inimbitahan siya ni DavidHume. At noong 1767 ay bumalik nasiya sa Southeast France na angginamit nyang pangalan ay“Renou”.
 18. 18.  Matapos ang 3 taon (1770) aybumalik na ulit si Rousseau sa Parisat tinapos na ang kanyangautobiography na Confessions. 1776- ang 2 huling isinulat niRousseau bago sya magpakamatayay ang “ Judge of Jean-Jacques” at“ Reveries of the Solitary Walker”.
 19. 19. At noong Hulyo 2, 1778 aynamatay si Rousseau subalitsinasabi ng kanyang mga kaibiganna nag- suicide siya. pagkalipas ng ilang taon mataposmagpakamatay si Rousseau aynailathala ang kanyang Confessionsat ang ilang isinulat nya patungkolsa pulitika noong ika-19 siglo.
 20. 20. Si Jean-Jacques Rousseau ay kilala bilang: “Ama ng MakabagongDemokrasya” dahil sa kanyang mga palagay tungkol sa karaniwang kapangyarihan (karaniwang boto) “Ama ng Romantisismo”  dahil sa kanyang romantikong nobelang “Emile” at sa teorya nit sa edukasyon.
 21. 21. Mga Gawa ni Jean-Jacques Rousseau: “Discourse on the Arts andSciences”(1750) “Le Devindu Village” “Discourse on the Origin of InequalityAmong Men” (1753) “Julie or The Heloise” (1761) “Social Contract” at “Emile” (1762) “Confessions” (1765) “Judge of Jean-Jacques” at “Reveries of the Solitary Walker”
 22. 22. Quotations niRousseau:
 23. 23. Pinagkuhanan:Internet:http://www.blog.aurorahistorybotiques.comhttp://www.history-world.orghttp://www.humanistsofutah.orghttp://www.enlightenment-revolution.comhttp://www.iep.utm.eduAklat:Dr. Sonia M. Zaide, Kasaysayan ng Daigdig 3 edisyon (QuezonCity: All- Nations Publishing Co. Inc. 1996) 217Marvin Perry, A History of the World (United State ofAmerica: Houghton Mifflin Company (1989)413,443,446,462,467.468,632.

×