Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mining equipment

815 views

Published on

Zhengzhou Kehai Heavy Industrial Machinery Co., Ltd 
Add: Gongyi Yong'an High--Tech Development Zone, Zhengzhou city, Henan Province, China
Zip: 451200
Tel: +86-371-64135926
Fax: +86-371-64392429
Mob: +86-13733163198
Mail: lhsmachinery@126.com
Web: www.brickmachine-kehai.com (English)
www.zzkehai.com (Chinese)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mining equipment

 1. 1. C 9 id term; -ansumtooso lété>3n‘itnE&El-E rensmaa anaaelanamaa Zhengzhou Kehai Heavy Industrial Machinery Co. , Ltd litlil. (Add) : iIIlfii’iJJi. >'(i! i‘7i(’££rFh§ii§»lii£i7‘fi1‘Zilz€ ( $ill3l'lEii‘l: '55‘) (No. .Chanyang Roud)’ong' an Hi ’Tech Development Zone, Gongyi Ci Ly, Henan Province, China ‘i1l%(Tel) : 86 371 64135926 +$H<rax> : <3e—371—64392429 93t1L(Muh. ) : oser 13733163198 msa: <maa1> : lhsmachinery@l26. com garylO2EE4@hotmai 1. com Wlhi'(Weh) zwww. brickmachine kehai. com (English) www. '/ .zkL-hai. com (Chinese) E-3&3 §WMfifiEJJMfimflfi 7.hclIg7.h0II Kululi llcavy . Ia<'| IincI'y (‘u. . l. t(I. FF-iilfi -: s:mn'»n'rI . .E‘i.
 2. 2. :’i': ':l?7iI! *i$: SE32! *1’; T5 ran-aneammaaia. wt. amcm: rm: ,r, $sxns: ~.z riazmirisr. we again -273. seen. ssanasair. sea i»$"1€fl’}">5Lffi‘. .2§¢R: i£'. E3013 ea». 5.’? -'? $fl51li‘ ma. *rzf1D‘). i‘*’: ;i. ¢1~>i‘i? .5it!1?i?13: Iitfifi 14¢» iiiT’r5iflflJl3l-’»_1 wit: )‘<£&*JfEJ£)Z1t2fil‘»1?: .Lfl§‘lfi’. &
 3. 3. , , . ii‘ iii’ n, ii‘ Entemriseslntrocluclion / i‘ iii A ' W; in. ;. Enterprises H mmiflm nmmmfi i2.i. iwiri iii | ,l__ Counteiaitazk Breakers lidajhtfiillievrrllll l’. i;. - ill ill 'i‘i‘iLi! ~ ii‘. lll Cone energybali mill ix’ lit iiill ill Spiral classifier ~iiii Fltiaialiti achin Magnetic Ore p5 ii‘ lllli‘-ii ‘Ii MlnEl3lAg| i3i|0flEaffEl l’. i:. i, u ‘ J. i ill A Transfer: Bal'ierdiyerl’. ig; High Fienuenilygfidrelen l’-| .—'~‘ l”. A :3’? nl' ill. RU‘ Tiougiiiothe rriinirigmathine ii. i. / lbralingS rreen fifi§I iil1')lli4‘}§z*~-iIilli? &§llE’L}'fil in ll- snaningbea I l . ‘.‘. K Sianul gDist . z;iIIiiw Cylmderstieen . ‘i'. 'lllL Mixer Iikiin FIniSliet1Scr iii A 5' sill Bell Conveyor lfl '_ Centrifugal co ilill '1' Welpanmiil in n; , ‘till BaIIMiIiwilh'Scieen Em Em Em Em l’. i;; ; l’. i:. Em Em illll 1/‘ill sann Making M : Chine l'. i1.‘ in ii“ iii High effect Sand-washing c| 'tIrieEl)-‘. —‘~' ‘( llL Thic nei
 4. 4. 4 : .-, 3 nlfli . . at . i 344? . ;.321zu;31 itllltli-‘l’ iItJ1t7l£filR’z. ‘a1.! t€i. ‘§Ti9851i. l2~: E¥§‘. $:3ti! itl57L§. llE€ii5§J! EZI‘Efli ifitkifi. 3i0 El i§E‘%i£‘il§€l3VEi )£llEE. ilfilzliliiiliftlflkfifii ittflllilfiitm. iialiiflfit liii. ’z. ‘flI”lZ£1tHfi#H3 9}73Ffi5lé- l'l%}3i'i'ifi¥. ".i 67i3Ffi5lé- F. §~*fiF‘i50 Elli. ililfiiiifiinoo 5% fiI300§A ‘FiQ’i‘¥’z. ‘i- —’i‘iElE’x. ‘i7. fi’i‘FH1fiii‘. iE%BD. lli%¥B. l§: E%’B. Elfilili 9§§l3%lRE’éEB§ §fl£$FEllh1E5OllE-2000|T’€fi3i§i$i€fiil‘i9i~ £EP5()0ll‘E~1ofi| T€fi§'i%lEiQi. 7l<3lEifii. iilfifiifii» $F2}7iii‘—m7Eiii‘7lu’-= ti iiiiifilifiifii. iEF‘20007i-21Z1;E2fib‘t6¢%E6§i§illt &oie—15. 10-15.12-15}(é‘? EifJiiilIWl1Jtills MzJ2oo—ea.24o-ea. VZPi20-16?Li§‘%iy’£lI6§ill%§ §| lF"fii flilfiafifiiizlfiiifi. ifliiilifilrbli "EiEi%’§ia$ii". "= i=[ili&i§l’Ellfl". "liE'§‘E$l‘: i£; éifi". OI/02 OFlif= iil'l'T. ififiilfié“. fiiifii “i’. :‘. l?l3iEfil’lEJl" l$l3J§fiflk$§%l5I‘lii‘i)9l “i1|2|nfl§iE7.3.t: l:i>'i%§fil’Eflk" . ‘ ~ fifilfiiflilli ’L}€lE§‘§9lJfiPfi‘liE3Fél~ B)lEF'fil£§ll$flk"~ ll ‘i‘F1iEiiiRl§~ ilififtlfi 5|1"9’ii§l§llllfi5§-’3« lJli5Hiil}liE‘l3.ll}'J7i%— lE§#Jiiitt~ lE’§)9ll= VEiI. fifitfilifli/ “-lliiiiln E113? ifiifiilfiifi: Iril "71iliElt§illWIflk" fiiaif. %ii“¥IliE‘. 3392. 5111. film? " 3127?? » Wit‘ " } EEK "iE'l§$W« fifilzifi" 9fi$1£§: 'filE. ’.~: ‘»- -§5|§| &i§ni'fiJHf§iIi K’i. ‘E1ll§l)tiiE§i&§i5l£ll°J l| il§- lfiifiifillfl ; §liliB°J7iil$. E: ‘ullilislletl in liliiti. zm-ngsinni Kehai lleavy 31:14-Iiiltery 11). . Lil]. [llIl'('Ll]l1NlI(‘fly(IfIIl‘lI1.| lI))I'UV1fll'| 'l(. |.II(ILllllyllflg(llI('ZHIL'1'fllPllllilill U191>l'| lt1LlIlIy|11i'|1*<l. Lung uni -lilvnlml lwiviwn Zlil-ngulum Railway. 5l0lNailonnl Iligliway and Lialillilo Freeway are vliwe n. the l: n"iiir' IAIIUIIIIPH iinnmps and the «in l1'| )t‘liII)‘ are in the in-igIilm| 'lmiiil. wim H guild and gt-il[zI': lpIl1(‘al imsi on, the snmnimiings are immlrul and mo Iriinspilrmilnn is ounvonioni. our i’-norm-_v <'m. t-rs an area ui': lii, oiiii , l[II1Il't‘ in. -n-rs-, llwlllillllg ltwiii , ~4[llal't‘ lI| t‘It‘l for vmrks-imp. (lur ciiillpully llas an nsn-l of ruil3iio. ooo_oiiu wiin nmn- the inn sn-ts iifi'1[Ilip| IIi‘nl 1.| n(1lI| Ul‘l‘[l|1l| 'l7}(ln personnel. Kr-tiai has Ioiir sul'isit1lar_‘ i~nnipnnies. nni- sales imnpnny. IX marketing depaniiielit. finanrial ii. -nannn-ni. qiialily mnu-nl tle]): il| ‘I| |It‘I| l nun nil. -r sale ilriidrullelll. specializing in daily ilispnsnl t"4]lII[i mom or now liiomn inns. whivh I~ nnorgy saving oqiiipiiwnis for niiiioml priu‘0’ing. iinniiril iiulpllt ol = 'i| l0—llIl, (i(KI Inns rifoolliplex fertilizer eqlllpnienlsz i'PlIIt>lI eqnlpnle-nu; sand prooesslniz . ooo. onu. oqiiipnionis: annuni nnqnn 200.000.-. zoo_oou ni‘aiiin('la'etl aerated ron<‘rotr- oqnlpnmn 2(l(l. (i()(l. ll()l) blocks LllI[()t'I'. I. t‘Il lime snnn liriok l-quiplninus; QTtl—l= 'l, u'rii—lr. . QT1(l—l5, QT. l1—2liJ, QT. H—25A and Q. l. l«l—45Il l'ilu<‘k making nincnins-; linkr-Alri-o hrirk st-rir-< prudii<'is' . VlZJl‘u(’I — S. -’. 3lZJliil>— em. .lZJ2ll0 — sis. .i7.. i24ii — so. 1ZP12ti— lliiype mavliine Our riinipany has won a number nr awards and has been IIIilUrO(l hy mo govt-rlinieni as “National Honest nml rmln (‘iirpi)raliiiil“, “Me-iiilit-I‘ Eli(e| 'pris(- 01' (‘Ilium AM‘ Assiivlatiui| “.“Ai1‘alu-ell run in Quality Mnnalzeiiwni issued by The Agrlolilniral Mini<iy“. ani'l rm pawn isimiuol-2000 qnnr sysmni aIIIlPnnL‘aliim illir i'nr| )0r: IIiiin has 1nIPgl'aIP(1lnII> mp imeriiaiional trend i)l'Pi‘iiii)nI_‘. . p]iI'u. '|l'IIing Kvhai 'II('l'I' l». .nnng. onr i-nlnpnnye sni. -s Linil ~’4'I'il'l' ('Ul('| ‘])I is In rniulv n plaifurili for (‘Ilsniinors and twin Ill? !“ ll! nsianiisn sni-i-nssiwii oliit-rpriws wnn lllt‘ 9H’IlIlfl<| l]7])4il'T ii-inn innn [lIt' old and new ('Ii, sl0lIIt-l‘s, KrilIai , n-. .nl. - is ])ill‘(il'1])flI1lIgllllllt‘ vmllil ni-nn. .nm- ninuun. azinorlng in me glohnl i>i‘nnunIii‘i‘iin(‘r-piii1'"ri€('iiI| r (‘imrdln: n‘<. di>'9lnp ir. 'insiialiul1aIIy", and U(‘('lI[h}‘ll1jllllt*lI| al"kt*I enel'izt>tival| _‘ and amhitiuiisly. KE HAI 2
 5. 5. £! .k§*/ U|l. R(IV(; ll iluiiiii ill 111- 14-2: . .nii limo IMI wli flute! 4» IAVA K14 uva+—: - xinzmisz Elan r . a»-is: -«Him : I/ ‘HI §%3?E£Efi§$3E$E §i’H‘TF.1kE: >§'ii V/ '.llll. l.(l: ‘lll. ‘lllf'l v I §ll(
 6. 6. Til/ SE/ El’/ UJ . v1ww h17keh:11 C0111 . 111511 1 P931511$fi1i&W1f1§E§TI| §|P391§ii1§fiE‘J#EP13i§§. i§fi: F7=1§WJEVfi6VE’YU7<X9l E$%*= '$Efi? }JliEffl#Ei&. C$37<§J's'fiiN&6¥1TL%? *«"z. }fii~':1'1F‘$. E‘a‘LI? £EV391E. it¥%ii9E7I(3}'4 flit: 1"1Zfii¥iVllJ. 1WE3i. 3113. 2:175. 35%. 7!<f1J7!<@§1?flk|7133!§6€E4%*49fiFJfiE*flEiE IVFEE: i‘f111'L$fi2's1211'L! Z1'sDE’%f1])§¥§€. iEiilfi1LL$1Efi7': D§fi£‘| = £112. é‘1IT112§fi'FfiEfi‘. E35231? ERIEJXEEUM 1Wf¥ME1?. ‘~L*¥'Jifi6!1‘»EElSI1 %’17TsD§17(J: ?'-+E~‘fE§W1JillEU§]§E%E7<1 iD§M§T£¥El FF1 i$fi9fi| ’Efi‘F¥? ?E§fi¥E. 1Ibfl~‘IEfi&1i¥32U3‘5l/1Ufi15¥D§T| Z|fiF1t1d. fiifififiz Lifllfifififltlzx. FEE. %¥511'afi¥. !§f§fi1E. $F1‘lE2!§lf§%'¢§. € 1' . 11111111111111 111111111111111~11111,~ T111111 11.111111111111111 .11 11111-11,111~1..11.-111111111111111111..1r11111111111.1111111.111131111111111 1111»11111111.11111111111111111111111».11.11»1111r111 .11.11.11.111111111-11111. , 11111i1»:1111111 1111111111-111111-111111111111-1.111.1111111 111111111110111111111111 1.111111111111111111111113111-111.1111111.11111111111 I11-1111111111111111-1111111111111-.111111111111111 1111-1111111111111141111011111111-11111119111111 111111111-11-111111111111-1 (1111-r1ui11g 11111111111»- T1111 111111111111111.~ 1111- 111111 1111111-1.111111 111.1111-.11111111111-1.1111 1111111111111111111111-11-1-111111-.1 1 '111-111111» 111111111111 11111 11115111» .1111;11- 111-1111-1-11 1111» r1111-11111111 111111 111111.11111- 1.111 1,11»1.~h11_1v1-1111111111-11111111111111-111111111-111411111111111-111-11 1111- 1*n1.~|11111,' 11111.-1-1 'l11~111|11-11111.1|1l111:1u11|11u11.1I11- 11111111-111-1111~1-111111-1711-1111111111111111111111111-1.111111111111111» . »11111111-r1'111- 111111111111-_. .111 .11.111-1111111-.1111-111.1-11_. .111 1111111-1111111-11111» 1-111-1-1111111111111111111 . 111.q111111;1111111111~11 111111-111.1111-1|111111-11111 1111-11111-11111111-1111111111111-111111-11111111-111111111111141111111-111111 1 1111~~ I111.1~| '1-.111111~~|1k1- ~11111111~~1111111111~ 1.11-1,11-1111,1111. .1111. 1111,«111.111.11111 1~11»11.11.111.11-1 1111.11-1111~111 111.111111-11.11111- 1011111111111111.111111.1.11111..1.111 u I 12111 '1111« W)‘(TVT4)'<’i1i1%'1=1‘L7K*E'11"<)= E3 illfiflfltfi‘ mm 451200 05 11111211111111 fl£3§@11'1. 0071-64355430 64371170 it.1': .n1»; §7. 0371- S4IOEl733 1141111 -111. hwkehm cola . %717i¥1-‘E 1-§71*fi%‘ 11.111.11.11111111.1.. .-. Fifi: 2!i? ILfi¥fifii$5I3§flV§iflflI?11$MJH. WERE. Q5?! ) H 151 ifiifl/ M~4B3-1“: 7<mE§§E$fl1’1 15010: C111’ UJ. 151%. 32%. 1t’1I&E¥’. f%§BH i§fi§ ¥ . 6F I'. ~1- The 111111111110111x11111a|1 11111|111111 |1111'1| 1.'1'111l1-111111 111.5111 1111111-11‘11| .5111 I1 :1.~ l11111~. ~111111- 1111 11 r:111|11~11.'1-11111 4111111111 .141-111 .1211-|11Ll|11 111111.111111111111». . 111111111-1 lim! 4: fr‘ E’: Main 111-111111-1.1 11a1111111~1111» -. -11111-1111111-1.11111=1111g -111-1111-11111-111_111111111111111-11111.11111 V95 I57l5 I74 CH5 VI32574 5 5 | 55G 20-) 300 150 15-50 2-10 30-: 1_113211-4 7 5 | 1100 250 ' 400 ZID 20780 5720 2507300 VIEOL7I I5 l EDD 40) - 500 350 40-100 25-54 275 12251-5 30 | eaou S00 ' 900 430 75‘2U0 567192 255 V3V5M7E 75 | VGBUU 150-7511 120 10-41) -22 300 111a0L-s 15 | 51:10 210 15-50 15-10 2210 112001.-s 22 | 5650 3111 15,513 15-50 26-) 1125011-s 37 I 600 11I'9H&11E 0371-64355430 $437I178 1=. JEHR§§ 0371-64100733 E1111 ww >11-111111111 111111 P124010 -300 400 31311 1200 51: 111 5-0 116011-4 11 512 -.952 1755 0 7 P06-JD -{DD 605 400 I030 ‘U0 I5 ICI7I5 YVEUM74 I5 5 I330 ' HI4 VIN I 5 P0000 -000 300 5211 am - 120 15 2115 1250115 55 2&0-1354-1340 3 7 1:011,-00 -1100 11100 300 983 200 15 34-45 JPH7-6 115 354 -2250 1515 s 5 P011500 -500 e00 600 1000 00/40 3 7 5-15 1250“ 37 2245 - 1114 » 1114 2 4 1 PCKEDU -B00 3'75! 81)C1 893 30/41) * 3 257m V3V5M, -5 75 EEO - ‘BS4 5 1340 3 5 01110130 -1001) 101211 mug 7413 300 30 160-200 1131 , -8 130 36011 -2230 1540 5 5 12111 '1-=1;1sIH>‘<m':1<i%1 *i>tié11*F>iZ WHSz+. %1 M141‘ 451200 11111211111111 0 6
 7. 7. a I-1/ifi/ li| '/UJ 57/325 »97fi‘= %' %w0v&§ PH - www. hnkehai. com uIl. uL I51 ( 1n| |II1 l| ll 12m 1111 1.11 i? Afl. F‘22fii: FiM)‘l'. INK WWI’. 7I<7‘El'. §&RF§IEk §B4"J‘7Je*»!1fll§|33§EEWN> ‘E ififlfiflilflmfimiflfifi E. ¥52¥fiJ§fJ1.VlJ7fih? i‘Fm7I<fi 1'34’-l’= ' Tum. » 5.11.1 ur pml. ..-1. art 1. 1111-11 . ... -.1 rm rm. » L: r|n«luu: 1.1 1.. .-.1.. m. | |:| x«I| |. :I111n| >l: n1| rm n-. ..1;. m» | n:A|1*r1:A11rl: mI‘ >1.. .-m . »1.m1 uxul mulmx: |>| y1y| -e| ,~xu-I 011.10.-11 m. m~n.1I m | I|<Iu~In: A1 | '|1-M‘ . ~|Irl| .1.~I| |II11-KAI. » : vrml 11:11:-r , -.1.-1.. .-“H11.. »r.1.. 14-l1:11-|1u«I1Ax| :1l«:1Ie| ' | r1*I| |Ie 1.11 Zi? ILfiIl'iZfi§‘F7t<$. . %i§’L§i§§i'3H. KEfi‘_": ?‘! i EE6EI¥Z1 ¥'§?0$5Efi§iB€tE. L¥§§. E1§5lfli! l"=31I1 B1 1§/ §§fl2i. 1IWFHfiiE1 1M= ’IEfi§fi3Efi?71Ii. 4IL¥§Efi9"fI‘7. a1Ifi71§EFrE§§I§§| fiE? fiI¢. #fi1§EII| fiE I-: 2: H4: 9!‘: Main lcxhnltnl p. .n. nm. ~n Burk —. ~1ri| (ing rrustwr (‘an be w|1Ie~[v um-1| m w: ||(-r, 1-I4-mn mm~—1u1»~ 1-: h | mI| ,using nu kI‘_V nwl « w up rmirx-l, Mu~: |r—n~sxs’| u|g bmml lu| ||I| |In~r. ’, uL~‘n~l luuuI. ln~, in('l| nc~ --900 - 900 900 900 38 0 5 4 25m 0 07—0 6 bearum mm. »-4-ml moclhslupe hark . ~uriki1uu»uanI, 11:11:13. w |1>11p<-| I('0lIw1|1-| l repaiml. .900.~.1ao0 900 1000 as 0 9 5 5 '25». 007-0 6 1-900 ~:10u0 900 3000 :35 I 5 s 5 25m 0 07-0 6 I-1t‘»4Ut%! ’z Iainu-.1mm1narumm-n L-. .2ggg4ag mg gum 32 2 2 13 '25». .. 0 070 5 H1230 - 500 1200 4500 32 4 1 15 25"» 0 07-0 6 c-15n*- aauo 1500 3000 2s 4 2 15 5 257.. . 007-0 6 PF43507 “'6” ‘W 320 - 770 M500 ~ 4510 1500 4500 25 5 5 17 25m 0 07—0 5 ”F'°3°7 W51“ 700 ‘°°"“° 45 0000 c-15ua~. s700 1500 5700 20 s 5 2: 2 '25,. .. 0 07-0 5 PF-H-10071 H1000 «700 400 - 7.30 55775 9523 1 113;! ) - 6400 1330 6400 23 9 13 5 33 25;. .. 0 07-0 6 -A-IDIO I1 <»1000x10s0 4001oa0 350 4H0 | 75-95 .2009 «: -1a: :‘- 7000 15:0 7000 2:1 9 21 :4 5 25,. .. 0117-0 6 FF-E-I2I0 -v1250~1050 400~~1000 HD7160 mm 102100 - 3000 2100 3000 22 0 9 30 1 25m 0 07—0 s F-H-I214" <>1z50w14a0 400x14:sa :50 so~15u 132150 13000 6-2100 -.7000 9:401: -4000 - 1300 550 1350 110 12000 "2200 - 7500 ° 07'“ 5 PF-I315 0.153; . .509 mxfim 500 150-250 259 .9000 c-240o 7500 2200 7500 20.4 28 5 60 2511-1 0 07-0 6 974320 “mm .2050 360 . mg 500 250-300 ‘ 375 24000 -2000 43000 2500 13000 20 53 5 105 25m 0 u75—o 6 _ Fa: inuEms+, %1 mu. ‘ 451200 1211:: i= I§€1fl)‘<flI7i< = £>KL?7."37&Z 95lfiE&§t§1 mks: 451200 | _ 12111.1-? I'é: iS1?1>‘<fi>k’§E¥| 'r= iX 07 znuczuouxwn mama m71—st3554a0 64371178 EJ351137: 0371— S4IOE733 film nu Inkehal can : Lk3HE1.!1 0371-64355430 54371170 $sJ; nE§. 0a71»641oa7a: s 5111:. m hnkuhm can
 8. 8. i-', ‘i2~{, '[ II! "; =/""1 . luin technical pa raum-ta-r~ ‘ ‘Q0330 * 13303 26003 13000 20 fiWfi'fi%¥ amr: m$mrr. mw L , ~¥fli°’< .3 I. ‘ ‘ Mflf mgr fi%F%Ifl : ’ , ¢~ ' *; -§wl %nmm%gmamEmfl.3 33 " L _ 1 *‘ A amgméfimfimmmfifi ”“‘ 3 . ‘ 1 g. $awgmm$mwmmm w‘ 3 9 1 ' fi¥g » ' 0" (s , ' 'l'l1u. w kmal mt‘ | vl‘IuI| l<'l. urn ~, -.u]vI_ um-nl fur nu. ‘ urunlnng ml" uxmhum h: u'«lm-. »~ mzu--rml lll uulu. ~:Iz'1ul “V111. sun-h as xxxxlnuwzzl . m-p: u': n1:m plunl. mm z'1-, ~1~I2u| m- 1n: m-z'm1p1:u1l. vvxm-nl pI: mI um! 21:1.“ plum mu; ’u-I 1; pr Ls‘ In II: xn~ m: mAz'1:xI x-. HIM‘ pl-Hm-2m-cl ln-l‘u1'-- Lft'Ill<lllI‘. (. | 'l'_ L| n- x- nut ullmxmi In Inn 1-1rmI«~z‘iul x-. :m-1‘ 1n-run-2m‘-cl. 7 _ _ . ,.V. , ‘. .. 1 M 7 W I‘. .> . . .1: , _,g, ., ,,, ,._ »—‘; ~.: t;a-. . '; ’‘~; ;‘. E~ ~1.: »u ; i mg -. '»39.~ : , ___, C . h ‘ -H. ,. ‘ unih n " 15¢ um i'— 3” ' bu» . u.- . M“"“ '. -.3. ‘:2: '. m n»~—», 1|‘ ; L' 0" ;5I: |u: :o‘r. I. 1:}. -1 H -. -Vluu . '*_' W1: IInl', "1 Y]; , .7.‘ «V» "N W4‘ - -933 V 91]) 900 900 3 0.5 0,224 .07 0.9 Y13|]_‘6 I '25mn 0.07’0.6 8 4 I _ --1cm — 4 an 1”‘ --1333 21 34.5 6-19 21 0.0'. »‘-0.6 . .31.-J3 . V V . 9 3.11 5-40 18 0.07-'|3.6 ' "3333 7530 ‘ '2-1C|3 ' 75130 JRIW ~33 . 8 105 16-70 60 | .FYlojIjo -: - 1130:) 25am 0.-375-0.6 gnu ’. ‘ . ‘H’ . u_. -,«u_‘ ~‘. '|H. Il}-'; ||| Jll| .ENlI 0 8 1’_". Uf: , ‘U‘/3% 037I"343554-3'3 3437”-.78 3% V9:f‘5Z ‘QW’-HLVL’ +/7%. ‘ INN‘-1‘: 451203 0371- 641087’-33 111'; www. hnkd1ai. can
 9. 9. E1/SE/ El"/ UJ -www. hrIkeh: Ii. com will nmn In H mnll IZfllE5l’1uE7J§fiB'JlEIIL! §nIfl, I'§flL€$. E§€-Wit. Efilfifi —flI'£n%flE§filH3FEJ: £313 9Zfiii1§| JIfir‘L‘. EI‘IEEf¥! B§. 5! |5§If£B§i€303s EEl| ?¥1§§fi3§fi*J !1FHE5I73}§£ifn§ZEfi| Jf1EH. 511% EIEEIEFEV 5lN¥§fiI%‘7lJ‘5* 20%. nu. uuuInuu- (! 1|l|3.‘l‘. nu» nnIrnL~Ir ununuuu; uuu»Iuu. ».mu-nun- lI. ~ lm| l_I ml Lzrnuxul uI. nuL . .n- . nu nun. » ulnule m «| u-II fi. uIQ. u «nu be Ilmelwl Inn u unune ~uII'mr uu. -.- Irnl). Is. -.1.nnnII1enn»n-at nu1I. u men. -.~n unlu n~| IIrII><- lxphn-r ~ur n-. - In nIu- sllpporl n| '4IIn- Inu. -n . I,ln-| n~<~4.III ru4|II44~I~II«~r_I, 'y 44.. -n nu . Iw«. . 1'In. - III| ru~t4 n: II. I|rI. nII>rIIl'mn-IIII1 . ~nu. ».uuuu. n. . nn. .n. ~u. I In nn-x1‘u. Il pznllrrn rnIIlrnllnn: uu. - nu. nun | |I| IrnnI-I| IrImllnIn1u| ' I! I~-: I1uIuln>: «IIn| Ilu~n| muIIIIy Ilvull unn. mnu . .~u~. «I nu _’lI'4 v. ~9n7n': Iam aw/5'75 I500/300 A2 0 4-1 5 a ms-I1 s I 4 VISUL-6 ll 3 5 ‘D9O02IC0 900/5'15 1800/3300 41 0 6*! 6 0 ofi<0 6 I 73 VIBDL-G I5 I 3 9 -: »9ao mm am/975 2700/soc ll I4 6 CI me e 2 5 v2ooL2—e 22 I A 9 n: »I2oo-2810 I200/500 2400/400 :2 I 4-5.5 u u-5-o e . vzzsu-e so I 3 e -.4200 - 4509 I2-Jo/ son anon)/400 :2 I H 3 0 05-0 5 5 2 V130“ 45 I 12 | l‘|5DD -.3000 I500/I200 2500/500 an 2 E-IO 0 mm 6 7 5 "2305" 55 I I4 2 -21500 - asau I500/I2-:0 3000/500 an 3 3-1! u mm s 5 2 '“25°’‘'3 75 I I5 6 IIIIESDMSSJD I830/I500 soon/ soc 2s.5 Ms 0 we 6 II '“355*‘" I60 I 32 -«man - 4500 1539/IS-)0 aw)/ sou 26 5 4 2—Ia n mu 5 I2 '“355W’5 I55 I 35 -: ~2noo amo 2100/1670 auoo/ soc 24 2 7-33 a 05-0 e I9 VR555|H IE5 I w -32200 - ((6312 2200/1705 300‘)/ GOD I9 3 5’4l 0 05-0 5 E5 nJRI37’E 2I4'J I 45 . u2mo. _3egu 2400/Iaou auoo/ soc I5 10-53 m flfifl a 32 IJRIIHID-B 370 I 5| nzamn ; » Wmzmyx mI= n7xz: -31'->32 . H:as+, §« mIi. ‘.45I2Im 09 M§§QI'I. -Je7I»54:I554a-J e¢:7II7a grams. 0371- e4Ivs7:I: E In n. brnkehan com aima sings en‘. ~WI'iFfi/ ‘ii‘§ I»nI III ~~nIIAI Zi¥IL: EaElfiiJ‘BS¥! Lm‘z7fiEtI‘$2§2—. i§fii¥§JEfl’fii3r? }iEI§| ?ID. Hfl'§i¢B‘J6F$]E$J! §i&fi7tv£EL tI3fiIfii¥fii"| ’EEKBfii§E: fiflR7J< T| u.s nuu. »Iuu. ~ n. ~ nun. » 0! the Imrzu Mule-| _w llfiflfll‘k‘l’1l| 'I'l| l('Ll'| lIt-‘I’ um: -nl . »uuuuu. ~un and u muunly u. .». I nu xrzulv Ihv gr: mII| n-. ~ nu nIu- 4>n- pulp «Iunug nIu- . ~vlwIIIIg II-rllnnlngl I. l ]Ir0<*4~: s~ . n<l u Isukn u«~. I | o rlmn mud uuu n! el‘tlnuI- nu nunII vnu. ~Innnn: Hark I-:12»IH: %£’4 Iain u-n-Inuinnu u. mnuu«m~ FIFE‘ ‘S00 ' 5000 I35 '21?) I Fa-7o15o~. sooo 5 no :40 570 as In —na5 noon, -o o Is 3 IFn: —Icn~Ioou-7-mo 5 3 575 man He I14 Is H325-4 22 E15 ~uuI. Im-I2- 2ou‘~75uv. 'I 5 ,7 mo mu I55 I” I5 ‘(I32 5 22 015 “W Fa—I5~I5n3a-7540 2 5 5 $530 2745 235 II. .55 "Saws VI 3 D15 IFS-2D‘1'2000‘~EIU5 36 553290 5940 400 In In vIeoL-s 3 °‘5 Ira-zwzanao-5940 a s4 6803 580 I I4 Ia VIEUL-6 2 2 a Is ,1 I2Fc-1201200‘-7500 5 2340 3745 zoo I“ .5 5 YI32NL- 2 2 D 074 § 2rc—I5~I5oo»a4uo 25 5 mm mm 370 In Ias "5W’6 3 W7‘ | I'I: ‘l‘: 'I( F0‘20'3'2000‘- "N90 3 6 5 51730 Haw SW I14 l8.5 '2°°L*‘5 3 ° W re-9 wzaoo ~ I250») 3 57 ‘E700 9W In I8 5 '30‘/ L" '7 °7‘ l'! lIr-nnJ£1i:9U1>‘<TVT: i<Z€' = n‘nKzéu*9=>§’ -iflfiflfiffi‘ mlii 451291 E- *L1'§%iEIA U37I~€4355t3U smma t*. )EHFi§% usvn-suosvzs am WVOI unman com mm. ... nu I0
 10. 10. E/ fi/H/ W www. hnkenai. com 1111111 l111l11111 FEE: 1‘. £HL: E‘= ?kFBHfi| JBfiE§SZi'1fl’r$1E¥Il. |lflE$! iJ: §B¥FE—E%J‘§. flvfitififlfiifi. LEGS JEEEfiEFfiJ| |Iii*§! E. 7fl7§SU$§¥i§. EiE7iEEIfiES‘J1‘fl. EE§l1‘LF§. RWENJQ. iI§f<5EF= fiJ: i.s‘§ E. £EF‘%E. fi| ’E1’afiE T| u~1n:11|1|11~-| ~1~1l’1111-11111111>II1-11111111-111u;1«11111:-:1111l| u<>| I:m-4I:111<I111;«1111l1wII1rml111-u1rl’1uIn11. Il14-1111171-rp:1rI Axfllwgrt-114~l1|<1>I: :1«kin-:1r1I. uI1np| all1«~1‘«-r| .u 141.». rm. .. 1. . »u.1.. -.1 f1Irv1.1r1l. 111.- r. .1111.1;.1.4..1.. r111»111.. ..-1.1111.. .»M.1., p1.-.1.1.-.1911;1.». A..11.1e. ,H.111.-Q1112111.-1-11.1.11.. .rp1.. .1g1m. ... ;11m1.e fm111|~k111I11I'! q111« 11,1. r:11~111;:1Iu~1|1111 1.. -111. r4-1l11u~1Iu~111v1|11111z~A|11:11uII1y: W. .. W11..141«. .,mm.1»x m1-1*| 'lu 11>14xlr. ~I _1 1*11114-111<>I1Il, . -111111.71 v1ooL, -4| zm 11001,-4| 29!: F059-Sfiifi 1211!. 13I'iifi1H>'<RT7l<’§Ei= iK*§7.’9‘fiZ i'lEElfi‘E+, %‘ IIWA‘ 451200 I I zn1Iczuouxm1 mama m71—st3554ao e«a7117a t= .VE. HR%: o371— S4IOE7Ci3 um; um h1ke| va1 can fiflfi 5%? %WfiH&§ I11 111-I11 H11~1:.1I.1I1vI wmmmwmmm 4 HIE: 2M! l%)‘&: +$¥fii§i§3EEfi¥fi§1&iV1'. Q§. iEfi¥§fiE§i? §6E1?.6NlJfi3¥. }.fi32 flit (’se. TlI1-1l1|. s ulrvrafl Ls new 1111119 se-It-1-K1011 | |1a1'l1‘| m~ wlm-II Isxle-wltnullg Ill Ihe rev: -111 217 years, lluunly us» 11 mm zruxlv fvrrnlllugnt-lislll luim-r'. l dry and wu-l su-pur:1|<-s «I: 4: 31% 111111111». -11 nIn| | [urn 1m CTB-69 "son-em -‘Min’: 145 200 on 0 02 E 15 1905-4 11 1500-mu-1115 091 n1&s124.vsu)-121n| “ 145 200 40 0 02 12 2o| V9oL-4| 15 zzoo-1340-1115 12 crasls --500-Imol 145 20m to 0 02 15 : s0|VW0|-'4 2: 2E50IJAD-I115 14 cm-713 -: -75o~.1aJu 7‘ 155 200 :5 0 02 20 45|V|0Dtr 3 2aao~.19s5~.15oo 2.05 c11+1u1a~1usa-1m 150 20a 20 0 0 1o 30 ao| v132M. - 55 3410-22211-1530 4 B-1021 u-1050-2101i “ 1&0 zoo 20 0 as so 120|v1:sz14, 55 3710-.2720-.1530 45 lillk: ,DI’§l€1fl)'(fl77i<'§ri'1NF§K1§‘u"3:E7 iflfifififitfil‘ liléfi: ISIEDO : Lk3HE1.!1 U37l‘G435543U 54371173 151311591. ua71»641os7a: s fink. m hnknhm can mm,2 zHlI1:z>111ukb1l1
 11. 11. fl- u/ m/0/m . www. hnkehai. com fifliiifi/ ‘i1’1‘§ 5711115 1571552 _ arpazfimua ‘1'i1'1‘. .‘1 1'1’. .. 11.. . 1 FfifiF: fi1¥1ifii¥i; ’+1fi| ’EHZ‘afiBfiI"§| fi1¥. EVXS §fiflU£7?; E§1 73ififl’| ’E1.kflfli: §%? ~t 131-1 s111.«1111-1111111-I11111s»111r11111111r111e n11111111.11 111111-1- 1111-1111111.1111111111. 1 1111.11-1«1111—1111111111111 1111-111 .11111-11111111-11.~111-1- 11111111111. 11-1-111111 11-111111111. 1~r1-an-, vu'un1Iilmn l'nrIh1- . 1-2114:4111 M11111 111111111111 11.11.1111-11-1‘ ' work mmwlmmmflm let {ER 3111 11111111-1111-11-1-I p1IrameI1*r~ R93: §§YfiX1?¥¥1l1.. tEl]| I5§E¥f§1l1. EVEIEE ¥i¥M_ 215$. 1tI. 7J<T2I1UJ! $6V EEE. 15 $7). EVE. 4‘1fi:1:§WJ3H. i§1fLi§E3|E$§17$. 1E3H1§. ffiifififi. §9E4§SEE£fE§§|1Hi! Efi1 ifififlfi I5. fliJ‘| ’EfiE. Fifi HEEK1 i§$‘€7§1E%UE 1-:111»1- -.1‘111.-1 . -1-111-. -11.-1111-111-11111111111111111-1»r.111111~1- 111.1111:11111s11111e1.1»1.11111-111111,1111s11111111g1111-1.-111111111 11-1<111111111gy11111111-111111 1111111<.111,1111111.-1 1-1111.41-11111 . .111111 1111111111; 111011.111 11 11 111 1111111 1-1111-11-111-,1 111111 1111. 1111 111111111». 111 1-111111111111 11111111.. 11111111 11111111 111111 11111 11111..1111111111111 .11 1 11111111- 1111111 1111111111-1, r11-1- 111111111111 11111 111111111111 11111 11-11111-1- lihl '1=TJ§i€11'l T1’ V1. 1:. 1139515. U371-643554;! ) 60371175 EEIR31. 0371- 64103733 fi 111— 11111 hwkehan col: FEE 95lfiEE‘€t§1 IIL 451200 E: _ _: H 11111111 111 fiffiifiifliflifi. §EB€Wl'Ef§Yfi@i! UE§§. it ififlfilgliiiflfilfi. 1‘. Qi+9'Eit{. filfilflfia EETJE. §a‘: .EB’IJJ. EEIFLU. EM‘%fir! HEl‘EB§> 1111111 111-11111-111-1 111111111111; 111111 .11-11- 111111111 runlrnllt-(l mu‘| II:1|1Ir ol 1'| l|fII| ('. ('lItms4~sun|1- 11111111111111111111111.-11111-11.-, 11 11- 11 1111- 1111111111- 111 11-11111111111g11<1111, 1111 1111-11, . 111 1111-111 1.11111 11-111 11 1111.-111-1-1111.11-11111111111-1111 111- 111111111— r1-111.1- 111.-111 1111111. 1111111111111 1111111111 .1 1-111 1-11111-1111.1 I-‘ ‘I'M 41 GE? M11111-1111111-11 11111111111-11-1. lEE!3fl’13'Li§fii‘1‘ifiiV. RE. 1l’, I&R’EI1.kEfiI‘1. fififilflfllfllfiwfiB3féflEflfli1§€3§W$fi§ §! Bfi§N§§E. 1§Z? iEE‘fii£fi6F? MEi§E%)4flM4 "H11-1'l111Ie Fez-111-r I3 . ~I| ||Lnl1le fur 411111 1-|1|ru| |11AL1'1u1l1 1-11111.11 11111111111111-1111111511111111111-11111-111.,1111— 1.-1111111111111111 | ur1'1-. ~|1m|1-n11l. ~ nu-1'urr1z-11 111111 1l1lI'1-I911! 51-! [(11111 | |11- .1111-.11.-1.111,1.111 11111 .1-11111111111.11111,111111 111.-11.111-11111-111 1111111-111111111111-11111111-1111111-1-1111 l~:2:4k' 413111 . 1-.11 111-11111-111 parnmdus 400-400 400-400 100 43 3 0 5-15 11325-5 3 430 300- 500 suo-500 205 | 33 9 10 5-25 5 11321-5 A 1051; 930-1240 930-1240 350 | 23 7 35-90 116011-5 7 5 mm 1400 v-1300 1400-1300 350 | 13 90-130 11301-6 15 H l: |II- ‘1I= I§i§1Ji)‘(TlTr1'<? <‘i'i1N1.*1‘0V'i¥§1"FEZ 1iflEH? {St%1 Iflii 451200 1191313 037164355430 64371173 Elélfifi: 0371- 64103733 51111 111111 1111111111 com 11111111111111 ,4
 12. 12. 1'1. 7'". -1 El/ ifi/ H’/ LU . www. hnkeh: .i. com 1I11.11111 M11111 Klfifillfifllflfifi EXP. -E§1‘170S%E1ifl‘fi7}*~4Ei‘3HB3. (1351 Rlfifi. ifif. EM. |¥27JKi1t’. I811fli§1’E? "0=1':7?! I2F| i]. VZ. VKR §'JfiII’~J¥fi§H| .W. iE¥JL§EIfi$efiIL‘)Efi$Kt$€flflR%! B§. Efiififfl 95321. 3f§7.‘I3§. fiifififid‘. E‘Fé§l§. E fl711fii§3€§. 1'1.. . «-1. e 1.1 1.1.. -1.. ... . s1-. ».-. -.. .. .1.. .-. 11.. ...11_ .1 . .. »1.. -.- .111_1 1|. -.s121.111«l 1.. . 411mm .1. . -1. . .1.- . <.. ... .- 0.. .. .1111.-mu Sn. 1. «.11.-1_1 1.. ..-11 11.1 1 .2.. . .1.. . .11 11.1.1111.. . 1-1.. ...1n. .-1.1.. . 1.. ... .-1.1.11. . .1.. ..q.1.11n1i1.. . 1.1.11 1-.11-11;. 1-11 1111- . -1.»1'. .».1 1.r 1'1.‘ 1'2 1.. 1111- 11.1.-.1. . ... .11.-1 1.. 111.. ... . T1.» . ».-. -.-.11.. .- 311.111 1.1.1.0111.. . . -x. -.. .-. 1.1111 purlml 1.11.11. 1.11,. 11. -.1101.. . . ... .,.1.. ..11.- 'n. .- . ... ... -..01 11.. ... . 111.1.. . 11.. - 11.1.1. . ..1.. - 11.. - 11.11111.. .» 1.. ... .» 1111- 1.-1.1.. ..-s 1.1 .1111.-r. -.1. s. ..-. -101-11111.. .-. 1.-1.. .1..1.. _1, . s|m11g . -.11-. ..-. , 11.141. 1-17.11.1111. 1.1.1» 01.. ..-_ .1.. .~. .1..1.. y. 11.. .. 1-. ... <.1 . ... ..nu-n. .1.. -.-01.111111.-1y . I-i2‘. '<Ii 4&2’. 111.11.. 1.-. »1.. .1m1 p. ..1.. ... .m .1011 1. 11 .1111. 10 30 70 210 100 | 90 -270 150 |120 350 um flEi1<1IL§. §11.‘. .5:'Ufi1§: '1§fi. itlifix. 15ftEE1¢‘. IJ. ‘_*J‘§1$E. 33'-! i1’E’FD 2&1}. §fi¥1Z¢%'JEJ3§$£7(B3BfiVE. iifffi. &bTE. i3U‘EflJf§bTEDAE2§fi *II| i$fi§J! §EE§J! . %EfiJ! fl’E 1111- jigger hzu 1. 1.. -.11.- . -.. .g1- 1.1 .111.-1-. ... g .1111-.1.1.. g1. . -1.. ..-.1.-' y,1.1..1. 1.11.1111.-1.1.. . . -rr. .»11-. .1- 1.1.11 11--.11.. ..-.1 1.1 11.1.. 1.. .. -.111.. . 01.11 . ... ..1..1- ~. .11-. - .1111. 1.1-1-1.1.. .-. . * .1.- .1. . -.-. .a. ... .- 1111- 11-101.. 1.11.1011.-1.1.1.1.. .. 1.. 0111-1. 1. w0lI‘ra| |1.iro11 1.. .-, ... ... ... u.1.-W . . 1.. -101.1,. -1.. ... ... ... .. . .1.. ..-.1u. ,..1.. ... ... . 1.. . | ue1uI1|m1-I‘: -rr4111:4 . ... -.. .11 . 1lnsI2n14-.4 1-1.. . .0110 1.. ’4rl1l. u1uIIrlnrkme-1ull|4'>| Ih>| u1u'r~. I-‘ 1111'. ‘ 4: Ethan. .. .1.-1.1.. .-.1 p. ... ..11.»n “"‘ """'“‘-“‘ 1 0 015 -3 0 010-0 6 ' 420 - 1-15 1.301-4 0 55 130 | 2 027 -.2 3.5 " :22 | H . .._5 ms-4 1 1 7.5| . 1 1 2 -1-» -----1 .1.. . 1.. ... . . . 1.. .. “"’.2:'. '*. ".'? ‘.‘. $.", '.. ",. ."“"‘ = 0274 6 1-: 5'25 200-«sol 2-5 , was-4 1. ml 1510 x111u. u1.: m 0 27 .3 254175 10-21 ,7., .m| 55,90 2 , m_, , 1 mm] 141 2 1.44 4-0 7-10 10-24 240-300' _ _ _ . . | Inl 1-:10. '. FI'ésiS1R>‘<fiv)<’§E$f1=iX FE: u11a1e+, %1 1l! i&.451200 ,5 z1.ucz110u1<11.I. 11%-E13 0071-64355430 64371170 EJ501131. 0371- 64100733 R 111. .1.. . 1.01-1.31 5.. .. fiflifi 1-firfifi $51131/‘1'. ’.V§ E flfiifiifi *1 03.21 3 100‘. .0510‘. :00‘. 510111‘. 1 ILIHII fifkfil’. fwékfl’. E5910’. Eifiifmfifii §l§6V§ifiBSIfi? §Z§ifi1‘fl§liiE! .¥lEiE1n’1!1 B3§§EI. ‘.i_=75- 05% 11,11 1 Th. » . ... .1-1.. ..1- 1.4 11.. .. .111-10.1.4.1.-.1.. . 11.. 1.1.1.1, .1.. - .1111-1, 1111- 11-1111. 1111- .1111.. .-.1, .111- . .1.. ...1.. .., .1.» 1.1.1.. ..-11 . ... .1.1..1.. ..1.. .11.. .. 1.1.11 other l| Ul'1Il| l‘| :ll. I-:2:-1Hl%l'1 111.11.. .ec1.. .1c. .1 p. n.. n.. .e1-1 012000 2000 2000 1200 0 6 2-4 3 5 0 04-4 20-40 15-45 5 7 6-0 011500] 1500 1500 1 900 0 s 9 | 2-4 4 0 03-0 3| 20-45 10-25 5 3 011200] 1200 1200 38 0 s 9 | 2-. 4-5 0 03-0 3 | :10-50 4-6 2 o 5 23 119oo| 900 900 $3 3 E 9 | 2-3 4-5 0 03-0 3 | 3050 23 1 2 3 2-4 1.5139] 5313 5313 gag 0 4 | 1.2 4-5 0 02-0 2 | 30-50 0 0-12 0 5 2 6 I1400I 400 400 | 130 0 45 9 | 1.2 1-5 0 02-02 | 3050 0 5-0 2 0,25 1 3 |1 REE: F-l¥1fi5§JEJ‘§2fiJ. O2%EVwX2bTiE! £2€| JBfiE. (5. E. 13.15.10.319.F$. §.&<.70&_E€k)-= .§I: i1’m 1.11.1111.. .-.11.. .. 1‘. ..>. ~11_1-111.-011.111.11.111. 2 11.. .:. ...11.. ... .1.. ,.. ,,. . . ...111.11-. .1.. ..1-.1.1-11.111.11.111.. .-.1. 11.. -1.. ..11.1-. ..1.1..1.. ... 11.1-. ..u. ._. ,1u. .1-. .1-, .1.. -.»1.n. .1..1.. .., 1111» 1.1.1.1111.. . 11.1- 11-.111, 1111- 1.1.. .-. 11.1» 01.111. 1111- m. .. 1.1-.11.1..1.1.. ...11.. .1..11.. ...1.1.1.1.111.-.11.-1011.. -..1..1.-1.11s. 1.111.111-.1,. ... ... ... ».1-1. | “2:1k 433$! 1.1.. . “ 11.211 11111 411-- . ;iR¢1., ... ,. 1.1-.1.. ... ..1».1.1. £31111 <11.-.1 -““"" W! ‘ H M '1‘.1-.11.. ..-11.10.11,. ‘I ‘kg’ Wvlflhl 911.. ... . 1 mm-, 1.. . 1.. . .11.. ..-11.11.. .. W15 11.. ... . . 1r41kv WA: 1 91/9} 1 ll WEI 1 4.01:1; 11.11.11 111.. ..-1121.1.. .-111-11 1.. ..- ggur; -1210.111. 11.. .»1..1.. .._. 30 1520-1025-4500 240 360 1.1 1 1.. ... .‘1.. ,.1-. ...1.1.- 0 5-1 2 1012 5454- 1525- 1242 1:111. =1-m§I11>‘<m = £xz§-. .*. '~>§ 9.F1BE5‘§t%1 11.105.512.10 [2 1k3§1E1A 0371-64355430 64371170 $5!EIE%. 0:171-64100733 H111. m 1.. .1..1.a1.: a.1 z1,1m. .., .1m. ,1 '6
 13. 13. KM El/ Sfi/ Ii’/ LU 5711?’? fifiéé. 1 513115 - www. rmkehai. com ( 1111111111 Ihu huh“ (IN | ‘&'1l4? QR‘: I1.1.u. -.n. .1m1 purnmrfln §i2I$2‘s‘i¥! L§§fii¥7I<fiI: |k. fiilfillkillflflslfl Ink. '2xEs$>Hk‘¢lJ#>‘1fi! J?B3$§ifi§1 Bififiifikfg S. NiIi7I<ii)EEEiJ. Hfiififififi. Tlfififfitflfi ¥. EEHJHIE. £117: $59. 172$? -Vzfififitfir umuu1:.1mg am 1.» 111» mm . A..1..11.. ..-1.1 m 1.1111» 111.- pnvuler ft-nu 1mm-r1uI mln 111111. . mun11- us. -.1 .11 111.- . -». m-111 m11u.1r, um m.1u.1r, uml . »m. .p. .1..1.1.-.1 rm.1.m 1.1.11. u; ,..11m.111« runny 1h. :u1|: u5 . ut-I111 . 1.u11.. . . -m.1.-- 311-u| |ruIvA: ||n-n| |l> l11gl1lmll. ~1rz-11g| l11 : ... .1 1111- . ~<| rIu'| un- 1s . «.m. .1«-. t'unu-nu-nily rmurnl, 11111.- """”‘”""“""""‘-"“““"‘"“““Y“““ am: 1EUL: Es‘§E'! l!£fi1B3fifii9§. ;§1aa= m.%iumNeanfimm;1mn2.5aa9nm. 15551155» §. E§%mfi$. fifiEE. i%¥%5fi§ 11.» T1.“ um. -1u. ..~ . .~- .1. .1.. ..1m11.-11.-r. -1'. » mu. u.1.. .1_ .1.-1-11 1-1.11.1.1.. .-1.1 1.. -11.11,» usvs .1. 1111- . -m1 ox um mu! ]IrmIII<*I 1.. , m..1.. .-1.11141 11-1-11.11;; .1-p: u.11mn . .1.-. . m 1 n~:1l|1.L~ 1-1111 1.14.1111.-1 1; 1.1.1.111.. .‘ 1:. I-‘ ‘I'M 4? 9!’: win 1.-.1.. .1u1 Pflrwnrlmn « x| |'_| |:| >s| r1u‘1|1rv311111110 . -.. ... - nru. u»mm.1. n~ulv. ~.~IA~. uI| L and .11.. .. «»1.; .m 1011.1.. - fiit§. ,., §m 111111 1111111111 "2 2 14 25 4’8 V7 5 35555 2 35 02 5 11 111 | 5-10 11.5 35'” 3 25 ‘fifi H21 I was "5 “*5 3“ am ama§&mm: .§gnm. me on u 11 a | 15-15 111 35-55 5.35 §E7JX§? v’r, -§ : Sfi§¥'1fi§. !§fi'z. 1bI. 2m: . .3 2 9 5 l 15.20 H‘ 35435 5 H $51317. i12Iifl4X§fiE: ‘1:éWfi2fi 0:: s 9 1 | 1a~24 V15 35-55 s 51 I-Ix| rl: u11.~ T|11~' n1:u‘| || u-. ~' ;1n«| In11|. ~ lum- 111.-. ~1n1.111r. » . ~1mpl. 111»1n. .11n. »111 u1ne— Iurnl. 111».1.-111m. .1-11:1s1.11:1m.1.. ... .. 11m-11 . -1.41.11. l_s. ~1u .1.1e1m1.»; .ur1.. .«111 1.11.1 . .1 on n1eInll11n: ,1 1 1 11-11,: 11m. .. ul 111.1u.1r_, V: A|I'l 1.1111 em 1m11_1.11.. -1m. ..’ | mr| u|| on .1.. .1.-13.-.1111) . .1.upwr 11.11.1101 111» . -11.1 pr 011111-l11n| <~r1:1l gamflmmmwn gggm£¥ 95% K 1211:: ;= I’§lé'U'1.)? (W77)’<'§1§-1!i1‘i>K¥§71"3‘&’Z i7lfiH§‘€t§1 M98: 451200 l3|lI- X ‘u"§: fi iflEH? Et§‘ II'1!ii 451203 E I M39513. I117!-64355430 6437I17E manage. 0371-6410573: fin: m. hnkehan cola 1k3HE1.! . U37!-6435543U 54371178 15121111; ua71»641oa7a: s 5111:. m hnknhm can z11uuz>111um 8
 14. 14. I-1/SE/ li| '/UJ 57/1355 fifiié. fifidflffififfi -wwwrmkeha i. com II1 II1) fififll 1 1.111n11|l 1523?: ififllfifiififi. §fifi‘rElJ: fii4§$7)1fi. fi1fi. IJfi1fi9fifil IMEJH. fiI§fiZT1flfifi1§fii%H¢. ?&J‘iZB? I)Efi§¥i¥§Ifl. k§lX1'J Explullm 1'1.. .» um-1.. n.~ fur x1r: u;: h| rm. .. mm 1.. «ml In-1'm| u=. ~, grunlllur, Luumll granular .11 IIifl'I-It-nll-xplnilalinn vnndiunns, 1.3 1n1lusll'1:': u-rlnr. ~<. 532$: FE': flfl1SD1fii! EEi§7~:111i%1B00fl. 15oo§_ uoofl. 135cm, may. fi]fiifi&_ ii 513. F1. ifiirxfiffifii. 1200?. may 1o00§. 900$. Esoflfilféaiixfiififi moo 15-zu an 16 40 7 5-22 , _ i Th1.s kuul of 1mAr‘|1|1|9 Is um-1| hy 1hr- Muon 3047 ~30 22 so 7 5 12 dizulu-It-rnf rnllvr. 0; 1:11:41. 11> 13.10, @1400, 0 D1150 :1 0-1 :0 oz 25 3'11 151111, 01600 Is . s11|| :AhIe rm sele4'I1n1IuI'1r1r11 mo ‘H: mm H 5 545 um 11.1.1,»-1.11.11.11.11 ore. 1.-11.1 on-, zinc un-, an| ||uun_vun- amIsuu11.0?s-fill‘ a>9011.¢11)1111, o 1101)‘ an won 1.‘ «"1111.» rm . .-. -1m-mm uf gulnlurr ( 1111111 1 II ‘E11lA1EW7LEEEIB.17J131W§imim§iEfl’B31&§. Z3fl1fi7:¥I§i§5Ti3iEE7JiE1!¢mfi9‘J1iEBE1z1iF32£tE ifilfififi EEEBFEV/ 7fiI|2»L$)I1:EE(i§fiiE1§$§§i$§iI>EMDBfiE1U7JBfi1’Efi| ZIfifi1§ifi3UEt1|ifi¥UTi-i it. FEIL‘)1fifl’WL5E1EDi3|l1€I: t‘. . K7<1:asfi3’5EF‘§E7J . l3E71E%J¥JJ‘S Tlfit €591} iE, 10um1E40—5O% ) . )1-G -E EEJZIEX 3’Efl’I: t.. 1z1m1mm1£ 3’1EIiCB3EiDiE1!. fi79£flL€§iEB‘. |fi $531119 §. | '¢g; i4:eur1 -Inmnn ’ '1‘1 “ 1‘ 1'1: .1111.’ F. ‘ in ('en| r1fIu(u| aepumlm 1.1.1111.‘-es; eq11u11m~n| realizingl‘1I11|(‘mu-e|1|ruIim1 1300 1aoo~so figgfgg 2300430 180 ~30 125 1:: H18 rt-n| ri!11gul| 'urn~| '1c-ld us prIn('| )1Ic~ r 11» fluu L't'll| Irun~>st~1I in «nuns nl' 1.1-. m» grmny. The . ~1.-1-: .m11ng )Irrwe~. ~'. ~ 1.» , ~'| n-ng| lu-mulIn-1uI1|: <» nl' 1500 15ao«2o §§3:§ I 9a~17n l 10 5 1-e11|uI'11gal fun-r mu 1 . mm.1u1-. -.1 1.; ,- manual arlmrary 1-nnlmlling. -490*? “ <‘mup; m~«1 with ; u1|u| u:A| I1' rhuh-, 11.. prndlvmlxily 1. largely ilucrn-us: -1| : md 11 .400 1400.20 245.29 1sao~: :u 83:3 | am 15413 15 50.70 | 9 5 rexltwesmemm| |uuml1n1|I (: l‘p(ra1111|e ae; mra1i| |g. |l‘uI|11| rm» m11<L| Irea(-l| e.~: NI -1l‘I‘>1a 511%) 11 r2~plun~€ 111» "1.1 u11|u| mn| 1-mm». rm 111» hr): :1 mug .350 .3501” 245120 19€0|30 : :g: gg| :50 16-15 1:1 50.50 | 3 5 ]Ir41]mr| inn and is largely um» 11 In :1 m~r1u11| mm-n1. 11 h1I. ~'l1e-('11lm- new and efh-1-[Avee1|u1|une11|Iornm-Iuuds | mm|111g. 1300 1300-20 mlzo 1san-so aso 16-15 11 3540 | 3 [200 |2no+2o 1730130 mo-an | 26014 16-15 7.5 B | 5 E 1100 1100-20 1731:-so 100-50 4 s “"1?” mpg | ogo+2o 1751.5 1sao~3a Iowan 240420 4 2 mm-ucu 2015 1245 20 aa7412o1 29-25 .5 H m 900 900.29 175+5 1530-so so-45 |2ao—175 1345 55 | 3 5 20-25 I2-I5 IV'l2 I5 #25 5,75 “H2 , 5 359 55049 14o+5 193040 60-45 | 2ao—175 1a—1a 6 5 | 3 12111. 1i1'és1S1R>‘<R7>1<'§E$fi! i>1<_ Ft: »11aaa+, %1 mas. 451200 mm: ssmeuxmix xg: .xr~>§ 9fl1!B5‘§t%1 am, 51200 MS-ELL m71—st3554:1o 64371178 gang: o371— 64105733 R lat: nu hwkehan can 115% U371-eozisuu 64371175 31:15; U37I'6410E7E3 511:: m hnkdwm can zmm. ,.W 20
 15. 15. I-1/SE/ El’/ UJ -www. nnkehai. com 3 6% lgfll l’. ..| l 1.11.. ..1.x. 15155: Efifififlfifi. ES’ .2052. EfiflEEifliEElE¥fl. E¢]§Ev . wIz. a§. 599% E. $151351 fiiéififi, m:1r19m§11== . 71<§! i¥§1<fi. §—’r€¥fifli3il£1I| .Bfii! !e1‘£§. 1'. ..-. .» m. w.. .n. .-.0.. r.. -m-. .rm-.1.. .1.n11.. ..11u. ... ... .1w1.1. -. ... ... .u. ... - 31.. .. ~. ... .; . .e. ..-», s. . | h:1|ru:1r: u-gr11n.1|1-t-anlu-s1-111 k. ..1.. .11.. ..11 . ... .1 n>—gnn: Iing1111111111111 ly . ... .1.1.. .~. re1l1L-esyrxxx-ass . ».. ... ... ... ~.. . -1.. .. sun. s rlu-I){_w . .-. .-. ... ..-. -.. 11.. ..-. .u1 . . -. ..-. g.- 1. m1.. .-. -.1 .1.. .~ . .. . ~'1|1'lh-r1u1:111|11ynflmlll1.L1d|1u: . 1. . ... .-w. .-. ..-1.1.-. .1.-. ... ... ... .-. .. . ... ..1.- w1Il111rn| e-(‘I111-1 s('ree1 1.. ..1.. .m. ... ... ... .e. ..n1.. ... ..-. -.. ... . IJEH 42 9% ~1.. ... .«. ... ... .1p. .-. ... .-. .-. ~ 1 . ... ... ... -1900 900 WWW” 1.. . m .1 .1. SHE 13-11111. .1 1.. .. 315.1 SKI mmm§& l)1.. mrI»r| ..1|| m1|| ggmgg 1.111511%. .. §Ew>e.1r. ‘1z1z. . ... ... »..1.. .. 5°” 1.111.. mums. WI. ‘-3. rgn113:m El . ... .. .». ., . ... ... ... ». 1.. ... .“ 1.. ... .‘ . ... .., .. . ... ... .», .. ... ... ... ... .. Spmnl 27:: /5+ . ... ... 1» . ... ... ... ... .,. ..g. ... ... ... .., .,¢. .. 1411111111114p-1l<>n11.u1w 11‘ 1211!. '.3I'é5iS1H>'<RT7)<’§EV1’§XiE’. .’? ‘fiZ 5I]BElE£+, %‘ M58, 451200 2’ z1.11cz.1o.11<11m 11%-E13 m7.-65355430 64371178 21511131. 0371-64105733 mu. .. ..- 1.0.21.3. can 97.1115 £7.-E= ‘.4._ fiflfiffifi. -'z‘§ 1| .| .111 1 . |1I11. Wi0E%¥1ILzEriF2fi5ifi. DB3§5§i9§. HENIE” E. 0J)Efi'JflE§i¢fiP§9‘]§'7I1'. B§®. 31.‘1!§Y= J’2. M15315 ! §&! 'E! §fi. Téfifi E*§1B31fL§§: §BE: ‘§/ xfiiifii fififiififi. ?iBi§‘. fi1L‘.17JB‘. I1’Efi§'F. 5§§—§|17}L. ‘J¢§ fi2€7}ifiEZi§? filE§B3IE3EF5Efii§1§BU4!fi5S‘. ‘E1§ BSl$9}i¥. EHEEIETJEE Y%? i$§fiflJ$fL%Zfflfi2 fli. =“a$. ’1ii§iDfifi1$fl§EBfifi1€Ufi. 121%. $315. EE 9.>.1:0zr‘=1.§32a0i1r§. 13%. 1. 2S¥IL: ‘=l‘i2fii¥’§1fi€t 6’+'¥J'| .. TIVEUL. 1315111. 1§l§¥J'| .B‘J¥lWL§ 2. K§1fl¥fi W. 39136. 3. HE§%1¥1$§'J‘. FEE. 3Hi¥tb 7:) A. ?IL%§Eé‘s‘/ J1. WQSEE9 5. E§§fl2UJ§E. Ffliflfiix JEIIREEK 6_E5EF|13.E*>1ERZfi RIPE}? -x 1J'L§iJg! E. flilflfi 7_ 9‘§3?fil¢E$§ 1iillJ2’fa‘fifi1J. i. DER/ J. ifiti. E¥EI§ 8. i9§ €$$‘“. 'J. fi1’Ffr‘afi1!. E§*EI£E1§fiE 50.. .. . -.. ..1.. .. 1. uulely .60.. 1.. .. .1. n. ... -.. ... . . . . ... .. . .1.. - . ... .-. ... ... ... ...1.. .1.. ... .-. .. 1.. .». 1. . . é. s]k‘('l4|lk4 . x.ul: .l1I<~ for | |w lu1I- 1‘ r. ..- n-. ~1.~1:111I . ... ... -.. ..1. . -.-. ... -.. .. n-1.. ..». _. 1111111-ml . .1.. ... .. ... ... .~ . ... ..1. . ... .. 1111114-mls. .. ..-. .. .-1.1.. .-. .. 1.. ..» -. x m. ..1.. .;; .. .:. ..-. u- . xlung . ... .1 . ... -11.. ... . . -.. ...1.. ..; ; . .r :1n011x . ... ... ~.. .1 . ..: ... -m. ..» . ~.. ... .-. 2114:. ..-1:11.-. -1.-. s . ..-. ~.. ... ..1.. -. . .-1.-. .—. -.. .-. g_. —.. ... ... ... ... g 1-n. .~h111g1--11.1111.. .-111 . ... .1. . .1.. .g1.. 1.. ... ..- . ...1.. - . .-. ..1.-. ... ... ... ..n. .-. ... .-.1.. ... .1 5.. ... . . -..1~1.. ». 1.. ., 1l1e<.1.em| u.11 1.. ... .-.1.. .» . .r. ... ... = . ... .u. .-. . 0.. ... . Bu. |.| ..1.,1 . ... ... =. r. .11.. ... .11.« m. .. m| :1|1m,1 . .1.-. ...1. .1.» . ..1.. -. . ... g.-. 1.-. ... ..-. . n. ... ... g .10.. .. .1.. - . .1.. .- . .. . ... .. ...1.. .-u. .1.. ... .-.1 M£. . . ... .1 . .n. -. .1.. -. . .. -. . -.1 . ... ... ... . r. .«. ... .. ; ... .1 . n1.~|1‘111g1m- . ... ..1.. .-. ».1 . ... .1 r. .u.11_. .1.e . ..-. -.1.».1 . ... ... ... ..-s . -1.. . 1.» g. .. . ... .1.-. .1.» . -.. ... ...1 . .r .1.. - . .-m». ... .g . ... ... ... .e. ... plulv 1.1.. .. .1.. - .4.. . . .1.1.. - . ..: ..-1.1.. .» . :11<l1.n1h1-1111111 . ~.. .-. -.1 . -.-. .. r1f11g11l 1.. ... - 1.. .-. ... ... .~s. ... ... ..-1 Sent! » Puts 1|1:1ny | 'I-: A|'IIn-. s 0|’: I :11u-w | I|0(‘l‘l sul»|1|u| I- nft'mI1~rnLs| II-rI'4>I11I| I-r roll I’fL| ||‘. b:1llgnl11II'r . ... .1 | .:. rgru1d. -r 2. . ... .-. -1. . -.1.-. ».r. .< . ... ... <.. ... -.. -. . ... ... ..1. . ... .-. ... ... .. :1 1.» 1-11.-rgy— . «.. ..-. ... ... .g. 1.. ... . . ... ..1.. .<. ... ... l11ger. -r.1.~l11111:r;1|1u 4 1.»-. ... ... ~.. . ]9'. s .1.. .-. .. ..11.. ... ... r. .-. .1.. ... .1.. ... .1.. .-. ... .. ..~. ...1.-. ... .,. ..r .1.-.1.. . . ; 1.. ..1.1.. ... .. -.. ... .». . 1.. . 11.. -.. . 21 . ..-. ..e. .. ... . luye1'1l11r1111: .1.. . . ... ..1.. .. ... . . .. km. .. ... .-1.. ... » . ~..1. 1.1.. .. . ... ...1. w. ... . nun) T. :1 re“ e1n. s1l_VA1.r111.r:1rLs my . ... ..1.- . .r1.u. .1 uhr‘. n|r . ..u. .-m1; . ~|n:1|1 5.1.-. 1.. :1.. .1.-.10.. .. ...1 . -.. .-.1.. .-. .1.. .». ».1 1.. .. -.. 11.. ... .-. .-. ... y.. ... - . ... ... .. ... ...1.. ... ... ... ..1.. ... ... ..-. ... m«. -. 1:211 419 241 . 1.. i.. ..r. ..1.. .1.. ... -.. ... .~. .-. ~ ZOP550 2000-3000 :17-55 3850-4600 201>75a 45 1500-2600 75-no 25-55 6850-7600 znvssu 1200-2000 110-150 10000-11600 ZDPI 051) 1000-1750 132-220 100-160 16000-17000 z. w125u 70 950-1350 254-400 160-300 10000-19000 léllk: .FI$€U'1.)'(fl77i<? .§'. . 7K£§'. .‘97fi7 ‘9W3E? §t§1 liléii: l5I2(D it; -E13 0371-64355430 64371178 $513113. U371-64103733 511:: m hnkdwm can I122 1.111121111111111
 16. 16. rm. .1=a/ fa/ ur/ u; mm 57:55; T i * s’. ~WiiifiI'iE: ?i vwwwhnkehai com Ix nu Sin . . fififiiflll nltu; ml um _1n. ulun : mazr*ws§m-asam»a$szrrm§ armarnsamxg. aE2o~3oasaw",3zI: % 3311 40*‘/0%EE. V’ifFH? :‘rE| ‘§. “SI. fifi. 3? GXMMMHWEWMW §r: v:r_mz= ,mx E; -mam *‘g3mWEW%fi; RimE <1) ; asmwsnJgxnw1as: nmeam§. AK amuzzMn1§fi1a9a§1S€:1i. =>ta»i9§.2 "“m"”m‘§’§‘ ‘2’ “’m**”""§’§“rm ififigaa mg‘? Egg‘ m mm. iéllilfilléfillflx <2) m: ;>z; ;:m= :m §%m_ MM” flpjfiafi magnum. rm. Eé1E#Dt§r‘§aIt! §§B‘J1’E §. %EW5'EliD‘9z§¥+£§l&1€Bfi-u'EE1‘£7i¥ 55‘ ““ “E§§%g”§Ei§'” V Tlw llI)4| I-I{| '|: u-n<‘, u>n4-utrulnr | mr! uxu- nf uur unn]I; uy h . ~I| |I: |h| «- for :14-lIytIn1Ing : |In-r of Hu~ nu. » . ~ur| m< . . : l«~pm| <I. |m, ; un | ||v prmm» _ _ rnlun-| lr: |Im| | mid gzungtlv nu Iho (‘mu-e| ImI| xu4 fm'In| 'y | u1k: - vlw | uu. ~'l| nl‘_’lI —. ‘1I‘>u| ‘;1|sq> up m 1ll—. lHu ulmu1,[| L». m mu! ;uu1.mm~prmlm-non. :| lmxrl>| vI)( nu» l1>: uI| IIp(1<~<‘! |u-logylwnwzuuiAltman! ‘ and xs m. |»lv mwl | n.~; m1I | IukuL1ImlAL<m M Lw-I‘ | nL‘| | «rm being» zmnl Ila: me [e: |Iure. ~ ur n>: A.~m: a1vl«- . ~|ru«-| un>. |m: l: rnpmutp. and um . ..Ie| _» u. ~A~<I rm mrlmu: .rIw| m'. :]. rn: nl, nu| I umul run: -n-n| muux, :~n mnnuwm pr0|| ~4 ml my uulu. ~|r_. Hugh | ~lTI«‘u~| u'_V ('4)| |(’l‘lII| '11|Ul'| II: |(’| |i| Il‘ xx n<>| nnl_ .1 twlllmm-n| and : . now l_1n- :1:-| |g. cIm| mg wu| |w| n-n| ur amnlunlllg um um. .. .-u 1-lair ('lu1r: uIer: ~n( . r<>| mIn|1rI| onl| (‘.111 m: .l«- mun ]rr4nlu<’I. s tlnxklmg fln<'I'II| :AIIIIKHg: -nI. |ugg4<~r| l<-4I| :uIu~Ivr4>lI114-«In-wmlsulnl ;4r:1|| I.. ~pn-NI uplhv Ilvp4I. ~M lrvv from thrl null ullplmlu- : |n4I fl'4‘l|4’A‘ Ilw man. .1-min, » um: um. » I. .. nu 1.. -n. :.| r.. rm. » new . .». |m. ... .e u-| u]mre<| | Ih um -': um~ um»: :1.» Ivan lm: |nI‘n~<II| m-r Ilw "mu. tlvpuun ammm», .nm»; u.- nu» (I4-1m-'n «. .u. n~ A. Hl(u » err». : UHrlIWl'AI| £1Ill| pLP<‘((KI| A1l| l|L1,('III| I[I! ‘e>>| lu. L umlclz-ulnu. L muuulny or the . ~lurry .1»; ... .n. . A1)FII| !e| e| l'«'l uutnumur m. -mu; muuuum: m <>I| |erru| |u-: une. ~‘ I: -m K Gt": hinu1 hniul pumun. -n I-. 'l. 'H 4? N’: Main Iuhninalparam-I I 1 ' . - wsecuzsuo u. ..’? s mm: "‘ W " V W "‘ E‘ "”W‘ I mm 3917 -: s7s7~.3I9o ’1U! l 1 I In _ 1,, ._, ,,, ,L, “_, ,M, , s—4n 20400 ao—u5n Ioo—25o uoasn ‘ ms—s mg ‘mg . 5u53 11:5“. ‘l_ ‘H, ‘ H H5 HO ‘HO EH0 Nzs-9 Ioouo - wooou - 5337 1 “' "“" “ “"‘ N2s-12 I§5D0‘- 1200a - 6525 131.31 L 7 4 5 5 7 5 H V5 N2$'V5 IG5l5 ' V5€7U ' 70I7 mu»: vi ‘ _ ‘ NZS-‘B 197:2 - V8864 - 1047 - “‘* 1900 35m) 5100 5500 M200 »uu; Iu NZS*15 noon - 15000 - 7000 M2543 20000 » moon - woo 23 t. ImH: =l, i 1-fim. 13I1.i&'1H>'<fi7)<’§Ei = §>! =k‘; .*1'~5Z i'H3EIE‘E+, %‘ mun‘, 451200 1-gm: , - In>‘<m»’<Ey: -1 = _§xx§: .’<1'~>§’7 w9HfiEE£t%‘ mm, 5120: mm ,3, 24 znllczmluum ~ seam m7I—s:3554ao emma t: .r; .ne3¢= ozvreauoma R111; . .. hxkehal can ! .[3HEA U37!-64355¢3U smma sglanag. ua7|-suosm aux. m hnkduw can zn[| gzmuKu|1
 17. 17. GIIEIIIJXIII GIIEIIIIZIII BIIEIIIIXIIITIAIIXIA I‘ ‘ | _. ""“"', .*': ;P“"-:1": /L‘-: . ~. . , -v 7 -; .-, pl. ;,‘ ~54~a}—~~m: ’:; :§§; ~ - - r v -, v -1.1 _A‘_ _ “ l ‘. ‘ . 7 _. _«_. ‘‘. v . . -.: -.. : 1; sir "‘->2?-A-- "717. I ' ’ . :1‘§i! IHs‘ ’‘‘~- '‘ ‘. :Ji: 'J’J]Jl‘. v5.$‘§ 345

×