Aac equipment

461 views

Published on

brick making machine

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
461
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aac equipment

 1. 1. fimfifiilmmfimaa Zlucngzhou KL'I| El Heavy Il| I.I| I.s’IJ'l. ’iI Maachmtry Cu. .Lld 212:1: (. JJJd>= wlJvW?1}‘I >‘LJJ’1J<'bL'rlJ'JZ»‘J1‘i<»‘. i%2’i¥ , JJ', ’1fi('d¢; ;) JJZLJX <~'JlJ¢ll. “?$ l; "}J (M7, rh. JJJvJmg RHHJI) 1JJJJ: ' an JJJ—T»JIJ lujg}, (wpl~, ‘,_ Dmulupm t Zone. uaJJgJJJ rm. IIUIILIII I'r. .JJJr. Juiatlx-J‘J. ~R6 : J7J M35926 J (J. um J‘. :51‘ (I‘dX) IIISllk1(. ’Illll4'l M25. cum x. m1o2mMJxJJoJm, JJ: com m-. JJJJ: knJaJ-hJm»—mJnJ. m-J (ltnlznm) m. /.«. Ju-JJ. JJ mm (rJJJJJm-) I I I I x '—t. fi‘£mv Fllfltllifilill. I. FI- Ellflllitfllt FIOYI. ' HIE. EIIIIIRIEIJ :2 Ii-: ommaL. IIle. slzmmfloil. *l5§A| 'l$I; ‘§EIII1fi’EIIE’AEl ZEENGOU KE-HAI HEAVY DIDUSTRIAL MACHINERY G0., LTD
 2. 2. :: .=-— _‘. i)_ : .:— ij= iE E? :ut; :’; :~"g'_ mE_§fr; ; ‘~13 E 7* EJt3.; t*i%S: L‘, r;~T-151', . n4 $5338?? ? c6MrAT11}Li: AN1i HAS TOLEHRFICE IS THE IIFIIJ. 1%-llfilll ---- -- FU. CR‘. M DO WITH WISDOM, THE TECPNOIDGV TO TASTE WORLD
 3. 3. i“ g R w «tin, tur¢1:eL—£. ti. CORPORATION STRATEGY It-tel-vmsmxmniaimamra till”! mmnmmmuclumulummeseuuv otauuxaaw-gnmuauu-anam- anpuunonzgomp-my Mtflti. lllfif. Illhll. liifli. KIHRII. Eltflkflfiflil. lllilv Eitfi. £I! fl fi» QJRKIIQOI-fl. E! i'1l7li! fiI!1c! §lFC'F» Elfilfllfillflflfiflfiv l$'31E! I!fiI'lD1- IE2! Hlmlil. Bill. Itllfiltkfilhl. lllill. Lilli. Sltiklfllilvifhlill. M-Emmi. Built -Ifin IKIIJMIX» RUVIISUJIZIIII. Ifitlfififlfififl» Illfikfiiklfll. *lfiF! » Ellifii. IF 5. Hfifililfl-mhbhllfi. U ‘Willi! ’ Iflilhll. fltfly Illi. Iilflilfilv Nlfllfl fillil. wlmmaamwtucuinhwhumduduvlamuudnubknawmnhm-mumnm-, udn| uvuwaa cm-alsweumdnabieaadq-uauzutaoavuuaonbaunues altlzeluwtvedhulnlintlu-| IudedlaIL'| 'I1dlIlt| ilInu'Ile fldlmmlyhmluyu: qKAhdmubhmmfim: Mfl| lmdhnsuuanen§IuandxadhchmlAg. Naumundenhe mwimubndducmtundmwmnmflddflhmfiumwlflmdilnudhns-tunlumuewwlinwidu ndwmmunamuldudmumnmammadwmaanmunmmuxmmwuhnhnhumaanarumunw uni-dlnig-ouumatcflemlnfiuelang-tern: lntzzutofIl1eanunflJes, KAhduI3Lhemn'knu1hzgIId: mearId upnnusqmnayuntmamenun, mumumnugatmnmuguruua-umunangam-an-puoamuuuvm. mudxwwHwmhumo: Kdmnduxah| umdumummhmsu. hhdmuhan-hsnun-yum umunuhunequiummvmdzb. -mpmmguaewodadwahmuuzby "Il’ndeInOlnn". E! F5: 1 5 INTERNATIONAL TRADE SFWJEE. &1fl!271fl’i§- R1F'i‘IiB‘J. maninmsaaax. ilrfiA5E§EI§*I? fllfi, iififlfl. fiéfififiufiflflfifll. llllfiflfl-EH. liI£ik1B9£*. .t- Ilfi-Hi tflflfill. liI’A‘I|7“: '?: HilZllB! Ifi: . lfifififlfifilfil. fiflnfafl. E| i§flElW9N" XHFNEH. E1996$‘i'fi'iEi-§iEi| |1CBlFfiF'iKI'= T. Qfilififlfilfififiyfifififlfl‘ MEX» FIE‘ Ifi. ||A‘F§lliiH‘ Ill? ‘ EIUIIEEI‘ H-1F» E-ifififllflflil. Ommlnem mniimnaflonmh| i1Idc| m1mnn'nfin£l¢fianixourpumnadgo: h.FornulwyuIqwa unnm-| yuum, mmmqmumuwsmawmuummpmmeunmnomeuwnnmmgt. quunwpumng ueaflnglhebraludwithpzodImq1|aIh| ndplou¢flngrhebm| dwbhIenrhu. U|| iflngumw, weIundhlo lurolfi Irdllmuworkwltll reqIeI: t—woIHIl£lDil'l. mnvIIIglorw: .TdhobQ-gudnhx-and. Nvlvche bxillaf Kalldhls niwadnyaclnnrlmbulhlumnsmddroad. Blncaflue flu! equlpmant racalvod racoglllflnnfivnl di: IIniIAfiiu, w:hnveupa| edu| iI| InI1utionalmn'kztgradIuJJy and our pmfllds nnve been suldtnlndin, Cnudn, hm, IQmuunK: nldIs| uyKau, hdm| eé, SomhAkin1,WutAfiim, au. %§4'. i§l_E§’: -éh lllrage
 4. 4. ‘$7’ ii i<£: |.kMlfli5lkHIE‘WJRII§*EMlfifi'! l1il| FHl'£fFPlr IIIIEJLFEIE E13515» Imam HI%¥~ E| iEfI! lI‘7<}fiFI9llfl~ SEEM. OSISHXWH. ilikfifiliii‘ iii‘ EVE‘ IS? H51?! » asmssaamn. Sineeon: eIl4II'Dr‘lew| aRrund.6d. wIIId: uIlinsddIEtad1Ax| lng‘l i: wmweimm. mcmm—u. mnmim: uuim nutmnxmpmumunommu-mp-mcnmmmmamuym-, ug¢-mnbaoxcusmms pmhmdsuppmt. mnagnqmmueumdnua. enmpuuummu. mm. mmeunn, "ma; npuumwnup-mmwamh, u, ynma, mm. ,xmn. m., nuam. nd¢namnm. ~.. IE. $IG'fiI filflifillflilfliil. iff]$Ffl! -ffi¥&§Ffl- Fsiifl£§ffll3Xls“ _ lfiifilfllfifiiflflfi. ' ' Olnlltylaournvnrnlcamgowy. nodnuumrmnlmanngwamndwogmuhmsoodsnxunndiipdauad nmmmmmamdpmumwvnrmqwm. I BE 5% @143 1 [Serve concept] l§Ei°‘s%B'J—fi5:‘» £fi$7]§§-S9}. tIB! l£—i§fi“B(flIFl1%§H= n‘. .*§fili9}! §fi- lflflfiili ilfifrilfiflalllfi" Hflflfillfifilll. fl-Bl ‘—ax. fl¥4=. n‘2l5n‘»" B! ll§fl1l! BflI4‘D. §€t§| F. 719 “HEIRS! ” y £91 ‘fiflilfll. UJEFMI’ fiifiiflz. an-rlmbnpclomenvdn-2udaxnoa: dm. WehuuanunntulnuadIn "nInmeeuumnu'xuau-enema-avlcana nnnunumn-I ammanmgnmnuampmauaamamma-wvu" -ournuvksalnnlnniglld wmnunmuupumunm Iilawloleaavlnovyizalllmolslalrallln ‘lmleuptdlllimodnalk’ ma “«mnnm>nnd. muunmmxm: mad‘. K % 1 [Serve promlse] filliflflfii: Tfilfi. I§lfiF§ifl« Wflfififiiiillfififin F 11181!‘ iZflIJ")‘: '§~ IE. FPOOIIO Borvleo: nepNmm. q»mmnm'¢uuimmm¢ma¢mvmnmummdmmgTa: uan, ¢dpimnmaxmummmme mxflfltmdmm §‘PW. %: H51!‘ 7‘: '¥39!Efi. ii-5fliI§! §~ IR. ifiilltfllfixfi. !ll1flEFlJ‘I_‘EFWET': iI! H&. I'. .G: |d: ncthn: xyu: nnud‘: npI| n‘I mar; -iI| [anxatnlq| :‘p¢s«n1‘a mmmnannncmgmmmzapenmgrergcnuugmuzuw pud1u$‘11rmdqIIllwllIIIIgunIn$&nL 91315.9? : asuwnifimnnn, -amuwax. EIJIIEIWEF. mean». a: Em= :sz. aNum1atmn#. Allort| ¢OaI'vIco= nmmpnxmunwuwwmunmmmmumnuudrnnmanmudmuauwmmmmndnwdpmuewhedmue III Page
 5. 5. ucflai fifltfilllfllflfi Fl’1}fi£-§! £tFl§lJ1Il‘(Il: |:flI'Hi» Ii Eiiffillifillhmhlfiflfil. £‘ifil"F$| §lifl—R)1fl1fl! ($I! !)Ifilikififi» illflfififlfll stanza. ll! -fiilfifl i illli» Ml. étifilfiwafi. fillfiI: I.97T3Ffi9lE. Fiilfiiilofi-‘li7§9K. il<flIIiiFBuHz7T: - lfiil Iliwosi. flI: l90§}. 'Ffi*f-F’1}El- -1‘4'H! !n‘H. Rffiifififlfllflifl» Ill‘ ! El§I1$ RENE. iiflfllflfifl. A7l‘? Ii. £t fiiflx. fififllfififtt llrbflii-'! '-fi! $I($#flil! GIWfE3‘| lJF&. 4} fiflflflilfiittfilfx fl-IRE. ‘ I! “ IIJLIL Ii-iii! !!-til/ £1. Iirfififlllflfiliibfifl B. flillififlllfiéél IH'I‘Is090o1. zowifilfiskziuiz. IEJEJER. RWEII. fillfifi ‘5IMF8Jlii¥fl» llIlFfiflfi! l’' : EX ‘flilllll lfiiiflflf‘ I9 iilils. Ell-fifitilfifiifin Rlfitlt. fliilfl-i. Qiiitllfiilflloby ! l¥iIN5HI'5: Fl ‘ilfififilfllllfl’ 3:6?! -» Of? '33!» Q! » Ifi» 01%’ 5I§B» ‘NW’ JJEEHI "&fi$fiv Ii! El” héfifififlm Ofiliflfidclfiy tfitfifllllfilfilfiifilfilly ilflilflfifilmfil. IIIHIKIRS. II-Eiillfill. fi1'IIflF! Ii| Iail‘IIl! llfl¥i. I| Corporation Brief Introduction DflflImKEhdHHWhdnlrlflMuhhEUCo. ,ladhnQedflmm&uudu:1aAnbdmdAnnuiG1um finaIIPflVhInamdmllwmwdWGul| QLWhld| b9twaetflwt| flInu(IuflplH o¢EaIIlIl)IndLIu! I|l1fiIa mn¢flflDhldnmflIdfl&mflu)MmfiIwMfl9CDfldAflwflmfinImmmflubbuflfldIdflawlDfl%u ram-yeuwanuu. &bIlnIeiIII99fi. fiIeooIlWVKAIIlwImmuu¢N.000lfllInenfleII. IGWOIGIJIN Iltmauforwouklhwlllz him: -¢ofW.9|l)¢900BM'BwI'I| ImcIvtII| nl00IflofNIiDIueIlbIndW)Il1fl. IdIIilII!51wubIidil1»0xlnkulJW- -u, uu2aq; .muum, m.nuag-xuumquwmmuaqmmgmanmfllgaqmuuanan nymumnm¢¢. mchnm, npummduumadpenmgmvamn¢hsqmmmmam«pcmuwnamm— mmggmaegnagmmmnammmmmnugnaaauapngnewnmmnaumnmgmnpqmhmammmm ampumnnmmmdmanmgmuuuegnwummundmamguumgmgngnlwnupumwgmdbemnz dnnumudcmmmcuoddm-dmunndngunamluodumuddup-duwmlgulrauunnm namuxsm Amm: cMnu'atuLruoun1aconixu,0nreonwInv‘s nurlcnnmnduzvmeoneqnbmaunnphnuntaxax mnIeIBIIdl'IAlDIl'leIII! olIIlhId'IiavIntI1:iI|7uir$Wcwiltf10IlbetHowinthoemfidmoen! t|elnlllmbod(b- nmucwuueuwalumwnllmeanwnasnovmnmuwmewunm VadwVlhh¢ww0dMAu| bnIwafiIMnbIHIIncuIww¢&nmdnmuddudwlmuwflhflwWud ddclnmnaqndommmmhtnemflnvgmnmmllnnnnddevelqmntmumdhgmumflequpnum Ge 31 11 -15 ' '1 4 i ii i 3$‘W“lKTU| KfiM’)U- ‘, 1'4 4l4;Oi(v*‘ITl! uVVl ! é~1at. lnUN‘1b<l'IMlzM ‘ : :'uz. wcn«: mm: ua . «mum 1: ‘ amxweam.
 6. 6. 9 Hm fiaflrxraztz, uxsfigwy E E $.2I"1 iE: |:’Jfié$’. "§M¥lEii7R’. 'S5R The maln material and techlncal parameter olAuhoolaved Aerated Concrete block / « . R ‘ / I ( . ‘ , ',', 1 main» an Jmuza-mu T ‘: “INK. llfillynrnau -Clan. -shun fidllaur-an "‘ ‘ an : l¢iI > In 13 I91 > - WWW ICZIOIQI < 1.56 3.09: Mil m, Q LII ‘W 1;1%; flfiim; §$§1>r4§, E,1§*§3zrrn. main maI1ri2V and unnlninrpnmnnuu ormmlama manna Cnncmlal bind. »-49 *1: Q. g H“ 5” ‘M §*EfiIZ‘a»§(AirTurnuwrPmc¢saUni| )' 10 31:1 m—n. _ 4 mm §r{: fls§J: '£‘Ri(AinTmnnmvnnmnunm Ll Mun» ‘ ":5 5v}g&i3ij1~;1U, u§m(swp Mobile cnmng Mxn inery)" 12 2 wulilimx‘ in ' Jmgnmm iktfiiifiitflflflrsup F'ix2la‘unCuU. irIEMa1:hinIr_V) -13 II In M : ::: "-. ... n*: *.; *—“". _:m 2 3: 3 53:. (WE. 3§5F'J1F-(Manta. SId: PI= l1,l-Jardznilguar) 14 .3‘ ($31, ‘I? ‘ um I” nmlzViE4enn. nv. .nn. ,n. .pnnn. ,.unn) ---- -» -~15 In. :Iw. : 3 In 40: I0. : I4¢l < 1.01: mm 8 fliflliliih cu-any . vMm—1m Ma. hurrah: mus. u—. n.. .- gxpg‘ igfi, 3§§; ;j»$mau1a, MuuIa BoILam, mm>c1avcCaIL)—- Kc-oolho) am: : us win on m; man. n.. .n. ).-» 3 :3‘ ‘ I I . . ‘EEIH->*‘l>‘“" co. ::4u < 715 52.55 Eiifle-, E.mn'. n.a Pmduu: I.Au4nmaLiqa¥ mn. >- >19 mm nu-. a.. a < -u TI Yrs, mszumcwz (mi) firvzs, uzssmmm(sun. ,wu-n»>- n(, ,__, ,,. ,,, , -—-; g--— , ; , ,,, .. ,. , , §7K¥(FkrryCarL)‘''' 4 an-unutnacn u—- -mm»- -mfimt m. .n. nnnn c. n., .m wmcm » -21 M. 4¢**9‘; '-; _°--- iaflnfitkfit (Aluminium PuwErA¢i| a|47rTan >21 "A F, ‘ MDWUCQSS (MD B-g Firm)--«. -21 30- HF iwmaat fl7|r: w’l‘an| <)‘ -22 : W: Em<: ;a¢r: n [Fmv'| ‘an'k7 -22 5 3.-mg i%fi$I§£fl. (sysv: m wnnu m. .nn. > -22 mm: . nun-is. ituuxu. 2E: .“¢f: ".. ..'. .‘. '.'. ‘.. ?'. .:I! .=‘. .:'. .:“"""" Eflfltrrnsnaixnnmaraangy -23 } “"”""“'l“°""" Eg113§$1§fi(A. nananc Ccvulrufling sysuan»-»~ “A ; .w= . H. 7§fI¢»g(cup. nn. p. Lir. Macmn. ). an. alt! nH. IK fliE59§(Gr‘»nd: n¢Equ: pnn¢nT :3”. ‘I; : “I? 9IfiW5i’fi'lf5='= " °°""! °"/ o uflflltllli An--nun Jommoo flflfiiiflrrraugn Com/ l.vo<Y H. R; Illkfiua-on-us ItE| Pii| H.‘: ‘.: .."d. i"""u_‘. 2%! ('5) 0-! —~I— h "I" 3 3 Ann mum Hlnh fl§'H3‘I, (E| u:l4>r)-- Ml GLY-I 18 5&4}; (um mnmm >21 5.. ., “lb. .5 '5 UH“ W W $l£§(A. nnx4m)- ‘£2! an. » M 3‘ ‘Ho Erififiififnwimuzmur-qpelmuvrnuun Slzam Bdlu) ~~~~~~~ -~ -~-29 "' “'3'” '" III Paga
 7. 7. fllflfl. Hi)‘-fl Iiiflflfilfilblflfifilflfi (I) Efikfittfifi am. Qflfl (D fiflfii (3)9!! !-H1. E171’! I (TD) . En-Ellllldllhfilfi (4) sum): -EI! fi- Elfifililllflfiftfiifllflll J: . &'$l! l'F! l11ll- -SBQIESNFIOII I (5) (IJlM1—i¢IlhIi: EM9E1l1!l% mu. ) . I>$! lIJ~$lfl1li4t! :LI-.5=‘wFI. ll (0) . oIITI'JltE$IiI9H9!Ii (1a) in iltlll <11) smuiwa <19) iii! E. 5i*KVJIUltfi! W’E7‘€i‘FIIx -iieibfifi ttiflilml (7) , bfiiltfiilhfltiiltflfl (8). aIE. El'? {Ifl#5F£iIIl£{nI (9) . mum EH! -‘lénflalilnfillfliliilflllfi <10) . HE‘ IflAiE¥ (11) mun <12) . flkfififlii (|3). fiflflFiIAIfl£(I4) 33$. HS (I5) n lfllilli (16) . nsdan, do: -unnnuuadnwnuaiauajauteai tbqnhmnpoInh| :dxEr. IauevuI1n| :In| <Z)IiIquepo- wd(3)lI'I¢nlu| Idhubuui| l7uwilUnaall. 'Ilfin'illi (I9). Am= zpm-¢ntu(A)mauaouunm: maannn£un Dlidolflmtlafikfibwuuotfintil-1111.11: mmuamnmmmnuummgaamnmcmzgm. dnnqyhynmrmn-gummInniInwn¢m1mu: on— ningunnnnldnohm--i-ruptouuuinnotuammnla buxln IIIE bhlwn mllmull lhzlhainllfll mdxndua uinuiuudléfiflnn-dwduucua-andnzuumuno men lmuld utdanvalxldilttfilielhe detuulded fnmeud Amnadddenhmd: d1bueorumnednathumu(lo). lIdiI| IlI7al'! IlVlkn'n¢I$P|7|IIiEfiu’&ilIlI'loilI? ' qyh'(l'I)(la). ’mzflmk1hmhEatmheantln(Inmd1h— synduumm rngunvamadnaucztnnhhnkue un(7), ®11uhehuinuIunhgh: ¢nahd1y¢s; ;eAnd unnanacmmauamgmaqpmanunmgn lnnm.11nunHmkuu¢ubunnnknpdwnnnu— pun-unmamunnna-aga: am.1uuunumuum¢ tanpenun(11)(m. M:e: Iul. mdnnntnale-unencum- odsve(l.8)uxuim-aanlllnbuuuillnhzt-atmbenr II: hdo| 'lnIdHl(l4)IIfl)= hll(l5I- 'l| whIIIhnilflDllu -uamudon). ‘III Page
 8. 8. T” Ii ii L‘eHai fifififil EH1] -'. '."}#l Step Mobile Cutting Machinery «iiiiaia b fl%fi~I1NIl—E! |FB€€90‘ Eiaitvllleiltil. Ifix Slfifllflfllflin llififlflllflillfivl létflfififififllm (IKSF) tlllln fllliiitillfiiéiiflflli Illifilliflfiiiifititifllhn illii Kfifiilfiflfi WI1EEJ: iI‘FfiflU! lJEl4!tu IIHUJUJMIM ¥flfl: il1W. i!EI! E€8§fiHlvfiI WIS: fififilllfilifi. Tuueumuunpun-i-iaemua W’ hiaem, dun. euiaunnhnk-apitnmcneaniauuubieuagsnexwuiuae umgnpu-mmnann¢nummumnymevammuvme. Amaompummamnmqnmepnuepuum, me ummmin-nxnuyhymaummgmmmnnmueinnnghoiaudxupemacinxvezuenlynnmqimunwn unflnnmnwwuimnaurnvdw-nnawmuhaubhnkudddaphuuaamnfixumbhn-muedcnuu xinai: -nut. EDITH Main Todmitd Pnnmvun H9 BI! iii Mi IE nun. 3.. am. ma. um I £FI1J 0-av in‘I¥ an-mu is-no lF—: r-an z Imur nun: - LZXLBI u 1.. . I “I3 I-HI-H-M-it an Illa III! /III vaamn-on-<h-c I Illlll run. -«en. .. “-15.15 I gnu a. n.. ¢n. ... ... nu/ fl . ..n. .n. ; *‘ “ ' "“""‘" "" I UIIEULEI U-alnzonnul-1:11 c 13 Iii/ Ii] Iuueunzuu-an: 1 3‘, “fly! ” c_§_°__, xv 1“ Giiifiilm-n-uln-: e—. . Uf$&! i. Ifiivflln Hvdlilrnlhuhiwdllifllfl-id-uheufiduiivlfl flfléflfln fikfiik EiU}]L'. "}1§l Step Fixation cuuing Machinery i) liflhflfififln ! ‘F§£Kfiu 2) EOKIREIJZEEKIEJJNG-n lllaizoo-. Nfllillfilfilllin fiFl3~'I!1fi. *Il-In UJIJ URI: 8) fiikinfiil (00ihIm)flEfif&IlfiW. |lJfil1fiflfiIn ? I§Elfl|2|IIlI. ii: 1) fll! R$FIlR9$Efi$i‘Ifl. ifififiiififlffitfimlln fiRl$J§iiEI$! fi'EiID.4!I! EM| li 5) ibEfii'Ffl¥7:'i! - i! iIli1%1Jfli!1I(I§n SW1» Ilili)fiiIE*|3I&£fl. iiflfllfln fiiflilfifi-I In Eilzlfifllllifis Iififififiiln Dl. IlIpI£flIfl| 'llIfllmIl: l|I®l! ,aQIllx. Iflfl| lIfllI£_§ aura ulflm an blank nmenuumixywnnitnwiatnmunmunnnahdgn-t1amim. ih-In-anauwinui h-anumacumngpnemmmbunmmaxymummnuumaqmbehnoxgmaa-mam 3)MIhahlmktnItluaI1ml1y, cI¢gmavecm| hit. IsIdeliit. ln&nk(vlmwl4fl: dmilIu| )mnhnmllArln| lzdnne wlwmmehlmkbau veuueaiy, -ogaoavapnneeungaavioeumeaoa; Orhemaclunoallprooulhombnlldlnghlocbanllzblandthnmllrulheunmllxmulmnlnrelnqnalily MpluhflIlfl&fiCl&cfl! |dlIfl. IIA'lfllllllII£$1lIlflmKfl£lllIl. IH; nrumuhnei-nmhqxmmmmammgpaoix-uimmgwmnimmumnuuanunguibemnmuim mezunponmnu nu-nuenmgnmnmnngmeonnneamune-memn, auuue. qmmmgumqmea-a nnm-neeuee-vane: Page
 9. 9. T“ '4 I L‘eHai fig '| 'iiu'ng Hanger , ififilfifll-E§| Fl! i90"Efli! lEU. ifl9l! fl1lIJE. |:l! Ifl» IIIEEIJIIES. Ina‘ ilfififln ¥Rs%$! r‘i§fl§RflIEEt¢. $1935.. flfifififlflfnllfllin fi! !¥i£fi'§fi. neumiuhmnuuuuaeuuiktwnmhennua-unuuizeejsomiaeair, Inst-gudmimonaieenninguueor umxuugmauimummniaemaumgxnmmemuauauwumpimwmuuaudhukmuuiuun San1—1lowhI$h: nga’lnIms| h:| lbflnteuflbllrkaulflIhhmegu| n min-¢—woani¢. nng. mh-ihamuuauoeignaepuunamunmumunnpinu. fifi‘ Mould, Side Plate, Hardonlng Car QINIEEQ. ififlln tfliiflkn fiiflilififitfliliflifin Ifififllilfifiéfiflflmffikw ll. 9?-Sfi#$E$H! }fiE£v‘a£fl’E#l€§I» lfiiiflfliflfl. §! l$IEfifil Kiln flfllfifliifififififllke uammmnye-hemamuumnmmgum-mmnannnapuaemuanngamgnum-mq, umme lulflflndinwflubhnkflwdduvlflounhxdwbhtwlddlilflbounwlhnalfitllulhninlflhdhmdwumv hvehbohtdaiedlofiizrvnlhlletuldulilllul. naiumnmgmnmnmmmngmeaaepmuumnukmenuuunnememoeiuae. #254915.’ . £‘C. €t': i'v# Ground Tumover Process Unit , fllfllliikiilfilvfflilln ii» iiwltfiii. §lM$Fll9I£! Efi&F. -RIIBIT. HQ lltilfillh Vfimttfiflfifin 1l1)li‘1kER~ fi. I$S! » Emziam. fliflflfilllllfixliflin Ill! fiflti. fllltififlilfllfléflfifin flf#¥i$7k§E§h. Efililfififlflfflfliflfiiflilliil S. Awumnnwunnumunmmnamanmmnamuwuaqumemumamuiunm nuhmeuadhmuuumammnnauumnuuenniadhmdnnemumnmmiayhncunumummnu u-mnmnnimwnunupmmmumdmmnmuinmmpumuuuunwauwucwmnuwunaumga nupnun. $i'=5-3ofim'ni'i. :i. "-. l:t£E1'= :E2:1iE Annud Outpin 50,000-a00,000m’ AAG Produaion Process ’ TEE): , gun can "W" 1 u m A. ‘ . ‘. ‘ J "*‘*- nag‘) F’ ’g“ E. £ 1' nu. .. an»-W’ 3 In my J ‘ ' I-3-‘-M-" ~iai"°. :'i"'<; ... '.: f.. .‘“"': ':"*'n. '.. 'LP'. . § K. ‘ ' ". .._, un i‘f_M ‘ ie. ..£2.. .’i§. ... ... ‘ 1 9% cm-onayvqu. -noun. i I I i __, _J, .5“; .
 10. 10. YT ii i he/ Hai Cutting Machine , ~ J . < u HIll£llI‘(1ll: |:! F|M§E! iI. H'lilI: t&FE$i"5fi2fi'-#11:. fiiiiflfiifiii. HI Iflfiliflwinfli. llM}i£i'= hnIlF! ?Wlll. : Kfliiififtflfiiklli. kiwi! » 5&1 25!. Tmztiii. ld>TE5&fiI3iE4fl9Mifi. fiilz. Fiflflfifiiit. fiiirxfllfififln lit fi§i! t§$$EI'JWR$l'in ifillllfiflilitifiilfi-KJiI! iVIIWl« ammgMnmnnmaemheqummamorAmdzmAumecuuumpMmumhenwd1uInmmnume¢ Awpmldmhmwhunmlpummhnnpdwmuwnlfirlflnnammqogmmazblnpvufiddnmqmlum JQl"SduQIlfl'IlMJddnpwIwI7dI| eI| :IIhn| IIHnklw| n6,IIddofiIdx-ibclfilltwifllllhiflhdmnkflnflu tmlmuanbelfllluiflltbvllnflllawhiilflwukflnbhthfiomlhlloetzhmnyfllnu‘l11|iII.0IIll!0iinfiue nuummmxmmuynagixmmnunmmugaxmnnnamnmvyuunmuniuemunmpnnuaaauqam | I—l7lIIKI| I.InfuI%oufliIlIlId| i|u. 3flU“lMdnToollI| onlPunImhn me 11: W"'; :‘-' uiluma alum: Illllo-) unto-» an-Ji: iRxn. .. nu-e __n‘_ ogniu. mun. in-4 n-an «um. um- I u. moxiuoxun H9“/ I 7F_9J! .‘u2-‘Ll ans inmxmaxscno 1 4. I. aeoox iscoxoan _H_, ?W'__ , *i£‘fl, ‘., *_", " ‘ an mooxnoooxuuoo : an aux muxuu M fizfn *in? a'4.‘o= :"‘ an iunxumxuiio manna. Iasnnm. nvun-pdhhauupuuncnamumnguusunn flfifiltiin £5-E iitili-: i“ kfifiliiflillimiflfiiz 1» QHIH. Glilfi. Iillllu is Et#IM<= 'P- §IiIJl—)k3Ell. 0~ fiflilliillflfiibfiln l&TlfiE1§fii§$H$fiJl- 1» tilt‘ Ihiliiillifllfln §I-ihfififikn IEITERTH Bx fiifikitfikiflll. fliflllflt 551‘- aa/ nms-m1. 8. llkllulitlln L imfigfllifilit. $r= s:: n:su. 3» i ‘'1!! !’ E ‘II! !!’ fill. - sn Efiiiiffii Tilnover cuimr In our om-ipuiy ha lhe following aiwalrfisz 1.ornpnanumm, uqqmnmndIi| umn: ui. nng 2 oenguuaigaavaunicmiqsnui-uimee S. &nb&: lum1IutldInhhIl. pIodnSpInflu| mlnmI&IuIwhlGflIrll9D-DWI; I. Aflwlfinjlnbiflklvinnflhwlddlnunlklbdhflnlwllnolhonnlllniifl Ennkmmuumm; mlendnaewaui-eueamaa-. -eaimcin, -a| nngeu. e¢. ¢qmcn. iacH-e; 7. WP| iHWEIIlIllNQ£IIIdt|1!IWIwnfl. wl3IllZylI&nhfiwoffiWPIvWflI B. linoquipn-nnunnne-nnaiwinnpuxy; ENGMIHDIIGIBI. 1III1 Page
 11. 11. y—r—v 1» iii Moud Frame. Mould Bottom, Hardening Car) Nifilitflfiiiifillfl Diéifliifiitltiifln Rflfllixiflfifllfllflfllilififiln #5}? ! II#l! l.El! AlEii! tfi’l'9F. fifilhtlllililiflfififiiflififiififilli. D¢mn$mlfim| mIm: HhnnnflbmImunfllfledlfl. AmrI¢h&mm&bnm1fluIbelilfldImfl: unugzheumeumeubehnmmmnguehhnlhananagnuannuuuiuvmmrnbnflunuulhunklngeuu wllhhlvhltngnlzalmrklmflzmtnfiws 'flIluItluiIwliIaIdKwhidum'flIIflflhIm1nIld¢DDIlkhllIu¢0CIIn0m%6 C}. Casufinfiflfllhine -V. 3'-J ‘ ’ '7’ J ' M " {J ‘L. / ifimfll Todlnicd Punrmhn ll: -. -Ill Ew E£i"flE| F5B§‘EII‘H'I19§‘HC“IfiIVHK , w, "_'f 4 zgfiaggnsmuflmmfi. nimin iii gm 1— an nun; -einhueamnkwulannemu-nanny fifi - W flflflflfiflflfififlf nu: ., ,, W nun-1 DI-£1‘ “SE1. Ilvdwmll-—nin¢nIIIQnnriannaunIfla¢a fiféi-roast fi3£Ei': E £1395-L1 Finished Produd Auinmaiinal Fixture / Double-beam Oriana fl$Mfl, NMfiE ‘IIIII Page
 12. 12. YZS. DZSH3§§ll3¥( K! ) ! YZs. Dzssei1aeMonar(siuny)PumpJ flfflti. -1%’-F3‘ Iuaailfiilil ififififiil Eloclrionicaly Controlled when / Aluninium Power Agtntor Tank I MDQIIMESE MD Bag Filter , ’ tfl§&€rIH£I‘z'. Eil'fl$B‘}fi‘l§n ! §§ii’4.‘fi§$3EH’J1N>§5é‘1§? § ' €3?1lk%El3<: ¢§ftll2$§'§E‘1ll%$5{! lE&i§FrEIfii; n fizfillfl Efififififi. |l%1l£"= ‘I! !ElPB9iiliin§TU*J$'E- Jiififiillinflfi §lJlfi<i| F%Ul€€3E¥« El"; ”zEZl'= lH*El7l~ llCI~ ¥5i~ 9fliKUfifi% FrflJ: ll7lEE‘I! B7i! ,’; Ei§“é- Accemmg to meai I mmsrry («mas and lhkchzractensnc owns. c— cmbiviivigtheexperiemzesInd(eclvnalcgyafewiranmewtnlvruincnanufaur carrinznym me nasi: yezrs_m umertairlrprave i: hedu§(- umnng efficieucy and operational rel nlznlly er mise Bag Filter. extend me usaui life in mg r. ii m, a mi lower me mum sian znd mzuvmm nt of manage mm 2 and mm men . ancei autcomvarw researches and aeveiaiz me Purse Bag New or M D serial whith isthe idezlequlprliertu sed far dustcantml mzheireirse rcensnucnm material an em mi in aux ry. tml mm co and roouaurr etc EIIIIEH Ml‘nT= chrI'u| PuuuEers M25 x 250:: x izsx mo :25 x mm Max 250a mix saw I iz-ix 250:: max zmnx cm x x max ziunx ma 24cux zgunxaam zemx zsuoxswo max zimoxssna x -iamx zsuoxssoo mirzm mam o mo-sun mxauaa I x Mzsxsmu bi25x5mn aanxaauuxuua x x usuxsiuox suoa muxamox aim x x r fliifilin Ilvnauun-nuvusunauljnanma-utuaxuiat
 13. 13. If :7‘: . «w#mn= sr: iE F| »5K'i‘| 'iiI Metering Tam‘ E$€7K5iE'i‘| 'i5I Metering Tani} ‘7H‘f’L‘& Cup-shape Life Machine J Lxgfififaflfl iéil‘Efi&fi¥“IBi§fiJ§: 'z|13n*j? flI§Fl’Jifiiv 'E'I‘}fifixEz§E£? E3§§£§§IJl2#¥l‘Ji&€7H&§E*%‘S§3§§§§§ E: tF§£IFfifii’JIllVJ1Mi’H: l&!9$<l! E16Jtt- E. 3‘ffi‘l§59§E§‘ FE‘ fiifizififlfiififliééfi. Inlmnra1umavrmk_;7neurnatIcvzIveIswedm anyauum»campmn. cam-ouxeummumano iiifiéififltfii. J: IfFH: 'iififc2‘i‘-W. 2Ei7I$7LPa€fci7I77fi3"e§x]n; j'M; ;, m| a7E| p§1;: ;5(§g§q; §;; ag; ‘F #94‘ | E|§‘| WSEMflfl‘E‘-M, -i. .. ifiilillil:1|: ‘EiI! E!’§%§$fitE’§: ‘iEifi‘Z£tFWIERV £€‘I]iQi+T5Efi§{i. ER %¥'| ‘20I§1l£in‘%FRE")%s‘2 5—3/lifiW5B‘-iN7‘: ‘:-*J'r- i§iE2%: E:‘E§#fiV%3E5§7'~ 4‘}'9J>F§V’flfli! T.! !E§i5i§. LX Type Contimous Coun temcti on Bin Counter: man bun way: an m-panam rule m various sxeam— tumd bnck produns Dnemy re! 2196 to vmemer prepared mmum mu cmmtemd narmzfly and cum vvua| s|y_ dlretdy vealtedm quzluy‘ c utnu and rate of finished product Tums equ vmenl has a Varxec avacuw‘ mm: uwsr feeding an: Voila m schalzlm ccvmvuuus counmacuon Alxomauc m— e chm ca! dn ve zearsmm board feedln g has ovetcom e dome su c comm on smmcomungs cfvl bu-anon feedm g and msc f— eedm g cammg blocking hm Avmmg ztthztfzct zmrmanesun (P2 mm» can mu cmmterau and Vwdute mIvu2 y m wmm ms cammny has aesvzneda um tllledevlce to convlete cow-mama: It Azot vmuu 2573 hours This dev1ceIsIdeaImarc— hmg mu: when r for seam —cuted fly ash brick racxa ry 2n a sand lime buck f: c1ol'Y ifififiilélfll ‘ System Thick Liquid Machine / EfitF. *:iW1I1I)'<J5fB9iK§T§i¥fl| El§! El‘-M313] 53315-H1: 16.5. 24”‘. 36-. ‘ In the 'prn1uct(aMlne1(lszsedm mparem mnass mrrlyasn rmmg mdoversn It cavncww Is dvIdeduto1em‘2QIII’Hnd asm‘ ilmusa Md n1'n: h|iul mun rs ILEIEA muauv-> arm crsn lrsn cram ED113713 M--via) 7.5 75 Iv uxumaaa, :n«. n., lm<9vu1=dHI= ¢=<hr: :lpwwvd: ihdId h= udv>siu§$w1d(
 14. 14. Iifliflifififiilfililll. WWI. Hlfli-Iflii. ixfiiiflfiflfififlfli-lilllfillll >~3:’£iI#¥llN- fiat. 1hu¢aa-tmamguqumaaumunmnnnonpu-kunmnnanmnuocnbn-umuuwwdx than-numiuuuuiaapinatautinutea-magmas-amen-t. E ifllfiffffifi Automatic Conimlling System , vi ’i ~. I. If . cct, 'cc. : . _ ccccccc’ £5 . a 1:’ a ikT: .I_ Fit / AVE” vs I ‘ : 1 &&FQ|3'fiIE§l1IllfltIfi€E1lIfi mmpnmmmmqmmmnmmnnmmmmmunmannmummnm flflflfllfififiil/09l. I¥7'i; . fifll§’1‘I2n! §§lJifii¥fiE&fl. mEl! fll§flTIEli9&» filial! » Eflfliliiifit ER! !!» §Jfln$C4Efl. fflfliés ‘I8. GonhdIflwIbthV0wwél8¢dlhfiBwflIl. whkhowlfl&IDwwIhhw¢fl. iflmIiduImdil| h I| IJeI. |rlIIlnnlllI1$ rmmmuammuaymmuaggaumnumuamuanumnunnymmnyaamsmm | rllnlinIIfInb| IfiaII. IhnIIulu&. dL'. #Ii&'#l£. .‘. E51531? w _ Grinding Equipment . Jaw Crusher *I? IFn'm E-filfiltt» Ffiflflfififlt fififllx Ifflflfi» iififiit fifillfififflfilfi. l“EiiM¥l* ili. mi. Ebi. fill. iii. vlcllllfikfififiilfly IE fi. Ki!7Fflfl9Z0flmI! GH%fla Thisvlizchme has ufezune at big crushing Vltlc, uniform em tztoauct SR‘ simvie construction. reiiabieoveration, esy mamrevi— Inc? ‘ iaw ouerati ngcasn etc it isvmteiy used in stone rllinlvigi ma— aiiutgy_ building matenai_ htgwvay_ airway and ehemicai mdusmes The iargest compression refisrance M’ the matmai IS 320MP: .. HIKE Min T-alnlnl Pu-nann- will . ¥.'3.E: *. 5.‘. .. §.! ‘.. ‘L'. .. ‘£3?’ £2. "'5 1-; (:1 mt. ) ta-i (h) anxm silo «-14 too vim-Hi mo unxm sun I9-41 II) van-v-an III! EIX IE ‘H0 IFCI IE VHI'I'C7 HEM, Ball Mill filllfl-F105. HM‘ Willi! ‘ BIN]! fliflfiflfll, iitriillfifitlilflfit IZDTITEIBNI. Tihsmaehimswiaatyuaaa mptxwder-making nroaucnan Ine mciumngcement_ nuiiumg material. ch emi cai tawmatenai, remit men are d tessmg otre— nuts meta land mm .6en»ms vltelziy em Earl Mlil TIanic1IPh'IllIlMn Jill? ‘I [VIII #1 Fl II‘? ! I-— fill an unsung. lungs. up-r-n in: van 1-» may (mi in In Em: Elna: U! l IIWXJSW fl <15 I P5 YX-C I W A Iuoxam an <15 in A-ll . nm-0 III? I Q Invxuoo M 5 <2: 11 H1 am-I no 45 0 Ilnvxuw z <25 at 1. H1 man In II nsvsvtu. Inna». nvsuuuntaa-aanwu-v-nama. m-nuanm NIH
 15. 15. «flfiflfl. iii ‘F lfllfifl. scmwconvevor Trou¢iCorivoyor I ‘Q. Dust Remover HR: tilliiihfiifllbllk» fifl: fllIJ&iiX1$» fifl. DE‘ 3319?. flkik. fiil. WEI? ’-I fillllfis ! E1!: XB'. i» lflfifillfl. Uflflfiblnmlfiwhflflflamulwwwwdflmflumhnldflnc-W~ahFDodnt'HI. l|tuwd. mdLhlllllmiu SIluunlflaFilhe1nN¢UP3IuHnWPdlIiIHO. Vbi: vumdEu. HlIlI. Ih1.Ih. flfl-#1 Eievator , ifltlafiflhfii. ifiiifififiili Ill fitfii Eiflfilllflmi. ifififitl. 39 g Q. Tlllu fiflfiflitlifléflfibtl. HE ntwisotm. '| !hIlI. Id| iieh. II| ht| IzIttflIIl3Iaeon1» muinn, uuynirinavaIca. lnnga¢vinoIite, iiuu mmmmituwuwummmmthgnma llIlU. I3oIfl'uttt: |flLlliII| Il. IIviI| |c| ii'A9IYlld— I&'iu»'l'InlIInw. lIfiiI: iml:7l: Illud| tI795%. fififililit. iiM¥fiJJ: &Efl>lk» hit‘ I}-flfilitttfifl. Wfifl $| '|1fl*1Efll£#. Ifiiiififlffi-Slllfl. 1ltmaddnebIl! IUIt-nzumlwpglulhbhlrheqmudllmltuolpondqy, g-nun, -tniigamununnmnutaiawuhainuaazungctatauun llhwldevmeah muyimlmtryaaetna iii Mun Todadd rumma- nun Iluh T-ulnlud Pu--uh: tuao inn <5; in an 7. try IIJW Q47 ‘N E SW 7. I'¢2 imn um <ao. ii¢ €25 3-11 mg) ‘H, 9”. ‘,5 5 H, manna vrewu. mauuamuwuaaaumummuawuaauaut Dunn». utanln muauuui-nu-aupuwrnuou muumunuw
 16. 16. y“nu L‘eHai HE§EEi. i!Ii Emqilltlitfififlfifliliia Iiifrifiilllrkfifl. §E_ 3,’ Autoclave fifiiififilfifiiflk fit. fiéfifiifilt II. 331. IiIi| li"J{1XfiEfl- ‘€61!! ! flllfiliti iilélfilfllohflfliifliifllt iliiés Ifliéiflialnlilfiflflmlfil. §EIBRfi$i&1|I§fi}EflfiT!9AI*. I1liIfi= Iil . mmdnonmap-ntnwndndhyampnn1mmpnmtmmotnnudmnunna-mnInuhnahIbw- huenxuuqnuenmwumntndsluytummmenuunpsnnawuungtunmumnnuiwnuvum Thnuhtvubmwduwwndmbowtwvuthnd-wuwdwcdtdwmukflocflndwbetvwwnuddh nhmnummmuunpmaphmqinnaauumuummmmmun-mmaumnmmmndiah udbufldtndfiifllfliiiwvt-dhfllilhfiuwhdnflifiudilfillvdwwl-edlflhwudbuud newaidmlnuofuuaedmwmuuuunbsqsodmhumwmatndunmmuamtvema Efllfi Mlln Inltttld Plliritlii " Ina) Iiffitv Ififiil IIEII R! ) - wm mu fig. an I ozxu t.4 1.: m 1 oxxnu t. I ll tn 1 uxu I. I Ll m A 09. uxzu 1.06 1.6 an I on usxn Les L5 MI I oz uxn us LE ms wucdnsi. taming. hvutaw-can-t. ntn. :p. t.—t. n.atm. ... n¢. a.utaagt flififififi Horizontai-type 7 ilnstallation Steam Boiler flfiléflliit E2235?! T T, Q J t 7 7 7 _ , 1 t £731 Md1tT-zittthd ht-nntn-I I Q Ian G I 4 I! nn. a—u1-.411. nnA—1asAu. Imbusahu. 1- up ‘ * ISIII 31151.1: 11:; 2 4 I uzztrsz nave: -n—— um I. I I. as 1.25 amggn 3-. ..-. .t_. .— 1: in III in ma” aatanat-t-an-a as 7| 11 :1 rain t---tt tn’ 4.: 417 1.2 IH-flat ttttun-ua. .t ltislu urn-nu [ill llflfllnnntd Hill nu-man lnilfll (9%) tt—n-1-. .. in! u. 1. us. an an 11 an tunuttq. I u II1 ll 51: ant: 51111‘ KIXIXIJ A-gxwxn In l. IixLc><I. u tu1x2.7><: .11 1_mx2_u7x: ,o¢ I E hm-I5-Au. WA-: |£$Al. l. but-w'>—. l. l. I lb ""‘ lqa9gtt. .a. t.at_. . l§ tau 4-n-unnau L7}. -.Il. bln. IA u11.i2ritt. uA WW» I] tn -. . mums ma-rm man "" Itiiiut Iw t. .. nadir’ ‘ Elana. -an mu. -a 7.5 “In IE tun an-nmeomsoo 1is_¢1uooc n. «,. mt. ,og huh-I II In fir iwiumt 80904519 an 131- IJIILI II um num I5 nourams mu. -ma: ll I1.-in lint‘-6x1 t}(: c—5x1 . li: t:m—)1vn '3“ II II. ta’/ I ! i!r-u-I- I in I I! u in '_' Inn 1- III: nuts, -:15 11:13,: 11 nm, .zi1,1Js “MI. I! INA mm mm mm , _ Iliflflli it. up woo new not “'= — mu ti. tn. mmom 11111240:-1 iutt-illltalt H. “ I! use m1.n a| Il.4io 1.! than iltili 1. 1:-1-«nan. no no mo '35 luau II that wu. c1.x ml. -01.1 lining‘? hml la Ilafil Isa use me an l-*1-II In can-tutu-at no In IE! """"" linn ta tn. ms—4L1 ms. u.t mun nfl§§: _ mi that am: (atrp) emu Dxfl Ila: na-at-1 IQ mull M: -Iv CED-6|. 3.-:2. ""‘“ Ii]? WFIEID. hv1DlIniflI&jlDfliIliflIlu2E%n& ZIIZS Page

×