Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cicles formatius 2011

Els cicles formatius a l'escola Arrels de Solsona

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cicles formatius 2011

 1. 1. <ul><li>Un món professional </li></ul>
 2. 2. Cicles formatius 2011 <ul><li>En un entorn altament especialitzat és important conèixer què pot oferir la formació professional per a aconseguir la millor sortida laboral. </li></ul><ul><li>Una acció formativa pràctica i actualitzada és la base per arribar a aquest objectiu. </li></ul><ul><li>Benvinguts a l’Escola Arrels! </li></ul>
 3. 4. La Formació Professional <ul><li>En un entorn de treball on domina l’activitat pràctica, l’alumne apren a ser autònom i a prendre decisions, i aconsegueix competència per a l’exercici qualificat d’una professió. </li></ul><ul><li>La part pràctica es complementa amb una bona formació teòrica dels coneixements tècnics més actuals. </li></ul>
 4. 5. La Formació Professional <ul><li>Els cicles formatius es divideixen en Unitats Formatives de curta durada que poden ser cursades de forma independent. </li></ul><ul><li>Això permet la personalització de continguts i d’horaris segons les necessitats de cada alumne. </li></ul><ul><li>Els cicles formatius tenen una durada de 2 cursos. </li></ul>
 5. 6. La Formació Professional <ul><li>L’alumne duu a terme unes hores de pràctiques en les instal·lacions d’una empresa del sector. </li></ul><ul><li>L’Escola gestiona el conveni amb l’empresa. </li></ul><ul><li>La Formació en empresa és el mòdul més important de cada cicle, per durada i per trascendència. </li></ul><ul><li>L’experiència de treball a l’empresa obre el camí d’una inserció laboral exitosa. </li></ul>
 6. 7. La Formació Professional <ul><li>Hi ha un total de 22 famílies professionals, consultables a </li></ul><ul><li>http://xtec.cat/fp </li></ul>
 7. 10. Gestió administrativa
 8. 11. Gestió administrativa
 9. 12. Gestió administrativa
 10. 13. Gestió administrativa
 11. 14. Gestió administrativa
 12. 15. Gestió administrativa
 13. 16. Gestió administrativa
 14. 17. Gestió administrativa <ul><li>EMPRESA VIRTUAL </li></ul><ul><li>En una plataforma informàtica els alumnes creen una empresa virtual i la gestionen dintre d’un mercat de més de 6.000 empreses arreu del món. </li></ul><ul><li>Des d’atendre i generar comandes via telefònica o per email, a portar la facturació i la comptabilitat, decidir el pla de màrqueting, la gestió dels stocks o els contractes laborals. </li></ul><ul><li>Tot en una aula amb tots els medis per simular l’entorn empresarial. </li></ul>
 15. 18. Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 16. 19. Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 17. 20. Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 18. 21. Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 19. 22. Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 20. 23. Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 21. 24. Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 22. 25. Instal·lacions elèctriques i automàtiques <ul><li>CARNET D’INSTAL·LADOR </li></ul><ul><li>Un conveni entre l’Escola Arrels i el Departament d’Indústria permet a l’alumne aconseguir de forma automàtica el carnet d’instal·lador, que li permet realitzar instal·lacions com a empresari autònom. </li></ul>
 23. 26. Electromecànica d’automòbils
 24. 27. Electromecànica d’automòbils
 25. 28. Electromecànica d’automòbils
 26. 29. Electromecànica d’automòbils
 27. 30. Electromecànica d’automòbils
 28. 31. Electromecànica d’automòbils
 29. 34. Després del grau mitjà
 30. 36. Matrícula <ul><li>La preinscripció s’ha de realitzar a l’escola abans del 16 de maig. </li></ul><ul><li>www.escolaarrels.com </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>973 48 03 92 </li></ul>

×