Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

חיים בעמק - מאי 2015

ירחון חיים בעמק - גיליון מאי 2015

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

חיים בעמק - מאי 2015

 1. 1. ‫בעמק‬ ‫חיים‬‫ובסביבה‬ ‫בעמק‬ ‫חיים‬ ‫וסגנון‬ ‫פנאי‬ ,‫איכות‬ 08 ‫גבוה‬ ‫מכוונת‬ ‫תבור‬ ‫מכפר‬ ‫נאמן‬ ‫ריף‬ ‫הבא‬ ‫הדבר‬ ‫להיות‬ ‫בדרך‬ ‫הדוגמנות‬ ‫בעולם‬ 10:‫להורים‬ ‫כניסה‬ ‫יש‬ ‫מסביר‬ ‫רולידר‬ ‫עמוס‬ '‫הפרופ‬ ‫מתבגרים‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫כיצד‬ ‫מבצרם‬ ‫הוא‬ ‫שחדרם‬ ‫שבטוחים‬ 38:‫לשבועות‬ ‫מיוחד‬ ‫לדעת‬ ‫שרציתם‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫עיזים‬ ‫חלב‬ ‫על‬ 34:‫הגדול‬ ‫בעולם‬ ‫קטנים‬ ‫טיולים‬ ‫לטוס‬ ‫לכם‬ ‫כדאי‬ ‫למה‬ ‫להודו‬ ‫דווקא‬ 48:‫השף‬ ‫משולחן‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫גבינה‬ ‫עוגות‬ ‫בפניהן‬ ‫לעמוד‬ !‫שמח‬ ‫שבועות‬ ‫חג‬ ‫ון‬‫ת‬‫ח‬‫ת‬‫יל‬‫וגל‬‫ע‬‫ו‬‫ב‬‫גל‬,‫ל‬‫א‬‫ע‬‫ר‬‫יז‬‫עמק‬‫תושבי‬‫ל‬‫ר‬‫ישי‬‫ר‬‫בדיוו‬‫חינם‬‫ץ‬‫פ‬‫המו‬‫שי‬‫ד‬‫חו‬‫מגזין‬ >> << 2015 ‫מאי‬ ,61 '‫מס‬ ‫גליון‬
 2. 2. Green Sleep .‫טבעי‬ 100%‫קס‬ ֶ‫לט‬ .‫נוחות‬ 100% ‫תחושה‬ ‫לכם‬ ‫מעניק‬ Green Sleep ‫של‬ ‫הטבעי‬ ‫הלטקס‬ ‫טמפרטורה‬ ‫על‬ ‫שומר‬ ,‫הגוף‬ ‫לתנועות‬ ‫במהירות‬ ‫מגיב‬ ‫החומר‬ :‫מדהימה‬ .‫הגוף‬ ‫למבנה‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫ומתאים‬ ‫בקטריאלי‬ ‫אנטי‬ ,‫נעימה‬ .Green Sleep ‫של‬ ‫החדש‬ ‫הלטקס‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ,‫לצורה‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫המתאים‬ ‫חומר‬ .‫טבעי‬ 100% - ‫גרין‬ ‫מעין‬ ‫לטקס‬ .‫מושלמת‬ ‫לילה‬ ‫שנת‬ 100% ‫ומעניק‬ ‫שלך‬ ‫ולטמפרטורה‬ ‫למשקל‬ !‫במבצע‬ ‫עכשיו‬ ‫ע‬‫צ‬‫ב‬‫מ‬!‫ן‬‫י‬‫א‬-‫ד‬‫י‬‫י‬‫ר‬‫ט‬ ₪1200‫ן‬‫ר‬‫ז‬‫מ‬‫ה‬ ‫ל‬‫ע‬ ‫ה‬‫ח‬‫נ‬‫ה‬!‫ם‬‫כ‬‫ל‬‫ש‬ ‫ן‬‫ש‬‫י‬‫ה‬ 04.6590874 | ‫ולדמן‬ ‫רהיטי‬ :‫צפון‬ ‫משווק‬ ‫עפולה‬ ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ,22 ‫אוסישקין‬ Greensleep- ‫מזרנים‬ ‫סליפ‬ ‫גרין‬ ‫מושלמת‬ ‫תמיכה‬ ‫קפיצים‬ ‫ללא‬ 3L 4L 2-‫ל‬ ‫אפשרות‬ ‫קושי‬ ‫דרגות‬ 1 ‫במזרן‬ ‫נושם‬ ‫בד‬ ‫שכבות‬ ‫נוחות‬ ‫לאוורור‬ Öko-Tex ‫לטקס‬ Standard 1000 ‫טבעי‬ ‫לטקס‬ MAYAN GREEN ]studio-mika.com[
 3. 3. ‫אליכם‬ ‫ממני‬ ‫בצלאל‬ ‫גלית‬ ‫בע”מ‬ ‫תקשורת‬ ‫ערמונים‬ :‫מו”ל‬ ‫בצלאל‬ ‫גלית‬ :‫ראשית‬ ‫ועורכת‬ ‫מנכ”ל‬ ‫בצלאל‬ ‫יפאור‬ :‫שיווק‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫עמוס‬ '‫פרופ‬ ,‫כברי‬ ‫עמי‬ ,‫בצלאל‬ ‫גלית‬ :‫כותבים‬ ‫מקס‬ ‫עו"ד‬ ,‫שגב‬ ‫רוני‬ ,‫הגלילי‬ ‫נעה‬ ,‫רולידר‬ ,‫חיו‬ ‫יסמין‬ ,‫חי‬ ‫עופר‬ ,‫קורן‬ ‫יואב‬ ‫ד"ר‬ ,‫חסין‬ ,‫וקנין‬ ‫דניאל‬ ,‫גונן‬ ‫אביטל‬ ,‫ציטרשפילר‬ ‫אבי‬ ‫שירי‬ ,‫חיים‬ ‫בן‬ ‫לימור‬ ,‫פוקס‬ ‫דודי‬ ,‫סזיר‬ ‫רוני‬ ‫ליאני‬ ‫ליאור‬ ,‫עגיב‬ ‫חנה‬ ,‫פז‬ ‫סטודיו‬ ,‫הדר‬ ‫שני‬ :‫גרפית‬ ‫ועריכה‬ ‫גרפיקה‬ ‫דובדבן‬ ‫בע”מ‬ ‫דפוס‬ ‫מפעלי‬ ‫גרפוליט‬ :‫דפוס‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬ :‫הפצה‬ ‫עו”ד‬ ‫משרד‬ – ’‫ושות‬ ‫גרינברג‬ :‫משפטי‬ ‫ליווי‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫ג’ורנו‬ ‫את‬ ‫פרוסט‬ :‫עסקי‬ ‫ליווי‬ :‫המערכת‬ ‫כתובת‬ 1524100 ‫תבור‬ ‫כפר‬ ,732 .‫ת.ד‬ 054-5436064 :‫לפרסום‬ | 04-6620480 :‫טלפון‬ 04-6620470 :‫פקס‬ www.haimbaemek.co.il :‫הבית‬ ‫אתר‬ ‫בעמק‬ ‫חיים‬ ‫ירחון‬ :‫ל‬ ‫לשלוח‬ ‫ניתן‬ ‫ותגובות‬ ‫שאלות‬ info@haimbaemek.co.il ,‫לצלם‬ ,‫לשכפל‬ ,‫להפיץ‬ ,‫להעתיק‬ ‫אין‬ ‫בדרך‬ ‫לשדר‬ ,‫מידע‬ ‫במאגרי‬ ‫לאחסן‬ ,‫לתרגם‬ )‫אחרת‬ ‫במדיה‬ ‫או‬ ‫בדפוס‬ ,‫(בכתב‬ ‫כלשהי‬ ‫או‬ ‫מכני‬ ,‫אופטי‬ ,‫אלקטרוני‬ ‫אמצעי‬ ‫ובכל‬ – ‫(לרבות‬ ‫העיתון‬ ‫של‬ ‫כלשהו‬ ‫חלק‬ – ‫אחר‬ )‫גרפיקה‬ ,‫תמונות‬ ,‫צילומים‬ ,‫איורים‬ ,‫טקסט‬ ,‫מעוצבים‬ ‫בדפים‬ ‫והן‬ ‫טקסטואלית‬ ‫בגרסה‬ ‫הן‬ ‫ללא‬ ,‫והקלדה‬ ‫הקלטה‬ ‫באמצעות‬ ‫לרבות‬ ,‫לאור‬ ‫מהמוציאה‬ ‫בכתב‬ ‫מפורש‬ ‫אישור‬ .‫בע”מ‬ ‫תקשורת‬ ‫ערמונים‬ ,‫שיווקיים‬ ‫תכנים‬ ‫הינם‬ ‫בירחון‬ ‫התכנים‬ ‫כל‬ ‫האישיים‬ ‫הטורים‬ ,‫הפותחת‬ ‫הכתבה‬ ‫למעט‬ ‫אינם‬ ‫והמו”ל‬ ‫המערכת‬ .‫המומחים‬ ‫ומאמרי‬ ‫ולצילומים‬ ‫המודעות‬ ‫לתוכן‬ ‫אחראים‬ .‫בהן‬ ‫המובאים‬ ,‫יקרים‬ ‫קוראים‬ ‫אפתח‬ ,‫הכל‬ ‫לפני‬ ‫במילת‬ ‫ברשותכם‬ ‫הקוראים‬ ‫לכל‬ ‫תודה‬ ‫שטרחו‬ ‫הנפלאים‬ ‫ברכות‬ ‫לנו‬ ‫ושלחו‬ .5-‫ה‬ ‫ההולדת‬ ‫ליום‬ ‫מאוד‬ ‫התרגשנו‬ ‫ל‬‫כ‬ ‫ת‬‫א‬ ‫ל‬‫ב‬‫ק‬‫ל‬ ‫שומרים‬ ‫שאפילו‬ ‫כאלה‬ ‫שיש‬ ‫ולשמוע‬ ‫הברכות‬ ‫שמחמם‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ .‫הישנים‬ ‫הירחון‬ ‫גיליונות‬ ‫את‬ ‫מקרב‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לכם‬ ‫מודים‬ ‫ואנו‬ ,‫יותר‬ ‫לבנו‬ ‫את‬ .‫לב‬ ‫ככותבת‬ ‫שלי‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולות‬ ‫ההנאות‬ ‫אחת‬ ‫אנשים‬ ‫לפגוש‬ ‫היא‬ ,‫בצפון‬ ‫כאן‬ ‫מגזין‬ ‫וכעורכת‬ ‫תקרת‬ ‫את‬ ‫ולפרוץ‬ ‫להעז‬ ‫שמוכנים‬ ‫אמיצים‬ ‫ומצריך‬ ‫לפעמים‬ ‫פשוט‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫הזכוכית‬ .‫פריפריה‬ ‫כתושב‬ ‫בייחוד‬ ,‫יותר‬ ‫קשה‬ ‫עבודה‬ ‫היותי‬ ‫מתקופת‬ ‫בי‬ ‫שנותר‬ ‫שריד‬ ‫כנראה‬ ‫זהו‬ .‫אושר‬ ‫לי‬ ‫גורמות‬ ‫הצלחות‬ .‫אישית‬ ‫מאמנת‬ ‫פורצי‬ ‫אנשים‬ ‫באותם‬ ‫מרתק‬ ‫מאוד‬ ‫משהו‬ ‫יש‬ ,‫תבור‬ ‫מכפר‬ ‫נאמן‬ ‫ריף‬ ‫היא‬ ‫כזו‬ ‫אחת‬ .‫דרך‬ .‫הדוגמנות‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫החמה‬ ‫כתגלית‬ ‫המסתמנת‬ ‫בלבד‬ 17.5 ‫בת‬ ‫נערה‬ ‫כיצד‬ ‫לשמוע‬ ‫מעניין‬ ‫לעבוד‬ ‫חוששת‬ ‫ואינה‬ ‫מטרה‬ ‫לפניה‬ ‫מציבה‬ ‫בצניעות‬ .‫להשיגה‬ ‫כדי‬ ‫שיידרש‬ ‫ככל‬ ‫קשה‬ ‫עבודה‬ ‫משלבים‬ ‫איך‬ ‫לנו‬ ‫מספרת‬ ‫היא‬ ‫יתר‬ ‫כיצד‬ ,‫אחרים‬ ‫ותחביבים‬ ‫בתיכון‬ ‫לימודים‬ ‫עם‬ ‫גינזבורג‬ ‫אסתי‬ ‫של‬ ‫לנעליה‬ ‫להיכנס‬ ‫הצליחה‬ ‫לומדת‬ ‫היא‬ ‫ואיך‬ ,Go Under ‫של‬ ‫כפרזנטורית‬ .‫לטוקבקים‬ ‫להתייחס‬ ‫לא‬ ‫לאט‬ ‫לאט‬ ‫מביע‬ ‫כברי‬ ‫עמי‬ - "‫בטור‬ ‫"הראשון‬ ‫במדור‬ ‫שיוצא‬ ‫לבנו‬ ‫ומרגש‬ ‫אישי‬ ‫במכתב‬ ‫חששותיו‬ ‫את‬ ‫למתבגרים‬ ‫הורים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ .‫לפולין‬ ‫למסע‬ ‫להורים‬ ‫"הכניסה‬ ‫השלט‬ ‫תלוי‬ ‫חדרם‬ ‫דלת‬ ‫שעל‬ '‫פרופ‬ .‫משמיים‬ ‫גזירה‬ ‫אינה‬ ‫שזו‬ ‫דעו‬ ,"‫אסורה‬ ‫כיצד‬ ,10 '‫בעמ‬ ‫לכם‬ ‫מסביר‬ ‫רולידר‬ ‫עמוס‬ .‫התופעה‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫ניתן‬ ‫לכם‬ ‫כדאי‬ ,‫חתול‬ ‫או‬ ‫כלב‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫הסכנות‬ ‫על‬ ,20 '‫בעמ‬ ‫המאמר‬ ‫את‬ ‫לקרוא‬ ‫נחשים‬ ‫מהכשת‬ ‫שלנו‬ ‫המחמד‬ ‫לחיות‬ ‫הנשקפות‬ ‫נפגעות‬ ‫הן‬ ‫אם‬ ‫לעשות‬ ‫צריך‬ ‫ומה‬ ,‫זו‬ ‫בעונה‬ ‫ותכנון‬ ‫בייעוץ‬ ‫שעוסקת‬ ,‫סזיר‬ ‫רוני‬ .‫מהכשה‬ ,‫עצמאים‬ ‫ולמטיילים‬ ‫לקבוצות‬ ‫מסלולים‬ ‫בהודו‬ ‫דווקא‬ ‫לבחור‬ ‫לנו‬ ‫כדאי‬ ‫למה‬ ‫מסבירה‬ .‫לטיול‬ ‫כיעד‬ ‫שלנו‬ ‫הגיליון‬ ‫וגם‬ ‫ובא‬ ‫ממשמש‬ ‫השבועות‬ ‫חג‬ ‫כדאי‬ ‫גבינות‬ ‫אילו‬ .‫בהתאם‬ ‫חגיגיות‬ ‫לובש‬ ‫לצבור‬ ‫רק‬ ‫לכם‬ ‫יגרמו‬ ‫ואילו‬ ‫בחג‬ ‫לבחור‬ ‫לכם‬ '‫בעמ‬ ‫סדר‬ ‫לכם‬ ‫עושה‬ ‫חיו‬ ‫יסמין‬ – ‫שומנים‬ ‫לקרוא‬ ‫כדי‬ 38 '‫לעמ‬ ‫גם‬ ‫לדפדף‬ ‫מוזמנים‬ .26 ‫תמצאו‬ ‫שבו‬ ,‫חיים‬ ‫בן‬ ‫לימור‬ ‫של‬ ‫מאמרה‬ ‫את‬ .‫עזים‬ ‫חלב‬ ‫על‬ ‫לדעת‬ ‫שרציתם‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫גבינה‬ ‫עוגת‬ ‫בלי‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ,‫זאת‬ ‫ובכל‬ '‫בעמ‬ ‫והמפתים‬ ‫המלאים‬ ‫המתכונים‬ .‫שתיים‬ ‫שממתין‬ ‫ממה‬ ‫כמובן‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫וזה‬ .48 .‫בגיליון‬ ‫לכם‬ ,‫שמח‬ ‫שבועות‬ ‫וחג‬ ‫מהנה‬ ‫קריאה‬ ‫לכם‬ ‫מאחלת‬ ,‫גדולה‬ ‫באהבה‬ ‫שלכם‬ ‫בצלאל‬ ‫גלית‬ 3 • ‫בעמק‬ ‫חיים‬ • 2015 ‫מאי‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬ ‫אמיתית‬ ‫וחשיפה‬ ‫איכותית‬ ‫במה‬ ‫מחפשים‬ ‫אתם‬ ‫גם‬ ‫אם‬ ‫קוראים‬ ‫אלפי‬ ‫לעשרות‬ 054-5436064 ‫היום‬ ‫עוד‬ ‫חייגו‬ ‫בירחון‬ ‫שלכם‬ ‫הפרסום‬ ‫שטח‬ ‫את‬ ‫ושריינו‬ ‫בעמק‬ ‫חיים‬‫ובסביבה‬ ‫בעמק‬ ‫חיים‬ ‫וסגנון‬ ‫פנאי‬ ,‫איכות‬ ‫יצא‬ ‫המרוץ‬ ."‫איתן‬ ‫"צוק‬ ‫מבצע‬ ‫במהלך‬ ‫שנפל‬ ,‫ז"ל‬ ‫ריימונד‬ ‫נדב‬ ‫סמל‬ ‫של‬ ‫לזכרו‬ "‫וזוכרים‬ ‫"רצים‬ ‫מירוץ‬ ‫יתקיים‬ 22.5.15 ‫שישי‬ ‫ביום‬ nadavrace.wix.com/race :‫לאתר‬ ‫היכנסו‬ ,‫למרוץ‬ ‫והרשמה‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ .‫בבוקר‬ 6:00 ‫בשעה‬ ‫דבורה‬ ‫בשדמות‬ ‫העם‬ ‫בית‬ ‫מרחבת‬ !‫לכם‬ ‫מחכים‬ .‫ריימונד‬ ‫של‬ ‫החברים‬ -‫ה‬ ‫לדף‬ ‫או‬
 4. 4. ‫עמוד‬ 48 Events ‫אדלה‬ ‫מיוחדים‬ ‫לאירועים‬ ‫בית‬ ‫עמוד‬ 44‫הגדולה‬ ‫המסעדה‬ ‫לדגים‬ ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ - ‫דג-דגן‬ ‫עמוד‬ 26 ‫השף‬ ‫משולחן‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫גבינה‬ ‫עוגות‬ ‫בפניהן‬ ‫לעמוד‬ ‫עמוד‬ 39 ‫נכון‬ ‫אוכלים‬ ‫או‬ ‫הגבינות‬ ‫חג‬ - ‫השבועות‬ ‫חג‬ ?‫השומן‬ ‫חג‬ ‫עמוד‬ 08‫גבוה‬ ‫מכוונת‬ ‫להיות‬ ‫בדרך‬ ‫תבור‬ ‫מכפר‬ ‫נאמן‬ ‫ריף‬ ‫הדוגמנות‬ ‫בעולם‬ ‫הבא‬ ‫הדבר‬ 2015 ‫מאי‬ • ‫בעמק‬ ‫חיים‬ • 4 ‫נאמן‬ ‫ריף‬ ‫הדוגמנית‬ :‫השער‬ ‫על‬ ‫ישי‬ ‫רמת‬ ‫מול‬ ‫סטריט‬ - ‫ליצ'י‬ :‫תכשיטים‬ ,‫אולמן‬ ‫תום‬ :‫סטיילינג‬ ,‫רונן‬ ‫אסף‬ :‫צילום‬ 2015 ‫מאי‬ ,61 '‫מס‬ ‫גליון‬ ‫בעמק‬ ‫חיים‬‫ובסביבה‬ ‫בעמק‬ ‫חיים‬ ‫וסגנון‬ ‫פנאי‬ ,‫איכות‬
 5. 5. ‫וגאלה‬‫מיכל‬ ‫מראש‬ ‫בתיאום‬ ‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫פתוח‬ ‫באלמגור‬ ‫התצוגה‬ ‫אולם‬ ‫היא‬ ‫נכונה‬ ‫תאורה‬ .‫האדם‬ ‫של‬ ‫ההרגשה‬ ‫על‬ ‫ישירות‬ ‫משפיע‬ ‫והאור‬ ,‫הבית‬ ‫בעיצוב‬ ‫ביותר‬ ‫והמשפיע‬ ‫החשוב‬ ‫המרכיב‬ ‫היא‬ ‫התאורה‬ .‫היום‬ ‫של‬ ‫הפנאי‬ ‫שעות‬ ‫את‬ ‫ובשמחה‬ ‫ברוגע‬ ‫בבית‬ ‫לבלות‬ ‫אותנו‬ ‫מזמינה‬ ‫כזו‬ ‫תאורה‬ .‫ואסתטית‬ ‫נעימה‬ ‫אוירה‬ ‫שמייצרת‬ ‫תאורה‬ .‫לביתנו‬ ‫מבקשים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫שאנו‬ ‫והמזמינה‬ ‫החמימה‬ ‫האווירה‬ ‫את‬ ‫המשרים‬ ‫תאורה‬ ‫עיצובי‬ ‫יוצר‬ ,‫וזכוכית‬ ‫אור‬ ‫אמן‬ ‫פלג‬ ‫שמעל’ה‬ .‫הלב‬ ‫את‬ ‫שמרגשים‬ ‫ועיצובים‬ ‫חמימים‬ ‫בגוונים‬ ‫אור‬ ‫בחלל‬ ‫מפזרים‬ ‫תמיד‬ ,‫החם‬ ‫הכפרי‬ ‫ועד‬ ‫הלבן‬ ‫מהמודרני‬ ,‫שלנו‬ ‫התאורה‬ ‫עיצובי‬ 04-6930735 :‫סטודיו‬ 052-8219644 :‫שמעל’ה‬ | 052-5279674 :‫מירי‬ :‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ www.shimale.co.il
 6. 6. ‫בטור‬ ‫הראשון‬ ‫כברי‬ ‫עמי‬ ,‫שלי‬ ‫בן‬ ‫כבר‬ ‫לפולין‬ ‫תיכון‬ ‫תלמידי‬ ‫של‬ ‫הנסיעות‬ ‫עונת‬ ‫בעיצומו‬ ‫נמצא‬ '‫לקראת‬ ‫'ההכנה‬ ‫תהליך‬ .‫כאן‬ ‫לא‬ ,‫ואני‬ ‫שלך‬ ‫אמא‬ ,‫שאנחנו‬ ‫מאד‬ ‫לי‬ ‫וחשוב‬ .‫לחלוטין‬ ‫רלוונטיים‬ ‫בלתי‬ ‫ונהיה‬ ‫הצד‬ ‫מן‬ ‫נעמוד‬ ‫שמגיע‬ ‫שלנו‬ ‫מהמשפחה‬ ‫הראשון‬ ‫הנציג‬ ‫אתה‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫מודה‬ ‫ואני‬ ;‫כך‬ ‫כל‬ ‫צעיר‬ ‫בגיל‬ ,‫לשם‬ .‫מקרי‬ ‫לגמרי‬ ‫האנושית‬ ‫לזוועה‬ ‫להיחשף‬ ‫בהחלט‬ ‫אפשר‬ ‫טקסים‬ ‫באמצעות‬ ,‫אירופה‬ ‫יהודי‬ ‫על‬ ‫שעברה‬ ‫אבל‬ .‫בארץ‬ ‫כאן‬ ‫המתקיימים‬ ‫רבים‬ ‫ושיעורים‬ ‫לעשות‬ ‫שיש‬ ‫החליטה‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ,‫להריח‬ ,‫לראות‬ .‫לשם‬ ‫אתכם‬ ‫ולהביא‬ ‫מאמץ‬ ‫שאין‬ ‫מהדרין‬ ‫מצוות‬ ‫כמובן‬ ‫זו‬ .‫עדויות‬ ‫לשמוע‬ ,‫חשש‬ ‫מקנן‬ ‫בלבנו‬ ‫אבל‬ .‫נגדה‬ ‫דבר‬ ‫ובלבי‬ ‫בפי‬ ‫לשם‬ ‫נלקח‬ ‫שאתה‬ ‫מקרים‬ ‫צירוף‬ ‫זה‬ ‫שאין‬ ‫שמא‬ ;‫הממלכתית‬ ‫ההוראה‬ ‫מתוכנית‬ ‫כחלק‬ ‫בנוגע‬ ‫למדי‬ ‫מוגדרות‬ ‫ציפיות‬ ‫יש‬ ‫למישהו‬ .‫הזו‬ ‫לנסיעה‬ ‫להיות‬ ‫שצריכה‬ ‫לתוצאה‬ ‫את‬ ‫שמובילים‬ ‫למי‬ ‫מאפשרת‬ ‫החוויה‬ ‫עוצמת‬ .‫הצעירה‬ ‫בנפשכם‬ ‫גדולה‬ ‫דרמה‬ ‫לחולל‬ ‫המסע‬ ‫השתלה‬ ‫לקבל‬ ‫מוכנים‬ ‫איננו‬ ‫כהורים‬ ‫אנחנו‬ .‫מוסריים‬ ‫ובלתי‬ ‫בוטים‬ ,‫קיצוניים‬ ‫מסרים‬ ‫של‬ ‫חסר‬ ‫אש‬ ‫לכדור‬ ‫שתהפוך‬ ‫רצון‬ ‫שום‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ‫שיגן‬ ‫מי‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שנה‬ 70 ‫שלפני‬ ‫בגלל‬ ‫רחמים‬ .‫אירופה‬ ‫יהודי‬ ‫על‬ ,‫ההורים‬ ‫קבוצת‬ ‫עם‬ ‫נמנים‬ ‫ואני‬ ‫שלך‬ ‫אמא‬ ‫וזהירים‬ ‫מדודים‬ ‫להיות‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫אשר‬ ‫טרם‬ ‫צעירים‬ ‫של‬ ‫לנשמתם‬ ‫שמחדירים‬ ‫במה‬ ‫הגדול‬ ‫ברובם‬ - ‫יהפכו‬ ‫אשר‬ ‫טובים‬ ‫בני‬ ;‫גיוס‬ ‫אנחנו‬ ‫שבה‬ ‫במדינה‬ .‫נשק‬ ‫נושאי‬ ‫ללוחמים‬ - ‫ומקבלי‬ ‫רשמיים‬ ‫דוברים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫יש‬ ,‫חיים‬ ‫הצדקה‬ ‫עבורם‬ ‫הוא‬ ‫השואה‬ ‫שלקח‬ ,‫החלטות‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬ ‫ואפילו‬ ‫מסקנות‬ ,‫עולם‬ ‫לתפיסות‬ ,‫כמוך‬ ‫שצעירים‬ ‫לנו‬ ‫חשוב‬ .‫במחלוקת‬ ‫שנויות‬ ‫סביב‬ ‫המתרקמים‬ ‫להקשרים‬ ‫ערים‬ ‫יהיו‬ ,‫בני‬ ‫אלוהים‬ ‫בדברי‬ ‫מדובר‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ .‫השואה‬ ‫זכר‬ .‫חיים‬ ,‫שלי‬ ‫יקר‬ ‫בן‬ ‫ביותר‬ ‫הנפוץ‬ ‫העברי‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫בתחילתו‬ ‫כבר‬ ‫בסמוך‬ ‫ממש‬ ,‫לקין‬ ‫אלוהים‬ ‫אומר‬ ,‫בהיסטוריה‬ ‫ואם‬ ‫שאת‬ ‫תיטיב‬ ‫"אם‬ :‫הראשון‬ ‫הרצח‬ ‫למעשה‬ ."‫תשוקתו‬ ‫ואליך‬ ‫רובץ‬ ‫חטאת‬ ‫לפתח‬ ‫תיטיב‬ ‫לא‬ ,‫אותנו‬ ‫להורות‬ ‫המקראי‬ ‫המחבר‬ ‫של‬ ‫דרכו‬ ‫זו‬ ‫שבה‬ ‫השעה‬ ‫למן‬ ‫בעולם‬ ‫היו‬ ‫ושנאה‬ ‫הרג‬ ‫כי‬ ‫נוכחותם‬ ‫של‬ ‫במשמעות‬ ‫להכיר‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫למדו‬ ,‫חולפות‬ ‫תחושות‬ ,‫דברים‬ ‫זוטי‬ .‫האדמה‬ ‫על-פני‬ ‫להקים‬ ‫כדי‬ ‫באלה‬ ‫די‬ – ‫ותסכול‬ ‫הזיות‬ ,‫שאיפות‬ .‫נפש‬ ‫ולהורגו‬ ‫מינו‬ ‫בן‬ ‫על‬ ‫אדם‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫לאנדרטה‬ ‫בסמוך‬ ‫כולכם‬ ‫תעמדו‬ ‫כאשר‬ ‫יונח‬ ‫כאב‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מטען‬ ,‫ההריגה‬ ‫בגיא‬ ‫אחרת‬ ‫לחוש‬ ‫ממך‬ ‫למנוע‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ .‫בני‬ ,‫לבך‬ ‫על‬ ‫רובם‬ ,‫אדם‬ ‫בני‬ ‫מיליוני‬ ‫על‬ ‫נוראיים‬ ‫ייסורים‬ ‫שמץ‬ ‫שדבק‬ ‫בלי‬ ‫באכזריות‬ ‫שנרצחו‬ ,‫יהודים‬ ‫מזה‬ ‫ראוי‬ ‫ושיעור‬ ‫מעמד‬ ‫אין‬ .‫בכפם‬ ‫עוול‬ ‫של‬ ‫בתוקף‬ ‫שמסרבים‬ ‫ליצורים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫להפוך‬ ‫כדי‬ ;‫צלם‬ ‫לאבד‬ ‫מוכנים‬ ‫שאינם‬ .‫חיים‬ ‫ליטול‬ ‫לאויבים‬ ‫אל‬ ‫אותו‬ ‫בני‬ ‫מאחים‬ ‫להפוך‬ ‫שמסרבים‬ ‫שדווקא‬ ,‫שלי‬ ‫בן‬ ,‫מלמד‬ ‫הניסיון‬ .‫שטן‬ ‫ובני‬ ‫מרים‬ ‫דווקא‬ ;‫קשות‬ ‫אמירות‬ ‫ועולות‬ ‫בוקעות‬ ‫משם‬ ‫חודרות‬ ‫רוע‬ ‫של‬ ‫שיאים‬ ‫נשברו‬ ‫שבהם‬ ‫במקומות‬ ‫תחושות‬ ‫מישראל‬ ‫צעירים‬ ‫של‬ ‫לליבותיהם‬ ,‫קשות‬ ‫ואמירות‬ ‫נקם‬ ‫שאיפות‬ .‫מרעילות‬ ‫שכך‬ ‫לעם‬ :‫היא‬ ‫שלהן‬ ‫התחתונה‬ ‫שהשורה‬ .‫דבר‬ ‫כל‬ ‫לעשות‬ ‫מותר‬ – ‫לו‬ ‫נעשה‬ ‫לעמוד‬ ‫אסור‬ - ‫שכזה‬ ‫מעוות‬ ‫מוסרי‬ ‫הגיון‬ ‫מול‬ ‫מצפים‬ ‫היינו‬ ‫ואני‬ ‫אמך‬ ,‫מכל‬ ‫יותר‬ .‫בדומיה‬ .‫דעתם‬ ‫את‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לתת‬ ‫שלכם‬ ‫המחנכים‬ ‫מן‬ ;‫היוצרות‬ ‫חלקנו‬ ‫אצל‬ ‫התבלבלו‬ ‫כבר‬ ‫שהרי‬ ‫לרודף‬ ‫נעשה‬ ‫"הנרדף‬ :‫המשורר‬ ‫זאת‬ ‫שניסח‬ ‫כפי‬ *."‫האכזר‬ ,‫שלי‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫קפריזה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫אבל‬ ,‫תתפלא‬ ‫אולי‬ ‫אתה‬ ‫נרקמה‬ ‫שאהבתם‬ ‫יפי-נפש‬ ‫הורים‬ ‫שני‬ ‫אתה‬ ‫כאשר‬ .‫לפילוסופיה‬ ‫החוג‬ ‫של‬ ‫בהרצאות‬ ‫שזו‬ ‫לך‬ ‫דע‬ – ‫הי"ד‬ ‫האותיות‬ ‫בצירוף‬ ‫נתקל‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫לומר‬ ‫ישראל‬ ‫חכמי‬ ‫של‬ ‫דרכם‬ ‫הייתה‬ ‫לאלוהים‬ ‫תן‬ :‫בעורקיו‬ ‫מבעבע‬ ‫סוער‬ ‫שדם‬ ‫דמם‬ ‫את‬ ‫יקום‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ .‫בעולמו‬ ‫סדר‬ ‫לעשות‬ .‫הקורבנות‬ ‫של‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫נאלצת‬ ‫שבה‬ ‫הקשה‬ ‫המציאות‬ ‫אבל‬ .‫גדול‬ ‫אתגר‬ ‫היא‬ ‫תושביה‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫שמוטלת‬ ‫המוסרית‬ ‫החובה‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫גדולה‬ ‫כל‬ ‫לפשע‬ ‫קורבן‬ ‫שנפלו‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫כתפיהם‬ ‫על‬ .‫נתעב‬ ‫כך‬ ‫הגדול‬ ‫החשש‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫במשפט‬ ‫לסכם‬ ‫אם‬ ‫זו‬ ‫הרי‬ ,‫לפולין‬ ‫המסעות‬ ‫מפני‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫ביותר‬ ‫לחיילים‬ ‫לגרום‬ ‫היא‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫כוונת‬ ‫שמא‬ ‫החרדה‬ ‫מביטים‬ ‫כשהם‬ ,‫אחד‬ ‫דבר‬ ‫רק‬ ‫לראות‬ ‫הצעירים‬ ‫הברזל‬ ‫מסילות‬ ‫את‬ :‫שלהם‬ ‫הרובה‬ ‫כוונת‬ ‫דרך‬ .‫אושוויץ‬ ‫של‬ ‫המחלידים‬ ‫והמגדלים‬ ‫רוטבליט‬ ‫יענקלה‬ ,'‫הגדול‬ ‫'הסיפור‬ * .‫ולמגורים‬ ‫למשחק‬ ‫עץ‬ ‫ובתי‬ ‫גדרות‬ ,‫פרגולות‬ ,‫דקים‬ .‫ולחצר‬ ‫הבית‬ ‫לפנים‬ ‫ואמנותיים‬ ‫דקורטיביים‬ ‫אלמנטים‬ ,‫מורכבים‬ ‫למבנים‬ ‫כוללים‬ ‫פתרונות‬ ‫ומתן‬ ‫מיוחדים‬ ‫פרוייקטים‬ ‫ביצוע‬ .‫המוגמר‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ ‫המושלם‬ ‫לביצוע‬ ‫ועד‬ ‫התכנון‬ ‫משלב‬ ‫ולחצר‬ ‫לבית‬ ‫נגרות‬ ‫עבודות‬ ‫עץ‬ ‫עבודות‬ ‫מדרה‬ : | 050-8913504 :‫קלנר‬ ‫לדולב‬ ‫פנו‬ ‫אנא‬ ,‫ולהזמנות‬ ‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫לקבלת‬ ‫ומרצה‬ ‫אירועים‬ ‫מנחה‬ ,‫תקשורת‬ ‫יועץ‬ ‫הינו‬ ‫הכותב‬ :‫לתגובות‬ ‫מייל‬ ‫באקטואליה‬ ‫שונים‬ ‫בנושאים‬ kabriami@gmail.com 2015 ‫מאי‬ • ‫בעמק‬ ‫חיים‬ • 6
 7. 7. zaga.co.il 04-8731477 ‫וולקן‬ ‫צומת‬ ,‫המפרץ‬ ‫חוצות‬ ‫מתחם‬- ‫חיפה‬ 04-6490099 )‫מגה‬ ‫(מול‬ ‫עפולה‬ ‫אזה”ת‬ ,79 ‫בגין‬ ‫מנחם‬ ’‫שד‬ - ‫עפולה‬ ‫שוהם‬ ‫מול‬ ‫מודיעין‬ ‫חבל‬ | ‫ירושלים‬ | ‫באר-שבע‬ | ‫אשדוד‬ | ‫בילו‬ ‫צומת‬ | ‫ראשל”צ‬ | ‫רמת-גן‬ | ‫פ”ת‬ | ‫נתניה‬ | ‫עפולה‬ | ‫חיפה‬ ‫פרונטו‬ ‫כסאות‬ 6 + ‫סטרייק‬ ‫שולחן‬‫קוטר‬140+50x2 ‫ש”ח‬ ‫רק‬7,970 ‫ש”ח‬ 12,490 ‫במקום‬ ‫ש”ח‬ ‫רק‬7,970 ‫לייט‬ ‫כסאות‬ 6 + ‫מונופול‬ ‫שולחן‬190x110+55x2‫ש”ח‬ 11,640 ‫במקום‬ ‫יסמין‬ ‫כסאות‬ 6 + ‫אקזיט‬ ‫שולחן‬190x110+55x2 ‫ש”ח‬ ‫רק‬8,470 ‫ש”ח‬ 13,330 ‫במקום‬‫סופט‬ ‫כסאות‬ 6 + ‫פרינס‬ ‫שולחן‬170x90+45x2 ‫ש”ח‬ ‫רק‬6,470 ‫ש”ח‬ 9,190 ‫במקום‬ ‫וצבע‬ ‫אביב‬ ‫מבצעי‬ ‫שריג‬‫נירית‬ ‫המלאי‬ ‫גמר‬ ‫עד‬ l ‫מבצעים‬ ‫כפל‬ ‫אין‬ l ‫במוצ”ש‬ ‫פתוח‬ ‫בסניפים‬ ‫מוצג‬ ‫במבצע‬ ‫המוצרים‬ ‫של‬ ‫הקודם‬ ‫המחיר‬
 8. 8. ‫אבל‬ ,‫תיכון‬ ‫תלמידת‬ ‫רק‬ ‫אולי‬ ‫היא‬ ‫נאמן‬ ‫ריף‬ ‫שיעור‬ ‫מאתנו‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫לתת‬ ‫בהחלט‬ ‫יכולה‬ .‫ומקצועיות‬ ‫אחריות‬ ,‫חריצות‬ ,‫צניעות‬ ‫על‬ ‫הגון‬ ‫עם‬ ‫הפגישה‬ ‫בי‬ ‫שהותירה‬ ‫העיקרי‬ ‫הרושם‬ ‫זה‬ ‫יפה‬ ‫נאמן‬ .‫איריס‬ ‫אמה‬ ‫ועם‬ ‫היפיפייה‬ ‫הנערה‬ ‫איפור‬ ‫עם‬ ,‫פנימית‬ ‫וגם‬ ‫חיצונית‬ ‫גם‬ ,‫מצב‬ ‫בכל‬ ‫שלא‬ ,‫מצטיינת‬ ‫ותלמידה‬ ‫יפה‬ ‫נערה‬ .‫ובלעדיו‬ .‫קשה‬ ‫מעבודה‬ ‫חוששת‬ ‫ללא‬ ‫לה‬ ‫מחמיאים‬ ‫באינטרנט‬ ‫החדשות‬ ‫אתרי‬ ‫אחת‬ ‫של‬ ‫בכותרת‬ .‫ועשו‬ ‫הגדילו‬ ‫במאקו‬ .‫הרף‬ ‫נאמן‬ ,‫אאוט‬ ‫"גינזבורג‬ :‫נכתב‬ ‫שלהם‬ ‫הכתבות‬ ‫התחתונה‬ ‫ההלבשה‬ ‫שחברת‬ ‫לאחר‬ ‫זאת‬ ,"‫אין‬ ‫החדשה‬ ‫כפרזנטורית‬ ‫בריף‬ ‫בחרה‬ ,Go Under ‫היא‬ .‫גינזבורג‬ ‫אסתי‬ ‫של‬ ‫במקומה‬ ,‫שלה‬ ‫משתתפת‬ ,‫טלוויזיה‬ ‫בתוכניות‬ ‫מתארחת‬ ‫את‬ ‫מאבדת‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫זמרים‬ ‫של‬ ‫בקליפים‬ .‫לה‬ ‫האופיינית‬ ‫הצניעות‬ ‫על‬ ‫ושומרת‬ ‫הראש‬ ‫מתוך‬ ‫אמצעית‬ ‫בת‬ ,‫תבור‬ ‫כפר‬ ‫ילידת‬ ‫היא‬ ‫בעולם‬ ‫דרכה‬ ‫את‬ .‫ותמיר‬ ‫לאיריס‬ ,‫ילדים‬ ‫שלושה‬ ‫הייתה‬ ‫כילדה‬ .9 ‫בגיל‬ ‫החלה‬ ‫הדוגמנות‬ ‫וידעה‬ ‫דוגמניות‬ ‫על‬ ‫בהתלהבות‬ ‫תמיד‬ ‫מסתכלת‬ ‫ללחוץ‬ ‫החלה‬ ‫היא‬ .‫לעשות‬ ‫רוצה‬ ‫שהיא‬ ‫מה‬ ‫שזה‬ .‫הסכימה‬ ‫וזו‬ ‫לאודישנים‬ ‫אותה‬ ‫שתיקח‬ ‫אמה‬ ‫על‬ ,Bluebird .‫לבוא‬ ‫איחרו‬ ‫לא‬ ‫הקמפיינים‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫היו‬ SweetGirl-‫ו‬ ,Fox kids, Dune '‫לקוטג‬ ‫בפרסומת‬ ‫השתתפה‬ ‫אפילו‬ ‫היא‬ .‫מהם‬ .‫תנובה‬ ‫של‬ ‫וחזרה‬ ‫מהדוגמנות‬ ‫זמן‬ ‫פסק‬ ‫קצת‬ ‫לקחה‬ ‫בהמשך‬ ‫הצטלמה‬ ‫היא‬ .‫קרה‬ ‫זה‬ ‫אז‬ .‫כשנה‬ ‫לפני‬ ‫אליה‬ ‫תמונותיה‬ ‫את‬ ‫ששלח‬ ‫באזור‬ ‫הצלמים‬ ‫אחד‬ ‫אצל‬ ‫בן‬ ‫רוברטו‬ ‫הדוגמניות‬ ‫לסוכן‬ ‫ידיעתה‬ ‫ללא‬ .‫היסטוריה‬ ‫והשאר‬ ‫מיד‬ ‫קשר‬ ‫עמה‬ ‫יצר‬ ‫זה‬ .‫שושן‬ .‫נחתם‬ ‫החוזה‬ ‫היחסים‬ .‫סוכן‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫עבורי‬ ‫"רוברטו‬ ‫חבר‬ ‫הוא‬ .‫עבודה‬ ‫ליחסי‬ ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ ‫הם‬ ‫שלנו‬ ‫עלי‬ ‫שומר‬ ,‫ועניין‬ ‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫לי‬ ‫דואג‬ ,‫אמיתי‬ ,‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫אותו‬ ‫לשתף‬ ‫יכולה‬ ‫אני‬ .‫אותי‬ ‫ומלווה‬ ‫נמצא‬ ‫תמיד‬ ‫הוא‬ .‫לעבודה‬ ‫קשור‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,"‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫אותי‬ ‫לקדם‬ ‫ומנסה‬ ‫בשבילי‬ ‫שם‬ ‫היא‬ ‫"ריף‬ :‫בתגובה‬ ‫רוברטו‬ .‫ריף‬ ‫אומרת‬ ‫פעם‬ ‫שאי‬ ‫ומוכשרת‬ ‫מדהימה‬ ‫הכי‬ ‫הדוגמנית‬ ‫אותה‬ ‫לייצג‬ ‫וגאה‬ ‫מתרגש‬ ‫פשוט‬ ‫אני‬ .‫ייצגתי‬ ."‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הכוכבת‬ ‫תהיה‬ ‫שהיא‬ ‫וחושב‬ ‫ההצלחה‬ ‫את‬ ‫והסביבה‬ ‫החברים‬ ‫מקבלים‬ ‫איך‬ ?‫שלך‬ ‫מאוד‬ ‫המשפחה‬ ‫גם‬ .‫מפרגנים‬ ‫מאוד‬ ‫"כולם‬ ‫אתי‬ ‫באה‬ ‫אמא‬ .‫ומאפשרת‬ ‫ואוהבת‬ ‫תומכת‬ ‫ברור‬ .‫יכולתו‬ ‫ככל‬ ‫עוזר‬ ‫אבא‬ ‫וגם‬ ,‫הפקה‬ ‫לכל‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫לפעמים‬ ‫שליליות‬ ‫תגובות‬ ‫גם‬ ‫שיש‬ ‫לחיות‬ ‫למדתי‬ .‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫בזה‬ ‫מתעסקת‬ ‫לא‬ ."‫בשלום‬ ‫זה‬ ‫עם‬ ?‫באינטרנט‬ ‫הטוקבקים‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫לטוקבקים‬ ‫רגישה‬ ‫מאוד‬ ‫הייתי‬ ‫"בהתחלה‬ ‫פיתחתי‬ ‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫אבל‬ ,‫תגובה‬ ‫כל‬ ‫ללב‬ ‫ולקחתי‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לנטרל‬ ‫יודעת‬ ‫ואני‬ ‫פיל‬ ‫של‬ ‫עור‬ .‫עובר‬ ‫הכל‬ ‫אבל‬ ‫קשה‬ ‫קצת‬ ‫לפעמים‬ .‫הפוגעים‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫להגיד‬ ‫מה‬ ‫לאנשים‬ ‫יהיה‬ ‫תמיד‬ ‫הרי‬ ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫מרצה‬ ‫אני‬ .‫כולם‬ ‫את‬ ‫לרצות‬ ‫יכולה‬ ."‫שחשוב‬ ‫מה‬ ‫וזה‬ ‫הורים‬‫כלפי‬‫ביקורת‬‫להפנות‬‫טרנדי‬‫מאוד‬‫זה‬‫היום‬ ‫אני‬ .‫לדוגמנות‬ ‫הצעירים‬ ‫ילדיהם‬ ‫את‬ ‫שדוחפים‬ ‫למה‬ ‫ששואלים‬ ‫אנשים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫שיש‬ ‫מניחה‬ ?‫לדגמן‬ ‫צריכה‬ ‫צעירה‬ ‫ילדה‬ ‫החיובית‬ ‫הראיה‬ ‫את‬ ‫בוחרת‬ ‫"ואני‬ :‫איריס‬ ‫יש‬ ‫לילדה‬ ‫אם‬ ?‫בעצם‬ ‫לא‬ ‫למה‬ .‫והאופטימית‬ ‫ונהנית‬ ‫אוהבת‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫והיא‬ ‫ופוטנציאל‬ ‫נתונים‬ ‫בסופו‬ ?‫זה‬ ‫את‬ ‫ממנה‬ ‫אמנע‬ ‫שאני‬ ‫למה‬ ,‫מזה‬ ‫גבוה‬ ‫מכוונת‬‫אולמן‬ ‫תום‬ :‫סטיילינג‬ | ‫רונן‬ ‫אסף‬ :‫צילום‬ | ‫בצלאל‬ ‫גלית‬ :‫כתבה‬ ‫לא‬ ‫הרכילות‬ ‫מדורי‬ ;‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הבאה‬ ‫ככוכבת‬ ‫אותה‬ ‫מגדיר‬ ‫שושן‬ ‫בן‬ ‫רוברטו‬ ‫הדוגמניות‬ ‫סוכן‬ ‫בגליל‬ ‫כאן‬ ‫לה‬ ‫צומחת‬ ,‫ממש‬ ‫שלנו‬ ‫לאף‬ ‫מתחת‬ ,‫בשקט‬ ‫שבשקט‬ ‫מסתבר‬ ;‫לה‬ ‫לפרגן‬ ‫מפסיקים‬ ‫נאמן‬ ‫ריף‬ :‫השם‬ ‫את‬ ‫רשמו‬ .‫הדוגמנות‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫החמות‬ ‫התגליות‬ ‫אחת‬ ‫התחתון‬ 2015 ‫מאי‬ • ‫בעמק‬ ‫חיים‬ • 8
 9. 9. .‫לזה‬ ‫אותה‬ ‫שדחפתי‬ ‫אני‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫חווייתי‬ ‫כמשהו‬ ‫התחיל‬ ‫זה‬ .‫ממנה‬ ‫בא‬ ‫זה‬ ‫לעסוק‬ ‫רצתה‬ ‫היא‬ ‫גדלה‬ ‫שריף‬ ‫וככל‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫מקצועית‬ ‫בצורה‬ ‫בזה‬ ‫תלמידה‬ ‫שהיא‬ ‫גם‬ ‫מה‬ ,‫פסול‬ ‫בכך‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ .‫השנים‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫מצטיינת‬ ‫עליה‬ ‫משפיע‬ ‫שזה‬ ‫רואה‬ ‫והייתי‬ ,‫כך‬ ‫היה‬ ‫מתנגדת‬ ‫הייתי‬ ‫ודאי‬ ,‫שלילית‬ ‫בצורה‬ ‫נמצאת‬ ‫למצוינות‬ ‫השאיפה‬ ‫אבל‬ ,‫לזה‬ ‫היא‬ .‫בו‬ ‫נוגעת‬ ‫שהיא‬ ‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫אצלה‬ ‫כל‬ ‫ומבחינתנו‬ ,‫הכל‬ ‫מעצמה‬ ‫נותנת‬ ‫אנחנו‬ ,‫בו‬ ‫לעסוק‬ ‫תרצה‬ ‫שהיא‬ ‫תחום‬ ."‫בה‬ ‫לתמוך‬ ‫מאחוריה‬ ‫נהיה‬ ‫נחשב‬ ‫הדוגמנות‬ ‫מקצוע‬ ‫זאת‬ ‫ובכל‬ ,‫הצלחות‬‫הרבה‬‫בו‬‫שיש‬‫תובעני‬‫למקצוע‬ ‫איך‬ .‫אכזבות‬ ‫הרבה‬ ‫גם‬ ‫הסתם‬ ‫מן‬ ‫אבל‬ ?‫זה‬ ‫עם‬ ‫מתמודדת‬ ‫צעירה‬ ‫נערה‬ ‫פשוט‬ ‫לא‬ ‫ודאי‬ ‫זה‬ .‫נכון‬ ‫"זה‬ :‫איריס‬ ‫לאודישנים‬ ‫נסיעות‬ ‫של‬ ‫שעות‬ ‫לבלות‬ .‫שלילית‬ ‫תשובה‬ ‫בסוף‬ ‫ולקבל‬ ,‫דקה‬ ‫של‬ ‫מדי‬ ‫גבוהה‬ ‫פעם‬ ,‫מדי‬ ‫יפה‬ ‫את‬ ‫פעם‬ .‫הקמפיין‬ ‫לדרישות‬ ‫מדי‬ ‫נמוכה‬ ‫ופעם‬ ‫הבינה‬ ‫שריף‬ ‫עד‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫לקח‬ ‫קשורות‬ ‫לא‬ ‫השליליות‬ ‫שהתשובות‬ ‫החברה‬ ‫לדרישות‬ ‫אלא‬ ,‫בכלל‬ ‫אליה‬ ‫הבינה‬ ‫שהיא‬ ‫ברגע‬ ‫אבל‬ ,‫המפרסמת‬ .‫ציפיות‬ ‫לפתח‬ ‫לא‬ ‫למדה‬ ‫היא‬ ,‫זה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ולדעת‬ ‫להתמודד‬ ‫נפשי‬ ‫חוזק‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫תקווה‬ ‫לאבד‬ ‫בלי‬ ‫שלילית‬ ‫תשובה‬ ."‫פשוט‬ ‫אפילו‬ .‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫להתלהב‬ ‫לא‬ ‫"למדתי‬ :‫ריף‬ ‫לעצמי‬ ‫מרשה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫לקמפיין‬ ‫מצטלמת‬ ‫כשאני‬ ‫הצילומים‬ ‫את‬ ‫מחזיקה‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫עד‬ ‫לחגוג‬ ."‫להתאכזב‬ ‫לא‬ ‫כדי‬ ,‫בפועל‬ ‫במגמת‬ ‫י"א‬ ‫כיתה‬ ‫תלמידת‬ ,17.5 ‫בת‬ ‫רק‬ ‫היא‬ ‫סדר‬ ‫אבל‬ ,"‫"כדורי‬ ‫החקלאי‬ ‫בתיכון‬ ‫תיאטרון‬ ‫של‬ ‫מיומנה‬ ‫לקוח‬ ‫כאילו‬ ‫נראה‬ ‫ריף‬ ‫של‬ ‫יומה‬ .‫דל‬ ‫רגע‬ ‫לה‬ ‫אין‬ .‫משגשגת‬ ‫חברה‬ ‫מנכ"לית‬ ,‫ללימודים‬ 6:00-‫ב‬ ‫בוקר‬ ‫בכל‬ ‫מתעוררת‬ ‫היא‬ ‫למבחני‬ ‫לומדת‬ ,‫הספר‬ ‫מבית‬ 16:00-‫ב‬ ‫חוזרת‬ ,‫כושר‬ ‫בחדר‬ ‫מתאמנת‬ ,‫ובגרויות‬ ‫מתכונת‬ ‫של‬ ‫הייצוגית‬ ‫בלהקה‬ ‫הופ‬ ‫והיפ‬ ‫בלט‬ ‫רוקדת‬ ‫נהיגה‬ ‫לומדת‬ ,‫בשבוע‬ ‫פעמים‬ ‫שלוש‬ ‫תבור‬ ‫כפר‬ ‫כל‬ ‫ובין‬ ,‫משחק‬ ‫לקורס‬ ‫נרשמה‬ ‫גם‬ ‫ולאחרונה‬ ‫ועבודות‬ ‫אודישנים‬ ‫בין‬ ‫מתרוצצת‬ ‫אלה‬ ‫למילווקי‬ ‫נסעה‬ ‫אף‬ ‫האחרון‬ ‫בקיץ‬ .‫דוגמנות‬ .‫ישראל‬ ‫את‬ ‫שייצגה‬ ‫נוער‬ ‫משלחת‬ ‫במסגרת‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫אגב‬ ‫לבילויים‬ ‫זמן‬ .‫אני‬ ‫גם‬ ?‫התעייפתם‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫פשוט‬ ,‫אין‬ ‫עדיין‬ ‫וזוגיות‬ ,‫השבוע‬ ‫בסוף‬ .‫מדי‬ ‫עסוקה‬ ?‫נחים‬ ‫מתי‬ ?‫הכל‬ ‫מספיקים‬ ‫איך‬ ‫אחד‬ ‫במקום‬ ‫לשבת‬ ‫מסוגלת‬ ‫לא‬ ‫"אני‬ :‫ריף‬ ,‫בתנועה‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫אני‬ .‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫ואני‬ ‫עושה‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אוהבת‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ‫ממה‬ ‫נהנה‬ ‫כשאתה‬ .‫כלום‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫מוכנה‬ ‫לא‬ ."‫מתעייף‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ,‫עושה‬ ‫שאתה‬ ?‫בך‬ ‫מתחשבים‬ ‫והמורים‬ .‫מתחשבת‬ ‫מאוד‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫המערכת‬ ‫"כל‬ ‫דואגת‬ ‫תמיד‬ ‫אני‬ ‫צילום‬ ‫לימי‬ ‫יוצאת‬ ‫כשאני‬ ‫ועוזרים‬ ‫תומכים‬ ‫מאוד‬ ‫הם‬ .‫החומר‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫לאודישנים‬ ‫הולכת‬ ‫כשאני‬ .‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫עושה‬ ‫אפילו‬ ‫שלי‬ ‫המחנכת‬ ,‫בטלוויזיה‬ ‫לסדרות‬ ."‫חזרות‬ ‫איתי‬ ?‫לחיקוי‬ ‫דמות‬ ‫בה‬ ‫רואה‬ ‫שאת‬ ‫דוגמנית‬ ‫איזו‬ ‫יש‬ ‫למישהי‬ ‫דוגמה‬ ‫היא‬ .‫גדות‬ ‫שגל‬ ‫חושבת‬ ‫"אני‬ ‫המון‬ ‫עושה‬ ,‫ילדים‬ ‫מגדלת‬ ,‫קשה‬ ‫שעובדת‬ .‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫הרגליים‬ ‫עם‬ ‫תמיד‬ ‫ונשארת‬ ‫דברים‬ ‫את‬ ,‫אוהבת‬ ‫מאוד‬ ‫אני‬ ‫רודברג‬ ‫אגם‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫לה‬ ‫גם‬ .‫שלה‬ ‫העבודה‬ ‫מוסר‬ ‫ואת‬ ‫הצניעות‬ ‫מהצפון‬ ‫שבאה‬ ‫ילדה‬ ‫של‬ ‫כזה‬ ‫סינדרלה‬ ‫סיפור‬ ‫משנה‬ ‫שלא‬ ‫לעצמי‬ ‫הבטחתי‬ ‫אני‬ .‫והצליחה‬ ‫הערכים‬ ‫את‬ ‫אשכח‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ,‫אצליח‬ ‫כמה‬ ."‫באתי‬ ‫ומאיפה‬ ‫שלי‬ ‫בוגרת‬ ‫מאוד‬ ‫ריף‬ ,‫רואה‬ ‫שאת‬ ‫"כמו‬ :‫איריס‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ‫היום‬ .‫מעניינת‬ ‫אישיות‬ ‫באמת‬ ‫לה‬ ‫ויש‬ .‫פחות‬ ‫לא‬ ‫חשובה‬ ‫האישיות‬ .‫יפות‬ ‫פנים‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫אותה‬ ‫מעריכים‬ ‫מאוד‬ ‫והמאפרים‬ ‫הצלמים‬ ‫גם‬ ‫כמותה‬ ‫מאין‬ ‫חרוצה‬ ‫היא‬ .‫איתה‬ ‫לעבוד‬ ‫ואוהבים‬ ‫גם‬ .‫שיש‬ ‫מקצועית‬ ‫הכי‬ ‫בצורה‬ ‫הכל‬ ‫ועושה‬ ‫חיפשו‬ ‫האחרון‬ ‫לקמפיין‬ ‫בה‬ ‫שבחרו‬ Go Under ‫פנים‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫בכבוד‬ ‫אותם‬ ‫שתייצג‬ ‫פרזנטורית‬ ."‫יפה‬ ‫וגוף‬ 17‫בגיל‬‫תחתונה‬‫להלבשה‬‫קמפיין‬‫לקבל‬ ?‫מלחיץ‬ ‫קצת‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שונה‬ ‫משהו‬ ‫שיש‬ ‫חושבת‬ ‫לא‬ ‫"אני‬ :‫ריף‬ ‫בסופו‬ .‫תחתונה‬ ‫להלבשה‬ ‫ים‬ ‫בגד‬ ‫בין‬ ‫אני‬ .‫חשופה‬ ‫את‬ ‫בשניהם‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫שליווה‬ ‫והצוות‬ ,‫שלי‬ ‫הגוף‬ ‫עם‬ ‫שלמה‬ ‫איכותי‬ ‫מאוד‬ ‫היה‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫הייתה‬ ‫שלי‬ ‫שאמא‬ ‫גם‬ ‫מה‬ ,‫ומקצועי‬ ‫יודעת‬ ‫אני‬ .‫הצילומים‬ ‫בכל‬ ‫נוכחת‬ ‫מגינה‬ ‫מאוד‬ ‫והסביבה‬ ‫עצמי‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מסרבת‬ ‫בפירוש‬ ‫שאני‬ ‫דברים‬ ‫יש‬ .‫עלי‬ ‫מדי‬ ‫חושפני‬ ‫לי‬ ‫נראה‬ ‫משהו‬ ‫ואם‬ ,‫להם‬ ‫האישיים‬ ‫בחיים‬ .‫אותו‬ ‫אלבש‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ‫אבל‬ ‫ושמרנית‬ ‫צנועה‬ ‫מאוד‬ ‫אני‬ ‫שלי‬ ‫ולהיות‬ ‫להתנתק‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬ ‫בעבודה‬ ."‫שיש‬ ‫מקצועית‬ ‫הכי‬ ‫היה‬ ‫הזה‬ ‫הקמפיין‬ ‫"מבחינתנו‬ :‫איריס‬ ‫לחברה‬ ‫להיכנס‬ ‫זה‬ .‫קפיצה‬ ‫קרש‬ ‫אותה‬ ‫לקדם‬ ‫שיכול‬ ‫בקמפיין‬ ‫מובילה‬ ‫מלהצטלם‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫זה‬ .‫הלאה‬ ‫ביקורת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫גם‬ .‫ותחתונים‬ ‫בחזייה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ .‫רלוונטית‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫הוא‬ ‫חשוב‬ ‫והכי‬ ‫בצילומים‬ ‫מדי‬ ‫נועז‬ ‫הרגישה‬ ‫וריף‬ ‫איתה‬ ‫שם‬ ‫הייתי‬ ‫שאני‬ ."‫זה‬ ‫עם‬ ‫בנוח‬ ‫הכי‬ ‫או‬ ‫נראה‬ ‫שזה‬ ‫כמו‬ ‫זוהר‬ ‫באמת‬ ‫זה‬ ?‫קשה‬ ‫בעבודה‬ ‫שמדובר‬ ‫רואה‬ ‫כשאת‬ .‫נראה‬ ‫שזה‬ ‫כמו‬ ‫זוהר‬ ‫לא‬ ‫"זה‬ :‫ריף‬ ‫נראה‬ ‫באמת‬ ‫הכל‬ ‫אז‬ ‫הסופית‬ ‫התוצאה‬ ‫את‬ ‫צריכה‬ ‫את‬ .‫קל‬ ‫עולם‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫מושלם‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ,‫הגוף‬ ‫את‬ ‫לתחזק‬ ‫כדי‬ ‫קשה‬ ‫לעבוד‬ ‫שעות‬ 15 ‫לפעמים‬ ‫לעבוד‬ ,‫נכונה‬ ‫תזונה‬ ‫ומסרקים‬ ‫אותך‬ ‫מאפרים‬ ‫הזמן‬ ‫כשכל‬ ,‫ברציפות‬ Go Under ‫של‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ .‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫אותך‬ ‫רעדתי‬ ,‫אימים‬ ‫בקור‬ ‫פברואר‬ ‫באמצע‬ ‫צילמנו‬ ‫דוגמנית‬ ‫אבל‬ ,‫הצילומים‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫מקור‬ ."‫מקטרת‬ ‫לא‬ ‫מקצועית‬ ?‫לעתיד‬ ‫תכניות‬ ‫כבר‬ ‫יש‬ .‫בהצטיינות‬ ‫התיכון‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫כל‬ ‫"קודם‬ :‫ריף‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫לעשות‬ ‫לי‬ ‫חשוב‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫אחרי‬ .‫המיטב‬ ‫את‬ ‫מעצמי‬ ‫ולתת‬ ‫משמעותי‬ ‫ולהוציא‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫ללמוד‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫הצבא‬ ‫מאוד‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ,‫מקצועי‬ ‫משחק‬ ‫גם‬ ‫וללמוד‬ ‫תואר‬ ,‫לטייל‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ .‫שחקנית‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫ולהרגיש‬ ‫הדוגמנות‬ ‫בקריירת‬ ‫להמשיך‬ ‫מצליחה‬ ,‫יום‬ ‫כל‬ ‫חשוב‬ ‫משהו‬ ‫עצמי‬ ‫עם‬ ‫עושה‬ ."‫בעיקר‬ ‫ונהנית‬ ,‫ספק‬‫לכם‬‫יהיה‬‫ושלא‬.‫נאמן‬‫ריף‬.‫השם‬‫את‬‫זכרו‬ !‫רחוק‬ ‫תגיע‬ ‫היא‬ ‫בקרוב‬ ‫ישי‬ ‫רמת‬ ‫מול‬ ‫סטריט‬ ‫קניון‬ ,‫בשדרה‬ ‫פרחים‬ :‫פרחים‬ ‫סטריט‬ ‫קניון‬ ,‫ליצ'י‬ :‫תכשיטים‬ | ‫שוהם‬ ‫גלית‬ :‫זר‬ | ‫ישי‬ ‫רמת‬ ‫מול‬ 9 • ‫בעמק‬ ‫חיים‬ • 2015 ‫מאי‬
 10. 10. ‫וילדים‬ ‫הורים‬ ‫על‬ ‫רולידר‬ ‫עמוס‬ ’‫פרופ‬ ‫שאין‬ ‫יסכים‬ ‫ודאי‬ ,‫זאת‬ ‫חווה‬ ‫שכבר‬ ‫מכם‬ ‫מי‬ ‫פתאום‬ .‫מתבגר‬ ‫לילד‬ ‫הורה‬ ‫להיות‬ ‫קל‬ ‫זה‬ ‫שליטה‬ ‫במאבקי‬ ‫עצמכם‬ ‫מוצאים‬ ‫אתם‬ ‫היא‬ ‫מתופעותיהם‬ ‫שאחת‬ ,‫יומיומיים‬ ‫של‬ ‫לחדרו‬ ‫להיכנס‬ ‫עליכם‬ "‫ה"איסור‬ ‫הופך‬ ‫הנער‬ ‫של‬ ‫חדרו‬ .‫רשות‬ ‫ללא‬ ‫המתבגר‬ ‫ובלעדיות‬ ‫בעלות‬ ‫לעצמו‬ ‫תובע‬ ‫וזה‬ ‫למבצרו‬ ‫בעלות‬ .‫בטאבו‬ ‫מרישום‬ ‫חוץ‬ ‫הכל‬ ,‫חדרו‬ ‫על‬ ,‫ברשותו‬ ‫רק‬ ‫לחדרו‬ ‫כניסה‬ ‫לכם‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫טורח‬ ‫הוא‬ ‫בבית‬ ‫נמצא‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫וכאשר‬ ‫תתגנבו‬ ‫לא‬ ‫שחלילה‬ ‫כדי‬ ,‫החדר‬ ‫את‬ ‫לנעול‬ ‫להורים‬ ,‫המתבגר‬ ‫ע"פ‬ .‫שלו‬ ‫לטריטוריה‬ ‫שמתרחש‬ ‫למה‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ "‫"מילה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫והם‬ ,‫תכולה‬ ‫או‬ ‫וניקיון‬ ‫סדר‬ ‫בנושאי‬ ‫בחדרו‬ ‫מתי‬ ,‫בחדרו‬ ‫נמצא‬ ‫מי‬ ‫להחליט‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ,‫שתרגישו‬ ‫מבלי‬ ,‫מאוד‬ ‫מהר‬ ,‫כך‬ .‫זמן‬ ‫ולכמה‬ ,‫הנרגילה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לחדרו‬ "‫"העצמאי‬ ‫הנער‬ ‫יכניס‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫אף‬ ‫ולעיתים‬ ‫פורנו‬ ‫סרטי‬ ‫החדר‬ ‫זה‬ ?‫לכם‬ ‫אכפת‬ ‫"מה‬ .‫חריפים‬ ‫ומשקאות‬ ‫חלילה‬ ‫תנסו‬ ‫אם‬ ‫שתקבלו‬ ‫התשובה‬ ‫תהיה‬ "!‫שלי‬ .‫מראש‬ ‫תיאום‬ ‫ללא‬ ‫בחדר‬ ‫לבקר‬ .‫פשוטה‬ ‫התשובה‬ .‫תשאלו‬ ‫ודאי‬ ,‫קורה‬ ‫זה‬ ‫ומדוע‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫שמע‬ ‫הילד‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫אם‬ ,"‫לחדר‬ ‫לך‬ ,‫הסלון‬ ‫את‬ ‫תבלגן‬ ‫"אל‬ ‫כמו‬ ‫משפטים‬ ‫לך‬ – ‫טלוויזיה‬ ‫לראות‬ ‫לאבא‬ ‫מפריע‬ ‫"אתה‬ ‫או‬ ,"‫רוצה‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ ‫שם‬ ‫ותעשה‬ ‫שלך‬ ‫לחדר‬ ‫החוקים‬ ‫שלו‬ ‫שבחדר‬ ,‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫הבין‬ ‫שהוא‬ ‫הרי‬ .‫הבית‬ ‫חלקי‬ ‫בשאר‬ ‫שנהוגים‬ ‫מהחוקים‬ ‫שונים‬ ‫מותר‬ ‫הפרטי‬ ‫שבחדרו‬ ‫מכך‬ ‫יסיק‬ ‫שלא‬ ‫מדוע‬ ‫אז‬ ?‫הכל‬ ‫לעשות‬ ‫לו‬ ‫ילדינו‬ ‫של‬ ‫בשאיפה‬ ‫חיובי‬ ‫משהו‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫ולהסכים‬ ‫לקבל‬ ‫עלינו‬ ‫האם‬ ?‫פרטיות‬ ‫לקבלת‬ ‫עצמאות‬ ‫להפגין‬ ‫המתבגרים‬ ‫של‬ ‫רצונם‬ ‫עם‬ ‫הורים‬ ?‫בחדרם‬ ‫המתרחש‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫ולקחת‬ ‫מגיל‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫שזה‬ ‫סבורים‬ ‫רבים‬ ?‫האומנם‬ .‫שלו‬ ‫את‬ ‫יעשה‬ ‫והזמן‬ ‫ההתבגרות‬ ‫חיובי‬‫דבר‬‫שום‬‫אין‬:‫משמעית‬‫חד‬‫היא‬‫התשובה‬ !‫לתחום‬‫מחוץ‬‫הוא‬‫חדרו‬‫כי‬‫המתבגר‬‫של‬‫בקביעה‬ ‫גוברים‬‫הסיכונים‬‫זה‬‫מסוג‬‫בהתנהלות‬!‫הוא‬‫נהפוך‬ ‫מוחלטת‬ ‫פרטיות‬ ‫הענקת‬ .‫היתרונות‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫יכולתם‬ ‫מחוסר‬ ‫בעיקרה‬ ‫נובעת‬ ‫למתבגר‬ ‫התנהגות‬ ‫ונורמות‬ ‫כללים‬ ‫לאכוף‬ ‫ההורים‬ ‫רגישות‬ ‫הפגנת‬ ‫בין‬ ‫סתירה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ .‫ראויים‬ ,‫בפרטיות‬ ‫הנער‬ ‫של‬ ‫בצורך‬ ‫והתחשבות‬ ‫הורית‬ ‫המאופיינת‬ ‫חינוכית‬ ‫סמכות‬ ‫הפעלת‬ ‫לבין‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לצורך‬ ,‫אחריות‬ ‫ובמתן‬ ‫בנוכחות‬ ‫להשפיע‬ ‫היכולת‬ .‫הנער‬ ‫של‬ ‫ורווחתו‬ ‫ביטחונו‬ ‫עם‬ ‫בהתמודדותו‬ ‫בבטחה‬ ‫הנער‬ ‫את‬ ‫ולהוביל‬ ‫מותנית‬ ,‫לו‬ ‫האורבות‬ ‫והסכנות‬ ‫הפיתויים‬ ‫שלל‬ .‫ההורים‬ ‫של‬ )‫רגישה‬ ‫(אך‬ ‫פעילה‬ ‫בנוכחות‬ ‫שהידרדרו‬ ‫המתבגרים‬ ‫הורי‬ ‫לכל‬ ‫המשותף‬ ‫הוא‬ ,‫להתאבדות‬ ‫ואף‬ ,‫נפש‬ ‫לפגיעות‬ ,‫לסמים‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫עמוק‬ ‫וצער‬ ‫עצמית‬ ‫הלקאה‬ ‫שנעשה‬ ‫ובמה‬ ‫הנער‬ ‫של‬ ‫בחייו‬ ‫יותר‬ ‫מעורבים‬ .‫בחדרו‬ ‫לדרישות‬ ‫להיכנע‬ ‫יפסיקו‬ ‫שהורים‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬ ‫ילדיהם‬ ‫את‬ ‫לחנך‬ ‫בסמכותם‬ ‫וישתמשו‬ ,‫ילדיהם‬ ‫תפקידכם‬ - ‫זכרו‬ .‫הבריא‬ ‫ההיגיון‬ ‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫ילדכם‬ ‫של‬ ‫ביטחונו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫כהורים‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫למתבגר‬ ‫לשדר‬ ‫דרכים‬ ‫המון‬ ‫יש‬ ‫בדעתו‬ ‫מתחשבים‬ ‫הם‬ ‫וכי‬ ‫בעיניהם‬ ‫קטן‬ ‫ילד‬ ‫לא‬ ‫שבסופו‬ ‫בטוחני‬ ,‫מזאת‬ ‫יתרה‬ .‫עליו‬ ‫וסומכים‬ .‫כך‬ ‫על‬ ‫אתכם‬ ‫יעריכו‬ ‫אף‬ ‫המתבגרים‬ ‫יום‬ ‫של‬ .‫בוחרים‬ ‫שאתם‬ ‫ובדרך‬ ‫ההורים‬ ‫בכם‬ ‫תלוי‬ ‫הכל‬ :‫בעניין‬ ‫לכם‬ ‫שיסייעו‬ ‫כללים‬ ‫כמה‬ ‫הנה‬ • ‫לילדיכם‬ ‫הבהירו‬ – ‫ברורות‬ ‫ציפיות‬ ‫הגדרת‬ ,‫יקר‬ ‫"בן‬ .‫בחדרם‬ ‫לנעשה‬ ‫בנוגע‬ ‫החוקים‬ ‫את‬ .‫חדר‬ ‫באף‬ ‫דלתות‬ ‫לנעול‬ ‫נהוג‬ ‫לא‬ ‫בביתנו‬ .‫בשמחה‬ ‫זאת‬ ‫נכבד‬ ,‫פרטיות‬ ‫תבקש‬ ‫אם‬ ‫בבקשה‬ ‫אך‬ ,‫הדלת‬ ‫את‬ ‫לסגור‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ‫להיכנס‬ ‫יבקש‬ ‫מישהו‬ ‫אם‬ .‫אותה‬ ‫לנעול‬ ‫לא‬ ‫שעליכם‬ ‫כמובן‬ ."‫קודם‬ ‫הדלת‬ ‫על‬ ‫ידפוק‬ ‫הוא‬ ‫שאתם‬ ‫כשם‬ ‫בדיוק‬ ,‫בהתחייבות‬ ‫לעמוד‬ .‫מילדכם‬ ‫מצפים‬ • ‫חשוב‬ - ‫וניקיון‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ,‫לחדר‬ ‫להכניס‬ ‫אין‬ ‫מה‬ ‫לילד‬ ‫להבהיר‬ ‫כשהוא‬ ‫ומסודר‬ ‫נקי‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫ושהחדר‬ .‫הבית‬ ‫בשאר‬ ‫שנהוג‬ ‫כפי‬ ,‫אותו‬ ‫עוזב‬ • ‫חברים‬ ‫מגיעים‬ ‫כאשר‬ - ‫ביקור‬‫נוהל‬ ‫נוספים‬ ‫ולגורמים‬ ‫לזמנים‬ ‫כמובן‬ ‫(בכפוף‬ ,‫הדלת‬ ‫את‬ ‫לסגור‬ ‫מותר‬ )‫מראש‬ ‫שסוכמו‬ ‫במטבח‬ ?‫לאכול‬ ‫רוצים‬ ‫החבר'ה‬ .‫לנעול‬ ‫לא‬ ‫אך‬ .‫בשמחה‬ • ‫כשהילד‬ - ‫הילד‬ ‫בהיעדרות‬ ‫חופשית‬ ‫כניסה‬ .‫לרווחה‬ ‫פתוח‬ ‫נשאר‬ ‫שלו‬ ‫החדר‬ ,‫בבית‬ ‫אינו‬ • ,‫כמובן‬ ‫אפשרי‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ,‫מומלץ‬ – ‫אינטרנט‬ ‫ולא‬ ‫בבית‬ ‫מרכזי‬ ‫במקום‬ ‫יימצא‬ ‫שהמחשב‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ,‫הילדים‬ ‫בחדר‬ ‫את‬ ‫למזער‬ ‫ובכך‬ ,‫באינטרנט‬ ‫הגלישה‬ .‫בכך‬ ‫הכרוכים‬ ‫הסיכונים‬ • ‫סיכוי‬ ‫יש‬ – ‫תרחיש‬ ‫עצמכם לכל‬ ‫הכינו‬ ,‫אלה‬ ‫ציפיות‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫ישתף‬ ‫לא‬ ‫שהמתבגר‬ ‫ולהפעיל‬ ‫בתקיפות‬ ‫לנהוג‬ ‫תצטרכו‬ ‫ואז‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ .‫והסיטואציה‬ ‫הגיל‬ ‫ע"פ‬ ‫סנקציות‬ ‫בכל‬ ‫וינסו‬ ‫החוקים‬ ‫את‬ ‫יאהבו‬ ‫לא‬ ‫שהנער/ה‬ ‫שאתם‬ ‫יגידו‬ ‫ודאי‬ ‫הם‬ .‫לשנותם‬ ‫כוחם‬ ‫שירחיקו‬ ‫אלה‬ ."‫ו"חופרים‬ ‫מיושנים‬ ,‫מעצבנים‬ ‫סובלים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫בפניכם‬ ‫להטיח‬ ‫עלולים‬ ‫לכת‬ ‫של‬ ‫דעות‬ "‫כ"הוכחה‬ ‫לכם‬ ‫יראו‬ ‫ואף‬ ,‫אתכם‬ ,‫הילד‬ ‫בזכויות‬ ‫הדוגלים‬ ‫למיניהם‬ ‫חינוך‬ ‫אנשי‬ ‫ועיצוב‬ ‫לסכנות‬ ‫חשיפה‬ ‫של‬ ‫במחיר‬ ‫אפילו‬ ‫מוכנים‬ ‫שתהיו‬ ‫כדאי‬ .‫רסן‬ ‫שלוחת‬ ‫אישיות‬ .‫אלה‬ ‫לכל‬ ‫להורים‬ ‫כניסה‬ ‫יש‬ 2015 ‫מאי‬ • ‫בעמק‬ ‫חיים‬ • 10 ‫למדעי‬ ‫המחלקה‬ ‫ראש‬ ‫הוא‬ ‫רולידר‬ ‫עמוס‬ '‫פרופ‬ ‫מרכז‬ ‫וראש‬ ‫כנרת‬ ‫האקדמית‬ ‫במכללה‬ ‫ההתנהגות‬ ‫התוכנית‬ ‫מגיש‬ .‫הורית‬ ‫והכוונה‬ ‫לייעוץ‬ ‫רולידר‬ ‫"הורות‬ ‫הספר‬ ‫ומחבר‬ ‫רגע‬ ‫קול‬ ‫ברדיו‬ "FM ‫"רולידר‬ rolidera.co.il | "‫אשם‬ ‫רגשות‬ ‫ללא‬
 11. 11. ‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬ ‫ת‬‫א‬‫ר‬‫ק‬‫ל‬ ‫ח‬‫ס‬‫פ‬‫ה‬ ‫פורצלן‬ ‫גרניט‬ 60*60 ‫לייזר‬ ‫חיתוך‬ ₪ 47‫למ"ר‬ ₪ 89‫למ"ר‬ ₪ 129₪ 429₪ 499‫ס"מ‬ 60 ‫אמבטיה‬ ‫ארון‬ ‫כיור+מראה‬ ‫למקלחת‬ ‫קיר‬ ‫חיפוי‬ !‫איטלקי‬ 65/25 ‫מידה‬ ‫דרך‬ 3 ‫אינטרפוץ‬‫נשלף‬ ‫מטבח‬ ‫ברז‬ ‫מקלחון‬ ‫כנפיים‬ 2 :‫מידות‬ 80x80 90x90 ₪ 599₪ 1,349₪ 1,849 ‫לילך‬ ‫אמבטיה‬ ‫ארון‬ ‫אפוקסי‬ ‫מטר‬ 1 ‫שקטה‬ ‫טריקה‬ ‫+כיור+מראה‬ !‫בלבד‬ ‫לבן‬ ‫צבע‬ ‫לילך‬ ‫אמבטיה‬ ‫ארון‬ ‫אפוקסי‬ ‫מטר‬ 1.2 ‫שקטה‬ ‫טריקה‬ ‫+כיור+מראה‬ !‫בלבד‬ ‫לבן‬ ‫צבע‬ 04-6490100 :'‫טל‬ .‫עפולה‬ ,)‫כרסנטי‬ ‫(בית‬ 80 ‫בגין‬ ‫מנחם‬ '‫רח‬ :‫התצוגה‬ ‫אולם‬ ,‫קרמיקס‬ -‫ב‬ ‫אותנו‬ ‫חפשו‬ | 9:00-14:00 ‫חג‬ ‫וערבי‬ '‫ו‬ ‫ימי‬ ,9:00-20:00 ,'‫א'-ה‬ ‫בימים‬ ‫פתוח‬ ‫גרניט‬ ,‫קרמיקה‬ ‫אריחי‬ - ‫לבית‬ ‫עיצוב‬ ‫פתרונות‬ ‫שכולו‬ ‫עולם‬ ‫ארונות‬ ,‫סניטריים‬ ‫כלים‬ ,‫מקלחונים‬ ,‫קירות‬ ‫חיפויי‬ ,‫פורצלן‬ .‫שאן‬ ‫בבית‬ ‫חדש‬ ‫סניף‬ – ‫בקרוב‬ .‫ועוד‬ ‫פסיפסים‬ ,‫אמבטיה‬ ‫בלבד‬‫להמחשה‬‫התמונה‬
 12. 12. ‫פרט‬ ‫או‬ ‫זוג‬ ‫הגלילי‬ ‫נעה‬ ‫שומעת‬ ‫אני‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫אמירות‬ ‫שלי‬ ‫בקליניקה‬ ‫אינו‬ ‫זוגי‬ ‫בן‬ ‫"אם‬ :‫כגון‬ ‫בשביל‬ ,‫צרכיי‬ ‫את‬ ‫מספק‬ ...?"‫זוגיות‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫זוגית‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫כאשר‬ ‫סיפוק‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫מבוססת‬ ‫תהיה‬ ‫תמיד‬ ,‫הדדי‬ ‫צרכים‬ ‫מי‬ ‫שהרי‬ ,‫חסר‬ ‫תחושת‬ ‫בה‬ 24 ‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫לספק‬ ‫יכול‬ ‫ימים‬ ‫שבעה‬ ,‫שעות‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫אפילו‬ ?‫בשבוע‬ ‫לספק‬ ‫מצליחים‬ ‫איננו‬ .‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ,‫אכזבה‬ ‫מביאה‬ ‫הציפיה‬ ‫עמה‬ ‫מביאה‬ ‫והאכזבה‬ ‫לתוך‬ ‫ומתח‬ ‫כעס‬ ,‫תסכול‬ .‫היחסים‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫"תן‬ :‫אומר‬ ‫חכם‬ ‫משפט‬ ‫כדי‬ !"‫צריך‬ ‫הכי‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ ‫עצמית‬ ‫מודעות‬ ‫לפתח‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫זאת‬ ‫לקיים‬ ‫ביותר‬ ‫העמוקים‬ ‫לצרכים‬ ‫להקשיב‬ ‫וללמוד‬ ‫אחריות‬ ‫לקיחת‬ ‫של‬ ‫גישה‬ ‫לאמץ‬ ‫ואז‬ ,‫שלנו‬ ‫רק‬ .‫לעצמנו‬ ‫אותם‬ ‫לתת‬ ‫להתחיל‬ ‫כדי‬ ‫עצמית‬ ,‫צריכים‬ ‫שאנו‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לעצמנו‬ ‫לתת‬ ‫כשנדע‬ ‫מזהה‬ ‫כשאני‬ .‫לאחרים‬ ‫גם‬ ‫לתת‬ ‫באמת‬ ‫נוכל‬ :‫עצמי‬ ‫את‬ ‫אשאל‬ ,‫לדוגמה‬ ‫באהבה‬ ‫צורך‬ ‫אצלי‬ ,‫כן‬ -?"‫כרגע‬ ‫לך‬ ‫בא‬ ‫"מה‬ ,?"‫אותך‬ ‫ישמח‬ ‫"מה‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬ .‫ילדים‬ ‫שואלים‬ ‫שאנו‬ ‫כמו‬ ‫החומרית‬ ‫שהתרבות‬ ‫(עד‬ ‫פשוטים‬ ‫מאד‬ ‫הם‬ ‫או‬ ‫חיבוק‬ ‫פעמים‬ ‫הרבה‬ .)‫אותם‬ ‫מקלקלת‬ ‫לתת‬ ‫יכול‬ ‫מה‬ .‫להם‬ ‫יספיקו‬ ‫אוהבת‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫אוהבים‬ ‫שאתם‬ ‫ההרגשה‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫לפרגן‬ ,‫עצמית‬ ‫ביקורת‬ ‫לעצור‬ - ?‫כרגע‬ ‫לאפשר‬ ,‫בטבע‬ ‫לטיול‬ ‫לצאת‬ ,‫לעצמכם‬ ?‫מפנק‬ ‫עיסוי‬ ,‫טובה‬ ‫מנוחה‬ ‫לעצמכם‬ .‫אהבה‬ ‫הוא‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫העמוק‬ ‫הצורך‬ ,‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫לאהוב‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ ‫שאין‬ ‫זמן‬ ‫כל‬ ‫תנאי‬ ‫ללא‬ ‫בוגרת‬ ‫אהבה‬ ‫לחוות‬ ‫מאד‬ ‫נתקשה‬ ‫לחיות‬ ‫צריכים‬ ‫שאנו‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫האם‬ .‫לאחר‬ ?‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫לאהוב‬ ‫שנלמד‬ ‫עד‬ ‫לבד‬ ‫חיים‬ ‫להימשך‬ ‫שיכול‬ ‫תהליך‬ ‫זהו‬ .‫לא‬ ‫ממש‬ ‫חיים‬ ‫למסע‬ ‫נצרף‬ ‫שלא‬ ‫מדוע‬ ,‫כך‬ ‫אם‬ .‫שלמים‬ ‫ללא‬ ‫לאהוב‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫אשר‬ ‫זוג‬ ‫בן‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לאהוב‬ ‫איך‬ ‫יחד‬ ‫ללמוד‬ ‫נוכל‬ ‫שנינו‬ ?‫תנאי‬ ‫נוכל‬ ‫שמתוכו‬ ‫מקור‬ ‫לנו‬ ‫יהיה‬ ‫וכך‬ ,‫עצמנו‬ .‫שסביבנו‬ ‫ולמי‬ ‫לזו‬ ‫זה‬ ‫אהבה‬ ‫להעניק‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לסלק‬ ‫פרושו‬ ‫אין‬ ,‫עצמי‬ ‫את‬ ‫לאהוב‬ ‫אלא‬ ,‫בעצמי‬ ‫אוהבת‬ ‫שאינני‬ ‫חלקים‬ ‫אותם‬ ‫החלקים‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫כשלם‬ ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ללמוד‬ ,‫שבי‬ ‫החסרונות‬ ‫את‬ ‫לאהוב‬ ‫אפשר‬ ‫איך‬ .‫שבי‬ ‫לא‬ ‫ילד‬ ‫כאל‬ ‫אלו‬ ‫לחלקים‬ ‫נתייחס‬ ?‫תשאלו‬ ‫והכוונה‬ ‫קבלה‬ ,‫להקשבה‬ ‫זקוק‬ ‫אשר‬ ‫מפותח‬ ‫ביקורת‬ ‫מתוך‬ ‫דבר‬ ‫לשנות‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ .‫לגדול‬ ‫כדי‬ ,‫חמלה‬ ‫שבי‬ ‫לפגמים‬ ‫מביאה‬ ‫אני‬ ‫כאשר‬ .‫וסלידה‬ ‫וחוויות‬ ‫מודעות‬ ‫חוסר‬ ‫כיצד‬ ‫לראות‬ ‫מסכימה‬ ‫התמרה‬ ‫יוצרת‬ ‫אני‬ ,‫אותם‬ ‫יצרו‬ ‫בחיי‬ ‫נעימות‬ ‫לא‬ ‫מפותחים‬ ‫הלא‬ ‫החלקים‬ ‫כלפי‬ ‫חמלה‬ .‫מרפאה‬ ‫החסרונות‬ ‫כלפי‬ ‫גם‬ ‫חמלה‬ ‫איתה‬ ‫תביא‬ ,‫בתוכי‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫לחסרונות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫זוגי‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫לחוות‬ ‫יכולה‬ ‫אני‬ .‫אחרים‬ ‫ויחד‬ ,‫האחר‬ ‫כלפי‬ ‫חמלה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫ללמוד‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫גבולות‬ ‫ולהציב‬ ‫עצמי‬ ‫האחר‬ ‫של‬ ‫התנהגותו‬ ‫כאשר‬ .‫בי‬ ‫פוגעת‬ ‫לנו‬ ‫עוזר‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫לעיתים‬ ‫שלנו‬ ‫ההתפתחות‬ ‫בתהליך‬ ‫("עזר‬ ‫מאתגרת‬ ‫בצורה‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬ .)"‫כנגד‬ ‫נקראת‬ ‫ביותר‬ ‫הנפוצות‬ ‫האחר‬ - "‫מראות‬ ‫"הצבת‬ ‫בעצמנו‬ ‫חלקים‬ ‫לנו‬ ‫משקף‬ ‫או‬ ,‫לראות‬ ‫רוצים‬ ‫שאיננו‬ ‫זה‬ ‫במצב‬ .‫אוהבים‬ ‫שאיננו‬ ‫היא‬ ‫הראשונית‬ ‫הנטייה‬ ‫ק‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ , ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫אנו‬ ‫כאשר‬ .‫ולהאשים‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לקחת‬ ‫מחויבים‬ ,‫פנימה‬ ‫נתבונן‬ ,‫עצמנו‬ ‫שיקף‬ ‫האחר‬ ‫מה‬ ‫בתוכנו‬ ‫ונחפש‬ ,‫שנירגע‬ ‫לאחר‬ ‫המודעות‬ ‫להגברת‬ ‫מסייע‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬ .‫לנו‬ ‫שאיננו‬ ‫חלקים‬ ‫לזהות‬ ‫לנו‬ ‫ועוזר‬ ‫לעצמנו‬ .‫לריפוי‬ ‫זקוקים‬ ‫אשר‬ ,‫בעצמנו‬ ‫אוהבים‬ ‫הדדית‬ ‫תמיכה‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫הזוגיות‬ ‫כאשר‬ ,‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הייחודי‬ ‫ההתפתחות‬ ‫בתהליך‬ ‫למידה‬ ‫של‬ ‫מרתק‬ ‫למסע‬ ‫נכנסים‬ ‫הזוג‬ ‫בני‬ ,‫לסמוך‬ ,‫שליטה‬ ‫לשחרר‬ ,‫אמון‬ ‫לתת‬ ‫מתמדת‬ ,‫פרדוקסאלי‬ ‫באופן‬ .‫אוהב‬ ‫מרחב‬ ‫ולתת‬ ‫לכבד‬ ‫לקבל‬ ‫הציפיה‬ ‫את‬ ‫לשחרר‬ ‫מוכנים‬ ‫שאנו‬ ‫ברגע‬ ‫לקחת‬ ‫ולומדים‬ ‫הזוג‬ ‫מבן/ת‬ ‫צרכינו‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שמגיע‬ ‫להאמין‬ ,‫עצמנו‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫מגיעים‬ ‫הם‬ ,‫לקבלם‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫וליצור‬ ‫לנו‬ .‫מבחוץ‬ ‫גם‬ ‫אלינו‬ ?‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫זוגיות‬ ‫איזו‬ - ‫חסכונות‬ ‫לשבור‬ ‫ובלי‬ ‫קירות‬ ‫לשבור‬ ‫בלי‬ ‫לסלון‬ ‫חדש‬ ‫ממראה‬ ‫ליהנות‬ ‫תוכלי‬ .‫וממוקד‬ ‫קצר‬ ‫זמנים‬ ‫בלוח‬ !‫שחלמת‬ ‫כמו‬ ‫בדיוק‬ ...‫לטעת‬ ‫עת‬ ...‫ות‬‫נ‬‫לב‬ ‫עת‬ !‫מחדש‬ ‫לעצב‬ ‫ועת‬ ‫סטיילינג‬ ‫והום‬ ‫פנים‬ ‫עיצוב‬ ‫שגב‬ ‫רוני‬ 04-6785405 ‫משרד‬ | 052-3237363 ‫נייד‬ www.ronisegev.co.il|ronisegevil@gmail.com ‫העיצוב‬ ‫בתחום‬ ‫ניסיון‬ ‫שנות‬ 20 ‫מעל‬ 2015 ‫מאי‬ • ‫בעמק‬ ‫חיים‬ • 12 ‫פרטני‬ ‫באופן‬ ‫המטפלת‬ ‫פסיכולוגית‬ ‫היא‬ ‫הכותבת‬ ‫וגשטלט‬ ‫אישית‬ ‫התפתחות‬ ‫קבוצות‬ ‫וזוגי, מנחת‬ ‫פסיכולוגיה‬ - ‫הגלילי‬ ‫נעה‬ | ‫מטפלים‬ ‫ומלמדת‬ ‫הוליסטית‬
 13. 13. ‫לאורחיכם‬ ‫מחפשים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫ומגוון‬ ‫מיוחד‬ ,‫כשר‬ ‫חלבי‬ ‫אוכל‬ ‫יוקרתי‬ ‫שולחן‬ ‫עיצוב‬ ‫באהבה‬ ‫והכל‬ ‫השקעה‬ ...‫שלכם‬ ‫הכתובת‬ ‫אני‬ ‫פנינית‬ ‫אישיים‬ ‫קייטרינג‬ ‫שרותי‬ ‫פנינית‬ ‫אילן‬ ‫שדה‬ ‫מושב‬ Pninit1971@gmail.com >> 050-7341551 ‫פנינית‬ ‫אישי‬ ‫בחותם‬ ‫קיטרינג‬ - ‫פנינית‬ : | www.pninit.org.il )‫הנשמה‬ ‫ייעוד‬ ‫(קריאת‬ ‫אישית‬ ‫קריאה‬ ‫זוגי‬ ‫מפגש‬ ‫נשים‬ ‫וערבי‬ ‫צוות‬ ‫גיבוש‬ ‫מפגשי‬ ‫היד‬ ‫בכף‬ ‫קריאה‬ ‫בתחום‬ ‫הרצאה‬ ‫עבורכם‬ ‫המושלמת‬ ‫המתנה‬ - ‫היד‬ ‫בכף‬ ‫קריאה‬ ‫אריה‬ ‫בן‬ ‫מעיין‬ www.palmistry.co.il maayan.benarie@gmail.com 050-5489488 .‫הסופי‬ ‫לגימור‬ ‫ועד‬ ‫הראשוני‬ ‫התכנון‬ ‫למן‬ ‫אמנות‬ ‫היא‬ ‫בעץ‬ ‫היצירה‬ ‫אצלנו‬ .‫בארץ‬ ‫והבונים‬ ‫האדריכלים‬ ‫לטובי‬ ‫עבודות‬ ‫ביצוע‬ .‫לבית‬ ‫מיוחדות‬ ‫נגרות‬ ‫ועבודות‬ ‫מידופים‬ ,‫אמבטיות‬ ‫חדרי‬ ,‫מטבחים‬ ,‫בגדים‬ ‫ארונות‬ ,‫פנים‬ ‫דלתות‬ ‫של‬ ‫חבילה‬ ‫עסקאות‬ ‫בזמנים‬ ‫עמידה‬ ‫מקצועיות‬ ‫אמינות‬ ‫והצמדה‬ ‫ריבית‬ ‫ללא‬ ‫תשלומים‬ 12 ‫עד‬ – ‫אשראי‬ ‫בכרטיסי‬ ‫לתשלומים‬ ‫אפשרות‬ 052-8880082 | ‫מעוצבת‬ ‫נגרות‬ – ‫הרשקו‬ www.nagar-oman.co.il | samihershko@gmail.com ‫קמה‬ ‫מאפייה‬ | ‫גלריה‬ | ‫קפה‬ ‫בית‬ ,‫עשירות‬ ‫וצהריים‬ ‫בוקר‬ ‫ארוחות‬ ‫לחמים‬ ,‫טריים‬ ‫מאפייה‬ ‫מוצרי‬ ‫מבחר‬ ‫חמה‬ ‫שתייה‬ ,‫אורגניים‬ ‫מקמחים‬ .‫במקום‬ ‫הנסחטים‬ ‫טריים‬ ‫ומיצים‬ ‫מחומרים‬ ‫מוצרים‬ ‫במקום‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬ .‫אלישע‬ ‫בית‬ ‫חברי‬ ‫שמכינים‬ ‫יד‬ ‫בעבודת‬ ‫טבעיים‬ ‫עסקים‬ ‫פגישות‬ ,‫ישיבות‬ ,‫לכנסים‬ ‫ונעימים‬ ‫מזמינים‬ ‫מרחבים‬ .‫ולאירועים‬ ‫כשר-חלבי‬
 14. 14. ‫של‬ ‫הילדים‬ ‫חדר‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫לעצב‬ ‫החלטתם‬ ?‫מתחילים‬ ‫איך‬ ‫אז‬ ?‫ילדכם‬ ‫איזשהו‬ ‫לבחור‬ ‫וחשוב‬ ‫כדאי‬ ‫ראשון‬ ‫כצעד‬ ‫את‬ ‫שמעניין‬ ‫עניין‬ ‫תחום‬ ‫או‬ ‫נושא‬ ,"‫"קונספט‬ ‫שאמור‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ - ‫הכל‬ ‫ככלות‬ ‫שאחרי‬ ,‫הילד‬ ‫מאוד‬ ‫כללי‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫כזה‬ ‫נושא‬ .‫בחדר‬ ‫לגור‬ ‫נושא‬ ‫או‬ ,‫וכדומה‬ ‫לכת‬ ‫כוכבי‬ ,‫מוסיקה‬ - ‫ראה‬ ‫שהילד‬ ‫כלשהו‬ ‫סרט‬ ‫כמו‬ ,‫יותר‬ ‫ספציפי‬ .'‫וכו‬ ‫אותו‬ ‫הרשים‬ ‫ומאוד‬ ‫שקרא‬ ‫סיפור‬ ,‫ואהב‬ ,‫כמובן‬ ‫הילד‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ,‫הנושא‬ ‫שנבחר‬ ‫לאחר‬ ‫שעובר‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫של‬ "‫מכולת‬ ‫"רשימת‬ ‫נערוך‬ .‫הזה‬ ‫הנושא‬ ‫על‬ ‫חושבים‬ ‫כשאנחנו‬ ‫בראש‬ ‫לנו‬ ‫תכיל‬ ,‫הטיולים‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫למשל‬ ‫בחרתי‬ ‫אם‬ ,‫נופים‬ ,‫דרכים‬ ‫מפת‬ ‫שלי‬ ‫המכולת‬ ‫רשימת‬ ‫כיד‬ ‫ועוד‬ ‫מטוסים‬ ,‫תרמיל‬ ,‫אחרות‬ ‫תרבויות‬ ‫אח"כ‬ ‫נשאב‬ ‫הזו‬ ‫מהרשימה‬ .‫הטובה‬ ‫הדמיון‬ ,‫הצורות‬ ‫מבחינת‬ ‫החדר‬ ‫לעיצוב‬ ‫רעיונות‬ .‫ועוד‬ ‫האביזרים‬ ,‫הצבעים‬ ‫צבעוניות‬ ‫או‬ ‫אוהב‬ ‫שהילד‬ ‫צבעים‬ ‫שלושה‬ ‫נבחר‬ ‫ממליצה‬ ‫תמיד‬ ‫אני‬ .‫שלנו‬ ‫לנושא‬ ‫שמתחברים‬ ‫סולידי‬ ‫גוון‬ ‫יהיה‬ ‫השולט‬ ‫הצבע‬ ‫של‬ 60%-‫ש‬ ‫נוסף‬ ‫בגוון‬ ‫יהיו‬ 30% ,‫חלשה‬ ‫טון‬ ‫וברמת‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫שיכול‬ ‫בצבע‬ 10%-‫ו‬ ,‫בינונית‬ ‫טון‬ ‫ברמת‬ ,‫חזק‬ ‫(כתום‬ ‫הטון‬ ‫וברמת‬ ‫בגוון‬ "‫"קיצוני‬ ‫יותר‬ ‫הבולט‬ ‫שהוא‬ ,‫השלישי‬ ‫הגוון‬ .)'‫וכו‬ ‫חזק‬ ‫ירוק‬ ,‫הריהוט‬ ‫בפרטי‬ ‫להופיע‬ ‫יכול‬ ,‫השלושה‬ ‫בין‬ ‫על‬ ‫דווקא‬ ‫ולאו‬ ,‫משלים‬ ‫באביזר‬ ‫או‬ ,‫בכריות‬ .‫הקירות‬ ,‫הנ"ל‬ ‫הגורליות‬ ‫ההחלטות‬ ‫את‬ ‫משקיבלנו‬ ,‫כעת‬ ‫אביזרים‬ ‫מחפשים‬ :‫החיפוש‬ ‫למלאכת‬ ‫ניגש‬ ‫מיטה‬ ‫כלי‬ - ‫שלנו‬ ‫לרעיון‬ ‫שקשורים‬ ‫מעניינים‬ ‫תמונות‬ ,‫תאורה‬ ‫גופי‬ ,‫וילונות‬ ,‫שמשתלבים‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫אפשר‬ .‫לארונות‬ ‫ידיות‬ ‫ואפילו‬ ‫ומתאימות‬ ‫שמתקשרות‬ ‫לידיות‬ ‫הקיימות‬ .‫לנושא‬ ‫ממליצה‬ ‫אני‬ ,‫באופנה‬ ‫שוב‬ ‫כשהטפטים‬ ,‫כיום‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫הטפט‬ .‫החדר‬ ‫בעיצוב‬ ‫לשלבם‬ ‫בחום‬ ‫בחלל‬ ‫דגש‬ ‫קיר‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ,‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫קיר‬ ‫על‬ ‫החדר‬ ‫היקף‬ ‫בכל‬ ‫משולב‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫או‬ ,‫החדר‬ ‫בו‬ ‫משתמשים‬ ‫אם‬ .'‫מ‬ 1.20 ‫של‬ ‫לגובה‬ ‫עד‬ ‫ברוחב‬ ‫קרניז‬ ‫להדביק‬ ‫מאוד‬ ‫רצוי‬ ,‫הזה‬ ‫באופן‬ ‫להמשך‬ ‫הטפט‬ ‫בין‬ ‫החיבור‬ ‫בקו‬ ‫ס"מ‬ 3-4 ‫של‬ .‫הקיר‬ ‫או‬ ‫שמייצרים‬ ‫רבים‬ ‫ספקים‬ ‫כיום‬ ‫יש‬ ,‫בנוסף‬ .‫נושאים‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫במגוון‬ ‫ויניל‬ ‫מדבקות‬ ‫מייבאים‬ ‫לאחד‬ ‫חזקה‬ ‫דומיננטיות‬ ‫לתת‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫מדבקת‬ ‫ועליו‬ ‫שונה‬ ‫צבע‬ ‫ע"י‬ ,‫בחדר‬ ‫הקירות‬ ‫שמתחבר‬ ‫אלמנט/כיתוב‬ ‫איזשהו‬ ‫עם‬ ‫ויניל‬ .‫שבחרנו‬ ‫לנושא‬ ‫תאורה‬ ‫וגם‬ ‫בו‬ ‫ישנים‬ ‫שגם‬ ‫בחדר‬ ‫שמדובר‬ ‫כיוון‬ ‫מספר‬ ‫שיהיו‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ,‫בו‬ ‫לומדים/כותבים‬ ‫התקרה‬ ‫שבאמצע‬ ‫ממליצה‬ ‫אני‬ .‫מאור‬ ‫נקודות‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ "‫"דימר‬ ‫עם‬ ‫תאורה‬ ‫תהיה‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬ ‫בנוסף‬ .‫האור‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫לשלוט‬ ‫לילד‬ ‫שאוהבים‬ ‫לאלו‬ ,‫המיטה‬ ‫לצד‬ ‫מאור‬ ‫לנקודת‬ ‫מאור‬ ‫נקודת‬ ‫וכמובן‬ ,‫השינה‬ ‫לפני‬ ‫ספר‬ ‫לקרוא‬ ‫הלימוד/הכתיבה‬ ‫באזור‬ ‫שולחן‬ ‫למנורת‬ ‫שקע‬ ‫או‬ .‫בחדר‬ ‫אוספים‬ .‫הילד‬ ‫של‬ ‫לאוספים‬ ‫מקום‬ ‫לייחד‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫או‬ ‫משלו‬ ‫אוספים‬ ‫לו‬ ‫שאין‬ ‫ילד‬ ‫מכירה‬ ‫איני‬ ‫לשמור‬ ‫רוצה‬ ‫והוא‬ ‫שהכין‬ ‫יצירה‬ ‫עבודות‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫האוספים/יצירות‬ .‫למזכרת‬ ‫מרובעות‬ ‫נישות‬ ‫בתוך‬ ,‫מדפים‬ ‫על‬ ‫מוצגים‬ ‫נותנת‬ "‫האוספים‬ ‫ש"פינת‬ ‫לזכור‬ ‫חשוב‬ .‫פתוחות‬ ‫האישי‬ ‫והקשר‬ ‫הטובה‬ ‫התחושה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לילד‬ .‫לחדר‬ .‫בהצלחה‬ ‫פנים‬ ‫עיצוב‬ ‫שגב‬ ‫רוני‬ ‫הילדים‬ ‫בחדר‬ ‫סטיילינג‬ www.nonadesign.co.il | 2015 ‫מאי‬ • ‫בעמק‬ ‫חיים‬ • 14 | ‫בשנקר‬ ‫ומרצה‬ ‫פנים‬ ‫מעצבת‬ ‫הינה‬ ‫הכותבת‬ www.ronisegev.co.il
 15. 15. :‫פתיחה‬ ‫שעות‬ 9:30-18:00 ‫שבת‬ ,9:00-16:00 '‫ב'-ו‬ ‫ימים‬ '‫א‬ ‫בימי‬ ‫סגורה‬ ‫המסעדה‬ :‫השבועות‬ ‫בחג‬ ‫הפתיחה‬ ‫שעות‬ 9:30-18:00 ‫בחג‬ 24.5 ‫ראשון‬ ,9:30-17:00 ‫חג‬ ‫ערב‬ 23.5 ‫שבת‬ ‫אישית‬ ‫להתפתחות‬ ‫גשטלט‬ ‫קורס‬ ‫ולמידה‬ ‫ריפוי‬ ,‫ומרגשת‬ ‫מעצימה‬ ‫לחוויה‬ ‫הזדמנות‬ • ‫האישית‬ ‫העוצמה‬ ‫וגילוי‬ ‫קבלה‬ • ‫רגשיים‬ ‫צרכים‬ ‫ביטוי‬ • • ‫גבולות‬ ‫הצבת‬ • ‫יחסים‬ ‫מערכות‬ ‫שיפור‬ • • ‫עצמה‬ ‫רבי‬ ‫כלים‬ • ‫מגבילים‬ ‫ודפוסים‬ ‫אמונות‬ ‫שחרור‬ • ‫תומכת‬ ‫ובאווירה‬ ‫קטנה‬ ‫בקבוצה‬ ‫הוליסטית‬ ‫פסיכולוגית‬ ,‫הגלילי‬ ‫נעה‬ :‫מנחה‬ ,‫מטפלים‬ ‫מלמדת‬ ,‫קבוצות‬ ‫מנחת‬ ‫וזוגי‬ ‫פרטני‬ ‫באופן‬ ‫מטפלת‬ Google ‫דרך‬ ‫גם‬ / ‫הוליסטית‬ ‫פסיכולוגיה‬ - ‫הגלילי‬ ‫נעה‬ 04-9869671 | 054-4843755 www.pe-ima.co.il • ‫אילניה‬ ‫מושב‬ • 052-2609361 ‫רוזי‬ • ‫להתקשר‬ ‫תהססי‬ ‫אל‬ ‫ולידה‬ ‫היריון‬‫הדופק‬ ‫על‬ ‫יד‬ ‫עם‬ ‫ללידה‬ ‫הכנה‬ ‫קורס‬ ,‫נטורופתי‬ ‫היריון‬ ‫מעקב‬ ‫חולים‬ ‫בבית‬ ‫פרטית‬ ‫לידה‬ ‫בצפון‬ ‫החולים‬ ‫בתי‬ ‫לכל‬ ‫לידה‬ ‫ליווי‬ ‫בתינוק‬ ‫טיפול‬ ,‫הנקה‬ ‫הדרכת‬ ‫הלידה‬ ‫אחרי‬ ‫הראשונים‬ ‫בימים‬ ‫צמוד‬ ‫וליווי‬ CNM ,MPH ,‫מרוז‬ ‫רוזי‬ ‫מיכל‬ ‫הוליסטית‬ ‫ומטפלת‬ ‫הנקה‬ ‫מדריכת‬ ,‫מוסמכת‬ ‫מיילדת‬ ‫והורות‬ ‫לידה‬ ,‫היריון‬ ‫של‬ ‫המופלא‬ ‫במסע‬ ‫אותך‬ ‫ללוות‬ ‫תשמח‬ ‫רפואיים‬ ‫פרא‬ ‫פנים‬ ‫טיפולי‬ ‫העור‬ ‫ושיקום‬ ‫הזדקנות‬ ‫האטת‬ ‫ופיגמנטציות‬ ‫כתמים‬ ‫אקנה‬ ‫שיער‬ ‫הסרת‬ IPL EXTRA 618 ‫בשיטת‬ 04-6772325 :‫טל‬ ,‫תבור‬ ‫כפר‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫בתבור‬ ‫ספא‬ -‫ב‬ ‫אותנו‬ ‫חפשו‬ !‫בהיר‬ ‫עור‬ ‫לבעלות‬ ‫גם‬ ‫מצוינות‬ ‫תוצאות‬ ‫כאבים‬ ‫ללא‬ ,‫מהירים‬ ‫טיפולים‬ ‫חינם‬ ‫ניסיון‬ ‫טיפול‬
 16. 16. ‫בצלאל‬ ‫גלית‬ :‫כתבה‬ ‫הדרך‬ ‫סוף‬ ‫שמאלה‬ ‫הגעתי‬ ‫גזית‬ ‫שבקיבוץ‬ "‫הדרך‬ ‫"סוף‬ ‫חנות‬ ‫אל‬ .‫לצעוד‬ ‫ולהתחיל‬ ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫להזיז‬ ‫כשהחלטתי‬ ‫אחרי‬ .‫למטרה‬ ‫מתאימות‬ ‫נעליים‬ ‫חיפשתי‬ ‫הצטיידתי‬ ,‫המוכרת‬ ‫לי‬ ‫שערכה‬ ‫צרכים‬ ‫שאלון‬ ‫בגאווה‬ ‫ויצאתי‬ ‫מהממות‬ Saucony ‫נעלי‬ ‫בזוג‬ ‫בטוחה‬ ‫די‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫לא‬ ‫עדיין‬ ,‫לצעוד....טוב‬ ‫כבר‬ ‫שהכל‬ ‫העיקר‬ .‫מבטיחה‬ .‫בקרוב‬ ‫שאתחיל‬ ‫שחשוב‬ ‫מה‬ .‫כרגע‬ ‫הדיון‬ ‫נושא‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ .‫מוכן‬ ‫קיומה‬ ‫על‬ ‫ידעו‬ ‫היקרים‬ ‫שקוראינו‬ ‫זה‬ ‫יותר‬ ‫לי‬ ‫ומלואו‬ ‫עולם‬ ‫המהווה‬ ,‫הזו‬ ‫הנפלאה‬ ‫החנות‬ ‫של‬ ‫מיטיב‬ ‫או‬ ‫מתחיל‬ ‫ספורטאי‬ ‫או‬ ‫מטייל‬ ‫לכל‬ .‫לכת‬ ‫כדורסלן‬ ,‫פולט‬ ‫אריק‬ ‫הקים‬ "‫הדרך‬ ‫"סוף‬ ‫את‬ ‫שמחובר‬ ‫כמי‬ .2007 ‫בשנת‬ ,‫גזית‬ ‫קיבוץ‬ ‫וחבר‬ ‫פולט‬ ‫רצה‬ ,‫גווניו‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫הספורט‬ ‫לתחום‬ ‫מאוד‬ ‫שירות‬ ‫שיספק‬ ‫מקום‬ ‫האזור‬ ‫לתושבי‬ ‫להציע‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫ומגוון‬ ‫הוגנים‬ ‫מחירים‬ ,‫טוב‬ .‫ומחנאות‬ ‫לספורט‬ ‫ופתרונות‬ ‫לקמפינג‬ ‫שצריך‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ‫ובאמת‬ .‫ונשים‬ ‫לגברים‬ ‫וביגוד‬ ‫ספורט‬ ‫ציוד‬ ,‫וטיולים‬ ‫תרמילאים‬ ‫למסע‬ ‫לצאת‬ ‫החלטתם‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫לסור‬ ‫סתם‬ ‫או‬ ,‫באירופה‬ ‫קצרצר‬ ‫לטיול‬ ,‫במזרח‬ ‫את‬ ‫כאן‬ ‫תמצאו‬ .‫שלכם‬ ‫המקום‬ ‫זה‬ ,‫הים‬ ‫לחוף‬ ,‫אוהלים‬ ,‫מזוודות‬ ,‫תרמילים‬ – ‫שדרוש‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫כפכפי‬ ‫ואפילו‬ ‫בשטח‬ ‫לבישול‬ ‫ציוד‬ ,‫שינה‬ ‫שקי‬ .‫אצבע‬ ‫ונעלי‬ ‫ספורט‬ ‫בנעלי‬ ‫עמוסים‬ ‫החנות‬ ‫מדפי‬ ,Brooks – ‫המותגים‬ ‫מיטב‬ ‫של‬ ‫עבודה‬ New Balance, Salomon, Saucony,Asics, ‫עודפים‬ ‫חלקם‬ ,‫ואחרים‬ Merrel, Redbeck ‫ביותר‬ ‫הוגנים‬ ‫המחירים‬ .‫חדשים‬ ‫דגמים‬ ‫וחלקם‬ ‫צעד‬ ‫מגיל‬ ,‫שתאהבו‬ ‫משהו‬ ‫פה‬ ‫תמצאו‬ ‫ותמיד‬ ‫מזה‬ ‫שונה‬ ‫קצת‬ ‫השירות‬ ‫גם‬ .‫בכלל‬ ‫ועד‬ ‫ראשון‬ ‫ספורט‬ ‫חנויות‬ ‫בהרבה‬ ‫אליו‬ ‫מורגלים‬ ‫שאתם‬ ‫מידת‬ ‫מה‬ ‫רק‬ ‫אתכם‬ ‫ישאלו‬ ‫לא‬ ‫פה‬ .‫מוכרות‬ ‫אלא‬ ,‫לקופה‬ ‫אתכם‬ ‫וישלחו‬ ‫שלכם‬ ‫הנעליים‬ ‫בנוגע‬ ,‫לי‬ ‫שערכו‬ ‫כפי‬ ,‫מעמיק‬ ‫תחקיר‬ ‫יבצעו‬ ‫צורת‬ ,‫שלכם‬ ‫הצרכים‬ ,‫הנעל‬ ‫רכישת‬ ‫למטרות‬ ‫או‬ ‫חובבנים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ,‫שלה‬ ‫והמנח‬ ‫הרגל‬ ‫הנעל‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫יציעו‬ ‫אז‬ ‫ורק‬ ,'‫וכו‬ ‫מקצוענים‬ .‫ביותר‬ ‫המתאימה‬ ‫להתחשב‬ ‫שיש‬ ‫פרמטרים‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫"יש‬ ‫לא‬ ‫ולצערי‬ ,‫נעליים‬ ‫לרכוש‬ ‫באים‬ ‫כאשר‬ ‫בהם‬ ‫מספיק‬ ‫מבינים‬ ‫הנעליים‬ ‫בחנויות‬ ‫המוכרים‬ ‫כל‬ ‫שרצים‬ ‫אנשים‬ ‫יש‬ .‫לקונה‬ ‫לייעץ‬ ‫כדי‬ ‫בתחום‬ ‫לבדוק‬ ‫צריך‬ ,‫בשטח‬ ‫שרצים‬ ‫כאלה‬ ‫ויש‬ ‫בכביש‬ ‫סוג‬ ‫ואיזה‬ ,‫עושה‬ ‫אדם‬ ‫אותו‬ ‫ספורט‬ ‫כמה‬ ‫נמצא‬ ‫או‬ ‫בריצה‬ ‫מורגל‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ,‫ספורט‬ ‫מאוד‬ ‫שונה‬ ‫הרגל‬ ‫מבנה‬ ‫גם‬ .‫דרכו‬ ‫בתחילת‬ .‫צר‬ ‫מבנה‬ ‫ויש‬ ‫רחב‬ ‫מבנה‬ ‫יש‬ .‫לאדם‬ ‫מאדם‬ ‫כף‬ ‫של‬ ‫פנימית‬ ‫מקריסה‬ ‫שסובלים‬ ‫אנשים‬ ‫יש‬ ,‫הרגל‬ ‫על‬ ‫שישמרו‬ ‫לנעליים‬ ‫וזקוקים‬ ‫הרגל‬ ‫באמת‬ ‫זה‬ .‫גב‬ ‫כאבי‬ ‫וימנעו‬ ‫היציבה‬ ‫את‬ ‫ישפרו‬ .‫נעליים‬ ‫למכור‬ ‫רק‬ ‫חוכמה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ .‫ומלואו‬ ‫עולם‬ ‫מסבירה‬ ,"‫מקצועית‬ ‫בצורה‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫חייבים‬ .‫החנות‬ ‫מנהלת‬ ,‫צורף‬ ‫נטע‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫יש‬ ‫וירטואלית‬ ‫חנות‬ ‫וגם‬ .‫להגיע‬ ‫יכול‬ ‫ולא‬ ‫רחוק‬ ‫שגר‬ ‫מי‬ ‫לטובת‬ ,‫החנות‬ ‫בעבר‬ ‫אצלנו‬ ‫רכשו‬ ‫שכבר‬ ‫אנשים‬ ‫המון‬ ‫"יש‬ ‫יכולים‬ ‫אלה‬ .‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫נעל‬ ‫איזו‬ ‫בדיוק‬ ‫ויודעים‬ ‫ולהזמין‬ ‫שלנו‬ ‫לאתר‬ ‫להיכנס‬ ‫פשוט‬ ‫שתישלח‬ ,‫רוצים‬ ‫שהם‬ ‫הנעל‬ ‫את‬ ‫חדשים‬ ‫לקוחות‬ .‫שליח‬ ‫עם‬ ‫אליהם‬ ‫שעל‬ ‫צרכים‬ ‫שאלון‬ ‫למלא‬ ‫יתבקשו‬ ‫הדגמים‬ ‫לרכישה‬ ‫להם‬ ‫יוצעו‬ ‫פיו‬ ."‫להם‬ ‫המתאימים‬ ‫קיץ‬ ‫מדי‬ ‫החנות‬ ‫יוזמת‬ ‫שנים‬ 3 ‫מזה‬ ‫ירח‬ ‫לאור‬ ‫ריצות‬ ‫חמישי‬ ‫בערבי‬ ‫ק"מ‬ 10-‫ו‬ 6 ,4 – ‫שונים‬ ‫למרחקים‬ ‫כבר‬ ‫שהפכו‬ ‫ריצות‬ ,‫לבחירתכם‬ ‫שאוהבים‬ ‫מאלה‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אז‬ .‫באזור‬ ‫למסורת‬ ,‫כמוני‬ ,‫מתישהו‬ ‫להתחיל‬ ‫מתכננים‬ ‫או‬ ‫לרוץ‬ ‫שתצא‬ ‫הבאה‬ ‫לריצה‬ ‫להצטרף‬ ‫תשמחו‬ ‫ודאי‬ .20:30-‫ב‬ 28.5.15 ,‫חמישי‬ ‫ביום‬ ‫החנות‬ ‫מרחבת‬ ‫קיבוץ‬ ‫משער‬ :‫פשוט‬ ‫הכי‬ ?‫לשם‬ ‫מגיעים‬ ‫איך‬ ‫אז‬ .‫שמאלה‬ ...‫הדרך‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫ישר‬ ‫גזית‬ ‫קובי‬ ‫שר‬ ‫כך‬ ,"‫מאושר‬ ‫תהיה‬ ‫עוד‬ ‫הדרך‬ ‫"בסוף‬ ‫המשפט‬ ‫גם‬ ‫וזהו‬ ,"‫לאחי‬ ‫"מכתב‬ ‫בשירו‬ ‫אפללו‬ .‫זו‬ ‫כתבה‬ ‫מתמצת‬ ‫כלשהו‬ ‫שבאופן‬ ‫מחנאות‬ ,‫טיולים‬ ,‫עודפים‬ ‫חנות‬ – ‫הדרך‬ ‫סוף‬ ‫בימים‬ ‫פתוח‬ | ‫גזית‬ ‫קיבוץ‬ | ‫וספורט‬ 16:00- ,10:00-14:00 '‫ב'-ה‬ ,16:00-19:00 '‫א‬ 11:00-14:00‫שבת‬,10:00-13:00‫שישי‬,19:00 :‫וירטואלית‬ ‫וחנות‬ ‫אתר‬ | 050-9550237 | www.sofaderech.com - ‫שריג‬ ‫איל‬ ‫זוגי‬ ‫ויועץ‬ ‫אישי‬ ‫מאמן‬ ;‫מתמדת‬ ‫תנועה‬ ‫ללא‬ ‫להתקיים‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫האש‬ ‫כמו‬ ‫"האהבה‬ ‫לפחוד‬ ‫או‬ ‫לקוות‬ ‫מפסיקה‬ ‫היא‬ ‫שבו‬ ‫הראשון‬ ‫הרגע‬ ‫למן‬ ‫מתה‬ ‫והיא‬ )"‫"אמרות‬ ‫הספר‬ ‫מתוך‬ ‫רושפוקו‬ ‫לה‬ ‫דה‬ ‫(פרנסואה‬ – ‫הבוערת‬ ‫האש‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫ונחושים‬ ‫באהבה‬ ‫מאמינים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫ולשקמו‬ ‫לקשר‬ ‫האמון‬ ‫את‬ ‫להשיב‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬ ‫במשבר‬ ‫זוגות‬ ‫ליווי‬ '‫ב‬ ‫פרק‬ ‫זוגיות‬ ‫משותף‬ ‫עסק‬ ‫המנהלים‬ ‫לזוגות‬ ‫ייעוץ‬ - ‫עסקית‬ ‫זוגיות‬ ‫הזוגי‬ ‫בקשר‬ "‫שלישית‬ ‫ל"צלע‬ ‫הפך‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫שהעסק‬ ‫כאלה‬ ‫או‬ emoonbakesher@gmail.com :‫לי‬ ‫כתבו‬ | 052-8345453 :‫אתי‬ ‫דברו‬ ‫בקשר‬ ‫אמון‬ - ‫שריג‬ ‫איל‬ -‫ה‬ ‫בעמוד‬ ‫או‬ emoonbakesher.co.il :‫באתר‬ ‫בקרו‬ 2015 ‫מאי‬ • ‫בעמק‬ ‫חיים‬ • 16
 17. 17. ‫לבן‬ ‫כחול‬ ‫מקלחונים‬ ‫לייצור‬ ‫מפעל‬ ‫עילית‬ ‫עפולה‬ ‫ועכשיו‬ - ‫יהודה‬ ‫גני‬ - ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫החדש‬ ‫מהמפעל‬ ‫ישירות‬ ‫לצפון‬ ‫מקלחונים‬ ‫שיווק‬ • ‫תבור‬ ‫כפר‬ 054-6316788 :‫עופר‬ • 04-6041638 • 1-800-800-953 :‫טלפון‬ • ‫עילית‬ ‫עפולה‬ ,‫פנקס‬ ‫צבי‬ '‫רח‬ miklahonim1@gmail.com :‫מייל‬ • www.shower.co.il :‫באתר‬ ‫בקרו‬ • 04-6445622 :‫פקס‬ ‫אישית‬ ‫ובהתאמה‬ ‫מידה‬ ‫לפי‬ ‫מקלחונים‬ ‫ייצור‬ ‫ואישי‬ ‫אדיב‬ ‫יחס‬ • ‫פשרות‬ ‫ללא‬ ‫איכות‬ • ‫תחרות‬ ‫ללא‬ ‫מחירים‬ • ‫בס"ד‬ !‫חדש‬ ‫רשתות‬ ‫גלילה‬ :"‫בעמק‬ ‫"חיים‬ ‫לקוראי‬ ‫מבצע‬ 2 ‫עדן‬ ‫דגם‬ ‫מקלחון‬ ‫פתיחה‬ ‫דלתות‬ ‫שתי‬ ‫עם‬ ‫הארץ‬ ‫תוצרת‬ ‫מקלחון‬ )80 ‫מרובעת‬ ‫לאגנית‬ ‫(מתאים‬ ‫והחוצה‬ ‫פנימה‬ ‫בלבד‬ ₪ 900-‫ב‬ ‫המלאי‬ ‫גמר‬ ‫עד‬ ‫*המחיר‬ ‫המסגרות‬ ‫עבודות‬ ‫כל‬ - ‫מסגר‬ - ‫אברהמי‬ ‫אסף‬ ‫באהבה‬ ‫מתכת‬ ‫ייצור‬ - ‫מתכת‬ ‫עבודות‬ ‫אברהמי‬ asafmatachot@gmail.com // 21 ‫משק‬ ,‫היוגב‬ ‫מושב‬ // 054-5880888 Ƿ‫ולעסק‬ ‫לגן‬ ,‫לבית‬ ‫קונסטרוקציות‬ ‫בניית‬ Ƿ‫יד‬ ‫מאחזי‬ ,‫מעקות‬ ,‫שערים‬ ,‫מדרגות‬ ‫ייצור‬ Ƿ‫עבודה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ואחריות‬ ‫מקצועיות‬ ,‫אמינות‬ 2168 050-7440687 : " tal@ginunalrama.com | 052-7073123 ‫בומץ‬ ‫טל‬ ‫רמה‬ ‫על‬ ‫גינון‬ - ‫לייק‬ ‫לנו‬ ‫עשו‬ !‫מגשימים‬ ‫אנחנו‬ - ‫חולמים‬ ‫אתם‬ ‫ייחודיים‬ ‫וסביבה‬ ‫נוף‬ ‫ביצירת‬ ‫שנים‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫של‬ ‫וההקמה‬ ‫העיצוב‬ ,‫התכנון‬ ‫שלבי‬ ‫בכל‬ ‫ויצירתיות‬ ‫מקצועיות‬ ‫ואבן‬ ‫עץ‬ ‫עבודות‬ ,‫מיוחדים‬ ‫פרוייקטים‬ ,‫מים‬ ‫מערכות‬ ,‫גנים‬ ‫ם‬‫ו‬‫י‬‫ה‬ ‫ו‬‫ר‬‫ש‬‫ק‬‫ת‬‫ה‬ ‫ם‬‫ו‬‫א‬‫י‬‫ת‬‫ל‬ ‫ץ‬‫ו‬‫ע‬‫י‬‫י‬ ‫ת‬‫ש‬‫י‬‫ג‬‫פ‬ ‫ם‬‫נ‬‫י‬‫ח‬

ירחון חיים בעמק - גיליון מאי 2015

Views

Total views

452

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×