Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tầm quan trọng của việc bao gói (

252 views

Published on

Kho tài liệu: Giá 10k/ 5 lần download -Liên hệ: www.facebook.com/garmentspace Chỉ với 10k THẺ CÀO VIETTEL bạn có ngay 5 lượt download tài liệu bất kỳ do Garment Space upload, hoặc với 100k THẺ CÀO VIETTEL bạn được truy cập kho tài liệu chuyên ngành vô cùng phong phú Liên hệ: www.facebook.com/garmentspace

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tầm quan trọng của việc bao gói (

  1. 1. GVCV: PHẠM THỊ HÀ TCN: Lưu Hà Mỹ Duyên Nguyễn Thị Cẩm Hương Vũ Thị An Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Kim Loan Đoàn Thị Kim Phương
  2. 2. BAO GÓI TRONG NGÀNH MAY
  3. 3. - Báo cáo nhu cầu bao bì theo kế hoạch - Báo cáo chênh lệch nhu cầu của bao bì theo kế hoạch - Báo cáo đơn đặt hàng bao bì - Báo cáo phiếu xuất bao bì - Báo cáo bảng giá bao bì - Báo cáo tổng hợp tình hình nhập bao bì - Báo cáo tổng hợp tình hình xuất bao bì - Báo cáo tổng hợp tình hình nhập xuất tồn bao bì
  4. 4. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!!!!

×